Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Машини і технології пакув - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний... 1 259.01kb.
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний... 1 85.83kb.
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний... 1 65.41kb.
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний... 1 86.97kb.
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний... 1 80.97kb.
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний... 1 168.07kb.
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний... 1 90.42kb.
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний... 1 343.82kb.
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний... 1 234.11kb.
Організація баз даних Чисельні методи в інформатиці Системи штучного... 1 96.53kb.
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний... 1 123.6kb.
Затверджено рішенням комітету з конкурсних 1 314.63kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра - сторінка №1/1
Перелік дисциплін, які виносяться

для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра

зі спеціальності «Машини і технології пакування»
Гідравліка, гідро- та пневмоприводи

Основи автоматизації виробничих процесів

Електроніка та мікропроцесорна техніка

Машини та устаткування галузі

Основи інформаційних процесів у виробництві

Технологія пакування та зберігання пакованої продукції

Пакувальне обладнання

Обладнання та матеріали для виготовлення упаковок

Обладнання для дозування матеріалів
Програми дисциплін
Гідравліка, гідро- та пневмоприводи
Функції гідро- та пневмоприводу

Гідропривід – основні функції, переваги та недоліки, історія розвитку. Принцип дії гідроприводу. Основні функції гідро- та пневмоприводу. Основні параметри гідро- та пневмоприводу.Типові схеми гідравлічного та пневматичного приводу автоматизованого обладнання

Типова схема гідроприводу. Типова схема пневмоприводу. Основні параметри гідравлічного та пневматичного приводу.Основні властивості робочого середовища

Рідини та гази як робоче середовище. Основні властивості рідин та газів. Основне рівняння гідростатики. Закон збереження енергії. Рівняння Бернуллі. Кількість завдань. Рівняння Бернуллі для реальної рідини. Система підготовки стиснутого повітря.Втрати тиску рідини та газу у трубопроводах

Витікання рідини та газу через малий отвір. Гідравлічні втрати у гідроприводі. Режими протікання рідини через трубопровід. Втрати тиску за умов протіканні рідини та стиснутого повітря через трубопровід. Рівняння нерозривності потоку. Трубопроводи. Розрахунок прохідного січення трубопроводів.Гідравлічні насоси

Основні параметри гідромашин. Гідравлічні насоси. Аксіально-поршневий гідронасос Шестерінчастий гідронасос. Пластинчастий гідронасос. Пластинчастий гідронасос подвійної дії. Радіально-поршневий гідронасос. Способи регулювання продуктивністю гідронасоса.Апарати керування та розподілення. Гідравлічні клапани

Гідроклапани. Запобіжний та переливний клапан. Типові схеми використання запобіжного та переливного клапанів. Зворотний клапан. Типові схеми використання зворотного клапана. Редукційний клапан, схеми використання. Типи розподілювачів. Золотникові розподільники. Типові схеми використання розподілювачів. Гідравлічні дроселі. Схеми використання. Регулятор витрат, схеми використання. Гідрозамки. Типові схеми використання гідрозамків. Гідравлічні допоміжні апарати.Гідроакумулятори

Гідроакумулятори, типи, способи використання, вибір та розрахунок. Використання гідроакумуляторів для оптимізації гідросистем. Радіально-поршневий гідронасос.Пневматичні апарати керування

Пневматичні редукційні клапани. Пневматичні клапани витримки часу та тиску. Пневматичні допоміжні апарати.Ущільнення елементів гідро- та превмоприводу

Ущільнення. Ущільнення рухомих та нерухомих з’єднань. Матеріали та конструкції ущільнень, технічні вимоги.Логічні схеми керування

Гідропневмоавтоматика. Побудова логічних систем керування. Логічні функції, їх реалізація.Гідравлічні та пневматичні двигуни

Гідроциліндри. Типи гідроциліндрів Розрахунок гідроциліндрів Диференціальний спосіб під’єднання

Гідроциліндра. Гідромотори. Основні параметри гідромоторів. Пневмоциліндри та пневмокамери, їх

типи та розрахунок. Гідравлічні та пневматичні моментні двигуни.Способи регулювання швидкості руху виконавчих органів

Ступінчасте регулювання швидкості руху виконавчих органів. Об’ємне регулювання швидкості руху виконавчих органів. Дросельне регулювання швидкості руху виконавчих органів.Підсилювачі потужності

Гідравлічні та пневматичні підсилювачі потужності. Гідропідсилювач без зворотного зв’язку. Гідропідсилювач з кінематичним зворотним зв’язком. Гідропідсилювач з гідромеханічним зворотним зв’язком. Гідропідсилювач з силовим зворотним зв’язком за положенням.Гідравлічний стежний привід

Гідравлічні стежні пристрої. Однощілинний гідравлічний стежний привід. Двощілинний гідравлічний стежний привод. Чотирищілинний гідравлічний стежний привід.Проектування гідравлічного та пневматичного приводу

Основні етапи проектування гідравлічних та пневматичних приводів. Циклограми роботи виконавчих органів. Реалізація елементів циклу гідравлічними та пневматичними засобами

Послідовність розрахунку гідроприводу. Послідовність розрахунку пневмоприводу.

