О.Є. Кузьмін доктор економічних наук, ну „Львівська політехніка - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
О.Є. Кузьмін доктор економічних наук, ну „Львівська політехніка - сторінка №1/1
Сергій Реверчук

Іво Полулях

Історія економічних вчень

Львівський національний університет

імені Івана Франка

Кафедра банківського і страхового бізнесу ЛНУ ім. Івана Франка

Український Вільний Університет (Мюнхен)
Сергій Реверчук

Іво Полулях

Історія економічних вчень

Львів


«Тріада плюс»

2007


УДК 330.8

ББК 65.02

Р32

Рецензенти: О.Є. Кузьмін – доктор економічних наук, НУ „Львівська політехніка”.М.В. Брик – доктор економічних наук, професор, Львівська національна академія ветеринарної медицини ім. С. З. Гжицького.

Л.І. Дмитриченко – доктор економічних наук, професор, Донецький національний університет.


Сергій Реверчук, Іво Полулях. Історія економічних вчень / Навч. посібник, Львів: Тріада плюс, 2007. – 352 с.

У навчальному посібнику розглядаються економічні ідеї від епохи античності до епохи зародження класичної та критичної школи політекономії.

Для студентів, аспірантів, викладачів, всіх, хто цікавиться історією економічної думки.

© С. Реверчук, І. Полулях, 2007.

© Тріада плюс, 2007.
ISBN 966-7596-89-3

ЗМІСТ

Передмова

Розділ 1. Теоретико-методологічні засади вивчення історії економічних вчень


 1. Що вивчає історія економічних вчень

 2. Методологія і періодизація історії економічних вчень

 3. Джерела інформації про економічні вчення

 4. Роль та значення історії економічних вчень для підготовки нового покоління фахівців з економіки

Резюме

Подумайте

Література
Розділ ІІ. Економічне мислення античного світу. Еллада і Рим

 1. Особливості економічних ідей і поглядів мислителів античності

 2. Економічні погляди мислителів стародавньої Греції

Ксенофонт

Платон


Арістотель

3. Економічні ідеї стародавнього Риму

Катон Старший

Варрон


Колумелла

Тіберій і Гай ГракхиЕкономічні ідеї раннього християнства – державної релігії Римської імперії (1-2 ст. н.е.)

Резюме

Подумайте

Література
Розділ ІІІ. Економічні ідеї середньовіччя

 1. Загальна характеристика економіних вчень у середньовіччі

 2. Економічні погляди Томи Аквінського та інших схоластиків

Резюме

Подумайте

Література
Розділ IV. Економічні ідеї меркантилістів – кристалізація наукових теорій

 1. Суть і принципи меркантилізму

 2. Особливості німецького камералізму

 3. Погляди меркантилістів на деякі економічні проблеми

 4. Короткий нарис про італійський, англійський та французький меркантилізм

 5. Оцінка меркантилізму: підсумки та висновки

Резюме

Подумайте

Література
Розділ V. Політична арифметика У. Петті

 1. Методологічні засади економічних досліджень У. Петті

 2. Вчення про ціну продукту, праці і землі

Резюме

Подумайте

Література
Розділ VІ. Фізіократія Д. Кене

 1. Методологічні особливості фізіократичних теорій.

 2. Теорія простого відтворення суспільного продукту.

 3. Фізіократична теорія інвестицій.

Резюме

Подумайте

Література
Розділ VІІ. Політекономія А. Сміта

 1. Методологія аналізу А. Сміта.

 2. Тлумачення А. Сміта деяких теоретичних проблем економіки.

 3. Функції держави і «невидима рука» економіки.

 4. Сприйняття економічного вчення А. Сміта його сучасниками.

Резюме

Подумайте

Література
Розділ VІІІ. Економічна теорія Д. Рікардо

 1. Віхи життєвого шляху і методологія аналізу Д.Рікардо.

 2. Теорії вартості, земельної ренти, капіталу, грошей і кредиту.

 3. Теорія функціонування підприємництва і банківництва.

 4. Теорія інвестицій Д.Рікардо у праці «Засади політичної економії та оподаткування»

Резюме

Подумайте

Література
Розділ ІХ. Класична політекономія після А. Сміта і Д. Рікардо

 1. Політекономія Ж.-Б. Сея

 2. Теорії народонаселення і реалізації Т.-Р. Мальтуса

 3. Економічні ідеї Дж. С. Мілля

 4. Сприйняття класичної політекономії в Німеччині.

 5. Економічні ідеї гармоністів.

 6. Економічні теорії Д.-Е. Кернеса і Г. Мангольдта.

Резюме

Подумайте

Література
Розділ Х. Політекономія С. Сісмонді

 1. Праця „Нові засади політичної економії С. Сісмонді” і критика економічної ортодоксії

 2. Економічна ідеологія дрібного виробництва

Резюме

Подумайте

Література
Розділ ХІ. Економічні ідеї К. А. Сен-Сімона

 1. Життєвий шлях і методологія К.А. Сен-Сімона

 2. Вчення про суспільну формацію.

 3. Критика капіталізму і приватної власності

 4. Проект нового індустріального суспільства.

Резюме

Подумайте

Література
Розділ ХІІ. Національна політекономія Ф. Ліста

 1. Життєвий шлях, методологія та економічний націоналізм Ф.Ліста.

 2. Критика Лістом космополізму і матеріалізму класичної політекономії

Резюме

Подумайте

Література
Розділ ХІІІ. Економічне вчення К. Маркса

 1. Життєві віхи і методологія дослідження К. Маркса.

 2. Заслуги і помилки економічного вчення К.Маркса

 3. Базові економічні теорії К.Маркса і сучасність.

Резюме

Подумайте

Література

Додаток А. Список найвидатніших імен в історії економічних вчень.

Додаток Б. Перелік основних понять і категорій з історії економічних вчень.

Додаток В. Перелік найважливіших праць з історії економічних вчень.

Додаток Г. Лауреати Нобелівської премії з економіки.

Додаток Д. Іноземна література.