Положення про порядок формування, ведення та використання обласного (регіонального) страхового фонду документації", на підставі ст. - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про... 1 168.85kb.
Положення про формування, ведення та використання обласного 1 258.08kb.
Рішення № Село Йорданешти Про затвердження Положення про порядок... 1 84.52kb.
Рішення від 2011р. № м. Миколаїв Про заходи з формування, ведення... 1 181.07kb.
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" 1 172.86kb.
Відповідальний: голова Сихівської 1 15.45kb.
Рішення 16 березня 2012 року м. Яворів №30 Про порядок денний ХІХ... 5 948.77kb.
Законів України «Про освіту» 1 269.53kb.
2 Договір оренди землі та провести його державну реєстрацію 1 13.05kb.
2 Договір оренди землі та провести його державну реєстрацію 1 12.59kb.
Про внесення змін до ухвали міської ради від 29. 12. 2011 №1135 1 8.95kb.
Рішення про започаткування Цільової комплексної програми нан україни... 1 34.5kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Положення про порядок формування, ведення та використання обласного (регіонального) - сторінка №1/1


Про затвердження Програми створення страхового фонду документації м. Львова на 2013 – 2017 роки

Відповідно до Закону України “Про страховий фонд документації України”, постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 320 "Про затвердження Положення про порядок формування, ведення та використання обласного (регіонального) страхового фонду документації", на підставі ст. 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" міська рада ухвалила:

1. Затвердити Програму створення страхового фонду документації м. Львова на 2013 – 2017 роки (додається).

2. Департаменту "Адміністрація міського голови" оприлюднити цю ухвалу у засобах масової інформації.

Відповідальний: директор департаменту

"Адміністрація міського голови".

3. Департаменту фінансової політики при формуванні міського бюджету щорічно передбачати відповідні кошти на фінансування робіт зі створення страхового фонду документації згідно з Програмою створення страхового фонду документації м. Львова на 2013 – 2017 роки.

Відповідальний: директор департаменту

фінансової політики.

4. Визначити управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення відповідальним за хід робіт у місті зі створення, ведення та використання страхового фонду документації.

5. Контроль за виконанням ухвали покласти на першого заступника міського голови.

Міський голова А. Садовий


Додаток

Затверджено

ухвалою міської ради

від__________№_____


ПРОГРАМА

створення страхового фонду документації м. Львова

на 2013-2017 роки
1. Обгрунтування потреби розроблення Програми
1.1. Програма створення страхового фонду документації м. Львова на 2013-2017 роки (надалі – Програма) розроблена відповідно до Закону України “Про страховий фонд документації України“, постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 320 “Про затвердження Положення про порядок формування, ведення та використання обласного (регіонального) страхового фонду документації“, на підставі розпоряджень Львівського міського голови від 23.11.2012 № 544 “Про заходи щодо формування, ведення та використання страхового фонду документації м. Львова“ і від 28.02.2013 № 47 “Про затвердження загального переліку підприємств, установ та організацій, документація яких на продукцію, на об’єкти систем життєзабезпечення населення і транспортних зв’язків, на об’єкти будівництва та культурної спадщини підлягає закладанню до страхового фонду документації м. Львова“.

1.2. Страховий фонд документації м. Львова (СФД) – банк документів страхового фонду документації, який створюється Львівською міською радою і є складовою частиною страхового фонду документації України.

1.3. Роботи щодо створення СФД здійснюються з додержанням вимог чинного законодавства про державну таємницю та технічний захист інформації.
2. Мета та основні завдання Програми
2.1. Метою Програми є виконання робіт зі створення СФД для забезпечення Львівської міської ради та постачальників документів документацією для проведення будівельних (відбудовчих), аварійно-рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, для збереження культурної спадщини на випадок втрати або псування оригіналів документів, а також для організації виробництва, експлуатації та ремонту продукції господарського призначення.

2.2. Основними завданнями Програми є створення СФД:

2.2.1. На продукцію господарського призначення, яка має важливе значення для сталого функціонування економіки міста, для організації виробництва продукції у разі втрати або неможливості отримання документів до неї.

2.2.2. На об’єкти будівництва для проведення відбудовчих робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та відбудовчих робіт на об’єктах систем життєзабезпечення населення і транспортних зв’язків у разі втрати або неможливості отримання документів до неї.

2.2.3. На рухомі предмети, пов’язані з нерухомими об’єктами культурної спадщини, для відтворення їх та документації на них у разі втрати оригіналів, а також реставрації у разі пошкодження оригіналів.

