Положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру «Сокіл» («Джура») затверджено Наказ Міністерства освіти І науки - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Про затвердження Положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну... 1 106.72kb.
Про затвердження Положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну... 1 108.25kb.
Положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну... 1 95.1kb.
Наказ №268 Про проведення І етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької... 1 285.76kb.
Положення про дитячо-юнацьку військово-спортивну патріотичну гру... 3 490.12kb.
Положення про апеляційну комісію Українського центру оцінювання якості... 1 42.33kb.
Наказ №267 Про проведення у 2009 році Всеукраїнського етапу дитячо... 1 105.98kb.
Наказ №379 м. Київ Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства... 1 134.93kb.
Наказ №1049 м. Київ Про затвердження рішень Атестаційної колегії... 3 586.27kb.
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний... 1 230.14kb.
Наказ №1380 м. Київ Про затвердження рішень Атестаційної колегії... 1 272.73kb.
Кодекс законів про працю передбачає відповідні гарантії і компенсації... 1 166.91kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру «Сокіл» («Джура») - сторінка №1/4Нормативно-правова база:
1. Положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру «Сокіл» («Джура») затверджено Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.08.2012 № 687.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

13.06.2012 № 687
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 липня 2012 за № 1094/21406

Про затвердження Положення

про Всеукраїнську дитячо-юнацьку

військово-патріотичну гру

«Сокіл» («Джура»)
На виконання доручення Президента України від 06 травня 2011 року № 1-1/860 щодо активізації роботи по відродженню і розвитку історичних, патріотичних, господарських та культурних традицій Українського козацтва, відповідно до пункту 2 наказу Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони України, Міністерства культури і туризму України від 27 жовтня 2009 року № 3754/981/538/49 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання молодь»
НАКАЗУЮ:
Затвердити Положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово- патріотичну гру «Сокіл» («Джура») (далі – гра «Джура»), що додається.
Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіка Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

2.1. Забезпечити організацію і проведення І та II етапів гри «Джура».

2.2. Сприяти формуванню Кримського республіканського, обласних, Київського та Севастопольського міських штабів гри «Джура».

3. Відділу позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини (Середницька А.Д.), Українському державному центру туризму і краєзнавства учнівської молоді (Савченко II.В.):

3.1. Здійснювати організаційно-методичне забезпечення гри «Джура».

3.2. Забезпечити проведення III (Всеукраїнського) етапу гри «Джура».

4. Департаменту професійно-технічної освіти (Супрун В.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Скасувати наказ Міністерства освіти і науки України від 25 грудня 2003 року № 855 «Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку військово-спортивну патріотичну гру «Сокіл» («Джура») Українського козацтва».

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Жебровського Б.М.


Міністр Д. В. Табачник

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

13.06.2012 № 687


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 липня 2012 за № 1094/21406

ПОЛОЖЕННЯ

про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну

гру «Сокіл» («Джура»)


І. Загальні положення
Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура») (далі - гра «Джура») є системною формою позакласної роботи військово-патріотичного та морально-етичного виховання учнівської молодь важливим засобом формування патріотичної свідомості, спортивно-оздоровчої роботи.

Метою гри «Джура» є виховання юних патріотів України на засада національної гідності, високої самосвідомості та активної громадянська позиції, здорового способу життя духовно багатої та фізично розвинені особистості.

Основні завдання гри «Джура»:

виховання дітей та молоді у дусі відданості Батьківщині та українському народу через відродження національних і загальнолюдських духовних та моральних цінностей;

набуття учнями знань, умінь і навичок, необхідних захиснику Вітчизни; формування у молоді високих морально-психологічних якостей: доброчинності, мужності, сміливості, рішучості, відваги, стійкості, наполегливості, дисциплінованості та ініціативності на основі відновлених народних традицій;

оволодіння учнями основами народної культурної спадщини (пісні, думи, розпис та опорядження житла і сакральних споруд, звичаї, традиції, ритуали і свята);

впровадження військово-прикладних видів спорту, єдиноборств, верхової їзди на конях, бойових танців, видів спортивної боротьби, народних ігор та забав з метою гартування духу й тіла;

вивчення народного способу господарювання на землі;

оволодіння навичками приготування страв народної кухні;

пропагування та популяризація здорового способу життя;

зміцнення міжрегіональних зв'язків та дружби дітей та юнацтва;

організація змістовного дозвілля;

формування та закріплення основ самоврядування в учнівських колективах.
II. Учасники гри «Джура»
2.1. Учасниками гри «Джура» є учнівська молодь загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів (далі - навчальні заклади), об'єднана на добровільних засадах у рої, сотні, курені тощо. До складу зазначених утворень входять хлопці та дівчата віком від 7 до 18 років.

