О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 12 березня 2011 р - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від... 7 1157.46kb.
О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від... 2 492.98kb.
О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від... 1 117.06kb.
О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від... 1 217.41kb.
О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від... 4 559.1kb.
О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від... 1 254.29kb.
О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від... 1 241.55kb.
О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від... 1 246.89kb.
О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від... 1 203.1kb.
О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від... 1 189.5kb.
О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від... 1 243.59kb.
Постановка проблеми 1 132.05kb.
Таращанський 1 219.63kb.

О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 12 березня 2011 - сторінка №1/1
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

МАТЕРІАЛИ

ДО ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

від 12 березня 2011 р.

Київ – 2011


ЧЛЕНУ ВЧЕНОЇ РАДИ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ


12 березня 2011 року о 13.30 в аудиторії №3 морфологічного корпусу (проспект Перемоги, 34) відбудеться засідання Вченої ради університету. На засідання запрошуються всі завідувачі кафедр, викладачі, які є офіційним резервом на посаду завідувача кафедри та відповідальні за навчально-методичну і наукову роботу.

П О Р Я Д О К Д Е Н Н И Й

1. КАДРОВІ ПИТАННЯ.

1.1. Присвоєння вченого звання “Доцент” по кафедрі мікробіології, вірусології та імунології к.м.н., доценту кафедри БОБИРЮ ВІТАЛІЮ ВАСИЛЬОВИЧУ, 1976 р.н., закінчив Національний медичний університет імені О.О.Богомольця у 2002 р., працює на посаді доцента кафедри мікробіології, вірусології та імунології з 14.01.2008 р. Науково-педагогічний стаж - 5 років.

1.2. Присвоєння вченого звання “Доцент” по кафедрі внутрішньої медицини №4 к.м.н., доценту кафедри БОГДАН ТЕТЯНІ ВІКТОРІВНІ, 1963 р.н., закінчила Чернівецький медичний університет у 1987 р., працює на посаді доцента кафедри внутрішньої медицини №4 з 01.10.2008 р. Науково-педагогічний стаж - 10 років.

1.3. Присвоєння вченого звання “Доцент” по кафедрі ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології к.м.н., доценту кафедри ВОЗНЮКУ ВАСИЛЮ ПЕТРОВИЧУ, 1960 р.н., закінчив Київський медичний інститут у 1987 р., працює на посаді доцента кафедри ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології з 03.09.2007 р. Науково-педагогічний стаж – 23 роки.

1.4. Присвоєння вченого звання “Доцент” по кафедрі педіатрії №4 д.м.н., доценту кафедри МІТЮРЯЄВІЙ-КОРНІЙКО ІНЗІ ОЛЕКСАНДРІВНІ, 1965 р.н., закінчила Національний медичний університет імені О.О.Богомольця у 1989 р., працює на посаді доцента кафедри педіатрії №4 з 26.12.2008 р. Науково-педагогічний стаж - 19 років.

1.5. Присвоєння вченого звання “Доцент” по кафедрі епідеміології к.м.н., доценту кафедри ПЕТРУСЕВИЧ ТЕТЯНІ ВОЛОДИМИРІВНІ, 1972 р.н., закінчила Дніпропетровську державну медичну академію у 1997 р., працює на посаді доцента кафедри епідеміології з 01.09.2009 р. Науково-педагогічний стаж - 7 років.

1.6. Присвоєння вченого звання “Доцент” по кафедрі біоорганічної, біологічної та фармацевтичної хімії к.хім.н., доценту кафедри СТЕЧЕНКО ОЛЕНІ ВОЛОДИМИРІВНІ, 1967 р.н., закінчила Київський державний педагогічний інститут імені О.М.Горького у 1989 р., працює на посаді доцента кафедри біоорганічної, біологічної та фармацевтичної хімії з 03.12.2007 р. Науково-педагогічний стаж - 12 років.

1.7. Присвоєння вченого звання “Доцент” по кафедрі ортопедичної стоматології к.м.н., доценту кафедри ШИНЧУКОВСЬКОМУ ІГОРЮ АНАТОЛІЙОВИЧУ, 1967 р.н., закінчив Київський медичний інститут у 1991 р., працює на посаді доцента кафедри ортопедичної стоматології з 01.11.2007 р. Науково-педагогічний стаж - 18 років.

2. ПІДСУМКИ ЗИМОВОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ СЕСІЇ 2010/2011 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ. УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УНІВЕРСИТЕТІ.

