О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 22 грудня 2011 р - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1сторінка 2
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від... 1 217.41kb.
О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від... 1 254.29kb.
О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від... 1 117.06kb.
О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від... 1 249.74kb.
О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від... 4 559.1kb.
О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від... 1 246.89kb.
О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від... 1 203.1kb.
О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від... 1 241.55kb.
О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від... 1 189.5kb.
О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від... 1 243.59kb.
О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від... 7 1157.46kb.
Методичне об'єднання природничо-математичного циклу та суспільних... 1 59.78kb.
Таращанський 1 219.63kb.

О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 22 грудня 2011 - сторінка №1/2
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

МАТЕРІАЛИ

ДО ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

від 22 грудня 2011 р.

Київ – 2011

ЧЛЕНУ ВЧЕНОЇ РАДИ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ


22 грудня 2011 року о 13.30 в актовому залі фізико-хімічного корпусу (проспект Перемоги, 34) відбудеться засідання Вченої ради університету. На засідання запрошуються всі завідувачі кафедр, викладачі, які є офіційним резервом на посаду завідувача кафедри та відповідальні за навчально-методичну роботу.

П О Р Я Д О К Д Е Н Н И Й

1. КАДРОВІ ПИТАННЯ.

1.1. Обрання на посаду завідувача кафедри загальної хірургії №2.

Внаслідок оголошеного конкурсу подано одну заяву - від завідувача кафедри загальної хірургії №2 д.м.н., професора ІОФФЕ ОЛЕКСАНДРА ЮЛІЙОВИЧА, 1965 р.н., закінчив Куйбишевський військово-медичний факультет у 1988 р., працює на посаді завідувача кафедри загальної хірургії №2 з 01.08.20111990 р. Науково-педагогічний стаж – 19 років.1.2. Обрання на посаду завідувача кафедрі дітячої хірургії.

Внаслідок оголошеного конкурсу подано одну заяву - від в.о. завідувача кафедри дитячої хірургії д.м.н., професора ЛЕВИЦЬКОГО АНАТОЛІЯ ФЕОДОСІЙОВИЧА, 1953 р.н., закінчив Донецький медичний інститут у 1976 р., виконує обов’язки завідувача кафедри дитячої хірургії з 02.02.20111990 р. Науково-педагогічний стаж – 24 роки.1.3. Обрання на посаду професора кафедри внутрішньої медицини №1 (0,75 ст.).

Внаслідок оголошеного конкурсу подано одну заяву - від д.м.н., доцента ГУБСЬКОЇ ОЛЕНИ ЮРІЇВНИ, 1970 р.н., закінчила Український державний медичний університет імені О.О.Богомольця у 1993 р., працює на посаді професора кафедри внутрішньої медицини №1 з 06.09.20111990 р. Науково-педагогічний стаж – 16 років.1.4. Обрання на посаду професора кафедри хірургії №2.

Внаслідок оголошеного конкурсу подано одну заяву - від д.м.н., доцента КОЛОСОВИЧА ІГОРЯ ВОЛОДИМИРОВИЧА, 1966 р.н., закінчив Київський медичний інститут імені О.О.Богомольця у 1989 р., працює на посаді професора кафедри хірургії №2 з 01.09.20111990 р. Науково-педагогічний стаж – 17 років.1.5. Обрання на посаду професора кафедри внутрішньої медицини №2.

Внаслідок оголошеного конкурсу подано одну заяву - від д.м.н., ст.н.с. КОНДРАТЮКА ВІТАЛІЯ ЄВГЕНОВИЧА, 1971 р.н., закінчив Національний медичний університет імені О.О.Богомольця у 1997 р., працює на посаді професора кафедри внутрішньої медицини №2 з 21.09.20111990 р. Науковий стаж – 11 років.1.6. Обрання на посаду професора кафедри внутрішньої медицини №1 (0,75 ст.).

Внаслідок оголошеного конкурсу подано одну заяву - від д.м.н., доцента КУЗЕНКА ЮРІЯ ГЕННАДІЙОВИЧА, 1952 р.н., закінчив Київський медичний інститут імені О.О.Богомольця у 1975 р., працює на посаді професора кафедри внутрішньої медицини №1 з 06.09.20111990 р. Науково-педагогічний стаж – 11 років.1.7. Обрання на посаду професора кафедри педіатрії №4.

Внаслідок оголошеного конкурсу подано одну заяву - від д.м.н., доцента МІТЮРЯЄВОЇ-КОРНІЙКО ІНГИ ОЛЕКСАНДРІВНИ, 1965 р.н., закінчила Київський медичний інститут імені О.О.Богомольця у 1989 р., працює на посаді професора кафедри педіатрії №4 з 08.09.20111990 р. Науково-педагогічний стаж – 18 років.1.8. Обрання на посаду професора кафедри медичної та біологічної фізики.