2.2. Прийом до складу учасників гри «Джура» здійснюється за народним звичаєм на загальному зібранні та за згодою батьків після проходження виховного просвітницького курсу підготовки, де відбувається знайомство з заповідями, правами та обов'язками учасника гри, набуття необхідних знань з історії України, літературно-пісенної творчості, про народних героїв тощо.

2.3. Учасники гри «Джура» поділяються на козачат (молодші школярі віком 7-10 років), джур козацьких (школярі середніх класів віком 11-15 років), молодих козаків (школярі старших класів віком 16-18 років).

У грі «Джура» можуть брати участь особи старші 18 років у статусі «Козак-наставник», які залучаються до виховної роботи з молоддю.

2.4. Основою організації гри «Джура» є козацьке самоврядування: добровільне об'єднання учасників для виконання завдань гри у рій (клас, гурток тощо), сотню (паралель класів), курінь (навчальний заклад). За потреби можуть створюватися ширші об'єднання: районне (полк), обласне (паланка), всеукраїнське (кіш).

III. Керівництво грою «Джура»

Загальне керівництво грою «Джура» здійснює Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України (далі – МОНмолодьспорт України).

Безпосередня організація та проведення гри «Джура» покладаються на Український державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді (далі - Центр).

Для проведення І (районного, міського), II (Кримського республіканського, обласних, Київського та Севастопольського міських) етапів гри «Джура» створюються штаби.

Для проведення III (Всеукраїнського) етапу гри «Джура» створюється головний штаб, склад якого затверджується наказом МОНмолодьспорту України.

До складу головного штабу входять працівники МОНмолодьспорту України, Центру, Міністерства оборони України (за згодою) та представники громадських організацій (за згодою).

Очолює головний штаб керівник.

Керівник головного штабу:

розподіляє повноваження членів головного штабу;

керує підготовкою і проведенням гри «Джура».

Члени головного штабу:

здійснюють організаційну роботу з проведення гри «Джура»;

забезпечують порядок проведення гри «Джура».

З метою забезпечення об'єктивної оцінки результатів змагань (конкурсів, вікторин) створюється суддівська колегія, склад якої затверджується наказом Центру.

До складу суддівської колегії входять досвідчені педагоги, науково- педагогічні працівники навчальних закладів, вчені наукових установ та представники громадських організацій (за згодою).

Очолює суддівську колегію головний суддя.

Головний суддя:

керує роботою суддів;

проводить засідання суддівської колегії;

бере участь у визначенні переможців;

затверджує список переможців.


3.9. Організацією та проведенням гри «Джура» в регіонах керують Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, відділи (управління) освіти районних та міських державних адміністрацій.
3.10. У навчальних закладах грою «Джура» керує педагог, призначений наказом керівника навчального закладу, за його згодою.

При навчальному закладі створюється консультативна Козацька рада з проведення гри «Джура» у складі учнів, педагогів, батьків, представників органів місцевого самоврядування, громадських організацій (за згодою).


IV. Порядок і строки проведення гри «Джура»
4.1. Гра «Джура» проводиться у три етапи.

4.2. І (районний, міський) етап проводиться один раз на 3 роки, починаючи з 2013 року;

ІІ (Кримський республіканський, обласні, Київський та Севастопольський міські) етап проводиться один раз на 3 роки, починаючи з 2014 року;

ІІІ (Всеукраїнський) етап проводиться один раз на 3 роки, починаючи з 2015 року.

