План роботи методичного об ‘єднання вчителів початкових класів - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
План роботи районного методичного об’єднання вчителів початкових... 1 121.86kb.
Звіт про роботу методичного об ’ єднання вчителів початкових класів... 1 289.8kb.
План роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів гзош... 1 20.95kb.
План роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів Кам’яногребельського нвк 1 65.38kb.
План проведення обласної творчої групи керівників методичного об’єднання... 1 35.16kb.
План роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів на... 1 251.63kb.
План роботи методичного об’єднання вчителів предметів корекційно-розвивального... 1 168.45kb.
Повідомлення-консультація на засіданні методичного об'єднання вчителів... 1 95.29kb.
Звіт про роботу шкільного методичного об’єднання вчителів початкових... 1 42.82kb.
Методичне об’єднання вчителів початкових класів 2011-2012 н р 1 80.8kb.
План роботи міського методичного об’єднання вчителів 2 класів на... 1 58.77kb.
Комунальне підприємство Львівська 1-ша міська клінічна лікарня ім. 6 1641.04kb.
Таращанський 1 219.63kb.

План роботи методичного об ‘єднання вчителів початкових класів - сторінка №1/1
План роботи методичного об єднання

вчителів початкових класів

Димерської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1
На 2010-2011 навчальний рік
Керівник: Шинкаренко Галина Григорівна


І. Вступ

МО вчителів початкової школи та вихователів груп подовженого дня працює над розв’язанням завдання та виховання учнів у сучасних умовах.

У 2010-2011 н.р. методичне об єднання учителів початкової школи та вихователів груп подовженого дня спрямовувало свою роботу на:


 • удосконалення уроку як основної форми навчально-виховної роботи;

 • пошуки різноманітних форм занять для розвитку пізнавальних потреб, здібностей, нахилів учнів;

 • впровадження у практику сучасного педагогічного досвіду.

Методичну роботу побудовано на основі системного підходу та принципів неперервної освіти педагогічних працівників, на діагностичній основі, глибокому вивченні та аналізі результативності навчально-виховного процесу і рівня вихованості учнів, рівня професійної підготовки педагогів та вихователів.

На засіданнях МО початкових класів у 2010-2011р.р. розглядалися нормативно-правові документи щодо організації навчально-виховного процесу в закладах освіти, актуальні проблеми методики викладання шкільних дисциплін, інформація стосовно проведення навчальних, позакласних занять, велися огляд та обговорення педагогічної літератури, книг, тощо. Засідання МО проводилися щокварталу.

У період між засіданнями обговорювалися творчі звіти вчителів, що атестуються, проводилися методичні тижні, індивідуальні та групові консультації для учителів. Педагоги вивчали якість знань, умінь і навичок учнів, рівень їх вихованості. Проводились тижні педагогічної майстерності, методичні оперативки тощо.

Члени методичного об єднання вчителів початкових класів працювали над проблемою „Впровадження ефективних технологій по формуванню і розвитку інтересів та здібностей учнів”

На засіданнях МО обговорювалися і затверджувалися складені вчителями тексти контрольних робіт, моделі окремих уроків.

Члени МО активно впроваджували у свою роботу нові методики навчання, зокрема проводили уроки з використанням мультимедійних технологій (вчителі Майсюра В.П., Коцан А.В.)

Члени МО школи відвідували заняття, які проводилися районним МО вчителів початкової школи, брали активну участь у цих заходах.

Курсову перепідготовку пройшло 2 вчителів (Коцан А.В., Омельченко Л. О.) та підтвердили свою кваліфікацію.

Багато часу вчителі Зубатенко О. В., Омельченко Л. О., Попереля Н. В. приділяли роботі з обдарованими дітьми.

Позакласна робота велася відповідно до плану роботи методичного об ‘єднання класних керівників. Кращі позакласні заходи були проведені вчителями ( Томко С.Г., Шинкаренко Г.Г., Омельченко Л. О.) під час святкування Нового року, 8 Березня.

Учні 2-4 класів приймали активну участь та стали призерами всеукраїнських конкурсів „Колосок”, „Кенгуру”, „Соняшник”.

Аналіз роботи свідчить, що за минулий навчальний рік значно підвищився науково-теоретичний та методичний рівень викладання навчальних предметів, посилилась увага до виховної та розвивальної функції навчання, до пошуків його ефективних форм і методів.


