Наказ Міністерства економіки України 26. 07. 2010 n 922 - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Наказ Міністерства економіки України 26. 07. 2010 n 922 - сторінка №1/1

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
26.07.2010 N 922 


ФОРМА ЗВІТУ
про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів


N 1 від 17.06.2011р.

1. Замовник:

1.1. Найменування. ДЗ «Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка»

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 02226174

1.3. Місцезнаходження. м. Харків, пров. Короленка, 18, 61003

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail). Ракитянська Валентина Дмитрівна, Директор, м. Харків, пров. Короленка, 18, 61003, (057) 731 11 01, 731 13 57, fin@korolenko.kharkov.com

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). Mіністерство культури України, 00013333

2. Джерело фінансування закупівлі. Кошти державного бюджету України

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування. Видання періодичні, 22.13.1

3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг. 698 екземплярів

4. Процедура закупівлі. Відкриті торги

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщувалася інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про закупівлю (у разі наявності).

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України. 21.03.2011р. № 010154

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом).

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України. 20.05.2011р. № 072315

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України. 15.06.2011р. № 093058

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом).

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі. 4 (чотири)

6.2. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Кондор-Видавництво»

Товариство з обмеженою відповідальністю «Передплатна агенція «Самміт»

Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Ідея»

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фірма «Періодика»

6.3. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер.32107999

23522899

00128272

23700220

6.4. Місцезнаходження.м. Київ, вул. Гарматна, 29/31, 03067

м. Київ, вул. Перспективна, 7а, 01042

м. Донецьк, вул. Артема, 84, 83055

м. Київ, вул. Мала Житомирська, 11, оф.2, 01001

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 20.04.2011р. 9.30 год.

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 20.04.2011р. 11.00 год.

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів. 4 (чотири)

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів).

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів.

Ціна пропозиції конкурсних торгів Товариства з обмеженою відповідальністю «Кондор-Видавництво» - 1422160,15 грн.;

Строк поставки видань України – на протязі трьох днів з моменту виходу з друку;

Строк поставки видань Росії та інших зарубіжних країн – на протязі п»яти днів з моменту проходження митного кордону України;

Умови розрахунків – попередня оплата.

Ціна пропозиції конкурсних торгів Товариства з обмеженою відповідальністю «Передплатна агенція «Самміт» - 1057719,60 грн.;

Строк поставки видань України – через два дні з моменту виходу з друку;

Строк поставки видань Росії та інших зарубіжних країн – на протязі п»яти днів з моменту проходження митного кордону України;

Умови розрахунків – відстрочка платежу з дня підписання акту виконаних робіт від 31 до 90 дн.

Ціна пропозиції конкурсних торгів Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробничого підприємства «Ідея» - 1219090,97 грн.;

Строк поставки видань України – два дні з моменту виходу з друку;

Строк поставки видань Росії та інших зарубіжних країн – два дні з моменту проходження митного кордону України;

Умови розрахунків – відстрочка платежу з дня підписання акту виконаних робіт 31 роб. день.

Ціна пропозиції конкурсних торгів Товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма «Періодика» - 1101443,87 грн.;

Строк поставки видань України – один день з моменту виходу з друку;

Строк поставки видань Росії та інших зарубіжних країн – два дні з моменту проходження митного кордону України;

Умови розрахунків – відстрочка платежу з дня підписання акту виконаних робіт від 31 до 90 дн.

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення.

8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів - 1057719,60 грн.;

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів 1422160,15 грн.;номер 2 та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів 1057719,60 грн.;
                                                                                                                                                (цифрами)
Один мільйон п»ятдесят сім тисяч сімсот дев»ятнадцять грн. 60 копійок.
                            (словами) 

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів. 18.05.2011р.

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові. Товариство з обмеженою відповідальністю «Передплатна агенція «Самміт»

9.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер. 23522899

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс. м. Київ, вул. Перспективна, 7а, 01042, (044) 521-23-67

10. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна. 09.06.2011р., 1057719,60 грн.

11. Підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце).

12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:

12.1. Дата прийняття рішення.

12.2. Причини.

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам.Товариство з обмеженою відповідальністю «Кондор-Видавництво»

Товариство з обмеженою відповідальністю «Передплатна агенція «Самміт»

Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Ідея»

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фірма «Періодика»

13.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством вимогам.

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Кондор-Видавництво»

Товариство з обмеженою відповідальністю «Передплатна агенція «Самміт»

Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Ідея»

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фірма «Періодика»

13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника.

14. Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури).


А) стислий виклад критеріїв порівняння та оцінки пропозицій конкурсних торгів і визначення переможця процедури закупівлі.

Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі наступних критеріїв:1. Ціна;

2. Строк поставки;

3. Умови розрахунків.

Показники критеріїв беруться з пропозицій конкурсних торгів учасників.

Методика оцінки пропозицій конкурсних торгів учасників полягає у визначенні загальної кількості балів для кожної пропозиції за показниками критеріїв.

Оцінка проводиться за наступною методикою.

Кількість балів кожної пропозиції конкурсних торгів визначається сумарно. Максимально можлива кількість балів дорівнює 100 балам.

1. Максимальна кількість балів за критерієм Ціна” - 80 балів.

2. Максимальна кількість балів за критерієм Строк поставки - 10 балів.

3. Максимальна кількість балів за критерієм Умови розрахунків” - 10 балів.

Загальна кількість балів за всіма критеріями розраховується по формулі:

кількість балів за критерієм “Ціна” + кількість балів за критерієм “Строк поставки” +

+ кількість балів за критерієм “Умови розрахунків”. Переможцем торгів визначається Учасник, пропозиція якого одержала найбільшу загальну кількість балів.

Б) копії протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) від 20.04.2011р. були надані Учаснику - Товариству з обмеженою відповідальністю «Кондор-Видавництво» на його письмовий запит від 20.04.2011р. (вхід. № 53 від 20.04.2011р.) та Учаснику – Товариству з обмеженою відповідальністю «Фірма «Періодика» на письмовий запит від 19.04.2011р. №4/1570 (вхід. № 51 від 20.04.2011р.) протягом одного робочого дня з дати отримання цих запитів.

15.Склад комітету з конкурсних торгів

      (прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів). 

Фірсова Н.К., заст. директора з бібл. роботи, ________________

заст. голови комітету з конкурсних торгів

Стаценко Р.І., економіст, ________________

член комітету з конкурсних торгів

Директор,Голова комітету з конкурсних торгів В.Д. Ракитянська