Одеська залізниця - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Одеська залізниця - сторінка №1/1


Державне підприємство "Одеська залізниця"

ЗАТВЕРДЖЕНО РІШЕННЯМ КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

ВІД " 28 " 12. 2011р.

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
О.В. Вітушкін

м.п.ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ


ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ

ВІДКРИТИХ ТОРГІВ НА ЗАКУПІВЛЮгазонокосарок

(ДК-16/97 (29.32.2 – газонокосарки)


м. Одеса – 2011


Розділ 1. Загальні положення

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 року №2289-VI (далі - Закон), Закон України «О внесені змін в деякі законодавчі акти України з питань державних закупівель» від 08.07.2011 року №3681-VI. (далі - Закон №3681) Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом.

2. Інформація про замовника торгів:
- повне найменування:

Державне підприємство «Одеська залізниця»

- місцезнаходження:.

65012, м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19

- посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:

начальник відділу обладнання служби матеріально-технічного забезпечення, Жигалова Таїсія Анатоліївна, тел./факс: (048) 725-00-88, 727-49-31.

Контактні особи:

- з технічних питань: інженер відділу обладнання служби матеріально-технічного забезпечення Півченко Наталя Володимирівна, вул. Заньковецької 2, тел. (048) 727-29-95.

- з організаційних питань: провідний інженер відділу з організації тендерних закупівель П’ятниченко Олена Сергіївна, м. Одеса, вул. Заньковецької, 2, тел. (048) 727-27-62.


3. Інформація про предмет закупівлі
- найменування предмета закупівлі:

29.32.2 – газонокосарки

- вид предмета закупівлі:

газонокосарки

- місце поставки товарів:

м. Одеса, вул. Степна, 2

- строк поставки товарів:

до 31.12.2012р.

4. Процедура закупівлі:

Відкриті торги.

5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.

6. Інформація  про  валюту  (валюти),  у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних  торгів є національна валюта України гривня.

7. Інформація про мову (мови),  якою  (якими)  повинні  бути складені  пропозиції конкурсних торгів

Пропозиція конкурсних торгів та всі інші документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних торгів, складаються українською мовою.


Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо  документації конкурсних торгів

Учасник, який отримав від замовника документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється Замовником відповідно до ст. 10 Закону.2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється Замовником відповідно до ст. 10 Закону.Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів
*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством), за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.
Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників (наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів).

Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і адреса замовника;

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

- повне найменування учасника процедури закупівлі, його адреса, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

- маркування: „Не відкривати до _________ (зазначається дата та час розкриття  пропозицій конкурсних торгів”).2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника


Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:

- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів (п. 6 Розділ 3);


- документів, що підтверджують надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

- документального підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі, встановленим замовником (п. 7 Розділ 3);

- документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям (п. 6 Розділ 3).


3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

- розмір забезпечення пропозиції конкурсних торгів: 

17 000,00 (сімнадцять тисяч) грн., а саме:

Лот № 1 – 12 300,00 (дванадцять тисяч триста) грн.;

Лот № 2 – 4 700,00 (чотири тисячі сімсот) грн.

- види забезпечення пропозиції конкурсних торгів: гарантія.

Строк дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів 90 календарних днів з дня розкриття.


4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Замовник повертає забезпечення пропозиції конкурсних торгів, на письмовий запит учасника або особисто, яке надано у виді банківської гарантії учаснику протягом 3 банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів у разі: 

- закінчення строку дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів, зазначеного у документації конкурсних торгів;

- укладення договору про закупівлю з учасником, що став переможцем конкурсних торгів;

- відкликання пропозиції конкурсних торгів до закінчення строку її подання;

- закінчення процедури закупівлі у разі не укладення договору про закупівлю з жодним з учасників, що подали пропозиції конкурсних торгів.

