План роботи методичного об’єднання вчителів предметів корекційно-розвивального спрямування на 2013-2014 н р. Керівник: Євсюков - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
План роботи методичного об’єднання вчителів гуманітарних дисциплін... 1 146.96kb.
План роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів на... 1 251.63kb.
План роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів Кам’яногребельського нвк 1 65.38kb.
План роботи методичного об’єднання вчителів суспільних наук Білоцерківської... 1 166.76kb.
План засідання районного методичного об'єднання вчителів української... 9 560.41kb.
І. Аналіз роботи районного методичного об’єднання вчителів предметів... 1 150.91kb.
План роботи районного методичного об’єднання вчителів початкових... 1 121.86kb.
План роботи методичного об'єднання вчителів природничо-математичного... 1 42.82kb.
План роботи міського методичного об’єднання «Дефектолог. Info» на... 1 72.59kb.
План роботи методичного об ’ єднання учителів іноземної мови Уманської... 1 98.07kb.
План роботи міського методичного об’єднання вчителів 2 класів на... 1 58.77kb.
№212 Про підсумки діяльності районної 1 138.49kb.
Таращанський 1 219.63kb.

План роботи методичного об’єднання вчителів предметів корекційно-розвивального спрямування - сторінка №1/1
Вознесенська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат

План роботи

методичного об’єднання вчителів предметів корекційно-розвивального спрямування

на 2013-2014 н.р.

Керівник: Євсюков

Сергій Михайлович

Зміст

1. Вступ-------------------------------------------------- 32. Проблемне питання методичного об’єднання, мета та завдання методичної роботи---------------- 6

3. План засідань методичного об’єднання вчителів корекційної педагогіки--------------------------------- 7

4. Відомості про вчителів методичного об’єднання----------------------------------------------- 10

5. Проблемні методичні питання вчителів корекційної педагогіки------------------------------- 11

6. Графік проведення відкритих уроків та заходів------------------------------------------------ 17

7. Робота по наданню методичної допомоги---- 18

8. Матеріали членів методичного об’єднання

Вступ


Підсумки роботи методичного об’єднання за 2012-2013навчальний рік, мета і завдання методичної роботи на 2013-2014 н.р.

Характеризуючи роботу методичного об’єднання за 2012-2013н.р. вчителів предметів корекційно-розвивального спрямування треба відзначити, що вся робота була направлена на розв’язання проблемного питання методичного об’єднання: «Підвищення ефективності корекційно-розвивальних занять на основі індивідуалізації».

Був складений план роботи методичного об’єднання. При плануванні велике місце відводилося практичним заняттям, робота була спрямована на відвідування та аналіз вчителями відкритих уроків у своїх колег.

Акцентувалася увага на питаннях самоосвіти вчителів.

Перед кожним з вчителів ставилася задача – не просто працювати над вибраною темою, а обов’язково виступати, ділитися досвідом (на педраді, спец. семінарі, на засіданнях методичного об’єднання).

На засіданнях методичного об’єднання розглядалися такі питання: шляхи і засоби підвищення ефективності корекції психофізичних недоліків учнів; адаптація у колективі; аналізувалися відкриті уроки, знайомилися з новинками методичної літератури, заслуховувались творчі звіти вчителів з проблемних питань.

Проведено 5 засідань методичного об’єднання, на яких розглядались проблемні питання педагогіки, психології та реабілітації.

Аналізувався рівень якості вмінь і навичок учнів.

Протягом року вчителями предметів корекційно-розвивального спрямування були підготовлені та проведені відкриті заходи, на яких у нестандартних формах реалізовувалася мета згідно поставлених цілей.

Була підготовлена та проведена декада предметів корекційно-розвивального спрямування, яка пройшла під гаслом « Ти зможеш, якщо зміг я!»

Аналізуючи стан викладання предметів треба визначити, що всі вчителі предметів корекційно-розвивального спрямування досягали мети в рамках навчальних планів та програмового матеріалу.

Вчителі систематично підвищують свій професійний рівень: обмінюються досвідом, відвідують уроки один у одного, проходять курсові перепідготовку.

Задачі, які були поставлені М/О на поточний рік – виконанні. На останньому засіданні були поставлені завдання на наступний 2013-2014н.р.:


 1. Поглибити практичну роботу методичного об’єднання.

 2. Продовжити систематичну роботу над вирішенням індивідуальних проблемних питань

 3. Систематизувати роботу вчителів з самоосвіти.

 4. Проаналізувати з подальшими висновками зауваження та рекомендації кваліфікаційної комісії.

 5. Проводити та відвідувати відкриті уроки та позаурочні заходи.

 6. Постійно підтримувати методичний взаємозв’язок з колегами.

 7. Взаємовідвідувати уроки членів методичного об’єднання.

 8. Участь у роботі педрад, нарад при директорі, спецсемінарів.

