Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Затверджено наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва... 1 116.26kb.
Рішення колегії Міністерства регіонального розвитку, будівництва... 4 789.8kb.
Наказ №397 Про затвердження Плану заходів щодо запобігання і протидії... 1 104.48kb.
Склад комітету з галузевих реформ Міністерства регіонального розвитку... 1 44.47kb.
Перелік установ, в яких функціонують спеціалізовані вчені ради станом... 15 2582.96kb.
Перелік установ, в яких функціонують спеціалізовані вчені ради станом... 15 2612.26kb.
Перелік установ, в яких функціонують спеціалізовані вчені ради станом... 15 2525.16kb.
Рекомендований перелік питань для здійснення планових заходів державного... 1 329.9kb.
«Порядок денний» 1 64.7kb.
Відомості, зазначені в декларації про майно, доходи, витрати І зобов’язання... 1 10.11kb.
Типові правила благоустрою території населеного пункту І. Загальні... 3 764.59kb.
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального... 1 55.18kb.
Географічні границі дорожньо-кліматичних зон України 2 474.63kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства - сторінка №1/3

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

__________ № ________________Технічні правила ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів


 1. Загальні положення

1.1. Технічні правила ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів (далі - Технічні правила) є обов'язковими для суб'єктів господарювання незалежно від форм власності, які виконують роботи з ремонту і утримання вулиць та доріг.


1.2. Ці Технічні правила застосовуються під час виконання робіт з ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів за виключенням автомобільних доріг загального користування.


  1. Наведені в Технічних правилах терміни вживаються у такому значенні:
дорожні знаки – вироби, форма розміри та розміщення яких, а також малюнки і написи на яких, відповідають положенням постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 № 1306 "Про Правила дорожнього руху" (далі – Правила дорожнього руху) та ДСТУ 4100-2002 Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування, що призначені для інформування учасників дорожнього руху щодо умов і режимів руху на вулицях та дорогах;

дорожній одяг – одно-або багатошарова конструкція проїзної частини автомобільної дороги, яка сприймає навантаження від транспортних засобів і передає його на ґрунт земляного полотна;

дорожньо-кліматична зона – район з однорідними кліматичними умовами що впливають на роботи з ремонту та утримання вулиць та доріг населених пунктів;

дорожня розмітка – лінії, написи та інші позначення, розміри, форма та колір яких відповідають положенням Правил дорожнього руху та ДСТУ 2587:2010 Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні умови. Методи контролювання. Правила застосування, що нанесені фарбою або виготовлені з відповідних матеріалів та закріплені на проїзній частині вулиць та доріг, на бордюрах, на штучних спорудах; призначені для інформування користувачів доріг про порядок та режими руху на дорозі і їх орієнтування;

дренаж – природне або штучне відведення поверхневих та підземних вод природними водотоками чи за допомогою штучних споруд;

інтенсивність руху транспортних засобів/пішоходів - кількість транспортних засобів/пішоходів, що перетинають переріз вулиці (дороги)/пішохідного переходу (тротуару) за одиницю часу;

лоток водовідвідний – збірна конструкція для збирання та відведення поверхневих стічних вод у складі систем поверхневого водовідведення;

міжремонтний строк служби дорожнього одягу – період в роках від здачі вулиці (дороги) в експлуатацію до першого капітального (поточного) ремонту або між суміжними капітальними (поточними) ремонтами;

основа – частина дорожнього одягу, що спільно з покриттям перерозподіляє і знижує тиск на додаткові шари та ґрунт земляного полотна;

система поверхневого водовідведення – система для збирання та відведення поверхневих стічних вод, яка включає спеціальні споруди в залежності від кліматичних та гідрологічних умов;

технічний облік та паспортизація вулиць (доріг) – комплекс обов'язкових заходів, що проводяться постійно з метою одержання докладних відомостей про наявність та технічний стан вулиць (доріг) і штучних споруд в населених пунктах для раціонального планування робіт з їх реконструкції, ремонту та утримання;