Внаслідок оголошеного конкурсу подано одну заяву - від д.пед.н., доцента СТУЧИНСЬКОЇ НАТАЛІЇ ВАСИЛІВНИ, 1957 р.н., закінчила Тернопільський державний педагогічний інститут у 1978 р., працює на посаді професора кафедри медичної та біологічної фізики з 01.09.20111990 р. Науково-педагогічний стаж – 23 роки.1.9. Обрання на посаду професора кафедри педіатрії №4.

Внаслідок оголошеного конкурсу подано одну заяву - від д.м.н., доцента ХАЙТОВИЧА МИКОЛИ ВАЛЕНТИНОВИЧА, 1963 р.н., закінчив Київський медичний інститут імені О.О.Богомольця у 1986 р., працює на посаді професора кафедри педіатрії №4 з 01.04.20111990 р. Науково-педагогічний стаж – 17 років.1.10. Обрання на посаду професора кафедри фізичного виховання і здоров’я.

Внаслідок оголошеного конкурсу подано одну заяву - від к.пед.н., доцента ЩЕРБИНИ ЮРІЯ ВОЛОДИМИРОВИЧА, 1948 р.н., закінчив Київський державний інститут фізичної культури у 1975 р., працює на посаді професора кафедри фізичного виховання і здоров’я з 01.09.20111990 р. Науково-педагогічний стаж – 34 роки.1.11. Присвоєння вченого звання “Професор” по кафедрі біоорганічної, біологічної та фармацевтичної хімії д.м.н., завідувачу кафедри НІЖЕНКОВСЬКІЙ ІРИНІ ВОЛОДИМИРІВНІ, 1955 р.н., закінчила Київський медичний інститут у 1978 р., працює на посаді завідувача кафедри біоорганічної, біологічної та фармацевтичної хімії з 09.04.2010 р. Науково-педагогічний стаж - 29 років.

1.12. Присвоєння вченого звання “Доцент” по кафедрі медичної та загальної хімії к.хім.н., доценту кафедри КОСТИРКО ОЛЕНІ ОЛЕГІВНІ, 1975 р.н., закінчила Київський національний університет імені Т. Шевченка у 1997 р., працює на посаді доцента кафедри медичної та загальної хімії з 01.12.2009 р. Науково-педагогічний стаж - 10 років.

1.13. Присвоєння вченого звання “Доцент” по кафедрі україністики к.іст.н., доценту кафедри МОМРИКУ АНАТОЛІЮ ПЕТРОВИЧУ, 1967 р.н., закінчив Київський державний університет імені Т. Шевченка у 1991 р., працює на посаді доцента кафедри україністики з 01.09.2008 р. Науково-педагогічний стаж - 17 років.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА НАУКОВУ РОБОТУ.

Доповідь комісії: проректор з науково-педагогічної роботи та довузівської підготовки професор Цехмістер Я.В. (голова), професор Чалий К.О. (заступник голови), професор Булах І.Є. (заступник голови), доцент Аврахова Л.Я., доцент Антоненко М.Ю., професор Безродний Б.Г., професор Гульчій О.П., професор Кривопустов С.П., академік НАМН України, професор Майданник В.Г., професор Ніженковська І.В., академік НАМН України, професор Цимбалюк В.І., Паскевич Ю.В.

3. ШЛЯХИ ПОДАЛЬШОГО УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ.

Доповідь комісії: академік НАМН України, професор Майданник В.Г. (голова), в.о. декана з виробничої практики професор Тишко Ф.О. (співголова), професор Гаркавий С.І., професор Гнатко О.П., професор Мішалов В.Г., професор Никула Т.Д., професор Тяжка О.В.

4. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ДИДАКТИЧНІ ПРИНЦИПИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ НА ФПК ВИКЛАДАЧІВ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ПРОЦЕСІВ.

Доповідач - декан ФПК викладачів професор Марушко Ю.В.

Співдоповідь комісії: член-кореспондент НАПН України, професор Чалий О.В. (голова), академік НАПН України, професор Максименко С.Д., професор Дранник Г.М., професор Борисенко А.В., професор Гиріна О.М., професор Лизогуб В.Г., професор Гнатко О.П.

5. ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОФЕСОРА МІНХА ГРИГОРІЯ МИКОЛАЙОВИЧА (до 175-річчя від дня народження).

Доповідач - завідувач кафедри патоморфології професор Благодаров В.М.

