Порядок здійснення спеціального використання водних біоресурсів у внутрішніх рибогосподарських водних об’єктах - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Наказ №50 Про встановлення весняно-літньої заборони на лов риби,... 1 27.12kb.
Наказ №38 20 березня 2013 р м. Луганськ Про встановлення весняно-літньої... 1 77.03kb.
Наказ №44 «Про встановлення весняно-літньої заборони на лов риби... 1 29.85kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 08. 04. 1 71.92kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 05. 04. 1 67.32kb.
Наказ №27 Про встановлення весняно-літньої заборони на лов риби,... 1 29.66kb.
Про затвердження Інструкції про порядок спеціального використання... 3 522.5kb.
Наказ № од про встановлення весняно літньої заборони на лов риби... 1 36.49kb.
Наказ №43 Про охорону водних біоресурсів у весняно-літній нерестовий... 1 61.07kb.
Про затвердження Правил промислового рибальства в рибогосподарських... 1 383.89kb.
Про затвердження Правил промислового рибальства в рибогосподарських... 2 380.76kb.
Сортування і групування даних 1 63.09kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Порядок здійснення спеціального використання водних біоресурсів у внутрішніх рибогосподарських - сторінка №1/1
ПОРЯДОК

здійснення спеціального використання водних біоресурсів у внутрішніх рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах), внутрішніх морських водах, територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі України

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає здійснення спеціального використання водних біоресурсів (крім меліоративного вилову та любительського і спортивного рибальства), які перебувають в умовах природної волі (крім видів занесених до Червоної книги України), суб’єктами господарювання (далі – користувачі) у внутрішніх рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах), внутрішніх морських водах, територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі України, крім рибогосподарських водних об’єктів, які повністю знаходяться в межах територій природно-заповідного фонду.

2. Терміни, які використовуються у цьому Порядку, вживаються у такому значенні:

бирка для маркування знарядь лову – предмет установленого зразка, який призначено для маркування ставних знарядь лову;

відповідальний за вилов – особа, яка відповідає за дотримання вимог чинного законодавства, встановлених правил та інших нормативно-правових актів при вилученні водних біоресурсів з рибогосподарського водного об`єкта (його частини);

дослідний вилов - загальна назва видів вилову "науково-дослідний", "науково-промисловий", "дослідно-конструкторський", "пошуковий";

дослідно-конструкторський вилов - вилучення водних біоресурсів з метою з'ясування доцільності використання знарядь, засобів вилову для здійснення промислу;

журнал обліку вилучених водних біоресурсів (далі – промисловий журнал) – документ встановленого зразка, що є основним для обліку вилучених водних біоресурсів;

знаряддя лову (добування, збирання і таке інше) водних біоресурсів (далі - знаряддя лову) – сітки, неводи, трали, пастки, сачки тощо, якими здійснюється вилов водних біоресурсів;

контрольний вилов – вилучення водних біоресурсів для визначення їх стану, контролю кількісного або якісного складу популяцій з метою регулювання їх промислу, з’ясування ветеринарно-санітарного, іхтіопатологічного (епідеміологічного) стану тощо;

меліоративний вилов – вилучення окремих видів водних біоресурсів для оптимізації кількісного, якісного складу популяцій, попередження загибелі від явищ задухи, епізоотій, поліпшення стану водних екосистем;

науково-дослідний вилов – вилучення водних біоресурсів, яке здійснюється для наукових потреб;

науково-промисловий вилов – вилучення водних біоресурсів для з'ясування доцільності їх промислового вилову і уточнення правил рибальства;

посвідчення рибалки – документ, виданий користувачем водних біоресурсів, який засвідчує особу рибалки в складі виробничого підрозділу користувача;

пошуковий вилов – вилучення водних біоресурсів, яке здійснюється з метою пошуку концентрацій риб для забезпечення ефективного промислу;

промислове навантаження – кількість, типи, розміри, технічні характеристики суден (плавзасобів) промислового флоту та знарядь лову;

промислова операція – дія у вигляді постановки, підйому, перебирання (підрізування) знарядь лову, траління або замет активних знарядь лову, а також ручний збір водних біоресурсів;

регулювання промислу (рибальства) – визначення районів, строків лову, типів і параметрів знарядь лову, способів добування (вилучення), порядку та умов установлення обмежень добування (вилучення) водних біоресурсів з рибогосподарських водних об’єктів (їх частин);

рибалка - особа, яка безпосередньо здійснює вилучення водних біоресурсів з рибогосподарських водних об’єктів (їх частин);

співвиконавці – користувачі, силами, знаряддями та плавзасобами яких здійснюється добування (вилучення) водних біоресурсів з водного об`єкта за договорами про виконання програм робіт;

спостерігач – особа з числа найбільш кваліфікованих працівників виробничого підрозділу користувача-співвиконавця, призначена відповідальною за добування (вилов) за погодженням з науковою установою;

технологічний процес – сукупність технологічних операцій, які виконуються при вилученні водних біоресурсів з наступним виготовленням з них продукції (розробляється і затверджується користувачем відповідно до чинних ДСТУ і технічних умов);

технологічна операція – певна частина технологічного процесу;

традиційні користувачі водних біоресурсів – користувачі, які традиційно (три і більше років) здійснюють спеціальне використання водних біоресурсів.

