О. П. Глазова н. М. Дика рідна мова плани-конспекти уроків 6 клас І семестр - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
О. П. Глазова н. М. Дика рідна мова плани-конспекти уроків 5 клас... 28 2170.84kb.
Форми слова. Спільнокореневі слова 1 38.94kb.
Олександра Глазова Українська мова Матеріали до уроків 8 клас частина... 6 1141.28kb.
Конспекти для уроків «Країнознавства» 1 233.31kb.
Рідна мова Зошит для контрольного оцінювання 9 клас Упорядник: Н. 7 1330.19kb.
Плани-конспекти з природознавства 3 клас 3 клас 9 1630.77kb.
Урок 1 тема. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення. 1 73.98kb.
Методичні рекомендації до орієнтовних планів-конспектів уроків для... 1 104.14kb.
Методичні рекомендації до орієнтовних планів-конспектів уроків для... 1 113.33kb.
Державний навчальний заклад «Черкаський професійний ліцей» 3 527.12kb.
Методичні рекомендації до орієнтовних планів-конспектів уроків для... 1 81.41kb.
Проза вацлава гонсьоровського 1 167.47kb.
Таращанський 1 219.63kb.

О. П. Глазова н. М. Дика рідна мова плани-конспекти уроків 6 клас І семестр - сторінка №2/25Передмова
Посібник уміщує детальні поурочні плани для навчання української мови шестикласників. Планування здійснене у відповідності до сучасних вимог. До кожного уроку сформульовано навчальну, розвивальну й виховну мету. Кожен урок структуровано відповідно до його мети і завдань. Посібник включає різні типи уроків, які охоплюють усі сторони навчально-виховного процесу – засвоєння знань, умінь та навичок, творче застосування їх на практиці, узагальнення й систематизацію знань, а також контроль і корекцію знань у процесі навчання. У кожному плані розкрито хід роботи, у якому відбито структуру уроку – зафіксовано кожен з його етапів, конкретизовано прийоми роботи, зміст питань і завдань для організації пізнавальної діяльності учнів, зміст навчальних проблем, перевірка й корекція, зміст домашніх завдань тощо. Структура уроків, зміст і послідовність пропонованих методів і прийомів навчання відповідають рівневі пізнавальної активності та віковим особливостям учнів шостого класу.

Посібник уміщує детальні плани уроків розвитку зв’язного мовлення. Основним завданням таких уроків є формування необхідних учням текстотворчих умінь на основі засвоєних ними текстологічних знань. Умовно уроки розвитку зв’язного мовлення можна поділити на уроки засвоєння таких мовленнєвозавчих понять, як спілкування, мовлення, ситуація спілкування, текст, монолог і діалог, типи, стилі і жанри мовлення та ін. і уроки формування текстотворчих умінь у процесі роботи над усними й письмовими переказами, творами різних типових значень, стилів та жанрів. Пропоновані плани включають тексти для усних і письмових переказів, завдання до них, зразки творів тощо.

Посібник містить тести для тематичного контролю мовних знань і вмінь, тексти для диктантів, ситуативні вправи для створення діалогів, тексти для переказів і творчі завдання до них, тексти для аудіювання та читання мовчки із тестовими запитаннями до них для оцінювання навчальних досягнень шестикласників за 12-бальною системою.

Кількість поданих у кожному плані уроку вправ, а також обсяг дидактичного матеріалу свідомо збільшено, що дасть можливість учителю вибрати вправи й завдання, тексти і речення, які відповідатимуть рівневі підготовленості й інтересам учнів кожного конкретного класу та умовам роботи в школі.

Поурочні плани складено відповідно до програми для середньої загальноосвітньої школи Рідна мова (В.І.Новосьолова, Л.В.Скуратівський, Г.Т.Шелехова, 2001 р.).

ВСТУП

Урок № 1


Тема: Краса і багатство української мови.

