О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 23 червня 2010 р - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від... 1 241.55kb.
О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від... 1 254.29kb.
О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від... 4 559.1kb.
О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від... 7 1157.46kb.
О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від... 1 276.94kb.
О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від... 1 217.41kb.
О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від... 1 246.89kb.
О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від... 1 117.06kb.
О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від... 1 203.1kb.
О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від... 2 492.98kb.
О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від... 1 189.5kb.
1. Дослідження стану питання дослідження плагіат 1 Основні поняття 4 1083.28kb.
Таращанський 1 219.63kb.

О. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 23 червня 2010 - сторінка №1/1
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

МАТЕРІАЛИ

ДО ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

від 23 червня 2010 р.

Київ – 2010ЧЛЕНУ ВЧЕНОЇ РАДИ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ


23 червня 2010 року о 13.30 в актовому залі фізико-хімічного корпусу (проспект Перемоги, 34) відбудеться засідання Вченої ради університету. На засідання запрошуються всі завідувачі кафедр, викладачі, які є офіційним резервом на посаду завідувача кафедри, та викладачі, відповідальні за навчальну роботу.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. КАДРОВІ ПИТАННЯ.

1.1. Обрання на посаду професора кафедри акушерства і гінекології №1.

Внаслідок оголошеного конкурсу подано одну заяву - від д.м.н., професора ЛАКАТОША ВОЛОДИМИРА ПАВЛОВИЧА, 1964 р.н., закінчив Київський медичний інститут у 1991 р., працює на посаді професора кафедри акушерства і гінекології №1 з 27.04.2005 р. Науково-педагогічний стаж – 16 років.Звіт професора ЛАКАТОША В.П. про роботу на посаді професора кафедри акушерства і гінекології №1 за період 2005-2010 рр.

Співдоповідь голови комісії – проректора з науково-педагогічної роботи члена-кореспондента НАМН України, професора ЯВОРОВСЬКОГО О.П.

1.2. Обрання на посаду професора кафедри хірургії №1.

Внаслідок оголошеного конкурсу подано одну заяву - від д.м.н., професора ПОЙДИ ОЛЕКСАНДРА ІВАНОВИЧА, 1953 р.н., закінчив Київський медичний інститут у 1977 р., працює на посаді професора кафедри хірургії №1 з 04.01.1998 р. Науково-педагогічний стаж – 28 років.Звіт професора ПОЙДИ О.І. про роботу на посаді професора кафедри хірургії №1 за період 2003-2010 рр.

Співдоповідь голови комісії – проректора з науково-педагогічної роботи члена-кореспондента НАМН України, професора ЯВОРОВСЬКОГО О.П.

1.3. Обрання на посаду професора кафедри неврології.

Внаслідок оголошеного конкурсу подано одну заяву - від д.м.н., професора СОКОЛОВОЇ ЛАРИСИ ІВАНІВНИ, 1956 р.н., закінчила Київський медичний інститут у 1979 р., працює на посаді професора кафедри неврології з 28.04.2005 р. Науково-педагогічний стаж – 25 років.Звіт професора СОКОЛОВОЇ Л.І. про роботу на посаді професора кафедри неврології за період 2005-2010 рр.

Співдоповідь голови комісії – проректора з науково-педагогічної роботи члена-кореспондента НАМН України, професора ЯВОРОВСЬКОГО О.П.

1.4. Обрання на посаду професора кафедри медичної і біологічної фізики.

Внаслідок оголошеного конкурсу подано одну заяву - від д.фіз.-мат.н. ЧАЛОГО КИРИЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧА, 1969 р.н., закінчив Національний університет імені Т.Шевченка у 1993 р., працює на посаді професора кафедри медичної і біологічної фізики з 22.12.2009 р. Науково-педагогічний стаж – 14 років.1.5. Обрання на посаду професора кафедри хірургії №4.

