О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 30 травня 2012 р - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від... 1 217.41kb.
О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від... 1 276.94kb.
О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від... 1 203.1kb.
О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від... 1 254.29kb.
О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від... 4 559.1kb.
О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від... 1 117.06kb.
О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від... 2 492.98kb.
О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від... 1 241.55kb.
О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від... 1 249.74kb.
О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від... 1 189.5kb.
О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від... 7 1157.46kb.
Затверджено наказом головного управління ветеринарної медицини в... 5 1098.91kb.
Таращанський 1 219.63kb.

О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 30 травня 2012 - сторінка №1/1
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

МАТЕРІАЛИ

ДО ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

від 30 травня 2012 р.

Київ – 2012


ЧЛЕНУ ВЧЕНОЇ РАДИ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ


30 травня 2012 року о 13.30 в актовому залі фізико-хімічного корпусу (проспект Перемоги, 34) відбудеться засідання Вченої ради університету. На засідання запрошуються всі завідувачі кафедр, викладачі, які є офіційним резервом на посаду завідувача кафедри та відповідальні за навчально-методичну роботу.

П О Р Я Д О К Д Е Н Н И Й

1. КАДРОВІ ПИТАННЯ.

1.1. Обрання на посаду завідувача кафедри клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики.

Внаслідок оголошеного конкурсу подано одну заяву - від завідувача кафедри клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики д.м.н., доцента КУРЧЕНКА АНДРІЯ ІГОРОВИЧА, 1965 р.н., закінчив Чернівецький медичний інститут у 1988 р., працює на посаді завідувача кафедри клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики з 24.01.20121990 р. Науково-педагогічний стаж – 15 років.1.2. Обрання на посаду професора кафедри онкології.

Внаслідок оголошеного конкурсу подано одну заяву - від професора кафедри онкології д.м.н., доцента ЧЕШУКА ВАЛЕРІЯ ЄВГЕНОВИЧА, 1966 р.н., закінчив Київський медичний інститут імені О.О.Богомольця у 1989 р., працює на посаді професора кафедри онкології з 05.12.20111990 р. Науково-педагогічний стаж – 20 років.1.3. Обрання на посаду професора кафедри інфекційних хвороб.

Внаслідок оголошеного конкурсу подано одну заяву - від професора кафедри інфекційних хвороб, д.м.н., доцента ШКУРБИ АНДРІЯ ВІКТОРОВИЧА, 1959 р.н., закінчив Київський медичний інститут імені О.О.Богомольця у 1982 р., працює на посаді професора кафедри інфекційних хвороб з 20.12.20111990 р. Науково-педагогічний стаж – 20 років.1.4. Присвоєння вченого звання “Доцент” по кафедрі дерматології та венерології к.м.н., доценту кафедри БАРДОВУ ПАВЛУ ВАСИЛЬОВИЧУ, 1975 р.н., закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця у 1998 р., працює на посаді доцента кафедри дерматології та венерології з 06.04.2010 р. Науково-педагогічний стаж - 8 років.

1.5. Присвоєння вченого звання “Доцент” по кафедрі дерматології та венерології к.м.н., доценту кафедри ЛИТИНСЬКІЙ ТЕТЯНІ ОЛЕКСАНДРІВНІ, 1966 р.н., закінчила Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця у 1990 р., працює на посаді доцента кафедри дерматології та венерології з 01.09.2009 р. Науково-педагогічний стаж - 9 років.

1.6. Присвоєння вченого звання “Доцент” по кафедрі загальної практики (сімейної медицини) к.м.н., доценту кафедри НОВИЦЬКІЙ АЛЛІ ВОЛОДИМИРІВНІ, 1963 р.н., закінчила Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця у 1986 р., працює на посаді доцента кафедри загальної практики (сімейної медицини) з 01.09.2009 р. Науково-педагогічний стаж - 15 років.