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів буде повернене учаснику протягом трьох банківських днів, на письмовий запит учасника або особисто.Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не повертається замовником у разі:

- відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником після закінчення строку її подання;

- не підписання учасником, що став переможцем торгів, договору про закупівлю;

- ненадання переможцем торгів, забезпечення виконання договору про закупівлю після акцепту його пропозиції конкурсних торгів,

якщо надання такого забезпечення передбачено документацією конкурсних торгів.

Кошти, що надійшли як забезпечення пропозиції конкурсних торгів (у разі якщо вони не повертаються учаснику), підлягають перерахуванню до відповідного бюджету (у разі здійснення закупівлі підприємствами, об'єднаннями підприємств не за бюджетні кошти – перераховуються на рахунок підприємства, об'єднання підприємств).5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 календарних днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.
Учасник має право:

- відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.


6. Кваліфікаційні критерії до учасників

1. Документи, які повинен подати Учасник-юридична особа для підтвердження того, що він здійснює господарську діяльність відповідно до положень Статуту:

1.1. Копія Статуту або іншого установчого документу.

1.2. Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

1.3. Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб).

1.4. Копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість.

1.5. Копія довідки про взяття на облік платника податків.

1.6. Оригінал або копія з обслуговуючої банківської установи про відкриття рахунку із зазначенням всіх банківських реквізитів.

2. Кваліфікаційні критерії: Для участі у процедурах закупівель учасники повинні мати кваліфікаційні дані, які відповідають таким критеріям:

наявність обладнання та матеріально-технічної бази;

наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів;

наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами).

3. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям:

3.1. Довідка-перелік в довільній формі за підписом керівника учасника та скріплена печаткою про наявність обладнання та матеріально-технічної бази.

3.2. Довідка-перелік в довільній формі за підписом керівника учасника та скріплена печаткою про працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.

3.3. Довідка-перелік в довільній формі за підписом керівника Учасника та скріплена печаткою, про виконання аналогічних договорів або лист(и) – відгук(и) від контрагентів.

3.4. Копію балансу за останій звітній рік та за останній звітний період поточного року*(**);

3.5. Копію звіту про фінансові результати за останій звітній рік та за останній звітний період поточного року*(**);

3.6. Копію звіту про рух грошових коштів за останній звітний рік*(**).

3.7. Оригінал або копія довідки з обслуговуючої банківської установи про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами.

* Підприємства, що відкрились у поточному році надають документи за останній звітний період поточного року.

**Учасники надають документи згідно закону України від 16.07.1999р. «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні зі змінами та доповненнями». (У разі, якащо надання документи згідно закону України від 16.07.1999р. не передбачено або не обов’язково, повідомити про це в письмовій формі).

4. Вимоги:

4.1. Замовник приймає рішення про відмову учаснику, в участі у процедурі закупівлі та зобов'язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника, у разі якщо:

1) він має незаперечні докази того, що учасник пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму па роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі;

2) учасника було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;

3) виявлено факт участі учасника у змові;

4) фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

5) службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

6) пропозиція конкурсних торгів подана учасником процедури закупівлі, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі;

7) учасником не надано документів, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю;

8) учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура.

4.2. Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику, в участі у процедурі закупівлі та може відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника, у разі якщо:

1) учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів);

2) учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту.

5. Для підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у торгах, учасник подає в складі своєї пропозицій відповідно до ст. 17 Закону наступні документи:

5.1. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження сплати податків і зборів (обов'язкових платежів):

Оригінал довідки (або нотаріально завірена копія) з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов'язковим платежам до бюджету дійсну на момент розкриття.

5.2. Оригінал довідки (або нотаріально завірена копія), про те, що учасник не визнаний в установленому порядку банкрутом і проти нього не порушено справу про банкрутство, видану не раніше 30 календарних днів до дати розкриття.

5.3. Довідка (за підписом керівника учасника або видана уповноваженим органом) що містить в собі відомості про те, що учасника не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення.

5.4. Оригінал довідки (або нотаріально завірена копія) виданий уповноваженим органом, що містить в собі відомості про те, що фізична особа, яка є учасником не була засуджена за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів.

