План роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів на 2013 2014 навчальний рік Керівник : Бащук - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Звіт про роботу методичного об ’ єднання вчителів початкових класів... 1 289.8kb.
План роботи методичного об’єднання вчителів гуманітарних дисциплін... 1 146.96kb.
План роботи районного методичного об’єднання вчителів початкових... 1 121.86kb.
План роботи методичного об’єднання вчителів предметів корекційно-розвивального... 1 168.45kb.
План роботи міського методичного об’єднання вчителів 2 класів на... 1 58.77kb.
План засідання районного методичного об'єднання вчителів української... 9 560.41kb.
План роботи шкільної методичної комісії вчителів початкових класів... 3 480.92kb.
План роботи методичного об'єднання вчителів природничо-математичного... 1 42.82kb.
План роботи методичного об ‘єднання вчителів початкових класів 1 126.51kb.
План роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів гзош... 1 20.95kb.
План роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів Кам’яногребельського нвк 1 65.38kb.
Картка школи Березанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів є юридичною... 12 2478.28kb.
Таращанський 1 219.63kb.

План роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів на 2013 2014 навчальний - сторінка №1/1


Вознесенська спеціальна загальноосвітня

школа – інтернат
План роботи

методичного обєднання

вчителів початкових класів

на 2013 – 2014 навчальний рік
Керівник: Бащук

Оксана Степанівна

м. Вознесенськ

Науково – методична проблема,

над виконанням якої працює

колектив Вознесенської спеціальної

загальноосвітньої школи – інтернату:


«Формування позитивного ставлення

до навчальної позаурочної діяльності,

як умова успішної корекції та

подальшої соціалізації вихованців у

суспільство».

Аналіз роботи

Підсумки роботи методичного обєднання

за 2012 – 2013 навчальний рік, мета і завдання

методичної роботи на 2013 – 2014 н. р.
У період, коли освіта України набуває кординальних змін,

виникає необхідність в оновленні методів та прийомів навчання,

в залученні інноваційних методик до процесу формування в

учнів предметних та життєвих компетентностей. Сучасному

суспільству потрібні громадяни, які здатні приймати

нестандартні рішення, творчо підходити до вирішення тієї чи

іншої проблеми, самоконтролювати та самооцінювати результати

своєї діяльності.

Основним завданням учителя на нинішньому етапі розвитку

нашого суспільства є забезпечення виходу кожного учня на

рівень базової освіти та встановлення розвитку пізнавальної і

творчої активності. Щоб учень відчував себе рівним серед

рівних, необхідно озброїти його техніками та прийомами,

спрямованими на розвиток пам’яті, уваги та образного мислення,

сформувати навички дослідницької поведінки, зберегти при

цьому фізичне та психічне здоров’я кожної дитини. Тому метою

роботи нашого педагогічного колективу є створення умов для

розкриття всебічного розвитку дитини та підготовкою його до

життя в суспільстві.

В минулому 2012 – 2013 навчальному році методичне

об’єднання вчителів початкових класів працювало над

проблемною темою «Корекція та розвиток пізнавальних та

фізичних можливостей учнів на основі застосування інноваційних

технологій». Належну увагу педагоги приділяли новим освітнім

технологіям, вдосконаленню змісту виховання, вивченню

комплексних інноваційних підходів до організації

життєдіяльності початкової ланки.

Для підвищення рівня ефективності сучасного уроку класоводи

широко впроваджують у практику своєї роботи елементи

педагогічного досвіду своїх шкільних колег, педагогів міста,

області. Вони використовують інтерактивні технології навчання

для формування компетентностей як інтегрованого результату

навчальної діяльності.

Кожен вчитель брав участь у роботі методичного об’єднання:

готували доповіді, реферати, давали відкриті уроки, виховні

заходи, готували виставки дидактичного матеріалу та

унаочнення. Акцентувалася увага на питаннях самоосвіти

вчителів. Перед кожним з педагогів ставилась задача – не просто

працювати над вибраною темою, а обов’язково поділитися

досвідом своєї праці. Мараховська О.В. працювала над

проблемним питанням «Проведення інтегрованих і

нетрадиційних уроків з читання та розвитку мовлення». Вона

поділилася досвідом із колегами, провела відкритий урок з

позакласного читання у 1 класі «Малі казки багато розуму

навчають». Бащук О.С. провела відкритий урок з української мови

у 4 класі «Весна іде, красу несе!», показавши практичне

впровадження в дію інноваційних форм та методів роботи на

уроках української мови, а також підготувала на одне із засідань

творчий звіт та презентацію «Інтерактивні ігрові технології як

засіб розвитку і самореалізації учня», поділившись досвідом з

колегами про результати своєї праці. Філіпенко Г.І. – вчитель

3 класу, тому проблемним питанням обрала для себе «Розвиток

зв’язного мовлення в учнів допоміжної школи на уроках читання

та української мови». Вона поділилася досвідом своєї роботи і

провела відкритий урок з читання «Зима на витівки багата».

