О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 15 лютого 2013 р - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від... 1 241.55kb.
О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від... 1 217.41kb.
О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від... 4 559.1kb.
О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від... 1 254.29kb.
О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від... 1 246.89kb.
О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від... 1 117.06kb.
О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від... 1 203.1kb.
О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від... 2 492.98kb.
О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від... 1 249.74kb.
О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від... 1 243.59kb.
О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від... 7 1157.46kb.
Конкурс оголошується щорічно за 5-ть місяців до його проведення розпорядженням... 1 33.37kb.
Таращанський 1 219.63kb.

О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 15 лютого 2013 - сторінка №1/1
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

МАТЕРІАЛИ

ДО ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

від 15 лютого 2013 р.

Київ – 2013

ЧЛЕНУ ВЧЕНОЇ РАДИ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ


15 лютого 2013 року о 10.00 в актовому залі фізико-хімічного корпусу (проспект Перемоги, 34) відбудеться засідання Вченої ради університету. На засідання запрошуються всі завідувачі кафедр, викладачі, які є офіційним резервом на посаду завідувача кафедри та відповідальні за навчально-методичну і наукову роботу.

П О Р Я Д О К Д Е Н Н И Й

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАЙВАЖЛИВІШІ ПОДІЇ В УНІВЕРСИТЕТІ.

Доповідач - ректор університету академік НАМН України, професор МОСКАЛЕНКО В.Ф.

2. КАДРОВІ ПИТАННЯ.

2.1. Присвоєння вченого звання “Доцент” по кафедрі гігієни харчування к.м.н., доценту кафедри АНІСТРАТЕНКО ТЕТЯНІ ІВАНІВНІ, 1958 р.н., закінчила Київський медичний інститут у 1984 р., працює на посаді доцента кафедри гігієни харчування з 21.09.2011 р. Науково-педагогічний стаж - 19 років.

2.2. Присвоєння вченого звання “Доцент” по кафедрі загальної і медичної психології та педагогіки к.псих.н., доценту кафедри ГУМЕНЮК ГАЛИНІ ВАДИМІВНІ, 1974 р.н., закінчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова у 2000 р., працює на посаді доцента кафедри загальної і медичної психології та педагогіки з 12.09.2011 р. Науково-педагогічний стаж - 5 років.

2.3. Присвоєння вченого звання “Доцент” по кафедрі патологічної анатомії к.м.н., доценту кафедри ДАНИЛІШИНІЙ МАРИНІ ВОЛОДИМИРІВНІ, 1978 р.н., закінчила Національний медичний університет імені О.О.Богомольця у 2001 р., працює на посаді доцента кафедри патологічної анатомії з 16.09.2009 р. Науково-педагогічний стаж - 8 років.

2.4. Присвоєння вченого звання “Доцент” по кафедрі патологічної анатомії к.м.н., доценту кафедри ЛАГОДІ НАТАЛІЇ МИКОЛАЇВНІ, 1965 р.н., закінчила Київський медичний інститут у 1988 р., працює на посаді доцента кафедри патологічної анатомії з 09.06.2008 р. Науково-педагогічний стаж - 19 років.

3. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗВІТІВ ПРО АКРЕДИТАЦІЙНИЙ САМОАНАЛІЗ, АКРЕДИТАЦІЙНИХ ТА ЛІЦЕНЗІЙНИХ СПРАВ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ.

Доповідач – проректор з науково-педагогічної роботи член-кореспондент НАМН України, професор ЯВОРОВСЬКИЙ О.П.

4. ЗВІТ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ У НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ ЗА 2012 РІК І ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ПІДГОТОВКИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗВЕДЕНОГО ПЛАНУ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ НА 2013 РІК.

Доповідач – в.о. проректора з наукової роботи професор ХАЙТОВИЧ М.В.

Співдоповідь комісії: професор Кривопустов С.П. (голова), Кричевська О.Я., професор Крамарьов С.О., професор Ткаченко М.М.