Внаслідок оголошеного конкурсу подано одну заяву - від д.м.н., професора ЧЕРНЯКА ВІКТОРА АНАТОЛІЙОВИЧА, 1960 р.н., закінчив Київський медичний інститут у 1983 р., працює на посаді професора кафедри хірургії №4 з 01.12.2009 р. Науково-педагогічний стаж – 9 років.1.6. Обрання на посаду професора кафедри внутрішньої медицини №2.

Внаслідок оголошеного конкурсу подано одну заяву - від д.м.н., професора ЯРЕМЕНКА ОЛЕГА БОРИСОВИЧА, 1957 р.н., закінчив Київський медичний інститут у 1980 р., працює на посаді професора кафедри внутрішньої медицини №2 з 29.05.2003 р. Науково-педагогічний стаж – 25 років.Звіт професора ЯРЕМЕНКА О.Б. про роботу на посаді професора кафедри внутрішньої медицини №2 за період 2003-2010 рр.

Співдоповідь голови комісії – проректора з науково-педагогічної роботи члена-кореспондента НАМН України, професора ЯВОРОВСЬКОГО О.П.

1.7. Присвоєння вченого звання “Доцент” по кафедрі гігієни харчування к.м.н., доценту кафедри КУЗЬМІНСЬКІЙ ОЛЕНІ ВОЛОДИМИРІВНІ, 1969 р.н., закінчила Український державний медичний університет імені О.О.Богомольця у 1994 р., працює на посаді доцента кафедри гігієни харчування з 03.09.2007 р. Науково-педагогічний стаж - 15 років.

2. ПІДСУМКИ ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ ВИПУСКНИКІВ 2010 РОКУ У НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ.

Доповідають: голови державних екзаменаційних комісій.

3. ПОТОЧНІ СПРАВИ.
Голова Вченої ради

ректор університету,

член-кореспондент НАМН України,

професор В.Ф. Москаленко

Вчений секретар Вченої ради

професор О.Б. Яременко

1. Вченою радою університету за результатами таємного голосування було прийнято позитивні рішення з кадрових питань.

2. ОБГОВОРЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗВІТІВ ГОЛІВ ДЕРЖАВНИХ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ КОМІСІЙ ПРО ПІДСУМКИ ДЕРЖАВНИХ ВИПУСКНИХ ІСПИТІВ У НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

Доповідають голови державних екзаменаційних комісій:

медичний факультет № 1 (спеціальність „лікувальна справа”) – д.м.н., професор кафедри загальної та невідкладної хірургії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика БЄЛЯЄВА Ольга Олександрівна;

медичний факультет № 2 (спеціальність „лікувальна справа”) – д.м.н., професор, завідувач кафедри нефрології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика ІВАНОВ Дмитро Дмитрович;

медичний факультет № 3 (спеціальність „педіатрія”), факультет підготовки лікарів для Збройних Сил України (спеціальність „лікувальна справа”) – д.м.н., доцент кафедри педіатрії №3 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця БОРИСЕНКО Михайло Іванович;

медичний факультет № 4 (спеціальність „медико-профілактична справа”), медичний факультет Чернігівського філіалу (спеціальність „лікувальна справа”), медико-психологічний факультет (спеціальність „медична психологія”) – д.м.н., професор кафедри комунальної гігієни та екології людини з секцією гігієни дітей та підлітків Національного медичного університету імені О.О.Богомольця БЕРЗІНЬ Валерій Іванович;

стоматологічний факультет (спеціальність „стоматологія”) – д.м.н., професор, завідувач кафедри стоматології, директор Інституту стоматології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика ПАВЛЕНКО Олексій Володимирович;

фармацевтичний факультет (спеціальність „фармація”) – д.фарм.н., професор, завідувач кафедри фармацевтичної технології та біофармації Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика ДАВТЯН Лена Левоновна.

