Оголошення про проведення вiдкритих торгiв Замовник: Найменування. Курахівська міська рада Iдентифiкацiйний код за єдрпо - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1сторінка 2
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Оголошення про проведення вiдкритих торгiв Замовник: Найменування. 1 553.67kb.
Оголошення про проведення вiдкритих торгiв Замовник: Найменування. 1 411.37kb.
Оголошення про проведення вiдкритих торгiв Замовник: Найменування. 2 536.7kb.
Оголошення про проведення вiдкритих торгiв Замовник: Найменування. 2 638.32kb.
Оголошення про проведення вiдкритих торгiв Замовник: Найменування. 2 604.44kb.
Оголошення про проведення вiдкритих торгiв Замовник: Найменування. 2 583.53kb.
Оголошення про проведення вiдкритих торгiв Замовник: Найменування. 2 753.86kb.
Оголошення про результати проведення торгів Замовник: Найменування. 1 26.35kb.
Оголошення про результати проведення торгів Замовник: Найменування. 1 26.43kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих торгів n 1 від 13. 1 70.61kb.
Оголошення про проведення відкритих торгів Замовник: > Найменування. 1 25.18kb.
Картографія (8-9 класи) Ірина Притула 1 140.54kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Оголошення про проведення вiдкритих торгiв Замовник: Найменування. Курахівська міська - сторінка №1/2
http://dklg.kmu.gov.ua/forest/img/1x1.gif

http://dklg.kmu.gov.ua/forest/img/1x1.gif

http://dklg.kmu.gov.ua/forest/img/1x1.gif

Затверджено


Наказ Мiнiстерства
економiки України
26.07.2010 N 922

Форма оголошення
про проведення вiдкритих торгiв

1. Замовник:

1.1. Найменування. Курахівська міська рада

1.2. Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ. 04053298

1.3. Мiсцезнаходження. Донецька область, Мар’їнський район, м. Курахове проспект К.Маркса 4, 85612

1.4. Реєстрацiйний рахунок замовника. 35428018001824

1.5. Посадовi особи замовника, уповноваженi здiйснювати зв'язок з учасниками (прiзвище, iм'я, по батьковi, посада та адреса, номер телефону та телефаксу iз зазначенням коду мiжмiського телефонного зв'язку, e-mail). Форост Наталія Сазонівна телефон/факс: 06278-3-30-50 sovet.85@mail.ru

1.6. Головний розпорядник коштiв (повне найменування та iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ). Курахівська міська рада . 04053298

2. Джерело фiнансування закупiвлi. місцевий бюджет

3. Адреса веб-порталу Мiнiстерства економiки України, на якому розмiщується iнформацiя про закупiвлю:www.tender.me.gov.ua.

4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розмiщується iнформацiя про закупiвлю (у разi наявностi).

5. Iнформацiя про предмет закупiвлi:

5.1. Найменування предмета закупiвлi. Ведення земельного кадастру (виготовлення цифрових векторних планів на територію Курахівської міської ради М 1:5000, проведення інвентаризації земель, нормативно грошова оцінка земель, економічна оцінка земель).
5.2. Кiлькiсть товарiв або обсяг виконання робiт чи надання послуг. Одна одиниця

5.3. Мiсце поставки товарiв, виконання робiт чи надання послуг Мар’їнський район, м. Курахове проспект К.Маркса 4, 85612

5.4.Строк поставки товарiв, виконання робiт чи надання послуг;травень- грудень 2011р.

6. Мiсце отримання документацiї конкурсних торгiв. Донецька область ,Мар’їнський район м. Курахове ,проспект К.Маркса 4 ,кабінет 9.

7. Забезпечення пропозицiї конкурсних торгiв (якщо замовник вимагає його надати):

7.1. Розмiр. 124000-00 грн. (сто дванадцать чотири тисячи грн 00коп)

7.2. Вид. Банківська гарантия.

7.3. Умови надання. Ст.24 ч.3 90 днів.

8. Подання пропозицiй конкурсних торгiв:

8.1. Мiсце. Донецька область, Мар’їнський район, м. Курахове, проспект К.Маркса

4 , кабінет 9.

8.2. Строк.20.04.2011 р.до 9-00 годин.

9. Розкриття пропозицiй конкурсних торгiв:

9.1. Мiсце. Донецька область ,Мар’їнський район, м. Курахове, проспект К.Маркса 4,

сесійна зала.