Доповідь комісії: проректор з науково-педагогічної роботи член-кореспондент НАМН України, професор ЯВОРОВСЬКИЙ О.П. (голова), професор ГУЛЬЧІЙ О.П., доцент ЗАКОРДОНЕЦЬ О.О., доцент АВРАХОВА Л.Я., член-кореспондент НАМН України, професор АМОСОВА К.М., член-кореспондент НАМН України, професор НЕТЯЖЕНКО В.З., член-кореспондент НАН та НАМН України, професор ЧЕКМАН І.С.

3. ЗВІТ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ У НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ ЗА 2010 РІК І ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ПІДГОТОВКИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗВЕДЕНОГО ПЛАНУ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ НА 2011 РІК.

Доповідач – в.о. проректора з наукової роботи доцент АНТОНЕНКО М.Ю.

Співдоповідь комісії: професор НИКУЛА Т.Д. (голова), професор КРАМАРЄВ С.О., професор КРИВОПУСТОВ С.П., професор ЛИЗОГУБ В.Г., професор СЕРЕДА П.І., професор ТКАЧЕНКО М.М.

4. ПОТОЧНІ СПРАВИ.
Голова Вченої ради

ректор університету,

академік НАМН України,

професор В.Ф. Москаленко
Вчений секретар Вченої ради

професор О.Б. Яременко
МАТЕРІАЛИ ДО ДОПОВІДІ

проректора з науково-педагогічної роботи

члена-кореспондента НАМН України, професора ЯВОРОВСЬКОГО О.П.

та комісії у складі: професор ГУЛЬЧІЙ О.П., доцент ЗАКОРДОНЕЦЬ О.О., доцент АВРАХОВА Л.Я., член-кореспондент НАМН України, професор АМОСОВА К.М., член-кореспондент НАМН України, професор НЕТЯЖЕНКО В.З., член-кореспондент НАН та НАМН України, професор ЧЕКМАН І.С.


«ПІДСУМКИ ЗИМОВОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ СЕСІЇ 2010/2011 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ. УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УНІВЕРСИТЕТІ»

Завдання Національного медичного університету імені

О.О. Богомольця з удосконалення системи управління якістю


  1. Запровадження в університеті моделі системи управління якістю відповідно до стандарту ІSO 9001: 2008 (Quality management systems — Requirements (Системи управління якістю. Вимоги), вимоги якого відповідають чинному законодавству України.

  2. Перегляд, оновлення і впровадження Положення про основні структурні навчальні підрозділи: кафедру, деканати, навчально-методичний відділ на основі процесного підходу: визначення основних процесів в роботі підрозділу, їх послідовності, критеріїв та методів контролю, ресурсів тощо.

  1. Розробка програми і критеріїв внутрішнього аудиту для визначення стану чинної системи управління якості освіти.

  2. Виконання затвердженої МОЗ України наукової теми „Науково-методичний супровід впровадження у медичній освіті державних та міжнародних стандартів управління, моніторингу і забезпечення якості” на 2011-2013 рр. (науковий керівник - Москаленко В.Ф., академік НАМН України, д.м.н., професор, ректор Національного медичного університету імені О.О.Богомольця).


РІШЕННЯ

Вченої ради Національного медичного університету

імені О.О. Богомольця з питання

«ПІДСУМКИ ЗИМОВОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ СЕСІЇ 2010/2011 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ. УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УНІВЕРСИТЕТІ»


від 12 березня 2011 р.
Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з науково-педагогічної роботи члена-кореспондента НАМН України, професора О.П.Яворовського, Вчена рада відмічає, що пріоритетним завданням університету, як і в попередні роки, було забезпечення високої якості освіти відповідно до галузевих та європейських стандартів. Колектив університету за звітний період виконував навчально-методичну роботу згідно з вимогами чинних нормативно-правових документів, затвердженим ректором «Перспективним планом розвитку Національного медичного університету імені О.О.Богомольця до 2011 року».

Завідувачі опорних кафедр в осінньо-зимовому семестрі за завданням МОЗ України розробили 13 типових навчальних програм нового покоління з нормативних дисциплін і елективних курсів за вимогами кредитно-модульної системи. Відповідно до наказу МОЗ України від 22.06.2010 р. №502 завідувачі опорних кафедр провели наради із завідувачами однопрофільних кафедр, на яких визначили авторські колективи з написання національних підручників, які мають бути створені до 01.01.2012 р.