Мета: поглибити знання про багатство та красу української мови, звернути увагу на багатство її лексичного складу та граматичну досконалість, її милозвучність та мелодійність; формувати спостережливість, розвивати логічне мислення, пам’ять, емоційну сферу, вдосконалювати культуру усного й писемного мовлення; виховувати повагу та любов до рідної мови.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Обладнання: підручник.
Хід уроку
І. Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчання.
ІІ. Підготовка до сприймання нового матеріалу.
*Робота біля дошки. Записати речення. Пояснити написання виділених слів та вживання розділових знаків.
На вустах розцвітає слово любисткові і барвінково (П.Осадчук.) Навкіл чудовий солов’їний спів мені звучав, як українська мова (Яр Славутич.) Бринить, співає наша мова, чарує, тішить і п’янить (Олександр Олесь.) Ми лагідні, в нас доброта незмінна і мова невмируща і нетлінна (В.Чуйко.) Мова барвиста, мова багата,
рідна і тепла, як батьківська хата.(В.Гринько.)

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.
*Робота з підручником. Виконання вправи 1. (Виразно прочитати текст. Дати відповіді на питання: у чому виявляється багатство української мови? Яким чином досягається милозвучність української мови?)
ІV. Виконання вправ на закріплення вивченого.
*Прочитати речення, заздалегідь записані на дошці (або спроектовані на мультимедійну дошку). Яке з них увиразнює багатство української мови? Яке підкреслює її милозвучність?
…Разки, вінки словосполучень, прислів’їв, висловів і фраз – і знаєш їх, вживав не раз, але береш, як вічний учень… (Д.Білоус.) В мені звучиш ти, мово пісенна, лунаєш шумом рідного гаю! Здаєшся звуком сопілки в полі, шептанням збіжжя на рідних нивах, шелестом верб, калини, тополі… (І.Кращук.)
*Робота біля дошки.

Записати речення. Пояснити, у прямому чи в переносному значенні вжито виділені слова. Розкрити їхнє лексичне значення. Відповісти на питання: яким чином досягається милозвучність української мови? У чому виявляється її багатство?


Мово славна й голосиста із глибокого джерела! (В.Юхимович.) …Мов течія швидкого чистоводу, народна мова сяє та бринить. (В.Бичко.) Нехай же слово, слово золоте печалиться, сміється і цвіте! (Р.Лубківський.)
* Робота з підручником. Виконання вправи 3 ( завдання І, ІІ).
* Попереджувальний диктант.
Запашна, співуча, гнучка, милозвучна, сповнена музики і квіткових пахощів… Такими епітетами супроводиться визнання української мови. (О.Гончар.) У мові – чари барвінкові, печаль і радість в ріднім слові. (Д.Білоус.)
V. Підбиття підсумків уроку.
VІ. Домашнє завдання. Вправи 2, 4 (усно).

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

Урок № 2


Тема: Словосполучення і речення. Члени речення (у тому числі однорідні). Просте і складне речення.

Мета: повторити вивчене про словосполучення, його будову, зв’язок між словами у словосполученні, відмінність між словосполученням та сполученням слів; про речення, його будову, види речень за метою висловлювання, за емоційним забарвленням, за кількістю граматичних основ, про головні та другорядні члени речення, однорідні члени речення, удосконалювати вміння членувати речення на словосполучення, визначати члени речення; удосконалювати пунктуаційні вміння та навички (уживання розділових знаків у кінці речення та в реченнях з однорідними членами речення); розвивати пам’ять, увагу, аналітичні здібності,; виховувати любов до рідної землі, формувати чуття влучного образного слова.

Тип уроку: урок повторення.

Обладнання: підручник.
Хід уроку
І. Повідомлення теми і мети уроку.
ІІ. Повторення ключових питань.
*Робота з підручником.

Опрацювання таблиці «Словосполучення».


ІІІ. Виконання вправ на повторення.
*Робота біля дошки.

Записати словосполучення, у кожному визначити головне і залежне слова.


Осінній день; чудовий настрій; наблизились до школи; зустрівся з товаришем; прийшли вчасно; привіталась чемно; слухаємо уважно.

*Прочитати заздалегідь записані на дошці поєднання слів. Чи є вони словосполученнями? Свою думку обґрунтувати.
Осінь настала; налетів вітер; злива стишилась; дерева і кущі; дуби і осокори; знати і любити; пісня й праця.
*Робота біля дошки.

Записати речення. Два з них почленувати на словосполучення (усно), у кожному зі словосполучень визначити головне й залежне слова. Пояснити, чому не утворюють словосполучень підмет і присудок, а також однорідні члени речення.


І. Осінь на рябому коні їздить (Нар.творч.) Осінь ходить, яблука золотить (М.Рильський.) Падають тепло і глухо яблука в нашім саду (В.Сосюра.)

