План роботи районного методичного об´єднання вчителів обж та основ здоров′я на 2010-2011 н р. Сквира - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
План роботи районного методичного об’єднання вчителів початкових... 1 121.86kb.
Аналіз роботи районного методичного об’єднання вчителів іноземних... 1 220.68kb.
План роботи методичного об’єднання вчителів предметів корекційно-розвивального... 1 168.45kb.
І. Аналіз роботи районного методичного об’єднання вчителів предметів... 1 150.91kb.
План роботи методичного об ’ єднання учителів іноземної мови Уманської... 1 98.07kb.
План роботи міського методичного об’єднання вчителів 2 класів на... 1 58.77kb.
План засідання районного методичного об'єднання вчителів української... 6 471.97kb.
План роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів гзош... 1 20.95kb.
Аналіз роботи міського методичного об’єднання вчителів трудового... 1 177.73kb.
План роботи методичного об’єднання вчителів гуманітарних дисциплін... 1 146.96kb.
План роботи методичного об’єднання вчителів української мови і літератури... 1 113.87kb.
К пс н. Ковальчук З. Я. 200 р. План проведення лекційного заняття... 1 230.22kb.
Таращанський 1 219.63kb.

План роботи районного методичного об´єднання вчителів обж та основ здоров′я на 2010-2011 - сторінка №1/1
Розглянуто і схвалено «ЗАТВЕРДЖУЮ»

на засіданні РМО Завідуюча методичним кабінетом

(протокол № _______________________________

від серпня 2010р.) Л.А.Корбут

керівник РМО

______________Л.І Сидоренко

ПЛАН РОБОТИ

РАЙОННОГО МЕТОДИЧНОГО ОБ´ЄДНАННЯ

ВЧИТЕЛІВ ОБЖ ТА ОСНОВ ЗДОРОВ′Я

НА 2010-2011 н. р.

СКВИРА

2010
1. ВСТУП

У 2009-2010 навчальному році методичне об’єднання вчителів ОБЖ та основ здоров’я працювало над удосконаленням педагогічної майстерності вчителів, розвитку їх ініціативи і творчості та підвищення результативності навчально-виховного процесу.

До складу методичного об’єднання вчителів ОБЖ та основ здоров’я входить 25 учителів. У зв’язку з тим, що фахівців даної спеціальності вузи України на момент введення предмету в курс загальноосвітніх навчальних закладів не готували, викладання предмету здійснюють фахівці із предметів, які в тій чи іншій мірі пов’язані з вивченням основ безпеки життєдіяльності: вчителі біології, фізичної культури, трудового навчання.

Відповідно до рівня кваліфікації задіяні спеціалісти 9 (2008-2009 н. р.- 10); вчителі ІІ категорії 1 (2008-2009 н. р.- 2 ); І категорії 8 (2008-2009 р.-13); вищої категорії 7 (2008-2009 н. р. – 4).Якісний склад учителів

Курсову перепідготовку з курсу «Основи здоров’я» у Київському обласному інституті післядипломної освіти педагогічних кадрів пройшли 13 учителів. Склад учителів, які викладають дані предмети, не постійний. Як показали перевірки у Сквирській ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 у викладання предмету задіяні 4 учителя. Такий кадровий склад учителів не дає змоги ефективно налагодити систему роботи методичного об’єднання. Результати, які були напрацьовані за попередні роки, не дають очікуваного результату. Виникає необхідність обговорення одних і тих же тем кожного року.

Аналізуючи відвідані уроки можна сказати, що найефективнішою моделлю викладання є спрямованість на здобуття школярами знань, які забезпечують їхній всебічний розвиток як особистості та досягнення зміни поведінки, що веде до збереження здоров’я. У навчальному процесі використовуватися різноманітні групи методів навчання. Учитель Малолисовецького НВК Людмила Іванівна Сидоренко на заняттях використовує різноманітні частини тренінгу, такі як: «Цікаве ім’я», «Незакінчене речення», «Чим ми схожі», «Телепатія», «В’язання вузликів», «Кидання м’яча», «Завершення речення», «Дванадцять бажань». На уроках ОБЖ та курсу «Основи здоров’я» учитель Сквирського ліцею Ніколаєнко Світлана Василівна, використовує комп’ютерні програми з основ здоров’я та ОБЖ : конструктор уроків для викладання ОБЖ у 10-11 класах та електронні засоби для викладання основ здоров’я для 5-6 класів. Новітні технології навчання використовує на уроках учитель Сквирської ЗОШ І-ІІІ ст. № 5 Бачинська Олександра Олександрівна. Учитель Сквирського НВК Вишівська А.Д під час проведення занять використовує мультимедійний супровід до уроків. Багато учителів при проведенні уроків використовують комп’ютерну програму Microsoft Power Point Presentation для створення слайдів до уроків, але не всі учителі в достатній мірі володіють навичками роботи з комп’ютерною технікою.