технічний огляд – захід, який виконують з метою спостереження за станом вулиць та доріг у встановлені строки;

штучна споруда вулично-дорожньої мережі – інженерна споруда, яка призначена для руху транспортних засобів і пішоходів через перешкоди


Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у законах України «Про благоустрій населених пунктів», «Про автомобільні дороги», «Про регулювання містобудівної діяльності» та постанові Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 № 1306 "Про Правила дорожнього руху".
  1. Віднесення номенклатури робіт до ремонту (капітального, поточного) чи утримання вулиць та доріг і встановлення міжремонтних строків служби дорожніх одягів, організацію робіт, порядок укладання договорів і порядок оплати, розроблення та затвердження проектно-кошторисної документації та порядок визначення вартості робіт з ремонту та утримання вулиць та доріг, здійснюють відповідно до Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів (далі - Порядок), затвердженого наказом Держаного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 № 154 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.02.2004 за N 189/8788.
  1. Роботи з ремонту та утримання вулиць та доріг здійснюють з дотриманням державних стандартів, норм, правил у сфері безпеки та охорони довкілля і безпеки дорожнього руху.
  1. При проведенні робіт з ремонту та утримання вулиць та доріг необхідно забезпечити умови дотримання нормативних рівнів впливу можливих шкідливих чинників на довкілля та середовище проживання людини у повітрі, ґрунті та воді водних об’єктів, а також забезпечити санітарно-гігієнічні умови утримання населених пунктів.
  1. Матеріали для проведення робіт з ремонту та утримання вулиць та доріг дозволяється використовувати тільки за наявності на ці матеріали технічного свідоцтва або сертифікату відповідності, а також Висновку санітарно-епідеміологічної експертизи, який видається центральним органом у галузі охорони здоров’я.
  1. Планування робіт з ремонту та утримання вулиць та доріг (визначення обсягів робіт, черговості їх проведення, потреби в робочій силі, машинах, механізмах і технологічних матеріалах) базується на циклічній системі, згідно з якою кожен вид робіт періодично повторюють через певні відрізки часу.
  1. Перелік робіт з ремонту та утримання вулиць та доріг, міжремонтні строки служби для ремонту дорожніх одягів та нормативи щорічних обсягів робіт з ремонту асфальтобетонного покриття у цих Технічних правилах приймаються відповідно до Порядку.
  1. Територія України поділяється на дорожньо-кліматичні зони згідно з додатком 1.
 1. Вимоги до стану вулиць та доріг
  1. Стан вулиць та доріг характеризують конструктивними та експлуатаційними параметрами.
  1. До конструктивних параметрів, що визначають стан вулиць та доріг, належать такі параметри:
   1. проектна пропускна здатність;
   1. проектна несуча здатність дорожнього одягу;
   1. конструктивні параметри окремих елементів вулиць та доріг, їх інженерного обладнання, штучних споруд вулично-дорожньої мережі;
   1. міцність, пружність, пластичність дорожнього одягу;

ґ) рівність, шорсткість, слизькість дорожнього покриття у нормальних погодних умовах;
   1. кількість, повнота та вид технічних засобів регулювання дорожнього руху.
  1. До експлуатаційних параметрів вулиць та доріг належать такі параметри:
   1. інтенсивність дорожнього руху;
   1. стан і працездатність штучних елементів та споруд, інженерного обладнання вулиць та доріг;
   1. показник слизькості дорожнього покриття протягом періодів з несприятливими погодними умовами;
   1. стан і працездатність зливостоків та інших водовідвідних споруд;

