Положення про пришкільний табір відпочинку з денним перебуванням «Дивограй» План-сітка режим дня - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Положення про дитячий табір із денним перебуванням Загальні положення... 1 28.6kb.
Понеділок 27. 05. День «Здрастуй, табір!» Девіз дня «Я, ти, він,... 5 870.4kb.
Звіт про роботу пришкільного табору «Веселка» з денним перебуванням... 1 38.81kb.
Положення про дитячий заклад відпочинку «веселка» (табір з денним... 1 112.44kb.
Внутрішнього розпорядку пришкільного табору відпочинку 1 43.71kb.
Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» 1 25.11kb.
Положення про літній оздоровчий табір. З. Книга наказів пришкільного... 1 122.32kb.
Великопроходівська зш І-ІІІ ступенів виконала начальник табору науменко... 1 55.7kb.
Програма Літньої школи лідерів студентських профспілкових організацій... 1 25.05kb.
Наказ Золочів 17. 05. 2013 №73 Про організацію роботи табору відпочинку... 1 153.38kb.
Лекція: Гігієнічні вимоги до оздоровлення дітей та підлітків. 1 356.57kb.
Подорож до країни ввічливості та доброти мета 1 94.33kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Положення про пришкільний табір відпочинку з денним перебуванням «Дивограй» План-сітка - сторінка №1/6
Зміст

  1. Вступ …………………………………………………………………...…. 2

  2. Організація відпочинку дітей в пришкільному таборі відпочинку з денним перебуванням «Дивограй»……………… ………………… 3

  • Положення про пришкільний табір відпочинку з денним перебуванням «Дивограй»……………………………………………. 3

  • План-сітка ……………………………………………………………. 10

  • Режим дня ……………………………………………………………. 12

  • Планування роботи музичного керівника, спеціаліста з фізичного виховання, психолога та роботи гуртка………...…………………. 13

  • Матеріали проведення заходів в пришкільному таборі відпочинку з денним перебуванням «Дивограй»…………………………………. 17

  1. Висновки ……………………………………………………………… 91  1. Вступ

Літо – найкраща пора року для дітей, воно дає можливість звільнитись від уроків, вдосталь спілкуватися з друзями. Літо – пора ігор, яскравих вражень, вільного вибору занять, поповнення силами, відновлення здоров’я, морального загартування, духовного збагачення, творчості, активного пізнання світу та себе в ньому.

Організація пришкільних оздоровчих таборів одна з найцікавіших форм роботи з учнями в літній період. На базі Олексіївської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів щорічно проводиться для учнів оздоровча зміна в таборі з денним перебуванням. За короткий проміжок часу ми стараємось створити в таборі реальні умови для збереження й укріплення здоров’я дітей, формування здорового способу життя, щоб кожна дитина повірила в свої сили і знала, що її здоров’я в її руках. Адже, здоров’я – це не тільки відсутність хвороб, але і фізична, соціальна і психологічна гармонія людини, доброзичливі стосунки з людьми, природою, а також з самим собою.

В літньому оздоровчому таборі сплітаються активний відпочинок з розвитком інтелекту, вихованням особистісних якостей з розвитком самостійності. Літній пришкільний оздоровчий табір – могутня форма проти бездоглядності, асоціальної поведінки учнів.

Успіх у роботі з дітьми в цей період залежить від зацікавленості організаторів літнього відпочинку, їхньої енергії, наполегливості, любові до дітей, а також уміння пробудити ініціативу і самостійність своїх вихованців, організувати творчі колективні справи.2. Організація відпочинку дітей в пришкільному таборі відпочинку з денним перебуванням «Дивограй» при Олексіївській загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів

Положення

про пришкільний табір відпочинку

1. Загальна частина

1.1. Пришкільний заклад відпочинку є закладом тимчасово утвореним у навчальному закладі, метою діяльності якого є реалізація права кожної дитини на повноцінний відпочинок, оздоровлення, забезпечення змістовного дозвілля, задоволення інтересів і духовних запитів відповідно до індивідуальних потреб.

1.2. Пришкільний табір відпочинку у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами та розпорядженнями відділу освіти, молоді та спорту Кіровоградської районної державної адміністрації, а також Положенням про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку.