2.2.4. На нерухомі об’єкти культурної спадщини для проведення відбудовчих робіт (реставрація, ремонт) на об’єктах культурної спадщини, зруйнованих в умовах особливого періоду та надзвичайних ситуацій, а також внаслідок природного старіння конструкцій.


3. Механізм реалізації і контролю за виконанням Програми
3.1. Замовником СФД є Львівська міська рада.

3.2. Замовник у межах своїх повноважень здійснює керівництво і контроль за реалізацією Програми згідно з Порядком створення страхового фонду документації м. Львова на 2013-2017 роки (додаток 2 до цієї Програми).

3.3. Забезпечення координації та організації заходів щодо реалізації Програми здійснює відповідальна особа з питань створення та ведення СФД управління з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради.

3.4. Підприємства, установи та організації відповідно до чинного законодавства у межах своєї компетенції:

3.4.1. Обстежують документацію підприємства, розробляють переліки продукції та об’єктів будівництва, документація на які підлягає закладанню до СФД.

3.4.2. Забезпечують відповідність документації фактичному стану продукції, об’єкта будівництва, систем життєзабезпечення населення і транспортних зв’язків, об’єктів архітектурної та культурної спадщини.

3.4.3. Визначають достатній комплект документів на продукцію, об’єкт, пам’ятку історії і культури для формування СФД відповідно до його призначення і несуть відповідальність за його повноту.

3.4.4. Надають документацію для виготовлення документів СФД за найменуванням, обсягами та у терміни, визначені Програмою.

3.4.5. Виконують роботи щодо ведення СФД – надають пропозиції для внесення змін до документів СФД, переведення їх на архівне зберігання або анулювання (знищення).

3.5. Західний регіональний центр СФД відповідно до чинного законодавства у межах своєї компетенції:

3.5.1. Забезпечує виготовлення документів СФД.

3.5.2. Забезпечує користувачів у межах своєї компетенції документами СФД за їх заявками.


4. Термін створення СФД у плановому періоді
4.1. Створення СФД повинно виконуватись згідно з термінами, визначеними Програмою, та зазначеними у календарних планах договорами.

5. Фінансове забезпечення Програми

5.1. Відповідно до ст. 24 Закону України “Про страховий фонд документації України“ фінансування Програми здійснюється щорічно за рахунок міського бюджету м. Львова, власних коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності згідно з додатком 1 до цієї Програми.

5.2. Орієнтовні витрати на фінансування заходів Програми за рахунок коштів міського бюджету м. Львова складають 402,5 тис. грн.

5.3. Орієнтовні витрати на фінансування заходів Програми за рахунок власних коштів підприємств, установ та організацій складають 522,5 тис. грн.

5.4. Загальні витрати на фінансування заходів Програми складають 1005,85 тис. грн.

5.5. Вартість надання послуг з виготовлення документів страхового фонду Західним регіональним центром СФД уточнюється при укладанні договорів на виготовлення документів СФД з врахуванням змін чинного законодавства з оплати праці, інфляційних процесів, інших факторів та може змінюватись залежно від стану документації, що підлягає закладенню до страхового фонду документації. Розрахунок вартості цих послуг виконується за нормативними документами, затвердженими наказами Державного департаменту страхового фонду документації, які діють на час створення СФД.


6. Очікувана ефективність від реалізації Програми
6.1. У разі виконання Програми буде забезпечено розвиток функціонування міської підсистеми державної системи попереджування та реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру та внаслідок цього зменшення витрат на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій.

6.2. Реалізація Програми дає можливість у разі виникнення аварій, надзвичайних ситуацій та в особливий період своєчасно забезпечити Львівську міську раду, підприємства, установи та організації – постачальників документації та аварійно-рятувальні формування документами страхового фонду, необхідними для оцінки ситуації, прийняття рішень та здійснення конкретних дій для проведення аварійно-рятувальних заходів, а також значно зменшити витрати на розробку нової проектної документації для проведення аварійно-відновлювальних та відбудовчих робіт.


Секретар ради В. Павлюк


Віза:

Начальник управління з питань

надзвичайних ситуацій та

цивільного захисту населення В. Іваніцький


Додаток 1

до Програми створення страхового

фонду документації м. Львова на

2013-2017 роки

ПАСПОРТ


Програми створення страхового фонду документації

міста Львова на 2013-2017 роки

1. Програму затверджено ухвалою міської ради від ______________ № ____ .