Регулювання швидкості руху виконавчих органів

Способи регулювання швидкості руху виконавчих органів. Ступінчасте, об’ємне та дросельне регулювання швидкості.Підсилювачі гідропотужості

Гідравлічні та пневматичні підсилювачі потужності. Типи гідравлічних та пневматичних підсилювачів.Гідропневмоавтоматика

Побудова логічних систем керування. Логічні функції, їх реалізація. Елементи пневмоавтоматики.Гідравлічні стежні пристрої

Однощілинний гідравлічний стежний привод. Двощілинний гідравлічний стежний привід.

Чотирищілинний гідравлічний стежний привод.

Гідравлічні та пневматичні приводи

Проектування гідравлічних та пневматичних приводів. Циклограми роботи виконавчих органів. Реалізація елементів циклу гідравлічними та пневматичними засобами.Параметри пристроїв в гідравлічних та пневматичних приводах

Вибір параметрів пристроїв в гідравлічних та пневматичних приводах. Об’єднання елементів циклу в загальну принципову схему.Розрахунки гідроприводу

Послідовність розрахунку гідроприводу. Складання принципової схеми. Складання циклограми. Складання витратної характеристики.


Література

1. Гидравлика, гидромашины и гидроприводы : учебн. для машиностроит. вузов / Т.М. Башта, С.С. Руднев, Б.Б. Некрасов и др. – 2-е изд., перераб. – М. : Машиностроение, 1982. – 423 с.

2. Штеренлихт Д.В. Гидравлика : учеб. для вузов в 2 кн. / Д. В.Штеренлихт. – М. : Энергоатомиздат, 1991. – 367 с.

3. Гидравлика : учеб. пособие в 2 т. – К. : Фесто, 2002.

4. Пневматика : учеб. пособие. – К. : Фесто, 2002.

Основи автоматизації виробничих процесів


Основні поняття та визначення

Історія автоматизації. Етапи автоматизації. Механізація. Автоматизація. Автомат. Напівавтомат. Автоматична лінія. Тенденції розвитку автоматизованого виробництва. Принципи створення автоматизованого виробництва.Автоматизація виробництва та його складові елементи

Технологічний процес та його структура. Класифікація автоматизованого обладнання і технологічних процесів. Основні передумови автоматизації.Загальна характеристика технічних засобів автоматизації виробничих процесів

Види технічних засобів автоматизації виробничих процесів. Поняття технологічної машини. Технічні засоби різних ступенів автоматизації виробничих процесів. Технічні засоби гнучкого автоматизованого виробництва. Загальні принципи створення технічних засобів автоматизації та підвищення їх гнучкості.Основні положення теорії продуктивності робочих машин

Основи теорії продуктивності. Технологічна, циклова, технічна, фактична продуктивності. Коефіцієнт продуктивності. Відмови в роботі автоматизованого обладнання. Показники надійності автоматів та автоматичних ліній.Системи машин автоматичної дії

Технологічні принципи побудови автоматів і автоматичних ліній. Компонування автоматизованого обладнання. Принципи побудови систем технологічних машин. Класифікація технологічних ліній.Системи керування автоматизованими технологічними комплексами

Системи керування. Системи автоматизованого регулювання технологічних процесів. Програмне керування технологічними комплексами. Синтез алгоритму керування технологічною машиною.Автоматичні транспортні і завантажувальні пристрої, автоматизація складання,

сортування, лічення виробів та їх контроль. Роботизація виробництва

Автоматичні завантажувальні пристрої. Вібраційні бункерні завантажувальні пристрої, вібраційні конвеєри. Автоматизація складання, сортування, лічення виробів та їх контроль. Роботизація виробництва.


Література

1. Пальчевський Б.О. Технологічні основи гнучкого автоматизованого виробництва : навч. посіб. / Б.О. Пальчевський. – Львів : Світ, 1994. – 208 с.

2. Кодра Ю.В. Завантажувальні пристрої технологічних машин. Розрахунок і конструювання : навч. посіб. / Ю.В. Кодра, З.А. Стоцько, О.В.Гаврильченко; за ред. З.А. Стецька. – Львів : Бескид БІТ, 2008. – 356 с.

3. Повідайло В. Вібраційні процеси та обладнання : навч. посіб. / Володимир Повідайло. – Львів : вид-во НУ «Львівська політехніка», 2004. – 248 с.

4. Силин Р.И. Автоматизация производственных процессов в машиностроении : учеб. пособие / Р.И. Силин. – Хмельницкий : ХНУ, 2004. – 270 с.

5. Силин Р.И. Автоматизация загрузки оборудования в машиностроении : учеб. пособие / Р.И. Силин. –Хмельницкий : ТУП, 2003. – 225 с.

6. Сілин Р.І. Збірник задач з основ автоматики і автоматизації виробничих процесів / Р.І. Сілин, Я.Ф. Стадник, В.В. Третько. – Хмельницький : ХНУ, 2005. – 211 с.