Суслова І.О. працювала над використанням на уроках розвивальних

та дидактичних ігор. Щоб підтвердити результат своєї праці та

поділитися досвідом з колегами, провела урок з читання у

2 класі, підготувала реферат «Граючись, навчаємось».

Традиційним для вчителів початкових класів стало проведення

тижня молодших школярів. У минулому навчальному році

тиждень для учнів початкової ланки пройшов на тему: «До знань

крокуйте разом з нами». Протягом якогобуло проведено виставку

дитячих робіт «Це ми вміємо»,

виставку робочих зошитів, вікторину для учнів «Пізнайко»,

літературні ігри. Були проведені відкриті уроки: з української

мови у 4 класі – вчитель Бащук О.С., з курсу «Я і Україна» у

3 класі – вчитель Філіпенко Г.І., з математики у 1 класі –

вчитель Мараховська О.В., з трудового навчання у 2 класі –

вчитель Суслова І.О. В рамках тижня цікаво та змістовно було

організовано свято «Шкільними стежками». На шкільній лінійці

були підведені підсумки тижня молодших школярів, вручені

грамоти та дипломи переможцям конкурсів.

Протягом навчального року молодші школярі беруть участь в

різноманітних конкурсах, святах, виставках.

Педагоги вміло передають знання, формують уміння і навички,

виховують своїх учнів добрими, самостійними, працьовитими

дітьми. Тісно співпрацюють з вихователями, шкільним

психологом та логопедом, взаємовідвідують уроки, спільно

вирішують проблемні питання, що виникають в процесі навчання

та виховання. Та головне, вчителі початкових класів прагнуть

здружити школярів між собою, зробити шкільне життя дітей

цікавим і захоплюючим.

Аналіз роботи свідчить, що за минулий рік значно підвищився

рівень викладання навчальних предметів, посилилась увага до

виховної та розвивальної функцій навчання, до пошуку його

ефективних форм і методів. Завдання, які були поставлені м/о

на поточний рік – виконані.

У цьому навчальному році наше методичне об’єднання буде

працювати над проблемною темою «Формування комунікативних

умінь і навичок, як основа колекційної роботи з молодшими

школярами» і за такими напрямками:  • систематизувати роботу вчителів по самоосвіті;

  • формувати в педагогів критичний підхід до аналізу власних

уроків;

  • удосконалювати методику застосування наочних посібників,

дидактичних матеріалів на уроках та в позаурочний час;

  • використовувати інноваційні технології навчання для

формування компетентностей як інтегрованого результату

навчальної діяльності.

Проблемне питання

методичного об’єднанняФормування комунікативних умінь і

навичок, як основа корекційної роботи

з молодшими школярами..

Мета і завдання методичної роботи:

1. Спрямувати роботу на забезпечення високого

рівня викладання, формування в учнів практичних умінь

і навичок.

2. Удосконалювати форми і методи роботи на уроках,

творчо ставитися до кожного уроку, впроваджуючи

в практику досягнення педагогічної науки.

3. Систематично знайомитися та впроваджувати в

практику сучасні освітні технології та інновації.

4. Регулярно проводити огляд новинок методичної та

художньої літератури, періодичних видань.

5. Активізувати позакласну роботу з навчальних

предметів, розвиваючи при цьому творчі здібності учнів.

6. Проводити індивідуальну роботу з учнями, які не встигають.

7. Використовуючи різні засоби, форми і методи

навчання, виховувати в учнів любов до рідної мови, повагу

до культури і традицій свого народу.

8. Провести і відвідувати відкриті уроки і виховні заходи.

9. Брати участь у конкурсі «Кабінет – творча лабораторія

вчителя».

10. Продовжувати роботу над формуванням в учнів єдиних

орфографічних навичок і вмінь щодо ведення

учнівських зошитів.

11. Надавати методичну допомогу вчителям, які її потребують.

Відомості про вчителів

п/п
Прізвище, імя та по батькові


Освіта


Стаж


Катего-

рія


Клас

Курси підвищення атестації


Атеста-

ція

Заг.