1.3. Пришкільний табір відпочинку з денним перебуванням знаходитьсяза місцезнаходженням: у межах населеного пункту села Олексіївки Кіровоградського району Кіровоградської області;

за режимом роботи: з денним перебуванням (не менше 6 годин);

за терміном роботи: змінний (протягом відпочинкової зміни не менше 14 днів);

за типом: з денним перебуванням, який створено на базі навчального закладу і де діти перебувають упродовж дня.

2. Організаційно - правові засади діяльності дитячого табору відпочинку.

2.1. Дитячий табір відпочинку діє на підставі Положення про дитячий заклад відпочинку, що затверджується засновником (власником).Назва оздоровчого табору: «Дивограй»

Місцезнаходження табору: 27614 вул. Ушакова 59, с. Олексіївка Кіровоградський район, Кіровоградська область Олексіївська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.

Засновник (власник): Кіровоградська районна державна адміністрація, Олексіївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів.

Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України.

Мета і предмет діяльності: реалізація права кожної дитини на повноцінний відпочинок, оздоровлення, забезпечення змістовного дозвілля, задоволення інтересів і духовних запитів відповідно до індивідуальних потреб

Склад і компетенція органу управління: Штатний розпис дитячого закладу відпочинку встановлюється на підставі типових штатних нормативів дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, затверджених центральним органом виконавчої влади у справах сім'ї, молоді та спорту за погодженням з відповідними центральними органами виконавчої влади у сфері фінансів та праці.

Порядок формування майна: Дитячий заклад відпочинку володіє, користується і розпоряджається майном, земельною ділянкою відповідно до законодавства. Для надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей дитячим закладам оздоровлення та відпочинку можуть надаватися в оренду спортивні, культурні, оздоровчі об'єкти тощо.

2.2. Засновником (власником) установлюється тривалість відпочинкової зміни з урахуванням вимог державних санітарних правил і норм улаштування, утримання і організації режиму діяльності пришкільного табору відпочинку щорічно.

2.3. Дитячий заклад відпочинку приймає на відпочинок дітей шкільного віку.

2.4. Засновник (власник) дитячого закладу відпочинку:

- затверджує Положення про дитячий заклад відпочинку;

- призначає та звільняє керівника дитячого закладу відпочинку;

- забезпечує безпечні умови організації відпочинку та оздоровлення дітей;

- забезпечує функціонування дитячого закладу відпочинку, його комплектування технологічним та іншим обладнанням, належну підготовку до проведення відпочинку та оздоровлення дітей.

2.5. Приймання дітей до дитячого закладу відпочинку здійснюється за рішенням засновника (власника) на підставі заяви та за наявності довідки про стан здоров'я дитини, профілактичні щеплення та епідеміологічне оточення.

2.6 Відрахування дитини з дитячого закладу відпочинку здійснюється за бажанням батьків чи осіб, які їх замінюють, за рішенням педагогічної ради за систематичне порушення правил внутрішнього розпорядку або на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що унеможливлює її перебування в дитячому закладі відпочинку. Забороняється безпідставне відрахування дитини з дитячого закладу.

2.7 Дитячий заклад відпочинку веде пропаганду здорового способу життя, забезпечує дітям, які перебувають у ньому:

- захист життя і здоров’я;

- належні умови, для повноцінного оздоровлення та відпочинку, розвитку їхніх творчих здібностей, занять фізичною культурою, туризмом, природоохоронною та краєзнавчою роботою, суспільно-корисною працею, оволодіння іншими корисними навичками тощо;

- добровільний вибір видів діяльності та дозвілля, користування матеріально-технічною, культурно-спортивною, оздоровчою, навчально-виробничою, науковою та корекційно-відновною базою дитячого оздоровчого закладу;

- вільне висловлювання поглядів, думок, переконань;

- захист від будь-яких форм експлуатації, насилля з боку педагогічних та інших працівників дитячого оздоровчого закладу, пропаганди релігійних конфесій.

2.8. Діти, які перебувають у дитячому закладі відпочинку, повинні:

- дотримуватись правил внутрішнього розпорядку;

- підвищувати загальний культурний рівень, оволодівати знаннями, уміннями, практичними навичками здорового способу життя;

- дотримуватися морально-етичних норм;

- бережливо ставитися до державної, комунальної та приватної власності;

- брати посильну участь у суспільно корисній праці.

