О. П. Глазова н. М. Дика рідна мова плани-конспекти уроків 6 клас І семестр - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
О. П. Глазова н. М. Дика рідна мова плани-конспекти уроків 5 клас... 28 2170.84kb.
Форми слова. Спільнокореневі слова 1 38.94kb.
Олександра Глазова Українська мова Матеріали до уроків 8 клас частина... 6 1141.28kb.
Конспекти для уроків «Країнознавства» 1 233.31kb.
Рідна мова Зошит для контрольного оцінювання 9 клас Упорядник: Н. 7 1330.19kb.
Плани-конспекти з природознавства 3 клас 3 клас 9 1630.77kb.
Урок 1 тема. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення. 1 73.98kb.
Методичні рекомендації до орієнтовних планів-конспектів уроків для... 1 104.14kb.
Методичні рекомендації до орієнтовних планів-конспектів уроків для... 1 113.33kb.
Державний навчальний заклад «Черкаський професійний ліцей» 3 527.12kb.
Методичні рекомендації до орієнтовних планів-конспектів уроків для... 1 81.41kb.
Проза вацлава гонсьоровського 1 167.47kb.
Таращанський 1 219.63kb.

О. П. Глазова н. М. Дика рідна мова плани-конспекти уроків 6 клас І семестр - сторінка №24/25

Урок № 44


Тема: Ступені порівняння прикметників. Утворення вищого й найвищого ступенів порівняння прикметників.

Мета: дати відомості про ступені порівняння прикметників та їх творення, формувати вміння їх розпізнавати, розрізняти, утворювати, правильно і доречно вживати в мовленні; розвивати увагу, удосконалювати культуру усного і писемного мовлення.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Обладнання: підручник.
Хід уроку
І. Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчання.
ІІ. Підготовка до сприйняття нового матеріалу.
* Робота з підручником. Колективне виконання вправи 216.
ІІІ. Вивчення нового матеріалу.
*Робота з підручником. Опрацювання теоретичного матеріалу (п.24, с. 108 - 109).
* Робота біля дошки. Записати речення. Прикметники вищого та найвищого ступенів підкреслити. Яку міру ознаки кожен з цих прикметників виражає?
Свій сухар смачніший від чужих пирогів. Найсмачніший хліб від свого мозоля. Правда ясніша від сонця. Слово дорожче золота. Найдорожча пісня, якою мати колисала.

Народна творчість.


*Прочитати. Вказати прикметники вищого та найвищого ступенів. Яка відмінність між простою та складеною формами ступенів порівняння прикметників?
Добрий сусід – найближча родина. З усієї рідні мати найбільш рідна. Добрий чоловік надійніший кам’яного мосту. Є знайомі й приятелі, та друг – більш надійний.

Народна творчість.


* Робота з підручником. Опрацювання теоретичного матеріалу (таблиця на с. 109).
* Робота біля дошки. Від поданих прикметників утворити форми вищого й найвищого ступенів порівняння.
Мудрий, сильний, дужий, високий, малий.
ІV. Виконання вправ на закріплення.
* Самостійна робота. Від поданих прикметників утворити форми вищого та найвищого ступенів порівняння. Пару утворених слів (вищий та найвищий ступінь) увести до самостійно складеного речення.

Гарний, хороший, низький.


* Переписати, від поданих у дужках прикметників утворюючи форми вищого та найвищого ступенів порівняння. Використані суфікси та префікси виділити.
Любов (сильний) смерті. У друга вода (солодкий) від вражого меду. Долі і (швидкий) конем не об’їдеш. Здоров’я – (дорогий) скарб. Нащо (хороший) скарб, як у сім’ї лад? І (великий) люди мали (малий) колиску. Перші кроки (тяжкі). Слабий та малий (старший) в хаті. Зі всіх скарбів (цінний) є молодість.

Народна творчість.


* Попереджувальний диктант. Прикметники вищого й найвищого ступенів підкреслити, розібрати за будовою.
“Орле! Зглянься над моїми совенятами малими!.. Як між пташечок дрібніших ти побачиш найгарніших, щанайкращих, то ж напевне мої дітки!” Обминав пташок хороших, щонайкращих діток гожих. І поїв він щонайгірші там були, найпоганіші. Отже, доленька нещасна! Помилилась думка красна тої совоньки-матусі! Плаче, бідна, в горі, в тузі, бо якраз оті послідки та були її то дітки!

За Оленою Пчілкою.


* Пояснювальний диктант. Прикметники вищого й найвищого ступенів порівняння підкреслити. Пояснити їх творення. Виділити суфікси та префікси.
І. Вже прилетіла голуба рибалочка, ніс в неї довгий, довший, ніж вона. (Л.Костенко.) Прекрасне те листя, що впало додолу. Ясніші стають небеса. Краса переходу – найвища краса. (В.Кобилянський.) Коли тихого вечора починав наш батько клепати косу під хатою в саду, ото й була для мене найчарівніша музика. (О.Довженко.) Симфонію, яка чарує слух, нам не заступить і найкращий трактор. (Ю.Клен.) Людські пісні – найглибша мука, найвища радість на землі! (М.Рильський.)

ІІ. Мова – найважливіший, найбагатший і найміцніший зв’язок, що зв’язує віджилі, живущі і майбутні покоління народу в одне велике, історично живе ціле. (К.Ушинський). Я любив життя, але гідність була мені дорожча (Є.Гуцало.) Я не байдужий до чужих країв. Я в океані на найдальшім острові побуть хотів би, може б, і пожив. (П.Дорошко.) Чим більший тягар несемо на плечах, тим глибші лишаєм сліди! (Л.Талалай.)


