Навчально-тематичний план курсів заступників директорів з виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
План роботи районного методичного кабінету на жовтень 2010 року №... 1 85.98kb.
Планробот и районного методичного об»єднання заступників директорів... 1 152.41kb.
План роботи відділу освіти сахновщинської районної державної адміністрації 1 85.2kb.
Наказ №20 від 2013 р. № Про підсумки міського семінару заступників... 1 109.73kb.
Основи організації методичної роботи школи 1 226.28kb.
План-графік проведення курсів підвищення кваліфікації педагогічних... 1 124.75kb.
Програми курсів за вибором рекомендованих до використання в навчально-виховному... 1 23.3kb.
Навчально-тематичний план курсів підвищення кваліфікації майстрів... 1 77.63kb.
Методичні рекомендації до проведення Першого уроку в 2012-2013 навчальному... 4 835.61kb.
Методичні рекомендації до підготовки та проведення Першого уроку... 3 800.19kb.
План роботи інформаційно-методичного центру управління освіти виконавчого... 4 1034.88kb.
1. Теоретичні аспекти реінжинірингу 1 225.04kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Навчально-тематичний план курсів заступників директорів з виховної роботи загальноосвітніх - сторінка №1/3
Навчально-тематичний план курсів заступників директорів

з виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів
Проблема. Використання управлінських та виховних технологій у практиці роботи заступника директора з виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу.

(05.03.2012р. –30.03.2012р.)з/п

Назви навчальних

та змістових модулів, тем

Самостійна робота

І. Соціально-гуманітарний

9

Інваріантна складова

Змістовий модуль 1

Філософські основи сучасної освіти

2

1

Філософія освіти як наука

1

2

Філософія освіти в історичному ракурсі

1

Змістовий модуль 2

Нормативно-правове забезпечення освіти та охорона дитинства

2

1

Основні питання дотримання трудового законодавства щодо працевлаштування та атестації педагогічних працівників

1

2

Основи безпеки життєдіяльності та нормативно-правове забезпечення охорони праці в закладах освіти

1

Варіативна складова

Змістовий модуль В 3

Теоретико-методологічні та прикладні основи здорового способу життя

1

1

Методологія і методика здорового способу життя

1

Змістовий модуль В 4

Ділова українська мова

2

1

Мовна та мовленнєва компетентність педагога

1

2

Ділова документація

1

Змістовий модуль В 6

Сучасні підходи до історії та розвитку Української державності

2

1

Християнство та українська етнотрадиція

1

2

Історія української державності

1

ІІ. Загальнопрофесійний

20

Інваріантна складова

Змістовий модуль 3

Інформаційні та телекомунікаційні технології в освіті

4

1

Мультимедійні технології у навчально-виховному процесі

2

2

Комп’ютерні телекомунікації в освітній діяльності

2

Змістовий модуль 4

Сучасна педагогічна психологія

6

1

Психологічні особливості компетентнісного підходу до навчання і виховання

1

2

Психолого-педагогічні особливості формування у старшокласників здатності до самореалізації

1

3

Психологічні аспекти педагогічного спілкування

2

4

Психологічні ознаки особистісно орієнтованої освіти

2

Змістовий модуль 5

Педагогічна інноватика

5

1

Технологія векторного аналізу готовності педагогів до проектно-впроваджувальної діяльності

2

2

Сутність ППД та його місце в освітній інноваційній діяльності

3

Варіативна складова

Змістовий модуль В 7

Сутність адиктивної поведінки

3

1

Сутність адиктивної поведінки та фактори її виникнення

2

2

Профілактика вживання неповнолітніми психотропних речовин

1

Змістовий модуль В 8

Ефективна педагогічна взаємодія

2

1

Розвиток комунікативної компетентності педагогів

2

ІІІ. Фахово-функціональний

27

Інваріантна складова

Змістовий модуль 6

Освітній менеджмент

3

1

Зміст та особливості освітнього менеджменту. Функції та технологія шкільного менеджменту

1

2

Стратегічне та тактичне планування виховної роботи в школі

1

3

Компетентісний підхід до управління виховною роботою загальноосвітнього навчального закладу

