Погоджено: Відділ освіти Костянтинівської районної державної адміністрації - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Звіт про результати проведення процедури відкритих і двоступеневих... 1 90.48kb.
Методичний кабінет Відділ освіти районної державної адміністрації... 3 684.85kb.
Відділ освіти Білгород-Дністровської районної державної адміністрації. 1 49.47kb.
Відділ освіти Білгород-Дністровської районної державної адміністрації. 1 69.93kb.
Відділ освіти Єланецької районної державної адміністрації Методичний... 2 490.73kb.
Повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі Замовник... 1 182.87kb.
Відділ освіти Саратської районної державної адміністрації в Одеській... 1 64.65kb.
Про затвердження Положення про архівний відділ районної державної... 1 117.42kb.
Положення про архівний відділ Овідіопольської районної державної... 1 62.18kb.
Розпорядження " 09 " 07 2012 р. №433-р Про затвердження Положення... 1 223.83kb.
Від 18. 06. 2013 Відділ освіти Срібнянської районної державної адміністрації 1 24.72kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих торгів 1 66.55kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Погоджено: Відділ освіти Костянтинівської районної державної адміністрації - сторінка №1/1
ПОГОДЖЕНО:
Відділ освіти Костянтинівської

районної державної адміністрації


Годунова А.І

____________________________

25 грудня 2008 року
СТАТУТ

методичного кабінету

відділу освіти

Костянтинівської районної державної адміністрації.

Прийнято загальними

зборами трудового колективу

20 грудня 2008 рокуІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Методичний кабінет відділу освіти Костянтинівської районної державної адміністрації створено на підставі наказу уповноваженого органу – відділу освіти Костянтинівської районної державної адміністрації від 25.12.2008 № 489.

1.2. Юридична адреса методичного кабінету:

85104, м.Костянтинівка, пр.Ломоносова, 156, тел.: 2-76-30;2-61-47, факс:2-42-09 e-mail: krdarayono@ukrpost.ua.1.3. Засновник методкабінету - уповноважений орган – відділ освіти Костянтинівської районної державної адміністрації .

Уповноважений орган здійснює фінансування методкабінету, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування.1.4. Методкабінет в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про інноваційну діяльність», Положенням про районний методичний кабінет, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 08.12.2008 р.№ 1119,іншими нормативно-правовими актами у галузі освіти, своїм статутом затвердженим уповноваженим органом.

1.5. Головною метою діяльності методкабінету є:

 • науково-методичне забезпечення системи загальної середньої та дошкільної освіти;

 • організація науково-методичної роботи;

 • підвищення кваліфікації, професійного рівня педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних і позашкільних навчальних закладів;

 • розвиток творчої ініціативи педпрацівників у міжкурсовий період.

1.6. Діяльність методкабінету спрямована на реалізацію завдань, основними з яких є:

1.6.1. створення умов розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення форм і методів підвищення їхньої кваліфікації, в тому числі з використанням дистанційних форм навчання;

1.6.2. координація діяльності методичних кабінетів при навчальних закладах, районних циклових методичних комісій і методичних комісій при навчальних закладах;

1.6.3. моніторинг якості загальної середньої освіти , рівня навчальних досягнень учнів;

1.6.4. моніторинг стану психічного та фізичного розвитку дітей дошкільного віку, набуття ними життєвого досвіду та вироблення вмінь і навичок, необхідних для подальшого навчання; стану організації педагогічного процесу і науково-методичної роботи в цих закладах;

1.6.5. здійснення організації апробації та моніторингових досліджень навчально-методичного забезпечення дошкільної освіти, підручників, навчальних посібників та іншої навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів;

1.6.6. патронаж навчальних закладів, які мають статус експериментальних майданчиків, і надання їм науково-методичної допомоги;

1.6.7. вивчення потреб і надання практичної допомоги молодим спеціалістам та іншим педагогічним працівникам, у тому числі в період підготовки їх до атестації; участь у роботі атестаційних комісій, надання на звернення відділу освіти оцінки якості навчально-виховної роботи педагогічних працівників, що атестуються;

1.6.8. організація і науково-методичне забезпечення роботи з резервом працівників науково-методичних установ і керівних кадрів закладів освіти району;

1.6.9. впровадження сучасних освітніх систем і технологій, інтерактивних методів організації навчання і виховання;

1.6.10. проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року», інших фахових конкурсів і змагань педагогічних працівників; надання переможцям допомоги щодо підготовки їх до участі в наступних етапах змагань;