5. ПОТОЧНІ СПРАВИ.

Голова Вченої ради

ректор університету,

академік НАМН України,

професор В.Ф. Москаленко
Вчений секретар Вченої ради

професор О.Б. Яременко

2. З усіх кадрових питань Вченою радою прийнято позитивні рішення.

3. За результатами доповіді проректора з науково-педагогічної роботи член-кореспондента НАМН України, професора Явороського О.П. відкритим голосуванням було затверджено:

а) звіти про акредитаційний самоаналіз діяльності зі спеціальностей:

 1. Лікувальна справа

 2. Педіатрія

 3. Медико-профілактична справа

 4. Стоматологія


б) акредитаційні справи зі спеціальностей:

 1. Лікувальна справа

 2. Педіатрія

 3. Медико-профілактична справа

 4. Стоматологія


в) акредитаційну справу Національного медичного університету імені О.О. Богомольця за IV акредитаційним рівнем
г) ліцензійні справи з наступних видів освітніх послуг у сфері вищої освіти:


 1. первинна післядипломна спеціалізація (інтернатура)

 2. підготовка до вступу у вищі навчальні заклади громадян України

 3. підготовка іноземних громадян за базовими акредитованими напрямами (спеціальностями)

 4. підвищення кваліфікації лікарів (передатестаційні цикли, спеціалізація, тематичне удосконалення, стажування, курси інформації та стажування)

 5. розширення профілю (підвищення кваліфікації: передатестаційні цикли, тематичне удосконалення, курси інформації і стажування), спеціалізація


4. МАТЕРІАЛИ ДО ДОПОВІДІ

в.о. проректора з наукової роботи, професора ХАЙТОВИЧА М.В.

та комісії у складі: професор КРИВОПУСТОВ С.П. (голова), КРИЧЕВСЬКА О.Я., професор КРАМАРЬОВ С.О., професор ТКАЧЕНКО М.М.

«ЗВІТ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ
У НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ ЗА 2012 РІК І ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ПІДГОТОВКИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗВЕДЕНОГО ПЛАНУ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ НА 2013 РІК»

Науково-дослідна робота є складовою частиною підготовки фахівців в галузі охорони здоров’я, має фундаментальну та прикладну спрямованість і здійснюється за тематичним планом, що затверджується Вченою радою Університету. У 2012 році перед колективом науково-педагогічних та наукових працівників закладу стояли стратегічні завдання досягнення високого рівня наукових досліджень, спрямування їх у інноваційне русло, підвищення вимог до наукових проектів і забезпечення високої наукової продуктивності. Належний рівень науково-дослідної роботи в Університеті забезпечувався високопрофесійним персоналом та відповідною сучасною матеріально-технічною базою.

Про високий рівень вчених НМУ (181 доктор та 742 кандидати наук, 130 професорів, 354 доценти та 12 старших наукових співробітників) свідчить державне і галузеве визнання їх наукового, професійного доробку, активна науково-організаційна та науково-експертна робота в провідних наукових організаціях, проблемних комісіях, експертних радах тощо. Протягом звітного року співробітники Університету працювали у складі робочих груп МОЗ України, МОНмолодьспорту України. Ректор, віце-президент НАМН України, академік НАМН України є головою Науково-експертної ради з питань оцінки реформ в охороні здоров’я МОЗ України, заступником голови Науково-експертної ради при Антимонопольному комітеті України, членом Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки, заступником голови Ради ректорів Київського вузівського центру, членом ДАК України, Вченої медичної ради МОЗ України, Наукової ради з теоретичної та профілактичної медицини Президії НАМН України, а також членом Комітету ВООЗ з політики та координації Спеціальної програми наукових досліджень, розробок та підготовки наукових кадрів у галузі відтворення населення.

Співробітники закладу працюють у складі Комісії з контролю якості Комітету з питань гігієнічного регламентування МОЗ України, Держхімкомісії Кабінету Міністрів України, Національній експертній комісії з питань захисту суспільної моралі.