Електроніка та мікропроцесорна техніка


Напівпровідникові прилади

Власна та домішкова провідності напівпровідників (н/п). Фізичні процеси в р-n-переході. Будова, особливості роботи, вольт-амперна характеристика та основні параметри випрямних діодів. Явище електричного пробою, основні параметри та вольт-амперна характеристика стабілітронів. Особливості будови діодів Шоткі. Світлодіоди, фотодіоди, діодні оптрони – основні параметри та особливості використання. Керовані двополюсні елементи (варікапи, фоторезистори, резисторні оптрони). Будова та принцип роботи біполярних транзисторів. Умовні позначення. Типові схеми включення – схема зі спільною базою, схема зі спільним емітером та схема зі спільним колектором. Багатошарові н/п (динистори, тиристори) – особливості будови, основні характеристика.Аналогова техніка

Стабілізоване джерело живлення, одно та двопівперіодні випрямлячі, згладжувальні фільтри, параметричні та компенсаційні стабілізатори. Підсилювач змінного та постійного струму. Операційні підсилювач (ОП), аналогові схеми на ОП. Підсилювач потужностіЦифрова техніка

Основні логічні функції (І, АБО, НЕ). Основи алгебри логіки, синтез та мінімізація комбінаційних логічних функцій. Ключовий режим роботи транзисторів. Логічні елементи на біполярних та польових транзисторах. Комбінаційні інтегральні схеми (ІС) середньої інтеграції (суматори, дешифратори, мультиплексори, арифметичні логічні пристрої). Інтегральні тригери. ІС середньої інтеграції з пам’яттю (лічильники, регістри). Інтегральні запам’ятовувальні пристрої.Мікропроцесорна техніка

Архітектура мікропроцесора (МП) – акумулятор, буферні регістри, лічильник команд, регістр команд, шина даних, адресна шина. пам’ять програм та пам’ять даних. Система команд та способи адресації. Основи програмування МП.


Література

1. Дружинін А.О .Твердотільна електроніка. Фізичні основи і властивості напівпровідникових приладів : навч. посіб. / А.О. Дружинін. – Львів: вид-во НУ «Львівська політехніка», 2009. – 332 с.

2. Будіщев М.С. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка / М.С. Будіщев. – Львів : Афіша, 2001.

3. Дудикевич В.Б. Електроніка та мікросхемотехніка : Ч. 1. Електроніка / В.Б. Дудикевич, Г.В. Кеньо, І.В. Петрович. – Львів : вид-во НУ «Львівська політехніка», 2010.

4. Колоннтаєвський Ю.П. Електроніка і мікросхемотехніка : підруч. / Ю.П. Колоннтаєвський, А.Г. Сосков; за ред. А.Г. Соскова. – 2-е вид. – К. : Каравела, 2009. – 416 с.

5. Мілих В.І. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка : підруч. / В.І. Мілих, О.О. Шавьолкін; за ред. В.І. Мілих. – К .: Каравела, 2007. – 688 с.

Машини та устаткування галузі
Класифікація металорізального обладнання

Історія розвитку верстатобудування. Система позначення металорізальних верстатів. Місце і роль верстатобудівної промисловості у машинобудуванні. Стан випуску верстатів з числовим програмним керуванням (ЧПК), автоматів і напівавтоматів. Класи точності верстатів. Особливість позначення верстатів з ЧПК залежно від типу системи керування і способу зміни інструменту.Кінематичні основи металорізальних верстатів

Рухи в металорізальних верстатах. Механізми керування рухами. Кінематичні ланцюги. Робочі і допоміжні рухи. Муфти, гальмівні, блокувальні, реверсивні пристрої. Ступеневі і безступеневі приводи верстатів.Загальні відомості про верстати з програмним керуванням

Способи задавання програми в аналоговому вигляд. Циклове програмне керування верстатами. Числове програмне керування. Історія розвитку систем ЧПК. Системи керування кулачками, упорами, копіювальні системи. Позиційні, прямокутні, контурні, комбіновані, групові, розімкнені, замкнені, адаптивні системи ЧПК. Системи координат і умови раціонального використання верстатів з ЧПК.Токарні верстати

Токарно-гвинторізні верстати. Токарно-револьверні верстати. Токарно-лобові і карусельні верстати. Універсальні і спеціалізовані верстати. Формотвірні рухи, основні розміри, призначення. Складені структури. Ланка збільшення кроку. Ланцюги прискореного переміщення вузлів верстатів. Призматичні і циліндричні револьверні головки. Пристрої для нарізування різі різцем або гребінкою. Забезпечення ступенево-постійної швидкості під час оброблення торців. Планетарний механізм у ланцюзі головного руху.Токарні напівавтомати і автомати

Одношпиндельні горизонтальні напівавтомати. Фасонно-відрізні автомати. Автомати фасонно-поздовжнього точіння. Токарно-револьверні автомати. Багатошпиндельні горизонтальні автомати. Вертикальні багатошпиндельні напівавтомати. Багаторізцеві, копіювальні, багаторізцево-копіювальні напівавтомати. Пруткові і бухтові фасонно-відрізні автомати. Механізм подавання і випрямлення дроту. Сполучення обертового руху прутка і його переміщення разом зі шпиндельною бабкою для обробки конічних і фасонних поверхонь. Ліве обертання шпинделя, обумовлене зменшенням кількості перемикань шпинделя під час нарізування різі. Швидкосвердлильний пристрій для малих отворів. Метод обгону під час нарізування різі. Напівавтомати послідовної, паралельної і послідовно-паралельної дії.Токарні верстати з програмним керуванням