Фахівці університету упродовж осінньо-зимового семестру 2010/2011 н.р. створили і видали 10 підручників, 62 навчальних посібники, з них 13 – з грифами МОН України, МОЗ України та ЦМК з ВМО МОЗ України. За завданням МОЗ України в типографії НМУ надруковано 255 типових навчальних програм для інших ВМНЗ України.

За підсумками рейтингової оцінки діяльності студентів у минулому навчальному році 120 студентів університету визнані переможцями і нагороджені, серед них 14 студентів, які навчались на контрактних засадах.

На поточний час на медичних і стоматологічному факультетах навчаються 172 англомовних студенти, що свідчить про успішну реалізацію цієї важливої форми навчання студентів на 1-6 курсах.

Упродовж семестру проводилась планомірна робота з організації навчання студентів за кредитно-модульною системою (КМСОНП), за якою навчались 7048 вітчизняних та іноземних студентів на 1-6 курсах медичних факультетів, 1-2 курсах медико-психологічного, стоматологічного, фармацевтичного (денна форма навчання) факультетів. Їх навчання проводилось на 73 кафедрах за участю понад 900 науково-педагогічних працівників. За традиційною системою працювали 3217 студентів 3-5 курсів медико-психологічного, стоматологічного, фармацевтичного факультетів.

Аналіз результатів зимової екзаменаційної сесії та оцінок з дисциплін за підсумковим модульним контролем у 2010/2011 н.р. порівняно з результатами 2009/2010 н.р. свідчить про деяке зменшення показників абсолютної успішності (з 80,6% до 75,8%) та якості успішності (з 41,9% до 39,4%). Це пов'язано з опануванням студентами 1-2 курсів медико-психологічного, стоматологічного, фармацевтичного факультетів нової технології навчання. В той же час є тенденція до зменшення пропусків навчальних занять студентами, які навчаються за традиційною системою (з 7,3 до 6,5 годин на одного студента) та зменшення кількості пропусків занять студентами, які навчаються за КМСОНП (з 13,1 до 11,4 годин на одного студента).

Як і в минулі роки, показники успішності студентів, які навчаються за кошти фізичних та юридичних осіб, значно нижчі від таких у студентів-бюджетників (на 18,5% нижча абсолютна успішність, на 28,0% - якість успішності, на 8,3% більша кількість студентів, які отримали оцінки «незадовільно»). Звертають на себе увагу значно нижчі показники успішності в осінньо-зимовому семестрі іноземних студентів порівняно з вітчизняними. Складали іспити або отримували оцінки за КМСОНП лише 65,1% іноземних студентів, що на 36,8% нижче цього показника для вітчизняних студентів. Це обумовлено значною кількістю недопусків до кінцевого контролю іноземних студентів у зв'язку з пропусками навчальних занять, їх недисциплінованістю – неявкою на іспити та ПМК. Якість успішності іноземних студентів складає 11,9%, абсолютна успішність - 42,7%, що значно менше показників минулого року.

З проблемних питань слід відзначити недостатнє забезпечення підручниками з деяких навчальних дисциплін, що насамперед стосується російськомовних та англомовних іноземних студентів, а також вітчизняних студентів на фармацевтичному факультеті. Відповідна перевірка засвідчила, що на окремих кафедрах фармацевтичного факультету (організації та економіки фармації, аптечної технології ліків) відсутні методичні розробки та тестові завдання для навчання студентів фармацевтичного факультету за КМСОНП. Не всіма кафедрами університету розроблено інтерактивні навчально-методичні комплекси з дисциплін, а наявні на кафедрах комплекси не інстальовано в комп'ютерні класи університету. Суттєвим недоліком слід вважати недостатньо погоджену співпрацю між кафедрами та деканатами стосовно своєчасного відпрацювання студентами пропусків занять, складання та перескладання ПМК, що зумовлює наявність значної кількості боржників на кінець семестру.

Серед недоліків також слід відмітити недостатню психолого-педагогічну підготовленість частини викладачів до роботи за КМСОНП, відсутність належного контролю за якістю навчання з боку завідувачів кафедр, формальне проведення методичних нарад на деяких кафедрах, недосконалість нормативно-правової бази з організації навчального процесу за КМСОНП стосовно відрахування студентів і надання права повторного вивчення модулів.

