Положення про Дніпровське районне управління юстиції у м. Херсоні (далі управління юстиції) є територіальним органом Міністерства юс - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Гадяцьке районне управління юстиції 1 23.77kb.
Міністерство юстиції України Головне управління юстиції у Тернопільській... 1 125.28kb.
Головне управління юстиції у Тернопільській області Борщівське районне... 1 77.66kb.
Головне управління юстиції у Тернопільській області Борщівське районне... 1 83.29kb.
Наказ №586/1 з основної діяльності Про розподіл обов’язків між начальником... 1 53.64kb.
План роботи Крижопільського районного управління юстиції 1 195.54kb.
Україна міністерство юстиції україни головне управління юстиції у... 1 77.44kb.
Програма правової освіти населення Диканскього району на 2009-2011... 1 26.38kb.
Міністерство юстиції україни головне управління юстиції у полтавській... 1 168.44kb.
Міністерство юстиції україни шишацьке районне управління юстиції 3 471.77kb.
Наказ №253/4 Зареєстровано Головним управлінням юстиції у Полтавській... 3 610.32kb.
Шановні колеги та колежанки! Орієнтовно на 31 травня — 2 червня 2013 р 1 76.42kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Положення про Дніпровське районне управління юстиції у м. Херсоні (далі управління - сторінка №1/1


ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Головного управління

юстиції у Херсонській області

від „29” жовтня 2007 р. № 05-04/591ПОЛОЖЕННЯ

про Дніпровське районне управління юстиції у м. Херсоні


 1. Дніпровське районне управління юстиції у м. Херсоні (далі управління юстиції) є територіальним органом Міністерства юстиції України (далі – Мін`юст).

Управління юстиції підпорядковується Мін`юсту України та безпосередньо Головному управлінню юстиції у Херсонській області (далі - Головне управління юстиції).


  1. Управління юстиції у своїй діяльності керується: Конституцією України, законами України, а також указами Президента України і Постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мін`юсту, наказами Головного управління юстиції та цим Положенням.
  1. Основними завданнями управління є:
 • участь у забезпеченні реалізації державної правової політики;

 • сприяння розвитку системи надання правової допомоги з метою реалізації прав і свобод громадян, захисту законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

 • забезпечення захисту прав і свобод людини і громадянина у визначеній сфері діяльності;

 • організація надання юридичних послуг з метою реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб;

 • розвиток правової інформатизації; координація правової освіти населення, формування у громадян правової культури;

 • відповідно до законодавства ведення Державного реєстру застав рухомого майна, Державного реєстру іпотек, Державного реєстру правочинів та Державного реєстру актів цивільного стану громадян;

 • організація виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) відповідно до законів України;

 • легалізація місцевих об`єднань громадян та реєстрація інших юридичних осіб у порядку, встановленому чинним законодавством;

 • організаційне забезпечення та координація роботи відділу державної виконавчої служби, установ нотаріату, відділу реєстрації актів цивільного стану; реалізація основних завдань, визначених Мін'юстом, Головним управлінням юстиції, стосовно діяльності зазначених органів юстиції, здійснення контролю та заходів щодо поліпшення їх роботи;

- методичне керівництво правовою роботою в місцевих органах виконавчої влади, на державних підприємствах, в установах і організаціях, надання зазначеним органам методичної допомоги у приведенні нормативних актів у відповідність до чинного законодавства;

- здійснення контролю за виконанням актів Мін`юсту, стосовно

нормативно-методичного забезпечення діяльності бюро технічної інвентаризації щодо проведення реєстрації прав власності на нерухоме майно;

- організація роботи з кадрами апарату управління юстиції, установ

юстиції, підвищення кваліфікації їхніх працівників.
4. Управління юстиції відповідно до покладених на нього завдань:
1) бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики;

2) бере участь у розвитку системи правової інформатизації;

3) веде роботу з обліку та підтримання в контрольному стані актів законодавства, нотаріальної практики у відповідності до Єдиного класифікатора галузей законодавства України; надає практичну допомогу установам юстиції з цих питань; інформує Головне управління юстиції про стан обліку нормативно-правових актів у районному управлінні юстиції і установах юстиції;

4) сприяє розвитку юридичних послуг з метою реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб, здійснює у випадках, передбачених законодавством, державну реєстрацію юридичних осіб, організовує у встановленому порядку в системі органів юстиції надання громадянам і юридичним особам додаткових платних послуг правового та технічного характеру;

5) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його повноважень, готує пропозиції щодо вдосконалення законодавства, проведення в Україні правової реформи та подає їх до Головного управління юстиції;

6) організовує через відділ державної виконавчої служби виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) відповідно до законів України;

7) узагальнює практику виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб);