Протягом звітного року 5 провідних фахівців університету продовжили роботу у складі експертних рад з проведення експертизи дисертаційних робіт МОНмолодьспорту України з клінічної медицини (хірургічні хвороби, внутрішні хвороби) та з профілактичної медицини. Також 2 провідні фахівці університету продовжили роботу у складі експертних рад з ліцензування та акредитації ВНЗ І-ІV рівня підготовки фахівців ДАК України з медицини та фармації, з гуманітарних та соціальних наук.

Серед співробітників НМУ у звітному періоді працювали 29 дійсних членів та член-кореспондентів державних та 31 – громадських академій наук України, 92 заслужених діячі науки і техніки, вищої школи, освіти, охорони здоров’я і заслужених лікарі України, 41 лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки та іменних премій НАН України, НАМН України, громадських організацій України та РАН.

Вагомі та перспективні розробки і технології, які запропоновано науковцями НМУ, дістали високу оцінку на „Медичному Форумі-2012” (183 дипломи) та на Міжнародному медичному форумі (398 дипломів).

Завдяки потужному науковому потенціалу та його наполегливій праці НМУ імені О.О. Богомольця у 2012 році посів почесне V місце в державному рейтингу серед 200 кращих навчальних закладів України «Топ-200 Україна» та І місце у рейтингу МОНмолодьспорту України серед ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації за напрямом «Охорона здоров’я».

За показниками наукометричної бази даних SCOPUS НМУ станом на 12.11.2012 посідає у рейтингу ВНЗ України 18 місце, піднявшись за останні 7 міс на 1 позицію, що пов’язано із збільшенням на 11,3% цитування робіт співробітників НМУ імені О.О. Богомольця і зростанням Індексу Гірша з 16 до 18.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 № 942, середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного та галузевого рівнів на 2012–2016 роки, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 12.03.2012 № 294 та від 17.05.2012 № 397, науково-дослідна робота в НМУ здійснювалася відповідно до пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного та галузевого рівнів. У реалізації актуальних наукових програм за зазначеними напрямами брали участь кафедри, науково-дослідні установи НМУ (Інститут проблем патології, Інститут гігієни та екології), патентно-ліцензійний відділ, відділ науково-медичної інформації, медико-технічний відділ, віварій тощо. Всього у звітному році виконувалося 180 НДР (табл.1), у т.ч. 17 - за кошти державного бюджету (3 фундаментальні, 14 прикладних); на засадах господарчо-договірного фінансування виконувалося 85 робіт, на ініціативно-пошукових засадах – 78 НДР.

На виконання НДР у 2012 році Університетом отримано від МОЗ України 2464,3 тис. грн. В результаті виконання НДР на господарчо-договірній основі на рахунок НМУ надійшло понад 6415,4 тис. грн.
Таблиця 1

Структура науково-дослідних робіт Національного медичного університету імені О.О. БогомольцяСТРУКТУРА НДР

КІЛЬКІСТЬ НДР /ФІНАНСУВАННЯ,

тис. грн

2009

2010

2011

2012

ДЕРЖБЮДЖЕТНІ НДР ЗА ПЛАНОМ МОЗ УКРАЇНИ,

У Т.Ч.

16

1700,0

17

2005,8

17

2080,6

17

2464,3

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ

2

774,4

3

1000,0

3

1020,0

3

803,2

ДЕРЖАВНІ ЦІЛЬОВІ ПРОГРАМИ

1

80,0

1

80,0

1

80,0

0

ПРИКЛАДНІ

10

645,6

13

925,8

13

980,6

14

1661,1

НА ГОСПДОГОВІРНІЙ ОСНОВІ

209

5323,2

144

6926,9

108

7102,7

85

6415,4

З ІНІЦІАТИВНОЇ ТЕМАТИКИ

65

68

74

78

ВСЬОГО

220

7023,2

229

8932,7

199

9183,32

180

8879,7 

Партнерами з наукових досліджень кафедр та інститутів НМУ є науково-дослідні установи Національної академії наук України та Національної академії медичних наук України, галузевих академій, вищих навчальних закладів.