2. ПІДСУМКИ ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ ВИПУСКНИКІВ 2012 РОКУ У НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ.

Доповідачі - голови державних екзаменаційних комісій.

3. ПРО ГОТОВНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ ДО УРОЧИСТОСТЕЙ З НАГОДИ ВИПУСКУ ЛІКАРІВ І ПРОВІЗОРОВ 2012 РОКУ.

Доповідач - проректор з науково-педагогічної роботи та довузівської підготовки професор ЦЕХМІСТЕР Я.В.

4. ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ АКАДЕМІКА АМН СРСР, АКАДЕМІКА АН УРСР, ПРОФЕСОРА ІВАНОВА ВАДИМА МИКОЛАЙОВИЧА (до 120-річчя від дня народження).

Доповідач - завідувач кафедри внутрішньої медицини №3 професор Свінціцький А.С.

5. ПОТОЧНІ СПРАВИ.

Голова Вченої ради

ректор університету,

академік НАМН України,

професор В.Ф. Москаленко
Вчений секретар Вченої ради

професор О.Б. Яременко

1. З усіх кадрових питань Вченою радою прийнято позитивні рішення.
2. ОБГОВОРЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗВІТІВ ГОЛІВ ДЕРЖАВНИХ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ КОМІСІЙ ПРО ПІДСУМКИ ДЕРЖАВНИХ ВИПУСКНИХ ІСПИТІВ У НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

Доповідають голови державних екзаменаційних комісій:

медичний факультет № 1 (спеціальність „лікувальна справа”) – д.м.н., професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини №4 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця ЛИЗОГУБ Віктор Григорович;

медичний факультет № 2 (спеціальність „лікувальна справа”) – д.м.н., професор кафедри педіатрії №4 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця БУРЛАЙ Валентин Григорович;

медичний факультет № 3, факультет підготовки лікарів для Збройних Сил України (спеціальність „лікувальна справа”, „педіатрія”) – д.м.н., професор, завідувач кафедри дитячих та підліткових захворювань Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика БЕКЕТОВА Галина Володимирівна;

медичний факультет № 4, медичний факультет Чернігівського філіалу, медико-психологічний факультет (спеціальність „лікувальна справа”, „медико-профілактична справа”, „медична психологія”) – д.м.н., професор, завідувач кафедри гігієни харчування і гігієни дітей та підлітків Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика КОЗЯРІН Іван Петрович;

стоматологічний факультет (спеціальність „стоматологія”) – д.м.н., професор, завідувач кафедри терапевтичної стоматології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця БОРИСЕНКО Анатолій Васильович;

фармацевтичний факультет (спеціальність „фармація”) – д.м.н., професор, завідувач кафедри фармацевтичної технології і біофармації Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика ПОНОМАРЕНКО Микола Семенович.

РІШЕННЯ

Вченої ради Національного медичного університету імені О.О.Богомольця з питання "Підсумки державної атестації випускників 2012 року у Національному медичному університетіімені О.О.Богомольця"
від 30 травня 2012 р.
Заслухавши та обговоривши доповіді голів державних екзаменаційних комісій професора Лизогуба В.Г., професора Бурлая В.Г., професора Бекетової Г.В., професора Козяріна І.П., професора Борисенка А.В., професора Пономаренка М.С. про підсумки державних випускних іспитів 2012 року, Вчена рада констатує, що підготовка лікарів (провізорів) в університеті здійснюється відповідно до вимог галузевих стандартів вищої освіти, нормативно-правових документів щодо покращення підготовки кадрів для галузі охорони здоров’я. Як і у попередні роки, державна атестація випускників проходила в два етапи – стандартизований тестовий контроль та практично-орієнтований державний іспит. Практично-орієнтований державний іспит проводився у формі державних випускних екзаменів і комплексного державного іспиту (наказ МОЗ України №53 від 31.01.2005 р. з доповненнями про систему оцінювання результатів практично-орієнтованого державного іспиту відповідно до наказу по НМУ імені О.О. Богомольця №260 від 17.05.2011 р.). На медичному факультеті №2 випускники складали комплексний державний іспит з дисциплін "Внутрішні, професійні та інфекційні хвороби" та "Хірургічні хвороби з дитячою хірургією", на стоматологічному факультеті - з дисциплін „Терапевтична стоматологія”, „Дитяча стоматологія”, „Ортопедична стоматологія” та „Хірургічна стоматологія”.

