Поет великих дум і почуттів - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Іван полюхович поет витончених 1 215.96kb.
Тема: Франческо Петрарка видатний італійський поет гуманіст. 1 86.4kb.
Урок розвитку зв'язного мовлення 1 32.94kb.
Дипломат, поет, перекладач, літературознавець. 15 Травня поет двох... 1 80.65kb.
Конспект уроку у 6 класі Тема. Філософ. Поет. Музикант. Г. Сковорода... 1 29.91kb.
Шевченко Т. Г. поет, художник, громадський діяч 1 70.5kb.
Урок української літератури 10 клас Тема. Іван Франко. Лірична драма... 1 54.76kb.
Анатолій Качан: я ще не виписався як поет 21 1487.06kb.
Іван Федорович Драч – життя та творчість 1 63.88kb.
«Шевченко» шевченко не поет — бо це ж до болю мало, Не трибун — бо... 1 160.65kb.
Третя панельна дискусія «Пограниччя – зона великих єресей?» у рамках... 1 41.38kb.
Програма курсу " Філософія Східної Азії" для студентів бакалаврату фгн 1 147.2kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Поет великих дум і почуттів - сторінка №1/1


Долинська центральна районна бібліотека

Поет великих дум і почуттів
до 100-річчя від дня народження
А.С. Малишка
Рекомендаційний

бібліографічний список

м. Долина

2012


Андрій Самійлович Малишко – видатний український поет, ім’я якого залишається одним з поетично-пісенних символів України.

Народився поет у м. Обухові на Київщині в сім’ї сільського шевця. Дитинство Андрія проходило в суворих умовах трудового селянського життя. Від матері поет перейняв дорогоцінні скарби народу – народні пісні.

Закінчивши інститут народної освіти, А. Малишко працює вчителем в Овручі, невдовзі стає газетярем у Харкові. У передвоєнний час видає збірки «Лірика», «З книги життя», «Народження синів», «Жайворонки». Тематика творів різноманітна: це і хліборобська праця, і бурхливі події громадянської війни, пейзажна лірика.

Під час Великої Вітчизняної війни він працював військовим кореспондентом у газетах «Красная Армия», «За Радянську Україну», видав сім збірок поезій: «До бою вставайте!», «Україно моя!», «Слово о полку», «Битва», «Ярославна» та ін.

Із роками голос Андрія Малишка дедалі міцнішав, набирався сили, поет починає пильніше придивлятися до життя, глибше сягати в сутність складних вічних проблем, бачить загальнолюдське, йдучи «Дорогою під яворами», що її певною мірою можна вважати етапною на творчому шляху, як і внутрішньо пов’язану з нею «Руту». Як поет-лірик, чиї вірші відзначаються надзвичайною музичністю, А. Малишко неминуче приходить до пісні. Це безсмертна «Пісня про рушник», безмежно зворушлива «Вчителька» та багато інших… У піснях Андрія Самійловича такі скарби почуттів, буяння краси, тепло любові, що самі вони принесли б поетові безсмертну славу. І здається не випадковим, що й останнім твором поета була славнозвісна «Стежина», в якій він роздумує над людським життям, згадує рідну стежину, з якої воно починається, якій немає ні кінця, ні повороту.

Рекомендаційний бібліографічний список розрахований на вчителів, студентів, учнів та всіх шанувальників творчості поета.

Шлапак Д. Я. Полум’яний сурмач : творчість Андрія Малишка / Д. Я. Шлапак. – К. : Знання, 1982. – 48 с.

Шудря М. Дорога під яворами / М. Шудря // Дивослово. – 1997. – №11. – С. 10.

Малишкові дороги : спогади про Андрія Малишка. – К. : Дніпро, 1975. – 231 с. : 9 л. іл.

Мельничук Б. Шевченкіана Андрія Малишка / Б. Мельничук // Слово і Час. – 2009. – №3. – С. 34–44.

Неділько В. Я. Вивчення творчості Андрія Малишка : посіб. для вчителів / В. Я. Неділько. – К. : Рад. шк., 1977. – 158 с.

Павличко Д. Андрій Малишко / Д. Павличко // Літературна Україна. – 2002. – 28 листоп. – С. 7.

Прісовський А. Виходять з архівних сховищ… / А. Прісовський // Літературна Україна. – 1990. – 6 груд.

Про Андрія Малишка : статті, враження, вірші, відгуки. – К. : Рад. письменник, 1962. – 272 с.

Проненко В. Про Малишка, якого не знали / В. Проненко // Вітчизна. – 2005. – №1/2. – С. 143–147.