6. ПОТОЧНІ СПРАВИ.

Голова Вченої ради

ректор університету,

академік НАМН України,

професор В.Ф. Москаленко

Вчений секретар Вченої ради

професор О.Б. Яременко

1. Всі кандидатури, які балотувались щодо обрання на посади завідувачів і професорів кафедр, присвоєння вчених звань „Професор” і „Доцент”, були підтримані Вченою радою за результатами таємного голосування.

2. МАТЕРІАЛИ ДО ДОПОВІДІ

начальника відділу комп’ютерних технологій навчання та дистанційної освіти професора ЧАЛОГО К.О. та комісії у складі: проректор з науково-педагогічної роботи та довузівської підготовки професор ЦЕХМІСТЕР Я.В. (голова), професор БУЛАХ І.Є. (заступник голови), доцент АВРАХОВА Л.Я., доцент АНТОНЕНКО М.Ю., професор БЕЗРОДНИЙ Б.Г., професор ГУЛЬЧІЙ О.П., професор КРИВОПУСТОВ С.П., академік НАМН України, професор МАЙДАННИК В.Г., професор НІЖЕНКОВСЬКА І.В., академік НАМН України, професор ЦИМБАЛЮК В.І., ПАСКЕВИЧ Ю.В.


«ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА НАУКОВУ РОБОТУ»

В Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця проводиться постійна робота щодо розширення використання інформаційних технологій для забезпечення покращення умов навчання студентів та професійної діяльності співробітників.

Відповідно до Перспективного плану розвитку Університету на період 2011-2017 рр., що був ініційований та розроблений Ректором НМУ імені О.О. Богомольця, віце-президентом НАМН України, академіком НАМН України, член-кореспондентом НАПН України, доктором медичних наук, професором, Заслуженим діячем науки і техніки України, Заслуженим лікарем України Віталієм Федоровичем Москаленком, виконуються завдання та реалізуються заходи, що визначені в розділі «Впровадження у навчальний процес сучасних інформаційних технологій».

Важливим етапом реалізації послідовної політики керівництва Університету щодо широкомасштабної інформатизації навчального процесу є введення в експлуатацію комплексу аудіо-візуальних технічних засобів аудиторії № 3 морфологічного корпусу. За проект “Лекційна аудиторія НМУ імені О.О. Богомольця” Університет нагороджено дипломом за перемогу в конкурсі “PRO-INTEGRATION AWARDS 2010” (м. Москва, РФ, грудень 2010 р.) в номінації “КРАЩЕ РІШЕННЯ ДЛЯ ОСВІТНЬОГО СЕКТОРУ”. У травні 2011 р. введено в експлуатацію черговий комплекс аудіо-візуальних технічних засобів аудиторії стоматологічного факультету, який забезпечує найвищий рівень технологічного супроводу в ході проведення лекцій, конференцій, засідань та урочистих подій.

Використання надсучасного обладнання модернізованих лекційних аудиторій НМУ імені О.О. Богомольця (аудіо-відео систем, IP-камер з дистанційним керуванням, мультимедійних комплексів, стаціонарних та мобільних мікрофонів, підключення до мережі Інтернет, інтерактивних панелей викладача, сенсорних керуючих пристроїв) дозволяє реалізовувати інноваційні методики телематичної та дистанційної освіти, успішно доповнювати традиційні форми навчального процесу та забезпечувати підвищення якості, зручності та престижності навчання в Університеті.

Відповідно до Перспективного плану розвитку НМУ імені О.О. Богомольця проведено роботу з покращення якості інформаційно-комунікаційних послуг для співробітників і студентів та розширення можливостей використання мережі Інтернет в Університеті. Принципово покращено показники якості (швидкості доступу) мережі Інтернет для основних навчальних баз Університету. Наприклад, у 2010 р. для комплексу корпусів з адресою підключення проспект Перемоги, 34, гарантована швидкість доступу до закордонного сегменту Інтернет збільшилась у 8,5 рази, швидкість доступу до українського сегменту Інтернет збільшилась в 71 раз. На другому етапі модернізації, на початку 2011 р., для забезпечення потреб наукової діяльності та навчального процесу було забезпечено підвищення швидкості доступу в мережу Інтернет ще на 50 % без збільшення витрат. Аналіз інтернет-трафіку свідчить про дворазове зростання обсягів переданої інформації в вересні-листопаді 2011 р. порівняно з аналогічним періодом 2010 р. Постійно вдосконалюється забезпечення студентів якісним високошвидкісним доступом до Інтернет не лише в навчальних корпусах, але і в гуртожитках Університету. Проводиться розбудова мережі бездротового підключення до Інтернет на базі технологій Wi-Fi.