9.2. Дата.20.04.2011 р

9.3. Час. 15-00

10. Додаткова iнформацiя.

Заступник голови комітету з конкурсних торгів Н.Є.Пужайло

Курахівська міська радауги


ЗАТВЕРДЖЕНО
РІШЕННЯМ КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
ПРОТОКОЛ
ВІД « 14» березня 2011 року
ГОЛОВА КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ

ТОРГІВ Мороз В.В.

м.п.

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ НА ЗАКУПІВЛЮ

Ведення земельного кадастру(виготовлення цифрових векторних планів на територію Курахівської міської ради М 1:5000, проведення інвентаризації земель, нормативно грошова оцінка земель, економічна оцінка земель).м.Курахове

ЗМІСТ

ІНСТРУКЦІЇ УЧАСНИКАМ ТОРГІВ:

Розділ І. Загальні положення

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

2. Інформація про замовника торгів

3. Інформація про предмет закупівлі

4. Процедура закупівлі

5. Недискримінація учасників

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгівРозділ ІІ. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз’яснень щодо документації конкурсних торгів

2. Порядок проведення зборів з метою роз’яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

Розділ ІІІ. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

4. Умови повернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

6. Кваліфікаційні критерії до учасників

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасникомРозділ ІV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

Розділ V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

2. Виправлення арифметичних помилок

3. Інша інформація

4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулисяРозділ VІ. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

2. Істотні умови, які обов’язково включаються до договору про закупівлю

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Додаток 1. Форма: "ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ"

Додаток 2. ПРОЕКТ ДОГОВОРУ

ДОДАТОК 3 ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИМ ТА ІНШИМ ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА

ДОДАТОК4 КРИТЕРІЇ ТА МЕТОДИКА ОЦІНКИ конкурсних ПРОПОЗИЦІЙ

ДОДАТОК 5 ТЕХНИЧНЕ ЗАВДАННЯ


. 1.Загальні положення

1

2

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України Про здійснення державних закупівель № 2289-VI від 01.06.2010 р. (далі – Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом

2. Інформація про замовника торгів
повне найменування

Курахівська міська рада

місцезнаходження

Україна, Донецька область, Мар’їнський район, м. Курахове, проспект К.Маркса 4, 85612

посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками

Мороз Володимир Вікторович голова комітету з конкурсних торгів телефон (06278)3-26-35

Форост Наталія Сазонівна - відповідальний секретар комітету з конкурсних торгів

тел./факс: (06278) 3-30-50

Моб.09943750533. Інформація про предмет закупівлі
найменування предмета закупівлі

Ведення земельного кадастру(виготовлення цифрових векторних планів на територію Курахівської міської ради М 1:5000, проведення інвентаризації земель, нормативно грошова оцінка земель, економічна оцінка земель).


вид предмета закупівлі

Додаток 5.

місце, кількість, обсяг поставки товарів ( надання послуг, виконання робіт)

Донецька область ,Мар’їнський район, м. Курахове, проспект К.Маркса 4,

1 одиницястрок поставки товарів ( надання послуг, виконання робіт)

Травень- грудень 2011 року на підставі заявок Замовника та у відповідності до договору про закупівлю, проект якого наведений у додатку № 2 до цієї документації конкурсних торгів

4. Процедура закупівлі 

Відкриті торги

5. Недискримінація учасників 

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.

6. Інформація про валюту, у якій повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.

У разі, якщо учасником процедури закупівлі є нерезидент, такий учасник може зазначити ціну пропозиції конкурсних торгів у________(зазначається валюта). При цьому при розкритті пропозицій конкурсних торгів перераховується у гривні за офіційним курсом гривні до іноземної грошової одиниці, встановленим Національним банком України на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів, про що зазначається у протоколі розкриття пропозицій конкурсних торгів.7. Інформація про мову, якою повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою. У випадках, передбачених частиною четвертою статті 10 Закону, документи замовника щодо процедури закупівлі, передбачені Законом, викладаються українською та англійською мовами. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою

II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів.

Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. У разі здійснення закупівлі за скороченою процедурою замовник не має права з власної ініціативи чи за результатами запитів вносити зміни до документації конкурсних торгів, крім випадків, коли внесення таких змін необхідне для приведення документації конкурсних торгів у відповідність із вимогами чинного законодавства або такі зміни вимагає рішення органу оскарження. У такому разі замовник вносить відповідні зміни до документації конкурсних торгів та продовжує строк подання пропозицій конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін, замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш, як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону


2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів 

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів, замовник забезпечує ведення протоколу зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 ЗаконуIII. Підготовка пропозицій конкурсних торгів 

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

* Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами)

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.