Результати державної підсумкової атестації учнів 4-х класів

№ з/п

Предмет


Клас

Кількість учнів

Результати

Високий рівень

Достатній рівень

Середній рівень

Початковий рівень

Кількість

%

Кількість

%

Кількість

%

Кількість

%


Результати підсумкових директорський контрольних робіт

№ з/п

Предмет


Клас

Кількість учнів

Результати

Високий рівень

Достатній рівень

Середній рівень

Початковий рівень

Кількість

%

Кількість

%

Кількість

%

Кількість

%
Перевірка навичок читання, обчислювальних навичок, навичок списування молодших школярів також свідчить про поліпшення результативності навчання, порівняно з попередніми роками.

Однак у роботі МО школи є і недоліки:


 • Значна частина учнів має низький рівень орфографічної грамотності;

 • Не завжди теоретичні знання учні вміють застосувати практично;

 • Частина учнів має незначний інтерес до читання.

Тому робота педагогів повинна зосереджуватися на:

 • Інтенсивній мовній практиці учнів (усній і писемній);

 • На подоланні розриву між теорією та практикою у навчанні мови;

 • На формуванні читацьких навичок та інтересу до вивчення художньої літератури.

У 2011-2012 н.р. МО вчителів початкової школи груп подовженого дня працюватиме над проблемою: „Розвивальне навчання, як засіб розвитку пізнавальної активності школярів”.

Методичне об’єднання ставить такі основні завдання на 2011-2012 н.р.: 1. Спрямувати роботу на забезпечення високого рівня викладання, формування в учнів практичних умінь і навичок.

 2. Удосконалювати форми і методи роботи на уроках, творчо ставитися до кожного уроку, впроваджуючи в практику досягнення педагогічної науки.

 3. Систематично знайомитися та впроваджувати в практику сучасні освітні технології та інновації.

 4. Регулярно проводити огляд новинок методичної та художньої літератури, періодичних видань.

 5. Активізувати позакласну роботу з навчальних предметів, розвиваючи при цьому творчі здібності учнів.

 6. Проводити індивідуальну роботу з обдарованими учнями і з учнями, які не встигають.

 7. Використовуючи різні засоби, форми і методи навчання, виховувати в учнів любов до рідної мови, повагу до культури і традицій свого народу, інших народів світу.

 8. Організувати проведення у школі декади початкової школи.


ІІ. Характеристика педагогічних кадрів учителів початкової школи та вихователів груп подовженого дня


з/п

ПІБ

Рік

наро-дження

Освіта

Педа-гогіч-

ний

стаж

Катюго-рія і звання

Курсова перепід-готовка

Атеста-ція

1.

Зубатенко О.В.

1969

Вища

21

Вища

2007

2007

2.

Коцан А.В.

1966

Вища

26

Вища

2011

2011

3.

Майсюра В.П.

1963

Вища

29

Вища, ст.вчитель

2009

2010

4.

Монастирецька Т.В.

1979

Вища
І кат.

2006

2006

5.

Омельченко Л.О.

1967

Вища

25

Вища

2011

2011

6.

Попереля Н.В.

1948

Середня спеціаль-на

41

Спре-ціаліст

-

2008

7.

Томко С.Г.

1971

Вища

20

Вища, ст.вчитель

2007

2007

8.

Шень Л.М.

1971

Вища

14

І кат.

2008

2009

9.

Шинкаренко Г.Г.

1967

Вища

25

Вища, ст.вчитель

2009

2010


ІІІ. Організація самоосвітньої роботи членів МО


з/п

ПІБ

Тема для поглибленого вивчення

Вид узагальнення

1

2

3

4

1.

Зубатенко О.В.

Розвиток мовленнєвої діяльності молодших школярів на заняттях з рідної мови.

Доповідь, добірка вправ, урок

2.

Коцан А.В.

Розвиток пізнавальних інтересів молодших школярів при використанні дидактичних ігор.

Доповідь, добірка ігор

3.

Майсюра В.П.

Створення оптимального навчально-виховного середовища для розвитку і самореалізації творчого потенціалу учня.

Доповідь, уроки

4.

Монастирецька Т.В.

Використання ігрових технологій у навчанні і вихованні дітей

Доповідь, добірка ігор

5.

Омельченко Л.О.

Використання краєзнавчого матеріалу на уроках з метою розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів.

Уроки, добірка цікавого краєзнавчого матеріалу

1

2

3

4

6.

Попереля Н.В.

Робота з обдарованими дітьми, розвиток їх здібностей.

Реферат, уроки

7.

Томко С.Г.

Розвиток критичного мислення на уроках у початкових класах.

