Погоджено: Методист, який відповідає за психологічну службу району - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Погоджено: Методист, який відповідає за психологічну службу району - сторінка №1/1
Погоджено:

Методист, який відповідає

за психологічну службу району

______________/Марусій О.В./

Корекційно-розвивальна програма
ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА ДІТЕЙ ШЕСТИРІЧНОГО ВІКУ ДО ШКОЛИ
Основна мета програми:

 • розвиток психологічної готовності шестирічок до школи (розкриття творчого, морального, інтелектуального потенціалу дитини, розвиток навичок міжособистісної взаємодії з ровесни­ками й дорослими);

 • профілактика психологічної дезадаптації дітей на початко­вому етапі навчання.


Завдання програми:

 1. Допомогти дитині в усвідомленні свого реального «Я», підви­щенні самооцінки; розвивати потенційні можливості, сприяти подоланню внутрішніх конфліктів.

 2. Розвивати інтелектуально-мовну сферу дитини (пам'ять, увагу, мислення, сприйняття, творчі здібності, уяву, мовлення).

3. Підвищувати рівень самоконтролю щодо свого емоційного стану під час спілкування; формувати толерантність.
Заняття проводяться в рамках психолого-педагогічних курсів із підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі (ЗЛ «Логос»). Заняття ділиться на 2 частини по 25 хв із перервою 10 хв.

Група дітей — до 15 осіб.
Напрями роботи психолога з підготовки дітей 6-річного віку до школи

 1. Розвиток мотиваційної сфери (усвідомлення дитиною свого реального «Я», ставлення дитини до школи).

 2. Розвиток інтелектуально-мовленнєвої сфери (мислення, пам'ять, увага/мовлення).

 3. Розвиток емоційно-вольової сфери (емоції, почуття, розви­ток довільної поведінки).


Види та прийоми роботи

Психологічна підготовка дітей б-річного віку до школи, від­повідно до даної програми, передбачає використання наступних видів роботи: вправи, спрямовані на розвиток емоційно-вольової сфери дитини; вправи, спрямо­вані на розвиток пізнавальних процесів (мислення, пам'яті, уваги, сприйняття, уяви); бесіди, спрямовані на профілактику шкільної дезадаптації.

Програма передбачає використання наступних прийомів розвиваючого навчання:

• початок занять повинен бути незвичайним; • на занятті має панувати «дух відкриття» (нічого не повідом­ляти дітям у готовому вигляді);

 • тримати паузу, сприяючи включенню розумових процесів У Дітей;

 • не залишати без уваги жодної відповіді дітей;

 • пам'ятати про розвиток мовлення під час усіх видів діяльності;

 • підтримувати відчуття успішності.


Загальна структура заняття

 1. Розминка (коло вітання).

 2. Вправи на розвиток емоційно-вольової сфери.

 3. Вправи на розвиток пізнавальної сфери (уваги, мислення та пам'яті).

 4. Рефлексія (спрямована на формування вміння аналізувати свої емоції та враження).

 5. Психогімнастика (хвилинка руху).

 6. Заключна частина (прощання).Критерії ефективності програми

Перед початком роботи курсів і після їхнього закінчення про­водиться діагностичний зріз результативності роботи з вико­ристанням таких методик: 1. «Лабіринт» (розвиток концентрації уваги, довільності й орієн­тації).

 2. «Четвертий зайвий» (розвиток наочно-образного мислен­ня).

 3. «Запам'ятай слова» (визначення обсягу довільної вербальної пам'яті).

4. «Чим залатати килимок?» (сформованість сприйняття).

 1. «Так» і «Ні» не говорити» (визначення готовності до навчання, емоційно-вольова регуляція).

 2. Для визначення мовної готовності використовуються на­ступні методики: визначення понять; з'ясування пасивного слов­никового запасу; визначення активного словника.

Критеріальним показником ефективності програми є складена нами модель майбутнього першокласника.

ЗАНЯТТЯ 1

Розминка. Коло вітання

Мета: розвиток емоційної сфери.

Діти стають у коло, не тримаючи одне одного за руки. На сло­ва ведучого: «Здрастуй, друже!» — вітаються із сусідами ліворуч і праворуч.

«Як ми раді всім навколо!» — розводять руки в сторони, як знак бажання обійнятися.

«Світ прекрасний, у світі Я!» — руки складають на грудях.

«От і всі мої друзі!» — усі беруться за руки, утворюючи коло.

«Якщо дружними ми будемо, сумувати не будемо!» — беруться за руки, утворюючи коло, розгойдують руками вперед-назад.


Вправа на розвиток емоційно-вольової сфери «Веселий м'яч»

Мета: знайомство, розвиток емоційної сфери. Діти передають м'яч по колу й відповідають на запропоновані ведучим запитання:

 • Як тебе звати?

 • Що ти любиш робити?

 • Який у тебе настрій тощо?


Вправи на розвиток пізнавальної сфери

Вправа «Четвертий зайвий»

Мета: розвиток уваги, пам'яті, логічного мислення.