Тенденції розвитку токарних верстатів з ЧПК. Автоматична коробка швидкостей. Переміщення супорта і полозків від крокових двигунів. Гідропідсилювачі обертових моментів. Обточування валів одночасно з двох боків. Відрізання деталей дисковою фрезою. Пристрої для нарізування різі.Свердлильні і розточувальні верстати

Свердлильні верстати. Розточувальні верстати. Тенденції розвитку універсальних свердлильних верстатів. Радіально-свердлильні, горизонтально-свердлильні верстати. Автоматизація свердління на універсальних верстатах. Горизонтально-розточувальні, координатно-розточувальні, алмазно-розточувальні верстати. Змінні багатошпиндельні головки.Верстати свердлильно-розточувальної групи з ЧПК

Особливості побудови свердлильних верстатів з ЧПК. Особливості побудови розточувальних верстатів з ЧПК. Позиційна система ЧПК. Зміна інструментів за допомогою револьверної головки. Замкнена система зворотного зв’язку на базі безконтактних сельсинів. Три різні швидкості переміщення деталі, закріпленої на столі верстата.Фрезерні верстати

Горизонтально-фрезерні верстати. Вертикально-фрезерні верстати. Універсальні ділильні головки. Особливості побудови фрезерних верстатів з ЧПК. Фрезерні верстати неперервної дії – карусельні і барабанно-фрезерні. Одностоякові консольні, безконсольні і двостоякові. Універсальні лімбові ділильні і оптичні головки. Компонування фрезерних верстатів з ЧПК. Принцип роботи висувної фрезерної головки. Контурна система ЧПК. Дискретність переміщень стола.Стругальні і довбальні верстати

Поперечно-стругальні верстати. Поздовжньо-стругальні верстати. Довбальні верстати. Регулювання довжини ходу і зони стругання повзуна. Схеми швидкостей кулісного механізму. Схема храпового механізму ланцюга подачі. Колова подача стола.Протяжні верстати

Горизонтально-протяжні верстати. Вертикально-протяжні верстати. Тенденції розвитку протяжних верстатів. Особливість забезпечення подачі. Основні параметри, що характеризують протяжні верстати. Особливість фіксування заготовки на горизонтально-протяжних верстатах. Повний і неповний цикли роботи верстата. Вертикально-протяжні верстати з одним і двома повзунами. Протягування загартованих деталей інструментами з алмазним покриттям та протягування з обертанням.Шліфувальні і заточувальні верстати

Круглошліфувальні верстати. Безцентрово-шліфувальні верстати. Особливості побудови шліфувальних верстатів з ЧПК. Круглошліфувальні центрові і безцентрові верстати. Внутрішньошліфувальні звичайні і з планетарним рухом шліфувального круга. Плоскошліфувальні з прямокутним і круглим столом, що шліфують периферією і торцем круга. Безцентрове шліфування «на прохід», «врізне» і до упору. Абразивне, електроіскрове і анодно-механічне заточування інструментів.Різеобробні верстати

Різефрезерні верстати. Різенакатні верстати. Різешліфувальні верстати.Різефрезерні верстати, що працюють дисковими і гребінчастими фрезами. Швидкісне або вихрове фрезерування різі. Різенакатні верстати, що працюють плоскими плашками, різевими роликами, роликом і дуговою плашкою.Зубообробні верстати

Зубодовбальні верстати. Зубофрезерні верстати. Зубостругальні верстати. Особливості побудови зубообробних верстатів з ЧПК. Оброблення багаторізцевими зубодовбальними головками. Додаткові можливості зубодовбальних верстатів з ЧПК. Протягування зубчастих коліс. Періодичне осьове пересування черв’ячної фрези на зубофрезерних верстатах. Особливість настроювання верстата для нарізування прямозубчастих коліс з простою кількістю зубців. Верстат для нарізування конічних прямозубчастих коліс двома дисковими фрезами. Підвищення продуктивності зубообробних верстатів.


Агрегатні верстати

Силові механізми агрегатних верстатів. Компонування агрегатних верстатів з ЧПК. Перспективи розвитку агрегатних верстатів. Електромеханічні, плоскокулачкові, пневмогідравлічні, гідравлічні силові головки. Гвинтові головки і столи, шпиндельні коробки і насадки, інструментальні бабаки. Агрегатні верстати з ЧПК.Багатоцільові верстати

Основні переваги багатоцільових верстатів. Конструктивні особливості багатоцільових верстатів. Тенденції розвитку багатоцільових верстатів. Компонування багатоцільових верстатів. Приводи головного руху і подач. Пристрої для зміни заготовок і інструментів.Гнучкі виробничі модулі