VІ. Підбиття підсумків уроку.
*Попереджувальний диктант. Вказати прикметники вищого та найвищого ступенів. Розповісти про творення цих форм.

Голуб сивий, голуб сивий, голубка сивіша. Батько милий, мати мила, дівчина миліша. (Нар.творч.) І нема любові більшої, нема, ніж ота, що серце мамине трима. І немає правди вищої ніде, ніж ота, що маму по землі веде. (В.Крищенко.) Це була найдобріша у світі вода. Тепла, м’яка, солодка… Вона пахла літнім синім Дніпром. (О.Гончар.) Вода найсолодша у рідному краї, душа, як веселка у житнім теплі. (М.Сингаївський.)


VІІ. Домашнє завдання. П. 23, вправа 218.

Урок № 60


Тема: Прикметник (узагальнення). Тематичне тестування.

Мета: узагальнити та систематизувати вивчене про прикметник як частину мови, з»ясувати рівень засвоєння теми «Прикметник»; розвивати логічне мислення, увагу, удосконалювати навички самостійної роботи.

Тип уроку: комбінований урок (узагальнення і систематизація вивченого; перевірка й облік здобутих знань і вмінь).

Обладнання: підручник, тестові завдання.
Хід уроку
І. Повідомлення теми і мети уроку.
ІІ. Аналіз матеріалу з метою узагальнення вивченого.
*Бесіда.

 • Яка частина мови називається прикметником?

 • Чому прикметник – самостійна частина мови?

 • Від чого залежить рід, число та відмінок прикметника? Навести приклади.

 • На якій основі прикметники поділяються на якісні та відносні? Навести приклади.

 • Які прикметники належать до присвійних? Навести приклади.

 • Які є ступені порівняння прикметників?

 • Які є їхні форми? Як вони утворюються? Навести приклади.


ІІІ. Виконання вправ на застосування узагальнених знань.
*Пояснювальний диктант.

Прикметники підкреслити. Визначити рід, число, відмінок кожного. Виділені прикметники розібрати як частину мови.


Не славна Січ густими дубами, а славна Січ куренями (Нар.творч.) Для України вірним заборолом постала горда Запорізька Січ (В.Ткаченко.) Нехай велика, люба нам тінь Байди на боротьбу святу благословляє! (П.Куліш.) Клянемось в благословенну мить стати рівними в народів колі, на свободі й для свободи жить! (Д.Павличко.)
* Самостійна робота.

Переписати, від поданих у дужках прикметників утворюючи форми вищого та найвищого ступенів порівняння. Використані при творенні суфікси та префікси підкреслити.


Любов (сильний) смерті. У друга вода (солодкий) від вражого меду. Долі і (швидкий) конем не об»їдеш. Нащо (хороший) скарб, якщо в сім»ї лад? І (великий) люди мали (малий) колиску. Перші кроки (тяжкий). Слабий та малий (старший) у хаті. Зі всіх скарбів (цінний) є молодість .

Народна творчість.


ІV. Перевірка рівня здобутих знань і вмінь про прикметник як частину мови.
*Пояснення способів перевірки знань і вмінь (інструктаж до проведення тестування).
* Проведення тестування.

Тестові завдання
1.Прикметник означає:

А предмет; • Б ознаку предмета або його приналежність;

В кількість предметів або їх порядок при лічбі.

Дібрати й записати прикметник.2. Ступені порівняння можна утворити від

 • А якісних прикметників;

Б відносних прикметників;

В присвійних прикметників.

Від самостійно дібраного прикметника утворити всі форми вищого й найвищого ступенів порівняння (напр.: мудрий – мудріший; більш (менш) мудрий; наймудріший; найбільш (найменш) мудрий).

3. Ознайку предмета за його відношенням до часу, місця, матеріалу тощо позначають:

А якісні прикметники; • Б відносні прикметники;

В присвійні прикметники.

Від іменника лебідь утворити прикметник, увести його до словосполучень або речень так, щоб він був присвійним та відносним (напр.: лебедине гніздо; лебедина вірність).4. На питання чий? чия? чиє? Відповідають:

А якісні прикметники;

Б відносні прикметники;

В присвійні прикметники.

Визначити, до якої групи за значенням належить прикметник у виразі ведмежа послуга.

5. У формі найвищого ступеня порівняння стоять прикметники:

А гарніший, біліший, гіркіший;

Б більш легкий, менш вдалий, більш творчий;


 • В найкращий, найбільш міцний.

Утворити просту форму найвищого ступеня порівняння прикметника стрункий (близький) (апр..: стрункий – найстрункіший) або скласти (пригадати) й записати речення з прикметником у формі вищого ступеня порівняння (апр..: Чим більший тягар несемо на плечах, тим глибші лишаєм сліди! (Л.Талалай). Йде стежка берегом, шовковіша од стрічки (М.Доленго).

6. Короткі форми прикметників - це

А золотая, широкеє, відважнії;

Б юний, мужній, блакитний;

В повен, рад, золот, зелен.

Пригадати й записати речення з народної пісні (або прислів»я), що вміщує коротку форму прикметника (напр.: Пливе човен, води повен. Так голоден, що робити не годен (Нар.творч.)
Відповіді вчителя на запитання учнів (після того, як тестові завдання виконано).
ІV. Підбиття підсумків уроку.
V. Домашнє завдання. Повторити П. 23-27.<< попередня сторінка   наступна сторінка >>