1

Змістовий модуль 7

Управління якістю діяльності школи

3

1

Мета освіти та виклики ХХІ століття

1

3

Управлінське рішення. Технологія розробки розпорядчих документів

1

4

Контрольно-аналітична діяльність заступника директора з виховної роботи

1

Змістовий модуль 8

Теорія та практика управління виховним процесом

5

1

Розвиток шкільництва на сучасному етапі

1

2

Концептуально-методологічні основи виховання

1

3

Духовний розвиток особистості школяра

1

4

Психолого-педагогічне проектування соціального розвитку особистості школяра в роботі класного керівника

1

5

Попередження злочинності та бездоглядності серед неповнолітніх

1

Змістовий модуль 9

Методика сучасного виховання

11

1

Розвиток соціально-психологічних компетенцій школярів. Тренінг “Ранкові зустрічі”

1

2

Формування українознавчої компетентності особистості школяра: виховний аспект

1

3

Використання методу проектів у роботі заступника директора з виховної роботи

2

4

Особливості впровадження програми “Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України” у виховний процес

1

5

Учнівське самоврядування як засіб формування соціально активної особистості

1

6

Використання музичних творів у позакласній діяльності

1

7

Інноваційні підходи до організації дозвілля школярів

1

8

Тенденції сучасного родинного виховання у контексті народних традицій

1

9

Система організації фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в загальноосвітньому навчальному закладі

1

10

Медико-соціальні аспекти протиалкогольного та протинаркотичного виховання школярів

1

Варіативна складова

Змістовий модуль В 9

Спецкурс “ Особистісно орієнтований підхід до організації виховної роботи в загальноосвітньому навчальному закладі ”

5

1

Особистісно орієнтований підхід до організації виховної роботи

1

2

Організаційно-педагогічні засади впровадження особистісно орієнтованого підходу у виховній роботі

1

3

Технологія КТС як засіб реалізації особистісно орієнтованого підходу у виховній роботі

1

4

Лідерство (тренінг)

1

5

Сучасні дитячі та громадські організації (“Пласт”)

1

ІV. Діагностично-аналітичний

16

 1. 1

Захист проектів

5Конференція з обміну досвідом

5
Підсумковий контроль:


за змістом ІІ навчального модуля

3за змістом ІІІ навчального модуля

3
Усього

72Рекомендовані теми для самостійного опрацювання

та перелік рекомендованої літератури для слухачів курсів

заступників директорів з виховної роботи

загальноосвітніх навчальних закладів

(05.03.2012р. –30.03.2012р.)
Проблема. Використання управлінських та виховних технологій у практиці роботи заступника директора з виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу.
Теми для самостійного опрацювання:
Тема. Філософія освіти як наука

Рекомендована література:

 1. Андрущенко В.П. Основні тенденції розвитку вищої освіти України на рубежі століть (Спроба прогностичного аналізу) // Вища освіта України. – 2001. №1. – с. 11-17.

 2. Гончаренко С., Мальований Ю. Гуманізація і гуманітаризації освіти // Шлях освіти. – 2001. – №2. – с. 2-7.

 3. Гусєв В. Формування інноваційної культури як пріоритет державної інноваційної політики// Освітаі управління. – 2003. – №2. – с. 85-92.

 4. Клепко С. Філософія освіти в європейському контексті – Полтава: ПОІППО, 2006. – Режим доступу: http://experts.in.ua/baza/doc/download/klepko2.pdf

 5. Клепко С.Ф. Есе з філософії освіти // Управління школою.- 2005.- № 26-27.

 6. Лук’янець В.С., Кравченко О.М., Озадовська Л.В. Сучасний науковий дискурс: оновлення


Тема. Філософія освіти в історичному ракурсі

Рекомендована література:

 1. Лутай В.С. Філософія сучасної освіти. – К.: Магістр–S, 1996. – 256с.

 2. Лутай В.С. Реформування вищої освіти на основі становлення філософсько–методологічної парадигми посткласичної науки. Рух на випередження // Вища освіта України. – №2. – 2001. – с.33-43.