4.3. Заходи в рамках гри «Джура» проводяться протягом року відповідно до річного плану роботи навчального закладу.
V. Організаційні засади та зміст етапів гри «Джура»
5.1. До програми І, II та III етапів гри «Джура» включаються такі види змагань (конкурсів, вікторин):

конкурс «Візитка рою»;

брейн-ринг (за зразком гри «Що? Де? Коли?»);

вікторини з історії України, зокрема з історії Збройних Сил України та історії козацтва;

конкурси на кращу пісню, рукописну газету, кінофільм чи відеофільм про гру «Джура» та заходи в рамках гри;

змагання на туристській смузі перешкод, спортивного та туристського орієнтування;

конкурс технічної творчості;

огляд якості (рівня) початкової військової підготовки;

стройовий впоряд - особиста підготовка та дії в складі рою;

військово-тактична підготовка у формі теренової гри на місцевості з використанням елементів страйкболу;

фізична підготовка - крос, плавання, метання гранати, лазіння по канату або жердині, згинання і розгинання рук в упорі, опорний стрибок через «коня» тощо;

медична підготовка - надання долікарської допомоги;

цивільна оборона - виконання нормативів щодо роботи зі спеціальними приладами та користування індивідуальними засобами захисту, гасіння умовної пожежі та рятувальні роботи;

комбіновані військово-спортивні та туристські естафети.


5.2. Напрями роботи в роях:

навчання і фізичне загартування членів рою під час занять у гуртках, творчих об'єднаннях у навчальних закладах, за місцем проживання, в оздоровчих закладах;

щорічні огляди військово-спортивної підготовки, патріотичного та духовного виховання козачат, джур козацьких і молодих козаків шляхом проведення змагань, зльотів, конкурсів за окремими умовами;

туристські спортивні походи (пішохідні, кінні, лижні, велосипедні, водні), історико-краєзнавчі експедиції;

виконання доброчинних завдань під гаслом «Добре діло» на засадах козацького лицарства;

участь в екологічних акціях та акціях милосердя, культурно- просвітницьких заходах;

ведення колективного щоденника «Добрі справи»;

навчання за розпорядком дня «День козака»;

навчання та тренування в гуртках і секціях традиційних народних единоборств, козацьких бойових мистецтв, військового впоряду, туристської підготовки, розучування народних обрядів;

вивчення народної культури, педагогіки та моралі;

співпраця з дитячими й молодіжними організаціями України та зарубіжжя.
5.3. На всіх етапах гри «Джура» обов'язковим є конкурс на кращий звіт про доброчинні справи під гаслом «Добре діло», що виконувались відповідно до ідейних принципів козацького лицарства.
5.4. Педагог-вихователь рою та козак-наставник, що призначаються керівником навчального закладу за їх згодою, відповідно до плану навчально- виховних заходів проводять заняття і тренування з козачатами, джурами козацькими і молодими козаками. В основі змісту занять лежать духовний розвиток та фізичне загартування, що реалізується у формі конкурсів, оглядів, естафет, змагань, вікторин тощо.
5.5. У рамках етапів гри «Джура» проводяться конференції, «круглі столи», диспути, зустрічі з ветеранами Збройних Сил України, представниками козацьких громадських організацій, краєзнавцями тощо.
5.6. Заходи у рамках гри «Джура», а також І, II та III етапи проводяться за умовами, що розробляються організаторами зазначених етапів згідно з цим Положенням.
VI. Документація та строки її подання
6.1. Для участі у III етапі гри «Джура» керівники команд у день заїзду на місце проведення заходу подають до головного штабу такі документи:

наказ про відрядження команди на участь у III етапі гри «Джура»;

затверджений список команди, у якому зазначаються: № з/п, прізвища та імена учнів, рік народження, навчальний заклад, місце проживання (до списку включаються також керівники команд);

заявку на участь у III етапі гри «Джура», у якій зазначаються: № з/п, прізвища та імена учнів, рік народження;

копії паспортів керівників та учнів від 16 років та свідоцтв про народження учнів до 16 років, завірені керівником навчального закладу, учнівські квитки;

медичні книжки керівників команд;

медичні довідки для учнів встановленого зразка.
6.2. Обробка персональних даних здійснюється відповідно до законодавства про захист персональних даних.
VII. Підбиття підсумків та нагородження переможців
7.1. Підсумки І, II та III етапів гри «Джура» підбиваються у кожному виді змагань (конкурсів, вікторин) (далі - змагання) окремо. Переможці визначаються за найбільшою сумою балів, набраних під час цих змагань.

Переможці у комплексному заліку І, II та III етапів гри «Джура» визначаються за найменшою сумою місць, зайнятих в усіх залікових видах змагань.