Діти сидять у колі. Ведучий кидає м'яча дитині, називаючи чотири предмети, три з яких відносяться до одного загального поняття. Дитина має назвати зайвий предмет, тобто той, котрий не має відношення до інших, пояснити свій вибір і повернути м'яча ведучому.Варіанти слів:

 • стіл, стілець, ліжко, чайник;

 • кінь, кішка, собака, щука;

 • ялинка, береза, дуб, смородина;

 • огірок, морквина, цибуля, заєць;

 • щоденник, газета, зошит, портфель;

 • кавун, помідор, яблуко, м'яч;

 • лялька, машинка, мозаїка, книжка;

 • вовк, лисиця, ведмідь, кішка;

 • поїзд, літак, самокат, корабель;

 • горобець, орел, оса, ластівка;

 • лижі, ковзани, човен, санки;

 • стілець, молоток, сокира, пилка;

 • сніг, мороз, жара, лід;

 • вишня, виноград, картопля, слива;

 • автобус, трамвай, літак, тролейбус;

 • річка, ліс, асфальт, поле;

 • пожежник, космонавт, балерина, міліціонер;

 • парта, дошка, учень, їжачок;

 • змія, черепаха, жаба, метелик;

 • олівці, фарби, чайник, альбом;

 • молоко, чай, лимонад, хліб;

 • капелюх, дах, двері, вікно;

 • нога, рука, голова, черевик.


Вправа «Відгадай запитання»

Мета: розвиток уваги, мислення.

Діти сидять у колі. Ведучий кидає м'яча дитині, називаючи іменник. Дитина, повертаючи м'яч, називає запитання до цього іменника «Хто?» або «Що?».


Вправа «Порівняй предмети»

Мета: розвиток розумових операцій.

Дитина порівнює пари запропонованих їй предметів (у чому подібність, а в чому відмінність). Дитина повинна мати уявлення про ці предмети.Пари слів:

 • муха й метелик;

 • будинок і хатинка;

 • стіл і стільці;

 • книжка й зошит;

 • вода й молоко;

 • сокира й молоток;

 • піаніно і скрипка;

 • витівка й бійка;

 • лоскотати і гладити;

 • місто і село.

Аналізується, скільки пар порівняла дитина, що давалося лег­ше: пошук подібності чи відмінності.
Рефлексія

Мета: формування вміння аналізувати свої емоції та враження. Ведучий пропонує дітям подумати й розповісти вголос про свої емоції та враження на занятті. Висловлюється кожна дитина.
Психогімнастика. Хвилинка руху

Діти виконують рухи, вимовляючи такі слова: • «Мама є» — плеснути в долоні, підстрибнути.

 • «Ось тато йде» — походити на місці.

 • «Я за ним біжу» — біг на місці.

 • «Мама — сонце» — руки вгору.

 • «Тато — небо» — розвести руки в сторони.

 • «Я — квітка в саду» — притулити руки до обличчя.


Заключна частина

Прощання.


ЗАНЯТТЯ 2

Розминка. Коло вітання
Вправа на розвиток емоційно-вольової сфери «Угадай емоцію»

Мета: формування вміння проявляти емоції, впізнавати їх в інших людях.

Ведучий пропонує дітям по черзі показати емоцію своєму сусідові, використовуючи тільки міміку. А та дитина, яка стоїть поруч, має визначити емоцію.


Вправи на розвиток пізнавальної сфери Вправа «Закінчи слово» Мета: розвиток швидкості мислення.

Дитині пропонується закінчити слово, почате ведучим: «Від­гадай, що я хочу сказати? По...».

Усього пропонується 10 складів: по; на; за; мі; му; до; че; при; ку; зо.

Фіксується не тільки правильність відповідей, але й час, що є показником швидкості розумових процесів, кмітливості, мовної активності.


Вправа «Об'єднай слова»

Мета: розвиток уваги, швидкості мислення, мови.

Ведучий кидає м'яча кому-небудь із дітей, вимовляючи неузгоджені слова. Дитина, піймавши, складає висловлювання із цих слів і кидає м'яча ведучому.Варіанти неузгоджених слів:

«собака— гуляти»; «дерево— рости»; «дощ— лити»; «сонце — світити»; «кішка — дряпати»; «ніж — різати»; «бу­динок — будувати»; «кравець — шити»; «лікар — лікувати»; «футболісти — грати»; «учень — відповідати»; «телефон — дзвонити»; «телевізор — показувати»; «дівчинка — плакати»; «трава — зеленіти»; «книжка — читати»; «перукар — стригти»; «голова — боліти»; «мишка — шарудіти»; «олівець — точити»; «фарби — малювати»; «кришталь — розбити»; «м'яч — упус­тити».Рефлексія

Психогімнастика

Заключна частина

Прощання.
ЗАНЯТТЯ З

Розминка. Коло вітання
Вправа на розвиток емоційно-вольової сфери «Долоньки-компліменти»

Мета: формування вміння налагоджувати контакт із іншими дітьми.