1.6.11. взаємодія з районними науковими відділеннями Малої академії наук України та іншими учнівським товариствами, участь у проведенні олімпіад з базових дисциплін, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт, турнірів тощо; організація підготовки команд та окремих учнів до участі їх у наступних етапах змагань;

1.6.12. організація інформаційно-комунікаційного обслуговування та використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі та діяльності навчальних закладів;

1.6.13. вивчення , узагальнення та впровадження в педагогічну практику досвіду використання інформаційних технологій і сучасних форм організації навчально-виховного процесу;

1.6.14. формування електронної бази даних щодо перспективного педагогічного досвіду та інноваційної діяльності педагогічних колективів і окремих працівників, створення сучасних науково-методичних матеріалів, фондів навчальної , додаткової методичної , психолого-педагогічної, наукової, науково-популярної, художньої літератури і періодичних педагогічних видань;

1.6.15. проведення масових заходів, спрямованих на поширення інформації щодо дослідно-експериментальної , науково-пошукової роботи та інноваційної діяльності навчальних закладів і окремих педагогічних працівників;

1.6.16. висвітлення в засобах масової інформації інноваційної діяльності педагогічних колективів та окремих педагогічних працівників і проблем розвитку освіти в районі.
1.7. Методкабінет самостійно здійснює діяльність і приймає рішення в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, положенням і цим статутом.

1.8. Методкабінет несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за реалізацію завдань, визначених чинним законодавством України про загальну середню освіту, дошкільну та позашкільну освіту, державних вимог до роботи з педагогічними кадрами; дотримання фінансової дисципліни та забезпечення матеріально-технічної бази.

1.9. Взаємовідносини між методкабінетом і юридичними та фізичними особами визначаються відповідними угодами.
ІІ. РЕЖИМ РОБОТИ МЕТОДКАБІНЕТУ
2.1. Методкабінет працює за п’ятиденним робочим тижнем.

2.2. Щоденний графік роботи методкабінету:

 • початок робочого дня – 8.00;

 • кінець робочого дня - 17.00, в п’ятницю - в 16.00;

 • обідня перерва - з 12.00 до 13.00

2.3. Щоденний графік роботи працівників методкабінету затверджується станом на 01.09. кожного поточного року з урахуванням обсягу викладацької діяльності працівника.

Залучення до чергування у святкові дні, до проведення конкурсів, предметних олімпіад та інструктивно-методичних нарад відбувається згідно планів роботи та узгоджується з працівниками методкабінету.


ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ МЕТОДКАБІНЕТУ
3.1. Методкабінет здійснює свою діяльність відповідно плану, який складається на навчальний рік.

3.2. План роботи схвалюється науково-методичний контроль радою методкабінету і затверджується його керівником у погодженні з відділом освіти Костянтинівської районної державної адміністрації та Донецьким обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти.

3.3. Методкабінет надає додаткові освітні послуги на підставі угод.
ІV. ПРАЦІВНИКИ МЕТОДКАБІНЕТУ
4.1. Працівниками методкабінету є :

 • завідувач ;

 • методисти з навчальних предметів, з інформаційних технологій, з

кадрових питань, з охорони дитинства, з бібліотечних фондів та виховної роботи, з дошкільного виховання;

 • методист – психолог.

 • Технічний персонал: секретар-друкарка, водій, прибиральниця службових приміщень, архіваріус.

4.2. За успіхи в роботі працівників методкабінету встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення: подяки, дипломи, грамоти, грошові премії.

4.3. На посаду працівників методкабінету приймаються особи з відповідною вищою педагогічною освітою і відповідним стажем роботи, які зможуть забезпечити ефективність роботи на займаній посаді.

4.4. Трудові відносини у методкабінеті регулюються чинним законодавством України про працю, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки, а також прийнятими відповідно до них правилами внутрішнього трудового розпорядку.

4.5. Працівники методкабінету мають право:

 • на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів

роботи з педагогічними кадрами;

 • на підвищення кваліфікації, участь у семінарах, нарадах тощо;

 • вносити пропозиції щодо поліпшення діяльності методкабінету;

 • на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до чинного

законодавства;

 • брати участь у роботі органів самоврядування;

 • об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань

громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

 • на захист професійної честі та власної гідності;

 • на збереження кваліфікаційних категорій і педагогічних звань,

одержаних за результатами останньої атестації;

 • інші права, що не суперечать законодавству України.4.6. Працівники методкабінету зобов’язані:

 • виконувати статут, правила внутрішнього розпорядку, умови

контракту, або трудового договору;

 • дотримуватися етики і норм загальнолюдської моралі;

 • виконувати накази та розпорядження керівництва кабінету;

4.7. Педагогічні та інші працівники приймаютья на роботу до методкабінету завідувачем із погодження начальника відділу освіти.
4.8. Працівники методкабінету несуть відповідальність за збереження документації згідно переліку з питань кураторства, методичної літератури, придбаної за бюджетні кошти, меблів особистого використання, комп’ютерного оснащення.