РІШЕННЯ

Вченої ради Національного медичного університету імені О.О.Богомольця з питання "Підсумки державної атестації випускників 2010 року у Національному медичному університетіімені О.О.Богомольця"
від 23 червня 2010 р.
Заслухавши та обговоривши доповіді голів державних екзаменаційних комісій професора Бєляєвої О.О., професора Іванова Д.Д., д.м.н., доцента Борисенка М.І., професора Берзіня В.І., професора Павленка О.В., професора Давтян Л.Л. про підсумки державних випускних іспитів 2010 р., Вчена рада констатує, що підготовка лікарів (провізорів) в університеті здійснюється відповідно до вимог галузевих стандартів вищої освіти, нормативно-правових документів щодо покращення підготовки кадрів для галузі охорони здоров’я. Як і у попередні роки, державна атестація випускників проходила в два етапи – стандартизований тестовий контроль та практично-орієнтований державний іспит. Практично-орієнтований державний іспит проводився у формі державних випускних екзаменів і комплексного державного іспиту (наказ МОЗ України №53 від 31.01.2005 р.). На медичному факультеті №2 випускники складали комплексний державний іспит з дисциплін "Внутрішні, професійні та інфекційні хвороби" та "Хірургічні хвороби з дитячою хірургією", на стоматологічному факультеті - з дисциплін „Терапевтична стоматологія”, „Дитяча стоматологія”, „Ортопедична стоматологія” та „Хірургічна стоматологія”.

За результатами державних випускних іспитів 2010 року дипломи лікарів і провізорів отримають 1299 випускників, у тому числі 202 іноземних громадянина. Вперше відбувся випуск студентів (11 осіб), що навчались на англомовному відділенні. З відзнакою університет закінчили 155 випускників, серед них 14 іноземних громадян. За відмінні успіхи в навчанні, активну участь у науковій роботі і громадському житті 11 студентів, затверджених Вченою радою університету, будуть занесені до Книги Пошани Національного медичного університету імені О.О.Богомольця. Вперше серед таких претендентів - 3 студенти-іноземці.

Голови державних екзаменаційних комісій у своїй роботі керувались Законом України від 17 січня 2002 р. №2984-ІІІ „Про вищу освіту”; „Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”, затвердженим наказом Міністерства освіти України №161 від 2.06.1993 р.; „Положенням про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації за напрямом підготовки „Медицина””, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я №53 від 31.01.2005 р., наказом по НМУ №165 від 14.04.2010 р. Вчена рада відзначає, що державні випускні іспити на всіх факультетах пройшли відповідно до затвердженого розкладу, чітко та організовано. Навчально-методичним відділом, деканатами та кафедрами було проведено велику підготовчу роботу стосовно подальшого удосконалення форми і змісту державних іспитів, своєчасного забезпечення необхідними для перевірки практичних навичок матеріально-технічними засобами, підготовки ситуаційних задач, пакетів лабораторних аналізів та даних інструментальних методів дослідження. У передекзаменаційному періоді всі студенти мали можливість отримати на кафедрах необхідні теоретичні та практичні консультації. Члени екзаменаційних комісій виявили принциповість, вимогливість та об’єктивність при оцінці знань студентів. Як і у попередні роки, застосовувалась бальна оцінка практичних знань і умінь студентів.

Результати державних випускних іспитів 2010 року засвідчили, що переважна більшість випускників у достатньому обсязі оволоділи теоретичними знаннями, практичними навичками та уміннями відповідно до вимог ОПП і ОКХ.З урахуванням матеріалів, представлених головами державних екзаменаційних комісій, та проведеного обговорення Вчена рада Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

ПОСТАНОВЛЯЄ:

 1. Звіти голів державних екзаменаційних комісій затвердити та забезпечити подання звітів про результати державних випускних іспитів до Управління освіти і науки Міністерства охорони здоров’я України не пізніше 27 липня 2010 р.

 2. Роботу ректорату, навчально-методичного відділу, деканатів, кафедр та інших підрозділів Національного медичного університету імені О.О.Богомольця з підготовки, організації та проведення практично-орієнтованих державних випускних іспитів 2010 р. схвалити.

