О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 25 березня 2010 р - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від... 1 254.29kb.
О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від... 4 559.1kb.
О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від... 1 249.74kb.
О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від... 1 243.59kb.
О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від... 1 276.94kb.
О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від... 1 217.41kb.
О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від... 1 241.55kb.
О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від... 1 117.06kb.
О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від... 1 203.1kb.
О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від... 1 246.89kb.
О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від... 2 492.98kb.
Національний Університет “Києво-Могилянська Академія” 1 109.66kb.
Таращанський 1 219.63kb.

О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 25 березня 2010 - сторінка №1/7
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

МАТЕРІАЛИ

ДО ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

від 25 березня 2010 р.

Київ – 2010


ЧЛЕНУ ВЧЕНОЇ РАДИ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ
25 березня 2010 року о 13.30 в актовому залі фізико-хімічного корпусу (проспект Перемоги, 34) відбудеться засідання Вченої ради університету. На засідання запрошуються всі завідувачі кафедр, викладачі, які є офіційним резервом на посаду завідувача кафедри, та викладачі, відповідальні за навчальну роботу.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 1. КАДРОВІ ПИТАННЯ.

  1. Присвоєння вченого звання “Доцент” по кафедрі хірургії №4 к.м.н., доценту кафедри БАЛАБАНУ ОЛЕГУ ВАЛЕРІЙОВИЧУ, 1966 р.н., закінчив Київський медичний інститут у 1991 р., працює на посаді доцента кафедри хірургії №4 з 01.09.2008 р. Науково-педагогічний стаж – 10 років.

  2. Присвоєння вченого звання “Доцент” по кафедрі анатомії людини к.м.н., доценту кафедри ДЗЕВУЛЬСЬКІЙ ІРИНІ ВІКТОРІВНІ, 1960 р.н., закінчила Київський медичний інститут у 1984 р., працює на посаді доцента кафедри анатомії людини з 01.09.2008 р. Науково-педагогічний стаж – 17 років.

  3. Присвоєння вченого звання “Доцент” по кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини №2 к.м.н., доценту кафедри ОСТАШЕВСЬКІЙ ТЕТЯНІ ГЕНАДІЇВНІ, 1965 р.н., закінчила Київський медичний інститут у 1988 р., працює на посаді доцента кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2 з 08.01.2008 р. Науково-педагогічний стаж – 16 років.

1.4. Присвоєння вченого звання “Доцент” по кафедрі хірургії №4 к.м.н., доценту кафедри ТЕСЛЮКУ ІГОРЮ ІВАНОВИЧУ, 1968 р.н., закінчив Український державний медичний університет у 1993 р., працює на посаді доцента кафедри хірургії №4 з 06.06.2007 р. Науково-педагогічний стаж - 9 років.

2. ПРО ПІДТРИМКУ ВИСУНЕННЯ РОБІТ ТА АВТОРСЬКИХ КОЛЕКТИВІВ НА ЗДОБУТТЯ У 2010 р. ДЕРЖАВНИХ ПРЕМІЙ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ НАУКИ І ТЕХНІКИ.

3. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ТА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ДЛЯ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН – СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМОК РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ: ЗДОБУТКИ, ВИКЛИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ.

Доповідачі: проректор з міжнародних зв’язків та науково-педагогічної роботи професор Гульчій О.П., проректор з науково-педагогічної роботи з іноземними студентами доцент Закордонець О.О.

Співдоповідь комісії: член-кореспондент АМН України, професор Чайковський Ю.Б. (голова), доцент Аврахова Л.Я., професор Кучер М.Д., професор Омельчук С.Т., професор Хоменко Л.О.

4. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ, ТЕХНОЛОГІЧНЕ ТА ЗМІСТОВНЕ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНТЕРНАТУРИ ЯК ПЕРШОГО ЕТАПУ ЗАПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ БЕЗПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ЛІКАРЯ.

