О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 09 листопада 2012 р - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від... 4 559.1kb.
О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від... 1 217.41kb.
О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від... 1 246.89kb.
О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від... 1 254.29kb.
О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від... 1 241.55kb.
О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від... 1 117.06kb.
О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від... 2 492.98kb.
О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від... 1 189.5kb.
О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від... 1 249.74kb.
О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від... 1 243.59kb.
О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від... 7 1157.46kb.
Шановні заявники ! 1 221.61kb.
Таращанський 1 219.63kb.

О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 09 листопада 2012 - сторінка №1/1
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

МАТЕРІАЛИ

ДО ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

від 09 листопада 2012 р.

Київ – 2012

ЧЛЕНУ ВЧЕНОЇ РАДИ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ


9 листопада 2012 року о 12.00 в актовому залі фізико-хімічного корпусу (проспект Перемоги, 34) відбудеться засідання Вченої ради університету. На засідання запрошуються всі завідувачі кафедр, викладачі, які є офіційним резервом на посаду завідувача кафедри та відповідальні за навчально-методичну роботу.

П О Р Я Д О К Д Е Н Н И Й

1. ПРИСВОЄННЯ ВЧЕНИХ ЗВАНЬ „ПРОФЕСОР” І „ДОЦЕНТ”.

1.1. Присвоєння вченого звання “Професор” по кафедрі хірургії №2 д.м.н., професору кафедри КОЛОСОВИЧУ ІГОРЮ ВОЛОДИМИРОВИЧУ, 1966 р.н., закінчив Київський медичний інститут у 1989 р., працює на посаді професора кафедри хірургії №2 з 01.09.2011 р. Науково-педагогічний стаж - 18 років.

1.2. Присвоєння вченого звання “Професор” по кафедрі україністики д.філол.н., професору кафедри ЛИТВИНЕНКО НІНІ ПАВЛІВНІ, 1959 р.н., закінчила Херсонський державний педагогічний інститут у 1981 р. та Київський національний університет імені Тараса Шевченка у 1997 р., працює на посаді професора кафедри україністики з 04.01.2011 р. Науково-педагогічний стаж - 26 років.

1.3. Присвоєння вченого звання “Професор” по кафедрі хірургії №4 д.м.н., професору кафедри ЧЕРНЯКУ ВІКТОРУ АНАТОЛІЙОВИЧУ, 1960 р.н., закінчив Київський медичний інститут у 1983 р., працює на посаді професора кафедри хірургії №4 з 01.12.2009 р. Науково-педагогічний стаж - 12 років.

1.4. Присвоєння вченого звання “Доцент” по кафедрі анатомії людини к.м.н., доценту кафедри КОВАЛЬЧУКУ ОЛЕКСАНДРУ ІВАНОВИЧУ, 1979 р.н., закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця у 2004 р., працює на посаді доцента кафедри анатомії людини з 01.09.2011 р. Науково-педагогічний стаж – 6 років.

1.5. Присвоєння вченого звання “Доцент” по кафедрі загальної і медичної психології та педагогіки к.психол.н., доценту кафедри МАКСИМЕНКО КСЕНІЇ СЕРГІЇВНІ, 1984 р.н., закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка у 2005 р., працює на посаді доцента кафедри загальної і медичної психології та педагогіки з 25.10.2010 р. Науково-педагогічний стаж - 5 років.

1.6. Присвоєння вченого звання “Доцент” по кафедрі акушерства і гінекології №2 к.м.н., доценту кафедри ЧУБАТОМУ АНДРІЮ ІВАНОВИЧУ, 1971 р.н., закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця у 1997 р., працює на посаді доцента кафедри акушерства і гінекології №2 з 01.09.2010 р. Науково-педагогічний стаж - 12 років.

2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ПРИ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНІЙ СИСТЕМІ НАВЧАННЯ: НАДБАННЯ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ.