За результатами державних випускних іспитів 2012 року дипломи лікарів і провізорів отримають 1336 випускники (лікарів - 1242, провізорів - 94), у тому числі 170 іноземних громадян. Втретє відбувся випуск студентів, що навчались на англомовному відділенні (21 особа із 13 країн). З відзнакою університет закінчив 91 випускник, серед них 11 іноземних громадян. За відмінні успіхи в навчанні, активну участь у науковій роботі і громадському житті 12 студентів, відповідно до рішення Вченої радою університету, будуть занесені до Книги Пошани Національного медичного університету імені О.О.Богомольця. Третій рік поспіль серед таких претендентів - студенти-іноземці (5 осіб).

Голови державних екзаменаційних комісій у своїй роботі керувались Законом України „Про вищу освіту” від 17 січня 2002 р. №2984-ІІІ; „Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”, затвердженим наказом Міністерства освіти України №161 від 2.06.1993 р.; „Положенням про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації за напрямом підготовки „Медицина””, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України №53 від 31.01.2005 р., наказом по НМУ №143 від 20.03.2012 р. Вчена рада відзначає, що державні випускні іспити на всіх факультетах пройшли відповідно до затвердженого розкладу, чітко та організовано. Навчально-методичним відділом, деканатами та кафедрами було проведено велику підготовчу роботу стосовно подальшого удосконалення форми і змісту державних іспитів, своєчасного забезпечення необхідними для перевірки практичних навичок матеріально-технічними засобами, підготовки ситуаційних задач, пакетів лабораторних аналізів та даних інструментальних методів дослідження. У передекзаменаційному періоді всі студенти мали можливість отримати на кафедрах необхідні теоретичні та практичні консультації. Члени екзаменаційних комісій виявили принциповість, вимогливість та об’єктивність при оцінці знань студентів. Враховуючи позитивну оцінку Головами і членами ДЕК системи оцінювання у 2011 р., другий рік поспіль застосовувалась нова градація бальної оцінки практичних знань і умінь студентів (наказ по НМУ №134 від 16.03.2012).

Результати державних випускних іспитів 2012 року засвідчили, що переважна більшість випускників у достатньому обсязі оволоділи теоретичними знаннями, практичними навичками та уміннями відповідно до вимог ОПП і ОКХ.

З урахуванням матеріалів, представлених головами державних екзаменаційних комісій, та проведеного обговорення Вчена рада Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
ПОСТАНОВЛЯЄ:


 1. Звіти голів державних екзаменаційних комісій затвердити та забезпечити подання звітів про результати державних випускних іспитів до Департаменту кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції Міністерства охорони здоров’я України не пізніше 27 липня 2012 р.

 2. Роботу ректорату, навчально-методичного відділу, деканатів, кафедр та інших підрозділів Національного медичного університету імені О.О.Богомольця з підготовки, організації та проведення практично-орієнтованих державних випускних іспитів 2012 р. схвалити.

 3. Деканам, головам циклових методичних комісій та завідувачам випускаючих кафедр проаналізувати критичні зауваження, що містяться у звітах голів державних екзаменаційних комісій, розробити плани заходів щодо ліквідації виявлених недоліків, обговорити і затвердити їх на засіданнях вчених рад факультетів у вересні 2012 р. та подати до навчально-методичного відділу до 1 жовтня 2012 р.