Учасник процедури закупівлі має подавати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Учасникам процедури закупівлі дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів, як щодо предмета закупівлі, так і щодо визначених частин предмета закупівлі.

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів.

Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі.

На конверті повинно бути зазначено: повне найменування і місцезнаходження замовника;

назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів.На конверті має бути приписка такого змісту «Комітету конкурсних торгів.Не відкривати до 20.04.2011 р.до 15-00 години2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:

- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;

- документ, що підтверджує надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення процедури закупівлі);

- інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі відповідну технічну специфікацію у разі потреби ( плани,. креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі), інформацію про відповідність іншим вимогам - предмету закупівлі, встановленим замовником;

- документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям;

- форми «Пропозиція конкурсних торгів» (Додаток № 1);

- інших документів та інформації, якщо це передбачено цією конкурсною документацією або діючим законодавством.


3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

У разі, якщо замовником  вимагається надання учасниками забезпечення пропозиції конкурсних торгів, у документації конкурсних торгів зазначається така інформація:

Розмір забезпечення пропозиції конкурсних торгів:124000,00 грн(сто дванадцять чотири тисяч грн 00коп. ) відповідно до частини першої статті 24 Закону , а саме у  формі банківської гарантії.4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Замовник повертає забезпечення пропозиції конкурсних торгів учаснику протягом 3 банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів у разі:

- закінчення строку дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів, зазначеного у документації конкурсних торгів;

-   укладення договору про закупівлю з учасником, що став переможцем конкурсних торгів;

-   відкликання пропозиції конкурсних торгів до закінчення строку її подання;

-   закінчення процедури закупівлі у разі неукладення договору про закупівлю з жодним з учасників, що подали пропозиції конкурсних торгів.

Залежно від виду надання забезпечення пропозиції конкурсних торгів замовник визначає способи його повернення учаснику процедури закупівлі. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не повертається замовником у  разі:

-  відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником після закінчення строку її подання;

- не підписання учасником, що став переможцем торгів, договору про закупівлю;

- не надання переможцем торгів забезпечення виконання договору про закупівлю після акцепту його пропозиції конкурсних торгів, якщо надання такого забезпечення передбачено документацією конкурсних торгів.

Кошти, що надійшли як забезпечення пропозиції конкурсних торгів ( у разі якщо вони не повертаються учаснику), підлягають перерахуванню до відповідного бюджету, а у разі здійснення закупівлі підприємствами, об’єднаннями підприємств не за бюджетні кошти – перераховуються на рахунок підприємства, об’єднання підприємств.
5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними 

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозиції конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

відхилити таку вимогу;

погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів.6. Кваліфікаційні критерії до учасників 

При визначенні кваліфікаційних критеріїв та вимог у документації конкурсних торгів замовник керується переліком кваліфікаційних критеріїв, зазначених у статті 16, 17

Для участі у процедурах закупівель учасники повинні мати кваліфікаційні дані, які відповідають наступним критеріям.

1. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження того, що він здійснює господарську діяльність:

1.1. копія статуту або іншого установчого документу(для юридичних осіб);

1.2. копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності);

1.3. копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб);

1.4. копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб);

1.5. копія паспорту (для фізичних осіб).

2. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), передбачених законодавством:

2.1.копія свідоцтва про сплату єдиного податку або реєстрацію платника податків на додану вартість;

2.2.копія довідки про взяття на облік платника податків (форма № 4-ОПП);

2.3.оригінал довідки з податкової інспекції, де зареєстрований Учасник, про відсутність заборгованості по обов'язковим платежам до бюджету, дійсну на дату розкриття конкурсних пропозицій (видану не більше місячної давнини відносно дати розкриття конкурсних пропозицій).

3. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження фінансової спроможності:

3.1. копія балансу підприємства за останній звітній період;

3.2. копія звіту про фінансові результати за останній звітній період;

3.3. копія звіту про рух грошових коштів за останній звітній період;

3.4.довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами та відкриття рахунку із зазначенням всіх банківських реквізитів, дійсна на момент розкриття.

4. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження наявності обладнання та матеріально-технічної бази:

4.1 довідка надана в довільній формі про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, необхідної для постачання товару.

5. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід:

5.1 довідка надана в довільній формі про наявність працівників Учасника відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для постачання товару.

6. Досвід виконання аналогічних договорів:

6.1 документи (інформаційна довідка або копії відповідних договорів), які документально підтверджують досвід виконання аналогічних договорів (при умові відсутності досвіду виконання аналогічних договорів Учасник надає відповідну інформаційну довідку).

7. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження того, що він в установленому порядку не визнаний банкрутом та відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура:

7.1 оригінал довідки Державного Департаменту з питань банкрутства Міністерства економіки України або його регіонального відділення про відсутність підприємства Учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, видану не більше двотижневої давнини відносно дати розкриття конкурсних пропозицій.

8. Документи, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю (для юридичних осіб):

8.1 правоустановлюючий документ, що відповідно до статуту дає право на підписання договору.

8.2 копія паспорту особи, що буде підписувати договір.

9. Документ, підтверджуючий, що представника Учасника не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення:

9.1 довідка уповноваженного органа який здійснює боротьбу з корупцією в довільній формі про те, що представника Учасника не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення.

10. Документ, підтверджуючий, що представника Учасника не було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якого не знято або не погашено у встановленому законом порядку:

10.1 довідка уповноваженного органа в довільній формі про те, що представника Учасника не було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якого не знято або не погашено у встановленому законом порядку ( для фізичної особи);

10.2 довідка уповноваженного органа в довільній формі про те, що службову (посадову) особу Учасника, яку уповноважено Учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі Учасника не було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якого не знято або не погашено у встановленому законом порядку ( для фізичної особи).


7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником на предмет закупівлі: сертифікат відповідності або декларацію про відповідність, зразок документу, що підтверджує якість продукції або окремого виробу (паспорт якості або сертифікат якості).

8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів 

Окремі частини предмета закупівлі (лоти) не застосовуються під час проведення конкурсних торгів.9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником 

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів. 

IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів 

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:  

  

спосіб подання пропозицій конкурсних торгів 

Особисто або поштою

м. Курахове проспект К. Маркса 4, кабінет 9місце подання пропозицій конкурсних торгів 

Україна, Донецька область ,Мар’їнський район, м. Курахове, проспект К.Маркса 4, 85612 кабінет 9

кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час) 

20.04.2011 р 9-00 години

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються Учасникам, що їх подали.

На запит Учасника Замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів  
місце розкриття пропозицій конкурсних торгів

Україна, Донецька область ,Мар’їнський район, м. Курахове, проспект К.Маркса 4, 85612 сесійна зала

дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

20.04. 2011 р.15-00 години

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Міністерством економіки України.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону .


V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця 

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію 

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.


Для визначення найбільш економічно вигідної пропозиції використовується наступний критерій:

«Ціна»


Критерій «Ціна» складає 75 балів.

Кількість балів для пропозицій конкурсних торгів визначається по кожному лоту (у разі поділення предмета закупівлі на частини (лоти)) окремо за формулою:

ціна –75 бал.

умови оплати – 10 бал.

гарантійне  ( термін або обслуговування) – 15 бал.

Бобчисл = Цmin / Цобчисл * 75, де

Бобчисл = обчислювана кількість балів;

Цmin - найнижче значення за критерієм "Ціна";

Цобчисл - значення поточного критерію тконкурсної пропозиції, кількість балів для якого обчислюється;

75 - максимально можлива кількість балів за критерієм "Ціна".

Кількість балів за критерієм “Умови   оплати”  визначається наступним чином. Пропозиції, термін відстрочки платежу якої найвигідніший (найдовший), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою:

Бобчисл = Робчислmax *10, де

Бобчисл = обчислювальна кількість балів;

Рmax – найдовший термін відстрочки платежу з урахуванням термінів бюджетного періоду;

Робчисл – термін відстрочки платежу пропозиції, кількість балів для якої обчислюється;

10 – максимально можлива кількість балів за критерієм Умови  оплати.