Ведучий пропонує одній дитині підійти до іншої, подивитися їй у вічі, взяти за руки і сказати компліменти.


Вправи на розвиток пізнавальної сфери Вправа «Назви сусідів»

Мета: розвиток пам'яті, здатності до переключення уваги.

Діти стають у коло й уважно слухають слова (назви днів тижня або число), які говорить ведучий. Ведучий кидає м'яча одному з дітей, той має назвати «сусідів» названого дня або числа, після чого повертає м'яча ведучому. Дитина, яка помилилася двічі, вибуває з кола і спостерігає за грою збоку.


Вправа «Не пропусти професію»

Мета: розвиток здатності до переключення уваги, розши­рення кругозору.

Діти стають у коло й уважно слухають слова, які говорить веду­чий. Щоразу, коли серед слів звучить назва професії, діти мають підстрибнути на місці.Варіанти слів: лампа, водій, механік, липа, сталевар, яблуко, ябеда, архітектор, олівець, будівельник, гроза, обруч, столяр, па­пуга, пекар, папір, екскурсовод, учитель, сіно, терпіння, кондитер, окуляри, ручка, продавець, зошит, перукар, фантазія, тракторист, ветеринар, ложка, птах, лікар, вогонь, бабуся, кулемет, чайник, фотограф, метелик, музикант, пиріг, артист, свічка, газета, конт­ролер, жарт, геолог, ковзани, водолаз, океан, країна, президент, посмішка, глина, компас, агроном, пам'ять, вальс, брехун, льотчик, книжка, міліціонер, м'яч, комп'ютер, психолог.

Рефлексія

Психогімнастика

Заключна частина

Прощання.

ЗАНЯТТЯ 4

Розминка. Коло вітання
Вправа на розвиток емоційно-вольової сфери «Закінчи фразу»

Мета; зниження тривожності з виходом на позитивні емоції. Ведучий пропонує дітям закінчити фрази:

 1. Я боюся, коли... (Чому?)

 2. Я почуваюся впевнено, коли... (Чому?)

 3. Я ображаюся, коли... (Чому?)

 1. Мені дуже подобається, коли... (Чому?)

 2. Я веселий, якщо... (Чому?)


Вправи на розвиток пізнавальної сфери

Вправа «Закінчи фразу»

Мета: розвиток понятійного мислення.

Діти сидять у колі. Ведучий кидає м'яча і говорить початок фрази. Дитина, яка піймала м'яча, має закінчити фразу, а потім повернути м'яча ведучому. Той, хто двічі не зміг закінчити фразу, вибуває з кола і спостерігає за грою збоку.Варіанти:

 • Лимон кислий, а цукор...

 • Птах літає, а змія...

 • Собака гавкає, а кіт...

 • Човен плаває, а машина...

 • Уночі темно, а вдень...

 • Ми бачимо очима, а дихаємо...

 • Трава зелена, а небо...

 • У людини дві ноги, а в собаки...

 • Узимку холодно, а влітку...

 • Балерина танцює, а піаніст...

 • Усі їдять ротом, а слухають...

 • Дрова пиляють, а цвяхи...

 • Уранці ми снідаємо, а вдень...

 • Співак співає, а будівельник...

 • Композитор пише музику, а музикант...

 • Помідор росте над землею, а картопля...


Вправа «Повітряні малюнки»

Мета: розвиток уваги.

Ведучий стає обличчям до дітей і малює в повітрі різні пред­мети (будинок, машину дерево, квітку тощо). Діти мають угадати й назвати малюнок. Завдання можна ускладнити, запропонував­ши вгадати написані букви і слова.


Рефлексія

Психогімнастика

Заключна частина

Прощання.

ЗАНЯТТЯ 5

Розминка. Коло вітання

Вправа на розвиток емоційно-вольової сфери «Тінь»

Мета: розвиток уміння будувати партнерські стосунки, фор­мування відповідальності, зняття фізичного напруження.

Ведучий пропонує кожній дитині вибрати собі пару. В парі одна дитина виконує різні рухи, а інша повторює за нею, як «тінь». «Тінь» має не відставати від свого господаря, а господар повинен намагатися, щоб «тіні» було цікаво повторювати рухи. Потім діти міняються ролями.


Вправи на розвиток пізнавальної сфери

Вправа «Об'єднай слова»

Мета: розвиток словесно-логічного мислення. Дитині пропонується назвати одним узагальнюючим словом або словосполученням ряди слів:

 1. Сталь, бронза, золото, срібло — метали.

 2. Суп, каша, гуляш, кисіль — їжа.

 3. Троянда, ромашка, дзвіночок, гвоздика — квіти.

 4. Штани, піжама, сорочка, кофта — одяг.

 5. Курка, гусак, качка, індик — домашні птахи.

 6. Поезія, музика, живопис, кіно — мистецтво.

 7. Яблуко, груша, слива, вишня — фрукти.

 8. Великобританія, Франція, Румунія, Болгарія — країни.

 9. Береза, осика, дуб, верба — дерева.