2.9. З урахуванням віку та інтересів дітей у дитячому пришкільному таборі створюються групи (загони), наповнюваність яких визначається відповідно до державних санітарних правил і норм улаштування, утримання і організації режиму діяльності дитячого табору.

2.10. Дитячий заклад відпочинку працює за календарним планом роботи, затвердженим керівником закладу, погодженим із відділом освіти, молоді та спорту Кіровоградської райдержадміністрації.

2.11. Виховний процес у дитячому закладі відпочинку здійснюється відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів і здібностей дітей, з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров'я та з використанням різноманітних організаційних форм роботи та інших форм роботи, передбачених Положенням.

2.12. Дитячий заклад відпочинку може організовувати роботу своїх гуртків, груп та інших творчих об'єднань у приміщеннях за межами закладу, якщо вони пристосовані для перебування там дітей, чи на базі спортивних споруд та стадіонів на підставі укладених з їх власниками угод.

2.13. У дитячому закладі відпочинку можуть функціонувати методична рада, комісії, об'єднання за напрямами діяльності, до складу яких входять педагогічні та медичні працівники дитячого закладу й інші учасники виховного та оздоровчого процесу.

2.14. Дитячий заклад відпочинку діє на підставі статуту школи, цим Положенням використовується печатка та штамп школи де розміщений табір.

2.15. Дитячий заклад відпочинку входе до складу навчально – виховного комплексу або загальноосвітнього навчального закладу і діє на підставі Положення, затвердженого засновником (власником).
3. Охорона життя та здоров’я дітей.

3.1. Для надання медичних послуг дітям і працівникам закладу дитячий заклад закріплюється за територіальною лікувально-профілактичною установою. Надання дітям та працівникам дитячого закладу невідкладної медичної допомоги при гострих та невідкладних станах, у т.ч. стаціонарної здійснюється територіальним лікувально-профілактичним закладом.

З.2. Працівники дитячого закладу відпочинку несуть персональну відповідальність за збереження життя та здоров'я дітей, які відпочивають і оздоровлюються в ньому.

З.3. Під час організованого перевезення дітей, які перебувають на оздоровленні в дитячому закладі відпочинку, на значні відстані забезпечується медичний нагляд за ними. Медичний супровід забезпечується також при організованому перевезенні дітей до (від) місць відпочинку чи оздоровлення.

З.4. Споруди, будівлі та інші приміщення дитячого закладу повинні відповідати санітарним нормам, технічним вимогам та вимогам пожежної безпеки. У кожному приміщенні дитячого закладу розробляється та вивішується на видному місці план евакуації дітей та дорослих у разі пожежі чи стихійного лиха.

З.5. Дитячий заклад відпочинку забезпечує безпечне повноцінне харчування дітей відповідно до встановлених фізіологічних та натуральних норм харчування. Для дітей, які перебувають на диспансерному обліку, повинно бути організоване дієтичне харчування згідно з рекомендаціями лікаря.

3.6. Керівник дитячого закладу відпочинку здійснює обов'язковий постійний контроль за якістю харчування дітей, дотриманням санітарно - гігієнічного та протиепідемічного режиму, безпечними умовами відпочинку та оздоровлення, за проведенням роботи з формування здоровою способу життя.

4. Управління дитячим закладом відпочинку і кадрове забезпечення.

4.1.Керівництво дитячим закладом відпочинку здійснює його керівник який призначається і звільняється з роботи засновником (власником).

4.2. Керівник дитячого закладу відпочинку:

- затверджує календарний план роботи закладу;

- затверджує режим дня з урахуванням типу закладу;

- затверджує правила внутрішнього розпорядку для дітей та працівників дитячого закладу відпочинку;

- організовує інструктаж працівників дитячого закладу відпочинку з техніки безпеки, профілактики травматизму, попередження нещасних випадків з дітьми, дотримання санітарно-гігієнічних норм та правил, а також надання невідкладної долікарської допомоги;

- забезпечує дотримання вимог щодо охорони життя і здоров’я дітей, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм;

- здійснює контроль за оздоровчо - виховним процесом, забезпечує належні умови для оздоровлення та відпочинку дітей;

- контролює дотримання фінансової дисципліни в дитячому закладі;

- укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

- розпоряджається у встановленому порядку коштами дитячого закладу, відкриває рахунки в установах банків або органах Державного казначейства;

- представляє інтереси дитячого закладу в усіх установах, організаціях, на підприємствах;

- звітує перед засновником (власником) про результати діяльності закладу;

- видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження, що стосуються діяльності дитячого закладу, організовує і контролює їх виконання;

- забезпечує спільно з засновником (власником) раціональний підбір і розстановку кадрів, затверджує штатний розпис, посадові обов'язки працівників дитячого закладу;

- відповідає за допуск до роботи працівників, які своєчасно пройшли обов'язковий медичний огляд;

- приймає рішення про заохочення та дисциплінарні стягнення стосовно працівників дитячого закладу.

4.3.У дитячому закладі створюється педагогічна рада —постійно діючий колегіальний орган управління, що діє на підставі відповідного положення. Головою педагогічної ради є керівник дитячого закладу.

4.4.Педагогічна рада дитячого закладу затверджує календарний план роботи, розглядає концепції та програми поліпшення роботи дитячого оздоровчого закладу, аналізує роботу членів педагогічного колективу, підбиває підсумки оздоровчих змін, приймає рішення щодо відрахування дітей із дитячого закладу за порушення внутрішнього розпорядку чи з інших обґрунтованих причин.

4.5.Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб дитячого закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не рідше ніж раз на зміну.

4.6.На посади педагогічних та медичних працівників приймаються особи , які мають відповідну освіту. При прийнятті на роботу кожен працівник повинен подати санітарну книжку, бути ознайомленим з умовами праці, правилами внутрішнього розпорядку, посадовою інструкцією.

4.7. При оформленні на роботу працівники дитячого закладу відпочинку проходять обов’язковий медичний огляд, інструктаж з техніки безпеки, профілактики травматизму та запобігання нещасним випадкам з дітьми; дотримання санітарно-гігієнічних правил та надання невідкладної долікарської допомоги.

4 8. Працівники дитячого закладу відпочинку мають право на:

- унесення пропозицій щодо поліпшення оздоровчо-виховного процесу, ініціативу у виборі форм, методів, засобів роботи з дітьми;

- участь у роботі методичних об'єднань, рад, зборів, інших органів самоврядування дитячого оздоровчого закладу, у заходах, пов'язаних з організацією оздоровчо-виховної роботи;

- вибір форм підвищення кваліфікації;

- різні види заохочення за сумлінне виконання покладених обов'язків;

- об'єднання у професійні спілки, участь в інших об'єднаннях громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.

4.10. Працівники дитячого закладу відпочинку зобов'язані:

- дотримуватися вимог статуту дитячого закладу, виконувати правила внутрішнього розпорядку та посадові обов'язки;

- берегти життя та здоров'я дітей, захищати їх інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя;

- виконувати накази й розпорядження керівника дитячого закладу, органів управління, до сфери діяльності яких належить дитячий заклад.

4.11. Працівники дитячого закладу працюють згідно з графіком, затвердженим його керівником, з урахуванням вимог законодавства про працю.

4.12. Батьки дітей чи особи, які їх замінюють, мають право:

- обирати і бути обраними до батьківського комітету та органів громадського самоврядування закладу;

- уносити пропозиції щодо поліпшення діяльності дитячого закладу;

- брати участь в організації та проведенні заходів,

- захищати законні інтереси дітей у державних та судових органах.

4.13. Для оперативного врегулювання поточних питань, організації оздоровчої та виховної роботи в дитячому закладі може бути створений орган самоврядування, до складу якого входять засновник (власник), адміністрація дитячого закладу, батьки та діти.5. Фінансово-господарська діяльність та матеріально-технічна база закладу.

5.1. Фінансово-господарська діяльність дитячого закладу відпочинку здійснюється відповідно до його статуту та законодавства України.

5.2. Управління та фінансова діяльність дитячого закладу відпочинку здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів та додаткових джерел, не заборонених законодавством, приватних - за рахунок коштів засновників (власників), власних коштів від надання оздоровчих послуг та інших джерел, не заборонених законодавством України.