Виконується 28 науково-дослідних грантових робіт на замовлення наукових закладів із 8 країн, укладено 20 двосторонніх угод з наукової роботи між НМУ та науково-освітніми закладами Європи (4), США (1), РФ (14), Азії (1).

До виконання НДР у підрозділах Університету активно залучені члени Товариства молодих вчених та спеціалістів, кількість яких на кінець звітного 2012 року становить 206 членів (77 старших лаборантів, 32 магістри, 24 клінічних ординатори, 37 аспірантів, 36 викладачів віком до 35 років).

За результатами виконання НДР у звітному періоді співробітниками НМУ імені О.О. Богомольця подано 210 заявок та отримано 179 патентів на корисну модель, 4 авторських свідоцтва на твір, 1 патент на винахід; всі запатентовані розробки впроваджуються у навчальний процес на кафедрах НМУ та інших ВНМЗ України, а 105 - впроваджено в діяльність лікувально-профілактичних закладів; 51 пропозиція включена до Реєстру галузевих нововведень. Інститутом гігієни та екології НМУ підготовлено 276 гігієнічних нормативів і регламентів їх безпечного використання.

У 2012 році в НМУ видано 35 монографій, 17 інформаційних листів, 68 науково-методичних рекомендацій та вказівок, опубліковано 4,1 тис. наукових робіт, з них 648 - у зарубіжних виданнях, зроблено 1,8 тис. доповідей на з'їздах, конференціях, семінарах, в т.ч. за кордоном – 244, на міжнародних форумах – 756, на українських – 885. За ініціативи НМУ проведено 69 наукових форумів, 4 наукових читання, присвячених пам’яті видатних вчених.

НМУ є засновником 33 науково-практичних видань, з них 23 - фахові видання ВАК України.

Упродовж 2012 р. функціонувало 10 спеціалізованих вчених рад по захисту докторських дисертацій за 22 спеціальностями та 14 апробаційних рад із 36 спеціальностей медичних, біологічних та педагогічних наук. На кафедрах Університету, згідно з Планом підготовки науково-педагогічних кадрів в НМУ на 2012 і подальші роки, затвердженим Вченою радою Університету, підготовлено 21 докторську та 145 кандидатських дисертацій, продовжується виконання 65 докторських (у т.ч. докторантами - 1) та 365 кандидатських (у т.ч. аспірантами - 129) дисертацій (рис. 1).

До зведеного Плану науково-дослідних робіт на 2013 рік у НМУ імені О.О.Богомольця, який пропонується до затвердження Вченою радою Університету, внесено 15 НДР на засадах державного фінансування, 69 ініціативно-пошукових НДР та 45 НДР на господарчо-договірних засадах.

Рис. 1. Виконання плану підготовки докторів та кандидатів наук в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця у 2007-2012 рр. та план на 2013 рік


РІШЕННЯ

Вченої ради Національного медичного університету

імені О.О. Богомольця з питання
«ЗВІТ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ
У НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ ЗА 2012 РІК І ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ПІДГОТОВКИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗВЕДЕНОГО ПЛАНУ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ НА 2013 РІК»

від 15 лютого 2013 р.
Заслухавши та обговоривши доповідь в.о. проректора з наукової роботи професора Хайтовича М.В. та співдоповідь голови комісії професора Кривопустова С.П., Вчена рада відмічає, що у 2012 році кафедрами, Інститутом проблем патології, Інститутом гігієни та екології, Українським тренінговим центром сімейної медицини, лабораторією стратегічних досліджень в охороні здоров'я проведена значна робота з виконання НДР на сучасному науково-методичному рівні, підвищення ефективності наукових розробок, їх інформаційного забезпечення та впровадження результатів в практику охорони здоров’я та навчальний процес, підготовки науково-педагогічних кадрів.