 4. Узгоджений план заходів щодо усунення недоліків та реалізації пропозицій голів державних екзаменаційних комісій розглянути на засіданні Вченої ради університету у жовтні 2012 р.

 5. Результати державних випускних іспитів 2012 р. висвітлити в газеті «Медичні кадри» та журналі «Науковий вісник Національного медичного університету імені О.О.Богомольця».

 6. Контроль за виконанням прийнятого рішення покласти на проректора з науково-педагогічної роботи члена-кореспондента НАМН України, професора Яворовського О.П.


Голова Вченої ради

ректор університету,

академік НАМН України,

професор В.Ф. Москаленко
Вчений секретар Вченої ради

професор О.Б. Яременко
3. Проректор з науково-педагогічної роботи та довузівської підготовки професор ЦЕХМІСТЕР Ярослав Володимирович проінформував присутніх про готовність університету до урочистостей з нагоди випуску лікарів і провізоров 2012 року.

4. ВІХИ ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ КОРИФЕЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ АКАДЕМІКА

ВАДИМА МИКОЛАЙОВИЧА ІВАНОВА

(до 120-річчя з дня народження)
Тези доповіді завідувача кафедри внутрішньої медицини №3, професора СВІНЦІЦЬКОГО А.С.
Іванов В.М. народився 22 квітня 1892 року в місті Маріуполі в сім’ї священика. Закінчивши у 1911 році навчання в Маріупольській гімназії, він одразу вступив на перший курс медичного факультету Київського університету Св. Володимира.

У квітні 1916 року після закінчення університету його залишають на кафедрі госпітальної терапії. В жовтні 1923 року Вадима Миколайовича обирають асистентом факультетської терапевтичної клініки. Саме в цей час він починає займатися під керівництвом свого вчителя академіка Ф.Г.Яновського вивченням моторики верхніх відділів травного тракту (перші роботи було опубліковано у 1926 році). Ці дослідження і на сьогоднішній день мають велике теоретичне та практичне значення. Іванов В.М. довів, що закидання дуоденального вмісту в шлунок є одним із проявів періодичної діяльності органів травлення натще у здорових осіб. У 1931 році його обирають доцентом цієї ж кафедри.

У 1934 році Вадим Миколайович засновує на базі Київської лікарні для обслуговування водників кафедру факультетської терапії №2 2-го Київського медичного інституту. У своїй науково-дослідній та практичній клінічній роботі кафедра стала спадкоємницею гуманістичних традицій української терапевтичної школи академіка Ф.Г.Яновського.

У 1941 році в період наближення фашистів до Києва В.М.Іванов разом з іншими співробітниками евакуювався в тил. Наприкінці липня 1944 року В.М.Іванов повернувся до Києва і став завідувати кафедрою терапії санітарно-гігієнічного факультету. За розробку та впровадження нового метода діагностики – томофлюорографії В.М.Іванову у 1951 році було присуджено Державну премію СРСР.

У 1951 році його обирають завідувачем кафедри госпітальної терапії Київського медичного інституту, а в серпні 1958 року - факультетської терапії того ж інституту, якою він завідував до смерті. Одночасно із завідуванням кафедрою терапії Київського медичного інституту В.М. Іванов був обраний за сумісництвом завідувачем відділу клінічної медицини Інституту клінічної фізіології імені О.О.Богомольця АН УРСР. Крім того, Вадим Миколайович Іванов багато років керував онкологічною клінікою Київського рентгено-онкологічного інституту.

У 1946 році В.М.Іванова обрали членом-кореспондентом АМН СРСР, у 1955 році - її дійсним членом, а у 1957 році - академіком АН УРСР.

Іванов В.М. проводив велику громадську роботу. Він був членом редакційної ради багатьох журналів, співредактором відділу внутрішніх хвороб “Большой медицинской энциклопедии”. Був нагороджений: медаллю “За победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.” (1946 р.), медаллю “За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.” (1946 р.), орденом “Знак почета” (1948 р.), орденом Леніна (1953 р.), орденом “Трудового Красного Знамени” (1961 р.).