З урахуванням вищезазначеного
ВЧЕНА РАДА ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Першочерговими завданнями з підвищення якості навчально-методичної роботи в університеті вважати:

- подальше впровадження і удосконалення Європейської кредитно-трансферної системи з урахуванням набутого шестирічного досвіду, пріоритетів, визначених у Комюніке Міністрів освіти країн- учасниць Болонського процесу (2010 р.), чинних нормативно-правових документів МОН України та МОЗ України;

- якісну підготовку студентів до складання ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок 1» і «Крок 2» як зовнішнього оцінювання МОЗ України показників якості фахової компоненти вищої медичної освіти та рейтингових показників оцінки діяльності ВМНЗ України;

- підготовку студентів на кафедрах університету до успішної участі в І та ІІ етапах Всеукраїнської студентської олімпіади, наукових конкурсах за професією, міжнародних конкурсах з отриманням ними дипломів за І, ІІ та ІІІ місця, золотих, срібних та бронзових медалей.Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи, проректор з науково-педагогічної роботи та довузівської підготовки, в.о. проректора з наукової роботи, декани факультетів, завідувачі кафедр, начальник навчально-методичного відділу, органи студентського самоврядування.

Термін виконання: протягом семестру.
2. Вважати найважливішими рейтинговими показниками якості освітнього процесу на кафедрах:

- наявність підручників нового покоління для вітчизняних та іноземних студентів українською, російською та англійською мовами, створених за участю науково-педагогічних працівників кафедр;

- наявність на кафедрах та в комп’ютерних класах університету інтерактивних навчально-методичних комплексів з дисциплін (текстів або тез лекцій, методичних рекомендацій для викладачів і вказівок для студентів, робочих навчальних програм з дисциплін тощо).

З метою більш активного залучення студентів до науково-освітнього процесу і підвищення авторитету кафедр і закладу в цілому вважати обов’язковим організацію і проведення кожним завідувачем кафедри – дійсним членом державної академії наук України щороку щонайменше однієї міжнародної студентської конференції.Відповідальні: завідувачі кафедр, декани факультетів, начальник навчально-методичного відділу, начальник відділу комп’ютерних технологій навчання і дистанційної освіти.

Термін виконання: протягом семестру.
3. Забезпечити виконання планів і зобов’язань завідувачами і колективами опорних кафедр щодо створення національних підручників з навчальних дисциплін, передбачених навчальними планами додипломної підготовки лікарів.

Відповідальні: завідувачі опорних кафедр, декани факультетів.

Термін виконання: протягом 2011 року.
4. Поглибити взаємодію між завідувачами кафедр і деканами факультетів та підвищити їх особисту відповідальність в питаннях своєчасного відпрацювання студентами пропусків навчальних занять, складання і перескладання кінцевого контролю (ПМК та іспитів). Вважати ці показники важливими при визначенні рейтингу кафедр і деканатів, враховувати їх під час обрання на посади, внести в перелік показників рейтингу на 2011-2012 н.р.

Відповідальні: завідувачі кафедр, декани факультетів.

Термін виконання: протягом семестру.
5. Посилити відповідальність завідувачів кафедр за організацію роботи з іноземними студентами:

- конкретизувати та інтенсифікувати діяльність кафедр – кураторів земляцтв;

- виділити кращих викладачів для роботи в академічних групах;

- удосконалити форми індивідуальної та консультативної роботи;

- контролювати своєчасність відпрацювання пропусків занять та складання кінцевого контролю;

- регулярно розглядати питання успішності та навчальної дисципліни іноземних студентів на методичних нарадах кафедр.Відповідальні: завідувачі кафедр.

Термін виконання: протягом семестру.
6. Згідно вимог та принципів системи управління якістю за стандартом ISO 9001: 2008:

- розробити і впровадити нові форми нормативних документів для навчальних структурних підрозділів університету: Положення про кафедру, деканат, навчально-методичний відділ;

- надати пропозиції ректору університету щодо формування аудиторської групи з проведення внутрішнього аудиту, визначення його мети, сфери та критеріїв оцінювання, терміну повноважень з метою оцінки результативності чинної системи управління якістю в підрозділах університету.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи, проректор з науково-педагогічної роботи та довузівської підготовки, декани факультетів, начальник навчально-методичного відділу, відповідальний за сектор моніторингу якості освіти.

Термін виконання: з 1 вересня 2011 р.
7. Контроль за виконанням рішення Вченої ради покласти на проректора з науково-педагогічної роботи члена-кореспондента НАМН України, професора Яворовського О.П.