 1. Корова, кінь, кіт, свиня — свійські тварини.

 2. Черевик, тапочок, валянок, туфля — взуття.

 3. Дніпро, Волга, Дон, Десна — річки.

 4. Лото, пазли, дочки-матері, схованки — ігри.

 5. Тигр, слон, вовк, лисиця — дикі тварини.

 6. Чашка, тарілка, миска, ложка — посуд.

Вправа «Назви протилежна»

Мета: розвиток словесно-логічного мислення.

Дитині пропонується назвати протилежне за значенням слово: • брудний — чистий;

 • гарний — потворний;

 • добрий — злий;

 • багато —мало;

 • низ — верх;

 • голосний — тихий;

 • великий — маленький;

 • спокійний — неспокійний;

 • ворог — друг;

 • піднімати — опускати;

 • молодший — старший;

 • легкий — важкий;

 • високий — низький;

 • сильно — слабко;

 • твердий — м'який;

 • світло — темрява;

 • сухий — мокрий;

 • падати — вставати;

 • день — ніч;

 • ранок — вечір.

Рефлексія

Психогімнастика

Заключна частина

Прощання.
ЗАНЯТТЯ б

Розминка. Коло вітання
Вправа на розвиток емоційно-вольової сфери «Посмішка по колу»

Мета: формування навички мімікою передавати емоції ра­дості. Ведучий

У коло всі разом ви вставайте І посмішку передайте. На сусіда подивіться І йому ви посміхніться.

Діти стають у коло й передають одне одному посмішку. Кожна дитина посміхається своєму сусідові, той своєму сусідові і т. д.

Щоб отримати зворотний зв'язок, ведучий запитує дітей: «Що вам сподобалося, а що ні?».


Вправи на розвиток пізнавальної сфери Вправа «Знайди пару»

Мета: розвиток словесно-логічного мислення. Дитині пропонується вибрати з ряду слів і назвати пари (близь­кі за значенням) для слова:

 • дошка (будинок, олень, шафа, кімната, крейда);

 • малюнок (чашка, скатертина, дерево, фарби);

 • кімната (книжка, машина, вулиця, квартира);

 • озеро (двері, лампа, квітка, човен);

 • дерево (цвях, полиця, люстра, гілка);

 • образа (сміх, гра, світло, сльози);

 • лисиця (сніг, кущ, хутро, картина);

 • літо (звір, річка, сонце, парасолька);

 • школа (вовк, окуляри, учень, квітка);

 • ліс (дитина, дерево, ніч, книжка);

 • гра (зірка, м'яч, зошит, дорога);

 • дощ (сонце, будинок, хмара, двері);

 • зима (дуб, сонце, сніг, яблуко);

 • учень (портфель, рушник, ранок, світло).


Вправа «Назви правильно предмети» Мета: розвиток уваги та словесно-логічного мислення. Ведучий називає узагальнююче слово, а діти по черзі назива­ють один відповідний предмет.

Наприклад: овочі —меблі —дерева —.... транспорт — взуття —.... фрукти —одяг —іграшки —...Рефлексія

Психогімнастика

Заключна частина

Прощання.
ЗАНЯТТЯ 7

Розминка. Коло вітання
Вправа на розвиток емоційно-вольової сфери «Посвари­лися — помирилися»

Мета: формування вміння знімати емоційне напруження. Щічки, губки ми надули... Посварилися. Відвернулися. У коло швидше поверніться — Посміхніться, помиріться.

Діти діють відповідно до слів ведучого: стають у коло, наду­вають щоки, сердяться й відвертаються. Потім повертаються обличчям у коло, посміхаються й обіймають одне одного.


Вправи на розвиток пізнавальної сфери

Вправа «Частина — ціле»

Мета: розвиток словесно-логічного мислення.

Ведучий називає предмет, а дитина — будь-яку його частину. Наприклад: стілець — ніжка, спинка, сидіння.

Потім навпаки: ведучий називає складові частини, а діти — на­зви предметів. Наприклад: двері, полички, ніжки — шафа.
Вправа «Чим він був раніше?»

Мета: розвиток словесно-логічного мислення. Ведучий називає предмет, а дитина має назвати, чим він був раніше:


 • курка — яйцем;

 • кінь — лошам;

 • корова — телям;

 • риба — ікринкою;

 • яблуня — зернятком;

 • хліб — борошном;

 • сорочка— тканиною;

 • будинок — цеглою;

 • кіт — кошеням;

 • стіл — деревом.

Рефлексія

Психогімнастика

Заключна частина

Прощання.

ЗАНЯТТЯ 8

Розминка. Коло вітання
Вправа на розвиток емоційно-вольової сфери «Угадай емоцію»

Мета: формування вміння проявляти емоції, впізнавати їх в інших людях.

Ведучий пропонує дітям по черзі показати емоцію своєму сусідові, використовуючи тільки міміку. Дитина, яка стоїть поруч, має визначити емоцію.Вправи на розвиток пізнавальної сфери

Вправа «Хто уважний?»