Під його керівництвом було виконано і успішно захищено 3 докторських та 21 кандидатську дисертації. Більшість наукових праць В.М.Іванова присвячено фізіології та патології органів травлення та загальним змінам в організмі онкологічного хворого.

15 січня 1962 року академік В.М.Іванов помер.

Постановою Ради Міністрів УРСР у 1962 році терапевтичній клініці Київської центральної басейнової клінічної лікарні присвоєно ім’я академіка Вадима Миколайовича Іванова, який очолював терапевтичні кафедри і клініки Київського медичного інституту на базі лікарні з 1934 по 1962 рік.5. ПОТОЧНІ СПРАВИ.

5.1. Затвердження кандидатур студентів – випускників 2012 року для занесення до Книги Пошани університету.

Доповідач - проректор з науково-педагогічної роботи член-кореспондент НАМН України, професор ЯВОРОВСЬКИЙ Олександр Петрович.

За відмінні успіхи в навчанні, активну участь в науковій роботі і громадському житті, пропонується занести до Книги Пошани Національного медичного університету імені О.О.Богомольця випускників 2012 року:


медичний факультет № 1 – СВІНЦІЦЬКОГО Ігоря Анатолійовича
медичний факультет № 2 – ЛЯХОЦЬКУ Аду Володимирівну
медичний факультет № 3 – ІСКРУ Юлію Антонівну
медичний факультет № 4 – БІЛОУСА Сергія Вікторовича
медико-психологічний факультет – ГОЛОВАНЬ Ганну Олександрівну
стоматологічний факультет – ЛЮТІКОВА Олександра Ігоровича

фармацевтичний факультет – ТУРОК Юлію Сергіївну
іноземні студенти

стоматологічний факультет – ХАГІГХІАНА Руд сарі Алі (Іран)

- ЛОНІКУ М.Джоші (Малайзія)фармацевтичний факультет – ЗЕЙН Дваєб (Сирія)

 • АНДРУШЕВИЧ Світлану Валеріївну (Білорусь)

 • МАРАТ Раушан (Казахстан)

Підстава: подання деканатів і витяги з протоколів Вчених рад факультетів.
Рішення прийнято відкритим голосуванням.
5.2. Про затвердження:

- робочого навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного «спеціаліст» кваліфікації «провізор» у вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації за спеціальністю 7.110201 «Фармація» (заочна форма навчання) для осіб, які закінчили середні загальноосвітні або професійні навчально-виховні заклади (термін навчання – 5,5 років);

- робочого навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного «спеціаліст» кваліфікації «провізор» у вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації за спеціальністю 7.110201 «Фармація» (заочна форма навчання) для осіб, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» зі спеціальності «Медицина» (термін навчання – 4,5 років).

Доповідає: проректор з науково-педагогічної роботи член-кореспондент НАМН України, професор ЯВОРОВСЬКИЙ Олександр Петрович.

Рішення прийнято відкритим голосуванням.


5.3. Про надання рекомендації на видання і присвоєння грифу МОЗ України англомовному підручнику „Neurology” (автори: Cоколова Л.І., Мяловицька О.А., Ілляш Т.І., Крилова В.Ю., Мельник В.С.).

Доповідач - проректор з науково-педагогічної роботи член-кореспондент НАМН України, професор ЯВОРОВСЬКИЙ Олександр Петрович.

Рішення прийнято відкритим голосуванням.


5.4. Про надання рекомендації на видання і присвоєння грифів МОЗ України та МОНмолодьспорт України навчальному посібнику „Збірник тестів з професійних хвороб” для студентів ВМНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації (автори: Ткачишин В.С., Парпалей І.О., Гулько С.М., Володій М.О., Алексійчук О.Ю., Арустамян О.М.).