Кількість балів за критерієм “гарантійний термін та обслуговування” визначається наступним чином, пропозиції з  найвигідніший (найдовший) терміном, присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою:

Бобчисл = Робчислmax *15, де

Бобчисл = обчислювальна кількість балів;

Рmax – найдовший термін гарантійного терміну та обслуговування;

Робчисл – термін та обслуговування , кількість балів для якої обчислюється;

15 – максимально можлива кількість балів за критерієм гарантійний термін та  обслуговування .

Переможцем в торгах вважається учасник, пропозиція якого, набрала максимальну кількість балів.


2. Виправлення арифметичних помилок 

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.
Замовник зазначає умови та порядок виправлення арифметичних помилок.

Якщо Учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється. 3. Інша інформація 

Замовник в документації конкурсних торгів може зазначити іншу необхідну інформацію відповідно до законодавства. 

4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів 

1)Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо учасник:

не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону;

не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;

2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону;

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається Учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону. 


5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися 

Замовник відміняє торги у разі:

відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

виявлення факту змови учасників;

порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом;

подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;

відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з Законом;

якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути чітко визначено у документації конкурсних торгів.

Торги можуть бути відмінені частково (за лотом).

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі, якщо:

ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону


VI. Укладання договору про закупівлю 

1. Терміни укладання договору  

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю 

Істотними умовами договору про закупівлю є:

- предмет договору ( найменування, номенклатура, асортимент);

- кількість товарів, робіт і послуг та вимоги щодо їх якості;

- порядок здійснення оплати;

- ціна договору;

- термін та місце поставки товарів, надання послуг, виконання робіт;

- строк дії договору;

- права та обов’язки сторін;

- зазначення умови щодо можливості зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків;

- відповідальність сторін;

У разі якщо сторони не досягли згоди щодо всіх істотних умов, договір про закупівлю вважається неукладеним. Якщо учасник вчинив фактичні дії щодо виконання договору, правові наслідки таких дій визначаються відповідно до Цивільного кодексу України.

Зобов’язання по даному договору замовником будуть виконуватись за наявністю та в межах відповідного фінансування на 2011 рік.

Проект договору Додаток 2


3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю 

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю 

Забезпечення виконання договору про закупівлю  не вимогається


ДОДАТОК 1

Форма «Пропозиція конкурсних торгів»

подається у вигляді, наведеному нижче.

ФОРМА «ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ»

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)

Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю Ведення земельного кадастру(виготовлення цифрових векторних планів на територію Курахівської міської ради М 1:5000, проведення інвентаризації земель, нормативно грошова оцінка земель, економічна оцінка земель).

.

Вивчивши документацію конкурсних торгів та технічні вимоги, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору про закупівлю, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору про закупівлю на загальну суму___________ грн. (з ПДВ):№ п/п

Найменування товарів

Завод - виробник

Од.

вим.


К-ть


Ціна за одиницю з ПДВ, грн.

Загальна вартість з ПДВ, грн.

12Вартість пропозиції __________ (зазначається цифрами та прописом)

1. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором про закупівлю.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції 90 днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції конкурсних торгів згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір про закупівлю, проект якого наведений у цій документації (Додаток № 2), тобто, УЧАСНИК у повному обсязі погоджується підписати Договір про закупівлю на умовах зазначених у цій документації.

5. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір про закупівлю не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

6. Умови розрахунків:______________календарних днів*Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.

Довідково:

* Оплата за фактом виконання послуг протягом __ календарних днів; від термінування платежу; оплата по мірі надходження коштів з бюджету, тощо.

ДОДАТОК 2

Договір про закупівлю послуг за державні кошти №

м. « ____ » ____________ 2011 р.

____________________________________, надалі «Учасник», в особі __________-, що діє на підставі ______________________, і Курахівська міська рада, надалі іменується «Замовник», в особі міського голови Сажка Сергія Миколайовича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з іншої сторони, разом «Сторони», уклали цей Договір про наступне:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Учасник - переможець процедури закупівлі згідно з умовами зобов'язується за завданням Замовника надати послуги з ведення земельного кадастру (виготовлення цифрових векторних планів на територію Курахівської міської ради М 1:5000, проведення інвентаризації земель, нормативно грошова оцінка земель, економічна оцінка земель міста Курахове __________________ (далі по тексту «Послуга») в порядку та на умовах, визначених цим Договором, а Замовник зобов'язується прийняти і оплатити за виконану Послугу, визначену у __________________________, що додається до даного Договору та є невід'ємною частиною.