Переможці І, II та III етапів нагороджуються грамотами, дипломами, призами, оздоровчими та екскурсійними поїздками організаторів гри «Джура».
VIII. Фінансування гри «Джура»
8.1. Фінансування проведення І та II етапів гри «Джура» в районах (містах), в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, проїзд та харчування учасників гри «Джура», проведення тренувальних зборів, відрядження осіб, що супроводжують учнів, та суддів, нагородження переможців здійснюються за рахунок асигнувань, передбачених у відповідних бюджетах на відповідний рік Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.
8.2. Витрати на організацію та проведення III етапу гри «Джура» здійснюються в межах відповідних асигнувань, передбачених Державним бюджетом України на відповідний рік, а також коштів, не заборонена законодавством.

Директор департаменту

професійно-технічної освіти В. В. Супрун

Міністерство освіти і науки України
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ТУРИЗМУ І
КРАЄЗНАВСТВА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

вул. П.Пестеля, 5 - 7, м. Київ, 01135, тел/факс: 0 (44) 531-19-98, 531-90-68

Поштова адреса: Київ-135, а/с190

е-mail: juntur@ukr.net, http://ukrjuntur.org.ua

Код ЄДРПОУ 02124568
07.03. 2013 р. № 55 

На № _____від _______

Директорам Кримського республіканського,

обласних, Київського та Севастопольського

міських центрів туризму і краєзнавства

учнівської молоді, станцій юних туристів

Про проведення І районного (міського)

етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької

військово-патріотичної гри «Сокіл»

(«Джура») у 2013 році


Відповідно до п. 192 Плану всеукраїнських і міжнародних заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2013 рік (наказ МОНмолодьспорт від 13.12. 2012 № 1409) та п. 4.2 Положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру «Сокіл» («Джура») (наказ МОНмолодьспорт від 13.06. 2012 № 687, зареєстрований Міністерством юстиції України 03.07.2012 року за № 1094/21406) у 2013 році проводяться І районні (міські) етапи Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») (далі – гра «Джура»).

Надсилаємо Рекомендації щодо організації та проведення гри «Джура» для використання у практичній роботі (додаються).

Додаткову інформацію можна отримати за телефонами: (044) 531-90-68 Омельченко Дмитро Григорович; (044) 238-06-54, (098) 899-74-69 (контактна особа – Бондарчук Олег Степанович).
Додаток: на 10 арк.


ДиректорН.В. Савченко

Бондарчук О.С.

(044) 238-06-54

Додаток

до листа УДЦТКУМ від 07.03.2013 р. № 55Рекомендації

щодо організації та проведення

І районного (міського) етапу гри «Джура»
Вступ

Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2013 рік, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.12. 2012 № 1409 у поточному році проводиться І районний (міський) етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») (далі – гра «Джура»).

Для успішного проведення гри «Джура» доцільно об’єднати зусилля органів місцевого самоврядування, органів управління освітою, навчальних закладів, державних організацій та громадських організацій, які зацікавлені участю в цьому заході.

Важливим моментом підготовки та проведення заходів гри „Джура” є залучення спонсорів, які зможуть стати співучасниками дитячого свята сили і знань, високої духовності і людської щирості, вправності і винахідливості тощо.

Організаторам гри «Джура» пропонуються:

- рекомендації щодо змісту, форм та засобів І районного (міського) етапу гри «Джура».

- рекомендації щодо формування штабу І районного (міського ) етапу гри «Джура»;

- рекомендації щодо формування суддівської колегії І районного (міського) етапу гри «Джура».


Рекомендації

щодо змісту, форм та засобів І районного (міського)

етапу гри «Джура»
Гра «Джура» – є завершальним заходом запланованої виховної роботи на засадах традицій Українського козацтва та козацько-лицарської духовності, що проводилась протягом навчального року у навчальних закладах. Гра «Джура» проводяться у формі 3-5-денного табірного збору.

До програми гри «Джура» включаються такі види змагань, конкурсів та вікторин, проведення яких можливо забезпечити суддівськими та інструкторськими кадрами, що обізнані з методикою суддівства окремих видів змагань та конкурсів і здатні забезпечити безпечні умови для кожного учасника під час проведення заходу. Особливу увагу організаторів гри «Джура» звертаємо на створення безпечних умов при проведенні контактних видів змагань.

Дані питання можливо вирішувати шляхом проведення у підготовчий період семінарів-нарад, майстер-класів із залученням до їх проведення відповідних фахівців.

Через партнерство та співпрацю, у разі потреби, можна вирішити питання забезпечення гри «Джура» спеціальним спорядженням та обладнанням.

