Положення про міські предметні олімпіади учнів початкових класів ( 3 4 класи ) м. Марганець 2011р. Загальні положення : Міські олімп - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Наказ № Про проведення шкільних предметних олімпіад серед учнів початкових... 1 27.6kb.
Наказ № Про проведення учнівських предметних олімпіад серед учнів... 1 21.03kb.
Цікава математика для учнів початкових класів 3 432.94kb.
Методичне об’єднання вчителів початкових класів 2011-2012 н р 1 80.8kb.
Програма І предметних олімпіад для учнів 9-11 класів 28 квітня 2012 р. 1 58.72kb.
Звіт про роботу методичного об ’ єднання вчителів початкових класів... 1 289.8kb.
Дослідно-експериментальної робота «Розвиток критичного мислення в... 1 160.95kb.
Новоолександрівська зош-дитсадок І-ІІІ ст вчителя початкових класів... 5 1279.69kb.
Вчителю початкових класів про дітей, що заїкаються 1 39.43kb.
Довідка про результати вивчення стану формування логіко-математичної... 1 32.09kb.
Наказ №79 Про підсумки проведення районного етапу ХI міської міжпредметної... 1 29.11kb.
Правила проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад... 1 232.11kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Положення про міські предметні олімпіади учнів початкових класів ( 3 4 класи ) м. - сторінка №1/1
Затверджено методичною

радою управління освіти виконкому

Марганецької міської ради

протокол № 5 від

29 листопада 2011 року


ПОЛОЖЕННЯ

про міські предметні олімпіади учнів

початкових класів

( 3 – 4 класи )

м. Марганець

2011р.


 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ:

  1. Міські олімпіади серед учнів початкових класів проводяться з метою раннього виявлення та розвитку обдарованих і здібних до вивчення основ наук дітей, заохочення та стимулювання їх пізнавальних інтересів, допитливості, інтелектуальної ініціативи й позитивної мотивації до навчання в умовах оновленого змісту початкової освіти.

  2. Проведення олімпіад серед учнів початкових класів спрямовано на вирішення таких завдань:

- упровадження в практику роботи загальноосвітніх навчальних закладів міста основних положень щодо застосування особистісного орієнтованих педагогічних систем, вибору перспективних освітніх технологій, забезпечення інтелектуального розвитку індивідуальності молодшого школяра, задоволення його пізнавальних інтересів і потреб на основі виявлення здібностей та обдарувань, прогнозування й проектування моделей особистісного зростання, самопізнання і самореалізації;

- виявлення і підтримка талановитих та здібних до інтелектуальної праці учнів, розкриття й активний розвиток індивідуальних пізнавальних інтересів учнів початкових класів;

- глибоке й якісне вивчення обдарованими та здібними учнями початкової школи основ наук у галузях "Математика", "Мови і літератури", "Людина і світ", формування вміння використовувати здобуті знання для розв'язання життєвих практичних завдань, аналізу нестандартних ситуацій, формування досвіду творчої діяльності та емоційно-ціннісного ставлення молодших школярів до навколишнього світу, інших людей, самого себе;

- цілеспрямоване формування життєвої та соціальної компетентності здібних до вивчення основ наук та обдарованих дітей, вироблення в початковій школі позитивного та свідомого ставлення до процесу пізнання, стимулювання творчого самовдосконалення, саморозвитку, самоосвіти;

- проведення моніторингових спостережень та психологічного супроводу динаміки загального розвитку і предметних навчальних досягнень, виявлених у ході олімпіад обдарованих та здібних до вивчення наук школярів, починаючи з 2 класу загальноосвітньої школи І ступеня;

- попередження інтелектуальних втрат, спаду пізнавальних інтересів учнів при переході з початкової в основну школу, забезпечення наступності та перспективності в діяльності загальноосвітніх шкіл І та II ступенів, набуття учнями вже в початкових класах досвіду інтелектуальних змагань, підготовка дітей до подальшої участі в обласних та Всеукраїнських олімпіадах;- систематизація роботи з обдарованими та здібними до вивчення основ наук учнями початкових класів на рівні загальноосвітнього навчального закладу, на рівні міста, активізація діяльності педагогічних працівників та методичних служб щодо впровадження індивідуалізації та диференціації початкового навчання як на уроках, так і в позаурочний час.

 1. Організатором та координатором проведення міських предметних олімпіад серед учнів початкових класів є управління освіти.

 2. Міські предметні олімпіади для учнів загальноосвітніх закладів І ступеня проводяться в два етапи:

I (шкільний) етап олімпіад - серед учнів 3-х класів з української мови та математики, серед учнів 4-х класів з української мови, математики, курсу «Я і Україна».

ІІ (міський) етап - серед учнів 3-х класів з української мови та математики, серед учнів 4-х класів з української мови, математики, курсу «Я і Україна».