1.2. Учасник надає послуги, використовуючи при цьому власні матеріали та технічні засоби та відповідає за їх якість.

1.3. Відомості про Послугу:_____________________________________________________2. ЦІНА ТА ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ

2.1. Загальна сума Договору на момент його укладення складає – _________ грн. ( грн. 00 коп.).3. СТРОК ВИКОНАННЯ РОБІТ

3.1. Послуги, обумовлені цим Договором, повинні бути надані Учасником до ______________4. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

4.1. Замовник, отримавши від Учасника відомості, документи, креслення, ескізи та інші матеріали у бідь-якій формі, що розкривають суть економічної, соціальної, комерційної, наукової чи технічної ідеї або розробки, не має права передавати їх або розголошувати без згоди Учасника третім особам.5. ЯКІСТЬ ТОВАРІВ, РОБІТ ЧИ ПОСЛУГ

5часник повинен Замовнику надати послуги передбачені цим Договором, якість яких встановлюється відповідно до Цивільного, Господарського кодексів України та інших законодавчих актів.6. ОПЛАТА

6.1. Розрахунок здійснюється Замовником в розмірі 100% , шляхом перерахування коштів на рахунок Учасника протягом 10 – ти календарних днів після підписання актів виконаних робіт Сторонами. Оплата за надані Учасником Послуги здійснюється за умови наявності врегульованих нормативно-правових актів щодо використання коштів місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища.  1. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН

7.1.Права Учасника:

7.1.1. Своєчасно та в повному об’ємі отримати плату за надані послуги;

7.1.2. Достроково виконати свої зобов’язання за цим Договором.

7. 2. Обов’язки Учасника:

7.2.1. Забезпечити надання Послуг зазначених в п. 3.1 цього Договору, якість яких відповідає частині 4 цього Договору.

7.2.2. Складати та передавати Замовнику акти про надання послуг.

7.2.3. Додержуватися при наданні Послуг відповідні норми, стандарти та правила.

7.3. Права Замовника:

7.3.1. Достроково розірвати Договір у разі невиконання зобов’язань Учасником, попередив його про це у строк ___.

7.3.2. Здійснювати контроль за наданням Послуг у строки, у встановлені цим Договором.

7.3.3. Зменшувати об’єми Послуг та загальну вартість цього Договору у відповідності від реального фінансування видатків. В цьому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.

7.4. Обов’язки Замовника:

7.4.1. Своєчасно та повному обсязі оплатити за надані Послуги.

7.4.2. Прийняти надані Послуги згідно акту виконаних робіт.  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх обов’язків по Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

8.2.У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань при наданні Послуг за бюджетні кошти Учасник сплачує Замовнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості наданих Послуг за кожний прострочений день.

8.3. У випадку неможливості надання Послуги Учасник зобов`язується на протязі 3 (трьох) днів письмово повідомити про це Замовника та повернути Замовнику отриману відповідно до п. 2.1. Договору оплату протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту надання такого письмового повідомлення Замовнику. При невиконанні цього пункту Договору Учасник сплачує Замовнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від несвоєчасно повернутої суми за кожний прострочений день.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне чи часткове невиконання або неналежне виконання зобов`язань, передбачених цим Договором, якщо воно сталося внаслідок дій форс-мажорних обставин.

9.2. Під форс-мажорними обставинами в цьому Договорі слід розуміти будь-які обставини зовнішнього впливу, що виникли без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна було ні передбачити, ні уникнути, включаючи стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, тощо), обставини суспільного життя (воєнні дії, громадські хвилювання, епідемії, страйки, бойкоти тощо), а також видання актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні заходи названих органів, які унеможливлюють, виконання Сторонами зобов`язань за цим Договором або перешкоджають такому виконанню тощо.

9.3. Сторона, що не має можливості належним чином виконати свої зобов`язання за цим Договором внаслідок дії форс-мажорних обставин, зобов`язана протягом 5 (п`яти) днів письмово проінформувати іншу Сторону про факт наявності форс-мажорних обставин. Якщо Сторона не направить чи несвоєчасно направить необхідне повідомлення, така Сторона втрачає право посилатися на обставини непереборної сили, як на підстави для звільнення від відповідальності.

9.4. Якщо форс-мажорні обставини діють протягом 3 (трьох) місяців поспіль і не виявляють ознак припинення, цей Договір може бути розірваний на майбутнє Замовником або Учасником шляхом направлення письмового повідомлення про це іншій Стороні після врегулювання фінансових питань.

