Оперативне навчання вчителів початкових класів в умовах впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти в загал - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Наказ №188 Про вивчення стану готовності загальноосвітніх навчальних... 1 81.81kb.
З 1 вересня 2012 року розпочинається впровадження Державного стандарту... 7 1255.25kb.
Наказ №3/763 м. Луганськ Про дотримання вимог Державного стандарту... 1 160.16kb.
Впровадження галузей Державного стандарту початкової загальної освіти... 4 715.48kb.
Наказ №76 Про порядок організованого закінчення 2012/2013 навчального... 4 457.7kb.
План заходів відділу освіти щодо проведення акції «Дай руку, першокласнику! 1 95.29kb.
Наказ №02-5/217 Про затвердження робочих навчальних планів на 2013-2014... 1 61.06kb.
Наказ №142 Про виконання Плану заходів щодо впровадження Державного... 1 108.41kb.
Методичні рекомендації вчителям початкових класів 2012/2013р. 1 252kb.
Наказ №77 Про порядок організованого закінчення 2011/2012 навчального... 4 601.83kb.
Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти 20 5021.51kb.
Підприємство, яке спеціалізується на виробництві меблів планує місячний... 1 158.33kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Оперативне навчання вчителів початкових класів в умовах впровадження нового Державного - сторінка №1/1
Оперативне навчання вчителів початкових класів

в умовах впровадження нового Державного стандарту

початкової загальної освіти

в загальноосвітніх навчальних закладах району
Основні завдання:

 • створення системи управління підвищенням професійної компетентності та педагогічної майстерності керівників районних (РМО) та шкільних методичних об'єднань (ШМО) вчителів початкових класів та вчителів 1-4 класів в умовах оновлення змісту початкової освіти;

 • розподіл між вителями початкових класів та вчителями-предметниками, які викладають у 1 класі об'єктів творчого пошуку щодо шляхів розв’язання актуальних проблем у викладанні нового змісту навчальних предметів у 1-4 класах;

 • забезпечення безперервності між ланками освіти: дошкільна – початкова – основна школа (5 клас) з врахуванням нового змісту Базового компоненту дошкільної освіти (2012 р.) та нових навчальних програм для 5 класу (2013 – 2014 навчальний рік);

 • розробка інноваційних форм методичної роботи з педагогічними кадрами, що забезпечить оперативність одержання інформації з врахуванням етапності впровадження нових навчальних планів, програм та підручників у загальноосвітніх навчальних закладах області на період 2012-2016 роки;

 • формування в учасників навчально-виховного процесу загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня прагнення до самовдосконалення та самопізнання.Прогноз результативності:

 1. Зменшення психологічної напруги в педагогічних колективах в умовах динамічних змін.

 2. Утвердження вчителя в нових умовах, самореалізація, розкриття творчих здібностей, створення ситуації успіху та новизни власного педагогічного досвіду.

 3. Формування інноваційної компетентності учасників навчально-виховного процесу в початкових класах району.

Інформаційне забезпечення оновлення

змісту початкової освіти в районі


Районний методичний кабінетКолегія відділу освіти РДА

Наради керівників РМО та ШМО

Предметні олімпіади серед учнів 2-4 класів

Методична рада РМКЗавіду-юча РМК

Мето-дисти РМКУчні початкових класів

Керівни-ки МО

Вчителі початко-вих класівНачальник

відділу

освіти РДА


Вивчення стану розвитку початкової освіти в районі

Анкетування, співбесіди, аналіз матеріалів сайтів шкіл

Відвідування відкритих уроків та методичних заходів

Зріз навчальних досягнень молодших школярів та професійної компетентності педагогів

Аналіз статистичних даних, шкільної документації та документації методичного об'єднання

Вивчення перспективного досвіду вчителів початкових класів

Курси підвищення кваліфікації, самоосвітня діяльність

Районні та кущові семінари, майстер-класи

Наради керівників ШМО, РМО, робота творчих груп

Методична рада районного методичного кабінету

Діяльність методичних об'єднань

Колегія відділу освіти райдержадміністраціїЗворотній інформаційний зв'язок

Каскадна модель

оперативного навчання педагогічних працівників

початкової освіти в районній творчій лабораторії

(прямий і зворотний потік інформації)


Колегія відділу освіти РДА

Методична рада РМК
Методист дошкільної, початкової освіти та психологічної служби

Завідуюча методичним кабінетомПідвищення майстерності та професійної компетентності вчителя. Оновлення і розвиток початкової освіти.