 3. Неперервна професійна освіта: філософія, педагогічні парадигми, прогноз: Монографія. За ред. Кременя В.Г. – К.: Наукова думка, 2003. – 853с.

 4. Савченко О.Я. Від людини освіченої - до людини культури // Рідна школа.- 1996.- № 5-6.

 5. Терещенко Ю. Філософська джерельність педагогічної науки// Освіта. – 2003–.№36. – С.3


Тема.Основні питання дотримання трудового законодавства щодо працевлаштування та атестації педагогічних працівників

Рекомендована література:

 1. Концепція інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп'ютеризація сільських шкіл//Освіта України.-2001.- №44 (272).

 2. Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа). Постанова Колегії МОНУ від 22.11.2001 р, №12/5-2. htt://mon.gov.ua

 3. Концепція профільного навчання в старшій школі. Рішення Колегії МОНУ від 25.09. 2003Р, № 10X12-2. . htt://mon.gov.ua

 4. Концепція Державної програми розвитку освіти на 2001 -2010 роки. Розпорядження КМ України від 12.07.2006 р. № 396-р. htt://mon.gov.ua

 5. Національна доктрина розвитку освіти//Указ Президента України від 17.04. 2002 р., № 347. //Офіційний вісник України. - 2002. - №16.

 6. Нормативно-правове забезпечення освіти: В 4-х частинах. -Харків: Основа. - 2004.

 7. Охорона праці. Збірник нормативно-правових актів України: Довідкове видання / За ред. С.О.Борисенко - Харків: Бурун Книга, 2006. - 384с.

 8. Охорона праці в навчальних закладах//Практика управління закладом освіти.-2007.- № 7.-112 с.

 9. Постанови Кабінету Міністрів України: "Про затвердження положення про загальноосвітній навчальний заклад" №964 від 14 червня 2000 р. , "Про розвиток сільської загальноосвітньої школи" №1305 від 20 липня 1999 р., "Про затвердження комплексного плану заходів щодо розвитку середньої освіти" №348 від 11 березня 2000р. [Online]. Доступ НТТР: http:\\ www.ministry.edu-ua.net

 10. Про Національну програму правової освіти населення: Указ Президента України № 992 від 18.10. 2001 р., // Державний вісник України. - 2001. - №15. - С. 12-24

 11. Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні. Указ Президента України від 20.03.2008р. № 244 . htt://mon.gov.ua

 12. Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх: Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - №6. - С. 35.

 13. Про охорону дитинства: Закон України / / Директор школи. - 2002. - №8. - С.7-10.

 14. Праця дітей: Проблема та дія у відповідь. - К.: Міленіум, 2002 - 166с.

 15. Середня освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання / За заг. ред. В.С Журавського. - К.: Форум, 2004.-1084 с.

 16. Сухомлинська О. Права дитини в контексті історичних та сьогоднішніх реалій // Педагогічна газета. — 2003. - № 2. - С. 7.

 17. Україна. Закони. Основні чинні кодекси і закони України / Уклад. Ю.П. Єлісовенко. -2-ге вид. - К.: Махаон, 2003.-С.596.


Тема . Основи безпеки життєдіяльності та нормативно-правове забезпечення охорони праці в закладах освіти

Рекомендована література:

 1. Охорона праці. Збірник нормативно-правових актів України: Довідкове видання / За ред. С.О.Борисенко. – Харків: Бурун Книга, 2006. – 384 с.

 2. Охорона праці в навчальних закладах // Практика управління закладом освіти. – 2007. – № 7. – 112 с.

 3. Постанови Кабінету Міністрів України: «Про затвердження положення про загальноосвітній навчальний заклад» №964 від 14 червня 2000 р., «Про розвиток сільської загальноосвітньої школи» №1305 від 20 липня 1999 р., «Про затвердження комплексного плану заходів щодо розвитку середньої освіти» № 348 від 11 березня 2000 р. [Online]. Доступ НТТР: http:\\ www.ministry.eduua.net

 4. Про Національну програму правової освіти населення: Указ Президента України № 992 від 18.10. 2001 р., // Державний вісник України. – 2001. – № 15. – С. 12–24.

 5. Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні. Указ Президента України від 20.03.2008 р. № 244 . htt://mon.gov.ua

 6. Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – №6. – С. 35.

