Новини української асоціації інвестиційного бізнесу 10. 12. 2007 р - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Новини української асоціації інвестиційного бізнесу 02. 04. 1 181.13kb.
Новини української асоціації інвестиційного бізнесу 18. 06. 1 142.87kb.
Новини української асоціації інвестиційного бізнесу 22. 09. 1 178.3kb.
Новини української асоціації інвестиційного бізнесу 19. 01. 1 121.49kb.
Новини української асоціації інвестиційного бізнесу 25. 05. 1 159.82kb.
Новини української асоціації інвестиційного бізнесу 04. 12. 1 119.69kb.
Новини української асоціації інвестиційного бізнесу 29. 06. 1 214.59kb.
Новини української асоціації інвестиційного бізнесу 05. 03. 1 156.87kb.
Новини української асоціації інвестиційного бізнесу 25. 10. 1 107.45kb.
Новини української асоціації інвестиційного бізнесу 17. 07. 1 175.52kb.
Новини української асоціації інвестиційного бізнесу 07. 05. 1 125.94kb.
Рішення нкцпфр №213 від 19. 02. 2013р. Положення про збір та обробку... 1 142.75kb.
Закону «Про запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового... 1 106.62kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Новини української асоціації інвестиційного бізнесу 10. 12. 2007 р - сторінка №1/1НОВИНИ


Української асоціації інвестиційного бізнесу 10.12.2007 р.)


УАІБ спільно з сімома провідними об’єднаннями

фінансового ринку України підтвердили свою готовність захищати

ринок від недобросовісної реклами фінансових послуг

4 грудня 2007 року вісім провідних об’єднань учасників фінансового ринку України - Українська асоціація інвестиційного бізнесу, Асоціація «Український Кредитно-Банківський Союз», Ліга страхових організацій, Національна асоціація кредитних спілок України, Українська асоціація адміністраторів пенсійних фондів, Національна асоціація недержавних пенсійних фондів та адміністраторів НПФ, Всеукраїнська асоціація ломбардів, Всеукраїнська асоціація кредитних спілок, підписали Меморандум «Про взаємодію об’єднань учасників фінансового ринку України та координацію зусиль щодо встановлення правил добросовісної реклами фінансових послуг».

Основною метою співпраці сторін у рамках Меморандуму є: вдосконалення законодавчої та нормативної бази з питань запобігання некоректній та недобросовісній рекламі на ринку фінансових послуг; вироблення колективних вимог (рекомендацій, стандартів, кодексу професійної поведінки) для рекламування продуктів фінансових ринків для населення, з метою створення атмосфери засудження випадків неправомірних маніпуляцій, викривлень, які не відповідають дійсності і можуть зашкодити діловій репутації професійних учасників фінансового ринку; створення умов для запобігання недобросовісної конкуренції шляхом підвищення рівня професійної підготовки журналістів під час висвітлення питань, що стосуються ринків фінансових послуг.

Відповідно до цього Меморандуму сторони здійснюватимуть співробітництво, діючи в межах власної компетенції і відповідно до Конституції України та чинного законодавства, що регулює правові відносини у сфері поширення та використання реклами (законів «Про рекламу», «Про інформацію», «Про захист прав споживачів», «Про захист від недобросовісної конкуренції», тощо), та законодавчих актів, які регулюють діяльність з надання фінансових послуг.

Для практичної реалізації Меморандуму, координації дій, узгодження позицій та вирішення питань, що становлять спільний інтерес і випливають з цього Меморандуму, передбачається проведення консультацій, засідань постійно діючої Спільної робочої групи громадських організацій учасників фінансового ринку.

Як зазначив на церемонії підписання Меморандуму головуючий Ради УАІБ Дмитро Леонов, на поточному етапі спостерігається підвищення інтересу громадян до вкладення коштів в інструменти фінансового ринку. Проте, обізнаність споживачів фінансових послуг, зокрема, населення, щодо механізмів фінансового ринку є досить низькою. В цих умовах особливого значення набуває питання надання професійної та достовірної інформації про діяльність фінансових установ.