У 2012 р. в НМУ виконувалось 180 НДР за різними джерелами фінансування, у тому числі за завданням МОЗ України – 17 НДР, на господарчо-договірній основі – 85 НДР. Усі НДР відповідали основним середньостроковим пріоритетним напрямам інноваційної діяльності загальнодержавного та галузевого рівнів.

У 2012 році видано 35 монографій, подано 210 заявок на винаходи, отримано 179 патентів України на корисну модель, 4 свідоцтва на авторський твір та 1 патент на винахід, 51 пропозицію включено та 28 подано в Реєстр галузевих нововведень, видано 11 інформаційних листів, 68 методичних рекомендацій та вказівок. За результатами ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 15 студентів отримали дипломи переможців.

Підготовлено 276 гігієнічних нормативів і регламентів їх безпечного використання (Інститутом гігієни та екології НМУ); опубліковано 4,1 тис. наукових робіт, з них 648 - у зарубіжних виданнях, зроблено 1,8 тис. доповідей на з'їздах, конференціях, семінарах, в т.ч. за кордоном – 244, на міжнародних – 756, на українських – 885. За ініціативи НМУ проведено 73 наукових форуми, в т.ч. 4 наукових читання, присвячених пам’яті видатних вчених.

НМУ є засновником 33 науково-практичних видань, з них 23 - фахові видання ВАК України.

Упродовж 2012 р. функціонувало 10 спеціалізованих вчених рад по захисту докторських дисертацій за 22 спеціальностями та 14 апробаційних рад із 36 спеціальностей медичних, біологічних та педагогічних наук. На кафедрах Університету, згідно з Планом підготовки науково-педагогічних кадрів в НМУ на 2012 і подальші роки, затвердженим Вченою радою Університету, підготовлено 21 докторську та 145 кандидатських дисертацій, продовжується виконання 65 докторських (у т.ч. докторантами - 1) та 365 кандидатських (у т.ч. аспірантами - 129) дисертацій. Розвивалася міжнародна, міжгалузева наукова інтеграція з провідними науковими та науково-освітніми закладами, установами НАН України, НАМН України та НАПН України та зарубіжними академіями наук.Вчена рада в цілому позитивно оцінює наукову діяльність Університету. Однак, поряд із суттєвими здобутками, у цій роботі є і недоліки. Рівень цитування наукових робіт співробітників НМУ у міжнародних наукометричних базах залишається невисоким. Недостатньо використовується інноваційний потенціал НМУ, в т.ч. із міжнародного науково-технічного співробітництва; низьким є рівень комерціалізації результатів винахідницької діяльності. Потребує подальшого розвитку система здобуття студентами дослідницьких вмінь; робота із створення центрів колективного користування науковим обладнанням. Необхідно посилити наукову складову впровадження освітніх інноваційних розробок в навчальний процес.
ВЧЕНА РАДА ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Звіт Університету про виконання плану наукових досліджень за 2012 рік затвердити.

2. Проректору з наукової роботи, науково-дослідній частині НМУ, директорам інститутів, деканам, завідувачам кафедр:

2.1. Забезпечити постійний контроль за плануванням наукової тематики в НМУ, підвищенням продуктивності НДР, своєчасним поданням звітної документації, приділяючи особливу увагу тематикам з профілактики та лікування соціальнозначущих неінфекційних захворювань, попередження розповсюдження інфекційних захворювань, ВІЛ/СНІДу, туберкульозу в Україні, розробки лікарських препаратів, у т.ч. отриманих на основі нанофармакології.

2.2. Оптимізувати інформаційне забезпечення НДР шляхом подальшого розширення і удосконалення електронного обміну інформацією між науковими підрозділами.

2.3. Підвищити рівень інформаційного наповнення web-сайту Університету за рахунок розміщення найкращих інноваційних продуктів на порталі трансферу технологій НМУ.