 7. Про охорону дитинства: Закон України / / Директор школи. – 2002. – № 8. – С.7–10.

 8. Середня освіта в Україні. Нормативно–правове регулювання / За заг. ред. В.С.Журавського. – К.: Форум, 2004. – 1084 с.

 9. Україна. Закони. Основні чинні кодекси і закони України / Уклад. Ю. П. Єлісовенко. –2–ге вид. – К.: Махаон, 2003. – С. 596.


Тема: Методологія і методика здорового способу життя

Рекомендована література:

 1. Формування здорового способу життя, К., 2000 Навчальний посібник., Українсько-Канадський проект “Молодь за здоров’я”, Український інститут соціальних досліджень.

 2. Здоровье-21: Основы политики достижения здоров’я для всех в Европейском регионе ВОЗ: Введение // Европейская серия по достижению здоров’я для всех. – 1998. № 5. – Копенгаген: ВОЗ (ЕРБ).

 3. Лалонд М. Новий погляд на стан здоров’я канадців. – Оттава: Мін-во охорони здоров’я і добробуту Канади, 1974.

 4. Шкільний курс “Валеологія”. – К., 1994.

 5. Э. Т. Хоули, Б. Д. Френкс. Руководство інструктора оздоровительного фитнеса, К.:2004

 6. Р. С. Вейнберг, Д. Гоулд. Психологія спорту. К.: Олімпійська література, 2001.


Тема: Мовна та мовленнєва компетентність педагога

Рекомендована література:

 1. Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити: Посібник / За заг. ред. О. Сербенської. – Львів: Світ, 1994. – 152 с.

 2. Антонєнко-Давидович Б.Д. Як ми говоримо / Уклад. Я.Б. Тимошенко. – К.: Либідь, 1991. – 256 с.

 3. Бабич Н. Історія української літературної мови: Навч. посіб. – Львів, 1993. – 342 с.

 4. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад, і голов. ред. В. Т. Бусел. – К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2004. – 1440 с.

 5. Вихованець І. Таїна слова. – К.: Освіта, 1990. – 265 с.

 6. Головащук СІ. Складні випадки наголошення: Словник-довідник. – К.: Либідь, 1995. – 192 с.

 7. Горбачук В. Барви української мови. – К.: Освіта, 1997. – 187 с.

 8. Коваль А.П. Практична стилістика сучасної української мови: Навч. посібник. – К.: Вища шк., 1987. – 352 с.

 9. Культура мови на щодень / Н. Дзюбишина-Мельник та ін. – К.:Генеза, 2000. – 320 с.

 10. Культура української мови: Довідник / С Я. Єрмоленко, Н.Я. Дзюбишина-Мельник, К.В. Ленець та ін. / За ред. В.М. Русанівського. – К.: Либідь, 1990. – 304 с.

 11. Національна доктрина розвитку освіти // Освіта України. – 2002. – 23 квітня (№33).

 12. Орфографічний словник української мови / АН України, Інститут української мови; інститут мовознавства ім. О. О. Потебні Український мовно-інформаційний фонд. – К.: Довіра, 1999. – 992 с.

 13. Орфоепічний словник / Уклад. М.І. Погрібний. – К.: Рад. шк., 1983. – 629 с.

 14. Орфоепічний словник / Уклад. М.І. Погрібний. – К.: Рад. шк., 1986. – 118 с.

 15. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів: Практ.посібник. – К.: Либідь, 1996. – 208 с.

 16. Потелло Н.Я. Українська мова і ділове мовлення: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2001. – 256 с.Тема: Ділова документація

Рекомендована література:

 1. Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити: Посібник / За заг. ред. О. Сербенської. – Львів: Світ, 1994. – 152 с.

 2. Антонєнко-Давидович Б.Д. Як ми говоримо / Уклад. Я.Б. Тимошенко. – К.: Либідь, 1991. – 256 с.

 3. Бабич Н. Історія української літературної мови: Навч. посіб. – Львів, 1993. – 342 с.

 4. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад, і голов. ред. В. Т. Бусел. – К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2004. – 1440 с.