Доповідач - проректор з науково-педагогічної роботи член-кореспондент НАМН України, професор ЯВОРОВСЬКИЙ Олександр Петрович.

Рішення прийнято відкритим голосуванням.5.5. Про надання рекомендації на видання навчального посібника „Стара суперечка про головне” (автор – Єгоренков А.І.).

Доповідач - проректор з науково-педагогічної роботи член-кореспондент НАМН України, професор ЯВОРОВСЬКИЙ Олександр Петрович.

Рішення прийнято відкритим голосуванням.


5.6. Про надання рекомендації на видання методичних рекомендацій „Про управління ризиками в закладах охорони здоров’я” за загальною редакцією академіка НАМН України, професора В.Ф. Москаленка.

Доповідач - проректор з науково-педагогічної роботи член-кореспондент НАМН України, професор ЯВОРОВСЬКИЙ Олександр Петрович.

Рішення прийнято відкритим голосуванням.


5.7. Про затвердження „Програми філософської підготовки аспірантів та пошукачів з розділу „Філософія та методологія науково-медичного пізнання”” (автор – проф. М.В. Попов)

Доповідач - проректор з науково-педагогічної роботи член-кореспондент НАМН України, професор ЯВОРОВСЬКИЙ Олександр Петрович.

Рішення прийнято відкритим голосуванням.


5.8. Про затвердження „Програми підготовки аспірантів і здобувачів нефілологічних спеціальностей до складання кандидатського іспиту з іноземної мови” (укладачі: М.В. Петровський, С.І. Вєтрова та інші)

Доповідач - проректор з науково-педагогічної роботи член-кореспондент НАМН України, професор ЯВОРОВСЬКИЙ Олександр Петрович.

Рішення прийнято відкритим голосуванням.


5.9. Про надання рекомендації на видання підручника «Побічна дія лікарських засобів» для студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації (автори: В.Г.Лизогуб, О.В.Крайдашенко, Т.В.Богдан, М.Л.Шараєва, О.О.Волошина).

Доповідач - проректор з науково-педагогічної роботи член-кореспондент НАМН України, професор ЯВОРОВСЬКИЙ Олександр Петрович.

Рішення прийнято відкритим голосуванням.


5.10. Про надання рекомендації на видання монографії проф. М.В. Попова „Філософські аспекти медицини”.

Доповідач - проректор з науково-педагогічної роботи член-кореспондент НАМН України, професор ЯВОРОВСЬКИЙ Олександр Петрович.

Рішення прийнято відкритим голосуванням.


5.11. Затвердження теми, наукового консультанта та термінів виконання докторської дисертації доценту кафедри мікробіології, вірусології та імунології, к.м.н. БОБИРЮ Віталію Васильовичу.

Доповідач - в.о. проректора з наукової роботи доцент АНТОНЕНКО Марина Юріївна.

Рішення прийнято відкритим голосуванням.


5.12. Про надання рекомендації на видання чергового номера (№4 за 2012 рік) «Українського журналу дерматології, венерології та кометології» (гол.редактор – проф. Коляденко В.Г.).

Доповідач - в.о. проректора з наукової роботи доцент АНТОНЕНКО Марина Юріївна.

Рішення прийнято відкритим голосуванням.


5.13. Про відрахування з аспірантури з відривом від виробництва аспірантки 2-го року навчання кафедри загальної і медичної психології та педагогіки МАЛЕТИ Оксани Володимирівни.

Доповідач - в.о. проректора з наукової роботи доцент АНТОНЕНКО Марина Юріївна.

Рішення прийнято відкритим голосуванням.