Проведено пуско-налагоджувальні роботи та налаштування нового потужного сервера з загальним розміром дискового простору 8 ТБ, який виконує функції спеціалізованого файлового серверу, FTP, поштові, веб-хостинг та інші функції.

В Університеті ефективно діє система управління базою даних студентів для автоматизації роботи деканатів та відділів НМУ з використанням мережевої комп’ютерної програми «Контингент», яка містить активні записи про 11 498 осіб та має глибину вибіркового архівування до 2002/2003 н.р. Проводиться щоквартальний моніторинг та забезпечується відповідна актуалізація бази "Контингент".

Офіційний веб-сайт Національного медичного університету імені О.О. Богомольця nmu.edu.ua забезпечує офіційне подання інформації про Університет у мережі Інтернет, всебічне, оперативне висвітлення на ньому багатоаспектної діяльності Університету, активне формування іміджу НМУ в мережі Інтернет. Офіційний веб-сайт НМУ (з розширеними та вдосконаленими україно- та англомовною версіями) налічує близько 65 тис. сторінок, які займають більше 1,5 ГБ дискового простору. За один рік кількість переглядів інформаційних сторінок сайту склала близько 2 млн. 960 тис., сайт відвідало більше 253 тис. осіб. Максимальна зафіксована кількість відвідувачів становила 6 155 осіб за одну добу. В доповнення до офіційного веб-сайту НМУ імені О.О. Богомольця (nmu.edu.ua) активно створюються та розвиваються сателітні сайти Товариства молодих вчених і спеціалістів НМУ (www.tmv-nmu.org.ua), Студентського наукового товариства імені О.А. Киселя (www.snt-nmu.kiev.ua), Профспілки студентів НМУ (profkom-nmu.kiev.ua) та Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (uml.edu.ua).

Відповідно до Наказу ректора № 338 від 21.06.2011 р. «Про створення Освітнього порталу НМУ імені О.О. Богомольця та впровадження електронного навчального контенту» реалізується План організаційних заходів, що визначає зміст роботи, терміни виконання, очікувані результати та відповідальних осіб щодо створення Освітнього порталу та впровадження електронного навчального контенту у 2011/2012 навчальному році. Портал створює інноваційне освітнє середовище з використанням спеціалізованого комплексу програмно-апаратних засобів, який, зокрема, дозволяє розширити практику застосування дистанційної форми навчання, яка пройшла успішну апробацію на підготовчих курсах Університету, де 31 % слухачів обирає заочну або дистанційну форму навчання.

З метою створення умов для подальшого підвищення якості навчально-методичної і науково-педагогічної діяльності співробітників і всіх категорій осіб, що навчаються в Університеті, були реалізовані заходи щодо забезпечення вільного доступу через Інтернет до міжнародних бібліографічних баз повнотекстових наукових публікацій медико-біологічного профілю в провідних світових фахових виданнях. Було відкрито тестовий доступ до медичної літератури в електронних бібліотеках OvidSP. В рамках проекту ВООЗ "HINARI" Університету було надано доступ до одного з найбільших у світі зібрань медико-біологічної літератури від провідних світових наукових видавництв, таких як Elsevier Science, Oxford University Press, Informa Healthcare та багатьох інших. У 2010 році на ФПК проведено два цикли тематичного удосконалення "Проект HINARI Всесвітньої організації охорони здоров’я: використання міжнародних баз наукових публікацій медико-біологічного профілю", на яких пройшли навчання 73 співробітники Університету. Розділ «Медична література в електронних бібліотеках» офіційного веб-сайту nmu.edu.ua містить гіперпосилання для доступу до найбільших та найвідоміших міжнародних електронних наукових бібліотек PubMed, Embase, Scirus, Google Scholar, eLIBRARY.RU. В розділі «Відкриті електронні бібліотеки з медицини» представлені гіперпосилання для доступу до бібліотек, які надають виключно повнотекстові версії статей, а саме: PubMed Central, BioMed Central, Directory of open access journals - Health Sciences, Public Library of Science – Medicine, FreeMedicalJournals.com. Реалізовані заходи сприяють підвищенню якості навчально-методичної та наукової роботи співробітників Університету.

Відповідно до доручення ректора Університету на офіційному веб-сайті Університету з початку 2011 року було запроваджено систему попередньої електронної реєстрації абітурієнтів, якою скористалися 1802 особи. 1591 абітурієнту, які вказали номер мобільного телефону, було відправлено SMS-повідомлення (за допомогою новоствореного сервісу масової розсилки повідомлень НМУ) із запрошенням до Приймальної комісії для подачі документів у різні визначені дні, що сприяло рівномірному розподілу навантаження на Приймальну комісію.