Доповідь комісії: декан з інтернатури та підвищення кваліфікації лікарів доцент, д.м.н. Дорошенко В.О. (голова), член-кореспондент АМН України, професор Яворовський О.П., член-кореспондент АМН України, професор Амосова К.М., член-кореспондент АМН України, професор Венцківський Б.М., член-кореспондент АМН України, професор Майданник В.Г., професор Неспрядько В.П., професор Свінціцький А.С., член-кореспондент АМН України, професор Фомін П.Д., професор Цехмістер Я.В., доцент Висоцька О.І.

5. ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ АКАДЕМІКА АН УРСР, ПРОФЕСОРА ФОЛЬБОРТА ГЕОРГІЯ ВОЛОДИМИРОВИЧА (до 125-річчя від дня народження).

Доповідач - завідувач кафедри фізіології член-кореспондент АПН України, професор Шевчук В.Г.

6. ПОТОЧНІ СПРАВИ.
Голова Вченої ради

ректор університету,

член-кореспондент АМН України,

професор В.Ф. Москаленко
Вчений секретар Вченої ради

професор О.Б. Яременко

 1. Вчена рада шляхом таємного голосування прийняла позитивні рішення з усіх кадрових питань.


2. ПРО ПІДТРИМКУ ВИСУНЕННЯ РОБІТ ТА АВТОРСЬКИХ КОЛЕКТИВІВ НА ЗДОБУТТЯ У 2010 р. ДЕРЖАВНИХ ПРЕМІЙ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ НАУКИ І ТЕХНІКИ.

2.1. ПРО ПРЕДСТАВЛЕННЯ НА ЗДОБУТТЯ У 2010 р. ДЕРЖАВНОЇ ПРЕМІЇ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ НАУКИ І ТЕХНІКИ РОБОТИ „СИСТЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ” авторського колективу у складі: член-кореспондент АМН України, професор МОСКАЛЕНКО Віталій Федорович, доцент БАНЧУК Микола Васильович, професор БУЛАХ Ірина Євгенівна, професор ВОЛОСОВЕЦЬ Олександр Петрович, професор КОЛЕСНИК Юрій Михайлович, професор МІНЦЕР Озар Петрович, ОРДА Олександр Миколайович.

Доповідач: проректор з науково-педагогічної роботи член-кореспондент АМН України, професор ЯВОРОВСЬКИЙ Олександр Петрович.

Виступили: член-кореспондент АПН України, професор Чалий Олександр Васильович; член-кореспондент НАН та АМН України, професор Чекман Іван Сергійович; доцент Остапюк Любов Іванівна.

2.2. ПРО ВКЛЮЧЕННЯ ДО СКЛАДУ КОЛЕКТИВА ПРЕТЕНДЕНТІВ НА ЗДОБУТТЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРЕМІЇ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ НАУКИ І ТЕХНІКИ ЗА 2010 РІК ЗА РОБОТУ „РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ БОРОТЬБИ З БУР’ЯНАМИ” співробітника університету - завідувача кафедри гігієни харчування професора ОМЕЛЬЧУКА Сергія Тихоновича.

Доповідач: проректор з наукової роботи професор КОЛЯДЕНКО Володимир Григорович.

Виступили: член-кореспондент АМН України, професор БАРДОВ Василь Гаврилович; член-кореспондент АМН України, професор ЯВОРОВСЬКИЙ Олександр Петрович.

2.3. ПРО ВКЛЮЧЕННЯ ДО СКЛАДУ КОЛЕКТИВА ПРЕТЕНДЕНТІВ НА ЗДОБУТТЯ У 2010 РОЦІ ДЕРЖАВНОЇ ПРЕМІЇ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ НАУКИ І ТЕХНІКИ ЗА ЦИКЛ НАУКОВИХ ПРАЦЬ „РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З УРАЖЕННЯМ СУГЛОБІВ” співробітників університету - завідувача кафедри внутрішніх хвороб №3 професора СВІНЦІЦЬКОГО Анатолія Станіславовича; завідувача кафедри травматології та ортопедії, професора БУР’ЯНОВА Олександра Анатолійовича.

Доповідач: проректор з наукової роботи професор КОЛЯДЕНКО Володимир Григорович.