8) організовує навчання державних виконавців і поширює позитивний досвід з питань виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб);

9) здійснює контроль за діяльністю атестованих судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, здійснюють свою діяльність на підставі свідоцтва Мін`юсту та внесені до Реєстру атестованих судових експертів;

10) здійснює згідно з чинним законодавством легалізацію місцевих громадських організацій, місцевих осередків зареєстрованих всеукраїнських, міжнародних об`єднань громадян та місцевих громадських організацій, місцевих та первинних професійних спілок та їх об`єднань, реєстрацію структурних утворень політичних партій, місцевих благодійних організацій, відділень (філій, представництв) всеукраїнських та міжнародних благодійних організацій, регіональних (місцевих) творчих спілок, територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок, організацій роботодавців та їх об`єднань, місцевих асоціацій кредитних спілок, статутів територіальних громад; бере до уваги повідомлення організацій обласних, регіональних, всеукраїнських професійних спілок; веде відповідні реєстри та книги обліку, а також готує звітність щодо цих об`єднань громадян, яку подає Головному управлінню юстиції;

11) контролює додержання районними громадськими організаціями, районними осередками зареєстрованих всеукраїнських, міжнародних об'єднань громадян та районними громадськими організаціями, районними благодійними організаціями, відділеннями (філіями, представництвами) всеукраїнських та міжнародних благодійних організацій, регіональними (районними) творчими спілками, територіальними осередками всеукраїнських творчих спілок, асоціаціями кредитних спілок, територіальними громадами положень їхніх статутів;

12) сприяє організації роботи державної нотаріальної контори, яка працює на території району;

13) сприяє організації надання приватними та державними нотаріусами правової допомоги населенню міста з питань учинення

нотаріальних дій;

14) сприяє організації роботи щодо забезпечення відділом реєстрації актів цивільного стану повної, правильної та своєчасної реєстрації актів цивільного стану, розгляду матеріалів про зміну імені та про внесення змін і доповнень до актових записів; поновлення та анулювання актових записів; визнання недійсності шлюбу;

15) забезпечує подання до відділу реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції матеріалів для вирішення питання щодо анулювання поновлених та повторно складених записів актів;

16) сприяє створенню умов належного обліку, зберігання бланків свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану, а також зберігання книг реєстрації актів цивільного стану, метричних книг та іншої документації, пов'язаної з реєстрацією цих актів;

17) забезпечує відділ реєстрації актів цивільного стану бланками свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану, записів актів цивільного стану, а також іншою документацією;

18) вивчає та узагальнює практику застосування чинного законодавства при реєстрації актів цивільного стану;

19) перевіряє дотримання вимог чинного законодавства посадовими особами виконавчих органів сільських і селищних рад, які реєструють акти цивільного стану, та надає їм методичну допомогу;

20) забезпечує складання та подання в установленому законодавством порядку звітів про реєстрацію актів цивільного стану та витрачання бланків свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану;

21) організовує надання працівниками відділу реєстрації актів цивільного стану громадянам додаткових платних послуг правового і технічного характеру;

22) веде облік законодавства та практики роботи органу реєстрації актів цивільного стану та забезпечує належне ведення цієї роботи у відділі реєстрації актів цивільного стану;

23) забезпечує підвищення рівня кваліфікації працівників, що здійснюють реєстрацію актів цивільного стану, та посадових осіб виконавчих органів сільських і селищних рад, які реєструють акти

цивільного стану;

24) сприяє роботі кваліфікаційної комісії, створеної при Головному управлінні юстиції, для визначення рівня професійної підготовки осіб, які мають намір працювати у відділі реєстрації актів цивільного стану на посадах державних службовців;

25) координує діяльність місцевих органів виконавчої влади, державних підприємств, установ, організацій щодо правової освіти населення, формування у громадян правового світогляду; перевіряє стан правової освіти в навчальних закладах, на підприємствах, в установах і організаціях, надає необхідну допомогу, бере участь у семінарах, конференціях, олімпіадах правових знань, конкурсах з цих питань;

26) перевіряє стан правової роботи в місцевих органах виконавчої влади, на державних підприємствах, в установах та організаціях, дає рекомендації щодо її поліпшення та приведення їх нормативно-правових актів у відповідність до законодавства, уживає заходів з метою підвищення кваліфікації працівників юридичних служб, поширює сучасні, новітні форми і методи роботи з правового забезпечення господарської діяльності;

27) здійснює через засоби масової інформації інформування населення з питань держави і права, захисту прав і основних свобод людини, чинного законодавства та діяльності органів та установ юстиції;