Усвідомлюючи ризики, які можуть виникнути в разі появи на ринку недостовірної реклами фінансових продуктів, УАІБ виступила з ініціативою об’єднати зусилля учасників різних сегментів фінансового ринку з метою комплексного вирішення цього питання. Основною метою співпраці є вироблення якісних стандартів реклами фінансових продуктів, недопущення появи в рекламі викривленої інформації про фінансові послуги, а також протиставлення одних видів фінансових установ іншим. При цьому особливе значення у процесі реалізації цих завдань повинно бути відведено саморегулівним організаціям учасників фінансового ринку.

Меморандум відкритий для підписання для всіх об’єднань, які діють на фінансовому ринку України, та для вільного приєднання до нього нових учасників.

Текст Меморандуму на сайті УАІБ www.uaib.com.ua
*****

Тижневий аналітичний огляд діяльності відкритих ІСІ в Україні

29/11/07 – 05/11/07

Останні дні листопада, як і в попередні періоди, характеризувались активізацією фондового ринку. Проте з початком грудня ринок повернувся до попередніх значень. І лише позитивні новини з міжнародних фондових майданчиків вплинули на ріст капіталізації українського ринку цінних паперів. В цілому індекс ПФТС за період з 29 листопада по 05 грудня 2007 року зріс на 1,39%, досягнувши рівня 1110,72 пунктів. На даний момент розрив між поточним та максимальним значенням індексу скоротився до 6,17%.

Позитивна динаміка ринку відбилась на результатах діяльності відкритих фондів: всі фонди, окрім фонду «Класичний», за період з 29 листопада по 05 грудня 2007 року збільшили вартість чистих активів у розрахунку на один інвестиційний сертифікат. Середній приріст вартості сертифіката склав 0,33%. А найвищу доходність продемонстрував «Магістр-фонд збалансований» - 1,05%.

Проте негативний тренд фондового ринку за останній місяць погіршив місячні показники відкритих ІСІ – середня доходність відкритих фондів у період з 05 листопада по 05 грудня 2007 р. була на рівні 0,22%, при чому у більшості фондів вартість інвестиційних сертифікатів зменшилась. Найкраще справився з корекцією фондового ринку "Ярослав Мудрий - фонд акцій", його місячна доходність була на рівні 3,48%.

На більш тривалих проміжках часу результати фондів демонструють позитивну динаміку, характерною для якої є висока доходність у порівнянні з вкладеннями в альтернативні напрямки інвестування.

Детальніша інформація на сайті:http://www.uaib.com.ua/files/articles/347/28_4.pdf

*****
Проведено семінар для харківських КУА

04 листопада 2007 року за ініціативою Регіонального представництва УАІБ в Харкові, відбувся семінар «Актуальні питання діяльності КУА», в якому взяли участь представники харківських компаній з управління активами.

На семінарі розглядалися питання, що стосуються особливостей перевірки діяльності компаній з управління активами та здійснення фінансового моніторингу КУА, основні вимоги та напрямки вдосконалення звітності КУА та ІСІ, вимоги до оприлюднення інформації.

Учасники семінару ознайомилися з професійними вимогами до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів та порядком проведення сертифікації, особливостями оподаткування доходів (прибутків) КУА та ІСІ, винагороди КУА та доходів інвесторів. Розглянуто зміни в оподаткуванні, що діють з початку 2007 року, а також інші актуальні питання податкового обліку.

Перед учасниками семінару виступили представники Харківського територіального відділення ДКЦПФР, Департаменту аудиту юридичних осіб ДПА України та Дирекції УАІБ.

*****


ДКЦПФР та Держфінпослуг узгоджують процедури

подовження термінів застосування вимог до структури активів НПФ

Українська асоціація інвестиційного бізнесу отримала листа від Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо свого звернення про можливість подовження терміну застосування вимог до структури пенсійних активів.