ґ) стан елементів інженерного обладнання вулиць та доріг;
   1. стан технічних засобів регулювання дорожнього руху.
  1. Геометричні параметри вулиць та доріг, їх інженерного обладнання і штучних споруд вулично-дорожньої мережі повинні відповідати проектній документації.
  1. Показник пружності дорожнього одягу повинен бути не меншим проектного для відповідного типу дорожнього покриття та характеру руху транспортних засобів.
  1. Значення показників рівності дорожнього покриття не повинні бути меншими гранично допустимих значень наведено у додатку 2 до цих Технічних правил.
  1. Гранично допустимі в процесі експлуатації вулиць та доріг значення коефіцієнта зчеплення дорожнього покриття повинне бути не менше ніж 0,4 середньої висоти виступів макрошорсткості покриття – не менше 0,45 мм.
  1. Штучні споруди протягом усього розрахункового терміну експлуатації повинні забезпечувати експлуатаційні параметри, що передбачені проектною документацією.
  1. Системи дренажу, збору та відведення поверхневих і ґрунтових вод повинні постійно бути у належному стані та виключати можливість виникнення застою води на вулицях та дорогах внаслідок часткового або повного забруднення.
 1. Оцінка стану вулиць та доріг

3.1. Під час планування робіт з ремонту та утримання вулиць та доріг повинна враховуватись оцінка стану вулиць та доріг.


3.2. Оцінку стану вулиць та доріг виконують на підставі результатів таких видів технічних оглядів та обстежень:
а) поточних технічних оглядів, які постійно здійснюють майстри або виконроби дорожньо-експлуатаційних організацій;
б) сезонних технічних (періодичних) оглядів, які здійснюють керівники дорожньо-експлуатаційних організацій щонайменше 2 рази на рік по закінченню зимового та літнього сезонів;
в) спеціальних (детальних) обстежень, які здійснюють спеціалізовані організації (дорожні лабораторії, проектні, науково-дослідні організації тощо) через кожні 3 - 4 роки, а також комісії, які за потребою призначаються власниками вулиць та доріг.

3.3. Під час технічних оглядів виявляють та фіксують пошкодження дорожнього покриття, бордюрів, елементів інженерного обладнання вулиць та доріг, інженерних споруд, зливостоків та інших водовідвідних споруд, технічний стан і видимість технічних засобів регулювання дорожнього руху, наявність інших відхилень і дефектів, що порушують нормальну експлуатацію вулично-дорожньої мережі.


3.4. Під час обстежень виконують спеціальні заміри для визначення міцності дорожнього одягу, рівності та шорсткості (слизькості) дорожнього покриття, проводять облік інтенсивності дорожнього руху.
3.5. Обстеження міцності дорожнього одягу виконують у найбільш несприятливий по зволоженню дорожнього покриття розрахунковий період) і в першу чергу на вулицях та дорогах, рівність дорожнього покриття яких не відповідає вимогам пункту 2.6 цих Технічних правил.
3.6. Обстеження вулиць та доріг може бути лінійним або вибірковим. Під час лінійних обстежень транспортно-експлуатаційні показники визначають по всій вулиці (дорозі), а під час вибіркових - тільки на окремих її контрольних ділянках або точках.
3.7. Під час лінійних обстежень міцності дорожнього одягу заміри його загального модуля пружності виконують через 50 м.

Під час вибіркових обстежень міцності дорожнього одягу заміри його загального модуля пружності виконують в контрольних точках.


3.8. Контрольні точки під час вибіркових обстежень рівності та шорсткості (слизькості) дорожнього покриття призначають на ділянках вулиці (дороги), які мають однакову конструкцію дорожнього одягу, пошкодження (дефекти) дорожнього покриття, інтенсивність руху транспортних засобів і можуть бути віднесені до одного типу місцевості за умов зволоження. Довжина контрольної ділянки повинна становити 50 - 500 м.
3.9. Інструментальні обстеження, оброблення їх результатів і визначення показників транспортно-експлуатаційного стану вулиць та доріг виконують відповідно до ДСТУ Б В.2.3-3-2000 (ГОСТ 30412-96) Дороги автомобільні та аеродроми. Методи вимірювання нерівностей основ і покриттів та ДСТУ Б В.2.3-8-2003 Споруди транспорту. Дорожні покриття. Методи вимірювання зчіпних якостей.
Фактичні значення показників транспортно-експлуатаційного стану вулиць та доріг, отримані внаслідок проведення обстежень, порівнюють з гранично