Спец.

школа


1.

Бащук

Оксана

Степанівна


Вища


23


9


Вища


1


Миколаїв

2009


2010 –

2011р.


2.

Мараховська

Олена

Василівна


Вища


28


17


Вища


2


Миколаїв

2010


2010 –

2011р.


3.

Суслова

Ірина

Олександрівна


Вища


24


14


І


3


Миколаїв

2007


2006 –

2007р.


4.

Філіпенко

Галина

Іванівна


Вища


25


20


І


4


Миколаїв

2010


2010 –

2011р.

Проблемні методичні питання

вчителів початкових класів на 2013 – 2014 н. р.п/п

Прізвище,

імя та по

батькові

Клас

Проблемне питання

Зміст роботи над темою

Відмітка про виконання

1.

Бащук

Оксана


Степанівна

1 кл.

«Розвиток мовленнєво –

комунікативних

здібностей

молодших школярів».1. Вивчення методичної

Літератури по темі

(ж. «Дефектологія»,

«Початкова школа»,

«Розкажіть онуку»).

2. Підготовка доповіді

на засідання м.о.

Виготовлення дидактич-

ного і роздаткового

матеріалів.

3. Відвідування відкритих

уроків у колег.

4. Провести відкритий

урок з читання.п/п

Прізвище,

імя та по

батькові

Клас

Проблемне питання

Зміст роботи над темою

Відмітка про виконання

2.

Мараховська

Олена


Василівна

2 кл.

«Розвиток уваги у розумово відсталих учнів молодших класів».

1. Вивчення методичної

Літератури по темі

(ж. «Дефектологія»,

«Початкова школа»,

«Розкажіть онуку»).

2. Підготовка доповіді

на засідання м.о.

Виготовлення дидактич-

ного і роздаткового

матеріалів.

3. Відвідування відкритих

уроків у колег.

4. Провести відкритий

урок з математики.

п/п

Прізвище,

імя та по

батькові

Клас

Проблемне питання

Зміст роботи над темою

Відмітка про виконання

3.

Суслова

Ірина


Олександрівна

3 кл.

«Розвиток

пізнавальних можливостей учнів початкових класів допоміжної школи».


1. Вивчення методичної

Літератури по темі

(ж. «Дефектологія»,

«Початкова школа»,

«Розкажіть онуку»).

2. Підготовка доповіді

на засідання м.о.

Виготовлення дидактич-

ного і роздаткового

матеріалів.

3. Відвідування відкритих

уроків у колег.

4. Провести відкритий

урок з рідної мови.


п/п

Прізвище,

імя та по

батькові

Клас

Проблемне питання

Зміст роботи над темою

Відмітка про виконання

4.

Філіпенко

Галина


Іванівна

4 кл.

«Активізація творчої діяльності учнів на основі індивідуального підходу».

1. Вивчення методичної

Літератури по темі

(ж. «Дефектологія»,

«Початкова школа»,

«Розкажіть онуку»).

2. Підготовка доповіді

на засідання м.о.

Виготовлення дидактич-

ного і роздаткового

матеріалів.

3. Відвідування відкритих

уроків у колег.

4. Провести відкритий

урок з української

мови.

Графік проведення відкритих

уроків
п/п

Прізвище,

імя та по

батькові


Клас


Предмет


Методична

мета


Термін проведення

1.

Бащук

Оксана


Степанівна

1 кл.

Читання


Використання

ігрових технологій

на уроках.

Березень


2.

Мараховська

Олена


Василівна

2 кл.

Математика


Розвиток мислення на уроках.

Січень


3.

Суслова

Ірина


Олександрівна

3 кл.

Українська

мова


Розвиток зв’язного

мовлення.


Листопад


4.

Філіпенко

Галина


Іванівна

4 кл.

Українська

мова


Розвиток пізнавальних інтересів.

Квітень


Позакласна робота


1. Конкурс Чомусиків«Розумниці і розумники» - 1 клас,

Бащук О.С. Квітень 2014 р.


2. Свято «В гості казка завітала» - 2 клас, Мараховська О.В. Січень 2014 р.
3. Математична вікторина «Пізнайко» - 3 клас, Суслова І.О. Жовтень 2013 р.
4. Практикум «Конфлікти і здоровя» - 4 клас, Філіпенко Г.І Грудень 2013 р.
План засідань методичного об’єднання

вчителів початкових класів

на 2013 – 2014 навчальний рік

І засідання (серпень)

Форма роботи: консультативний пункт
Тема. Особливості організації навчально – виховного процесу

в початкових класах спеціальної школи-інтернату у

2013 – 2014 навчальному році.