 3. Деканам, головам циклових методичних комісій та завідувачам випускаючих кафедр проаналізувати критичні зауваження, що містяться у звітах голів державних екзаменаційних комісій, розробити плани заходів щодо ліквідації виявлених недоліків, обговорити і затвердити їх на засіданнях вчених рад факультетів у вересні 2010 р. та подати до навчально-методичного відділу до 1 жовтня 2010 р.

 4. Узгоджений план заходів щодо усунення недоліків та реалізації пропозицій голів державних екзаменаційних комісій розглянути на засіданні Вченої ради університету у жовтні 2010 р.

 5. Результати державних випускних іспитів 2010 р. висвітлити в журналі «Науковий вісник Національного медичного університету імені О.О.Богомольця» та газеті «Медичні кадри».

 6. Контроль за виконанням прийнятого рішення покласти на проректора з науково-педагогічної роботи члена-кореспондента НАМН України, професора Яворовського О.П.


Голова Вченої ради

ректор університету,

член-кореспондент НАМН України,

професор В.Ф. Москаленко
Вчений секретар Вченої ради

професор О.Б. Яременко

СТУДЕНТИ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ - ПЕРЕМОЖЦІ ІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ У 2009/2010 н.р.
Назва дисципліни

Дата

проведення

олімпіади

Місце проведення

ПІП

студента

Завідувач кафедри, де викладається дисципліна


І місце


1.

Педіатрія

30.03-2.04.2010

Донецький НМУ

Царик В.В. Мед.ф.№2,

5 к., 14 гр.Проф.

Волосовець О.П.2.

Соціальна медицина та організація охорони здоров’я

7-8.04.2010

НМУ імені О.О.Богомольця

Савищук А.М. Мед.ф.№4,

5 к., 13 гр.Член-кор. НАМН України, проф. Москаленко В.Ф.

3.

Терапія

15-16.04.2010

НМУ імені О.О.Богомольця

Павлів Л.Б. Мед.ф.№2,

6 к., 13 гр.Член-кор. НАМН України, проф. Амосова К.М.

4.

Екологія

19-24.04.2010

Одеський державний екологічний університет

Шапаєва О.С. Мед.ф.№4,

6 к., 9 гр.Проф. Гаркавий С.І.

5.

Акушерство і гінекологія

22-23.04.2010

НМУ імені О.О.Богомольця

Дубик Г.О. Мед.ф.№1,

6 к., 7 гр.Член-кор. НАМН України, проф. Венцковський Б.М.

6.

Стоматологія

26-27.04.2010

НМУ імені О.О.Богомольця

Слабковський В.В. Стомат.ф.,

5 к., 1 гр.Завідувачі профільних кафедр

7.

Анатомія людини

27-29.04.2010

Буковинський ДМУ

Шамрай Д.В. Мед.ф.№1,

2 к., 2 гр.Проф. Черкасов В.Г.


ІІ місце


1.

Фармакологія

1-3.04.2010

Одеський ДМУ

Попик М.А.

Фарм.ф., 4 к., 1 гр.Член-кор. НАН і НАМН України, проф. Чекман І.С.

2.

Хірургія

15-17.04.2010

Запорізький ДМУ

Венделовська Н.С.

Мед.ф.№2,

5 к., 14 гр.


Член-кор. НАМН України, проф.

Фомін П.Д.3.

Екологія

19-24.04.2010

Одеський державний екологічний університет

Шпак Б.І.

Мед.ф.№4,

6 к., 9 гр.


Член-кор. НАМН України, проф. Бардов В.Г.

4.

Гістологія, цитологія

20-23.04.2010

Івано-Франківський НМУ

Шарова О.В.

Мед.ф.№1,

2 к., 11 гр.


Член-кор. НАМН України, проф. Чайковський Ю.Б.

5.

Стоматологія

26-27.04.2010

НМУ імені О.О.Богомольця

Федоришин Т.П.