5.5. Оригінал довідки (або нотаріально завірена копія) виданий уповноваженим органом, що містить в собі відомості про те, що керівника учасника та службову (посадову) особу, яку уповноважено представляти його інтереси, не було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів. У разі, якщо керівника учасника або службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, було засуджено за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, учасник надає довідку, видану уповноваженим органом, що судимість з такої особи знято або погашено у встановленому законом порядку.

6. Документи, що підтверджують правомочність представника учасника на укладання договору про закупівлю: копію протоколу рішення засновника або копію наказу про призначення керівника підприємства на посаду та повноваження підпису договору

7. Оригінал довіреності уповноваженої особи на право участі у торгах та підпису документів в тому числі по результатах торгів.


Примітки:

Документи, що не передбачені законодавством для учасників – фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб – підприємців, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів.

Якщо інше не передбачено цією документацією конкурсних торгів, копії документів, що надаються учасником повинні бути завірені підписом керівника, скріпленою печаткою.

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником.

1. Надати один з наступних документів:

- копії сертифікатів відповідності виданих органами сертифікації відповідної галузі акредитації;

- копії свідоцтв про визнання, виданих органами сертифікації відповідної галузі акредитації;

- якщо продукція не надійшла на територію України – довідку з органу сертифікації відповідної галузі акредитації про те, що буде проведено сертифікацію продукції, та довідку від учасника, в якій він зобов’язується надати сертифікат відповідності при постачанні продукції;

- лист з органу сертифікації про те, що продукція не підлягає обов’язковій сертифікації ( оригінал або нотаріально завірена копія).

2. Зразки документів виробника, що підтверджують якість продукції, та будуть надані при постачанні продукції (паспорти, або формуляри, або етикетки, або сертифікати якості, або інше).

3. Підтвердження походження товару: лист від завода - виробника на право представляти його інтереси або договір з виробником продукції (оригінал або копія завірена нотаріально).

4. Інформацію про наявність сервісних центрів, їх місцезнаходження та умови гарантійного та післягарантійного обслуговування. Обов’язкова наявність сервісного центру в м. Одеса.

5. Учасник повинен надати наступні дані у табличній формі про продукцію (у формі окремої довідки): Додаток № 2

Вимоги до предмету закупівлі викладені в Додатку 3.


8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

Лот № 1 – газонокосарки,

Лот № 2 – матеріал до газонокосарок9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання  пропозицій конкурсних торгів:

 

- спосіб подання пропозицій конкурсних торгів:

особисто або поштою

- місце подання пропозицій конкурсних торгів:

м. Одеса, вул. Заньковецької, 2, 65005, приймальна відділу з організації тендерних закупівель 

- кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час):

13.02.12р. до 11.00 год.

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.


2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

 

- місце розкриття пропозицій конкурсних торгів:

м. Одеса, вул. Заньковецької, 2, 65005, приймальна відділу з організації тендерних закупівель.

- дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

13.02.12р. о 14.30 год.

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники.

Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника учасника підтверджуються випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджукє повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота).

Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою затвердженою Міністерством економіки України.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до ст. 10 Закону.


Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.


КРИТЕРІЇ ТА МЕТОДИКА ОЦІНКИ ПРОПОЗИЦІЙ

КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі єдиного критерію – ціна предмету закупівлі.

Максимально можлива кількість балів – 100 балів.

Всі пропозиції, оцінені згідно з критерієм оцінки, розташовуються по мірі зростання значень сумарного показника, переможець визначається шляхом голосування членів комітету простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менше двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету конкурсних торгів.

Переможець визначається рішенням комітету.