Орієнтовний перелік видів змагань та конкурсів:
Конкурс «Ватра»: художньо-мистецьке представлення рою, що включає інформацію про навчальний заклад, особливостей місця проживання тощо;

Конкурс «Візитка рою»: гімн, емблема, девіз, прапор, позивний (пароль), однострій тощо;

Вікторина із знань історії України, зокрема з історії Збройних Сил України та історії козацтва;

Конкурси на кращу пісню, рукописну газету, кінофільм чи відеофільм про гру «Джура» та заходи в рамках гри, проведені за минулі три роки;

Змагання на туристській смузі перешкод, зі спортивного та туристського орієнтування (туристсько-спортивна естафета);

Конкурс звітів під загальним гаслом «Добре діло» (виконання Доброго діла, проведення духовно-патріотичного заходу, етнографічного дійства тощо на засадах лицарського служіння Батьківщині та ближньому);

Змагання з початкової військової підготовки (стрільба із пневматичної зброї);

Змагання з індивідуальних дій та дій у складі рою - стройовий впоряд (за Стройовим статутом Збройних Сил України в об’ємі відповідно до умов проведення конкретного заходу);

Гра-змагання з військової тактики у формі теренової гри на місцевості з використанням елементів страйкболу;

Змагання з фізичної підготовки та вправності у виконанні вправ – боротьба «Лава на лаву», перетягування канату (воза), метання предметів у ціль тощо;

Конкурс з медичної підготовки – надання долікарської допомоги (відповідно до умов проведення конкретного заходу);

До програми змагань кожен рій складає свою козацьку легенду (думу).Рекомендації

щодо формування штабу

І районного (міського ) етапу гри «Джура»

Склад штабу, як тимчасового органу управління підготовкою та проведенням гри «Джура», повинен враховувати усі напрями та рівні вирішення питань організації та проведення заходу.

Рекомендуємо склад штабу гри «Джура»:
1. Начальник штабу:

- здійснює загальне керівництво штабом;

- затверджує та підписує необхідну документацію;

- організовує роботу з підготовки та проведення гри «Джура» в районі (місті);

- координує роботу із залучення представників різних відомств та організацій щодо проведення гри «Джура»;

- затверджує всі кадрові рішення;

- здійснює загальне керівництво грою «Джура» під час таборування.
2. Заступник начальника штабу, відповідальний за роботу з навчальними закладами:

- виконує обов’язки начальника штабу за його відсутності;

- здійснює зв’язок з керівниками навчальних закладів, відповідає за облік та реєстрацію роїв, їх своєчасне інформування та забезпечення необхідною документацією;

- керує формуванням суддівської колегії гри «Джура»;

- очолює розробку умов проведення гри в цілому та окремих видів змагань і конкурсів;

- вносить пропозиції щодо вирішення змісту проведення заходу, форм та засобів проведення гри;

- контролює підготовку роїв навчальних закладів до гри «Джура»;

- готує пропозиції щодо фінансово-матеріального забезпечення гри «Джура».

3. Головний суддя:

- очолює роботу з підготовки проекту Умов проведення гри в цілому та окремих видів змагань і конкурсів;

- здійснює підбір кадрів до суддівської колегії та складу інструкторів гри «Джура» і подає на затвердження;

- готує пропозиції щодо місця проведення заходу та окремих дистанцій змагань у рамках гри «Джура»;

- готує примірний перелік туристського та спортивного спорядження для змагань, обладнання для проведення окремих конкурсів та іншого необхідного інвентарю;

- відповідає за проведення установчого семінару суддів до початку заходу.

4. Заступник головного судді з військово-прикладних видів змагань:

- готує пропозиції щодо переліку військово-прикладних видів змагань, конкурсів та проекти Умов їх проведення;

- здійснює підбір кадрів з числа військовослужбовців та педагогів відповідної кваліфікації;

- організовує методичну допомогу навчальним закладам з військово-прикладних видів змагань у підготовчий період;

- готує текст Інструктажу з техніки безпеки при проведенні зазначених видів змагань та контролює проведення інструктажів з педагогами та учнями – учасниками гри «Джура».

5. Член штабу, відповідальний за забезпечення правопорядку:

- готує графік чергування нарядів міліції у місцях проведення заходів гри «Джура»;

- організовує та проводить інструктажі нарядів міліції, організаторів гри «Джура» та педагогів – керівників роїв;

- в установленому порядку вирішує питання щодо забезпечення правопорядку під час проведення заходу;

- погоджує з Начальником штабу прийняття важливих рішень.