Стомат.ф.,

5 к., 17 гр.


Завідувачі профільних кафедр6.

Стоматологія

26-27.04.2010

НМУ імені О.О.Богомольця

Ярошик О.І.

Стомат.ф.,

5 к., 9 гр.


Завідувачі профільних кафедр

7.

Патологічна анатомія

26-29.04.2010

Сумський ДУ

Безугла М.В.

Мед.ф.№1,

5 к., 2 гр.


Проф.

Благодаров В.М.8.

Офтальмологія

27-30.04.2010

Вінницький НМУ імені М.І.Пірогова

Венедиктова О.А.

Мед.ф.№1,

6 к., 17 гр.


Член-кор. НАМН України, проф. Жабоєдов Г.Д.

9.

Біологія

5-7.05.2010

Волинський НУ

Киричук В.О.

Мед.ф.№1,

1 к., 1 гр.


Проф.

Романенко О.В.
ІІІ місце


1.

Педіатрія

30.03-2.04.2010

Донецький НМУ

Матюхіна О.Л.

Мед.ф.№1,

6 к., 21 гр.


Проф.

Тяжка О.В.2.

Соціальна медицина та організація охорони здоров’я

7-8.04.2010

НМУ імені О.О.Богомольця

Гелетюк Ю.Л.

Мед.ф.№2,

4 к., 10 гр.


Член-кор. НАМН України, проф. Москаленко В.Ф.

3.

Психіатрія та наркологія. Медична психологія

8-10.04.2010

Одеський ДМУ

Васильченко О.Ю.

Мед.ф.№2,

4 к., 16 гр.


Проф.

Напрєєнко О.К.4.

Соціологія

8-10.04.2010

Харківський НУ

Жежерун М.О.

Мед.ф.№2,

1 к., 9 гр.


Доц.

Васильєва І.В.5.

Акушерство і гінекологія

22-23.04.2010

НМУ імені О.О.Богомольця

Бубирь М.В.

Мед.ф.№4(Ч),

6 к., 4 гр.


Проф.

Гнатко О.П.6.

Психологія

22-24.04.2010

Одеський ПНПУ

Головань Г.О.

Мед-псих.ф.,

4 к., 4 гр.


Акад.НАПН України, проф.

Максименко С.Д.7.

Інфекційні хвороби

28-30.04.2010

Харківський НМУ

Козел В.М.

Мед.ф.№4,

6 к., 11 гр.


Доц.

Голубовська О.А.8.

Фармація

3-6.05.2010

Тернопільський ДМУ

Сімонов П.В.

Фарм.ф.,


4 к., 2 гр.

Завідувачі профільних кафедр

9.

Біологія

5-7.05.2010

Волинський НУ

Кобилянський О.О.

Мед.ф.№1,

3 к., 23 гр.


Проф.

Романенко О.В.10.

Хімія

18-21.05.2010

НАУ, м. Київ

Баляк В.Р.

Мед.ф.№2,

1 к., 14 гр.


Проф.

Калібабчук В.О.РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ

«ТОП 200 Україна» за 2009 рік*
Загальний рейтинг вищих навчальних закладів


з/п

Назва ВНЗ

Оцінка інтеграль-ного показника діяльності

1.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ “КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

68,3146928

2.

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

67,12650853

3.

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. В. КАРАЗІНА

47,62300023

4.

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

43,69639267

5.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

42,10076502

6.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

36,1845769

7.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

33,69264254

8.

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ”

32,61072329

9.

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

32,596899

10.

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

31,08429237


* «Зеркало недели», №22 (802), 12-18.06.2010.РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ

«ТОП 200 Україна» за 2009 рік*
Рейтингові місця ВМ(Ф)НЗ України


з/п

Місце у рей-тингу

Назва ВМ(Ф)НЗ

Оцінка якості науково-педагогічного потенціалу

Оцінка якості навчання

Оцінка міжнародного визнання

Оцінка інтегрального показника діяльності

1.