2.4. Посилити діяльність, спрямовану на збільшення публікацій співробітників НМУ у наукових виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних, забезпечивши подальше зростання індексів цитування університету.

2.5. Забезпечити подальший науковий супровід впровадження засад Болонського процесу в навчальну та навчально-методичну роботу університету.

2.6. Провести університетські наукові конференції за підсумками завершених у 2012 році НДР, наукові конференції молодих вчених і студентів із міжнародною участю та публікацією матеріалів у фахових виданнях Університету.

2.7. Розширювати співробітництво з академічними та освітніми установами України та зарубіжжя з метою науково-інноваційної інтеграції.

2.8. Посилити рекламно-комерційну роботу з метою пропаганди конкурентоспроможних високотехнологічних методів діагностики, лікування та профілактики, розроблених науковцями Університету. Організувати участь НМУ у виставках наукових досягнень, у т.ч. до Дня науки, Дня медичного працівника (квітень-травень 2013 р.).

2.9. Забезпечити здобуття студентами дослідницьких вмінь, починаючи з перших років навчання в Університеті, та активізацію винахідницько-інноваційної діяльності студентів і молодих вчених через подальший розвиток науково-навчальних комплексів, створення на базі Інститутів НМУ центрів колективного користування науковим обладнанням, участь в олімпіадах, конкурсах наукових робіт й інноваційних проектів.

2.10. Забезпечити участь НМУ у конкурсах на отримання грантів на виконання науково-дослідних робіт за кошти вітчизняних та іноземних інвесторів.

Термін виконання: протягом року.
3. Затвердити зведений план НДР НМУ імені О.О. Богомольця на 2013 рік, який включає 129 робіт, із них 15 – держбюджетні за Переліком МОЗ України.
4. Активізувати винахідницько-інноваційну діяльність, інноваційний менеджмент через систематичну експертизу результатів науково-дослідних робіт, визначення комерційного потенціалу розробок, проведення конкурсів інновацій та подальшого трансферу технологій.

Виконавці: проректори з наукової роботи, економічних питань, начальники патентно-ліцензійного та планово-фінансового відділів; декани; завідувачі кафедр.

Термін виконання: протягом року.
5. Розглянути на радах факультетів хід виконання докторських та кандидатських дисертацій, звернувши особливу увагу на дисертації, які завершуються у 2013 році, та їх відповідність основним напрямам інноваційної діяльності.

Виконавці: декани, завідувачі кафедр.

Термін виконання: вересень 2013 року.
6. Підготувати та затвердити на засіданні Вченої ради Університету план підготовки науково-педагогічних кадрів на 2013 і подальші роки.

Виконавці: проректор з наукової роботи, вчений секретар університету, завідувач аспірантурою.

Термін виконання: травень 2013 року.
7. Продовжити впровадження цілісної системи підтримки талановитої молоді за програмою «Старший лаборант», забезпечити її моніторинг та удосконалення.

Виконавці: проректор з наукової роботи, вчений секретар університету, декани, голови Ради СНТ імені О.А.Киселя та Ради Товариства молодих вчених та спеціалістів НМУ, завідувачі кафедр.

Термін виконання: протягом року.
8. Заслухати на засіданнях Вчених рад факультетів звіти завідувачів кафедр, що недостатньо укомплектовані науково-педагогічними кадрами, про стан підготовки останніх через аспірантуру та магістратуру.

Виконавці: проректор з наукової роботи, вчений секретар університету, завідувач аспірантурою, декани, завідувачі кафедр.

Термін виконання: протягом року.
9. Контроль за виконанням рішення Вченої ради покласти на проректора з наукової роботи.
Голова Вченої ради

ректор університету,

академік НАМН України,

професор В.Ф. Москаленко
Вчений секретар Вченої ради

професор О.Б. Яременко
5. ПОТОЧНІ СПРАВИ
5.1. Про затвердження навчальних програм (151 програма) для слухачів ВМНЗ І-ІV рівнів акредитації у зв’язку з ліцензуванням ФПК викладачів Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Доповідач - проректор з науково-педагогічної роботи член-кореспондент НАМН України, професор ЯВОРОВСЬКИЙ Олександр Петрович.