Як зазначається у ньому, ДКЦПФР погоджується з позицією Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг і «при розгляді звернення осіб, що здійснюють діяльність з управління пенсійними активами, щодо подовження терміну застосування вимог до структури активів недержавних пенсійних фондів, якими ці особи управляють, буде приймати рішення, враховуючи думку Рад цих фондів, а також наявність внесених відповідних змін до інвестиційних декларацій». З оригіналами листів можна ознайомитися за адресою: http://www.uaib.com.ua/files/articles/347/25_4.doc.

В свою чергу УАІБ готує запит до Держфінпослуг щодо детальнішого роз’яснення процедури отримання згоди Ради недержавного пенсійного фонду та внесення змін до інвестиційної декларації. Також асоціація розпочала роботу зі збору та опрацювання пропозицій до другого читання проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» щодо вимог до диверсифікації структури активів на етапі накопичення їх пенсійними фондами.


*****
Загальний обсяг торгів Фондової Біржі ПФТС у листопаді 2007 року склав

3,98 млрд. грн., а за 11 місяців 2007 року перевищив 26 млрд. грн.

Загальний обсяг торгів Фондової Біржі ПФТС у листопаді 2007 року склав 3,98 млрд. грн., а за 11 місяців 2007 року перевищив 26 млрд. грн., повідомляє прес-служба ПФТС. При цьому у листопаді обсяг угод з корпоративними облігаціями становив 2 395 526 703,6 грн., з акціями - 1 276 601 124,36 грн., з ОВДП - 205 742 924,05 грн., з муніципальними облігаціями - 75 952 167,67 грн., з цінними паперами ІСІ - 29 144 553,02 грн.

Загальна кількість угод, укладених на ПФТС, у листопаді склала 7 177 шт. Найбільша кількість угод була укладена з акціями ВАТ «Єнакіївський металургійний завод», ВАТ «Маріупольський завод важкого машинобудування», ВАТ «Українська автомобільна корпорація», ВАТ «Західенерго» та ВАТ «Мотор Січ». Індекс акцій ПФТС протягом місяця знизився на 5,82% з 1177 до 1108,53 пунктів, а за 11 місяців 2007 року зріс на 122,21% з 498,86 до 1108,53 пунктів.

Станом на 1 грудня 2007 року у Біржовому списку ПФТС знаходилися 852 фінансові інструменти: 13 - у Котирувальному списку першого рівня, 133 - у Котирувальному списку другого рівня та 706 - у Списку позалістингових цінних паперів.*****
Минулого тижня Міністерство фінансів реалізувало ОВДП

на загальну суму 10,1 млн. грн.

Минулого тижня відбулися чергові аукціони з розміщення облігацій внутрішньої державної позики. На перших торгах Міністерство фінансів пропонувало до продажу трирічні облігації з доходністю 6,35% річних, чотирирічні ОВДП з доходністю 6,4% річних, семирічні облігації з доходністю 6% та десятирічні ОВДП з доходністю 5,7% річних. Проте Мінфіну не вдалося реалізувати жодної облігації. На другому аукціоні потенційним покупцям запропонували аналогічні ОВДП. В результаті торгів були реалізовані чотирирічні облігації з доходністю 6,4% річних на загальну суму 10 096 830 грн.Для довідки: в цілому, з початку проведення торгів у 2007 році Міністерство фінансів продало облігацій внутрішньої державної позики на загальну суму 3 957,3 млн. грн. При цьому в 2006 році Мінфін реалізувало ОВДП на загальну суму 1 597,587 млн. грн.
*****
За останні п’ять років активи обов’язкових накопичувальних

пенсійних фондів Хорватії зросли майже в 10 разів

Згідно з даними Хорватського агентства з фінансового нагляду (HANFA) за станом на початок жовтня поточного року в Хорватії функціонувало 20 пенсійних фондів, з них 4 обов’язкових пенсійних фонди (другий рівень пенсійної системи), 6 відкритих добровільних пенсійних фондів та 10 закритих добровільних пенсійних фондів (третій рівень пенсійної системи). При цьому реально обов’язкові пенсійні фонди почали функціонувати з 2002 р., відкриті добровільні пенсійні фонди - з 2003 р., а закриті добровільні пенсійні фонди - з 2004 р.