Інші терміни вживаються у цьому Порядку у значенні, наведеному у Законі України “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів” та Законі України “Про аквакультуру”.

Форми документів до даного Порядку встановлюються Мінагрополітики.

Розподіл квот добування (вилову) водних біоресурсів для промислового рибальства (далі-промислові квоти)

3. Промислові квоти розподіляються між користувачами шляхом укладення договорів на право спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) строком на 5 років, в яких зазначається частка добування (вилову) (далі – частка).

4. Користувач, який претендує на закріплення за ним частки, подає до Держрибагентства з 1 липня до 1 вересня розрахункового року заяву за встановленою формою в письмовому вигляді, безпосередньо або поштовим відправленням.

У заяві користувач вказує:

назву рибогосподарського водного об'єкта (його частину), в якому він планує здійснювати добування (вилов);

перелік видів та обсяги вилову водних біоресурсів, що планується вилучити;

повна і скорочена назва юридичної особи, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код, телефон для зв’язку;

ім’я, місце проживання, документи, що засвідчують особу, банківські реквізити, реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов’язкових платежів, телефон для зв’язку.

5. До заяви додаються засвідчені підписом користувача та його печаткою (у разі наявності) копії:

установчих документів – для юридичної особи;

документів, які підтверджують майнові права користувача на рибопромислові судна/плавзасоби, що належать їм на праві власності або перебувають у користуванні на підставі договорів оренди або фрахтування, та на момент подання заяви зареєстровані в установленому законодавством порядку свідоцтво про право власності на судно, договір оренди, договір бербоут-чартера або тайм-чартера (для суден/плавзасобів, що перебувають у користуванні на підставі договору фрахтування судна), свідоцтво про придатність судна до плавання, а також класифікаційне свідоцтво у разі використання суден/плавзасобів, що підлягають нагляду класифікаційного товариства;

документів, які підтверджують майнові права користувача на рибопромислові судна/плавзасоби, що належать їм на праві власності або перебувають у користуванні на підставі договорів оренди або фрахтування, та на момент подання заяви зареєстровані в установленому законодавством порядку судновий білет та акт технічного огляду у разі використання суден/плавзасобів, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства;

довідки щодо відповідності місця базування, суден/плавзасобів та їх технічного стану вимогам безпеки мореплавства, на визначеному рибогосподарському водному об'єкті (його частині).

За подання недостовірних відомостей користувач несе відповідальність у відповідності до законодавства.

Вимагати від користувача надання документів, не передбачених цим Порядком, не допускається.

6. Держрибагентство не приймає до розгляду заяву, яка не відповідає пунктам 4 та 5 цього Порядку.

7. Держрибагентство протягом 30 діб розглядає заяви користувачів.

8. Держрибагентство відмовляє користувачу в закріпленні частки у разі:

несвоєчасного подання документів або подання користувачем документів у неповному обсязі;

виявлення у документах, що подані користувачем, недостовірних відомостей;

якщо на дату подання заяви користувач не сплатив штрафи та/або не відшкодував в установленому законодавством порядку збитки завдані рибному господарству, якщо мали місце порушення законодавства України або міжнародних договорів України в галузі рибного господарства та збереження водних біоресурсів;

систематичних грубих (три і більше) порушень користувачем протягом року законодавства з охорони, використання та відтворення водних біоресурсів;

відсутності обсягу нерозподіленого ліміту або прогнозу допустимого вилову;

використання протягом попередніх трьох років виділених користувачу квот менш як на 75 відсотків, за винятком форс-мажорних обставин.

9. Держрибагентство протягом 30 днів з дати закінчення прийому заявок затверджує перелік заявників, за якими закріплюються частки та заявників, яким відмовлено в закріпленні частки.

Вказані переліки розміщуються на офіційному веб-сайті Держрибагентства протягом 5 робочих днів з дати їх затвердження.

10. Часткою є співвідношення середньостатистичного обсягу добутих (виловлених) користувачем водних біоресурсів певного виду, що формується відповідно до даних державної статистики та органів рибоохорони за останні 4 роки, що передують розрахунковому року про обсяг добутих (виловлених) користувачем водних біоресурсів до середньостатистичного обсягу ліміту спеціального використання водних біоресурсів або прогнозу допустимого вилову цього виду у відповідному рибогосподарському водному об’єкті (його частині) за ці ж роки, виражене у відсотках з точністю до 3 цифр після коми.