Мета: розвиток уваги, аналітичного мислення.

Ведучий читає уривок із казки, але з помилками, називаючи не ті слова. Діти мають почути неправильне слово, підняти руку й виправити його.

«Ішов дід густим літом (лісом) і загубив рукавичку. От біжить миска (мишка), побачила рукавичку й говорить: «Тут я буду шити (жити)!». Стрибає шапка (жабка), побачила рукавичку й запитує:

—Хто в рукавичці живе?

—Миска (мишка). А ти хто?

—Шапка (жабка). Пусти й мене шити (жити).

—Ну йди.
Вправа «Вирішуємо завдання»

Мета: розвиток уваги та гнучкості мислення.


 1. Ішла бабуся в магазин і несла лоток яєць. Одне впало й роз­билося. Скільки яєць залишилося?

 2. Двоє коней пробігли по 2 км. Скільки кілометрів пробіг кожен кінь?

 3. Курка на одній нозі важить 2 кг. А скільки вона важитиме на двох ногах?

 4. Карлик живе на 9-му поверсі. Щодня він піднімається ліфтом тільки до 7-го поверху, а далі йде пішки. Чому?

 5. Уяви собі, що ти їдеш у поїзді. Поїзд їхав у Москву 2 доби. Скільки років машиністові?

6. Чому не можна намалювати веселу собаку?
Аналіз результатів:

 • високий рівень мислення — 5 завдань;

 • хороший — 3—4 завдання;

 • середній — 2—3 завдання;

 • низький — 1 завдання.

Вправа «Чому розтане сніговик?»

Мета: розвиток критичності мислення.

Дитині пропонується пояснити: «Чому розтане сніговик, якщо на нього одягти шубу? Чому ти так думаєш?».

Діти з нормальним розвитком висловлюють цілий ряд суджень і намагаються довести свою правоту шляхом зіставлення.

Рефлексія

Психогімнастика

Заключна частина

Прощання.
ЗАНЯТТЯ 9

Розминка. Коло вітання

Вправа на розвиток емоційно-вольової сфери «Долоньки-компліменти» (заняття З, с. 11)
Вправи на розвиток пізнавальної сфери

Вправа «Закінчення слів»

Мета: розвиток швидкості мислення.

Дитині пропонується закінчити слово, яке почав ведучий: «Відгадай, що я хочу сказати?!». Усього пропонується 10 складів: по; на; за; мі; му; до; че; при; ку; зо.

Фіксується не тільки правильність відповідей, але й час, що є показником швидкості розумових процесів, кмітливості, мовної активності.
Вправа «Визнач поняття»

Мета: розвиток словесно-логічного мислення.

Дитині пропонується пояснити значення слова людині, яка його не знає. Перед цим необхідно переконатися, що дитина розуміє значення слова сама, запитавши: «Чи знаєш ти, що це значить?».


Набори слів:

 1. Велосипед, кнопка, книжка, плащ, пір'я, друг, рухатися, поєднувати, бити, тупий.

 2. Автомобіль, шуруп, журнал, чоботи, луска, боягуз, бігти, зв'язувати, щипати, колючий.

 3. Літак, цвях, газета, парасолька, хутро, герой, гойдатися, з'єднувати, кусати, гострий.

 4. Автобус, скріпка, лист, капелюх, пух, ябеда, вертітися, скла­дати, штовхати, різати.

 5. Мотоцикл, прищіпка, афіша, черевики, шкіра, ворог, споти­катися, збирати, вдаряти, шорсткий.

Необхідно допомагати дитині давати визначення кожному сло­ву, ставити запитання, але завжди давати їй спочатку відповісти самій.

Рефлексія

Психогімнастика

Заключна частина

Прощання.
ЗАНЯТТЯ 10

Розминка. Коло вітання

Вправа на розвиток емоційно-вольової сфери «Закінчи фразу» (заняття 4, с 13)
Вправи на розвиток пізнавальної сфери

Вправа «Назви слово»

Мета: розвиток уваги та словесно-логічного мислення. Ведучий називає перше слово, діти по черзі називають наступне, що починається на букву, на яку закінчується попереднє слово.
Вправа «Подумай!»

Мета: розвиток уваги та гнучкості мислення. Ведучий ставить запитання, а діти, уважно прослухавши, дають на них відповіді (бажано з поясненнями).

 1. Яких каменів не може бути в морі? (Сухих.)

 2. Скільки яблук виросло на п'ятьох грушах?

 3. Скільки собачок сидить на гілочці дерева?

 4. Які предмети тонуть у воді, а які — ні?

 5. Як принести воду в решеті? (Потрібно, щоб вода замерзла.)

6. Як дістати цвях зі склянки води, не намочивши руки? (Магнітом.)

Рефлексія

Психогімнастика

Заключна частина

Прощання.


ЗАНЯТТЯ 11

Розминка. Коло вітання

Вправа на розвиток емоційно-вольової сфери «Тінь» (за­няття 5, с. 14)
Вправи на розвиток пізнавальної сфери

Вправа «Хто уважний?»