Реферат, уроки

8.

Шень Л.М.

Використання ігрових технологій у навчально-виховному процесі школярів.

Доповідь, добірка ігор

9.


Шинкаренко Г.Г.


Розвиток творчих здібностей та гнучкості мислення молодших школярів.

Доповідь, добірка вправ


ІV. Зміст роботи МО на поточний рік


з/п

Зміст роботи

Термін

Хто виконує

1.

Групова консультація „Зміст та завдання нових навчальних програм для початкової школи”.

Серпень

Голова МО, заступник директора

2.

Огляд кабінетів. Перевірка рівня готовності кабінетів до нового навчального року.

Серпень

Голова МО, заступник директора

3.

Методична оперативка „Організація навчально-виховної роботи у 1-4 класах відповідно до новоствореного навчально-методичного забезпечення”.

Вересень

Заступник директора

4.

Підготовка до проведення аукціону методичних ідей.

Жовтень


Голова МО, заступник директора

5.

Проведення тижня початково школи.

Листопад

Заступник директора

6.

Організація перевірки ведення учнівських зошитів з метою удосконалення форм і методів роботи над помилками.

Грудень

Учителі початкових класів

7.

Підготовка зрізів знань з навчальних предметів.

Грудень

Учителі початкових класів

8.

Проведення зрізів знань з навчальних предметів. Підсумки за І семестр.

Грудень

Заступник директора, учителі початкових класів

9.

Виконання навчальних програм та перевірка відповідності кількості годин і змісту тем, які вивчаються, державним програмам, календарним планам

Грудень

Заступник директора

10.

Організація та проведення занять із майбутніми першокласниками.

Січень

Вчителі 4-х класів

11.

Творчий звіт вчителів, які атестуються.

Лютий

Вчителі початкових класів

12.

Хід самоосвітньої роботи вчителів.

Лютий

Заступник директора

13.


Результати вивчення й впровадження ППД.

Березень14.

Методичний семінар з теми „Теорія та методика роботи МО початкових класів щодо підготовки учнів молодших класів до навчання у середній ланці освіти”.

Березень

Голова МО, заступник директора

15.

Результати вивчення стану викладання навчальних предметів початкової школи.

Березень

Заступник директора

16.

Підготовка текстів для ПДА.

Квітень

Заступник директора, вчителі

17.

Проведення ПДА.

Травень

Заступник директора, вчителі

18.

Виконання державних програм.

Травень

Заступник директора, вчителіV. Тематика засідань методичного об’єднання
І засідання. Серпень

 1. Обговорення і затвердження плану роботи методоб’єднання на 2010-2011 навчальний рік.

 2. Обговорення навчальних програм, підручників.

 3. Опрацювання інструктивно-методичних матеріалів.

 4. Способи подальшого розвитку творчої ініціативи педкадрів, підвищення їхньої професійної майстерності, вдосконалення навчального процесу та атестації педкадрів.

 5. Про регламент роботи початкової школи, тривалість уроку, перерви, розклад уроків, проведення фізкультхвилинок.

 6. Розподіл доручень між членами МО.

ІІ засідання. Жовтень

Підготовка і проведення тижня початкової школи.

 1. Затвердження плану проведення тижня.

 2. Підготовка відкритих уроків.

 3. Виховні заходи вчителів початкової школи.

 4. Хід організації виставки дидактичного та природного матеріалу.

 5. Презентація авторських методичних розробок учителів.

ІІІ засідання. Січень

 1. Результативність роботи з обдарованими дітьми. Обмін досвідом.

 2. Обговорення результатів моніторингу за професійно-педадогічними уміннями вчителів початкових класів.

 3. Підсумки роботи МО за І семестр.

 4. Моніторинг навчальних досягнень учнів початкових класів за І семестр у контексті їх особистісного росту.

 5. Новинки методичної літератури.

ІV засідання. Березень

 1. Обговорення відкритих уроків, результатів моніторингових досліджень.

 2. Результативність оцінювання навчальних досягнень учнів.

 3. Заслуховування звітів про самоосвіту.

 4. Огляд методичної роботи.

 5. Підсумки атестації учителів.

 6. Результативність виховної роботи вчителів, виховання патріотизму, поваги до державних символів.

V засідання. Травень

 1. Специфіка викладання й рівень знань учнів з окремих предметів.

 2. Аналіз роботи з обдарованими дітьми.

 3. Звіт учителів про курсову перепідготовку.

 4. Підсумки роботи МО.