Виступили: професор НИКУЛА Тарас Денисович; професор БОДНАР Петро Миколайович; член-кореспондент НАН та АМН України, професор ЧЕКМАН Іван Сергійович.
За результатами таємного голосування Вчена рада прийняла позитивні рішення з усіх трьох питань про підтримку висунення робіт та авторських колективів на здобуття у 2010 р. Державних премій України в галузі науки і техніки.

3. МАТЕРІАЛИ ДО ДОПОВІДЕЙ
проректора з міжнародних зв’язків та науково-педагогічної роботи професора ГУЛЬЧІЙ О.П.

та проректора з науково-педагогічної роботи з іноземними студентами доцента ЗАКОРДОНЦЯ О.О.
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ТА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ДЛЯ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН – СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМОК РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ: ЗДОБУТКИ, ВИКЛИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ”

Англомовне навчання студентів в НМУ


 • Проведено набір студентів на 1 курс 2009/2010 н.р.:

медичний факультет - 30 осіб;

стоматологічний факультет - 21 особа;

з 12 країн (Швеція, Іран, Індія, Ізраїль, Ірак, Саудівська Аравія, Нігерія, Кіпр, Туніс, Ліван, Німеччина, Чад)


 • Підготовлені облікові документи англійською мовою для забезпечення навчання за кредитно-модульною і традиційною системами.

 • З 2003 по 2009 н.рр. рівень володіння англійською мовою удосконалили 257 викладачів англомовної форми навчання І-VІ курсів.

 • У 2009/2010 н.р. слухачами курсів англійської мови при НМУ стали 25 осіб.

 • Протягом 2009 р. англійською мовою було підготовлено методичні розробки лекцій (76) та практичних занять (108) з 12 навчальних дисциплін, що були видані у вигляді 23 навчально-методичних брошур (по 75 примірників кожного найменування).


Основні напрямки діяльності деканату

по роботі з іноземними студентами НМУ


 • Супровід та контроль за навчанням іноземних студентів в НМУ. Контроль оплати за навчання та проживання в університеті. Індивідуальна робота зі студентами.

 • Контроль за реєстрацією паспортів, дотриманням іноземними студентами паспортного режиму, контроль за виконанням ними законів України, правил проживання та переміщення по території України, внутрішнього розпорядку університету і гуртожитку, проживання за приватною адресою.

 • Постійне спілкування, ведення переговорів та переписка з посольствами країн, студенти яких навчаються в НМУ.

 • Робота з прийому іноземних громадян на додипломне та післядипломне навчання, їх переводів та поновлення.

 • Узгодження дій з освітніми установами, МЗС України, МВС України, МОН України, МОЗ України, CБУ, УГІРФО з питань приїзду, навчання, перебування в Україні та виїзду іноземних громадян, які навчаються в університеті.

 • Підготовка необхідної документації (дипломи, додатки до дипломів, довідки та ін.) та її легалізація в МОН України і МЗС України.

 • Надання платних послуг іноземним громадянам тощо.

Таблиця 1. КОНТИНГЕНТ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ НА НАВЧАННІ В НМУ (станом на 1.03.2010 р.)№ з/п

Назва країни

Навчаються

в НМУ

всього


на 1-6 курсах

на

підг.


відділ.

в аспір.,

кл.орд.,


магістр.

всього

мед.

стом.

фарм.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Азербайджан

57

54

47

7
1

2

2

Албанія

2

-

2

3

Алжир

3

3

2
14

Афганістан

10

10

8

2


5

Бенін

1

116

Білорусь

55

54

19

32

3
1

7

Болгарія

3

3

1

1

18

Буркіно-Фасо

1

1
9

Венесуела

1
1

10

В’єтнам

3

3

2

1


11

Вірменія

1

1

1

12

Гана

5

5

4
113

Гвінея

2

2

2

14

Греція

2

2

2

15

Грузія

22

10

4

5

1
12

16

Єгипет

1

1

1

17

Зімбабве

1

1

1

18

Ізраїль

25

22

19

2

1
3

19

Індія

12

10

10


2

20

Ірак

15

15

7

6

221

Іран

437

414

127

258

29

3

20

22

Йорданія

70

62

56

6
2

6

23

Казахстан

4

4

3
124

Камерун

4

4

4

25

Канада

1

1

1


наступна сторінка >>