допустимими, після чого визначають вид, склад та обсяги ремонтних робіт, які необхідно виконати для забезпечення їх нормальної експлуатації.
 1. Утримання вулиць та доріг у літній період
  1. Роботи з утримання вулиць та доріг влітку поділяють на такі групи: підмітання, поливання, миття.
  1. Періодичність прибирання вулиць та доріг визначають в залежності від приведеної інтенсивності руху. Приведену інтенсивність руху визначають через інтенсивність руху по вулиці (дорозі) окремих видів транспортних засобів за формулою:


Nд,пр = Nд,л х 0,2 + Nд,вт х 1,0 + Nгд,ттр х 0,4

де

Nд,пр - приведена інтенсивність руху за добу;Nд,л - інтенсивність руху легкових автомобілів за добу;

Nд,вт - інтенсивність руху вантажних автомобілів за добу;

Nгд,ттр - інтенсивність руху тролейбусів та автобусів за добу.

Періодичність прибирання вулиць та доріг в залежності від приведеної інтенсивності руху наведено у таблиці 1 додатку 3 до цих Технічних правил.При приведеній інтенсивності понад 12000 автомобілів за добу періодичність прибирання встановлюють органи місцевого самоврядування вулиці.


  1. Періодичність прибирання внутрішньоквартальних проїздів та періодичність прибирання тротуарів наведено у таблиці 2 та 3 додатку 3 до цих Технічних правил.
  1. Періодичність прибирання може бути зменшена органом місцевого самоврядування на основі натурних обстежень, аналізу фактичної інтенсивності накопичення сміття.
  1. Підмітання дорожнього покриття слід здійснювати при природному освітленні, але не раніше 7 і не пізніше 21 години, за умови висихання покриття, зволоження якого могло статися внаслідок дощу або миття.
  1. Проїзну частину вулиць та доріг з інтенсивністю руху транспортних засобів понад 60 авт./год підмітають тільки у лотках, посередині (якщо вона має шість і більше смуг руху) і у резервних зонах на площах і майданах. По всій ширині підмітають решту вулиць та доріг, а також внутрішньоквартальні проїзди, місця вуличної стоянки автомобілів, тротуари, пішохідні вулиці та доріжки (алеї), проїзди по пішохідних та житлових зонах.
  1. Проїзну частину вулиць та доріг з одностороннім рухом, середину проїзної частини вулиць з трьома або більше смугами у кожному напрямку, смуги, на яких передбачено реверсивний рух, резервні зони на площах і майданах прибирають підмітально-прибиральними машинами, які обладнані двома лотковими щітками (за наявності).
  1. Витрати води під час знепилювання зони роботи підбирача підмітально-прибиральної машини мають становити 0,02 - 0,025 л/кв.м залежно від рівня засміченості дорожнього покриття. Для вологого сміття витрати води можуть бути зменшені.
  1. Прибирання вулиць та доріг шляхом тільки миття дорожнього покриття може застосовуватись там, де проїзна частина обладнана системою закритого зливостоку і має поздовжній ухил понад 7% (для внутрішньоквартальних проїздів – понад 5%).
  1. Миття покриття проїзної частини вулиць та доріг із інтенсивністю руху понад 10 000 авт. за добу в обох напрямках слід проводити вночі – з 23 до 6 години ранку, а вдень – виконувати миття тільки лотків проїзної частини. Миття покриття та лотків проїзної частини інших вулиць та доріг може виконуватись як вдень, так і вночі.
  1. Миття внутрішньоквартальних проїздів, місць вуличної стоянки автомобілів, тротуарів, пішохідних вулиць та доріжок (алей), проїздів по пішохідних та житлових зонах, велосипедних доріжок слід здійснювати при природному освітленні, але на раніше 7 і не пізніше до 21 години.
  1. Для вулиць та доріг залежно від приведеної інтенсивності руху періодичність миття покриттів наведено у таблиці 1 додатку 4 до цих Технічних правил.