Доповідь комісії: академік НАМН України, професор Майданник В.Г. (голова), член-кореспондент НАМН України, професор Амосова К.М. (заступник голови), член-кореспондент НАМН України, професор Бардов В.Г. (заступник голови), професор Безродний Б.Г., професор Бульда В.І., професор Сусак Я.М., професор Тишко Ф.О., професор Хоменко Л.О.

3. ПРО СХВАЛЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ НАУКОВОЮ І НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ.

Доповідач – проректор з економічних питань Кричевська О.Я.

4. ВИДАТНІ ПОСТАТІ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕПІДЕМІОЛОГІЇ (до 125-річчя від дня народження академіка АМН СРСР, професора ГРОМАШЕВСЬКОГО Л.В.).

Доповідач - завідувач кафедри епідеміології професор Колеснікова І.П.

5. ПОТОЧНІ СПРАВИ.

Голова Вченої ради

ректор університету,

академік НАМН України,

професор В.Ф. Москаленко
Вчений секретар Вченої ради

професор О.Б. Яременко

1. З усіх кадрових питань Вченою радою прийнято позитивні рішення.

2. МАТЕРІАЛИ ДО ДОПОВІДІ

aкадеміка НАМН України, професора МАЙДАННИКА В.Г.

та комісії у складі: член-кореспондент НАМН України, професор АМОСОВА К.М. (заступник голови), член-кореспондент НАМН України, професор БАРДОВ В.Г. (заступник голови), професор БЕЗРОДНИЙ Б.Г.,

професор БУЛЬДА В.І., професор СУСАК Я.М.,

професор ТИШКО Ф.О., професор ХОМЕНКО Л.О.
«ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ПРИ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНІЙ СИСТЕМІ НАВЧАННЯ: НАДБАННЯ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

Практична підготовка студента є наріжним каменем навчання на клінічних кафедрах університету. Необхідно забезпечити умови для освоєння і набуття практичних навичок і вмінь, що надасть можливість випускникам медичного університету ефективно працювати в практичній охороні здоров'я вже з перших років самостійної лікарської діяльності. Для кращого засвоєння високотехнологічних методів лікування на першому етапі навчання вкрай важливо передбачити відпрацювання найбільш складних у технічному відношенні прийомів діагностики та лікування на інтерактивних тренажерах.

Багаторічний досвід показав, що успіх практичної підготовки студентів залежить від тісної взаємодії таких складових частин:


 • належна підготовча робота клінічних кафедр за своїм профілем до проведення практичних занять та виробничої практики;

 • належна потужність, оснащеність, кадровий потенціал кафедр та баз практики;

 • забезпеченість кваліфікованого керівництва виробничою практикою;

 • навчально-методична забезпеченість;

 • мотивація і старанність студента щодо оволодіння практичними навичками.

Практична підготовка студентів НМУ імені О.О. Богомольця здійснюється 53 клінічними кафедрами, які проводять поточне навчання на 138 клінічних базах, розміщених у 62 медико-профілактичних закладах м. Києва потужністю 12070 ліжок. Серед клінічних баз є 25 міських клінічних і спеціалізованих лікарень, 11 дитячих клінічних і спеціалізованих лікарень, 5 пологових будинків, 2 відомчі лікарні, 3 госпіталі Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ і Державної прикордонної служби України. На кожного студента НМУ припадає 4,2 ліжка (при нормативі 4,0 ліжка на 1 студента).

Підготовка студентів до практичних занять розпочинається під час лекцій (перед лекцією студенти знайомляться з питаннями до практичних занять, які виносяться на підсумковий модульний контроль), на сайтах кафедр розміщені структуровані методичні вказівки для підготовки до практичних занять, в т.ч.   для активної самопідготовки.

Анкетування студентів показало, що більшість з них (75%) вважають за необхідне збільшити тривалість роботи біля ліжка хворого, а 58,3% - тривалість обговорення хворих, тому під час практичних занять на клінічних кафедрах НМУ особлива увага приділяється роботі студентів безпосередньо біля ліжка хворого чи за операційним столом. Для повноцінного розвитку клінічного мислення і формування лікарських навичок проводяться демонстрації і клінічний розбір хворих, аналіз історій хвороб, застосовуються рольові ігри, активно використовуються «банки» тестових і ситуаційних завдань тощо.