МЕТОДИКА ОЦІНКИ

1. Кількість балів за критерієм «Ціна предмету закупівлі» визначається наступним чином:

Пропозиція, у якій ціна предмету закупівлі найменша, присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою:Бобчисл. = Цmin обчисл.*100, де:

Бобчисл. – обчислювальна кількість балів;

Цmin – найнижча вартість предмету закупівлі;

Цобчисл. – показник пропозиції, кількість балів для якої обчислюєтьсяМаксимально можлива кількість балів - 100.
2. Ціни, зазначені в пропозиції конкурсних торгів учасника, повинні бути чітко визначені та включати елементи, передбачені умовами DDP - Інкотермс у редакції 2000р.

Оціночна таблиця:Критерій


Макс. бал


Одиниця виміру


Значення показників пропозицій Учасників

Учасники

1

2

3

..

п

1


2

3

4.1

4.2

4.3

4...

4.п

Ціна предмету закупівлі
грн.
Коефіцієнт, в т.ч.

100Загальна оцінка

100


бали2. Виправлення арифметичних помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки (за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів), у наступному порядку:

а) при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною;

б) при розходженні між ціною одиниці товару та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється. Якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється.

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його  пропозиція конкурсних торгів відхиляється.3. Інша інформація

Пропозиція конкурсних торгів подається в двох примірниках (оригінал та копія) у відповідно промаркованих конвертах. Кожен примірник пропозиції конкурсних торгів повинен мати нумерацію аркушів та реєстр наданих документів.

4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

 

  

 


Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо:
1) учасник:

- не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим ст. 16 Закону;


- не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

- не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів;


2) наявні підстави, зазначені у ст. 17 та ч.7 ст 28 Закону;

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.


5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Замовник відміняє торги у разі:

- відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів;

- неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

- виявлення факту змови учасників;

- порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;

- подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;


- відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом;
- якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Торги можуть бути відмінені частково (за лотом).Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:

- ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;
- здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.
Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.

Розділ 6. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.2. Істотні умови, які обов'язково включаються  до договору про закупівлю

1. ІСТОТНІ УМОВИ ДОГОВОРУ

1.1. Постачальник передає у власність ЗАМОВНИКА, а ЗАМОВНИК оплачує товар, визначений в асортименті, кількості та за цінами (далі - «товар»), які зазначені у специфікації (Додаток № 1), що додається до Договору про закупівлю і є його невід'ємною частиною.

Постачальник передає у власність ЗАМОВНИКА товар на умовах, зазначених в договорі.

1.2. Ціни на товар встановлюються в національній валюті України.

1.3. Розрахунки за поставлений товар здійснюються протягом 60 банківських днів з дня його отримання. Днем отримання товару вважається день підписання сторонами або їх уповноваженими представниками акту прийому-передачі товару або видаткової накладної.

1.4. Прийом товару здійснюється ЗАМОВНИКОМ при наявності товаросупровідних документів: товаро-транспортної накладної, пакувальних аркушів, податкової накладної на кожну партію товару, рахунку – фактури, документів, підтверджуючих якість товару.

1.5. У договорі про закупівлю мають бути передбачені наступні штрафні санкції:

- у разі затримки поставки товару або поставки не в повному обсязі, заявленому ЗАМОВНИКОМ, ПОСТАЧАЛЬНИК сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми непоставленого товару за кожний день затримки;

- за порушення термінів поставки продукції, визначених договором, постачальник має сплачувати штраф у розмірі 20% від суми непоставленої в строк продукції;

- при постачанні неякісної продукції ПОСТАЧАЛЬНИК має проводити зміну продукції на якісну за власний рахунок у термін, що не перевищує 20 діб, та сплачувати штраф у розмірі 20% від суми поставленої продукції неналежної якості;

- у разі передачі прав і обов’язків по укладеному договору постачання продукції іншим особам - ПОСТАЧАЛЬНИК, що порушив зобов’язання, сплачує Замовнику штраф у розмірі 20% від суми договору.

1.6. Строк поставки: товар має бути поставлений на підставі письмових заявок Замовника впродовж 15 робочих днів з моменту їх отримання будь-яким способом (листом, факсом, електронною поштою, тощо) ПОСТАЧАЛЬНИКОМ.