Мета: розвиток уваги.

Ведучий запитує, а діти хором відповідають: «Я!». Наприклад: • Хто любить мармелад?

 • Хто любить шоколад?

 • Хто любить яблука?

 • Хто не миє вуха?

Гра повторюється з іншими словами: квас, лимонад, тістечка, кавуни тощо. Останні запитання: «Хто не миє руки?», «Хто не вми­вається вранці?», «Хто не чистить зуби?» і т. д.
Вправа «Придумай сам»

Мета: розвиток асоціативного й логічного мислення, репро­дуктивної уяви.

Ведучий називає слово, а дитина — інше слово, логічно пов'язане з попереднім. Наприклад: будинок— цегла; ковза­ни — лід; голка — нитка.Слова для вправи: взуття, телевізор, сонце, зима, дівчинка, куртка, м'яч, зошит, школа, заєць, учень, дзеркало, портфель.

Рефлексія

Психогімнастика

Заключна частина

Прощання.

ЗАНЯТТЯ 12

Розминка. Коло вітання

Вправа на розвиток емоційно-вольової сфери «Посмішка по колу» (заняття 6, с. 15)

Вправи на розвиток пізнавальної сфери

Вправа «Згадай казкових героїв» Мета: розвиток пам'яті й образного мислення. Ведучий пропонує дітям відповісти на запитання:

1. Як звати дівчинку яка носила шапку червоного кольору?

2. Як звати казкового героя, якого спекли з тіста, а він утік від бабусі й дідуся?


 1. Як звати ледачих мишенят із казки «Колосок»?

 2. Як звати поросят із казки «Троє поросят»?

 3. Назвіть героїв казки «Ріпка».

 4. Назвіть героїв казки «Рукавичка».


Вправа «Будь уважний»

Мета: розвиток уваги й саморегуляції.

За вказівкою ведучого діти виконують наступні дії: 1. Підняти ліву руку вгору, а правою торкнутися до носа.

 2. Правою рукою торкнутися до лівого вуха.

 3. Підняти ліву ногу, а праву руку витягнути вбік.

 4. Лівою рукою показати на праве око.

Рефлексія

Психогімнастика

Заключна частина

Прощання.

ЗАНЯТТЯ 13

Розминка. Коло вітання

Вправа на розвиток емоційно-вольової сфери «Посвари­лися — помирилися» (заняття 7, с. 17)

Вправи на розвиток пізнавальної сфери Вправа «Об'єднай слова» (заняття 5, с. 14)
Вправа «Склади пропозиції»

Мета: розвиток логічного мислення.

Ведучий пропонує дітям скласти речення з набору слів: 1. Дівчинка, альбом, малює, в.

 2. Хлопчик, на, катається, велосипеді.

 3. Магазин, в, бабуся, пішла.

 4. Дорозі, машина, їде, по.

 5. Партою, учень, за, сидить.

Рефлексія

Психогімнастика

Заключна частина

Прощання.
ЗАНЯТТЯ 14

Розминка. Коло вітання

Вправа на розвиток емоційно-вольової сфери

«Угадай емоцію» (заняття 2, с. 10)
Вправи на розвиток пізнавальної сфери

Вправа «Знайди пару»

Мета: розвиток словесно-логічного мислення. Дитині пропонується вибрати з ряду слів і назвати пари (близь­кі за значенням) для слова:

 • дошка (будинок, олень, шафа, кімната, крейда);

 • малюнок (чашка, скатертина, дерево, фарби);

 • кімната (книжка, машина, вулиця. Квартира);

 • озеро (двері, лампа, квітка, човен);

 • дерево (цвях, полиця, люстра, гілка);

 • образа (сміх, гра, світло, сльози);

 • лисиця (сніг, кущ, хутро, картина);

 • літо (звір, річка, сонце, парасолька);

 • школа (вовк, окуляри, учень, квітка);

 • ліс (дитина, дерево, ніч, книжка);

 • гра (зірка, м'яч, зошит, дорога);

 • дощ (сонце, будинок, хмара, двері);

 • зима (дуб, сонце, сніг, яблуко);

 • учень (портфель, рушник, ранок, світло).


Вправа «Назви три слова»

Мета: розвиток творчої уяви, логічного мислення. Діти по черзі відповідають на запитання ведучого, називаючи по три слова:

 • Що можна купити?

 • Що можна варити?

 • Що можна читати?

 • Чим можна малювати?

 • Що може літати?

 • Що може плавати?

 • Що можна пити?

 • Чим можна гратися?

Рефлексія

Психогімнастика

Заключна частина

Прощання.
ЗАНЯТТЯ 15

Розминка. Коло вітання

Вправа на розвиток емоційно-вольової сфери «Долоньки-компліменти» (заняття 3, с. 11)

Вправи на розвиток пізнавальної сфери Вправа «Назви протилежне» (заняття 5, с. 15)
Вправа «Хто найкмітливіший?»

Мета: розвиток логічного мислення, уяви.