Рішення прийнято відкритим голосуванням.


5.2. Про затвердження "Програми фахових вступних випробувань для осіб, які мають середню медичну освіту за спеціальністю 5.120101 "Лікувальна справа" та вступають для продовження навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 7.12010001 "Лікувальна справа" з дисциплін:

Анатомія людини”,

Медична хімія”,

Фізіологія”,

Гістологія, цитологія, ембріологія””.

Доповідач - проректор з науково-педагогічної роботи член-кореспондент НАМН України, професор ЯВОРОВСЬКИЙ Олександр Петрович.

Рішення прийнято відкритим голосуванням.5.3. Про надання рекомендації на видання і присвоєння грифів ЦМК з ВМО МОЗ України та МОНмолодьспорт України базовому державному підручнику для студентів ВМНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації «Терапевтична стоматологія дитячого віку. Том 1. Карієс та його ускладнення. Том. 2. Захворювання пародонту та слизової оболонки порожнини рота» за загальною редакцією проф. Хоменко Л.О.

Доповідач - проректор з науково-педагогічної роботи член-кореспондент НАМН України, професор ЯВОРОВСЬКИЙ Олександр Петрович.

Рішення прийнято відкритим голосуванням.


5.4. Про надання рекомендації на видання і присвоєння грифів МОЗ України та МОНмолодьспорт України підручнику для студентів ВМНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації «Біологічна та біоорганічна хімія» в 2 томах.

Доповідач - проректор з науково-педагогічної роботи член-кореспондент НАМН України, професор ЯВОРОВСЬКИЙ Олександр Петрович.

Рішення прийнято відкритим голосуванням.


5.5. Про надання дозволу Вченої ради університету на перереєстрацію друкованого засобу масової інформації – газети „Медичні кадри” у зв’язку зі зміною формату, обсягу та мови видання (українська, російська, англійська).

Доповідач - проректор з науково-педагогічної роботи член-кореспондент НАМН України, професор ЯВОРОВСЬКИЙ Олександр Петрович.

Рішення прийнято відкритим голосуванням.


5.6. Затвердження теми, наукового консультанта та термінів виконання докторської дисертації доценту кафедри гігієни праці і професійних хвороб к.м.н. СОВІ Сергію Геннадійовичу.

Доповідач - в.о. проректора з наукової роботи професор ХАЙТОВИЧ Микола Валентинович.

Рішення прийнято відкритим голосуванням.


5.7. Затвердження теми, наукового консультанта та термінів виконання докторської дисертації асистенту кафедри загальної хірургії №2 к.м.н. СТЕЦЕНКУ Олександру Павловичу.

Доповідач - в.о. проректора з наукової роботи професор ХАЙТОВИЧ Микола Валентинович.

Рішення прийнято відкритим голосуванням.


5.8. Висунення кандидатури аспіранта 2-го року навчання кафедри анестезіології та інтенсивної терапії СЕМ’ЯНКІВ Андрія Миколайовича на призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України на 2013 рік.

Доповідач - в.о. проректора з наукової роботи професор ХАЙТОВИЧ Микола Валентинович.

Рішення прийнято відкритим голосуванням.


5.9. Надання рекомендацій на вступ до клінічної ординатури лікарям-інтернам:

 • кафедри оториноларингології

ТЕРЕНТЬЄВІЙ Катерині Ярославівні;

 • кафедри ортопедичної стоматології

ТРАЧУК Марії Євгенівні;

 • кафедри педіатрії №1

СЛІПАЧУК Олені Валентинівні;

 • кафедри педіатрії №3

ГРАЧОВІЙ Марині Геннадіївні.

Доповідач - в.о. проректора з наукової роботи професор ХАЙТОВИЧ Микола Валентинович.

Рішення прийнято відкритим голосуванням.