НМУ імені О.О. Богомольця успішно взяв участь в експерименті «Електронний вступ 2011», який проводився вперше відповідно до Наказу МОНмолодьспорту України № 291 від 20.04.2011 «Про запровадження у 2011 році у вищих навчальних закладах експерименту «Електронний вступ 2011». В липні 2011 року опрацьовано та прийнято 1386 електронних заяв від 622 абітурієнтів, що склало, відповідно, 11,9 % від загальної кількості заяв та 12,1 % від загального числа абітурієнтів НМУ. Кількість електронних заяв, які опрацьовані в НМУ, склала 26,7 % від загальної кількості (5197) електронних заяв, які були подані в усі разом ВМ(Ф)НЗ МОЗ України.

РІШЕННЯ

Вченої ради Національного медичного університету

імені О.О. Богомольця з питання

"ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА НАУКОВУ РОБОТУ"

від 22 грудня 2011 р.
Заслухавши та обговоривши доповідь начальника відділу комп’ютерних технологій навчання та дистанційної освіти професора Чалого К.О. та співдоповідь комісії (голова - проректор з науково-педагогічної роботи та довузівської підготовки професор Цехмістер Я.В.), Вчена рада
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Доповідь начальника відділу комп’ютерних технологій навчання та дистанційної освіти професора Чалого К.О. про основні завдання щодо впровадження сучасних інформаційних та дистанційних технологій в навчальний процес та наукову роботу в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця взяти до відома та схвалити.

2. Відмітити, що у 2010-2011 роках, відповідно до Перспективного плану розвитку НМУ імені О.О. Богомольця, виконано значну роботу щодо розширення використання інформаційних технологій для забезпечення покращення умов навчання студентів та професійної діяльності співробітників.

3. Визначити, що, відповідно до Перспективного плану розвитку НМУ імені О.О. Богомольця на період з 2011 по 2017 рр., основними напрямками впровадження сучасних інформаційних та дистанційних технологій у 2012-2013 роках є:


 • інтенсифікація розвитку інформаційної та комунікаційної інфраструктури Університету;

 • модернізація педагогічного процесу з врахуванням сучасних тенденцій розвитку інформаційно-комунікаційних технологій;

 • формування інформаційно-комунікаційних компетенцій майбутніх фахівців медичної галузі;

 • оснащення лекційних аудиторій комплексами аудіо-візуальних технічних засобів для відображення мультимедійного навчального контенту;

 • розбудова Освітнього порталу НМУ імені О.О. Богомольця як високотехнологічного навчального Інтернет-ресурсу та впровадження електронного навчального контенту;

 • розбудова на території Університету мережі бездротового підключення до Інтернет на базі технологій Wi-Fi;

 • переоснащення бібліотеки Університету та її трансформація у бібліотечно-інформаційний ресурсний центр;

 • створення репозиторію наукових та навчально-методичних публікацій співробітників та студентів;

 • запровадження в Університеті комплексної системи автоматизованого електронного документообігу;

 • запровадження методик телематичної та дистанційної освіти на основі гармонійного поєднання сучасних інформаційних технологій та передових педагогічних методик;

 • тематичне удосконалення педагогічних працівників Університету щодо застосування інформаційних технологій в освіті та інтегрованого використання традиційних і інноваційних форм навчання.

4. Затвердити нові редакції нормативних документів:

- Правила роботи з комп'ютерною програмою "Контингент студентів вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів III-IV рівнів акредитації" в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця;

- Правила щодо підготовки матеріалів для розміщення на офіційному веб-сайті Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;

- Змістові вимоги для підготовки електронного навчального контенту для розміщення на Освітньому порталі НМУ імені О.О. Богомольця;

- Інструкція про порядок використання офіційної електронної пошти в структурних підрозділах Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;

- Програма та навчальний план циклу тематичного удосконалення для викладачів НМУ імені О.О. Богомольця «Розробка та використання електронного навчального контенту».5. Здійснювати моніторинг виконання Перспективного плану розвитку НМУ імені О.О. Богомольця на період з 2011 по 2017 рр. в частині впровадження сучасних інформаційних технологій.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи та довузівської підготовки, проректори за відповідними напрямками роботи, декани факультетів, завідувачі кафедр, керівники відповідних структурних підрозділів.

Термін виконання: постійно.