У 2007-2008 навчальному році методичне об’єднання учителів ОБЖ та основ здоров’я працювало над проблемою: «Формування особистості здатної до навчання, самовдосконалення та прийняття ефективних рішень, шляхом використання традиційних та інноваційних технологій у навчально-виховному процесі. Традиційні та інноваційні підходи до сучасного уроку основ безпеки життєдіяльності».

У вересні місяці було проведено секційне засідання учителів ОБЖ та основ здоров’я.

На ньому: • ознайомлено учителів з «Інструктивно-методичними рекомендаціями МОН України щодо вивчення предметів «Основи здоров’я» та «Основи безпеки життєдіяльності» у загальноосвітніх навчальних закладах у 2009\2010 навчальному році»;

 • заслухано та обговорено звіт про діяльність районного методичного об’єднання учителів основ здоров’я та основ безпеки життєдіяльності у 2008/2009 навчальному році;

 • обговорено заходи щодо проведення тижня безпеки життєдіяльності в навчальних закладах району;

 • затверджено план роботи РМО на 2009/2010 н. р.

За результатами роботи семінару було розроблено бюлетень, у який було вміщено:

 • Інструктивно-методичні рекомендації МОН України щодо вивчення предметів «Основи здоров’я» та «Основи безпеки життєдіяльності» у загальноосвітніх навчальних закладах у 2009\2010 навчальному році»;

 • Методичні рекомендації щодо проведення «Тижня безпеки життєдіяльності» у навчальних закладах відділу освіти.

У січні було проведено секційне засідання учителів ОБЖ та основ здоров’я «Організація безпеки дітей під час навчально-виховного процесу та в канікулярний період» на засіданні методистом РМК Ткаченком С.Г. було доведено інформацію про стан дитячого травматизму в загальноосвітніх навчальних закладах району. Було детально проаналізовано кожний випадок травматизму та проаналізовано способи ліквідації причин та запобігання подібних ситуацій.

У листопаді було проведено Науково-теоретичний семінар Традиційні та інноваційні підходи до сучасного уроку з упровадженням проектних технологій. На семінарі було розглянуто теоретичні відомості про проектну діяльність зокрема історію створення проектів, розглянуто типи проектів які можна застосовувати в навчально-виховному процесі. Значні надбання у проектній діяльності були створені учителями трудового навчання. На занятті було проведено презентацію проектів розроблених учнями на уроках трудового навчання. Передбачено застосування проектних технологій для проведення уроків безпеки життєдіяльності та уроків основ здоров’я. Відмічено, що проектну діяльність можна використовувати для здоров’язберігаючих заходів виховної роботи.

За результатами проведення науково-теоретичного семінару було видано інформаційно-методичний бюлетень «Методичні поради щодо запровадження проектної діяльності в навчальних закладах»

З метою покращення якості проведення уроків ОБЖ та основ здоров’я та підвищення рівня володіння комп’ютером учителями у квітні було проведено семінар-практикум «Виготовлення технологічної документації із застосуванням комп’ютерної техніки» Учасники семінару ознайомилися з прийомами роботи з комп’ютерною програмою Microsoft Power Point Presentation, було організовано роботу в групах (створення презентацій відповідно до запропонованих тем), після роботи в групах було проведено презентацію створених матеріалів. Всі створені матеріали були розповсюджені в навчальних закладах району.