4

НМУ імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ

26,45702296

6,112111173

11,12725854

43,69639267

2.

14

ДОНЕЦЬКИЙ НМУ імені М.ГОРЬКОГО

14,91881499

4,836970683

9,803961742

29,55974741

3.

20

НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТ. УНІВЕРСИТЕТ

11,45259844

5,583253024

9,317718049

26,35356951

4.

21

ВІННИЦЬКИЙ НМУ імені М. ПИРОГОВА

11,86327611

3,835980498

10,331122391

26,03048052

5.

24

ОДЕСЬКИЙ ДМУ

11,29536925

4,111469975

9,207184856

24,61402408И

6.

39

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НМУ

11,7051548

4,188050941

6,805698522

22,69890426

7.

43

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДМА

11,6701211

4,229625027

6,425686544

22,32543267

8.

46

ХАРКІВСЬКИЙ НМУ

8,599561329

4,095773674

9,401359296

22,0966943

9.

50

УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМА-ТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ

7,366211783

4,45409956

9,792228594

21,52253994

10.

55

ЛУГАНСЬКИЙ ДМУ

5,2268275

4,066995832

11,52849624

20,82231959

11.

59

ЛЬВІВСЬКИЙ НМУ імені ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО

7,774687999

4,460434289

8,244236143

20,47935843

12.

62

БУКОВИНСЬКИЙ ДМУ

8,101070308

3,839208041

8,37040797

20,31068632

13.

65

КРИМСЬКИЙ ДМУ імені ГЕОРГІЄВСЬКОГО

6,830339887

2,652763863

9,7363003581

19,21940733

14.

90

ЗАПОРІЗЬКИЙ ДМУ

5,824847048

2,698454232

7,983764654

16,50706593

* «Зеркало недели», №22 (802), 12-18.06.2010.3. ПОТОЧНІ СПРАВИ.

3.1. Про підтримку висунення кандидатур вчених – співробітників інших установ на обрання членами-кореспондентами та дійсними членами (академіками) Національної АМН України.

Доповідає: проректор з науково-педагогічної роботи член-кореспондент НАМН України, професор ЯВОРОВСЬКИЙ О.П.

Вчене звання, ПІП

Кандидат на обрання

Спеціальність

Яка установа висунула

Член-кор.НАМН України, проф. Цимбалюк Віталій Іванович

Академік

Нейротрансплантологія

Державна установа «Інститут нейрохірургії імені акад. А.П.Ромоданова АМН України»3.2. Затвердження кандидатур студентів – випускників 2010 року для занесення до Книги Пошани університету.

Доповідає: проректор з науково-педагогічної роботи член-кореспондент НАМН України, професор ЯВОРОВСЬКИЙ О.П.

За відмінні успіхи в навчанні, активну участь в науковій роботі і громадському житті, пропонується занести до Книги Пошани Національного медичного університету імені О.О.Богомольця випускників 2010 року:медичний факультет № 1 – АНТОНЕНКО Олену Валеріївну

медичний факультет № 2 – ПАВЛІВ Любов Богданівну

медичний факультет № 3 – ВЛАДІМІРОВУ Анастасію Олександрівну

медичний факультет № 4 – КОЗЕЛ Віктора Михайловича

медико-психологічний факультет – ТРАЧУК Лідію Євгенівну

стоматологічний факультет – НЕСПРЯДЬКО Тамару Сергіївну

СЛАБКОВСЬКОГО Вадима Вадимовичафармацевтичний факультет – ЛИСЕНКО Олександру Юріївну

іноземні студенти – МОХАМЕД Абу Мерхі Сейфеддіна

ГУЩИНУ Юлію Валеріївну

АНАБЕЛЛА Рут Едвіна
3.3. Про надання рекомендації на видання і присвоєння грифів МОЗ України та МОН України підручнику для студентів та лікарів-інтернів з фаху „педіатрія” ВМНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації „Інфекційні хвороби у дітей” за редакцією проф. Крамарьова С.О. і Надраги О.Б.