Аналіз стану матеріально-технічного забезпечення клінічних кафедр показав, що більшість з них мають достатньо засобів для реалізації сучасних завдань практичної підготовки студентів. Так, за останні 5 років значно покращилась комп’ютерна оснащеність кафедр, що дозволяє впроваджувати сучасні науково-педагогічні технології та інтерактивні навчальні програми для наближення навчання до реальної виробничої ситуації. Більшість кафедр виділяють для оволодіння студентами практичних навичок спеціальні (тренінгові) кабінети, оснащені муляжами, фантомами, імітаторами та іншими засобами. Найкраще оснащені муляжами і фантомами кафедри акушерсько-гінекологічного та стоматологічного профілю, а також окремі кафедри інших профілів: хірургії №2, загальної хірургії №2, внутрішньої медицини №2, дерматології та венерології, оториноларингології, загальної практики (сімейної медицини). У Стоматологічному медичному центрі створені та функціонують два міжкафедральні тренінгові центри, оснащені сучасними муляжами та фантомами, з’єднані з системою централізованого відеоспостереження. Однак необхідно відмітити, що на ряді кафедр термін використання фантомів, імітаторів перевищує 10 років, вони морально і фізично застарілі.

Всі клінічні кафедри забезпечені досвідченими викладачами: асистентами, доцентами, професорами, які мають значний лікарський досвід та лікарські кваліфікаційні категорії. Професорсько-викладацький склад постійно оновлюється молодими кваліфікованими кадрами, як правило, кандидатами медичних наук. Серед співробітників кафедр 10 головних спеціалістів ГУОЗ м. Києва та 17 головних спеціалістів МОЗ України.

На кафедрі загальної практики (сімейної медицини) на виконання доручення Президента України від 19.11.2010 №1-1/2753, доручення Першого заступника Міністра охорони здоров’я України від 12.10.2011 №08.01-47/1903 розробляється робоча програма з підготовки студентів медичних факультетів до оволодіння практичними навичками та методиками, необхідними на посадах лікарів за спеціальністю «загальна практика – сімейна медицина».

Удосконалення і закріплення практичних навичок, набутих упродовж поточного навчання на клінічних кафедрах, відбувається під час виробничої практики, яку студенти проходять взимку та влітку після закінчення навчального семестру, за винятком студентів 2 і 3 курсу медичних факультетів, які практику з догляду за хворими та медсестринську практику проходять упродовж весняно-літнього семестру. Для потреб виробничої практики в м. Києві відібрано 120 найкращих за оснащенням і потужністю закладів.

Перехід на кредитно-модульну систему навчання усіх факультетів університету потребував нового навчально-методичного забезпечення, в розробці якого активно брали участь профільні клінічні кафедри університету під керівництвом деканату з виробничої практики. За останні два роки було підготовлено і надруковано усіма трьома мовами викладання програми виробничої практики для студентів 4-5 курсів медичних факультетів №№1-4, 2-3 курсів стоматологічного факультету, а також підготовлено і затверджено МОЗ України типові робочі програми з виробничої практики для студентів 2-6 курсів медико-психологічного факультету.

У 2011/2012 навчальному році керівництво виробничою практикою здійснювали 234 викладачі університету, серед яких 27 професорів та доцентів, 207 асистентів (198 – з науковим ступенем кандидата медичних наук). Усі викладачі, які керують практикою студентів за спеціальностями «лікувальна справа», «педіатрія», «медико-профілактична справа», «стоматологія» мають здебільшого вищу лікарську кваліфікаційну категорію та багаторічний лікарський досвід.