Голова Вченої ради

ректор університету,

академік НАМН України,

професор В.Ф. Москаленко
Вчений секретар Вченої ради

професор О.Б. Яременко
МАТЕРІАЛИ ДО ДОПОВІДІ
в.о. проректора з наукової роботи доцента АНТОНЕНКО М.Ю. та комісії у складі: професор НИКУЛА Т.Д. (голова), професор КРАМАРЄВ С.О., професор КРИВОПУСТОВ С.П., професор ЛИЗОГУБ В.Г., професор СЕРЕДА П.І.,

професор ТКАЧЕНКО М.М.«ЗВІТ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ
У НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ ЗА 2010 РІК І ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ПІДГОТОВКИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗВЕДЕНОГО ПЛАНУ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ НА 2011 РІК»

Науково-дослідна робота є складовою частиною підготовки фахівців в галузі охорони здоров’я, має фундаментальну та прикладну спрямованість і здійснюється за тематичним планом, що затверджується Вченою радою університету. У 2010 році перед колективом науково-педагогічних працівників НМУ стояли стратегічні завдання досягнення високого рівня наукових досліджень, спрямування їх у інноваційне русло, підвищення вимог до наукових проектів і забезпечення їх високої результативності. Належний рівень науково-дослідної роботи в університеті забезпечувався високопрофесійним науковим персоналом та відповідною сучасною матеріально-технічною базою.

Про високий рівень вчених НМУ - 189 докторів та 720 кандидатів наук, 140 професорів, 338 доцентів та 17 старших наукових співробітників - свідчить державне і галузеве визнання їх наукового, професійного доробку, активна науково-організаційна та науково-експертна робота в провідних наукових організаціях, проблемних комісіях, експертних радах тощо. Протягом звітного року співробітників університету включено до складу ДАК України, Ради з питань реформування охорони здоров’я при Кабінеті Міністрів України, Президії, експертних та спеціалізованих рад ВАК України, призначено головами проблемних комісій МОЗ України та НАМН України, головними позаштатними спеціалістами МОЗ України, ГУОЗ та МЗ КМДА, включено до міжвідомчої комісії з питань оптимізації мережі закладів охорони здоров’я, міжвідомчої робочої групи з питань розвитку ПМСД в сільській місцевості тощо. Серед співробітників НМУ у звітному періоді працювали 32 дійсні члени та члени-кореспонденти державних та 34 – громадських академій наук України, 99 заслужених діячів науки і техніки, вищої школи, освіти, охорони здоров’я і заслужених лікарів України, 71 лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки та іменних премій НАН України, НАМН України, громадських організацій України та РАН. Свідченням зростаючого міжнародного авторитету НМУ є участь його вчених у роботі Комітету ВООЗ з політики та координації Спеціальної програми досліджень, розвитку та наукової підготовки у сфері репродукції людини, Постійного Комітету Європейського Регіонального Комітету ВООЗ та інших міжнародних організацій (44), зарубіжних академій (39) тощо.

Вагомі та перспективні розробки і технології, які запропоновано науковцями НМУ, дістали високу оцінку на „Медичному Форумі-2010”. На виставці співробітники НМУ отримали 92 дипломи, університет став переможцем і отримав золоту медаль у номінації «Розвиток студентської науково-дослідної роботи» на щорічній Міжнародній виставці «Освіта і кар’єра – 2010» (18-20 листопада 2010 року). Завдяки потужному науковому потенціалу та його наполегливій праці НМУ імені О.О.Богомольця у 2010 році посів почесне IV місце в державному рейтингу серед 200 кращих навчальних закладів України «Топ-200 Україна» та І місце у рейтингу МОН України серед ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації за напрямом «Охорона здоров’я».

Відповідно до Закону України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» від 16.01.03 №433-ІV науково-дослідна робота в НМУ здійснювалася відповідно до стратегічних напрямів «Охорона і оздоровлення людини та навколишнього середовища» і «Розвиток нанотехнологій». У реалізації актуальних наукових програм за зазначеними напрямами брали участь кафедри, науково-дослідні установи НМУ (Інститут проблем патології, Інститут гігієни та екології, Інститут імунології та алергології), патентно-ліцензійний відділ, відділ науково-медичної інформації, медико-технічний відділ, віварій та ін. Всього у звітному році виконувалося 229 НДР (табл.1), у т.ч. 17 за кошти державного бюджету (3 фундаментальні, 13 прикладних та 1 як науковий супровід державної цільової програми «Здоров’я нації»); на засадах господарчо-договірного фінансування виконувалося 144 роботи, з яких завершені 89, на ініціативно-пошукових засадах – відповідно 68 та 20 НДР.