6. Посилити контроль за дотриманням правил роботи з комп'ютерною програмою "Контингент" в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця та забезпечити можливість своєчасного збору достовірної та повної статистичної інформації про контингент студентів згідно з наказом МОЗ України № 358 від 26.06.2007 р. «Про збір та обробку статистичної інформації щодо руху контингенту студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації» для формування та подання щоквартального звіту в МОЗ України.

Відповідальні: декани факультетів, начальник відділу комп’ютерних технологій навчання та дистанційної освіти, начальник навчально-методичного відділу, начальник планово-фінансового відділу.

Термін виконання: постійно.

7. Контроль за виконанням рішення Вченої ради покласти на проректора з науково-педагогічної роботи члена-кореспондента НАМН України, професора Яворовського О.П.

Голова Вченої ради

ректор університету,

академік НАМН України,

професор В.Ф. Москаленко
Вчений секретар Вченої ради

професор О.Б. Яременко
3. МАТЕРІАЛИ ДО ДОПОВІДІ
aкадеміка НАМН України, професора МАЙДАННИКА В.Г.

та комісії у складі: в.о. декана з виробничої практики професор ТИШКО Ф.О., професор ГАРКАВИЙ С.І., професор ГНАТКО О.П., професор МІШАЛОВ В.Г., професор НИКУЛА Т.Д., професор ТЯЖКА О.В.


«ШЛЯХИ ПОДАЛЬШОГО УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ»
Практична підготовка студента є наріжним каменем навчання на клінічних кафедрах університету. Необхідно забезпечити умови для освоєння і набуття практичних навичок і вмінь, що надасть можливість випускникам медичного університету ефективно працювати в практичній охороні здоров'я вже з перших років самостійної лікарської діяльності. Для кращого засвоєння високотехнологічних методів лікування на першому етапі навчання вкрай важливо передбачити відпрацювання найбільш складних у технічному відношенні прийомів діагностики та лікування на інтерактивних тренажерах.

Багаторічний досвід показав, що успіх практичної підготовки студента залежить від взаємодії наведених нижче складових частин: • забезпеченість кваліфікованого керівництва практичної підготовки студентів;

 • належна підготовча робота клінічних кафедр;

 • навчально-методична забезпеченість;

 • потужність, оснащеність, кадровий потенціал клінічних баз;

 • мотивація студента.

В НМУ практична підготовка студентів здійснюється на 53 клінічних кафедрах, які проводять поточне навчання на 138 клінічних базах, розміщених у 62 медико-профілактичних закладах м. Києва потужністю 12 070 ліжок. Серед клінічних баз - 25 міських та 11 дитячих клінічних і спеціалізованих лікарень, 5 пологових будинків, 2 відомчі лікарні, 3 госпіталі Міністерства оборони, Міністерства Внутрішніх справ і Державної прикордонної служби України. На кожного студента НМУ припадає 4,2 ліжка (при нормативі 4,0).

Підготовка студентів до практичних занять розпочинається під час лекцій (перед лекцією студенти знайомляться з питаннями до практичних занять, які виносяться на підсумковий модульний контроль), на сайтах кафедр розміщені структуровані методичні вказівки для підготовки до практичних занять, в т.ч.   для активної самопідготовки.

Анкетування студентів показало, що більшість з них (75%) вважають за необхідне збільшити тривалість роботи біля ліжка хворого, а 58,3% - тривалість обговорення хворих, тому під час практичних занять на клінічних кафедрах НМУ особлива увага приділяється роботі студентів безпосередньо біля ліжка хворого чи за операційним столом. Для повноцінного розвитку клінічного мислення і формування лікарських навичок проводяться демонстрації і клінічний розбір хворих, аналіз історій хвороб, застосовуються рольові ігри, активно використовуються банки тестових і ситуаційних завдань тощо.

Аналіз стану матеріально-технічного забезпечення клінічних кафедр показав, що більшість з них мають достатньо засобів для реалізації сучасних завдань практичної підготовки студентів. Так, за останні 5 років значно покращилась комп’ютерна оснащеність кафедр, що дозволяє впроваджувати сучасні науково-педагогічні технології та інтерактивні навчальні програми, які наближають навчання до реальної виробничої ситуації. Більшість кафедр виділяють для оволодіння студентами практичних навичок спеціальні тренінгові кабінети, оснащені муляжами, фантомами, імітаторами та іншими засобами. Найкраще оснащені муляжами і фантомами кафедри акушерсько-гінекологічного, педіатричного та стоматологічного профілю, а також окремі кафедри інших профілів: хірургії №2, загальної хірургії №2, внутрішньої медицини №2, дерматології та венерології, оториноларингології, загальної практики (сімейної медицини). У Стоматологічному медичному центрі створені і функціонують два міжкафедральні тренінгові центри, оснащені сучасними муляжами та фантомами, з’єднані з системою централізованого відеоспостереження. Однак необхідно відмітити, що на ряді кафедр термін використання фантомів, імітаторів перевищує 10 років, вони морально і фізично застарілі.