28) організовує та контролює відповідно до своєї компетенції виконання міжнародних договорів України з питань правової допомоги в цивільних, сімейних, кримінальних справах, а також конвенцій і угод з питань, пов'язаних з діяльністю установ юстиції;

29) здійснює добір кадрів управління та установ юстиції, формує резерв кадрів на відповідні посади, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення професійного рівня кадрів управління та установ юстиції, веде встановлену звітно-облікову

документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань;

30) за дорученням Головного управління юстиції укладає договори, вивчає, аналізує та узагальнює потреби матеріально-технічного забезпечення управління юстиції, інших установ юстиції; забезпечує збереження матеріальних цінностей;

31) подає Головному управлінню юстиції узагальнення щодо виконання функціональних повноважень з питань юридично-правової діяльності місцевих органів виконавчої влади та правового забезпечення господарської діяльності;

32) розглядає звернення громадян з питань, що належать до його компетенції, виявляє та усуває причини, що породжують обґрунтовані скарги громадян;

33) забезпечує, у межах своєї компетенції, реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, організовує її зберігання в управлінні юстиції;

34) здійснює облік витрат на утримання управління юстиції, відділу державної виконавчої служби, відділу реєстрації актів цивільного стану, інших установ юстиції;

35) забезпечує, у межах своєї компетенції, виконання завдань мобілізаційної готовності держави.


5. Управління юстиції має право:


 • одержувати безоплатно для здійснення функцій, покладених на управління юстиції, інформацію від статистичних та органів контролю з питань застосування законодавства в господарській діяльності підприємств, установ, організацій, місцевих органів виконавчої влади;

 • скликати та проводити наради з питань, що належать до його компетенції;

 • здійснювати перевірки роботи підпорядкованих установ юстиції; залучати науковців, спеціалістів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за узгодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

 • перевіряти стан розгляду звернень громадян у підвідомчих установах щодо усунення причин, що породжують надходження обґрунтованих скарг на роботу установ юстиції.

6. Управління юстиції взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями на відповідній території з питань, що належать до його компетенції.

7. Управління юстиції у межах своєї компетенції видає накази, організовує і контролює їх виконання.У випадках, передбачених законодавством, нормативно-правові акти управління юстиції є обов'язковими для виконання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності та громадянами.
Нормативно-правові акти управління юстиції підлягають державній реєстрації в порядку, установленому законодавством.
Управління в разі потреби разом з іншими місцевими органами виконавчої влади видає спільні акти.
8. Начальник управління юстиції призначається на посаду та звільняється з посади Міністром юстиції України за поданням начальника Головного управління юстиції. Начальником управління юстиції може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра та стаж роботи на державній службі в сфері правової діяльності на посаді головного спеціаліста не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 5 років.
Начальник управління юстиції має заступників, кількість яких визначає Головне управління юстиції.
Заступники начальника управління юстиції призначаються на посаду та звільняються з посади начальником Головного управління юстиції.
Начальник відділу державної виконавчої служби (заступник начальника управління - начальник відділу державної виконавчої служби), його заступник, головні державні виконавці, старші державні виконавці та державні виконавці цих відділів призначаються на посаду та звільняються з посади начальником Головного управління юстиції за поданням начальника відділу державної виконавчої служби (заступника начальника управління - начальника відділу державної виконавчої служби) Головного управління юстиції.
За поданням заступника начальника Головного управління юстиції, який відповідно до розподілу функціональних повноважень спрямовує та координує діяльність органу реєстрації актів цивільного стану (заступника начальника управління - начальника відділу реєстрації актів цивільного стану), призначається на посаду та звільняється з посади заступника начальника управління - начальника відділу реєстрації актів цивільного стану управління юстиції.
9. Начальник управління юстиції:

- здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління юстиції завдань, впровадження Програми діяльності Кабінету Міністрів України в частині забезпечення реалізації державної правової політики, визначає ступінь відповідальності заступників начальника та працівників управління;

- затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні обов'язки працівників управління юстиції та організовує контроль за їх виконанням;

- за поданням заступника начальника управління - начальника відділу реєстрації актів цивільного стану призначає на посади та звільняє з посад спеціалістів цих відділів;

- призначає на посади та звільняє з посад спеціалістів та інших працівників управління.

Затвердження функціональних обов'язків, заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних виконавців та працівників відділу реєстрації актів цивільного стану проводиться в порядку, передбаченому чинним законодавством.


10.Управління юстиції утримується за рахунок Державного бюджету України. Загальну чисельність, фонд оплати праці працівників, структуру, штатний розпис та кошторис доходів і видатків управління юстиції затверджує Головне управління юстиції у межах, визначених Мін`юстом.
11. Управління юстиції є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунок в установі Державного казначейства України, печатку із зображенням Державного Герба України і свого найменування.