4.9. Працівники методкабінету відповідно до статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» проходять періодичні медичні огляди раз на рік в медичних закладах м. Костянтинівка згідно інструкції та надають довідки про стан здоров’я головному спеціалісту відділу освіти – куратору визначеного питання.
4.10. Атестація працівників методкабінету здійснюється відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України , затвердженого Міністерством освіти і науки України.

4.11. Працівники, які систематично порушують статут. Правила внутрішнього розпорядку методкабінету, не виконують посадові обов’язки, умови колективного договору, або результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.


V. КЕРІВНИЦВО МЕТОДКАБІНЕТОМ
5.1. Керівництво методкабінетом здійснюється уповноваженим органом – відділом освіти Костянтинівської районної державної адміністрації.
5.2. Наукове керівництво методкабінетом в частині науково-методичного забезпечення системи дошкільної та загальної середньої освіти у погодженні з відповідним відділом освіти здійснюється Донецьким інститутом післядипломної педагогічної освіти.

5.3. Безпосереднє керівництво методкабінетом здійснює його завідувач, який призначається і звільняється з посади відділом освіти Костянтинівської районної державної адміністрації.

Завідувач методкабінету: • здійснює загальне керівництво діяльністю методкабінету, готує

план роботи, погоджує його в установленому порядку;

 • затверджує структуру методкабінету, посадові інструкції та

функціональні обов’язки його працівників і визначає ступінь відповідальності за їх виконання;

 • представляє інтереси методкабінету у відносинах з відділом освіти

Костянтинівської районної державної адміністрації , Донецьким обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, юридичними та фізичними особами;

 • вносить пропозиції засновнику стосовно чисельності та фонду

оплати праці працівників;

 • видає в межах компетенції накази і розпорядження та забезпечує

контроль за їх виконання;

 • узгоджує прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників

методкабінету;

 • виконує кошторис, дає доручення щодо використання коштів,

виділених для методкабінету;

 • клопоче перед відділом освіти про заохочення працівників

методкабінету та накладання на них дисциплінарних стягнень;

 • звітує перед уповноваженим органом – відділом освіти

райдержадміністрації і обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти про результати діяльності методкабінету.
5.4. Завідувач є членом колегії районного відділу освіти.
5.5. Постійно діючим колегіальним органом керівництва методкабінетом є науково-методична рада, яку очолює завідувач методкабінету.
5.6. Органом громадського самоврядування методкабінету є загальні збори колективу, які скликаються два рази на рік. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори колективу: • приймають статут методкабінету, зміни і доповнення до нього;

 • заслуховують звіт керівника методкабінету щодо його статутної

діяльності, дають їй оцінку шляхом таємного голосування;

 • розглядають питання науково-методичної роботи та виконання

кошторису;

 • затверджують основні напрями розвитку і вдосконалення роботи

методкабінету.
VІ. МАЙНО МЕТОДКАБІНЕТУ
6.1. Майно методкабінету облікується централізованою бухгалтерією відділу освіти та передається для користування працівникам методкабінету згідно інвентаризаційних описів на підставі типових угод про матеріальну відповідальність
VІІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ МЕТОДКАБІНЕТУ

7.1. Джерелами фінансування методкабінету є кошти:

 • районного бюджету у розмірі, передбаченому нормативами

фінансування;

 • добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних

осіб;

 • інші надходження, не заборонені чинним законодавством

(надходження за платні послуги).

7.2. Методкабінет за погодженням із уповноваженим органом – відділом освіти райдержадміністрації:

 • придбавати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

 • отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій та

фізичних осіб.

7.3. Статистична звітність про діяльність методкабінету здійснюється відповідно до чинного законодавства.

7.4. Порядок ведення діловодства в методкабінеті визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших органів виконавчої влади, яким підпорядковується методкабінет.

За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію.


VІІІ. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСЮ МЕТОДКАБІНЕТУ
8.1. Контроль за діяльністю методкабінету здійснює відділ освіти Костянтинівської районної державної адміністрації.
8.2. Контроль за діяльністю методкабінету в частині науково-методичного забезпечення здійснює у погодженні з відділом освіти райдержадміністрації Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.

Завідувач В’юннік В.О.