Разом з тим, існують певні проблеми з організацією виробничої практики. Зокрема, в літній період закриваються окремі відділення лікувально-профілактичних закладів міста, які є базами практики, що значно збільшує навантаження на працюючі відділення.РІШЕННЯ

Вченої ради Національного медичного університету

імені О.О.Богомольця з питання
«ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ПРИ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНІЙ СИСТЕМІ НАВЧАННЯ: НАДБАННЯ, ПРОБЛЕМИ

ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

від 09 листопада 2012 р.
Заслухавши та обговоривши доповідь голови комісії aкадеміка НАМН України, професора Майданника В.Г., Вчена рада відмічає, що факультети, кафедри, деканат з виробничої практики виконали значну роботу з оптимізації практичної підготовки студентів НМУ імені О.О. Богомольця, які навчаються в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу, в контексті інноваційного розвитку вищої медичної освіти.

Практична підготовка студентів здійснюється на 53 клінічних кафедрах, 138 клінічних базах, розміщених у 62 медико-профілактичних закладах м. Києва потужністю 12070 ліжок. На кожного студента НМУ припадає 4,2 ліжка (при нормативі 4,0 ліжка на 1 студента).

Більшість кафедр мають достатньо засобів для реалізації сучасних завдань практичної підготовки студентів. Для оволодіння студентами практичних навичок на кафедрах виділено спеціальні (тренінгові) кабінети, оснащені муляжами, фантомами, імітаторами та іншими засобами, однак на ряді кафедр термін використання фантомів, імітаторів перевищує 10 років, вони морально і фізично застарілі. У Стоматологічному медичному центрі функціонують два міжкафедральні тренінгові центри, оснащені сучасними муляжами та фантомами, з’єднані з системою централізованого відеоспостереження.

Для потреб виробничої практики в м. Києві відібрано 120 найкращих за оснащенням і потужністю закладів. Керівництво виробничою практикою студентів здійснюють 234 викладачі університету, серед яких 27 професорів та доцентів.


З урахуванням вищезазначеного

ВЧЕНА РАДА ПОСТАНОВЛЯЄ:

 1. Діяльність факультетів, клінічних кафедр, деканату з виробничої практики, навчально-методичного відділу, спрямовану на удосконалення практичної підготовки студентів Національного медичного університету імені О.О. Богомольця в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу, вважати задовільною.

 2. На основі світового та вітчизняного досвіду розробити концепцію якості підготовки спеціалістів в Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця.

Виконавці: проректори, декани факультетів, начальники навчально-методичного відділу та відділу комп’ютерних технологій навчання та дистанційної освіти.

Термін виконання: до 01.03.2013 р.

 1. Завершити роботу зі створення Тренінгового центру підготовки викладачів (оснащення, розробка програмного та методичного забезпечення, системи оцінювання) за проектом TEMPUS MUMEENA. Розпочати його роботу з 01.03.2013 р.

Виконавці: проректори з науково-педагогічної роботи, з економічних питань, з міжнародних зв'язків та науково-педагогічної роботи, начальник навчально-методичного відділу, завідувач сектору моніторингу якості освіти, завідувачі кафедр медичної інформатики та комп’ютерних технологій, загальної і медичної психології та педагогіки.

Термін виконання: до 01.03.2013 р.

 1. Розробити План організаційних заходів з реалізації Концепції діяльності Тренінгового центру практичної підготовки студентів. Внести доповнення до робочих навчальних програм з клінічних дисциплін з виділенням необхідної кількості навчальних годин для оволодіння студентами практичними навичками в Тренінговому центрі практичної підготовки студентів.

Виконавці: проректори з науково-педагогічної роботи, з економічних питань, декан з виробничої практики, завідувачі кафедр, члени робочої групи, затверджені наказом ректора.

Термін виконання: 01.02.2013 р.

 1. Розробити Концепцію проведення практично орієнтованого державного випускного іспиту Objective structured clinical examination (OSCE) в Тренінгових Центрах підготовки викладачів та практичної підготовки студентів і запровадити його у 2014-2015 н.р.

Виконавці: проректор з науково-педагогічної роботи, декани факультетів, начальник навчально-методичного відділу, завідувачі кафедр.

Термін виконання: 2014-2015 рр.