  1. Періодичність миття покриттів внутрішньоквартальних проїздів та періодичність миття тротуарів наведено у таблиці 2 та 3 додатку 4 до цих Технічних правил відповідно.
  1. Періодичність миття покриттів може бути зменшена органом місцевого самоврядування на основі натурних обстежень, аналізу забруднення покриття, забруднення повітря та фактичної інтенсивності накопичення сміття.
  1. У випадках, коли у ту добу, коли проводять миття покриття проїзної частини, повинно проводитись підмітання (згідно з нормами періодичності, наведеними у таблицях 1 та 2 додатку 3 до цих Технічних правил, або за зменшеними нормами періодичності згідно з положеннями пункту 4.4), кількість підмітань у цю добу зменшується на одиницю, зокрема, якщо передбачено одне підмітання, його не проводять.
  1. Якщо проїзна частина складається з більш ніж чотирьох смуг руху, миття дорожнього покриття може здійснюватись кількома проходами колони поливально-мийних машин. При чотирьох та менше смуг руху проїзну частину миють однією поливально-мийною машиною.
  1. Під час миття перекриття смуги, яку було вимито раніше, повинно бути у межах 0,7 - 1 м. При останньому проході одночасно проводять миття лотка.
  1. Під час миття витрати води повинні становити:
   1. для покриття проїзної частини – 0,9 - 1,5 л/кв.м;
   1. для покриття тротуарів – 0,6 - 1,1 л/кв.м;
   1. для лотків – 1,6 - 2,0 л/кв.м.
  1. Під час миття лотка проїзної частини заборонено викидання водяним струменем забруднень на тротуар або зелені насадження.
  1. Механізоване миття тротуарів проводять тільки у випадках, коли вони межують з проїзною частиною і вода потрапляє у лоток, при цьому лунки дерев обладнані поребриком, який виступає на висоту не менше ніж 7 см над поверхнею покриття тротуару. Не проводять миття тротуарів та внутрішньоквартальних проїздів, які не обладнані поребриком або бордюром, а також покриття тротуарів із плит та плиток без заповнених стиків.
  1. Забороняється мити покриття вулиць, доріг, внутрішньоквартальних проїздів, тротуарів, доріжок, майданчиків, якщо температура повітря становить 0 град.C і нижче.
  1. На вулицях та дорогах, де тротуари межують з проїзною частиною, спочатку проводять прибирання або миття тротуарів, а потім проїзної частини. Недоступні для прибиральних машин місця на тротуарах та внутрішньоквартальних проїздах прибирають вручну.
  1. Під час очищення лотків від залишків протиожеледних матеріалів (далі - ПОМ) та ґрунтових наносів вручну їх збирають на краю тротуару для подальшого навантаження (вручну чи навантажувачем) на самоскиди.
  1. Зливостоки, решітки системи поверхневого водовідведення та зливоприймальні колодязі очищують навесні після звільнення від талих вод та після прибирання з лотків технологічних матеріалів. Повторюють цю операцію за потребою (при виявленій після злив недостатньої пропускної здатності) та перед початком зимового сезону.
  1. Труби зливостоків та колектори зливового водовідведення очищують каналопромивальними машинами або гідравлічним методом із застосуванням реактивних насадок. Очищення зливостоків починають виконувати з долішніх ділянок системи і закінчують на її горішніх ділянках.
  1. Після закінчення робіт, при яких решітки із болтовим кріпленням були демонтовані, перед їх монтажем різь болта покривають масляною фарбою або спеціальним протикорозійним складом.
  1. У період листопаду, якщо покриття вулиць та доріг, тротуари покриті листям, механізоване миття не проводять. Листя прибирають із застосуванням вакуумної підмітально-прибиральної машини або вручну.