6. Відповідальний за інформацію про гру «Джура»:

- здійснює висвітлення ходу підготовки гри «Джура» у ЗМІ, розміщує у пресі прес-релізи тощо;

- вносить пропозиції щодо розробки та виготовлення, символіки, грамот, дипломів тощо;

- організовує рекламно-інформаційний супровід гри «Джура»;

- підтримує зв'язок з учасниками гри «Джура» у підготовчий період та висвітлює хід гри.
7. Лікар:

- організовує медичний огляд учнів – членів роїв до початку гри «Джура»;

- бере участь у роботі мандатної комісії гри «Джура» та організовує візуальний медичний огляд роїв у день заїзду;

- відповідає за організацію медичного забезпечення під час таборування;

- забезпечує кадрами суддівську колегію під час проведення змагань на етапі «Надання першої долікарської допомоги умовно потерпілому»;

- контролює дотримання учасниками гри «Джура» санітарно-гігієнічних норм під час проведення заходів гри та організації таборування у польових умовах.


8. Похідний отаман табору:

здійснює загальну організацію таборування та керує таборовою старшиною.


9. Відповідальний за фінансово-матеріальне забезпечення:

- готує пропозицій фінансово-матеріального забезпечення гри «Джура»;

- співпрацює з державними установами та навчальними закладами, організаціями та підприємствами різних форм власності щодо фінансової та матеріальної підтримки гри «Джура».

До штабу гри «Джура» можуть бути включені представники комунальних закладів, громадських організацій, спілок тощо.


Рекомендації

щодо формування суддівської колегії

І районного (міського) етапу гри «Джура»
Суддівська колегія створюється з метою забезпечення об’єктивної оцінки результатів змагань і конкурсів, що проводяться в рамках гри «Джура».

Склад суддівської колегії затверджує керівник установи чи закладу, на який покладається відповідальність за проведення заходу, за погодженням з Начальником штабу. До складу суддівської колегії можуть залучатися досвідчені педагоги, вчені, краєзнавці, представники громадських та спортивних організацій тощо (за згодою).

І. Склад суддівської колегії (далі – СК)

Очолює суддівську колегію головний суддя, який має заступників з основних видів змагань, конкурсної програми та з інформації.


1.1. До СК також входять:

члени Мандатної комісії у складі:

голова мандатної комісії;

секретар мандатної комісії;

члени мандатної комісії.

Апеляційна комісія (якщо така передбачена організаторами) у складі:

голова апеляційної комісії;

секретар апеляційної комісії;

члени апеляційної комісії.

Секретаріат у складі:

головний секретар;

заступник головного секретаря;

секретарі етапів змагань і конкурсів.

Таборова старшина у складі:

обозний;

заступник обозного;

члени таборової старшини.

Судді на кожному з етапів у складі:

старший суддя етапу;

суддя-секретар;

суддя.

1.2. Члени СК зобов’язані знати та дотримуватись вимог Положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру «Сокіл» («Джура») (далі – Положення), бути об’єктивними і принциповими у своїх рішеннях, подавати приклад дисципліни, організованості та чіткості в роботі.1.3. За ходом гри можуть спостерігати експерти – представники громадських організацій, які можуть надавати пропозиції щодо покращення організації та проведення змагань.

1.4. Під час проведення змагань гри «Джура» бажано не змінювати суддів на дистанціях, за винятком випадків, пов'язаних з неможливістю суддею виконувати свої обов’язки (за станом здоров’я чи фахової неспроможності судді). Заміна суддів відбувається за рішенням головного судді.

ІІ. Вимоги до членів СК:

2.1. Члени СК повинні дотримуватись таких вимог:

бути неупередженим у суддівстві видів змагань і конкурсів, толерантно ставитись до учасників;

фіксувати у суддівській картці (або хронометром) результати дій учасників після фінішу на певному етапі;

давати пояснення про прийняті рішення за умови апеляції учасників;

судді, які не задіяні в суддівстві на певних дистанціях змагань, не можуть втручатися в хід проведення змагань.

2.2. Зовнішній вигляд членів суддівської колегії, бажано, щоб був однотипним.
ІІІ. Головний суддя

3.1. Головний суддя очолює СК та керує проведенням змагань і конкурсів гри «Джура».

3.2. Головний суддя відповідає за проведення змагань відповідно до Положення, за чітку організацію, дисципліну і безпеку проведення змагань, створення рівних умов для всіх учасників, дотримання діючих правил змагань, об’єктивність суддівства, підрахунок результатів і підбиття підсумків змагань, керує роботою СК, звітує перед штабом.