По узгодженню сторін товар може бути прийнятий на відповідальне збереження. У цьому випадку ПОСТАЧАЛЬНИК зобов’язаний укласти договір збереження з Вантажоодержувачем та сплатити Вантажоодержувачу вартість збереження товару по пред’явленому рахунку.

1.7. Договір про закупівлю набирає чинності з дня його підписання та діє до до 31.12.2012р.

1.8. Умови постачання: DDP (м. Одеса, вул. Степна, 2).

1.9. Замовник має право розірвати договір у односторонньому порядку, якщо Товар не поставлений Замовнику у строк 15 робочих днів від дня одержання постачальником заявки Замовника.

1.10. Замовник має право в односторонньому порядку зменшити обсяг закупівлі залежно від реального фінансування.
2. ВИМОГИ ДО ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ

2.1. У разі якщо сторони не досягли згоди щодо всіх істотних умов, договір про закупівлю вважається неукладеним. Якщо учасник вчинив фактичні дії щодо виконання договору, правові наслідки таких дій визначаються відповідно до Цивільного кодексу України.

2.2. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів (у тому числі ціни за одиницю продукції) переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами у повному обсязі, крім випадків, передбачених ч. 5 ст. 40 Закону України «Про здійснення державних закупівель».


3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

- розмір  забезпечення виконання договору про закупівлю 0,5% його кошторисної вартості,

- види надання забезпечення виконання договору про закупівлю: гарантія.

Забезпечення виконання договору вноситься учасником-переможцем не пізніше дати укладення договору про закупівлю.
Замовник повертає забезпечення виконання договору про закупівлю після виконання учасником-переможцем договору, а також у разі визнання судом результатів процедури закупівлі або договору про закупівлю недійсними, у випадках, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 30, ч. 3 ст. 31 Закону, а також згідно з умовами, зазначеними у договорі, але не пізніше ніж протягом трьох банківських днів з дня настання зазначених обставин.
ДОДАТОК 1

Пропозиція конкурсних торгів" подається у вигляді, наведеному нижче.Учасник не повинен відступати від даної форми.

ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

на участь у відкритих торгах на закупівлю газонокосарок,

що проводяться Державним підприємством «Одеська залізниця»
Повна назва учасника _____________________________________________________________

Юридична адреса ________________________________________________________________

Поштова адреса __________________________________________________________________

Код ЄДРПОУ ___________________________________________________________________

Банківські реквізити ______________________________________________________________

П.І.Б. керівника або представника згідно довіреності __________________________________

Телефон________________________________________________________________________
Повністю ознайомившись та погоджуючись з умовами відкритих торгів та документацією конкурсних торгів, надаємо свою пропозицію щодо участі у відкритих торгах за предметом закупівлі газонокосарки за наступними цінами:


Найменування товару

Одиниці виміру

Кіль-кість

Ціна за одиницю грн. без ПДВ

Ціна за одиницю грн. з ПДВ

Загальна вартість грн. без ПДВ

Загальна вартість грн. з ПДВ

Лот 1...................................................................................................................................................

Вартість пропозиції Σ

1. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 календарних днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції конкурсних торгів згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір про закупівлю у строк не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному інформаційному друкованому видані з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 30 календарних днів з дня акцепту.

5. Умови та порядок розрахунків: оплата за поставлений товар здійснюються протягом 60 банківських днів з дня його отримання. Днем отримання товару вважається день підписання сторонами або їх уповноваженими представниками акту прийому-передачі товару або видаткової накладної.

6. Строк поставки: товар має бути поставлений на підставі письмових заявок Замовника впродовж 15 робочих днів з моменту їх отримання будь-яким способом (листом, факсом, електронною поштою, тощо) Постачальником.

7. Умови постачання: DDP (м. Одеса, вул. Степна, 2).
______________________ /ініціали та прізвище/

м.п. підписДОДАТОК 2

Дані в табличній формі про продукцію (у формі окремої довідки).