Компонування технологічного обладнання гнучких виробничих модулів. Основні конструктивні особливості модуля. Трирівнева автоматизація гнучких виробничих модулів. Гнучкі виробничі модулі для корпусних, плоских і деталей у формі тіл обертання.Роботизовані технологічні комплекси (РТК)

Складання циклограми обслуговування верстата промисловим роботом. Роботизовані технологічні лінії. Варіанти компонувань РТК. Обслуговування токарного верстата промисловим роботом. Робототехнологічні лінії на базі портальних промислових роботів. Робототехнологічні лінії на базі стаціонарних промислових роботів. Робототехнологічні дільниці верстатів з ЧПК, що обслуговуються рухомими роботами.Гнучкі виробничі системи

Гнучкі автоматизовані дільниці для обробки корпусних деталей. Перспективи розвитку гнучких виробничих систем. Оцінка економічної ефективності гнучких виробничих систем. Створення на базі гнучких виробничих систем автоматизованих заводів.


Література

1. Бочков В.М. Обладнання автоматизованого виробництва / В.М. Бочков, Р.І. Сілін. – Львів : вид-во Держ. ун-ту «Львівська політехніка», 2000. – 380 с.

2. Бочков В.М. Металорізальні верстати : навч. посіб. / В.М. Бочков, Р.І. Сілін, О.В. Гаврильченко. – Львів : вид-во НУ «Львівська політехніка», 2009. – 268 с.

Основи інформаційних процесів у виробництві


Представлення інформації в цифрових інформаційних системах

Використання двійкової системи числення у цифрових інформаційних системах. Математичні та логічні операції в інформаційних системах над двійковими числами. Використання шістнадцяткової та двійково-десяткової системи для представлення інформації. Методика перетворення чисел з різних систем числення в інформаційних системах.Використання тригерів та операційних підсилювачів в інформаційних системах

Елементи логіки в інформаційних системах. Використання тригерів для обробки інформації. Застосування RS-тригера, JK-тригера в цифрових інформаційних системах. Застосування D-тригера (синхронні та асинхронні) для зберігання інформації та Т-тригера для лічення в інформаційних системах. Використання операційного підсилювача для підсилення сигналів давачів.Характеристики вимірювальних схем

Статичні характеристики вимірювальних схем. Види похибок вимірювання. Клас точності вимірювальної структури. Число розрізнювальних ступенів результатів вимірювання. Кількість інформації, одержаної за допомогою аналогових та цифрових вимірювальних систем. Зв’язок інформативності з класом точності вимірювальної системи. Час заспокоєння (встановлення) вимірювального приладу. Пропускна здатність каналу вимірювальної системи. Пропускна здатність АЦП та цифрових вимірювальних приладів. Розімкнені структури вимірювальних схем. Коефіцієнти передачі. Замкнені структури вимірювальних схем. Коефіцієнти передачі. Властивості схем з від’ємним та додатним зворотнім зв’язком. Структурні схеми вимірювальних систем.Методи подання аналогових сигналів в цифровій формі

Імпульсно-кодова модуляція (ІКМ). Дельта-модуляція (ДМ). Диференційно-імпульсна кодова модуляція (ДІКМ). Визначення частоти дискретизації під час ІКМ Визначення частоти дискретизації під час ДМ. Визначення частоти дискретизації під час ДІКМ.


Основи цифрової обробки сигналів

Дискретне перетворення Фур’є. Цифрові фільтри. Особливості взірцевих і тестових сигналів. Одиничні імпульси та послідовності як взірцеві сигнали. Прямокутні імпульси та періодичні послідовності з них. Співвідношення сигнал/шум.Давачі

Типи давачів внутрішньої та зовнішньої інформації робота. Контактний давач величини та напрямку проковзування. Електроконтактні давачі. Геркони. Тактильні давачі дотику. Резистивні давачі. Електромеханічні давачі сили, тиску. Тензорезисторні давачі. Схема вимірювання. Тензоакселерометр. Індуктивні давачі переміщень одинарного та диференційного типів. Трансформаторні (взаємоіндуктивні) давачі переміщень. Індуктивний тахометр. Індуктивні давачі вібрацій. Індукційні давачі проковзування. Системи із сельсин-давачами. Магнесинна система передачі кута. Обертові трансформаторні давачі. Лінійні та поворотні індуктосини. Світлові величини та одиниці. Метод фотометричних (світлотехнічних) вимірювань на основі зовнішнього фотоефекту. Метод фотометричних (світлотехнічних) вимірювань на основі внутрішнього фотоефекту та фотогальванічного ефекту. Прилади з лазерами для вимірювання геометричних величин. Електричні термометри опору. Термоелектричні термометри. Кварцові термометри.


Література

1. Волочій Б. Ю. Передавання сигналів у інформаційних системах: навч. посіб. для підготовки студ. вузів. Ч. 1 / Б.Ю. Волочій. – Львів : вид-во НУ «Львівська політехніка», 2005.– 196 c.

2. Погрібний В.О. Основи інформаційних процесів у роботизованому виробництві / В.О. Погрібний, І.В. Рожанківський., Ю.П. Юрченко; за ред. В.О. Погрібного. – Львів : Світ, 1995. –304 с.