1.5. Умови проведення олімпіад передбачають:

 • однакові вимоги до всіх учасників незалежно від типу, форм власності, розташування, підпорядкування навчального закладу, де учні початкових класів здобувають освіту;

 • добровільність участі молодших школярів в олімпіаді, примус учнів у будь-якому вигляді недопустимий;

 • усі учні початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів міста мають право брати участь у І (шкільному) етапі олімпіад, будь-які обмеження (у т.ч. низькі показники навчальних досягнень школяра) забороняються;

 • право брати участь в олімпіаді з декількох предметів однієї або різних освітніх галузей надається у шкільному та міському етапах змагань;

 • до кожного наступного туру олімпіад допускаються учні, які стали переможцями попереднього етапу відповідної олімпіади і набрали не менше 2/3 від максимально можливої кількості балів.

  1. Для організації і проведення олімпіад кожного (шкільного або міського) етапів створюється організаційні комітети, а для перевірки виконання завдань учасниками - журі. Члени журі можуть бути також членами відповідних оргкомітетів олімпіад.

1.7. Для складання завдань усіх етапів міських олімпіад молодших школярів управління освіти створює творчу групу, до складу якої входять фахівці відповідної освітньої галузі у складі не більше трьох осіб із кожного предмета. Члени творчої групи несуть персональну відповідальність за рівень відбору завдань, їх розвивальну і практичну значимість, за дотримання секретності до моменту оприлюднення.

Керівництво творчою групою з складання завдань здійснює голова журі міського туру олімпіад.


 1. ПІДГОТОВКА І ПРОВЕДЕННЯ ОЛІМПІАД:

 1. Міські предметні олімпіади учнів початкових класів всіх етапів є очною формою змагань.

 2. Підготовка учнів до участі в предметних олімпіадах на рівні загальноосвітнього закладу здійснюється на уроках, шляхом проведення індивідуальної і групової роботи, упровадження диференціації класних і домашніх завдань, а також в позаурочній, позакласній творчо-пошуковій діяльності молодших школярів, у ході проведення класних олімпіад та ін.

Підготовка дітей на рівні міста може проводитися як в очній, очно-заочній, так і в заочній формах. До роботи з обдарованими та здібними до вивчення основ наук учнями початкових класів можуть залучатися заклади позашкільної освіти.

Необхідною умовою ефективності олімпіад молодших школярів є опосередкована та безпосередня участь батьків у їх підготовці.

2.3. На виконання наказу управління освіти "Про проведення міських предметних олімпіад серед учнів початкових класів" та даного Положення міським управлінням освіти створюється оргкомітет та журі.

Персональний їх склад, у тому числі голова, його заступники, секретар оргкомітету і журі затверджуються наказом управління освіти.

3 метою проведення шкільного туру міських предметних олімпіад аналогічний наказ із переліком персонального складу оргкомітету та журі видається директором загальноосвітнього навчального закладу.2.4. Голова журі міського етапу олімпіад одержує розроблені творчою групою завдання за наявності вказівки на конверті - тиражує їх і несе персональну відповідальність за секретність їх змісту до моменту оприлюднення.

На таких же умовах завдання передаються голові шкільних олімпіад.2.5. При проведенні шкільного та міського етапів олімпіад рішенням оргкомітету кількість предметів, із яких проводяться міські змагання, може бути змінена.

Завдання для проведення олімпіад із додаткових предметів готують творчі групи, створені оргкомітетом відповідного рівня.2.6. З метою забезпечення прав учня початкових класів брати участь у кількох предметних олімпіадах, проводити шкільні та міські олімпіади з різних предметів одночасно забороняється.

2.7. Під час проведення будь-якого етапу міських предметних олімпіад усі учасники повинні розташовуватись в межах одного загальноосвітнього закладу, який було попередньо обрано оргкомітетом.

Особливу увагу оргкомітетом слід приділяти забезпеченню однакових умов для виконання учасниками всіх запропонованих завдань та дотриманню однакових вимог при перевірці робіт.

2.8.Заклад освіти, на базі якого проводиться олімпіада, готує приміщення і територію, матеріально-технічну базу, технічну і технологічну документацію, створює безпечні умови для виконання олімпіадних завдань.

2.9. Організація поїздок учасників олімпіад у місця їх проведення.

2.9.1. До місця проведення олімпіад учні прибувають організовано у супроводі керівника команди.

2.9.2. Керівник команди, як правило, призначається з числа вчителів шкіл, які брали активну участь у підготовці учнів до олімпіад та в їх проведенні й не були членами журі або оргкомітету відповідного етапу змагань.

2.9.3. Керівники команди адміністративно відповідають за життя та здоровчленів команди.

Зазначена відповідальність за життя та здоров'я дітей настає з моменту відрядження команди з установи, яка її сформувала, і до моменту повернення до місця вибуття.2.10. Категорично забороняється втручання в хід олімпіад батьків, учасників змагань та інших сторонніх осіб.

2.11. Роботи учнів - переможців, відомості про персональний склад оргкомітетів і журі (у т.ч. голови, заступників, секретаря), звіти про проведення шкільного етапу олімпіад та заявки на участь у міському етапі змагань з кожного предмета подаються не пізніше, як за 10 днів до початку їх проведення.


