О. П. Глазова н. М. Дика рідна мова плани-конспекти уроків 6 клас І семестр - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
О. П. Глазова н. М. Дика рідна мова плани-конспекти уроків 5 клас... 28 2170.84kb.
Форми слова. Спільнокореневі слова 1 38.94kb.
Олександра Глазова Українська мова Матеріали до уроків 8 клас частина... 6 1141.28kb.
Конспекти для уроків «Країнознавства» 1 233.31kb.
Рідна мова Зошит для контрольного оцінювання 9 клас Упорядник: Н. 7 1330.19kb.
Плани-конспекти з природознавства 3 клас 3 клас 9 1630.77kb.
Урок 1 тема. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення. 1 73.98kb.
Методичні рекомендації до орієнтовних планів-конспектів уроків для... 1 104.14kb.
Методичні рекомендації до орієнтовних планів-конспектів уроків для... 1 113.33kb.
Державний навчальний заклад «Черкаський професійний ліцей» 3 527.12kb.
Методичні рекомендації до орієнтовних планів-конспектів уроків для... 1 81.41kb.
Проза вацлава гонсьоровського 1 167.47kb.
Таращанський 1 219.63kb.

О. П. Глазова н. М. Дика рідна мова плани-конспекти уроків 6 клас І семестр - сторінка №1/25


О.П.ГЛАЗОВА

Н.М.ДИКА


РІДНА МОВА

ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ

6 клас
І СЕМЕСТР
2003
Посібник уміщує детальні поурочні плани для навчання рідної мови шестикласників. Плани уроків складені відповідно до вимог програми для середньої загальноосвітньої школи Рідна мова (В.І.Новосьолова, Л.В.Скуратівський, Г.Т.Шелехова, 2001 р.).

Кожен урок структуровано відповідно до його мети і завдань. У кожному плані розкрито хід роботи, у якому відбито структуру уроку – зафіксовано кожен з його етапів, конкретизовано прийоми роботи, зміст питань та завдань для організації пізнавальної діяльності учнів, зміст навчальних проблем, перевірка і корекція знань, зміст домашніх завдань тощо. Структура уроків, зміст і послідовність пропонованих методів та прийомів навчання відповідають рівневі пізнавальної активності й віковим особливостям учнів 6 класу.Посібник містить тести для тематичного контролю мовних знань і вмінь, тексти для диктантів, ситуативні вправи для створення діалогів, тексти для переказів і творчі завдання до них, теми творів, тексти для аудіювання та читання мовчки із тестовими запитаннями до них для оцінювання навчальних досягнень шестикласників за 12-бальною системою.
ЗМІСТ


Вступ. Краса і багатство української мови

5

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО
Словосполучення і речення. Члени речення (у тому числі однорідні). Просте і складне речення

6

Звертання. Вставні слова. Розділові знаки в простому реченні

9

Зв’язне мовлення. Спілкування та мовлення. Види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо). Сприйняття чужого мовлення. Навчальне аудіювання

13

ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ
Походження слів: власне українські та запозичені слова. Ознайомлення з тлумачним словником і словником іншомовних слів. Правопис слів іншомовного походження

18

Зв’язне мовлення. Загальні відомості про ситуацію спілкування та її складові. Створення власних висловлювань. Складання діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування


23

Застарілі та нові слова (неологізми)

25

Загальновживані та стилістично забарвлені слова. Діалектні, професійні слова і терміни

28

Зв’язне мовлення. Докладний усний переказ тексту розповідного характеру


33

Діалектні, професійні слова і терміни. Лексикологічний розбір слова

36

Фразеологізми. Джерела української фразеології

37

Фразеологізми в ролі членів речення. Тематичне тестування (Лексикологія. Фразеологія)

41

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

Загальна характеристика частин мови

46

Іменник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

47

Іменники, що означають назви істот і неістот. Загальні і власні назви. Велика літера і лапки у власних назвах

49

Зв’язне мовлення. Стилі мовлення. Офіційно-діловий стиль. План роботи. Оголошення


53

Рід іменників (повторення). Іменники спільного роду. Число іменників (повторення). Іменники, що мають форму тільки однини або тільки множини

54

Зв’язне мовлення. Особливості опису приміщення. Усний вибірковий переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення


57

Відмінки іменників (повторення). Кличний відмінок. Типи відмін іменників.

61

Незмінювані іменники. Іменник як частина мови. Тематичне тестування


64

Зв’язне мовлення. Детальний письмовий переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення


67

Відмінювання іменників першої відміни

70

Відмінювання іменників другої відміни

73

Відмінювання іменників другої відміни

75

Зв’язне мовлення. Твір-опис приміщення за власним спостереженням


77

Відмінювання іменників третьої відміни

79

Відмінювання іменників четвертої відміни


81

Зв’язне мовлення. Усний докладний переказ тексту наукового стилю

84

Відмінювання іменників, що вживаються тільки у множині

85

Відмінювання іменників (узагальнення). Тематичне тестування

87

Основні способи творення іменників

90

Букви е, и, і в суфіксах –ечок, -ечк, -ичок, -іння, -ення, -иння, -ив(о), -ев(о)

92

Зв’язне мовлення. Особливості опису природи. Усний вибірковий переказ тексту розповідного характеру з елементами опису природи


95

Написання не з іменниками

98

Написання і відмінювання жіночих і чоловічих імен по батькові

100

Правопис іменників. Тематичне тестування

103

Зв’язне мовлення. Письмовий переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи


106

Прикметник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Якісні, відносні та присвійні прикметники

109

Зв’язне мовлення. Твір-опис природи за картиною


112

Повні і короткі форми прикметників

116

Ступені порівняння прикметників. Утворення вищого й найвищого ступенів порівняння прикметників

118

Прикметник (узагальнення). Тематичне тестування

121

Контрольний диктант. Контрольне читання мовчки


123

Аналіз контрольного диктанту. Контрольне аудіювання

127

Прикметники твердої і м’якої груп. Відмінювання прикметників

131


наступна сторінка >>