На виконання НДР у 2010 році університетом отримано від МОЗ України 2005,8 тис. грн. В результаті виконання НДР на господарчо-договірній основі на рахунок НМУ надійшло майже 7 млн. грн., з них близько 6,4 млн. грн. - внаслідок впровадження в Інституті гігієни та екології результатів 59 господарчо-договірних НДР, решта – 556,0 тис. грн. – в результаті клінічних випробувань фармпрепаратів та інших досліджень (табл. 2).

Партнерами з наукових досліджень кафедр та інститутів НМУ є науково-дослідні установи Національної академії наук України та Національної академії медичних наук України, галузевих академій, вищих навчальних закладів. Виконується 37 науково-дослідних грантових робіт на замовлення наукових закладів з 14 країн, укладено 6 двосторонніх угод з наукової роботи між НМУ та науково-освітніми закладами Європи (1), США (2), РФ (2), Південної Америки (1), Азії (1).

До виконання НДР у підрозділах університету активно залучені члени Товариства молодих вчених, кількість яких на кінець звітного 2010 року сягнула 571 особи (107 старших лаборантів, 52 магістри, 89 клінічних ординаторів, 95 аспірантів, 228 викладачів віком до 35 років).

За результатами виконання НДР у звітному періоді співробітниками НМУ імені О.О. Богомольця подано 258 заявок та отримано 234 патенти України на корисну модель; всі запатентовані розробки впроваджуються у навчальний процес на кафедрах НМУ та інших ВНМЗ України, а 105 впроваджено в діяльність лікувально-профілактичних закладів; 32 пропозиції підготовлено до Реєстру галузевих нововведень; підготовлено 439 гігієнічних нормативів і регламентів їх безпечного використання (Інститутом гігієни та екології НМУ); видано 30 монографій, 20 науково-методичних рекомендацій та 59 наукових вказівок (табл.3), опубліковано 3763 наукових роботи, зроблено 1590 доповідей на з'їздах, конференціях, семінарах, в т.ч. за кордоном – 65, на міжнародних – 388, на українських – 1137. За ініціативи НМУ проведено 57 наукових форумів, 7 наукових читань, присвячених пам’яті видатних вчених.

НМУ є засновником 29 науково-практичних журналів та 2 збірників наукових праць, з них 20 - фахові видання ВАК України.

Упродовж 2010 р. функціонувало 9 спеціалізованих вчених рад по захисту докторських дисертацій з 20 спеціальностей та 13 апробаційних рад з 34 спеціальностей медичних та біологічних наук. На кафедрах університету, згідно з Планом підготовки науково-педагогічних кадрів в НМУ на 2010 і подальші роки, затвердженим Вченою радою університету, підготовлено 15 докторських та 138 кандидатських дисертацій, затверджено ВАК 8 докторських та 57 кандидатських, продовжується виконання 76 докторських (у т.ч. докторантами - 3) та 340 кандидатських (у т.ч. аспірантами - 122) дисертацій (рис. 1).

До зведеного Плану науково-дослідних робіт на 2011 рік у НМУ імені О.О.Богомольця, який пропонується до затвердження Вченою радою університету, внесено 17 НДР на засадах державного фінансування, 67 - ініціативно-пошукових та 65 - на господарчо-договірних засадах.

Таблиця 1

Структура науково-дослідних робіт Національного медичного університету

імені О.О. Богомольця

№ з/п

Структура НДР2009 рік

2010 рік

2011 рік (план)

Всього

Закінчені

Всього

Перехідні

Нові

Всього

1.

Держбюджетні НДР за планом МОЗ України, у т.ч.

16

2

17

15

2

17

1.1.

фундаментальні

2

0

3

3

0

3

1.2.

державні цільові програми

10


1

1

0

1


1.3.

державне замовлення

3

0

0

0

0

0

1.4.

прикладні

10

2

13

11

2

13

2.

Ініціативні НДР

65

20

68

48

19

67

3.

Господарчо-договірні НДР

139

89

144

55

10

65

Всього

220

111

229

118

31

149

Таблиця 2

Фінансування науково-дослідних робіт Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, тис грн.№ з/п

Назва програми

2009 рік

2010 рік

2011 рік (план)

Всього

Закінчені

Всього

Перехідні

Нові

Всього

1.