Кількість учасників обов’язкових пенсійних фондів зросла з 983,31 тис. осіб (за станом на 1.01.2003 р.) до 1 373,4 тис. осіб (за станом на 1.10.2007 р.)., відкритих добровільних пенсійних фондів - з 8,77 тис. осіб (за станом на 1.01.2004 р.) до 95,53 тис. осіб (за станом на 1.10.2007 р.)., а закритих добровільних пенсійних фондів - з 5,34 тис. осіб (за станом на 1.01.2006 р.) до 11,54 тис. осіб (за станом на 1.10.2007 р.).

За станом на звітну дату загальні активи обов’язкових пенсійних фондів Хорватії, починаючи з 2003 р. зросли в 9,8 разів - з 2 036,92 млн. кун до 19 881,65 млн. кун (за офіційним курсом НБУ за станом на початок жовтня 2007 р. 1 хорватська куна дорівнювала 0,98 грн.). Загальні активи відкритих добровільних пенсійних фондів, починаючи з 2004 р., зросли в більш ніж 19 разів - з 29,59 млн. кун до 563,84 млн. кун., а загальні активи закритих добровільних пенсійних фондів, починаючи з 2005 р. зросли в більш ніж 77 разів - з 1,24 млн. кун до 95,63 млн. кун.

Загальна структура активів обов’язкових пенсійних фондів Хорватії за станом на жовтень поточного року є такою: державні облігації - 63,7%; цінні папери інвестиційних фондів - 12,3%; іноземні цінні папери - 7,4%; акції та депозитарні розписки - 7,1%; депозити - 3,2%; готівка - 2,2%; корпоративні облігації - 1,8%; муніципальні облігації - 0,4%; інші активи - 1,9%. У свою чергу, загальна структура активів відкритих добровільних пенсійних фондів є такою: державні облігації - 43,7%; цінні папери інвестиційних фондів - 26,5%; акції та депозитарні розписки - 12,9%; іноземні цінні папери - 7%; готівка - 3,9%; корпоративні облігації - 2,7%; депозити - 2,5%; муніципальні облігації - 0,1%; інші активи - 0,7%.
*****
Найвища доходність пенсійних планів, які функціонують в рамках другого рівня пенсійної системи Латвії, з початку 2007 року становить 4,12%

За станом на початок грудня 2007 року в рамках накопичувальної пенсійної системи Латвії функціонувало 25 пенсійних планів, повідомляє сайт «Mana pensija» (Латвія). З них, 9 консервативних, 4 збалансованих та 12 активних планів. Загальні активи накопичувальної пенсійної системи Латвії становили 234,3 млн. латів (за офіційним курсом НБУ 1 лат дорівнює 10,64 грн.). Кількість учасників накопичувальної пенсійної системи Латвії на звітну дату дорівнювала 995,45 тис. осіб.

Найвищу доходність з початку року серед усіх пенсійних планів (4,12%) продемонстрував активний план «SEB aktīvais plāns». Серед збалансованих планів найвища доходність (4,06%) зафіксована у плану «SEB sabalansētais plāns», а серед консервативних (3,97%) - у плану «SEB Latvijas plāns». Слід також зазначити, що найвищу доходність з початку діяльності (7,47%) серед усіх планів має також активний план «Suprema/EVLI IP «Safari» (функціонує з червня 2003 року), а найнижчу (0,5%) - консервативний план «Suprema/EVLI IP «Jūrmala» (функціонує з січня 2004 року).

*****
За останній тиждень Індекс ПФТС зріс на 8,36 пункту
Індекс та обсяги торгів на ПФТС за 7.12.2007 р.

Обсяг,

грн.