5.14. Надання рекомендацій на вступ до клінічної ординатури лікарям-інтернам:

- кафедри урології

ГОРБАТЮКУ І.М.;

- кафедри акушерства і гінекології №3

ПАЩЕНКО І.Ю.,

ПОРХУНУ В.В.;


 • кафедри фтизіатрії

БОНДАРЧУКУ А.М.;

 • кафедри нейрохірургії

ЦИМБАЛЮК І.В.;

 • кафедри оториноларингології

КІЛБАС К.Ю.;

 • кафедри терапевтичної стоматології

МАСНИК І.С.,

МУСІ А.М.; • кафедри ортопедичної стоматології

ДУДАРЕВУ М.М.,

ДЯДИКУ І.Г.,

ЗАКУРКО С.В.,

ЛЕПСЬКОМУ В.В.,

ПАШКЕВИЧУ В.В.,

ПОЛЬОТОВІЙ І.В.,

ЧИЖИКОВІЙ М.М.,

ЩЕРБЕНКО А.О.; • кафедри ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології

ГАВРИЛЯК Н.Б.,

ОМЕЛЬЧУКУ П.М.; • кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №1

ГАВРИЛЮКУ О.П.

Доповідач - в.о. проректора з наукової роботи доцент АНТОНЕНКО Марина Юріївна.

Рішення прийнято відкритим голосуванням.СТУДЕНТИ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ - ПЕРЕМОЖЦІ ІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ У 2011/2012 н.р.

з/п

Назва дисципліни

ПІП

студента, факультет, курс

Керівник студента

Завідувач кафедри, де викладається дисципліна


Переможці ІІ етапу олімпіади, які посіли І місце


1.

Соціальна медицина та організація охорони здоров'я

Фабрико М.О.– мед.№2,5 к.

доц.

Галієнко Л.І.акад.НАМН України, проф. Москаленко В.Ф.

2.

Педіатрія

Вдовиченко А.В.-мед.№2, 5 к.

ас.

Баликіна Н.В.член-кор. НАМН України, проф. Волосовець О.П.

3.

Ендокрино-логія

Дьомін Є.Ю. –мед.№2, 4 к.

проф.

Боднар П.М.проф.

Боднар П.М.4.

Психіатрія та наркологія

Павліченко А.Р. –мед.№4, 5 к.

проф.

Напрєєнко О.К.

доц.

Дупленко П.Ю.проф.

Напрєєнко О.К.
5.

Фізика*

Вітюк А.С.–

мед. №1, 2 к.член-кор. НАПН

України, проф.

Чалий О.В.

доц.


Радченко Н.Р.

член-кор. НАПН

України, проф.

Чалий О.В.


6.

Хірургія

Кривопустов М.С.- мед.№1, 5 к.

ас.

Мойсеєнко П.І.проф.

Безродний Б.Г.
7.

Клінічна імунологія

Рубінштейн А.М.-мед.№2, 5 к.

Д.м.н. Курченко А.І.

Д.м.н.

Курченко А.І.8.

Екологія*

Толстікова К. І.–мед.№3, 3 к.

проф.

Гаркавий С.І.проф.

Гаркавий С.І.Переможці ІІ етапу олімпіади, які посіли ІІ місце


1.

Безпека життєдіяль-ності*

Плюта І.І.–мед.№2,3 к.


ас. Куюн Л.О.

член-кор. НАМН України, проф. Яворовський О.П.

2.

Педіатрія

1. Джума К. А. –мед.№3,5 к.

2. Троян Я. С. – мед. 3, 6 к.акад.НАМН України, проф.

Майданник В.Г.акад.НАМН України, проф. Майданник В.Г.

3.

Культуро-логія*

Резніков Ю. П. –мед. №1, 2 к.

доц.

Момрик А.П.

доц.

Величко О.Б.проф. Гуляк А.Б.

4.

Стоматологія


Вітвицька В. Г.– стом., 5 к.

Профілюючі стомат. кафедри:

проф. Борисенко А.В.,

член-кор. НАМН України, проф. Маланчук В.О.,

проф. Неспрядько В.П.,

проф.