3.3. Головний суддя зобов’язаний:

до початку проведення етапів гри «Джура» перевірити стан і готовність місця змагань, інвентарю й устаткування, робочих місць для суддів і таборування учасників, документації, що ведеться на змаганнях;

визначити порядок роботи СК та суддів на етапах змагань;

керувати ходом змагань і вирішувати організаційні питання;

здійснювати контроль за роботою суддів під час змагань та визначенні переможців;

приймати до опрацювання заяви, оскарження та протести;

представляти в 3-денний термін після закінчення змагань письмовий звіт та необхідну документацію до штабу;

призначати і проводити засідання СК, керівників команд, медичного персоналу;

підписувати протоколи етапів гри в день їх проведення та створювати умови для їх оприлюднення.

3.4. Головний суддя має право:

переносити терміни та місце проведення видів змагань, якщо місце, устаткування чи інвентар не готові до проведення змагань;

припиняти змагання, оголошувати перерву, переносити початок змагань на більш пізній час при виникненні непередбачених обставин.

ІV. Заступники головного судді

4.1. Заступники головного судді з видів змагань і конкурсної програми та інформації організовують і проводять відповідні види змагань та конкурсів гри «Джура», організовують її оприлюднення.

4.2. У разі відсутності головного судді один із заступників виконує його обов’язки.

4.3. Заступник головного судді з інформації несе відповідальність за повноту та оперативність інформування учасників про хід змагань.

4.3.1. Інформація про хід та результати змагань та конкурсів гри «Джура» висвітлюється на встановлених інформаційних стендах.


V. Мандатна комісія

5.1. Мандатна комісія перевіряє дані учасників, їх готовність до участі у змаганнях, не допускає до змагань учасників, які не відповідають вимогам Положення.


VІ. Апеляційна комісія

6.1. Апеляційна комісія розглядає одержані СК заяви, оскарження або протести та приймає щодо них обґрунтовані рішення.

6.2. Апеляційна комісія має право пропонувати головному судді усувати від роботи суддів, які здійснюють грубі помилки при суддівстві та некоректні дії по відношенню до учасників змагань.

6.3. Рішення апеляційної комісії приймаються більшістю голосів.

6.4. Рішення, прийняте апеляційною комісією, підписується головою апеляційної комісії та головним суддею.
VІІ. Секретаріат

7.1. Секретаріат веде протоколи засідань СК та підсумкові протоколи змагань, іншу документацію СК, оформляє розпорядження і рішення головного судді, приймає заяви, оскарження і протести, реєструє їх і передає до апеляційної комісії;

забезпечує своєчасну підготовку дипломів, грамот для нагородження переможців та учасників гри, подяк для членів штабу, СК, почесних гостей та партнерів гри, перевіряє нагородні комплекти: кубки, медалі, цінні призи тощо;

готує необхідну технічну документацію і відповідає за правильність її оформлення;

оперативно висвітлює відомості про хід змагань, доводить їх до відома заступника головного судді з інформації, керівникам команд і представникам засобів масової інформації;

надає необхідні звітні матеріали головному судді.


VІІІ. Судді на етапах видів змагань та конкурсів:

8.1 Суддя на етапі змагань:

перевіряє готовність місця до проведення виду змагань чи конкурсної програми гри «Джура»;

пояснює учасникам хід та правила виконання завдань;

забезпечує прозорість та своєчасність оцінювання результатів;

слідкує за дотриманням правил проведення змагань;

забезпечує дотримання правил безпеки та дисципліни, у разі порушення яких подає пропозиції головному судді про накладання штрафних санкцій (зняття балів, нараховування додаткового часу, дискваліфікацію команди);

підписує протокол етапу змагань чи конкурсу;

сприяє наданню першої медичної допомоги та забезпечує виклик лікаря у разі отримання учасником травми.
ІХ. Таборова старшина (комендантська група):

9.1. Таборова старшина відповідає за:

своєчасну підготовку місць проведення гри «Джура» відповідно до вимог Положення про гру «Джура» та Умов проведення;

дотримання розпорядку дня та правил безпеки учасниками гри;

підготовку приміщень для роботи штабу та СК, розміщення учасників у наметовому таборі, харчування та відпочинок учасників, проведення вранішніх та вечірніх збірок (шикувань) учасників гри «Джура»;

прийом та розміщення учасників, організаторів та гостей;

забезпечення (разом з представниками районних (міських) управлінь МВС) охорони території таборування.

