Олександра Глазова Українська мова Матеріали до уроків 8 клас частина перша - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Олександра Глазова Українська мова Матеріали до уроків 8 клас частина перша - сторінка №1/6


Олександра Глазова

Українська мова

Матеріали до уроків

8 клас
ЧАСТИНА ПЕРША

2002


Посібник уміщує дидактичний матеріал до кожної з виучуваних у 8 класі тем, детальні методичні розробки всіх передбачених чинною програмою уроків розвитку зв’язного мовлення, тексти для переказів, а також систему вправ, що забезпечують підготовку учнів до роботи над творами різних жанрів та стилів.

Поданий у посібнику дидактичний матеріал включає тексти й окремі речення, що сприяють формуванню національної самосвідомості, української ментальності, вихованню патріотизму, моральних переконань, відображають загальнолюдські моральні цінності. До книжки увійшли тексти, присвячені питанням вітчизняної історії та культури, проблемам етики, естетики, екології.Для вчителів-словесників, студентів філологічних факультетів.

ЗМІСТ


Вступ. Мова – найважливіший засіб пізнання, спілкування і впливу

4

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО
Розділи науки про мову. Основні мовні одиниці

6

Лексичне і граматичне значення слова

8

Частини мови

10

Головні та другорядні члени речення

12

ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ. ОДНОСКЛАДНІ РЕЧЕННЯ
Односкладне речення

13

Означено-особові речення

15

Неозначено-особові речення

16

Узагальнено-особові речення

18

Безособові речення

19

Односкладні речення з головним членом-підметом (називне)

22

НЕПОВНІ РЕЧЕННЯ
Неповні речення

24

Тире в неповних реченнях

26

РЕЧЕННЯ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ
Речення з однорідними членами

27

Однорідні і неоднорідні означення

30

Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами

32

РЕЧЕННЯ ЗІ ЗВЕРТАННЯМИ, ВСТАВНИМИ СЛОВАМИ
Звертання поширені й непоширені. Розділові знаки при звертанні

36

Вставні слова, словосполучення, розділові знаки при них

40

Вставні речення

43

РЕЧЕННЯ З ВІДОКРЕМЛЕНИМИ ЧЛЕНАМИ
Відокремлені означення

46

Відокремлені прикладки

48

Відокремлені обставини

51

Відокремлені уточнювальні члени речення

54

Відокремлені додатки

56

ПРЯМА І НЕПРЯМА МОВА. ДІАЛОГ
Пряма і непряма мова як засоби передачі чужої мови. Розділові знаки при прямій мові

58

Речення з непрямою мовою. Заміна прямої мови непрямою

62

Цитата як спосіб передачі чужої мови. Розділові знаки при цитаті

63

Діалог. Розділові знаки при діалозі

66

ПОВТОРЕННЯ В КІНЦІ РОКУ
Односкладні речення. Неповні речення

70

Речення з однорідними членами. Речення зі звертаннями, вставними словами

71

Речення з відокремленими членами

75

Засоби передачі чужої мови

77
ПЕРЕДМОВА

Посібник уміщує найрізноманітніші матеріали, необхідні словесникові для навчання восьмикласників протягом навчального року. У книжці подано:  • систематизований за темами дидактичний матеріал, який учитель зможе використати як у процесі вивчення нового матеріалу, так і під час повторення та закріплення вивченого;

  • детальні методичні розробки всіх передбачених чинною програмою уроків розвитку зв'язного мовлення, включаючи тексти для переказів, а також систему вправ, що забезпечують підготовку школярів до роботи над твором, зразки планів творчих робіт, орієнтовний перелік тем творчих робіт тощо.

Дидактичний матеріал включає тексти й окремі речення, що відображають загальнолюдські духовні цінності, сприяють формуванню національної свідомості, вихованню патріотизму, розвиткові духовної та естетичної сфер особистості учня. Пропоновані тексти містять найважливіші відомості з народознавства, пов'язані з історією, культурою, звичаями й побутом українського народу, відомості з етики, естетики тощо.

Тексти та окремі речення дібрано з різних функціональних стилів мовлення.

Методичні розробки уроків розвитку зв’язного мовлення включають організацію повторення та закріплення засвоєного в попередніх класах про текст, типи й стилі мовлення, а також систему вправ, які готують восьмикласників до усвідомленого, а не автоматичного переказування та творення текстів різних стилів, різних типологічних значень або з поєднанням різних типів мовлення.

Посібник уміщує тексти для переказів (усних та письмових, докладних, вибіркових, творчих). Для переказу кожного виду пропонується по 3-5 текстів різного рівня складності. Це допоможе вчителеві у здійсненні диференційованого підходу до навчання восьмикласників: він зможе вибрати текст, який найбільше відповідає рівневі підготовленості учнів та умовам роботи в конкретному класі.

До кожної теми з розвитку зв’язного мовлення додано чіткі рекомендації вчителеві оптимальної будови уроку, а також особливостей формування в учнів текстотворчих умінь.

Посібник укладено згідно з вимогами Програми для середньої загальноосвітньої школи «Рідна мова» (Київ, «Перун», 1998), відповідно до основних положень концепції мовної освіти в Україні та концепції навчання державної мови в школах України.ВСТУП. МОВА – НАЙВАЖЛИВІШИЙ ЗАСІБ


наступна сторінка >>