 9. Відвідування курсів, семінарів різних масштабів з метою підвищення педагогічного досвіду вчителів.

 10. Впроваджувати новітні методики у корекційно-педагогічній діяльності.

11. Надання методичної допомого колегам, що її потребують.

Проблемне питання методичного об’єднання

Використання спільної творчості педагога та дитини з метою підвищення ефективності корекційно-розвивальних занять

Мета та завдання методичної роботи:

 1. Поглибити практичну та методичну роботу об’єднання.

 2. Систематизувати роботу вчителів з самоосвіти.

 3. Проводити та відвідувати відкриті уроки та позаурочні заходи.

 4. Постійно підтримувати методичний взаємозв’язок з колегами.

 5. Взаємовідвідувати уроки членів методичного об’єднання.

 6. Участь у роботі педрад, нарад при директорі, спецсемінарів.

 7. Відвідування курсів, семінарів різних масштабів з метою підвищення педагогічного досвіду вчителів.

 8. Впроваджувати новітні методики у корекційно-педагогічній діяльності.

 9. Надання методичної допомого колегам, що її потребують.

План засідань методичного об’єднання вчителів корекційної педагогіки

на 2013-2014 н.р.

Проблемне питання: Використання спільної творчості педагога та дитини з метою підвищення ефективності корекційно-розвивальних занять

І засідання (серпень)

Форма роботи: круглий стіл.


 1. Обговорення та затвердження плану роботи методичного об’єднання на 2013-2014 н.р.

 2. Розгляд нормативних документів на 2013-14 н.р.

 3. Проаналізувати з подальшими висновками зауваження та рекомендації кваліфікаційної комісії.

 4. Обговорення навчальних програм, методичних посібників.

 5. Опрацювання інструктивно-методичних матеріалів.

 6. Календарне планування. Планування інтегрованих уроків, введення в роботу інноваційних форм та методів роботи.

 7. Складання і затвердження графіка проведення відкритих уроків.

ІІ засідання (жовтень)

Форма роботи: діалог. 1. «Рухливі народні ігри, як засіб та метод психічної та фізичної корекції» - Євсюков Сергій Михайлович.

 2. Самоаналіз роботи вчителів методичного об’єднання.

 3. Обмін методичними рекомендаціями.

 4. Обговорення новинок методичної літератури.

ІІІ засідання (січень)

Форма роботи: дискусія. 1. «Командні спортивні ігри в процесі фізичного виховання» - Мельниченко Сергій Сергійович.

 2. «Впровадження здоров’язберегаючих технологій на уроках ритміки» - Чайчук Алла Валентинівна.

 3. Аналіз стану виконання навчальних завдань за 1 семестр н.р.

 4. Обговорення відкритих уроків та заходів проведених у першому семестрі.

 5. Обмін методичним досвідом (успіхи та поразки).

 6. Підготувати до проведення тиждень предметів корекційної педагогіки ( З вірою в себе ).

ІV засідання (березень)

Форма роботи: консультація 1. «Формування фонематичного сприйняття та зв’язного мовлення у дітей з особливими потребами» - Білик Оксана Володимирівна.

 2. Обмін методичним досвідом (успіхи та поразки).

 3. Обговорення новинок педагогічної літератури.

V засідання (травень)

Форма роботи: аналіз 1. Підведення підсумків роботи методичного об’єднання.

 2. Звіт вчителів «Підсумки роботи над проблемною темою».

 3. Складання перспективного плану роботи методичного об’єднання на наступний рік.

 4. Огляд новинок преси. Методичної літератури.


Відомості про вчителівПрізвище, ім’я та по батькові

Освіта

Стаж

Категорія

Посада

Курси підвищення кваліфікації

Атестація

Заг.

Спец. шк.

1.

Євсюков Сергій Михайлович

Вища

17,5 р.

16 р.

1

вчитель ЛФК

Миколаїв 2005

2012-2013 р.

2.

Мельниченко Сергій Сергійович

Вища

3

3

Спеціаліст

вчитель фізвиховання

-

-

3.

Чайчук Алла Валентинівна

Вища

15 р.

10 р.

2

вчитель ритміки

Миколаїв 2009

2012-2013 р.

4.

Білик Оксана Володимирівна

Базова вища

24,5 р.

8,5 р.

Спеціаліст

логопед

Миколаїв 2009

2009-2010 р.

5.

Іоненко Анжела Василівна

Базова вища

22,5 р.

18,6 р.

Спеціаліст

вчитель СПО

Миколаїв

2003


2004-2005 р.

6.


Альміз Світлана Сергіївна


Середня

спеціальна
29


8


Спеціаліст

вчитель музики

-


2013-22014 р.


Проблемні методичні питання

вчителів корекційної педагогіки на 2013-2014 н.р.