Хоменко Л.О.,член-кор. НАМН України, проф. Харьков Л.В.,

проф.


Фліс П.С.

Профілюючі стомат. кафедри:

проф.


Борисенко А.В.,

член-кор.НАМН України, проф. Маланчук В.О.,

проф.

Неспрядько В.П.,проф.

Хоменко Л.О.,

член-кор. НАМН України, проф. Харьков Л.В.,

проф. Фліс П.С.5.

Патологічна анатомія

Рубінштейн А. М.- мед.№2,5 к.

доц.

Діброва В.А.проф.

Благодаров В.М.6.

Фармація

Каврайський Д.П.- фарм., 4 к.


Профілюючі фарм. кафедри:

проф.


Волох Д.С., проф. Ніженківська І.В.,

проф.


Середа П.І.,

проф.


Сятиня М.Л.

Профілюючі фарм. кафедри:

проф. Волох Д.С., проф.

Ніженківська І.В.,

проф.


Середа П.І.,

проф.


Сятиня М.Л.

7.

Хірургія

Пруднікова О.Б.– мед.№3, 6к.

проф.

Шепетько Є.М.академік НАМН України, проф.

Фомін П.Д.8.

Анатомія людини


Федосов А. Е. – мед.№1, 3 к.

доц.

Стеценко С.В.

ас.

СолошенкоЛ.В.проф.

Черкасов В.Г.
9.

Гістологія, цитологія, ембріологія

Водяник А. А. –мед.№3,2 к.

проф.

Мельник Н.О.

доц.

Шобат Л.Б.член-кор. НАМН України, проф.

Чайковський Ю.Б.10.

Біологія*

Моторний В.П.–мед.№1, 3 к.

член-кор.НАН України, проф.

Романенко О.В.член-кор.НАН України, проф.

Романенко О.В.
Переможці ІІ етапу олімпіади, які посіли ІІІ місце


1.

Соціальна медицина та організація охорони здоров'я

Велько В.В.– мед.№2, 5 к.

доц.

Захарова Н.М.акад.НАМН України, проф. Москаленко В.Ф.

2.

Фармакологія

Баляк В.Р. –мед.№2, 3 к.

доц.

Борзенко І.О.член-кор. НАН і НАМН України, проф. Чекман І.С.

3.

Акушерство і гінекологія

Сікачина Т.О. –мед.№3, 6 к.

проф.

Гнатко О.П.проф.

Гнатко О.П.4.

Психологія*

Молочек А. Ю.–мед.-псих.,5 к.

доц.

Філоненко М.М.акад.НАПН України, проф. Максименко С.Д.

5.

Інфекційні хвороби

Жумік Д. В.–мед.№1, 5 к.

доц.

Анастасій І.А.

ас.Чепілко К.І.


доц.

Голубовська О.А.6.

Медична генетика

Гончаренко Г.Б.-мед.№3, 5 к.

Д.м.н. Курченко А.І.

Д.м.н.

Курченко А.І.7.

Стоматологія


Гатальська Н.О.- стом., 4 к.

Профілюючі стомат. кафедри:

проф. Борисенко А.В.,

член-кор. НАМН України, проф. Маланчук В.О.,

проф. Неспрядько В.П.,

проф.

Хоменко Л.О.,член-кор. НАМН України, проф. Харьков Л.В.,

проф.


Фліс П.С.

Профілюючі стомат. кафедри:

проф.


Борисенко А.В.,

член-кор.НАМН України, проф. Маланчук В.О.,

проф.

Неспрядько В.П.,проф.

Хоменко Л.О.,

член-кор. НАМН України, проф.

Харьков Л.В.,

проф. Фліс П.С.


8.

Хірургія

Кобилінський О. О.- мед.№2, 5 к.

доц.

Мальцев В.М.член-кор.НАМН України, проф. Захараш М.П.

* дисципліни, що не належать до напряму «Охорона здоров’я”.