2. Ініціатор – управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради.

3. Розробник Програми – управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради.

4. Відповідальні виконавці:

4.1. Підприємства, установи та організації.

4.2. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради.

5. Співвиконавці Програми – відповідні структурні підрозділи Львівської міської ради.

6. Термін виконання Програми – 01.01.2013 - 31.12.2017.

7. Обсяги та джерела фінансування Програми:

 


Джерела

фінансуванняОбсяг

фінансу-


вання

(грн.)


У тому числі за роками:

(грн.)


2013 рік

2014 рік

2015 рік

2016 рік

2017 рік

Міський

бюджет


м. Львова

402500

64800

79800

79200

85100

93600

Кошти

підприємств,

установ та

організацій603350

135000

126000

115500

109250

117600

Разом за

2013-2017 роки:

1005850

199800

205800

194700

194350

211200

Начальник управління з питань

надзвичайних ситуацій та

цивільного захисту населення В. Іваніцький


Додаток 2

до Програми створення страхового

фонду документації м. Львова на

2013-2017 роки

ПОРЯДОК

створення страхового фонду документації м. Львова на 2013-2017 роки

№ з/п

Назва

підприємства, установи, організації,

адреса


Назва

об’єкта будівництва підприємства

(будівлі, споруди, інженерної мережі)


Назва комп-лектів доку-мента-ції на об’єкт будів-ництва

Вид доку-мен-тації за ДСТУ 33.104

Обсяг доку-мен-тації, арку-шів фор-мату А4

Термін поста-чання доку-мента-ції до підпри-ємства СФД, рік

Постачальник документації

(назва підприємства, установи, організації),

його адреса


Загальна (орієн-товна) вартість робіт,

грн.


Джерела фінан-сування

Назва підпри-ємства СФД

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

І розділ. Підприємства систем життєзабезпечення населення і транспортних зв’язків

I-I. Система водопостачання та каналізації

1.

ЛМКП

"Львівводоканал"Схеми водо-постачання і водовідве-дення на КНС, ВНС та іншеПДБ*

1500

2013


ЛМКП

"Львівводоканал"15000

Власні кошти підпри-ємств

Західний

регіо-нальний центр

СФД


1500

2014


15750

1000

2015

11000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

I-II. Система теплопостачання

2.

ЛМКП

"Львівтеплоенерго"Теплові мережі м. ЛьвоваПДБ

1000

2013

ЛМКП

"Львівтеплоенерго"10000

Власні кошти підпри-ємств

Західний

регіо-нальний центр

СФД


3.

ЛКП "Залізничне-теплоенерго"

Теплові мережі Залізничного району

м. Львова

ПДБ

1500

2013

ЛКП "Залізничне-теплоенерго"

15000

– “ –

– “ –

Всього по І розділу:

650066750ІІ розділ. Соціальна сфера

4.

Львівська міська дитяча клінічна лікарня

Робочий

проект
ПДБ

500

2013

Львівська міська дитяча клінічна лікарня

5000

Міський

бюджет


м. Львова

Західний

регіо-нальний центр

СФД


5.

Комунальна міська 8-а клінічна лікарня

Робочий проектПДБ

500

2013

Комунальна міська 8-а клінічна лікарня

5000

– “ –

– “ –

6.

Львівська міська інфекційна лікарня

Робочий проектПДБ

500

2014

Львівська міська інфекційна лікарня

5250

– “ –

– “ –

7.

Львівська академічна гімназія

Робочий проектПДБ

300

2014

Львівська академічна гімназія

3150

– “ –

– “ –

8.

Центр дитячої творчості "Веселка"

Робочий проектПДБ

300

2015

Центр дитячої творчості "Веселка"

3300

– “ –

– “ –

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

9.

Львівський технологічний ліцей

Робочий проектПДБ

300

2015

Львівський технологічний ліцей

3300

Міський

Бюджет


м. Львова

Західний

регіо-нальний центрСФД

10.

Галицький правничий ліцей

Робочий проектПДБ

300

2016

Галицький правничий ліцей

3450

– “ –

– “ –

11.

НВК "Школа-гімназія"

Робочий проектПДБ

300

2016

НВК "Школа-гімназія"

3450

– “ –

– “ –

12.

СЗШ № 62

Робочий проектПДБ

300

2014

СЗШ № 62

3150

– “ –

– “ –

13.