№ п/п

Найменування продукції

Найменування виробника, місто/країна походження

Дата виготов-влення

Позначення НТД

Найменування всіх супровідних документів

Гаран-тійний термін

Тара, пакування, умови постачання

Технічні характе-ристики

1

2

3

4

5

6

7

8

9В колонці 2 зазначається повне найменування продукції (назва, тип, вигляд, виконання тощо) згідно з нормативною документацією.

В колонці 3 зазначається форма власності, найменування виробника, місто та країна походження продукції. Місто країни дальнього зарубіжжя може не вказуватися. Якщо виробників декілька їм присвоюються порядкові номери і вказуються у всіх колонках, в яких дані відрізняються.

В колонці 4 вказується дата виготовлення продукції, але не раніше 2011 року.

В колонці 5 вказується позначення (номери та індекси) нормативно – технічної документації (стандарти, технічні умови, креслення).

В колонці 6 вказуються найменування всіх супровідних документів, що підтверджують якість продукції (виробника та інших органів) та зазначається порядок їх надання.

В колонці 7 вказується гарантійний (і) термін (и) експлуатації та (або) зберігання, якщо вони встановлені (можуть бути встановлені), але не менш 12 місяців.

В колонці 8 вказуються умови щодо транспортування партій продукції (кількість, тара, кріплення та інше).

В колонці 9 вказують технічні характеристики запропонованої учасником продукції, які повинні відповідати вимогам документації конкурсних торгів.

ДОДАТОК 3
Технічні вимоги
ЛОТ № 1
1. Назва предмету закупівлі: газонокосарки.

2. Продукція не повинна бути в експлуатації.

2.1. Дані, надані учасником, будуть внесені до договору постачання у разі, якщо учасник буде визнаний переможцем.

3. Призначення: для покосу трави, проріджування чагарників та молодих лісонасаджень.

4. Технічна характеристика: газонокосарки призначені для професійних робіт в умовах високих навантажень.

В комплект газонокосарки входить: 3-х лопатевий сталевий ніж, посилена котушка з ліскою, масло для 2-тактних двигунів, ключ свічковий, запасна ліска, захисні окуляри.

- потужність двигуна, не менше 1,6 кВт / 2,2 л.с;

- вага без приладдя, кг - не більше 6,2;

- місткість паливного баку не менше 0,6 л;

- рівень шуму не більше 114 дБ(А);

- рівень шумового тиску на рівне вуха не більше 95/102 дБ(А).

5. Орієнтована потреба:

ЛОТ № 1

Газонокосарка (в комплекті з: 3-х лопатевий сталевий ніж, посилена котушка з ліскою, масло для 2-тактних двигунів, ключ свічковий, запасна ліска, захисні окуляри) - 70 шт.


ЛОТ № 2
1. Назва предмету закупівлі: матеріали до мотокос.

2. Продукція не повинна бути в експлуатації.

2.1. Дані, надані учасником, будуть внесені до договору постачання у разі, якщо учасник буде визнаний переможцем.

3. Призначення:

- ліска косильна призначена для заміни в косильних головках;

- масло для змішування з бензином для роботи мотокос;

- мастило використовується для змащування приводів в мотокосах.4. Технічна характеристика:

- ліска вироблена із високоякісного поліаміду, є дуже зносостійкою, еластичною, не плавиться та здатна витримати великі навантаження. Косильна ліска може мати форму п’ятикутової, круглої та квадратної.

- масло використовується в 2-х тактних двигунах, співвідношення для суміші 1:50.

- мастило використовується для змащування приводів мотокіс та кущорізі.

Мастило повинно бути в тюбику, вагою не менше 225г.

5.Орієнтована потреба:

ЛОТ № 2

Ліска (скошувальна струна) 3,0 мм (бабіна не менше 56м) – 450 шт.

Ліска (скошувальна струна) 3,3мм (бабіна не менше 75м) – 550 шт.

Олія для двухтактних двигунів, 1л - 500 шт.Мастило для редукторів мотокос - 300 шт.