 5. Вихованець І. Таїна слова. – К.: Освіта, 1990. – 265 с.

 6. Головащук СІ. Складні випадки наголошення: Словник-довідник. – К.: Либідь, 1995. – 192 с.

 7. Горбачук В. Барви української мови. – К.: Освіта, 1997. – 187 с.

 8. Коваль А.П. Практична стилістика сучасної української мови: Навч. посібник. – К.: Вища шк., 1987. – 352 с.

 9. Культура мови на щодень / Н. Дзюбишина-Мельник та ін. – К.:Генеза, 2000. – 320 с.

 10. Культура української мови: Довідник / С Я. Єрмоленко, Н.Я. Дзюбишина-Мельник, К.В. Ленець та ін. / За ред. В.М. Русанівського. – К.: Либідь, 1990. – 304 с.

 11. Національна доктрина розвитку освіти // Освіта України. – 2002. – 23 квітня (№33).

 12. Орфографічний словник української мови / АН України, Інститут української мови; інститут мовознавства ім. О. О. Потебні Український мовно-інформаційний фонд. – К.: Довіра, 1999. – 992 с.

 13. Орфоепічний словник / Уклад. М.І. Погрібний. – К.: Рад. шк., 1983. – 629 с.

 14. Орфоепічний словник / Уклад. М.І. Погрібний. – К.: Рад. шк., 1986. – 118 с.

 15. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів: Практ.посібник. – К.: Либідь, 1996. – 208 с.

 16. Потелло Н.Я. Українська мова і ділове мовлення: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2001. – 256 с.


Тема: Історія української державності

Рекомендована література:

 1. Полянська-Василенко Н. Історія України. – Т. 1–2. – К., 1992.

 2. Історія України. Курс лекцій у 2-х книгах. – К., 1992.

 3. Треф’як Я. Історія і розвиток української державності. – Ів.-Франківськ, 1993.

 4. Нагаєвський І. Історія української держави ХХ ст. – К.? 1994.

 5. Бойко О. Історія України. Навчальний посібник для вузів. – К.? 2007.

 6. Мітягін В. Історія України. – К., 2007.


Тема: Мультимедійні технології у навчальному процесі

Рекомендована література:

 1. Морзе Н. В. Основи інформаційно-комунікаційних технологій. – К.: Видавнича група BHV. – 2006. 240 с.

 2. Морзе Н. В., Дементієвська Н. П. Навчання для майбутнього. – К.: Видавнича група BHV. – 2004. 360 с.

 3. Освітні технології: Навч.-метод. Посіб. / О.М. Пєхота, А.З. Кіктенко, О.М. Любарська та ін.; За заг. Ред. О.М. Пєхоти. – К.: А.С.К., 2002. – 255 с. – Бібліогр. В кінці розд.

 4. Левченко О.М. та ін. Основи інтернету / О.М. Левченко, І.О. Завадський, Н.С. Прокопенко: [Навч. Посіб.]. – К.: Вид. група BHV. – 2008. – 320 с.: іл.

 5. Глинський Я.М., Ряжська В.А. Інтернет. Сервіси, HTML і web-дизайн. Навч. Посібн. 2-е доп. Вид. – Львів: Деол, СПД Глинський, 2003. – 192 с.

 6. Коцюбинский А. О., Грошев С. В. Современный самоучитель работы в сети Интернет. Быстрый старт.: Практ. Пособ.. — М.:Издательство ТРИУМФ, 2000 — 320 с.

 7. Симонович С. В., Евсеев Г. А., Мураховский В. И. INTERNET: Лаборатория мастера: Практическое руководство по эффективным приемам работы в Интернете. — М.: АСТ-ПРЕСС: Инфоком-Пресс, 2000.— 720 с.

 8. Стоцкий Ю. Самоучитель Office 2000. — СПб: Издательство «Питер», 2000. — 608 с.

 9. Глушаков С. В., Сурядный А. С. Персональный компьютер для учителя / Харьков: Фолио, 2003. — 507 с.

 10. Організація служби підтримки в школі. – К.: Видавнича група BHV, 2004. – 224 с.
наступна сторінка >>