Мета.Вивчити основні нормативні документи, що регламентують

функціонування початкової школи.

Обговорити виконання плану роботи методичного об’єднання

за 2012 – 2013 навчальний рік та затвердити план роботи на

2013 – 2014 навчальний рік. Проаналізувати навчальні програми,

підручники, зошити.


1. Аналіз роботи методичного об’єднання вчителів початкових

класів за 2012 – 2013 навчальний рік.Звіт голови м/о Бащук О.С.

2. Обговорення і затвердження плану роботи методичного

об’єднання вчителів початкових класів на 2013 – 2014н.р.

Члени методичного обєднання

3. Опрацювання інструктивно – методичних матеріалів

Міністерства освіти і науки України щодо організації

навчально – виховного процесу, ведення класної документації.Члени методичного обєднання

4. Експрес огляд «Радимо прочитати».Члени методичного обєднання
Завдання членам м/о:опрацювати інструктивно – методичні листи,

програми, підручники, зошити та посібники для початкової школи;

зробити огляд педагогічних видань з теми «Використання

інноваційних технологій на уроках у початкових класах».

Підготуватиповідомлення з питання: «Підвищення якості знань на

основі впровадження на уроках ІКТ».


ІІ засідання (жовтень)

Форма роботи: за круглим столом


Тема.Використання інноваційних технологій на уроках у початкових

класах. Адаптація першокласників з особливими потребами до

шкільного колективу.

Мета.Активізувати питання про використання інноваційних

технологій на уроках у початкових класах. Створити умови для

успішної адаптації першокласників з особливими потребами до

шкільного колективу; удосконалювати знання про творчий підхід

до формування в учнів навичок читання. Спланувати роботу

вчителів для проведення тижня початкової ланки.


1. Педагогічний діалог: «Підвищення якості знань на основі

впровадження на уроках ІКТ».Мараховська О.В. вчитель 2 класу

2. Почерк майстра: «Адаптація першокласників з особливими

потребами до шкільного колективу».

Бащук О.С.вчитель 1 класу

3. Творча лабораторія вчителя: «Використання нетрадиційних форм

навчання на уроках у початкових класах».

Суслова І.О. вчитель 3 класу

4. Панорама ідей:«Обговорення змісту проведення тижня початкової

ланки «До знань крокуйте разом з нами».

Голова м/о Бащук О.С.

5. Методичні перегуки«Обговорення матеріалів періодичної преси».Члени методичного обєднання
Завдання членам м/о:взаємовідвідувати уроки колег з метою обміну

досвідом; підготувати та провести тиждень початкової ланки;

організувати виставку кращих зошитів та дитячих робіт,

зробити вибірку методичної літератури з питання «Мистецтво

виховувати»; вивчати досвід роботи вчителів школи по вихованню

підростаючого покоління; Підготуватися до дискусії на тему:

«Динамічні паузи як один із ефективних методів забезпечення

оптимізації рухової активності школяра».

ІІІ засідання (січень)

Форма роботи: методичні посиденьки


Тема.Сучасний урок: вимоги, проблеми, шляхи удосконалення.

Здоров’язберігаюча компетентність сучасного вчителя.Мета.Розширити знання педагогів про ефективність оздоровчої

системи в навчально – виховному процесі, Представити

наочний матеріал, хвилинки відпочинку, хвилинки релаксації

для обміну досвідом та вдосконалення сучасного уроку.

Розвивати комунікабельність. Виховувати інтерес до

самовдосконалення.


1. Майстер – клас: «Сучасний урок: вимоги, проблеми, шляхи

удосконалення.Здоров’язберігаюча компетентність сучасного вчителя.Голова м/о Бащук О.С.

2. Методичний прогноз: «Ефективність оздоровчої системи в

навчально– виховному процесі.

Філіпенко Г.І. вчитель 4 класу

3. Консультація педагога: «Динамічні паузи як один із ефективних

методів забезпечення оптимізації рухової активності школяра та

попередження втоми».Мараховська О.В. вчитель 2 класу
4. Цікавинки з методичної скриньки. Обмін досвідом з питання

«Нестандартні форми навчання на уроках рідної мови».Члени методичного обєднання
Завдання членам м/о: Всім членам М.О.підготуватися до

педагогічної виставки з теми: «Використання різновидів

наочності на уроках читання та рідної мови», підготувати

виставку робіт молодших школярів «Моя рожева мрія»,

опрацювати методичну літературу на тему: «Розвиток

художніх умінь молодших школярів на уроках».