Всі клінічні кафедри забезпечені досвідченими викладачами (асистентами, доцентами, професорами), які мають значний лікарський досвід та високі лікарські кваліфікаційні категорії. Професорсько-викладацький склад постійно оновлюється молодими кваліфікованими кадрами, як правило, кандидатами медичних наук. Серед співробітників кафедр - 10 головних спеціалістів ГУОЗ м.Києва та 17 головних спеціалістів МОЗ України.

На кафедрі загальної практики (сімейної медицини) на виконання доручення Президента України від 19.11.2010 №1-1/2753, доручення Першого заступника Міністра охорони здоров’я України від 12.10.2011 №08.01-47/1903 розробляється робоча програма з підготовки студентів медичних факультетів для оволодіння практичними навичками та методиками, необхідними на посадах лікарів за спеціальністю «Загальна практика – сімейна медицина».

Удосконалення і закріплення практичних навичок, набутих упродовж поточного навчання на клінічних кафедрах, відбувається під час виробничої практики, яку студенти проходять взимку та влітку після закінчення навчального семестру, за виключенням студентів 2 і 3 курсу медичних факультетів, які практику з догляду за хворими та медсестринську практику проходять упродовж весняно-літнього семестру. Для потреб виробничої практики в м. Києві відібрані 120 найкращих за оснащенням і потужністю закладів. Це міські багатопрофільні клінічні лікарні (№№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 17, 18), Олександрівська клінічна лікарня, Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, Дорожня клінічна лікарня №1 Південно-Західної залізниці, Центральний клінічний госпіталь МО України, міські дитячі клінічні лікарні (№№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), пологові будинки (№№1-6), амбулаторно-поліклінічні заклади для дорослих і дітей, жіночі консультації. Студенти фармацевтичного факультету удосконалюють та закріплюють свої практичні навички на відомих і потужних фармацевтичних підприємствах: заводах “Індар” та “Фармак”, “Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод”, ФФ “Дарниця”, КП “Фармацевтична фабрика”, Київському підприємстві з виробництва бактеріальних препаратів “Біофарма”, підприємстві “Київмедпрепарат”, Київському вітамінному заводі, фармацевтичній компанії “Фарма-Старт”, в багатьох аптечних закладах КП “Фармація”, “Фалбі”, “Гедеон Ріхтер”, Центральній лабораторії з аналізу якості лікарських засобів і медичної продукції, Національному ботанічному саду імені М.М.Гришка НАН України, підсобному господарстві “Чайка”.

Керівництво виробничою практикою студентів здійснюють 229 викладачів університету, серед яких 27 професорів та доцентів, понад 200 асистентів, більшість з яких мають науковий ступень. Усі викладачі, які керують практикою студентів за спеціальностями «лікувальна справа», «педіатрія», «медико-профілактична справа», «стоматологія», мають здебільшого вищу кваліфікаційну категорію та багаторічний лікарський досвід. Середній бал з підсумкового модульного контролю з виробничої практики упродовж останніх п’яти років перевищував 4,5 і склав у 2010/2011 навчальному році 4,58.


РІШЕННЯ

Вченої ради Національного медичного університету

імені О.О. Богомольця з питання

«ШЛЯХИ ПОДАЛЬШОГО УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ»
від 22 грудня 2011 р.
Заслухавши та обговоривши доповідь голови комісії aкадеміка НАМН України, професора Майданника В.Г., Вчена рада відмічає, що факультети, кафедри, деканат з виробничої практики виконали значну роботу з оптимізації практичної підготовки студентів НМУ імені О.О. Богомольця, які навчаються в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу в контексті інноваційного розвитку вищої медичної освіти.

Практична підготовка студентів здійснюється на 53 клінічних кафедрах, 138 клінічних базах, розміщених у 62 медико-профілактичних закладах м. Києва потужністю 12 070 ліжок. На кожного студента НМУ припадає 4,2 ліжка (при нормативі 4,0).

Більшість кафедр мають достатньо засобів для реалізації сучасних завдань практичної підготовки студентів. Для оволодіння студентами практичних навичок на кафедрах виділені спеціальні тренінгові кабінети, оснащені муляжами, фантомами, імітаторами та іншими засобами, однак на ряді кафедр термін використання фантомів, імітаторів перевищує 10 років, вони морально і фізично застарілі. У Стоматологічному медичному центрі функціонують два міжкафедральні тренінгові центри, оснащені сучасними муляжами та фантомами, з’єднані з системою централізованого відеоспостереження.