11. Відповідно до затверджених часток Держрибагентство укладає з користувачами договори строком на 5 років. На кожний окремий рибогосподарський водний об'єкт (його частину) з користувачем укладається окремий договір.

Договори на право спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) можуть укладатися за результатами аукціонів, що проводяться для реалізації квот або прогнозів

допустимого вилову, що вивільняються внаслідок припинення права користувачів на спеціальне використання водних біоресурсів, або з резерву.

12. Держрибагентство на підставі укладених договорів розподіляє промислові квоти в натуральних величинах між користувачами щорічно, до 30 грудня, але не раніше дати затвердження промислових квот.

13. Квоти добування (вилову) водних біоресурсів (Кд) розраховуються наступним чином:
При вищенаведеному розрахунку до ліміту спеціального використання водних біоресурсів не враховуються обсяги спеціального використання водних біоресурсів, виділені для непромислових цілей та резерв Держрибагентства.

Відповідно до заявки користувача за ним може закріплюватися квота, яка менша ніж та, що розрахована за принципом, що визначений пунктом 13 Порядку.

14. Держрибагентство може за наявності відповідного наукового обґрунтування наукової установи, що належить до сфери управління Держрибагентства або Національної академії аграрних наук, дозволити спеціальне використання водних біоресурсів, на які встановлені прогнози допустимого вилову без розподілу на квоти. При цьому спеціальне використання водних біоресурсів здійснюється користувачами до повного вичерпання виділеної для промислу частини прогнозу допустимого вилову.

Порядок укладання договорів на право спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах)

15. Договорами закріплюються частки добування (вилову) водних біоресурсів розподілені між користувачами Держрибагентством, а також види водних біоресурсів, на які не встановлені ліміти або встановлений прогноз допустимого вилову.

16. Підставою для укладення договору є затверджений Держрибагентством перелік користувачів, за якими закріплюються частки.

17. Після підписання договору посадовою особою Держрибагентства договір надається користувачу на підпис безпосередньо або надсилається йому листом з повідомленням, або за допомогою територіальних органів Держрибагентства.

18. Користувач або його уповноважена особа протягом 5 робочих днів з дати отримання договору, підписаного уповноваженою посадовою особою Держрибагентства (в 2 примірниках), підписує його та направляє до Держрибагентства або територіального органу Держрибагентства, або повідомляє Держрибагентство про відмову від підписання договору.

19. Відповідно до заяви користувача за ним може закріплюватися частка, яка менша ніж та, що передбачена йому рішенням Держрибагентства. У разі подання такої заяви при підписанні договору до тексту договору вносяться зміни.

20. Ненадання користувачем у вказаний термін підписаного договору або повідомлення про відмову від підписання договору, або заяви про зменшення частки визнається відмовою користувача від укладення договору.

21. Договір вважається укладеним з дати його підписання сторонами.

22. У разі відмови користувача від укладення договору або у разі зменшення частки вивільнений обсяг ліміту спеціального використання водних біоресурсів спрямовується до резерву Держрибагентства.

Резерв квот добування (вилову) водних біоресурсів

23. До 15 відсотків встановленого ліміту або прогнозу допустимого вилову водних біоресурсів за рішенням Держрибагентства можуть попередньо не розподілятися на окремі квоти для користувачів, а залишатися для забезпечення оперативного управління, як резерв Держрибагентства.

24. Протягом поточного року з резерву Держрибагентства можуть виділятися користувачам додаткові квоти добування (вилову) водних біоресурсів.

Виділення додаткових квот користувачам здійснює Держрибагентство.

Додаткові квоти можуть бути виділені користувачам, які вже мають квоти у даному рибогосподарському водному об'єкті (його частині).

25. Заяву про виділення користувачу додаткових квот Держрибагентство розглядає за умови використання користувачем не менше 75% попередньо отриманої квоти певного виду водних біоресурсів. До заяви користувач додає

довідку територіального органу Держрибагентства, в якій підтверджується використання користувачем 75% обсягу його квоти. Повідомлення про виділення додаткової квоти або відмову в її виділенні Держрибагентство після одержання відповідної заяви у десятиденний термін доводить до відома користувача та органу рибоохорони, у зоні діяльності якого користувач здійснює вилов. Додатково виділена квота надається з резерву лише на поточний рік.

26. У випадку, коли користувач не має можливості повної реалізації квоти (або її частини), що йому виділені у поточному році, він має право звернутися до Держрибагентства щодо повернення виділеної йому квоти (або її частини) до резерву.

Якщо існують умови для повного освоєння обсягу водного біоресурсу, що повертається, Держрибагентство приймає рішення про зарахування частини квот до резерву.