Індекс

ПФТС

Індекс

ПФТС-Cbonds

Індекс ПФТС-Cbonds/TR

99 727 654,3

1 116,89

104,72

160,58


*****
У січні-жовтні 2007 року порівняно з відповідним періодом попереднього року номінальні доходи населення України зросли на 29,1%

У січні-жовтні 2007 року порівняно з відповідним періодом попереднього року номінальні доходи населення України зросли на 29,1%, повідомляє Державний комітет статистики. Наявний доход, який може бути використаний населенням на придбання товарів та послуг, збільшився на 25,8%, а реальний наявний, визначений з урахуванням цінового фактору, - на 12,1%.

У жовтні 2007 року порівняно з жовтнем попереднього року номінальні доходи населення збільшились на 34,7%, а наявний та реальний наявний доходи - відповідно на 31,6% та 14,7%. Наявний доход у розрахунку на одну особу за жовтень 2007 року становив 961,1 грн. проти 726,3 грн. за відповідний період минулого року. Витрати населення у січні-жовтні поточного року порівняно з аналогічним періодом попереднього року збільшились на 33,3%. Приріст заощаджень склав 38 844 млн. грн.

*****
У листопаді 2007 року інфляція в Україні дорівнювала 2,2%,

а з початку року - 14,2%

У листопаді 2007 року Індекс споживчих цін в Україні становив 102,2%, а з початку року - 114,2%, повідомляє Державний комітет статистики. При цьому ціни на продовольчі товари у листопаді у порівнянні з вереснем зросли на 2,3% (з початку року зросли на 19,6%), на непродовольчі товари - на 2,3% (з початку року - на 5%), на послуги - на 1,3% (з початку року - на 10,7%). Індекс цін виробників промислової продукції у жовтні становив 101%, а з початку року - 119,5%. Продукція добувної промисловості у жовтні подорожчала на 2,1% (з початку року - на 25,9%), а переробної промисловості - на 2,5% (з початку року на 20,7%). Ціни у виробництві та розподілення електроенергії, газу та води знизилися на 6,4% (з початку року - зросли на 10,8%).
*****
План надходжень до загального фонду Держбюджету

за січень-листопад 2007 року виконано на 101,8%

За оперативними даними Державного казначейства України, надходження до загального фонду Державного бюджету (з офіційними трансфертами) за січень-листопад 2007 року склали 111,9 млрд. грн., що становить 101,8% плану, та більше плану на

2 млрд. грн. Проти 11 місяців 2006 року надходження до загального фонду Держбюджету склали 124,5%. Державна податкова адміністрація України забезпечила надходження до загального фонду Державного бюджету в сумі 60 млрд. грн. Державна митна служба України мобілізувала 44 млрд. грн.

Виконано планові надходження 11 місяців 2007 року за 53 джерелами надходжень. Найвагоміші з них: ПДВ із ввезених на територію України товарів - 37,6 млрд. грн.; надходження податку на прибуток - 27,9 млрд. грн.; надходження мита на товари, що ввозяться суб’єктами підприємницької діяльності, - 4,6 млрд. грн.; надходження за рентною платою на нафту, що видобувається в Україні, - 3,2 млрд. грн.; надходження від перевищення валових доходів над видатками Національного банку України - 1,9 млрд. грн.

Планові показники листопада цього року виконані на 100,4%. До загального фонду Держбюджету за листопад надійшло 14,3 млрд. грн. Державна податкова адміністрація України забезпечила надходження в сумі 9,1 млрд. грн., або 63,6% всіх надходжень до загального фонду у листопаді. Державна митна служба України мобілізувала

4,7 млрд. грн., або 32,9% всіх надходжень до загального фонду у листопаді.


*****
Монетарна база в Україні у листопаді 2007 року збільшилася на 0,1%

до 130,4 млрд. грн., а грошова маса - на 3,4% до 366,3 млрд. грн.