Провести анкетування з учнями «Що заважає мені

вчитися?»

ІV засідання (березень)

Форма роботи: обмін досвідом


Тема.Розвиток розумових та пізнавальних здібностей на уроках

через використання різновидів наочності, використання ТЗН.Мета. Поглибити знання педагогів про розвиток розумових та

пізнавальних здібностей учнів на уроках через використання

різновидів наочності, використання ТЗН. Підготувати папку з

уроків вчителів на тему: «Мій найкращий урок 2013 – 2014н.р.»


1. Почерк майстра: «Розвиток розумових та пізнавальних здібностей на

уроках через використання різновидів наочності, використання ТЗН».Голова м/о Бащук О.С.
2. Аукціон ідей: «Диференціація на сучасному уроці з метою покращення

розумового розвитку молодшого школяра».Суслова І.О. вчитель 3 класу

3. Психологічна скарбничка. Аналіз результатів анкетування

«Що заважає мені вчитися?»

Члени методичного обєднання
4. Методичний вернісаж.Обговорення проведеної педагогічної

виставки«Використання різновидів наочності на уроках».Голова м/о Бащук О.С.
5. Педагогічний діалог:«Радимо прочитати».

Члени методичного обєднання
Завдання членам м/о: Завдання вчителям 1 – 4 класів щодо

ефективного та якісного викладання навчальних дисциплін,

виконання навчальних планів і програм, забезпечення високого

рівня засвоєння знань учнями основних наук.

Перевірити навички читання учнів.

Vзасідання (травень)

Форма роботи: методичний марафон
Тема.Підсумки роботи методичного об’єднання вчителів початкових

класів за 2013 – 2014навчальний рік та складання

перспективного плану на наступний рік.

Мета. Підвести підсумки роботи методичного об’єднання вчителів

початкових класів за 2013 – 2014навчальний рік, заслухати звіти

вчителів про підсумки роботи над проблемною темою,

скласти перспективний план роботи м/о на наступний

навчальний рік.
1. Звіт про виконання плану роботи М.О. «Підведення підсумків

роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів

за 2013 – 2014 навчальний рік.

Голова м/о Бащук О.С.
2. Звіти вчителів «Підсумки роботи над проблемною темою».

Класні керівники поч. класів
3. Панорама ідей: «Складання перспективного плану роботи

методичного об’єднання вчителів початкових класів на 2014 – 2015

навчальний рік».

Члени методичного обєднання
4. Методична скарбничка.Огляд новинок педагогічної літератури.

Члени методичного обєднання

Завдання членам м/о: Поповнити свій робочий кабінет новими

наочними посібниками, дидактичними іграми, роздатковим

матеріалом, працювати під лозунгом «Кабінет – творча

лабораторія вчителя».

Робота між засіданнями м/о
1. Ведення шкільної документації вчителем початкових класів.

Погодження календарно-тематичного планування 1-4 класів.Серпень, члени м/о

2. Методичний посібник

Методика роботи над формуванням навичок каліграфічного письма букв та їх

елементів.Вересень, члени м/о

3. Уроки, реферат, добірка вправ

Комплексні вправи для закріплення граматичних і мовленнєвих умінь під час

роботи над реченням як засіб розвитку мовної особистості учнів.Жовтень,вчителі 1-4 кл.
4. Добірка вправ, урок. Навчання дітей швидкочитання.

Листопад, вчителі 1-4 кл.
5. Добірка завдань, реферат

Проблемно-пізнавальні завдання на уроках української мови.Грудень,вчителі 1-4 кл.
6. Система вправ.

Словникова робота як засіб формування комунікативного мовлення молодших

школярів.

Січень, вчителі 1-4 кл.
7. Уроки, доповіді.

Розвиток дитини як суб’єкта навчальної діяльності. Специфіка роботи над

становленням математичного мовлення в учнів початкових класів.

Лютий,вчителі 1-4 кл.
8. Уроки, добірка цікавого матеріалу з природознавства

Співпраця в навчанні на уроках природознавства. Використання цікавого

матеріалу на уроках природознавства.

Березень, вчителі 1-4 кл.
9. Добірка вправ.

Ігрові форм и роботи на уроках математики для розвитку пізнавальних процесів

молодших школярів.

Квітень,вчителі 1-4 кл.
10. Доповідь, методичні рекомендації

Психолого-педагогічні особливості навчання письма ліворуких дітей молодшогошкільного вікуТравень,вчителі 1-4 кл.