Олександр Олесь «О слово рідне! Орле скутий!» - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Олександр Олесь «О слово рідне! Орле скутий!» - сторінка №1/1
Олександр Олесь «О слово рідне! Орле скутий!»

«О слово рідне! Орле скутий!» - патріотична лірика.

У період 1903 —1917 років Олесь став співцем національного відродження. Він продовжив традицію Тараса Шевченка, поставивши своє слово на сторожі «рабів німих», визволення України з-під колоніального ярма: слово, не зважаючи на переслідування і заборони, — носій волелюбного духу народу, його безсмертя.

Продовжуючи традиції Тараса Шевченка і Лесі Українки («Слово, чому ти не твердая криця?»), Олександр Олесь у вірші «О слово рідне! Орле скутий!» звеличує рідне слово, яке допоможе пробудити історичну пам'ять нації.

За жанром це — медитація, історіософське осмислення ролі рідного слова, загалом митця в історичній долі народу.

Три частини композиції виконують роль тези, антитези і синтезу.

Поезія вибудувала як монолог-звертання ліричного героя до рідного слова.

Анафоричне «О слово рідне!» увиразнює не тільки композиційну єдність, а й змістову наповненість, підкреслює щирість ліричної оповіді, схвильованість героя, зумовлює ораторські інтонації, патріотичні почуття. У його серці виникає біль через зневажливе ставлення до рідної мови й історичне безпам'ятство співвітчизників. Наскрізна антитеза розгортає сюжет вірша. Напасники України, розуміючи доленосну роль рідного слова в житті народу та його боротьбі за свободу, забороняли українську мову, цей безцінний скарб «чужинцям кинули на сміх». Поет використовує яскраві метафори й епітети: українське слово уподібнюється «скутому орлу», тобто поневоленому народові, слово якого завжди звучало як «співочий грім батьків моїх», а тепер «дітьми безпам'ятно забутий».

Ідея вірша випливає з переконань митця, що рідне слово відбиває драматичну історію України, стало духовною зброєю народу. Перед поетовим зором постають мальовничо-звукові картини образу України і рідної мови, яка відлунює шумом дерев, ревінням Дніпра, музикою «зір блакитнооких», / «Шовковим співом степів широких».

Зображуючи поетичний образ неповторної краси української мови і Вітчизни, поет висловлює своє творче кредо: «О слово! Будь мечем моїм! / Ні, сонцем стань! Вгорі спинися, / Осяй мій край і розлетися / Дощами судними над ним».

Образ меча в Олеся перегукується з емблемою апостола Павла, в якого він символізує меч духовний: «Меч духовний є слово Боже». Автор переосмислює цей образ, поєднуючи в ньому духовне і творче начала, слово-меч стає атрибутом свободи і справедливості.

  • У річищі символізму поет вдається до міфологічних образів космічного простору — сонця, синього неба, музики зір, а також біблійних образів (слово-меч, судні дощі), що очищають рідний край від зла і стануть запорукою відродження нації, якщо вона поставить слово-меч собі на службу, оберігатиме рідне слово — символ безсмертя народу. Сергій Єфремов високо оцінив патріотичний пафос поезії, підкреслив протест поета проти насильства, гнів за скривджених, представив «зразки громадянської, високої лірики, до якої після Шевченка ніхто так високо не підіймавсь на Україні».

«Чари ночі»

До символістської поетики належить шедевр інтимної лірики «Чари ночі». Тогочасного читача дивувала експресивна неповторність поетичних образів Олеся, гнучкість і легкість оповіді, образи, споріднені з фольклорними, але пройняті особливою щирістю, мрійливістю, збентеженістю від краси світу і любові:

Сміються, плачуть солов'ї

1 б'ють піснями в груди:

«Цілуй, цілуй, цілуй її /

Знов молодість не буде!

Ліричний герой стає посередником, своєрідним органом, музика якого сягає небес і здійснюється зв'язок людини з таємничими, позасвідомими силами, самою природою.

Поезія сповнена вітаїстичних (від латин, vita — життя), тобто життєлюбних мотивів, які прославляють філософію життя ліричного героя, його закоханість у красу буття і людини. Він

відчуває екзистенційне просвітлення:

На мент єдиний залиши

Свій сум, думки і горе

І струмінь власної душі

Улий в шумляче море .

Його душу охоплює жаль за скороминущістю життя й кохання. Зачарований божественною красою дівчини і світу, незвичайним душевним піднесенням, він готовий вигукнути вслід за Фаустом: «Мить, зупинися, ти прекрасна!»

Для вирішення ідейно-художнього задуму поет вибрав кільцеву композицію твору, яка є важливим складником авторської концентрації почуттів, відтворення динаміки розгортання ліричного сюжету. Уже перша строфа «Чар ночі» наповнена вітальною енергією, що нагадує енергію до пізнання і творення героя Йоганна Вольфґанґа Ґете («І схочеш ти вернуть собі, / Як Фауст, дні минулі... / Та знай: над нас - боги-глухі и нечулі*).

Ліричний герой Олеся — це людина, що сповідує філософію гедонізму, тобто насолоди від життя, яка уявляється вищим благом. При цьому добро усвідомлюється як те, що дає задоволення, насолоду, а зло — те, що спричиняє страждання. Для ліричного героя цілувати дівчину — означає поєднати в гармонійне ціле фізичне й духовне начала, вимріяний ідеальний та реальний світ; через поцілунок осягається сердечне людське єство, долається минущість життя.

Перша строфа повторюється в кінці вірша, обрамлюючи його, увиразнюючи смислову багатозначність художнього світу. її підкреслюють метафори і перехресне римування, що вибудовується з різних частин мови: солов'ї Ті; груди — буде, а також чотиристопний ямб з пірихієм, що утворює особливу ритміку.

Ви вже знаєте, що ліричне повіствування ведуть власне автор та ліричний герой. У «Чарах ночі» лірична оповідь складається з трьох суб'єктів: власне автора, ліричного героя і ти, тобто адресата, уявного співбесідника: «Лови летючу мить мит тя! І Чаруй, хмелій, впивайся / І серед мрій і забуття / В розкошах закохайся». Якщо оповідь починає власне автор, то далі монолог веде ліричний герой, який звертається до адресата, спонукаючи його до дії: « Чому стоїш без руху ти, / Коли весь світ співає? І Налагодь струни золоті: / Бенкет весна справляє*.

В архітектоніці поезії важливу естетичну функцію відіграє художній паралелізм: зіставлення навколишньої краси, буяння природи і почуттів ліричного героя, його закоханості, щирої віри в добро. Природа ніби спонукає закоханих злитися з нею: «Поглянь, уся земля тремтить / В палких обіймах ночі, / Лист квітці рвійно шелестить, / Траві струмок воркоче*. Ліричний герой закликає любити життя, втішатись його красою, цінувати кожну щасливу мить. Тільки в єднанні з природою кохані виявляють свою гармонію, духовну багатогранність.

Інтимна лірика Олександра Олеся — цікаве й самобутнє явище українського символізму. Поезії про взаємне і неподільне кохання наповнені напругою пристрасті, щирістю почуттів, які виражаються через символіку, почерпнуту з фольклору, але наповнену новими значеннями