  1. Восени листя прибирають підмітально-прибиральними машинами, із важкодоступних місць – вручну.
  1. Урни, які встановлено на тротуарах вздовж бордюру проїзної частини, чистять вакуумною підмітально-прибиральною машиною. Урни, які не можуть бути очищені вакуумною підмітально-прибиральною машиною, очищують вручну шляхом перевантажування до сміттєвозу (безпосередньо або з транспортуванням ручним візком).
 1. Утримання вулиць та доріг у зимовий період
  1. Усі роботи, виконувані зимою, поділяються на такі групи: снігоочищення, видалення снігу та сколу, боротьба із слизькістю доріг, ліквідація ожеледі.
  1. При інтенсивності руху транспортних засобів менш ніж 120 авт./год із розрахунку на кожну смугу руху, а також під час снігопадів інтенсивністю до 5 мм/год (за висотою шару неущільненого снігу) снігоочищення проводять тільки плужно-щітковими снігоочисниками без застосування хімічних реагентів. Очищення проїзної частини починають не пізніше, ніж через 0,5 години після початку снігопаду і повторюють через кожні 1,5 - 2 години по мірі накопичення снігу. Після закінчення снігопаду виконують завершальні роботи – сніг згрібають та підмітають.
  1. При середній за добу інтенсивності руху транспортних засобів більше ніж 120 авт./год із розрахунку на кожну смугу застосовують комбінований спосіб снігоочищення засобами механізації та хімічних реагентів – механохімічний.
  1. Процес механохімічного способу снігоочищення складається із циклів технологічних етапів. Кількість циклів залежить від тривалості снігопаду. Тривалість етапів обробки залежно від виду технологічних матеріалів та погодних умов наведено у додатку 5 до цих Технічних правил, де в чисельнику зазначена тривалість етапів у разі використання кристалічних реагентів, в знаменнику – у разі використання ПСС. Цикли снігоочищення повторюють у такому порядку:
   1. витримування (відрізок часу від початку снігопаду або від закінчення попереднього етапу) до моменту внесення технологічних матеріалів у сніг;
   1. обробка дорожнього покриття розкидачами технологічних матеріалів (хімічними реагентами або піскосоляною сумішшю, далі – ПСС);
   1. інтервал (припинення робіт, поки на обробленому покритті накопичується і перемішуються сніг, снігосольова суміш, снігопісчана суміш);
   1. згрібання та підмітання снігу та сумішей (плужно-щітковими снігоочисниками).
  1. Вулиці та дороги, що мають більше 2 смуг руху у кожному напрямку, можуть оброблятись одночасно кількома розкидачами.
  1. Згрібання і підмітання вулиць та доріг, що мають по одній смузі руху у кожну сторону або дві смуги при односторонньому русі, виконує один плужно-щітковий снігоочисник, при більшій ширині – колона плужно-щіткових снігоочисників, кількість яких повинна забезпечити очищення половини проїзної частини за одне проходження, а на вулицях та дорогах з одностороннім рухом – очищення всієї ширини проїзду.
  1. Для запобігання негативному впливу на навколишнє середовище протиожеледних матеріалів, що застосовуються, необхідно дотримуватись вимог МВ 218-03450778-414:2005 Методичні вказівки щодо гранично допустимих норм витрат протиожеледних матеріалів при зимовому утриманні автомобільних доріг.
  1. В залежності від температури повітря щільність посипання дорожнього покриття під час обробки технологічними матеріалами повинна відповідати нормам, наведеним у додатку 6 до цих Технічних правил. Норми розподілу ПСС надано для суміші, що містить 8% солі (за масою).