9.2. Склад таборової старшини:

похідний отаман табору;

заступник похідного отамана – осавул табору;

бунчужний табору;

хорунжий табору;

писар табору;

обозний табору.

9.3. Розподіл обов’язків:

Похідний отаман табору:

здійснює загальну організацію табору, керівництво таборовою старшиною;

презентує спільно з представником організації, що проводить захід, табір у взаємодії з місцевими органами державної влади, правоохоронними органами, органами охорони здоров’я, представниками ЗМІ та іншими організаціями;

контролює виконання виховної програми, виконання розпорядку дня та розкладу занять;

контролює тренувальні заняття з учасниками гри;

складає за допомогою писаря звіт по закінченню табору;

виконує інші поточні завдання, спрямовані на забезпечення якісного таборування.


Заступник похідного отамана – осавул табору:

виконує обов’язки похідного отамана табору під час його відсутності на території табору або за його дорученням поза табором;

забезпечує якісне проведення урочистих заходів;

керує призначеними черговими підрозділами (роями), керує вартами;

забезпечує у межах своєї компетенції охорону табору;

контролює і перевіряє денні та нічні таборові варти;

контролює дотримання правил внутрішнього розпорядку;

виконує інші поточні завдання і доручення похідного отамана.


Бунчужний табору:

бере участь в організації виховної роботи в таборі;

забезпечує разом із технічним персоналом озвучення табору (трансляція патріотичних пісень, оголошення інформації тощо);

укладає та регулює щоденний розклад занять;

контролює роботу інструкторів;

проводить заняття з інструкторами та обговорює зміст занять наступного дня;

виконує інші поточні завдання і доручення похідного отамана.
Хорунжий табору – організатор ланки інструкторів:

здійснює загальні шикування;

організовує за допомогою інструкторів ранкову зарядку (руханку);

шикує рої на ранкове та вечірнє коло, приймає доповіді ройових про місця перебування учасників, про стан здоров’я та їх готовність до виконання завдань навчально-виховної та змагальної програм;

доповідає похідному отаману на ранковому та вечірньому колі про готовність роїв до виконання завдань навчально-виховної, змагальної та конкурсної програм;

керує хорунжими на підніманні та опусканні державного та таборового прапорів (на ранковій та вечірній збірках одночасно виконується державний гімн усіма учасниками у живому співі);

подає сигнали загального збору;

забезпечує у межах своєї компетенції виконання розпорядку дня;

контролює розміщення в таборі прапорів, плакатів іншої наочності;

контролює чисельний склад учасників і режим щоденного харчування;

контролює санітарний стан табору та навколишньої території, протипожежну безпеку;

надає дозвіл на вихід учасників за межі табору, веде книгу обліку перебування учасників і інструкторів на території таборування чи за її межами;

виконує інші поточні завдання і доручення похідного отамана.
Писар табору:

реєструє разом із мандатною комісією учасників таборування;

готує проекти щоденних наказів і оголошує їх на вечірньому колі;

веде протоколи нарад таборової старшин (при потребі);

забезпечує таборову кореспонденцію, веде таборову хроніку;

веде документацію табору (розклад занять, протоколи, накази, розпорядження, об’яви, оприлюднює необхідні матеріали тощо);

виконує інші поточні завдання і доручення похідного отамана.
Обозний табору:

вирішує питання територіального розташування табору;

забезпечує табір наметами, іншим таборовим інвентарем, канце­лярським приладдям та обладнанням;

керує розгортанням табору та контролює технічний стан всіх елементів табору;

сприяє обладнанню території табору у відповідності до їх призначення (встановлення наметів для роботи членів СК та таборової старшини табору, санітарної зони, місць для проведення занять, території кухні та ін.);

розміщує учасників таборування на визначених місцях;

контролює порядок прийняття їжі (при спільному харчуванні учасників);

контролює збереження продуктів харчування роями (при окремому харчуванні кожного з них);

контролює забезпечення учасників таборування якісною питною водою та організовує її видачу;

забезпечує функціонування таборової крамнички (за наявності такої);

керує згортанням табору та наведенням порядку на місцевості;

виконує інші поточні завдання і доручення похідного отамана.


Підготовлено відділом патріотичного виховання УДЦТКУМ


наступна сторінка >>