Основне завдання семінару-практикуму – спрямувати роботу на розв’язання науково-методичної проблеми: «Формування особистості здатної до навчання, самовдосконалення та прийняття ефективних та інноваційних технологій у навчально-виховному процесі» шляхом застосування електронних засобів навчання, розробки мультимедійного супроводу уроків, використання уроків–тренінгів. Учасники семінару в прийнятих рекомендаціях відмітили, що необхідно підвищити свою комп’ютерну грамотність на рівні користувача, використовувати матеріальну базу комп’ютерних класів для проведення уроків ОБЖ, основ здоров’я, розробити та провести урок з використанням презентацій у програмі Microsoft Power Point Presentation.

В рамках семінару було проведено інструктивно-методичну нараду на якій заслухано звіт керівника проблемної групи учителя основ здоров’я Сквирської ЗОШ №5 Бачинської О.О. «Організація безпеки дітей підчас літнього відпочинку», учасниками проблемної групи була опрацьована навчально-методична література з даної тематики, систематизована література. Виявлені ті питання які досить слабо висвітлені в існуючій літературі. На підставі вивченої літератури і творчих зустрічей з учителями було намічено першочергові теми для апробації в навчальних закладах.

У навчальних закладах проводиться позакласна робота з основ безпеки життєдіяльності, при Сквирському районному центрі дитячої та юнацької творчості працює гурток юних рятувальників. Гуртківці систематично приймають участь у районних, обласних, республіканських змаганнях.

При Сквирській ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 завершено експериментально-дослідну роботу по реалізації Всеукраїнської програми «Формування навичок здорового способу життя» (за проектом «Діалог» згідно з наказом Міністерства освіти і науки України №552 від 05.08.2002 року, науковий керівник експерименту Чвирук Н.М.). Ця програма розрахована на профілактичну роботу, що здійснювалась, як під час занять, так і під час позаурочної роботи з учнями. Можна стверджувати, що під час тренінгу внаслідок формування більш адекватних уявлень стосовно своєї поведінки, закладається сприятливий фундамент для подальшої її саморегуляції, що є обов’язковим для успішного формування навичок здорового способу життя.

У рамках заходів запобігання травматизму серед учасників навчально-виховного процесу відділом освіти сумісно з службами МНС Сквирського району, працівниками ДАІ, районним центром дитячої та юнацької творчості були організовані конкурси: «Життя без тютюнопаління»; «Молодь проти наркотиків та СНІДу»; «Молодь проти злочинності та насильства»; «Здоров’я очима дітей»; «Моя професія рятувальник». Щороку у цих конкурсах беруть участь усі загальноосвітні заклади району. У закладах освіти практикується проведення тижня знань безпеки життєдіяльності. Налагоджено співпрацю з «Благодійним фондом молодіжної участі», розповсюджується інформаційно-освітній журнал «Інформація, погляди, світогляд».

У квітні було започатковано проведення районного конкурсу «Молодь обирає здоров’я»У квітні – травні було проведено діагностичне опитування учителів ОБЖ та основ здоров’я з метою виявлення питань, які викликають труднощі при викладанні предмету. на діагностичній основі яких будуть намічені проблеми, над якими працюватиме РМО вчителів ОБЖ в наступному навчальному році.

2 РАДА

  • Сидоренко Людмила Іванівна – керівник методичного об’єднання учителів ОБЖ та основ здоров’я , керівник консультаційного пункту, учитель Малолисовецького НВК

  • Чвирук Наталя Миколаївна – заступник керівника методичного об’єднання, відповідає за вивчення рівня навчальних досягнень учнів, учитель Сквирської ЗОШ І-ІІІ ст. №1;

  • Гресюк Євгеній Миколайович – відповідальний за організацію проведення тренінгів з учителями, учитель Шапіївського НВК

3. ПРОБЛЕМИ, НАД ЯКИМИ ПРАЦЮЄ МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ

 • Методологічна переорієнтація процесу навчання та виховання на розвиток юної особистості, формування її основних компетенцій шляхом підвищення методичної культури кожного педагога, використання його потенційних творчих можливостей в інноваційній діяльності.

 • Впровадження проектної технології на уроках основ здоров’я та ОБЖ .