 1. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ОЛІМПІАД ТА ЇХ НАГОРОДЖЕННЯ:

3.1. Переможцями відповідного етапу вважаються учні, нагороджені дипломами I, II, ІІІ ступенів.

3.2 Прізвища, імена переможців та учасників змагань записуються в дипломах у називному відмінку.

3.3. Переможці міських предметних олімпіад визначаються відповідними оргкомітетами на основі рекомендацій журі.

3.4. Учні 3-4-х класів, які в результаті проведення шкільного етапу олімпіад визнані переможцями, нагороджуються Дипломами І, II, III ступенів загальноосвітнього закладу.

Учні 3-4-х класів, які в результаті проведення міського етапу змагань визнані переможцями, нагороджуються Дипломами І, II, III ступенів управління освіти.

3.5. Кращі роботи учасників олімпіад усіх типів можуть бути відзначені спеціальними дипломами або призами як такі, що потребують на заохочення.

3.6. Результати проведення усіх етапів міських предметних олімпіад серед учнів початкової школи затверджується наказом управління освіти.
4. ОРГАНІЗАЦІЙНІ КОМІТЕТИ ЗМАГАНЬ:

4.1. Оргкомітет створюється із числа працівників методичних установ, педагогічних працівників закладів освіти міста.

4.2. Очолює оргкомітет голова, який має заступників і секретаря. Голова оргкомітету здійснює розподіл доручень між його членами та керує роботою з організації проведення відповідної олімпіади.

4.3. Оргкомітети:

 1. Проводять організаційну роботу з підготовки проведення олімпіад.

 2. Визначають і забезпечують порядок проведення олімпіад.

 3. Розподіляють і затверджують правила та умови проведення олімпіад.

 4. Створюють мандатну комісію, яка проводить реєстрацію учасників олімпіад, перевіряє наявність і правильність оформлення документів.

4.3.5. Готують документацію для проведення олімпіад (програми, посвідчення учасників, бланки протоколів, звіти тощо).

 1. Формують склад учасників олімпіад із числа переможців попереднього етапу.

 2. Складають звіти про проведення олімпіад. Рішення за підсумками проведення олімпіад підписується головами оргкомітету, журі та секретарем і завіряється відповідно до місця проведення змагань печаткою органу, на який покладено відповідальність за його проведення.

У рішенні обов'язково вказується:

- прізвище та ім'я (у називному відмінку) переможців і учасників змагань;

- назва закладу освіти та клас навчання;

- короткий аналіз та висновки щодо результатів та рівня проведення олімпіади.4.3.8. Сприяють висвітленню результатів олімпіад на сайтах управління освіти та шкільних сайтах, у засобах масової інформації та в періодичній пресі.

4.4. Секретар проведення олімпіади забезпечує ведення необхідної документації.

5. ЖУРІ ОЛІМПІАД.

5.1. Журі формується з фахівців відповідного профілю з числа вчителів, методистів тощо. Його очолює голова, який має одного або кількох заступників; решта - члени журі, доручення між якими розподіляє голова або його заступник.

5.1.1. Кількість членів журі не повинна перевищувати третини від кількості школярів, які беруть участь у відповідній олімпіаді. Члени оргкомітету можуть бути членами журі.

5.1.2. До складу журі олімпіад не можуть входити особи, діти або учні яких беруть у них участь.

5.2. Голова журі:

5.2.1. Бере участь у формуванні складу журі.

5.2.2. Несе відповідальність за об'єктивність перевірки та оцінювання робіт учасників олімпіади.

5.2.3. Голова журі міського етапу олімпіад очолює творчу групу зі складання олімпіадних завдань для учнів 3-4 класів з усіх предметів.

5.3. Журі олімпіад:

5.3.1. Здійснює експертизу олімпіадних робіт учнів - переможців шкільного та міського етапу за рішенням оргкомітету.

5.3.2. Перевіряє й оцінює рівень якості учнівських робіт.

Оцінювання рівня якості виконання завдань здійснюється у балах. Шкалу (максимальну кількість балів за кожне виконане завдання) оцінювання робіт визначає журі. 1. Проводить після змагань консультації для учасників олімпіад і керівників команд щодо розв'язування запропонованих завдань, розглядає апеляції.

 2. Аналізує рівень підготовки учасників олімпіад, готує подання оргкомітету про нагородження переможців, складає відповідний звіт.

 3. Рекомендує кандидатів до складу команд для участі в наступному етапі олімпіад.


Звіт

про проведення І (шкільного) етапу учнівської олімпіади з __________________________ (предмет)

в початкових класах __________________ у 2011/2012 н. р.

(назва закладу) з/п

Кількість учасників

Кількість переможців

1.

 

 

Підпис ПІБ директора

Печатка


Заявка

_____________________________________ (заклад освіти)

на участь у міському етапі учнівської олімпіади

з _____________________________ (предмет)

№ з/п

Прізвище та ім’я учня

Дата народження

Клас

Місце

Учитель

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

Підпис ПІБ директораПечатка