 1. Розробити наскрізний перелік практичних навичок студентів згідно з вимогами ОКХ та навчальних програм з дисциплін та виробничих практик, методику їх оцінювання, форму залікової книжки студента (матрикулу практичних навичок).

Виконавці: проректор з науково-педагогічної роботи, декан з виробничої практики, декани факультетів, завідувачі кафедр, голови циклових методичних комісій з дисциплін.

Термін виконання: 01.02.2013 р.

 1. Вважати практичну підготовку студентів основною складовою під час проведення Державної атестації та підсумкового модульного контролю (ПМК) з дисциплін; розробити алгоритми оволодіння відповідними практичними навичками під час навчальних занять та виробничих практик. Привести матеріально-технічне забезпечення кафедр у відповідність до чинного табелю оснащення.

Виконавці: проректори з науково-педагогічної роботи, з економічних питань, декан з виробничої практики, завідувачі кафедр, голови циклових методичних комісій з дисциплін.

Термін виконання: постійно.

 1. Забезпечити подальшу розбудову освітнього порталу через створення і розвиток віртуальних навчально-практичних лабораторій на веб-сторінках кафедр, застосування сучасних візуалізаційних методик на кожному навчальному занятті, проведення олімпіад, конкурсів, брейн-рингів з практичної підготовки студентів.

Виконавці: начальник відділу комп’ютерних технологій навчання та дистанційної освіти, завідувачі кафедр.

Термін виконання: постійно.

 1. Контроль за виконанням рішення Вченої ради покласти на проректора з науково-педагогічної роботи члена-кореспондента НАМН України, професора Яворовського О.П.Голова Вченої ради

ректор університету,

академік НАМН України,

професор В.Ф. Москаленко

Вчений секретар Вченої ради

професор О.Б. Яременко
3. ПРО СХВАЛЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ НАУКОВОЮ І НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ.

Доповідач – проректор з економічних питань Кричевська Олена Яківна.

Рішення про схвалення Концепції прийнято відкритим голосуванням.


4. ВИДАТНІ ПОСТАТІ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕПІДЕМІОЛОГІЇ

(до 125-річчя від дня народження академіка АМН СРСР, професора ГРОМАШЕВСЬКОГО Л.В.)

(тези доповіді завідувача кафедри епідеміології

професора Колеснікової І.П.)

Лев Васильович Громашевський – видатний вчений-епідеміолог. Він мав найвищі наукові звання і державні нагороди: доктор медицини (1914 р.), доктор соціальної медицини (1926 р.), професор (1926 р.), академік АМН СРСР (1944 р.), заслужений діяч науки УРСР (1957 р.), Герой Соціалістичної Праці (1967 р.). Він був нагороджений також орденом Леніна, орденами Жовтневої Революції, Дружби народів, двома орденами «Знак Пошани» і багатьма медалями. Дорогою його серцю була премія імені Д.К. Заболотного.Лев Васильович народився 13 жовтня 1887 р. в м. Миколаєві. Його батько, Василь Левович, – морський офіцер, мати, Ганна Сергіївна, – вихованка славнозвісного Смольного інституту, педагог.