  1. На вулицях та дорогах, де снігоочищення покриття проводять із застосуванням хімічних реагентів, сніг складують тільки на проїзній частині.
  1. Під час снігопадів інтенсивністю понад 30 мм/год сніг слід згрібати та підмітати окремо - спочатку згрібання плугом (щітки підняті), потім підмітання щітками після припинення снігопаду. Розподільне згрібання і підмітання снігу проводять також, коли снігоочищення складається з двох і більше циклів.
  1. Після згрібання снігу з проїзної частини (у тому числі під час витримування та інтервалів, наведених у додатку 5 до цих Технічних правил) слід здійснювати розчищення снігових валів на перехрестях, пішохідних переходах (на довжину, що дорівнює ширині переходу, але не менше ніж на 5 м), зупинках громадського транспорту (на довжину не менше ніж 45 м для одиночних і 65 м для зчленованих тролейбусів та автобусів, у тому числі на довжину не менше ніж 10 м в напрямку руху після встановленого дорожнього знака, що вказує місце зупинки громадського транспорту), на в'їздах у двори та внутрішньоквартальні проїзди. Розчищення снігового валу слід виконувати повністю до самого бордюру.
  1. На вулицях та дорогах, з яких сніг не передбачається вивозити на снігозвалище, снігові вали слід повністю розчищати над зливостічними колодязями.
  1. Заборонено переміщувати сніг з проїзної частини на тротуари, смуги та ділянки зелених насаджень, а також скидати його у водойми.
  1. Якщо снігові вали заважають рухові тролейбусів та автобусів або спричиняють умови, коли пропускна здатність звуженої валами проїзної частини менша за інтенсивність транспортного потоку, необхідно вивезти сніг не пізніше ніж за 2 - 4 доби після закінчення формування валів.
  1. До початку формування снігових валів під навантаження мають бути закінчені роботи з очищення тротуарів, які межують з проїзною частиною, сніг з яких скидають до лотка.
  1. Самоскиди, які використовують для вивезення снігу з вулиць та доріг, повинні мати нарощувані борти.
  1. Очищення покриття від шару снігово-льодового накату або льоду за умови відсутності снігопаду виконують у такій послідовності:
   1. при температурі повітря до мінус 10 град.С обробка технічною сіллю за нормою розподілення 15 - 30 г/кв.м;
   1. при температурі повітря від мінус 11 град.С до мінус 15 град.С покриття обробляють ПСС за норми розподілення технічної солі 70 г/кв.м. Після розподілу ПОМ необхідно зробити витримку до тих пір, поки відкладення унаслідок часткового їх плавлення не розпушаться в результаті дії коліс автомобілів. Розпушену масу, що утворилася, сколюють та зсовують автогрейдером, який обладнано гребінчастим ножем, або сколювачем-розпушувачем;
   1. при температурі атмосферного повітря нижче мінус 15 град.С покриття обробляють ПСС з мінімальним вмістом солі (5 %) за норми розподілення 150 - 400 г/кв.м повторну і подальші обробки покриттів здійснюють при зсуві 50 % фрикційних матеріалів з проїзної частини.
  1. Для боротьби з ожеледицею у місцях із найбільш напруженим рухом, на аварійно-небезпечних ділянках, на крутих спусках, перед залізничними переїздами та на інших ділянках, що вказані ДАІ, може бути застосовано профілактичне оброблення, яке запобігає утворенню ожеледиці. Профілактичне оброблення дорожнього покриття слід здійснювати за 1 - 2 години до виникнення ожеледиці (прогнозованої попереджувальними метеозведеннями).
  1. Під час профілактичного оброблення норма посипання реагентів – 15 - 20 г/кв.м, норма посипання ПСС – 200 - 300 г/кв.м. На спусках, зупинках громадського транспорту, перехрестях та інших місцях, де може виникати