 1. Дружили троє дівчаток— Катюша, Оленка й Оксанка. Ка­тюша вища за Оленку, а Оленка вища за Оксанку. Хто з дівчаток найвищий, а хто найнижчий?

 2. Ігор, Артем і Валера люблять кататися на велосипедах. Ігор їздить швидше, ніж Артем. Артем їздить швидше, ніж Валера. Хто із хлопчиків їздить найповільніше, а хто найшвидше?

Рефлексія

Психогімнастика

Заключна частина

Прощання.
ЗАНЯТТЯ 16

Розминка. Коло вітання

Вправа на розвиток емоційно-вольової сфери «Закінчи фразу» (заняття 4, с. 13)
Вправи на розвиток пізнавальної сфери Вправа «Частина — ціле» (заняття 7, с. 17)
Мозкова гімнастика

Мета: розвиток мислення, уяви.

1. Порахувати швидко до 10 і назад.

2. Швидко назвати будь-яке слово, що починається на певну букву.


 1. Назвати 5 чоловічих і 5 жіночих імен.

 2. Назвати 10 слів, що починаються на певну букву.

Рефлексія

Психогімнастика

Заключна частина

Прощання.

ЗАНЯТТЯ 17

Розминка» Коло вітання

Вправа на розвиток емоційно-вольової сфери «Тінь» (за­няття 5, с. 14)

Вправи на розвиток пізнавальної сфери Вправа «Назви три слова» (заняття 14, с. 25)

Вправа «Назви слово»

Мета: розвиток уваги та словесно-логічного мислення.

Ведучий називає перше слово, діти по черзі називають наступ­не, котре починається на ту букву, на яку закінчується попереднє слово.Рефлексія

Психогімнастика

Заключна частина

Прощання.
ЗАНЯТТЯ 18

Розминка. Коло вітання

Вправа на розвиток емоційно-вольової сфери

«Посмішка по колу» (заняття б, с. 15)

Вправи на розвиток пізнавальної сфери

Вправа «Назви сусідів» (заняття 3, с. 11)

Вправа «Добери слово»

Мета: розвиток словесно-логічного мислення. Дітям по черзі пропонується правильно дібрати слово, від­повідно до попередньої пари.

 1. Кінь — лоша, корова —... (теля).

 2. Ложка — каша, вилка —... (картопля).

 3. Ковзани — зима, човен —... (літо).

 4. Вухо — чути, зуби — ... (жувати).

 5. Собака — шерсть, щука — ... (луска).

 6. Чай — цукор, суп — ... (сіль).

 7. Дерево — гілка, рука — ... (палець).

 8. Дощ — парасолька, мороз —... (шапка).

 9. Ніж — залізо, стіл —... (дерево).

10. Птах — гніздо, людина — ... (будинок).

Рефлексія

Психогімнастика

Заключна частина

Прощання.

ЗАНЯТТЯ 19

Розминка. Коло вітання
Вправа на розвиток емоційно-вольової сфери

«Посвари­лися — помирилися» (заняття 7, с 17)

Вправи на розвиток пізнавальної сфери

Вправа «Об'єднай слова» (заняття 5, с. 14)

Вправа «Назви правильно предмети» (заняття б, с. 16)

Рефлексія

Психогімнастика

Заключна частина Прощання.
ЗАНЯТТЯ 20

Розминка.

Коло вітання
Вправа на розвиток емоційно-вольової сфери

«Угадай емоцію» (заняття 2, с. 10)
Вправи на розвиток пізнавальної сфери

Вправа «Чим він був раніше?» (заняття 7, с. 17)
Вправа «Хто найуважніший?»

Мета: розвиток уваги, аналітичного мислення.

Ведучий читає уривок із казки, але з помилками, називаючи не ті слова. Діти мають почути неправильне слово, підняти руку й виправити ведучого.


Рефлексія

Психогімнастика

Бесіда про школу

Мета: формування уявлень про школу, про шкільне життя, про правила поведінки у школі.

Орієнтовні запитання для обговорення:

 • Навіщо діти ходять до школи?

 • Чим вони там займаються?

 • Хто працює у школі?

 • Який режим дня у школі?

 • Як потрібно поводитися у школі?

— Яких правил спілкування з однолітками й дорослими треба дотримуватися?
Заключна частина Прощання.
ЗАНЯТТЯ 21

Розминка. Коло вітання
Вправа на розвиток емоційно-вольової сфери

«Долоньки-компліменти» (заняття 3, с. 11)
Вправи на розвиток пізнавальної сфери

Вправа «Добери слова»

Мета: розвиток словесно-логічного мислення. Дітям по черзі пропонується дібрати по 3 слова, відповідно до основного, названого ведучим.

Приклади слів:

 • корова (молоко, роги, трава);

 • зуби (щітка, жувати, рот);

 • мороз (зима, сніг, сани);

 • щука (риба, вудка, річка);

 • суп (крупа, вода, каструля);

 • лікарня (ліки, укол, палата);

 • будинок (місто, будівельник, двері);

 • їжа (хліб, рот, голод);

 • кінь (овес, галоп, стайня);

 • бібліотека (книжки, читати, знання);

 • дерево (плоди, листя, кора);

 • картина (художник, музей, фарби);

 • човен (озеро, пливти, весло);

 • камінь (гора, граніт, муляр).