Після закінчення гімназії Л.В. Громашевський у 1904 р. стає студентом медичного факультету Новоросійського університету. Вже у студентські роки бере участь у боротьбі з епідеміями: закінчивши 4 курс, добровільно їде у Херсон, де спалахнула епідемія холери. Політичні буревії також не обійшли Лева Васильовича, з 1905 р. він – член РСДРП (більшовиків), чотири рази його навчання в університеті переривалося арештами. У 1910 р. за вироком суду його було відправлено у заслання на 3 роки у Пінегу Архангельської губернії. Із заслання Л.В. Громашевський подає прохання про дозвіл взяти участь в боротьбі з епідемію легеневої чуми в Маньчжурії, куди їде видатний епідеміолог Д.К. Заболотний. Леву Васильовичу дозволяють добути термін заслання на території відчуження Китайсько-Східної залізниці. За мужність у ці моторошні місяці, коли довелося приборкувати ще й натуральну віспу серед бурятів-кочівників, йому восени 1912 р. дозволяють скласти державні іспити для одержання диплому лікаря. За 6 тижнів він блискуче склав 34 іспити з усіх предметів медичного факультету і 24 жовтня 1912 р. отримав звання «лікаря з відзнакою». Але амністовано його лише у 1913 р., на честь 300-річчя дому Романових. Громашевського Л.В. призначають "епідемічним лікарем" у Саратові, де він завідує тифозним бараком. Невдовзі, отримавши запрошення від Д.К. Заболотного, бере участь у роботі протичумної комісії в Астраханській губернії. Повернувшись у 1914 р. в Україну, Лев Васильович отримує посаду єдиного на всю Подільську губернію "епідемічного лікаря". Спочатку, наслідуючи Д.К. Заболотного, він працює в Ольгопольському повіті на епідемії висипного тифу, потім у Вознесенську, де спалахнула холера. У ці місяці лікар Громашевський декілька разів відвідує Одесу, де складає іспити на ступінь доктора медицини. Під час першої світової війни був мобілізований і призначений на посаду молодшого лікаря 256 Єлисаветградського піхотного полку. Аби добровільно виконувати обов'язки епідеміолога, полковий лікар Громашевський в рапорті зазначає, що перехворів на висипний тиф. І хоча це було неправдою, він все ж потрапляє в польовий рухомий шпиталь, де очолює інфекційне відділення. Одночасно Л.В. Громашевський веде партійну агітаційну роботу, його обирають делегатом 1-ої та 2-ої Північно-Західних обласних конференцій РСДРП(б). В подальшому він – член Північно-Західного обкому РСДРП(б), голова більшовицької фракції Виконкому Західного фронту, делегат Учрєдітєльного собранія від більшовиків, Нарком освіти і охорони здоров'я Західної області. Та надалі не суто політичні виклики, а саме протиепідемічна робота стає для Л.В. Громашевського провідною. У 1918-1923 рр. він – асистент, потім професор і завідувач кафедри епідеміології, у 1923-1928 рр. ще і ректор Одеського медичного інституту. У 1928-1931 рр., окрім керівництва кафедрами епідеміології та соціальної гігієни у Дніпропетровському медичному інституті, очолює Дніпропетровський санітарно-бактеріологічний інститут, створює потужну дезінфекційну станцію – прообраз майбутніх СЕС. У 1931-1933 рр. створює і очолює Центральний інститут епідеміології та мікробіології НКЗ РРФСР у Москві, а також кафедру епідеміології Центрального інституту удосконалення лікарів. Від початку Великої Вітчизняної Війни Л.В. Громашевський – головний епідеміолог Закавказького та Кримського фронтів, з 1942 р. – Московського військового округу. У 1944 р. він входить до групи з 60-ти найвидатніших радянських вчених-медиків, які стають першими академіками – засновниками АМН СРСР, у 1946 р. бере безпосередню участь у створенні ВООЗ. Врешті і Київ назавжди стає другою батьківщиною Лева Васильовича. У 1948 р., за дорученням уряду, Л.В. Громашевський організовує і очолює Інститут інфекційних хвороб АМН СРСР в Києві, одночасно очоливши кафедру епідеміології Київського медичного інституту. У 1953 р. за пропозицією МОЗ УРСР був призначений заступником директора з наукової роботи Київського науково-дослідного інституту епідеміології і мікробіології, продовжуючи очолювати кафедру епідеміології Київського медичного інституту до 1962 р. За рекомендацією Л.В. Громашевського кафедру очолив його учень – професор Ігор Миколайович Моргунов, а Лев Васильович залишився працювати в КНДІ епідеміології і мікробіології, читаючи окремі лекції студентам санітарно-гігієнічного факультету.

У день свого 80-річчя Лев Васильович Громашевський отримав звання Героя Соціалістичної Праці. Ще 12 років він плідно працював, залишивши нас 1 травня 1980 р. Похований він на Байковому кладовищі м. Києва.