9.5. Існування форс-мажорних обставин повинно бути підтверджено Торгівельно-промисловою палатою України або іншим компетентним органом.10. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. Усі спори, що пов`язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів то він вирішується в судовому порядку у відповідності до діючого законодавства України.11. УМОВИ ЗМІНИ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

11.1.Умови цього Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін в письмовій формі шляхом складання додаткової угоди до Договору.

11.2. Жодна із Сторін не має права передавати свої права за Договором третій стороні без письмової згоди на те другої Сторони.

11.3. Даний Договір розірванню в односторонньому порядку не підлягає.12. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

12.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до __________ р. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

12.2. ____________, додатки, доповнення та додаткові угоди до Договору є його невід'ємними частинами за умови, якщо вони складені в письмовій формі, підписані повноважними представниками та скріплені печатками Сторін.

12.3. Усі правовідносини, що виникають у зв`язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.

12.4. До закінчення строку дії Договору Сторони повинні врегулювати всі документарні та розрахункові взаємовідносини по суті виконання Договору.

12.5. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

12.6. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є невід`ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписні уповноваженими на те представниками Сторін.

12.7. Істотні умови договору є незмінними після підписання договору до повного виконання зобов`язань сторонами.

12.8. Учасник є платником (не є платником) податку на прибуток _________________________________________________________________________________

12.9. Замовник підтверджує, що він не є платником на загальній базі оподаткування.

12.10. Цей Договір складений українською мовою, у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу по одному для кожної із Сторін.

13. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід’ємною частиною цього Договору є:_________________________________________

14.ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Учасник: Замовник:Курахівська міська рада

85612, м.Курахове, пр. Карла-Маркса 4

р\р 35428018001824

в ГУДКУ Донецької обл.

МФО 834016

ЕДРПОУ 04053298

Тел. (06278) 3-30-50, 3-39-80

Міський голова

________________ С.М.СажкоДОДАТОК3

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИМ ТА ІНШИМ ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА

1. Документи, які повинен подати Учасник-юридична особа для підтвердження того, що він здійснює господарську діяльність відповідно до положень Статуту :

1.1.Копія Статуту або іншого установчого документу.2. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), передбачених законодавством:

2.1. Оригінал довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов'язковим платежам до бюджету дійсну станом на дату розкриття або більш пізню дату.3. Наявність відповідного дозволу або ліцензії.

3..1. Наявність відповідного дозволу або ліцензії на виконання певних послуг.4. Інші документи:

4.1. Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:

а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів);

б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб;

в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб).

4.2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності).

4.3. Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб).

4.4. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб).

4.5. Копія паспорту (для фізичних осіб).

4.6.Наявність обладнання і працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.

4.7.Досвід у виконанні аналогічних договорів.

4.8 Підтвердження відсутності підстав для відмов в торгах.* Примітки:

а) усі документи (за винятком оригіналів), виданих іншими установами, повинні бути завірені печаткоюї;

б) у разі необхідності Замовник має право запросити від будь-якого Учасника процедури закупівлі повторне підтвердження відповідності його кваліфікаційним вимогам чи звернутися за підтвердженням такої інформації до державних органів або відповідних експертних установ, організацій;

в) документи, які не передбачені Господарським кодексом для суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, не подаються останніми в складі своєї конкурсної пропозиції.

ДОДАТОК4

КРИТЕРІЇ ТА МЕТОДИКА ОЦІНКИ конкурсних ПРОПОЗИЦІЙ

Оцінка конкурсних пропозицій здійснюється на основі наступних критеріїв:

а) ціна конкурсної пропозиції;

б) умови розрахунків;

Оцінка проводиться згідно з наступною методикою.

Кількість балів кожної конкурсної пропозиції визначається сумарно. Максимально можлива кількість балів дорівнює 100 балам.

1. Максимальна кількість балів за критерієм „Ціна” -75.

2. Максимальна кількість балів за критерієм „Умови розрахунків” -10.

3.Максимальна кількість балів за критерієм гарантійний термін та  обслуговування .-15

Всі пропозиції, оцінені згідно з критеріями оцінки, шикуються по мірі зростання значень сумарного показника. У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету з конкурсних торгів.

Переможець визначається рішенням комітету з конкурсних торгів.наступна сторінка >>