Додатковими джерелами фінансування дитячого закладу можуть бути добровільні внески, матеріальні цінності юридичних та фізичних осіб, інші надходження, не заборонені законодавством, які використовуються для впровадження діяльності, передбаченої статутом (положенням).

5.3. У процесі провадження фінансово-господарської діяльності дитячий заклад:

- самостійно розпоряджається коштами, які надійшли на його рахунок у процесі провадження фінансово-господарської діяльності;

- використовує земельну ділянку, на якій він розташований, виключно в інтересах дітей;

- розвиває та утримує власну матеріально-технічну базу, володіє, користується і розпоряджається майном виключно в інтересах дітей відповідно до законодавства та статуту (положення).

5.4. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності, статистичної звітності в оздоровчих закладах здійснюється у порядку, визначеному законодавством України.

5.5. Перед початком сезону відпочинку засновник (власник) забезпечує наявність у дитячому закладі наказу про відкриття закладу, акта про готовність закладу, санітарною паспорта, інструкцій з техніки безпеки, профілактики травматизму і попередження нещасних випадків з дітьми, протипожежної безпеки тощо.

5.6. Для відкриття закладу місцевими органами виконавчої влади створюється спеціальна комісія в складі представників санітарно-епідеміологічної служби, органів державного пожежного і технічного нагляду, засновників (власників) оздоровчого закладу профспілкової організації, керівника закладу та інших представників, які перевіряють готовність закладу о приймання дітей, про що складається відповідний акт.

5.7. По закінченні періоду відпочинку засновник (власник) затверджує планове завдання щодо підготовки закладу до нового періоду і погоджує його з територіальною установою державної санітарно-епідеміологічної служби.
План-сітка пришкільного табору

відпочинку з денним перебуванням «ДИВОГРАЙ»Відкриття табірної зміни 27.05

Вибір та розучування девізу, речівки та загонової пісні.

Свято відкриття табірної зміни.

Виготовлення стінгазети «Здрастуй, любе літечко».День квітів 28.05.

Свято «Квітковий дивограй».http://xn--d1acalhiso1a.net/assets/images/9.8.applique.jpg

Вікторина «Квіти».

Спортивна гра «Старти надії».День дружби 29.05

Гра «Дружба починається з посмішки».


Розвивальне заняття з елементами тренінгу з циклів «Я у колі друзів» та «Навички спілкування».


Естафета дружби.

День театру 30.05

Конкурс акторських здібностей.

Гра «Гонка м’ячів по колу».

Гра «Показуха».
День Малих олімпійських ігор 31.05

Свято «Шануйте спорт з дитячих літ»


Конкурс на кращу емблему олімпійських ігор

Розвивальне заняття з елементами тренінгу з циклів «Я у колі друзів» та «Навички спілкування» та «Я вчуся захищати свої права».

День захисту дітей 01.06

Відвідування сільського будинку культури та участь у святковому концерті та конкурсній програмі.

Вікторина « Про літо».

Гра «Виклик номерів».День жахів 03.06

Екскурсія до Шервудського лісу.

Хвилинки відпочинку «У світі жахливих казок» Конкурс «Драконова майстерня» Виховний захід «Змагання нечистої сили»


День музики 04.06

Свято «Меломан-шоу»


Вікторина «Музика в нашому житті».

Змагання з піонерболу.

Рухлива гра «Щуки нападають».


День довкілля 05.06

Виготовлення пам’ятки любителя природи

Вікторина на тему „Ліс – наше багатство”

Виховний захід «Буду я природі другом»День ввічливості 06.06

Розв’язування моральних задач

Тестування «Чи ввічливий ти…?»

Виховний захід «Хай живе ввічливість і доброта»

Змагання з футболу.


Свято краси 07.06

Конкурс «Міс табору - 2013».

Гра «Білі ведмеді».

Школа майбутніх красунь.День казки 10.06f:\клипарты\77178_2.jpg

Конкурс «У світі казки чарівної».

Гра «Ми маленькі спортсмени».

Перегляд казкового відеофільму.

День ерудита 11.06

Гра «Ерудит»

Гра «Мисливці і качки»

Розгадування кросвордів та ребусів.

Гра «МИ маленькі спортсмени»


Закриття табірної зміни 12.06

Гра «День і ніч»

Свято закриття табірної зміни

Випуск стінгазети «Табір, до побачення»
наступна сторінка >>