Для потреб виробничої практики в м. Києві відібрано 120 найкращих за оснащенням і потужністю закладів. Керівництво виробничою практикою студентів здійснюють 229 викладачів університету, серед яких 27 професорів та доцентів.З урахуванням зазначеного вище та з огляду на перспективні завдання щодо покращення практичної підготовки студентів Вчена рада

ПОСТАНОВЛЯЄ:

 1. Діяльність факультетів, клінічних кафедр, деканату з виробничої практики щодо практичної підготовки студентів Національного медичного університету імені О.О. Богомольця в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу вважати задовільною.

 2. Проректору з науково-педагогічної роботи член-кореспонденту НАМН України професору Яворовському О.П., деканам, завідувачам клінічних кафедр приділяти увагу покращенню рівня практичної підготовки студентів через належне навчально-методичне забезпечення практичних занять та підготовку студентів до виробничої практики.

Термін виконання: протягом року.

 1. Проректору з науково-педагогічної роботи член-кореспонденту НАМН України професору Яворовському О.П., в.о. проректора з наукової роботи доценту Антоненко М.Ю., проректору з економічних питань Кричевській О.Я. розглянути питання та підготувати пропозиції щодо створення Науково-освітнього центру практичної підготовки НМУ та оснащення його сучасними засобами навчання.

Термін виконання: 1.04.2012 р.

 1. Проректору з науково-педагогічної роботи член-кореспонденту НАМН України професору Яворовському О.П., проректору з науково-педагогічної, лікувальної роботи та післядипломної освіти професору Свінціцькому А.С., директору Українського тренінгового центру сімейної медицини доценту Висоцькій О.І., завідувачу кафедри загальної практики (сімейної медицини) професору Гиріній О.М. забезпечити розробку робочої програми та моніторинг підготовки студентів медичних факультетів для оволодіння практичними навичками та методиками, необхідними на посадах лікарів за спеціальністю «Загальна практика – сімейна медицина».

Термін виконання: протягом року.

 1. Проректору з науково-педагогічної, лікувальної роботи та післядипломної освіти професору Свінціцькому А.С., завідувачам клінічних кафедр забезпечити більш активне залучення до практичної підготовки студентів висококваліфікованих співробітників лікувально-профілактичних закладів та фармацевтичних підприємств.

Термін виконання: протягом року.

 1. Проректору з науково-педагогічної роботи член-кореспонденту НАМН України професору Яворовському О.П., в.о. проректора з наукової роботи доценту Антоненко М.Ю., проректору з науково-педагогічної роботи та довузівської підготовки професору Цехмістеру Я.В., деканам, директорам наукових установ НМУ, завідувачам кафедр, голові Студентського парламенту Паскевич Ю.В., голові Ради СНТ Свінціцькому І.А. продовжити роботу з підвищення мотивації студентів до отримання знань і практичних навичок через посилення проблемно-орієнтованих форм навчання, заохочення студентів до винахідницької та інноваційної діяльності та активного їх залучення до участі в олімпіадах, брейн-рингах (університетських, Всеукраїнських, міжнародних) тощо.

Термін виконання: протягом року.

 1. Декану ФПК професору Марушку Ю.В., завідувачу кафедри загальної і медичної психології та педагогіки академіку НАПН України, професору Максименку С.Д., завідувачу відділу комп'ютерних технологій навчання та дистанційної освіти професору Чалому К.О. забезпечити організацію підготовки та проведення семінару для викладачів, відповідальних за педагогічний процес на клінічних кафедрах, з питань розробки і впровадження в навчальну діяльність інтерактивних педагогічних технологій, а також системи дистанційного відеонавчання студентів.

Термін виконання: протягом року.

 1. Проректору з науково-педагогічної роботи член-кореспонденту НАМН України професору Яворовському О.П., деканам медичних факультетів звернути особливу увагу на забезпечення високого рівня практичної підготовки лікарських кадрів цільового призначення за замовленням (на контрактній основі) міських та обласних Державних адміністрацій.

Термін виконання: протягом року.

 1. Контроль за виконанням рішення Вченої ради покласти на проректора з науково-педагогічної роботи член-кореспондента НАМН України, професора Яворовського О.П.


Голова Вченої ради

ректор університету,

академік НАМН України,

професор В.Ф.Москаленко

Вчений секретар Вченої ради

професор О.Б. Яременко


наступна сторінка >>