ІІ. Чатує осінь на останнє листя старого дуба (Л.Костенко.) Каштанів жовтий лист прощально одшумів (В.Сосюра.) Зелене, вічне і широке вкриває листя землю вщерть (М.Доленго.) Я в серці з юних літ до скону пронесу це листя трепетне на полі голубому (М.Рильський.)


ІV. Повторення ключових питань теми.
*Робота з підручником.

Опрацювавши таблицю “Речення”, відповісти на питання: • У чому полягає відмінність між реченням та словосполученням?

 • Які бувають речення за метою висловлювання?

 • За емоційним забарвленням?

 • За наявністю головних членів?

 • За будовою (кількістю граматичних основ)?

 • Що утворює граматичну основу речення?

 • Які є другорядні члени речення?

 • Які члени речення називаються другорядними?


V. Виконання вправ на повторення.
*Прочитати заздалегідь записані на дошці речення. Використовуючи таблицю як опору, охарактеризувати кожне речення. Останнє речення записати, підкреслити в ньому члени речення.
Заснуло листя жовтим сном (В.Сосюра.) Чого це ліс такий смутний? (М.Рильський.) Так свіжо в лісі і в душі! (В.Затуливітер.) Зіграй мені останній плач калини! (Л.Костенко.)

* Пояснювальний диктант. Вказати речення прості і складні, з двома головними членами та з одним. Визначити речення з однорідними членами, пояснити вживання в них розділових знаків.
І. Слово дорожче за золото. Як складеться слово до слова, зложиться мова. Красне слово – золотий ключ. Будь гарним слухачем! Слово вилетить горобцем, а повернеться волом. Бджола жалить жалом, а чоловік вражає словом. Холодним словом серця не запалиш. На його слові можна мур мурувати.

Народна творчість.


ІІ. Пісню калинову я складаю знову, і з людьми розмову серцем я веду (В.Сосюра.) Посадіть калину в чистім полі! І вона освятить час!
Рід наш дуже любить волю. Хай же воля любить нас! (А.Листопад.) Зацвітає калина, зеленіє ліщина. (А.Камінчук.) Весною калина білим цвітом квітує, а восени червоні ягоди дарує. (Нар.творч.) Пишається калинонька, явір молодіє, а кругом їх верболози й лози зеленіють. (Т.Шевченко.) Без верби й калини немає України. (Нар.творч.) Колишися, калинонько, колишися, зеленими листочками розпишися, сонячними променями розмалюйся, з дужим вітром буйнесеньким розцілуйся. (Марійка Підгірянка.)
*Диктант із коментуванням.

Підкреслити однорідні члени речення. Пояснити вживання розділових знаків між однорідними членами та між частинами складних речень.


Золотить осінь куполи дерев, пливе за обрій журавлина пісня.(Д.Кононенко.) Чую, як пахне Вітчизни земля блакиттю, росою, квітками (В.Мирний.) Джерела б’ють, співають і кричать, а потім виливаються у ріки… (І.Яворський.) Прийшла пора грибів і журавлів, вдягнувся в золоту кирею ліс (М.Стельмах.). Тече туман у берегах ріки, й течуть в тумані птиці над рікою, сидять в човнах із вудками дядьки, а сиві коні йдуть до водопою (Є.Гуцало.)
VІ. Підбиття підсумків уроку.
*Бесіда.

 • Що називається словосполученням?

 • Як пов’язуються слова у словосполученні?

 • Як визначити в словосполученні головне і залежне слова?

 • Чому не утворюють словосполучення підмет і присудок, а також однорідні члени речення?

 • Які розділові знаки ставлять між однорідними членами речення?

 • Чи ставиться кома, якщо однорідні члени речення з’єднані неповторюваними сполучниками і, та? Навести приклади.

 • Чи ставиться кома між однорідними членами речення, пов’язаними сполучником а, але, та (у значенні але)? Навести приклади.

 • Що виражає речення?

 • Які є види речень за будовою?

 • Які є види речень за кількістю граматичних основ?

 • Які є види речень за метою висловлювання та за емоційним забарвленням?

 • Який розділовий знак ставиться в кінці окличного речення? розповідного речення, яке вимовляється без окличної інтонації? питального речення? Навести приклади.


VІІ. Домашнє завдання. Вправа 8.<< попередня сторінка   наступна сторінка >>