Наказ Міністерства економіки України 26. 07. 2010 n 922 - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Наказ Міністерства економіки України 26. 07. 2010 n 922 - сторінка №1/1

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
26.07.2010 N 922 ОБҐРУНТУВАННЯ
застосування процедури закупівлі в одного учасника


1. Замовник:

1.1. Найменування. Територіальне управління державної судової адміністрації в Кіровоградській області

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 26241445

1.3. Місцезнаходження. м.Кіровоград, вул.К.Маркса, 40, 25006

1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail). Заступник начальникаолова комітету з конкурсних торгів Літвінов Сергій Валерійович, (0522) 24-25-37 , тел./факс (0522)32-18-24, inbox@kr.court.gov.ua

1.5. Головний розпорядник коштів або орган, до сфери управління якого належить замовник (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). Державна судова адміністрація України 26255795

1.6. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника.01.12.2010р .

2. Джерело фінансування закупівлі. Державний бюджет

3. Інформація про предмет закупівлі:

3.1. Найменування предмета закупівлі. Поштові послуги (послуги з приймання поштових відправлень підтвердженням оплати яких є відбиток державного знака нанесеного маркувальною машиною) ДК 016-97 код 64.11.1

3.2. Кількість товару, вид робіт та послуг – Поштові послуги

3.3.Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг. м.Кіровоград, вул.К.Маркса,40

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг. До 31 12.2010року

4. Інформація про учасника процедури закупівлі:

4.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи. Українське державне підприємство поштового звязку «Укрпошта»

4.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер. 21560045

4.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, телефакс.,, 01001.м.Київ вул.Хрещатик ,22 тел.(044) 226-25-59, тел./факс 044 278 -79 -69

5. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника. підпункт 2 пункту 2 статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» № 2289-VI від 01.06.2010, а саме: відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи.

6. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання процедури закупівлі в одного учасника.

   Надання послуг поштового зв’язку регулюється Законом України «Про поштовий зв'язок» вiд 04.10.2001 № 2759-III.

Відповідно до ст. .1Закону України „Про поштовий зв’язок” № 2759-III від 04.10.2001 маркувальна машина- пристрій, призначений для нанесення на письмову кореспонденцію відбитку державного знака, що підтверджує оплату послуг поштового зв»язку, дату приймання та іншу інформацію..

Частиною 3 статті 15 Закону України «Про поштовий зв’язок» передбачено , що національний оператор має виключне право на використання маркувальних машин та надання дозволу на їх використання іншим фізичним та юридичним особам;

Законом України «Про поштовий зв’язок» передбачено, що  національний оператор поштового зв’язку(національний оператор)- оператор, який в установленому законодавством порядку надає універсальні послуги поштового зв’язку на всій території України і якому надаються виключні права на проводження певних видів діяльності у сфері надання послуг поштового зв’язку.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України „Про національного оператора поштового зв’язку” № 10-р від 10.01.2002 виконання функцій   національного оператора поштового зв'язку покладено на Українське державне підприємство поштового зв'язку "Укрпошта".

       Згідно з частиною 2 пункту 7 Правил надання послуг поштового зв'язку, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 270 від 05.03.2009 оператори поштового зв'язку самостійно визначають перелік послуг поштового зв'язку, що надаються об'єктами поштового зв'язку з урахуванням попиту користувачів, державних замовлень, а також відповідних нормативів, які затверджуються в установленому законодавством порядку.

     На підставі вищевикладеного, оскільки використання маркувальних машин та надання дозволу на їх використання іншим фізичним та юридичним особам є виключним правом національного оператора - Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», тому згідно з підпунктом 2 пункту 2 статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» для закупівлі зазначених послуг може бути застосована процедура закупівлі в одного учасника. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі:

- Закон України „Про поштовий зв’язок” № 2759-III від 04.10.2001;

- Розпорядження Кабінету Міністрів України „Про національного оператора поштового зв’язку” № 10-р від 10.01.2002;

- Правила надання послуг поштового зв'язку, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України № 270 від 05.03.2009
Голова комітету з конкурсних торгів С.В.Літвінов