необхідність екстреного гальмування, норма оброблення може бути доведена до 500 г/кв.м. Оброблення повторюють через 2 - 3 години, якщо зберігається льодова плівка.


  1. Застосування хімічних реагентів під час зимового утримання вулиць та доріг з цементно-бетонним покриттям дозволено лише після 1,5 років з моменту закінчення його будівництва, якщо в цементних бетонах використовувалися повітрозалучаючі добавки, а за їх відсутності – після 3 років.
  1. Використання хімічних реагентів під час зимового утримання вулиць та доріг здійснюють з урахуванням граничних температур (в град.C), наведених у додатку 7 до цих Технічних правил, нижче яких застосування хімічних реагентів малоефективне.
  1. З метою зниження корозійної агресивності в хімічні реагенти вводять інгібітори за нормами, наведеними у додатку 8 до цих Технічних правил.

Хлористий кальцій фосфатований (далі - ХКФ) інгібовано у процесі виготовлення, тому його вживають без додавання інгібіторів.


  1. ПСС з хлористим натрієм (технічною сіллю) у кількості 3 - 8% від маси використовують, якщо температура повітря не нижче від мінус 20 град.C. Якщо температура становить нижче мінус 20 град.C, використовують суміш піску з хлористим кальцієм або хлористим магнієм.
  1. У піску, який використовують для обробки дорожнього покриття взимку (у чистому вигляді або у суміші з хімічними реагентами), крупність частинок матеріалу не повинна перевищувати 6 мм, а вміст глинистих або мулових домішок - не більше 3%.
  1. Вдень очищення тротуарів та внутрішньоквартальних проїздів починають після проходження інтервалу часу, наведеного у додатку 9 до цих Технічних правил, від початку снігопаду.

Якщо снігопад триває, снігоочищення повторюють з таким же періодом.

Сніг, який щойно випав, не рекомендовано прибирати вночі (від 22 до 6 години), оскільки в цей час він практично не ущільнюється.
  1. Сніг з тротуарів згрібають на проїзну частину або внутрішньоквартальний проїзд, якщо між ними немає загорожі або роздільної смуги з зеленими насадженнями. Закінчують його згрібати до початку формування під навантаження снігового валу в лотку проїзної частини, а коли сніговий вал формується посередині проїзної частини вулиці або з лівого боку одностороннього проїзду – до останнього проходження плужно-щіткових снігоочисників.
  1. Якщо сніг з тротуарів неможливо згрібати у лоток проїзної частини, снігову масу переміщують у бік, віддалений від проїзної частини, і складують на газоні.
  1. Якщо ширина тротуару становить більш ніж 5 м, сніг згрібають і підмітають на його середину, формують у вал і навантажують у самоскиди для вивезення на снігозвалище.
  1. Сніг з внутрішньоквартальних проїздів згрібають до віддаленого від будинку бордюру. Можливе перекиданням снігу на газон, якщо покриття не оброблювалось хімічними реагентами.
  1. На тротуарах і внутрішньоквартальних проїздах слід використовувати пісок без домішок солі.

В окремих випадках зледенілі або покриті снігово-льодовим накатом внутрішньоквартальні проїзди допускається посипати ПСС з 3%-м вмістом солі, при цьому вона не повинна попадати на територію зелених насаджень. У цих випадках сніг необхідно складувати тільки на проїзди.


  1. Тротуари та внутрішньоквартальні проїзди обробляють піском за нормою посипання 200 - 300 г/кв.м. На зупинках громадського транспорту, ділянках з уклонами та сходинками, ділянках перед громадськими та побутовими об'єктами, дитячими та медичними закладами норму посипання збільшують до 400 - 500 г/кв.м.

Обробка покриття має бути закінчена протягом 1 - 1,5 години після початку утворення слизькості покриття.


  1. Якщо взимку тривалий час стоїть суха погода і на дорожніх покриттях відсутні снігово-льодові відкладення, можливе їх підмітання. При цьому застосувати систему мокрого знепилювання робочої зони підмітально-прибиральних машин можна лише при плюсовій температурі повітря.
  1. Механізоване прибирання залишків технологічних матеріалів, які застосовують для боротьби із зимовою слизькістю доріг, проводять автогрейдером, навантажувачем і підмітально-прибиральною або (при плюсовій температурі повітря) поливально-мийною машиною.

 1. наступна сторінка >>