Згадуючи великі відкриття, датовані XX сторіччям, можна з повним правом сказати: закони епідеміології, планетарні підстави збереження здоров'я мільйонів людей, сформульовані цим великим медичним мислителем, належать до золотої скарбниці людства.
5. ПОТОЧНІ СПРАВИ.

5.1. Про підготовку і видання співробітниками університету національних підручників.

Доповідач - проректор з науково-педагогічної роботи член-кореспондент НАМН України, професор ЯВОРОВСЬКИЙ Олександр Петрович.
5.2. Затвердження „Положення про Центр підготовки викладачів” (Teacher training center) згідно з вимогами міжнародного проекту „MUMEENA”.

Доповідач - проректор з науково-педагогічної роботи член-кореспондент НАМН України, професор ЯВОРОВСЬКИЙ Олександр Петрович.

Рішення прийнято відкритим голосуванням.


5.3. Про зміну назви кафедри з «кафедра патоморфології» на «кафедра патологічної анатомії».

Доповідач - проректор з науково-педагогічної роботи член-кореспондент НАМН України, професор ЯВОРОВСЬКИЙ Олександр Петрович.

Рішення прийнято відкритим голосуванням.


5.4. Про здійснення ліцензування освітньої послуги за напрямком 1201 „Медицина” на право збільшення обсягу підготовки за спеціальністю 7.12010001 „Лікувальна справа” з 800 до 1000 осіб денної форми навчання.

Доповідач - проректор з науково-педагогічної роботи член-кореспондент НАМН України, професор ЯВОРОВСЬКИЙ Олександр Петрович.

Рішення прийнято відкритим голосуванням.


5.5. Про надання рекомендації на присвоєння грифу МОНмолодьспорт України навчально-методичному посібнику «Збірник завдань для підготовки до тестування по курсу загальної хірургії для ВМНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації» українською, російською та англійською мовами (автори: проф. Дронов О.І., проф. Ковальська І.О., доц. Скомаровський О.А., ас. Крючина Є.А.).

Доповідач - проректор з науково-педагогічної роботи член-кореспондент НАМН України, професор ЯВОРОВСЬКИЙ Олександр Петрович.

Рішення прийнято відкритим голосуванням.


5.6. Про надання рекомендації на видання та присвоєння грифу ЦМК з ВМО МОЗ України підручнику з дитячої хірургічної стоматології „Pediatric Oral and Maxillofacial Surgery” для студентів-іноземців англомовного навчання стоматологічних факультетів ВМНЗ ІV рівня акредитації (автори: член-кор. НАМН України, проф. Харьков Л.В., проф. Яковенко Л.М., асист. Кисельова Н.В.).

Доповідач - проректор з науково-педагогічної роботи член-кореспондент НАМН України, професор ЯВОРОВСЬКИЙ Олександр Петрович.

Рішення прийнято відкритим голосуванням.


5.7. Про надання рекомендації на видання та присвоєння грифу ЦМК з ВМО МОЗ України підручнику «Сімейна медицина» для студентів ВМНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, магістрів, лікарів-інтернів, клінічних ординаторів, аспірантів (автори: проф. Гиріна О.М., проф. Попік Г.С., проф. Пасієшвілі Л.М., проф. Чорнобривий В.М.).

Доповідач - проректор з науково-педагогічної роботи член-кореспондент НАМН України, професор ЯВОРОВСЬКИЙ Олександр Петрович.

Рішення прийнято відкритим голосуванням.


5.8. Про надання рекомендації на видання науково-практичного керівництва для лікарів та лікарів-інтернів „Практична ревматологія: сучасні акценти” за ред. проф. Яременка О.Б.

Доповідач - проректор з науково-педагогічної роботи член-кореспондент НАМН України, професор ЯВОРОВСЬКИЙ Олександр Петрович.

Рішення прийнято відкритим голосуванням.