3. Основи метрології та вимірювальної техніки : підруч. для вузів у 2 т. / М. Дорожовець, В. Мотало, Б. Стадник та ін.; за ред. Б. Стадника. – Львів : вид-во НУ «Львівська політехніка», 2005. – Т. 1 : Основи метрології. – 532 c. T. 2 : Вимірювальна техніка. – 656 с.

Технологія пакування та зберігання пакованої продукції
Вступ

Сучасна техніка пакування та зберігання виробів: історія розвитку, сучасність та перспективи. Огляд кращих зразків вітчизняної та зарубіжної техніки.Призначення і види пакувань

Класифікація об’єктів пакування. Комплексна модель (блок-схема) автоматичної пакувальної машини.Пакувальні матеріали

Класифікація пакувальних матеріалів та вимоги до них. Основні принципи побудови автоматизованих технологічних процесів пакування продукції.Технологія пакування продукції

Технологічні процеси для поштучного та групового пакування виробів та укладання до тари: вимоги, оптимальні шляхи реалізації, приклади побудови. Технологічні процеси пакування сипких та порошкоподібних продуктів: вимоги, оптимальні шляхи реалізації, приклади побудови. Технологічні процеси пакування рідких та пастоподібних продуктів: вимоги, оптимальні шляхи реалізації, приклади побудови. Технологічні процеси для пакування продуктів зі спеціальними властивостями: пожежо- та вибухонебезпечні, агресивні хімічні середовища, отрути та інші. Технологічні процеси для пакування продуктів в скляну тару: особливості розробки та різновиди пакувань. Технологічні процеси для пакування продуктів у жерстяну тару: особливості розробки та різновиди пакувань. Технологічні процеси для пакування продуктів в паперову упаковку, паперові мішки та картон: особливості розробки та різновиди пакувань. Технологічні процеси для пакування продуктів у плівкові матеріали: особливості розробки та різновиди пакувань. Особливості розробки технологічних процесів для пакування харчових продуктів.Технологічні процеси та обладнання для етикетування та маркування пакувань

Етикетки на клеїльній та самоклеїльній основах. Штемпельні чорнильні принтери. Краплеструменеві чорнильні принтери. Термонагрівні маркувальні пристрої.Технологічні процеси складування та зберігання пакованої продукції

Сучасні склади, засоби для групового складування, складського переміщення, завантаження-розвантаження. Забезпечення перевезень та обліку продукції. Вибухо- та пожежобезпека під час зберігання продукції. Санітарно-епідеміологічні норми щодо зберігання пакованої продукції.Автоматизовані технологічні комплекси пакування продукції

Системи керування технологічним обладнанням. Автоматичні потокові лінії. Гнучкі виробничі системи.


Лiтература

1. Каталымов А.В. Дозирование сыпучих и вязких материалов / А.В. Каталымов, В.А. Любартович. – Л. : Химия, 1990.

2. Єфремов Н.Ф. Проектирование упаковочных производств / Н.Ф. Єфремов. – М., 2004. – 392 с.

3. Машины и оборудование пищевой и перерабатывающей промышленности. – М. : Машиностроение, 2003. – 736 с.

4. Зайчик Ц.Р. Упаковывание тихих напитков в бутылки / Ц.Р. Зайчик, В.А. Трунов. – М. : ДеЛи, 2000. – 206 с.

5. Чернов М.Е. Упаковка сыпучих продуктов : учеб. пособие / М.Е. Чернов. – М. : ДеЛи, 2000. – 163 с.

Пакувальне обладнання
Вступ

Розвиток пакувальної галузі в Україні та світі. Існуючі проблеми та шляхи вирішення.Упаковка

Терміни та визначення. Класифікація упаковки. Планування виробництва упаковки. Вимоги до упаковки. Визначення витрат пакувальних матеріалів під час створенні упаковки.Технологічний процес пакування

Операції пакування. Основні поняття та визначення. Способи з’єднання пакувальних матеріалів. Способи зварювання полімерних плівок.Способи пакування

Пакування у термоусадну плівку, в «Strech»-плівки, з використанням вакууму, в газовому середовищі, асептичне пакування. Розігрівальна та стерилізувальна упаковка. Упаковка «Bag in box», «Blister», «Skin», «кокон» тощо.Пакувальне обладнання

Класифікація пакувального обладнання. Основні вимоги до конструкцій загортальних та пакувальних автоматів. Техніко-економічні показники. Визначення продуктивності. Основні функціональні пристрої пакувального та загортального обладнання. Розробка принципової схеми автомата.Пристрої для подавання пакувальних матеріалів

Класифікація та структура рулонних пристроїв пакувальних та загортальних автоматів. Системи фіксування рулону пакувального матеріалу. Визначення необхідних осьових зусиль для фіксування рулону пакувального матеріалу. Системи руху стрічки пакувального обладнання. Способи дії робочих органів пакувального обладнання на стрічку або рулон пакувального матеріалу. Визначення необхідних тягових зусиль. Визначення тягових зусиль під час перегинання стрічки пакувального матеріалу. Системи розрізання стрічки пакувального матеріалу, яка подається з рулону. Розрахунок зусиль під час поперечного розрізання стрічки пакувального матеріалу. Системи амортизації стрічки пакувального обладнання. Системи гальмування рулону та зупинки стрічки пакувального матеріалу. Системи забезпечення напрямку руху стрічки пакувального матеріалу. Додаткові системи пакувального обладнання: системи контролю наявності виробів та блокування подавання стрічки; системи контролю подавання стрічки; системи контролю запасу стрічки в рулоні; системи автоматичного заправляння стрічки.Пакування штучних вантажів у термоусадну плівку