Доповідач - проректор з науково-педагогічної роботи член-кореспондент НАМН України, професор ЯВОРОВСЬКИЙ О.П.
3.4. Про надання рекомендації на видання і присвоєння грифів МОЗ України та МОН України навчальному посібнику для самостійної роботи студентів „Методичний посібник з написання історії хвороби дітей з педіатрії та дитячих інфекційних хвороб” за редакцією проф. Волосовця О.П. і проф. Крамарьова С.О.

Доповідач - проректор з науково-педагогічної роботи член-кореспондент НАМН України, професор ЯВОРОВСЬКИЙ О.П.
3.5. Про надання рекомендації на видання і присвоєння грифу МОН України підручнику з латинської мови та основ медичної термінології (англійською мовою) (автори: Кісельова О.Г., Шевченко-Савчинська Л.Г.).

Доповідач - проректор з науково-педагогічної роботи член-кореспондент НАМН України, професор ЯВОРОВСЬКИЙ О.П.
3.6. Про надання рекомендації на видання і присвоєння грифу ЦМК з ВМО МОЗ України підручнику „Загальна та неорганічна хімія” (Частина 1) для студентів вищих фармацевтичних закладів освіти та фармацевтичних факультетів ВМНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації (автори: Ємельянов В.Б., Зайцева Г.М., Філіппова Л.В., Калібабчук В.О.).

Доповідач - проректор з науково-педагогічної роботи член-кореспондент НАМН України, професор ЯВОРОВСЬКИЙ О.П.
3.7. Про надання рекомендації на видання методичних рекомендацій Українського тренінгового центру сімейної медицини НМУ імені О.О.Богомольця „Спілкування та психологічна допомога пацієнтам у професійній діяльності сімейного лікаря” для керівників і лікарів установ первинної медико-санітарної допомоги/загальної практики – сімейної медицини та викладачів ВМНЗ І-ІV рівнів акредитації, які беруть участь у підготовці лікарів та медсестер-бакалаврів за спеціальністю „Загальна практика-сімейна медицина”.

Доповідач - проректор з наукової роботи професор КОЛЯДЕНКО В.Г.
3.8. Затвердження теми, наукового консультанта та термінів виконання докторської дисертації доценту кафедри педіатрії №5 НМУ к.м.н. ХОДАКІВСЬКІЙ Світлані Петрівні.

Доповідач - проректор з наукової роботи професор КОЛЯДЕНКО В.Г.
3.9. Надання рекомендацій для вступу до клінічної ординатури лікарям-інтернам:

- кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №1

КОВБАСНЮКУ Юрію Васильовичу; • кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицьової хірургії

ЖУКОВЦЕВІЙ Олені Ігорівні;

ПАВЛОВСЬКОМУ Леоніду Леонідовичу;

ЧАЙКІНУ Олексію Володимировичу;


 • кафедри ортопедичної стоматології

БАГДАСАРЯН Аліні Льовівні,

НАУМЕНКУ Олександру Олександровичу; • кафедри терапевтичної стоматології

БРАУН Юлії Євгенівні;

 • кафедри ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології

ДУШИНІЙ Олександрі Іванівні;

 • кафедри акушерства і гінекології №2

САВЧУК Олександр Олександрович

БАХУРОВА Т.О.

ДЕНИСЕНКО Наталія Михайлівна;


 • кафедри загальної практики (сімейної медицини)

КОЛЕСНІЧЕНКО Анна Олександрівна,

ПОШУКАЙЛО Наталія Сергіївна; • кафедри терапевтичної стоматології

САВЧЕНКО Наталії Вікторівні;

 • кафедри офтальмології

ЗУР’ЯН Оксані Володимирівні.

Доповідач - проректор з наукової роботи професор КОЛЯДЕНКО В.Г.
З усіх поточних справ прийнято позитивні рішення.