 • Використання інтерактивних вправ під час організації навчально-виховного процесу.
 1. ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ У МІЖКУРСОВИЙ ПЕРІОД

  1. Секційні засідання

Серпень

  • Аналіз роботи районного методичного об’єднання вчителів основ безпеки життєдіяльності та основ здоров’я за 2009-2010 навчальний рік.

Сидоренко Л.І., учитель основ здоров’я Малолисовецького НВК

  • Методичні рекомендації щодо викладання основ безпеки життєдіяльності та основ здоров’я у 2010-2011 навчальному році.

Ткаченко С.Г., методист РМК

  • Про роботу РМО учителів основ безпеки життєдіяльності та основ здоров’я у 2010-2011 начальному році.

Сидоренко Л.І., учитель основ здоров’я Малолисовецького НВК

Січень

Круглий стіл. Організація безпеки дітей під час навчально-виховного процесу

 • Аналіз стану дитячого травматизму в навчальних закладах відділу освіти.

Ткаченко С.Г., методист РМК

 • Обговорення шляхів покращення безпеки життєдіяльності в навчальних закладах.

Учасники засідання

  1. Семінари-практикуми

Листопад.

Науково-теоретичний семінар. Традиційні та інноваційні підходи до сучасного уроку з упровадженням проектних технологій

 • Історія методу проектів;

Ткаченко С.Г., методист РМК

 • Поняття «Метод проектів сьогодні»;

Сидоренко Л.І., керівник РМО

 • Типи проектів учнів;

Бачинська О.О., учитель Сквирської ЗОШ №5

(РМК)

Квітень

Семінар-практикум. Використання ресурсів мережі «Internet» для проведення уроків основ безпеки життєдіяльності та ОБЖ

 • Ознайомлення з пошуковими системами які застосовують для роботи в мережі «Internet»

Ткаченко С.Г. методист РМК

 • Види інформаційних носіїв мережі «Internet» та способи їх збереження

Ткаченко С.Г. методист РМК

 • Робота в мережі «Internet» з використанням пошукових систем

Учасники семінару

(На базі Сквирської ЗОШ І-ІІІ ст. №1)

4.3. Продовжити роботу проблемної групи учителів основ здоров’я з проблеми: «Організація безпеки дітей підчас літнього відпочинку» (за окремим планом)

 1. ВИВЧЕННЯ, АПРОБАЦІЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ В ПРАКТИКУ ППД, НОВИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ

  1. Організувати роботу консультаційного пункту для учителів ОБЖ та основ здоров’я на базі Малолисовецького НВК учитель Сидоренко Людмила Іванівна. «Особливості планування та проведення занять з основ здоров’я» (вересень на базі РМК)

  2. .Творчий звіт педагогів, які атестуються на вищу категорію, встановлення педагогічних звань у 2009-2010 році.

  3. Вивчення передового педагогічного досвіду учителя основ здоров’я Малолисовецького НВК Сидоренко Л.І. (до 01.2012 р.)

 2. ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА ЯКОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РОБОТИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ТА МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

6.1 Фронтальне вивчення Буківський НВК листопад 2010 р.

Пустоварівський НВК березень 2011р.

Тхорівський НВК лютий 2011р.

6.2. Атестація Самгородоцька ЗОШ грудень 2010р.

Малолисовецький НВК жовтень 2010р.

Сквирський ліцей квітень 2011р.


 1. Координаційна діяльність навчальних закладів

1. Адресна допомога Жидкову Р.В. учителю Горобіївського НВК з питань планування навчально-виховного процесу.

2. Методичні дні (за окремим планом)

VIII. Видавнича діяльність

 • Інформаційні бюлетені до семінарів-практикумів;

 • Листопад: «Упровадження проектних технологій в навчальний процес»

 • Квітень: «Рекомендації щодо застосування пошукових систем мережі Інтернет»

 • Березень: методичний посібник «Організація безпеки дітей підчас літнього відпочинку».


ПЛАН

роботи проблемної групи вчителів основ безпеки життєдіяльності з проблеми:

«Організація безпеки дітей підчас літнього відпочинку»

(2 рік роботи)

Керівник: Бачинська Олександра Олександрівна учитель ОБЖ Сквирської ЗОШ І-ІІІ ст. №5.
Вступ

Характерною особливістю сучасної школи є бажання та спроби багатьох учителів перебудувати навчальний процес так, щоб активізувати пізнавальну діяльність учнів, залучити їх до самостійного здобуття знань, вивчення матеріалу протягом навчального року та в канікулярний період.