Автоматичні пристрої формування вантажних одиниць та загортання їх у термоусадну плівку. Будова та принципи роботи термотунелю для пакування штучних вантажів у термоусадну плівку. Особливості конструкції та основи розрахунку.Обладнання для пакування продукції в пакети

Пакувальне обладнання горизонтального компонування для формування упаковки з рулонного матеріалу. Особливості конструкції. Однопотокові автомати вертикального компонування для пакування сипких та в’язких продуктів у пакети.Обладнання для пакування продукції в полімерну тару

Особливості конструкції обладнання для фасування та пакування в’язких продуктів у полімерну тару. Способи закривання полімерної тари кришкою, алюмінієвою фольгою або ламінованим папером та обладнання для їх реалізації.Обладнання для пакування продукції у вакуумному середовищі

Конструкції машин для пакування продуктів харчування у багатошарові полімерні плівки у вакуумному середовищі. Особливості конструкції та основи розрахунку.Обладнання для наповнення та закупорювання скляної тари

Особливості конструкцій автоматів карусельного типу для наповнення скляної тари. Розрахунок елементів конструкції. Закупорювальні пристрої: затискні та обкатні патрони, патрони для гвинтової пробки, патрони для закупорювання пробкою. Визначення необхідних зусиль та крутних моментів. Обладнання для герметизації наповненої скляної тари.Обладнання для загортання штучних виробів

Технологічний процес та способи загортання штучних виробів у різні пакувальні матеріали. Конструктивні особливості обладнання лінійного компонування для загортання штучних виробів круглої та прямокутної форми лінійного компонування. Особливості конструкцій обладнання карусельного компонування для загортання штучних виробів.Обладнання для вкладання штучних виробів до тари

Способи вкладання штучних виробів до тари. Компонування вкладальних автоматів. Типи тари для автоматизованого вкладання виробів. Пристрої для накопичування та автоматичного подавання тари. Виконавчі органи вкладальних автоматів. Вакуумні захоплювальні пристрої, класифікація. Особливості конструкції вакуумних захоплювальних пристроїв та їх розрахунок. Параметри вакуумних захоплювальних пристроїв для індивідуального та групового вкладання виробів.Пакетоформувальні машини

Особливості будови та роботи виконавчих пристроїв машин.


Література

1. Пакувальне обладнання : підруч. / О.М. Гавва, А.П. Безпалько, А.І. Волчко, О.О. Кохан. – К. : ІАЦ «Упаковка», 2010. – 744 с.

2. Гавва О.М. Пакувальне обладнання. Обладнання для пакування продукції у споживчу і транспортну тару / О.М. Гавва, А.П. Безпалько, А.І. Волчко. – К. : ІАЦ «Упаковка», 2005. - 304 с.

3. Гавва О.М. Пакувальне обладнання. Обладнання для групового пакування / О.М. Гавва, А.П. Безпалько, А.І. Волчко. – К. : ІАЦ «Упаковка», 2007. – 136 с.

4. Гавва О.М. Пакувальне обладнання. Обладнання для обробки транспортних пакетів / О.М. Гавва, А.П. Безпалько, А.І. Волчко. – К. : ІАЦ «Упаковка», 2006. – 96 с.

5. Пальчевський Б.О. Автоматизація технологічних процесів / Б.О.Пальчевський. – Львів : Світ, 2007. – 390 с.

6. Основы расчета и конструирования заверточных и укладочных автоматов / Б.Е. Бройдо, Ю.В. Бурляй, Ф.Г. Рафаильский и др. – М. : Машиностроение, 1970. – 288 с.

Обладнання та матеріали для виготовлення упаковок


Загальні основи побудови пакувального обладнання

Металева упаковка та основні матеріали в жерстяно-баночному виробництві

Типи автоматизованого пакувального обладнання. Основні поняття та класифікація жерстяних упаковок. Основні різновиди металевих упаковок та напрямки в проектуванні автоматизованого обладнання для їх виготовлення. Елементи збірних банок. Закатані шви в металевих упаковках. Корозійна стійкість жерстяної тари. Металеві матеріали, що використовуються для виготовлення упаковок (чорна, лакована, біла жерсті, алюміній та його сплави). Допоміжні матеріали, що використовуються під час виготовлення жерстяної тари (лаки, фарби, флюси, припої).Допоміжне обладнання жерстяно-баночного виробництва

Технологія виготовлення корпусів з металевих матеріалів. Обладнання для розкроювання матеріалів. Схеми розкроювання листів на смуги. Технологія та інструменти для розкроювання листового матеріалу. Зусилля різання листового матеріалу. Фігурні та дискові ножиці. Механізм подачі листа на фігурних ножицях. Силовий розрахунок фігурних ножиць.Обладнання для виготовлення суцільноштампованих банок в жерстяно-баночному виробництві