Держбюджетні НДР за планом МОЗ України,

у т.ч.


1700,0

80,0

2005,8

1925,0

120,0

2045,0

1.1.

фундаментальні

774,4

0

1000,0

1000,0

0

1000,0

1.2.

державні цільові програми

80,0

0

80,0

80,0

0

80,0

1.3.

державне замовлення

200,0

0

0

0

0

0

1.4.

прикладні

645,6

80,0

925,8

845,0

120

965

2.

Господарчо-договірні НДР

5323,2

6613,1

6926,9

5385,0

115,0

5500,0

Всього

7023,2

6693,1

8932,7

7310

235

7545

Таблиця 3

Структура впровадження нововведень Національного медичного університету

Імені О.О. Богомольця

Напрями та форми

впроваджень нововведеньКількість (2007-2010 рр.)

2007

2008

2009

2010

У навчальний процес

211

237

184

258

У діяльність лікувально-профілактичних закладів

153

205

164

158

Пропозиції до Реєстру галузевих нововведень МОЗ України

10

22

22

32

Монографії

31

37

46

30

Науково-методичні рекомендації/вказівки

39

49

50

20/59

Гігієнічні нормативи

390

391

601

439Рис. 1. Виконання плану підготовки докторів та кандидатів наук в Національному медичному університету імені О.О. Богомольця у 2007-2010 рр. та план на 2011 р.
РІШЕННЯ

Вченої ради Національного медичного університету

імені О.О. Богомольця з питання
«ЗВІТ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ
У НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ ЗА 2010 РІК І ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ПІДГОТОВКИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗВЕДЕНОГО ПЛАНУ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ НА 2011 РІК»

від 12 березня 2011 р.
Заслухавши та обговоривши доповідь в.о. проректора з наукової роботи доцента Антоненко М.Ю. та співдоповідь голови комісії професора Никули Т.Д., Вчена рада відмічає, що у 2010 році кафедрами, Інститутом проблем патології, Інститутом гігієни та екології, Інститутом імунології та алергології, Українським тренінговим центром сімейної медицини, а також лабораторією стратегічних досліджень в охороні здоров'я проведена значна робота з виконання НДР на сучасному науково-методичному рівні, підвищення ефективності наукових розробок, їх інформаційного забезпечення та впровадження результатів в практику охорони здоров’я та навчальний процес, підготовки науково-педагогічних кадрів.

У 2010 р. в НМУ виконувалось 229 НДР за різними джерелами фінансування, у тому числі за завданням МОЗ України – 17 НДР, на господарчо-договірній основі – 144 НДР. Завершено виконання 111 НДР, з них на господарчо-договірній основі – 89. Усі НДР відповідали головним напрямам наукових досліджень в університеті.

У 2010 році видано 30 монографій, 59 науково-методичних вказівок і 20 науково-методичних рекомендацій, опубліковано 3763 наукових робіт, представлено результати досліджень в 1590 доповідях на з'їздах, конференціях, семінарах, у т.ч. за кордоном – 65, на міжнародних – 388, на українських – 1137, отримано 234 патенти на винаходи, підготовлено 32 пропозиції до Реєстру галузевих нововведень, розроблено та затверджено в МОЗ України 439 гігієнічних нормативів і регламентів їх безпечного використання.

У НМУ видається 31 наукове періодичне видання, у т.ч. 20 - фахові видання ВАК України.

У 2010 році на кафедрах університету було підготовлено 15 докторів і 138 кандидатів наук, з них затверджено ВАК України - 8 докторських та 57 кандидатських дисертацій. Планується підготувати у 2011 році 19 докторських та 73 кандидатські дисертації.

У 2010 році продовжувалась плідна співпраця наукових підрозділів з науковими установами та освітніми закладами зарубіжних країн, укладено 6 нових дво- та тристоронніх угод щодо наукової співпраці й підготовки науково-педагогічних кадрів.Вчена рада в цілому позитивно оцінює наукову діяльність університету. Однак поряд із суттєвими здобутками у цій роботі є і недоліки. Недостатньо використовується потенціал НМУ з міжнародного науково-технічного співробітництва, впровадження нововведень через створення на господарчо-договірних засадах лікувально-діагностичних та науково-консультативних центрів, підготовки інформаційних листів, науково-методичних рекомендацій, а рівень міжнародного визнання результатів науково-дослідної діяльності науковців НМУ ( за даними визнаних в світі наукометричних рейтингів) не відповідає сучасним інноваційним амбіціям НМУ як провідного в Україні та Східній Європі медичного університету.
ВЧЕНА РАДА ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Звіт університету про виконання плану наукових досліджень за 2010 рок, протоколи прийому закінчених 111 науково-дослідних робіт затвердити.