Вправа «Хто уважний?» (заняття 11, с. 22)

Рефлексія

Психогімнастика

Бесіда «Способи поліпшення настрою»

Мета: навчитися поліпшувати своє самопочуття, настрій і допомогти в цьому іншим.

Ведучий пропонує дітям обміркувати, як можна поліпшити свій настрій. Якщо дітям важко виконати це завдання, він пропонує різні способи (подумати про що-небудь приємне, послухати улюблену казку, музику, потанцювати, сказати комплімент, когось і за щось похвалити).


Заключна частина

Прощання.


ЗАНЯТТЯ 22

Розминка. Коло вітання
Вправа на розвиток емоційно-вольової сфери

«Закінчи фразу» (заняття 4, с. 13)
Вправи на розвиток пізнавальної сфери

Вправа «Не пропусти професію» (заняття 3, с. 12)
Вправа «Скільки у слові складів?»

Мета: розвиток уваги, швидкості мислення.

Діти сидять у колі. Ведучий кидає м'яча дитині, називаючи і слово. Дитина, яка піймала м'яч, називає кількість складів у цьому слові й повертає м'яча ведучому.Варіанти слів: дуб, коза, брат, вода, поле, зима, кіт, колодязь, слоненя, кит, шуба, куля, слово, годинник, рука, шарф, чашка, книжка, мир, ліс, хлопчик, голова, хліб, собака, корова, змія, бо-і н шию, кіно, насіння, учень, риба, сорочка, курка, метелик, діжка, вода, літо, будинок, сніг.
Рефлексія

Психогімнастика

Бесіда «Як ми долаємо труднощі?»

Мета: навчитися долати труднощі, нерішучість, формування впевненості в собі.

Чи потрібно боятися помилок або невдач? Звичайно, ні! Що­дня ми вчимося робити щось нове. І без помилок і невдач майже не буває. Труднощі, які ми долаємо, роблять нас сильнішими, розумнішими, впевненішими в собі. Головне— не зневірюватися, не опускати руки, не обвинувачувати себе й навколишніх утому, що не вдалося. Потрібно терпляче виправляти помилки, переборювати труднощі. Ви, напевно, чули висловлювання «на помилках учаться». Так і є— наші помилки допомагають нам зрозуміти, що ж було не так.

А що робити, якщо ви потрапили у скрутний стан і одному впоратися з ним важко? Потрібно попросити допомоги в тих, хто поруч, — у дорослих або друзів.

Дітям пропонується обміркувати способи подолання трудно­щів, згадати й навести приклади різних життєвих ситуацій.Заключна частина

Прощання.

ЗАНЯТТЯ 23

Розминка. Коло вітання

Вправа на розвиток емоційно-вольової сфери «Тінь» (за­няття 5, с. 14)

Вправи на розвиток пізнавальної сфери

Вправа «Повітряні малюнки» (заняття 4, с. 13)

Мета: розвиток уваги.

Вправа «Закінчи слово» (заняття 2, с. 10)

Рефлексія

Психогімнастика

Бесіда про чесність і правдивість

Мета: засвоєння етичних норм, ознайомлення із правилами й нормами поведінки в колективі.

Бесіда за запитаннями:

 • Які історії (казки) про чесність і правдивість ви знаєте? Яких героїв можна назвати чесними й правдивими?

 • Кого можемо вважати чесним і правдивим?

 • Як ми можемо знати, що людина нечесна?


Заключна частина

Прощання.
ЗАНЯТТЯ 24

Розминка. Коло вітання

Вправа на розвиток емоційно-вольової сфери «Посмішка по колу» (заняття б, с. 15)

Вправи на розвиток пізнавальної сфери Вправа «Частина — ціле» (заняття 7, с. 17)

Рефлексія

Психогімнастика

Бесіда про вміння спілкуватися

Мета: формування навичок спілкування з ровесниками та зі старшими.
Вправа «Що подобається в сусідах?»

Мета: задоволення потреби у визнанні.

Ведучий пропонує дітям по черзі розповісти своєму сусідові про те, що їм подобається в його поведінці. Вправа допоможе ДІТЯМ зрозуміти, що вони більше цінують у поведінці своїх ровес­ників, закріпити ці риси, а якщо їх немає, то викликати бажання набути.


Вправа «Серце на пам'ять»

Мета: формування вміння відкрито виражати свої почуття.

Ведучий пропонує дітям знайти своє серце, покласти на нього руку й послухати, як воно б'ється, відчути його тепло долонею. Потім однією долонею накрити іншу і, намагаючись зберегти тепло в руках, скласти їх у формі серця. Діти підходять одне до одного і, доторкаючись до грудей одне одного, дарують тепло свого серця на пам'ять.


Заключна частина

Прощання.