Сокур А. Гідний пам’ятник Матері вкраїнській : вивчення «Пісні про рушник» / А. Сокур // Українська література в загальноосвітній школі. – 2009. – №5. – С. 39–41.

«Сонця і правди сурмач…» // Шкільна бібліотека. – 2012. – №19/20. – С. 7–12.

Співець життя, молодості, любові // Календар знаменних і пам’ятних дат. – 2012. – №4. – С. 57–69.Основні видання творів А.С. Малишка

Твори : в 10 т. / А. Малишко ; редкол. : М. Л. Нагнибіда (голова) [та ін.] ; вступ. ст. Д. Павличка. – К. : Дніпро, 1972–1974. – Т. 1–10.

Твори : в 5 т. / А. Малишко ; редкол. : Д. В. Павличко (голова) [та ін.] – К. : Дніпро, 1986–1987. – Т. 1–5.

Вибрані твори : у 2 т. / А. С. Малишко ; упоряд. Л. В. Забашта ; передм. Д. В. Павличка. – К. : Дніпро, 1982. – Т. 1–2.

Вибрані твори / А. С. Малишко. – К. : Рад. письменник, 1990. – 166 с. ; 1 арк. портр.

Вибране / А. С. Малишко. – К. : Держ. вид–во художньої л–ри, 1949. – 460 с.

Білі каштани : вибр. поезії / А. С. Малишко. – К. : Дніпро, 1975. – 222 с. : іл.

Далекі орбіти : вибр. твори / А. С. Малишко ; вступ. ст. В. О. Базилевського ; упоряд. В. В. Малишко. – К. : Криниця, 2004. – 606 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету)

Дорога під яворами : лірика / А. С. Малишко. – К. : Дніпро, 1970. – 80 с.

Поезії / А. С. Малишко ; упоряд., вступ. ст. і приміт. І. В. Зуба. – К. : Рад. письменник, 1978. – 295 с. : іл. – (Бібліотека поета)

Поетичні твори : літ.-критич. ст. / А. С. Малишко ; вступ. ст. О. В. Шпильової ; упоряд. і прим. Н. М. Гаєвської ; ред. тому Б. І. Олійник. – К. : Наук. думка, 1988. – 736 с. : портр. – (Бібліотека української літератури. Радянська література)

Прометей : поема / А. С. Малишко. – К. : Дніпро, 1978. – 136 с.

Серпень душі моєї : лірика / А. С. Малишко. – К. : Рад. письменник, 1970. – 319 с. : іл., портр.

Сурмач : поезії / А. С. Малишко ; вступ. сл. Д. Павличка. – К. : Молодь, 1976. – 287 с. : іл.Про А.С. Малишка

Абліцов В. Була вона в житті Поета – хвилина сповіді / В. Абліцов // Голос України. – 1997. – 12 листоп. – С. 9.

Андрій Малишко (15.11.1912–17.02.1970) : літературна гра // Позакласний час. – 2002. – №21.

Андрій Малишко (1912–1970) // Українська мова та література. – 2007. – №45/47. – С. 51–55.

Андрій Малишко // Письменники Радянської України, 1917–1987 : біобібліогр. довід. / авт.-упоряд. : В. К. Коваль, В. П. Павловська. – К., 1988. – С. 381–382.

Базилевський В. Поет прямої мови : портрет А. Малишка в сучасному інтер’єрі / В. Базилевський // Березіль. – 2004. – №2. – С. 152–174.

Білоцерківець Н. Пісня про Малишків рушник / Н. Білоцерківець // Українська культура. – 1992. – №10/11. – С. 10.

Бурбан В. Прометей приборканий / В. Бурбан // Культура і життя. – 2007. – 5 груд. – С. 3.

Грабовська С. Пісенна творчість Андрія Малишка : урок з вивчення поезії «Пісня про рушник» / Світлана Грабовська // Українська література в загальноосвітній школі. – 2011. – №4. – С. 27–28.

Дем’янівська Л. С. Андрій Малишко : життя і творчість / Л. С. Дем’янівська. – 2-ге вид., переробл., доповн. – К. : Дніпро, 1985. – 207 с. : 8 л. іл.

Іванисенко В. Наш Малишко! / В. Іванисенко // Дивослово. – 1997. – №11. – С. 6–8.

Кейда Ф. Вивчення вірша Андрія Малишка «Гомін, гомін по діброві» / Ф. Кейда // Дивослово. – 1998. – №5. – С. 20–21.

Клітина вибуху нових століть : до сторіччя від дня народження // Жінка. – 2012. – №10. – С. 14–15.

Костенко А. Андрій Малишко : біогр. повість / Анатоль Костенко. – К. : Дніпро, 1987. – 412 с.