Керівники загальноосвітніх навчальних закладів

Самостійна навчально-пізнавальна та практична робота вчителя

(самоосвіта)

Вчителі 4 класів району

Вчителі 3 класів району

Вчителі 2 класів району

Вчителі 1 класів району

Керівники РМО та ШМО методоб’єднань вчителів 4 класів

Керівники РМО та ШМО методоб’єднань вчителів 3 класів

Керівники РМО та ШМО методоб’єднань вчителів 2 класів

Керівники РМО та ШМО методоб’єднань вчителів 1 класів

Районний методичний кабінет

Районна творча лабораторія ОПЕРАТИВНОГО НАВЧАННЯ ВЧИТЕЛІВ початкових класів


Технологія оперативного навчання

вчителів початкових класів у районній творчій лабораторії

Прямий потік інформації

Етапи

Зміст роботи

Місце проведення

Відповідальні

Представництво педпрацівників, що навчаються

І етап (підготовчий)

 • Представлення проблеми (науково-теоретичне і практичне).

 • Визначення керівників.

 • Підготовка керівників та вчителів опорної ЗНЗ.

РМК, РБДТ

Завідуюча методичним кабінетом Мігдаль Л.П.

Методист РМК Шаф Г.Д. • Методисти дошкільної та психологічної служби;

 • заступники директора з навчально-виховної роботи;

 • 8 учителів початкових класів.

ІІ етап (район-ний)

Підготовка вчителів, які проводять навчання в районній творчій лабораторії:

 • відкриті уроки в 1, 2, 3, 4 класах;

 • представлення системи методичної роботи ЗНЗ

Опорна Веселинівська ЗОШ І-ІІІ ст.

Методист РМК Шаф Г.Д.

 • заступники директорів із навчально-виховної роботи – 9;

 • вчителі початкових класів – 23;

 • керівники МО – 23

ІІІ етап (кущовий)

Розгляд проблеми на засіданні районного методоб'єднання, організація практичного семінару-навчання

Районний методкабінет; опорна районна школа

Зав. РМК;

Методист з початкової освіти району;

Керівники районної творчої лабораторії


Орієнтовно:

вчителі 1-х класів 20

Вчителі 2-х класів – 20

Вчителі 3-х класів – 22

Вчителі 4-х класів – 18

Вчителі класів-комплектів– 16ІV етап (шкільний)

Розгляд проблеми на засіданні шкільного методоб'єднання вчителів початкових класів

Всі школи району

Директор ЗОШ, заступник з навчально-виховної роботи, керівник шкільного методоб'єднан-ня

Вчителі початкових класів, вчителі-предметники, які викладають в початкових класах усіх шкіл району

V етап (самоосвітній)

Самоосвітня діяльність учителя на всіх проміжних та кінцевому етапі

Всі вчителі початкових класів району

Самоуправління

Вчителі початкових класів, вчителі-предметники, які викладають в початкових класах усіх шкіл району

Всього охоплено: 100% вчителів початкових класів районуЗворотний потік інформації:

 • визначення рівня професійної компетентності керівників районних творчих лабораторій на навчанні в обласному центрі, узагальнення даних;

 • результативність участі вчителів початкових класів у різноманітних конкурсах професійної майстерності;

 • результативність участі учнів початкових класів в обласних предметних олімпіадах;

 • вивчення стану викладання навчальних предметів (впровадження нових програм) у загальноосвітніх навчальних закладах області;

 • вивчення перспективного педагогічного досвіду вчителів початкових класів району;

 • аналіз інформації на сайтах відділу освіти, районного методичного кабінету, загальноосвітніх шкіл району.Діяльність творчої лабораторії розвитку початкової освіти в районі

Методична рада РМК

Колегія відділу освіти РДА

Методисти дошкільної та початкової освіти

Методист психологічної службиТворча районна лабораторія розвитку початкової освіти

Освітня галузь

«Мови та література»

Освітня галузь

«Математика»

Освітня галузь

«Суспільствознавство»

Освітня галузь

«Здоров'я і фізкультура»

Освітня галузь

«Технології»

Освітня галузь

«Мистецтво»

Список педагогічних працівників району, які входять до творчої лабораторії розвитку початкової освіти за освітніми галузями Державного стандарту

Освітня галузь

Предмети

Керівники районної творчої лабораторії

Члени районної творчої лабораторії

Мови і літератури

Українська мова

Храпко Людмила Михайлівна

Веселинівська ЗОШ1.Мосійчук Любов Станіславівна

Луб'янська ЗОШ;

2.Тарасюк Наталія Олександрівна

Нововоскресенська ЗОШ;

3.Господар Тетяна Володимирівна

Веселинівська ЗОШРосійська моваІноземна мова

Слободенюк Лариса Олексіївна

Федорівська ЗОШ1.Максимів Ольга Юріївна

Новосвітлівська ЗОШ;

2.Бєльцова Ольга Володимирівна

Веселинівська ЗОШ;

3.Дацко Оксана Анатоліївна

Староолексіївська ЗОШМатематика

Математика

Феняк Ольга Кирилівна

Веселинівська ЗОШ
 1. Артемович Людмила Михайлівна

Кубряцька ЗОШ;

2.Васьків Олена Вікторівна Варюшинська ЗОШ;

3.Петрів Оксана Миколаївна Ставківська ЗОШ


Природознавство

Природознавство

Лутовинова Наталія Андріївна

Кудрявцівська ЗОШ1.Чорногор Олена Павлівна Варюшинська ЗОШ;