5.9. Про затвердження навчальних планів і програм циклів тематичного удосконалення Українського тренінгового центру сімейної медицини «Інноваційні психотерапевтичні технології в практиці первинної медико-санітарної допомоги» (тривалість – 0,25 міс.) для керівників і лікарів установ первинної медико-санітарної допомоги/загальної практики – сімейної медицини та викладачів ВМНЗ І-ІV рівнів акредитації, які беруть участь в підготовці лікарів та медсестер-бакалаврів за спеціальністю «Загальна практика – сімейна медицина».

Доповідач - проректор з науково-педагогічної роботи член-кореспондент НАМН України, професор ЯВОРОВСЬКИЙ Олександр Петрович.

Рішення прийнято відкритим голосуванням.


5.10. Про виконання наказу МОЗ України №834 від 24.10.2012 р. «Про навчально-методичну діяльність вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації».

Доповідач - проректор з науково-педагогічної роботи член-кореспондент НАМН України, професор ЯВОРОВСЬКИЙ Олександр Петрович.
5.11. Про підтримку висунення підручників та авторських колективів для участі у конкурсі на здобуття Державної премії України 2013 року в галузі науки і техніки.

Доповідач - в.о. проректора з наукової роботи професор ХАЙТОВИЧ Микола Валентинович.

Підручник

Автори

Яка установа висунула

«Аптечна технологія ліків»

ТИХОНОВ Олександр Іванович -академік Української академії наук, Заслужений діяч науки і техніки України, д. фарм. н., Заслужений професор, професор кафедри аптечної технології ліків Національного фармацевтичного університету; ЯРНИХ Тетяна Григорівна - Заслужений діяч науки і техніки України, д. фарм. н., професор, завідувач кафедри технології ліків Національного фармацевтичного університету

Національний фармацевтичний університет

«Дитяча оториноларин-гологія»

ЛАЙКО Андрій Афанасійович – Заслужений лікар України, д.м.н., професор, професор кафедри дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії НМАПО імені П.Л.Шупика

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика

Рішення прийнято відкритим голосуванням.


5.12. Про затвердження переліку науково-дослідних робіт (17 НДР, з них 8 – перехідні), які будуть виконуватись в НМУ імені О.О.Богомольця у 2013 році за рахунок коштів Державного бюджету України.

Доповідач - в.о. проректора з наукової роботи професор ХАЙТОВИЧ Микола Валентинович.

Рішення прийнято відкритим голосуванням.


5.13. Про затвердження програми та навчального плану циклу тематичного удосконалення ФПК викладачів НМУ імені О.О.Богомольця «Підвищення показників наукової діяльності в контексті міжнародних та національних рейтингів вищих навчальних закладів» (тривалість – 36 год.) для підготовки співробітників НМУ імені О.О. Богомольця, які є відповідальними за наукову роботу.

Доповідач - в.о. проректора з наукової роботи професор ХАЙТОВИЧ Микола Валентинович.

Рішення прийнято відкритим голосуванням.


5.14. Затвердження теми, наукового консультанта та термінів виконання докторської дисертації доценту кафедри неврології к.м.н. МЕЛЬНИКУ Володимиру Степановичу.

Доповідач - в.о. проректора з наукової роботи професор ХАЙТОВИЧ Микола Валентинович.

Рішення прийнято відкритим голосуванням.


5.15. Про зарахування до докторантури на кафедру пропедевтики внутрішньої медицини №1 асистента кафедри внутрішньої медицини №2 НЕТЯЖЕНКО Нонни Василівни.

Доповідач - в.о. проректора з наукової роботи професор ХАЙТОВИЧ Микола Валентинович.

Рішення прийнято відкритим голосуванням.


Вручення атестатів про присвоєння вченого звання «доцент»:БАРДОВ

ПАВЛО ВАСИЛЬОВИЧдоцент кафедри дерматології та венерологіїЛИТИНСЬКА

ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНАдоцент кафедри дерматології та венерологіїНОВИЦЬКА

АЛЛА ВОЛОДИМИРІВНАдоцент кафедри загальної практики (сімейної медицини)