Методи виготовлення суцільноштампованих жерстяних банок. Прес-автомати для виготовлення металевих банок з матеріалу у вигляді смуги. Силовий та кінематичний розрахунок прес-автоматів. Автомати для підвивання кінців бляшаної тари. Пастонакладальні та сушильні машини. Механізми подавання пасти. Пастоналивні головки. Роторні пастонакладальні машини. Розрахунок пастонакладальних машин. Обладнання для сушіння паст на кришках металевої тари.Обладнання для виготовлення збірних банок в жерстяно-баночному виробництві

Дискові ножиці, схеми подачі матеріалу, елементи силового розрахунку дискових ножиць. Автомати для формоутворення корпусів жерстяної тари. Обладнання для формування фланців у корпусі жерстяної тари. Автоматичні закатувальні машини. Однобаштові закатувальні машини. Роторні закатувальні машини. Автоматичне обладнання для контролю герметичності банок. Проектування виробництва бляшаних банок.Обладнання для виготовлення упаковок з алюмінієвих матеріалів

Обладнання для виготовлення заготовок з алюмінієвих матеріалів. Технологічні процеси виготовлення алюмінієвих балонів. Обладнання для виготовлення алюмінієвих балонів. Технологія та обладнання для виготовлення алюмінієвих туб.Обладнання для виготовлення скляної тари

Матеріали для виготовлення скляної тари. Різновиди скляної тари. Класифікація скляної тари. Обладнання для виготовлення скляної тари.


Література

1. Гавва О.М. Пакувальне обладнання : у 3 кн. Кн.1 : Обладнання для пакування продукції в споживчу тару / О.М. Гавва, А.П. Безпалько, А.І. Волчко; за ред. О.М. Гавви. – К. : ІАЦ «Упаковка», 2008. – 436 с.

2. Автоматические линии для производства жестяной тары / Я.Ю. Локшин, Г.Х. Молдавский, Г.Ю. Бершацкий, А.Е. Розенбелов. – М. : Машиностроение., 1972. – 304 с.

Обладнання для дозування матеріалів


Дозувальне обладнання

Основні поняття та визначення. Класифікація дозувального обладнання.Дозатори для сипких матеріалів (СМ)

Основні вимоги до об’ємних дозаторів. Фактори, які впливають на точність вихідних доз. Визначення точності дозування. Принципи побудови та методика розрахунку дозаторів: без рухомого робочого органа (РО) – гравітаційних; з поступальним рухом РО – стрічкових, пластинчастих; з обертовим рухом РО – шлюзових (роторних), барабанних, тарілчастих, дискових, гвинтових (шнекових), трубчастих; з коливним рухом РО – вібраційних бункерних та лоткових дозаторів; із зворотно-поступальним рухом РО – плунжерних, маятникових, шиберних; пневматичних дозаторів. Дозатори з корекцією за заданим параметром. Багатокомпонентні дозатори для СМ. Рекомендації щодо вибору дозувального обладнання залежно від фізико-механічних характеристик СМ, технологічних вимог та економічних показників.Обладнання для дозування в’язких матеріалів

Принципи побудови, особливості конструкції та методика розрахунку дозаторів для дискретного дозування в’язких матеріалів: шнекового типу, дискового типу, поршневого типу.Дозувальне обладнання для рідини. Дискретні дозатори

Принципи побудови, особливості конструкції та методика розрахунку ковшових та камерних дозаторів. Розливальне обладнання для наповнення тари рідинами.Обладнання для неперервного дозування СМ та рідин

Розрахунок продуктивності дозаторів для неперервного дозування. Особливості конструкції. Принципи побудови активних та пасивних РО дозаторів неперервної дії для СМ та рідин. Давачі контролю витрат та кількості матеріалу дозаторів неперервної дії. Основні типи автоматичних неперервних дозаторів.Вагові дозатори

Особливості конструкції та розрахунок вагових дозаторів дискретної та неперервної дії.Засоби накопичення та автоматичного завантаження технологічних позицій дозаторів

Особливості та розрахунок елементів конструкцій. Затвори бункерів та дозувальних ємкостей.Література.

1. Пакувальне обладнання : підруч. / О.М. Гавва, А.П. Безпалько, А.І. Волчко, О.О. Кохан. – К. : ІАЦ «Упаковка», 2010. – 744 с.

2. Каталымов А.В. Дозирование сыпучих и вязких материалов / А.В. Каталымов, В.А. Любартович. – Л. : Химия, 1990. – 240 с.

3. Степанов И.А. Автоматические линии розлива пищевых жидкостей / И.А. Степанов, П.Н. Галасов. – М.: Пищ. пром-сть, 1971. – 360 с.4. Видинеев Ю.Д. Дозаторы непрерывного действия / Ю.Д. Видинеев. – М. : Энергия, 1978.

5. Рогинский Г.А. Дозирование сыпучих материалов / Г.А. Рогинский. – М. : Химия, 1978. – 178 с.