2. Науково-дослідній частині НМУ, проректору з наукової роботи, директору Інституту проблем патології професору Середі П.І., директору Інституту гігієни та екології члену-кореспонденту НАМН України, професору Бардову В.Г., директору Інституту імунології та алергології професору Казмірчук В.Є., деканам факультетів, завідувачам кафедр:

2.1. Забезпечити постійний контроль за виконанням НДР, своєчасним поданням звітної документації з НДР, приділяючи особливу увагу тематикам з розробки противірусних препаратів, у т.ч. отриманих на основі нанофармакології, і заходів попередження розповсюдження інфекційних захворювань в Україні, діагностики і лікування онкологічних захворювань, туберкульозу, серцево-судинних захворювань.

2.2. Оптимізувати інформаційне забезпечення НДР шляхом подальшого поширення в університеті світової мережі Internet, забезпечення електронного обміну інформації між науковими підрозділами.

2.3. Забезпечити подальший науковий супровід впровадження засад Болонського процесу в навчальну та навчально-методичну роботу університету.

2.4. Провести університетські наукові конференції за підсумками завершених у 2010 році НДР, наукові конференції молодих вчених і студентів із міжнародною участю та публікацією матеріалів у фахових виданнях університету.

2.5. Розширити співробітництво з академічними та освітніми установами України та зарубіжжя з метою науково-інноваційної інтеграції.

2.6. Посилити рекламно-комерційну роботу з метою пропаганди конкурентоспроможних високотехнологічних методів діагностики, лікування та профілактики, розроблених науковцями університету. Організувати участь НМУ у виставках наукових досягнень, у т.ч. до Дня медичного працівника (травень-червень 2011 р.).

2.7. Інтенсифікувати залучення вчених університету до участі в конкурсах на здобуття міжнародних грантів, у тому числі шляхом підвищення обсягу наукових публікацій у виданнях світових наукометричних баз.

2.8. Організувати роботу щодо формування портфеля договірних замовлень на дослідження на базі кафедр та наукових підрозділів університету.

Термін виконання: протягом року.
3. Затвердити зведений план НДР НМУ імені О.О.Богомольця на 2011 рік, який включає 149 робіт, із них 17 – держбюджетні за Планом МОЗ України.
4. Начальнику НДС професору Хайтовичу М.В. організувати роботу щодо створення реєстру наукової матеріально-технічної бази університету для визначення потреб та обсягів її модернізації за рахунок придбання науково-дослідного та діагностичного обладнання останнього покоління, оптимізації раціонального використання наявних ресурсів у НДР.

Термін виконання: травень 2011 року.
5. Деканам факультетів розглянути на засіданнях вчених радах факультетів хід виконання докторських та кандидатських дисертацій, звернувши особливу увагу на дисертації, які завершуються у 2011 році, та їх відповідність основним напрямам наукових досліджень.

Термін виконання: квітень 2011 року.
6. Підготувати та затвердити на засіданні Вченої ради університету план підготовки науково-педагогічних кадрів на 2011 і наступні роки.

Виконавець: проректор з наукової роботи.

Термін виконання: травень 2011 року.
7. Продовжити впровадження цілісної системи пошуку та розвитку талановитої студентської молоді за програмою «Старший лаборант», забезпечити її моніторинг та удосконалення із активним залученням Студентського наукового товариства, Товариства молодих вчених університету.

Виконавці: проректор з наукової роботи, декани факультетів, голови СНТ імені О.А.Киселя та Товариства молодих вчених.

Термін виконання: протягом року.
8. Контроль за виконанням рішення Вченої ради покласти на проректора з наукової роботи.


Голова Вченої ради

ректор університету,

академік НАМН України,

професор В.Ф. Москаленко
Вчений секретар Вченої ради

професор О.Б. Яременко


4. ПОТОЧНІ СПРАВИ.

4.1. Про рекомендацію до видання наскрізної робочої навчальної прогреми з дисципліни „Хірургія” для студентів 4-6 курсів ВМНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, що навчаються за спеціальністю “Лікувальна справа”.

Доповідач - проректор з науково-педагогічної роботи професор ЯВОРОВСЬКИЙ Олександр Петрович.