п/п


Прізвище, ім’я

та по батьковіПосада

Проблемне питання

Зміст роботи над темою

Відмітки про виконання

1.Євсюков Сергій Михайлович

вчитель ЛФК

«Рухливі народні ігри, як засіб та метод психічної та фізичної корекції»

1)Вивчення методичної літератури з теми (журнал «Дефектологія», «Початкова школа», «Розкажіть онуку», інтернетресурси).

2) Підготовка доповіді на засідання методичного об’єднання.

3) Відвідування відкритих уроків колег.

4) Проведення відкритого заняття з ЛФК.

5) Виготовлення нестандартного обладнання для занять ЛФК

2.

Мельниченко Сергій Сергійович


вчитель фізичного

виховання«Командні спортивні ігри в процесі фізичного виховання»

1) Вивчення методичної літератури з теми (журнал «Дефектологія», «Початкова школа», «Розкажіть онуку», інтернетресурси).

2) Підготовка доповіді на засідання методичного об’єднання.

3) Відвідування відкритих уроків колег.

4) Проведення відкритого уроку з фізичної культури.

5) Аналіз проведеної роботи.


3.


Чайчук Алла Валентинівна


вчитель

ритміки


«Впровадження здоров’язберегаючих технологій на уроках ритміки»

1) Вивчення методичної літератури з теми (журнал «Дефектологія», «Початкова школа», «Розкажіть онуку», інтернетресурси).

2) Підготовка доповіді на засідання методичного об’єднання.

3) Відвідування відкритих уроків колег.

4) Проведення відкритого уроку з ритміки.

5) Підбір та розробка нових ритмічних «малюків»

4.

Білик Оксана Володимирівна


логопед

«Формування фонематичного сприйняття та зв’язного мовлення у дітей з особливими потребами»

1) Вивчення методичної літератури з теми (журнал «Дефектологія», «Початкова школа», «Розкажіть онуку», інтернетресурси).

2) Підготовка доповіді на засідання методичного об’єднання.

3) Відвідування відкритих уроків колег.

4) Проведення відкритого заняття з логопедії.

5) Виготовлення дидактичного та роздаткового матеріалів.

5.

6.


Іоненко Анжела Василівна

Альміз Світлана Сергіївна
Вчитель СПО

вчитель музики
«Формування життєвих компетенцій учнів засобами СПО»

Застосування вокально-хорових прийомів з метою корекції артекуляційно-дикційного апрарату1 )Вивчення методичної літератури з теми (журнал «Дефектологія», «Початкова школа», «Розкажіть онуку», інтернетресурси).

2) Підготовка доповіді на засідання методичного об’єднання.

3) Відвідування відкритих уроків колег.

4) Проведення відкритого заняття з СПО.

1 )Вивчення методичної літератури з теми (журнал «Дефектологія», «Початкова школа», «Розкажіть онуку», інтернетресурси).

2) Підготовка доповіді на засідання методичного об’єднання.

3) Відвідування відкритих уроків колег.

4) Проведення відкритого заняття з музики.
Прізвища, імя

та по батькові

Клас

Предмет

Методична мета

Термін проведення

1.

Євсюков Сергій Михайлович

Група дітей з діагнозом порушення постави

ЛФК

Підвищити адаптацію до фізичних навантажень, тренованість.

Жовтень

2.

Мельниченко Сергій Сергійович

6

фізична культура

Розвиток та корекція рухових якостей.

Січень

3.

Чайчук Алла

Валентинівна
2

ритміка

Координувати рухи рук із рухами ніг.

Листопад

4.

Білик Оксана

Володимирівна
2

логопедія

Диференціювати на слух, у вимові і на письмі звуки «ж», «ш».

Березень

5.

Іоненко Анжела

Василівна8

СПО

Формування та підвищення життєво необхідних вмінь та навичок.

Квітень

6.

Альміз Світлана

Сергіївна
5

музика

Корекція та нормалізація артикуляційного апарату

Лютий

Графік проведення відкритих уроків

з\п


П.І.П. молодшого вчителя

П.І.П. наставника

Зміст роботи

Терміни

1.

Мельниченко С.С.

Євсюков С.М.

Опрацювання нормативно-правової документації з питань фізичного виховання.

Вересень

2.Опрацювання програми з фізичного виховання.

Протягом року.

3.Опрацювання вимог медично-педагогічного контролю та розподілу на медичні групи.

Серпень-Вересень

4.Методична допомога з складання календарного планування.

Протягом року.

5.Методична допомога у проведенні поточного та тематичного оцінювання.

Протягом року.

6.Методична допомога з ведення документації змагань

Протягом року.

7.Залучення до оформлення методичного кабінету фізичного виховання.

Протягом року.

8.Методична допомога в підготовці відкритого уроку.

Листопад.

9.Взаємовідвідування уроків фізичного виховання з подальшим аналізом роботи.

Протягом року.

10.Методична допомога з застосування різноманітних методик на уроках фіз. виховання.

Протягом року.

11.Допомога в підготовці та проведенні шкільних змагань.