2.Волошанівська Марія Анатоліївна Подільська ЗОШ;

3.Малюкіна Марія Василівна Червонопрапорська ЗОШ


Суспільствознавство

Я у світі

Парфенюк Лариса Іванівна

Ставківська ЗОШ1.Кіпень Ірина Дмитрівна

Подільська ЗОШ;

2.Парфенюк Оксана Якимівна Михайлівська ЗОШ;

3.Павлова Тетяна Петрівна Покровська ЗОШЗдоров’я та фізична культура


Основи здоров’я

Ярошик Тамара Володимирівна

Градівська ЗОШ1.Галактіонова Наталя Петрівна Покровська ЗОШ;

2.Рожелюк Ольга Леонідівна Піщанобрідська ЗОШ;

3.Фортуна Ірина Григорівна Катеринівська ЗОШ


Фізична культура

Пундак Ірина Георгіївна Порічанська ЗОШ

1.Рябош Ганна Григорівна Староолексіївська ЗОШ;

2.Стрункіна Ольга Володимирівна Нововоскресенська ЗОШ;

3. Бардіна Тетяна Леонідівна Колосівська ЗОШ


Технології


Трудове навчання

Ковалів Олена Іванівна Широколанівська ЗОШ

1.Швагрук Юлія Іванівна Бондарівська ЗОШ;

2.Пироговська Тетяна Петрівна Колосівська ЗОШ;

3.Капленко Мирослава Михайлівна Порічанська ЗОШ


Сходинки до інформатики

Белінська Світлана Анатоліївна Михайлівська ЗОШ

1.Колодзійська Людмила Сергіївна Новокатеринівськак ЗОШ;

2.Сафронова Ольга Борисівна Бондарівська ЗОШ;

3.Васильєва Валентина Іванівна Луб'янська ЗОШ


Мистецтво


Образотворче мистецтво

Козлюк Наталія Олександрівна Катеринівська ЗОШ

1.Лах Ольга Петрівна Новокатеринівська ЗОШ;

2.Таранова Алла Володимирівна Куйбишівська ЗОШ;

3.Кравцова Клавдія Дмитрівна Новосвітлівська ЗОШ


Музичне мистецтво

Гуменюк Світлана Володимирівна Піщанобрідська ЗОШ

1.Овчаренко Лілія Олександрівна Куйбишівська ЗОШ;

2.Якубенко Наталія Павлівна Кубряцька ЗОШ;

3.Стрельбицька Лариса Володимирівна Кудрявцівська ЗОШ


РМК у 20012-2013 навчальному році рекомендує :


 1. Розробити заходи щодо системного поетапного впровадження нових Державних стандартів:

 • дошкільної освіти (Базовий компонент дошкільної освіти, програма «Впевнений старт») – організація підготовчих занять з майбутніми першокласниками не пізніше 15 вересня 2012 року;

 • початкової загальної освіти – використання нових навчальних планів, програм, підручників у 1 класі, підготовка - до 2 класу; передача досвіду 4-1 клас);

 • базової загальної освіти (підготовка до впровадження нових навчальних планів, підручників і програм у 5 класі з 2013-2014 навчального року).Мета заходів: організація інноваційної діяльності методичних служб, педагогічних колективів щодо впровадження практико-діяльнісного, компетентнісного підходу до навчання, дієвого використання системи контролю та оцінювання навчальних досягнень молодших школярів.

Основні завдання: • Створити передумови для комплексного впровадження державних нормативних документів, що стосуються забезпечення якісної початкової освіти.

 • Сприяти використанню в педагогічному процесі початкової школи сучасних освітніх технологій.

 • Максимальне використання творчого потенціалу педагогічних працівників та учнів початкової школи.

Заходи повинні забезпечити створення в районі єдиного інформаційного простору, цілісне охоплення проблем модернізації змісту початкової освіти, адаптивну систему методичного супроводу: область – район – ЗОНЗ – вчитель – учень - батьки. Здійснюється цей проект через інтеграцію курсової, міжкурсової та самоосвітньої діяльності педагогів.

2. Передбачити підготовку методичного активу, педагогічних працівників для розв’язання актуальних проблем початкової освіти.

Методистам початкової освіти РМК планувати і проводити свою роботу з педагогічними колективами залежно від особливостей кадрового складу кожного педагогічного колективу за освітою, стажем роботи, віком, здатністю сприймати нове тощо.3. Організувати проведення Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2013» та обласних предметних олімпіад.


Від того, наскільки оперативно і чітко сплановані й проведені зазначені заходи, залежатиме якість початкової освіти, результативність діяльності всіх учасників навчально-виховного процесу.
4. Донести до кожного педагога розуміння обов’язковості переосмислення власної роботи відповідно до нових умов, сформувати відчуття відповідальності за обсяг і якість роботи, передбачену посадовими інструкціями.