СЗШ № 10

Робочий проектПДБ

300

2015

СЗШ № 10

3300

– “ –

– “ –

14.

СЗШ № 9

Робочий проектПДБ

300

2016

СЗШ № 9

3450

– “ –

– “ –

15.

СЗШ № 6

Робочий проектПДБ

300

2016

СЗШ № 6

3450

– “ –

– “ –

16.

ДНЗ № 9

Робочий проектПДБ

300

2015

ДНЗ № 9

3300

– “ –

– “ –

17.

Будинок школяра м. Винники

Робочий проектПДБ

300

2017

Будинок школяра

м. Винники3600

Бюджет

м.Винники– “ –

18.

ДНЗ № 25

Робочий проектПДБ

300

2017

ДНЗ № 25

3600

Міський

Бюджет


м. Львова

– “ –

19.

ДНЗ № 35

Робочий проект
ПДБ

300

2017

ДНЗ № 35

3600

– “ –

– “ –

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

20.

Львівський

міський терито-ріальний центр соціального обслу-говування пенсіо-нерів та одиноких непрацездатних громадянРобочий проектПДБ

300

2017

Львівський

міський терито-ріальний центр соціального обслу-говування пенсіо-нерів та одиноких непрацездатних громадян3600

Міський

бюджет


м. Львова

Західний

регіо-нальний центр

СФД


21.

Спеціалізоване комунальне підприємство "Обрій"

Робочий проектПДБ

400

2017

Спеціалізоване комунальне підприємство "Обрій"

4800

– “ –

– “ –

Всього по ІІ розділу:

610067750ІІІ розділ. Об'єкти органів управління

22.

Адміністративна будівля міської ради

Робочий проектПДБ

220

2013

Львівська міська рада

2200

Міський

бюджет


м. Львова

Західний

регіо-нальний центр

СФД


Всього по ІІІ розділу:

2202200ІV розділ. Культурна спадщина

23.

Управління охорони історичного середовища

Пам’ятки архітектури та містобудування на території містаНПД**

5260

2013

Управління охорони історичного середовища

52600

Міський

бюджет


м. Львова

Західний

регіо-нальний центр

СФД


5500

2014

57750

6000

2015

66000

6200

2016

71300

6500

2017

78000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

24.

ЛКП “Музей

“Личаківський цвинтар“Науково-проектна документаціяНПД

1000

2014

ЛКП “Музей

“Личаківський цвинтар“10500

Власні кошти підпри-ємств

– “ –

25.

Львівський будинок органної та камерної музики

Науково-проектна документаціяНПД

1000

2014

Львівський будинок органної та камерної музики

10500

Міський

бюджет


м. Львова

Західний

регіо-нальний центр

СФД


Всього по ІV розділу

31460346650V розділ. Потенційно небезпечні об’єкти

26.

Потенційно

небезпечні об’єкти згідно з загальним переліком, затвердженим розпорядженням Львівського міського голови від 28.02.2013 №47

Проект-

на


робоча докумен-тація

ПДБ

1000

2013

Підприємства-власники

10000

Власні кошти підпри-ємств

Західний

регіо-нальний центр

СФД


1000

2014

10500

1000

2015

11000

1000

2016

11500

1000

2017

12000

Всього по V розділу:

500055000VІ розділ. Закінчені будівництвом об’єкти***

27.

Закінчені будівництвом об’єктиПроект-

на


робоча докумен-тація

ПДБ

8500

2013

Підприємства –власники закінчених будівництвом об’єктів

85000

Власні кошти підпри-ємств

Західний

регіо-нальний центр

СФД


8500

2014

89250

8500

2015

93500

8500

2016

97750

8500

2017

102000

Всього по VІ розділу

42500467500Всього за Програмою

-

-

-

1005850

-

-


Примітки:
* Проектна документація на об’єкти будівництва

** Науково-проектна документація

*** Перелік закінчених будівництвом об’єктів уточнюється щорічно. Статтею 11 Закону України “Про страховий фонд

документації України“ передбачено, що поставлення продукції на виробництво та прийняття до експлуатації закінчених

будівництвом (реконструкцією) об’єктів здійснюються лише за умови закладання технічної та проектної робочої

документації до страхового фонду документації України, що підтверджується відповідними актами, які видає Державний

департамент страхового фонду документації.

Начальник управління з питань

надзвичайних ситуацій та

цивільного захисту населення В. Іваніцький