Згідно з даними Національного банку України у листопаді поточного року збереглися основні позитивні тенденції розвитку грошово-кредитного ринку, що були притаманні попереднім місяцям. Висока інвестиційна активність та довіра до банківської системи в умовах стабільно високих темпів економічного зростання (і, як наслідок, подальшого зростання попиту на гроші) сприяли продовженню динамічного нарощування активно-пасивних операцій банків та продовженню превалювання у динаміці валютної структури депозитів тенденцій до більш прискореного зростання коштів в національній валюті.

Монетарна база у листопаді збільшилася на 0,1% до 130,4 млрд. грн. (з початку року - на 34,1%). В свою чергу, грошова маса у листопаді збільшилася на 3,4% до 366,3 млрд. грн. (з початку року - на 40,3%).

На динаміку монетарних показників у листопаді, з одного боку, впливало проведення Національним банком України операцій з купівлі іноземної валюти на міжбанківському ринку. З іншого боку, у листопаді спостерігалося інтенсивне нарощування коштів Державним казначейством на єдиному казначейському рахунку (кошти уряду в національній валюті збільшилися у листопаді на 14,1%, з початку року цей показник збільшився на 67,4% до 15,3 млрд. грн.).

Обсяг готівки поза банками у листопаді збільшився на 2,6% (з початку року - на 35,4%) до 101,5 млрд. грн. Питома вага готівки у загальному обсязі грошової маси у листопаді зменшилася на 0,2%, а з початку року на 1% пункт до 27,7%. У листопаді Національний банк збільшив обсяги проведення мобілізаційних операцій через розміщення депозитних сертифікатів на суму 20,2 млрд. грн. (9,7 млрд. грн. у жовтні). З початку року загальний обсяг мобілізаційних операцій становить 88,6 млрд. грн.

В умовах достатнього рівня ліквідності банківської системи обсяги проведених операцій з рефінансування банків у листопаді були незначними - 257,4 млн. грн. При цьому обсяг проведених операцій з рефінансування з початку року становить

2 223,34 млн. грн. Середньозважена процентна ставка за кредитами рефінансування Національного банку у листопаді становила 12,1% річних. Обсяг обов’язкових резервів, сформованих банками у листопаді, за оперативними даними становить 7 086,5 млн. грн.

Загальний обсяг депозитів у банківській системі у листопаді збільшився на 3,4% (з початку року - на 41%) до 260,1 млрд. грн. Депозити юридичних осіб збільшилися на 0,2% (з початку року - на 36,2%) до 105,7 млрд. грн., депозити фізичних осіб - на 5,8% (з початку року - на 44,5%) до 154,4 млрд. грн.

Депозити в національній валюті у листопаді збільшилися на 5,3%, в той час як в іноземній валюті - зменшилися на 0,1%. З початку року депозити в національній валюті збільшилися на 51,2%, в іноземній валюті - на 24,4%, що сприяло зменшенню рівня доларизації економіки за 11 місяців з 26,97% до 23,89%.

Обсяг кредитних вкладень у листопаді збільшився на 5,8% до 403,7 млрд. грн. (з початку року - на 64,6%). Кумулятивний темп приросту кредитних вкладень з початку року є найбільшим для цього періоду за період після відновлення економічного зростання.

Кредити, надані юридичним особам, у листопаді збільшилися на 5,8% (з початку року - 55%) до 258,3 млрд. грн., кредити, надані фізичним особам, - на 5,9% (з початку року - на 85,1%) до 145,4 млрд. грн.

Середньозважена ставка за кредитами в національній валюті у листопаді дещо збільшилася з 13,7% до 14% річних, в іноземній валюті - з 11% до 11,1% річних. Інтегральна ставка за кредитами у листопаді, порівняно з жовтнем, збільшилася з 12,8% до 13% річних. В свою чергу, середньозважена ставка за депозитами в національній валюті у листопаді збільшилася з 8,4% до 8,6%, а в іноземній валюті залишилася на рівні жовтня - 5,8%. Інтегральна ставка за депозитами у листопаді збільшилася з 7,3% до 7,5% річних.


Підготовлено за матеріалами сайтів Інтернет-агентств та власною інформацією