Учнівська молодь повинна знати про світ небезпек, який її оточує, мінімізувати можливий ризик. Частіше жертвами нещасних випадків, аварій, стихійних лих стають діти. Вони нехтують правилами елементарної поведінки або просто бездумно поводять себе на вулиці, на воді, під час купання, на дорозі, в побуті тощо.

Щоб протистояти такому явищу в суспільстві, потрібно змінити наше ставлення до нещасних випадків, озброївши підростаюче покоління певним багажем знань, забезпечивши сприятливі умови для життя, навчання відпочинку.

Завданням проблемної групи є вивчення, узагальнення та впровадження в практику передового педагогічного досвіду з даної проблеми, колективна розробка окремих питань методики відповідно до умов своєї школи, створення власного досвіду з проблеми та поширення його серед колег.

Склад проблемної групи 1. Ткаченко С.Г. методист РМК

 2. Сидоренко Л.І.,учитель основ здоров’я Малолисовецького НВК.

 3. Ніколаєнко С.В., учитель основ здоров’я Сквирського ліцею.

 4. Гресюк Євгеній Миколайович, учитель Шапіївського НВК.

План роботи проблемної групи з основ здоров’я з проблеми

«Організація безпеки дітей підчас літнього відпочинку»

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Підготовчий етап

1.

Підібрати літературу з проблеми

Вересень, 2009 р.

ВиконаноКерівник ПГ,

члени ПГ


2.

Вивчити літературу з проблеми, сформулювати основні ідеї

Жовтень-листопад,

2009 р.


Члени ПГ

3.

Засвоїти існуючий досвід з даної проблеми

Жовтень-лютий, 2009-2010 р. Виконано

Члени ПГ

Основний етап

1.

Поповнити теоретичний банк з даної проблеми

Лютий, 2010р.Виконано

Члени ПГ

2.

Провести зустрічі з учителями – носіями даного досвіду

Березень, 2010 р.

Виконано


Керівник ПГ

3.

На підставі вивченої літератури і творчих зустрічей з учителями розробити впровадження досягнень у власну практику роботи

До квітня 2010 р.

ВиконаноКерівник ПГ,

члени ПГ


4.

Апробувати розроблені моделі, прийоми, методи у власній практиці

До жовтня 2010 р.


Члени ПГ

5.

Узагальнити власний досвід з проблеми

До листопада 2010р.


Керівник ПГ,

члени ПГ


6.

Розробити рекомендації та поради щодо впровадження в практику роботи іншими вчителями

До січня 2011 р.


Керівник ПГ,

члени ПГ


7.

Узагальнити досвід роботи членів ПГ

До травня 2011 р.

Керівник ПГ

8.

Організувати пропаганду даних рекомендацій серед учителів району і надати допомогу в створенні досвіду у школах району з даної проблеми

До травня 2011 р.

Керівник ПГ,

члени ПГ


А) ознайомити вчителів району з рекомендаціями по впровадженню даної проблеми на засіданні РМО вчителів ОБЖ

Керівник ПГ

Б) організувати консультації для вчителів району членами проблемної групи

Члени ПГ

В) провести семінар-практикум з даної проблеми з метою поширення досвіду роботи

Члени ПГ

Підсумковий етап

1.

Вивчити і узагальнити стан роботи з впровадження рекомендацій ПГ в масову практику роботи вчителів.
Керівник ПГ,

члени ПГ


2.

Провести аналіз результатів впровадження рекомендацій у практику роботи вчителів
Керівник ПГ

3.

Провести творчі звіти вчителів, членів ПГ з даної проблеми
Керівник ПГ,

члени ПГ


4.

Провести захист досвіду роботи ПГ на засідання ради РМК
Керівник ПГ

5.

Розглянути стан проведення профілактичної роботи з учнями
Керівник ПГ

6.

Підготувати до друку рекомендації з методики проведення інструктажів з учнями в канікулярний період.
Члени ПГ

7.

Видрукувати збірник з досвіду роботи ПГ
Керівник ПГ