Розподіл квот добування (вилову) водних біоресурсів для непромислових цілей

27. Розподіл квот добування (вилову) водних біоресурсів для здійснення дослідного (науково-дослідного, науково-промислового, пошукового та дослідно-конструкторського), контрольного вилову, добування (вилову) з метою рибництва, подальшого відтворення, рибальства з навчальними та культурно-освітніми цілями здійснюється в межах затверджених лімітів та прогнозів допустимого вилову на наступний рік.

Розподіл квот добування (вилову) водних біоресурсів для непромислових цілей на наступний рік здійснює Держрибагентство.

28. Заявники, яким потрібна квота добування (вилову) водних біоресурсів для непромислових цілей, надають до Держрибагентства у термін з 1 липня до 1 вересня поточного року заяви на наступний рік щодо виділення квот добування (вилову) водних біоресурсів для здійснення добування (вилову) з метою, яка не пов’язана з промислом.

29. До заяви додаються:

засвідчені підписом користувача та його печаткою (у разі наявності) копії установчих документів;

наукове обґрунтування необхідних обсягів вилучення водних біоресурсів. В обґрунтуванні повинна бути вказана наступна інформація: цілі та завдання, для вирішення яких планується спеціальне використання водних біоресурсів, підстави для здійснення робіт, порядок та методи здійснення робіт, розрахунок необхідних обсягів вилучення водних біоресурсів, дані щодо фактичних обсягів вилучення водних біоресурсів користувачем за попередні три роки.

Заяви користувачів, які не входять до сфери управління Держрибагентства або Національної академії аграрних наук, повинні бути погоджені науковими установами, організаціями або підприємствами, що входять або до сфери управління Держрибагентства, або Національної академії аграрних наук.

30. За подання недостовірних відомостей користувач несе відповідальність у відповідності із законодавством.

Вимагати від користувача надання документів, не передбачених цим Порядком, не допускається.

31. Держрибагентство не розглядає заяву, якщо користувач не надав усі документи, які передбачені пунктом 29 цього Порядку, або надав їх несвоєчасно.

32. Держрибагентство в термін до 30 діб розглядає заяви користувачів.

33. Заявнику може бути відмовлено в квоті добування (вилову) водних біоресурсів для непромислових цілей у разі:

несвоєчасного подання документів або подання документів у неповному обсязі;

виявлення у документах, що подані, недостовірних відомостей;

відсутності наукового обґрунтування для ведення рибництва або відтворення у рибогосподарському водному об’єкті (його частині).

34. Розподіл квот добування (вилову) водних біоресурсів для непромислових цілей між користувачами здійснюється щорічно, до 30 грудня, але не раніше дати затвердження лімітів і прогнозів допустимого вилову водних біоресурсів.

35. Квоти добування (вилову) водних біоресурсів для непромислових цілей на наступний рік доводяться користувачам Держрибагентством у повідомленнях у двотижневий термін після державної реєстрації наказу Мінагрополітики про розподіл лімітів і прогнозів допустимого вилову водних біоресурсів.

36. При добуванні (вилову) водних біоресурсів для здійснення дослідного вилову (науково-дослідного, науково-промислового, пошукового та дослідно-конструкторського), контрольного вилову, добування (вилову) для рибництва, подальшого відтворення, рибальства з навчальними та культурно-освітніми цілями договори на право спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) не укладаються.

Встановлення обмежень промислового навантаження при спеціальному використанні водних біоресурсів

37. метою збереження водних біоресурсів та забезпечення їх раціонального використання, попередження негативного впливу промислу на умови довкілля у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) Держрибагентство може встановлювати обмеження щодо промислового навантаження. Обмеження встановлюються на підставі наукових обґрунтувань, наданих науковими установами, що входять до сфери управління Держрибагентства або Національної академії аграрних наук, та відповідно до рішень Науково-промислової ради Держрибагентства. Ці обмеження вказуються у правилах або режимах промислового рибальства, затверджених Мінагрополітики.

38. У випадку, якщо загальна кількість заявлених користувачами для промислу плавзасобів та (або) знарядь лову не перевищує встановлених обмежень, дозволяється застосування усіх заявлених суден/плавзасобів та знарядь лову.

39. Якщо чисельність заявлених користувачами для промислу суден/плавзасобів та (або) знарядь лову перевищує встановлені обмеження, Держрибагентство або територіальний орган Держрибагентства визначає кожному користувачу дозволену кількість суден/плавзасобів та (або) знарядь лову відповідно до наступної процедури:

під час промислу водних біоресурсів, щодо яких визначено ліміти та розподілені квоти, - пропорційно квот, що розподілені користувачам;

під час промислу водних біоресурсів, щодо яких ліміти не встановлюються, або у разі промислу водних біоресурсів, щодо яких встановлений прогноз допустимого вилову без розподілу на квоти, – пропорційно до даних державної статистики та даних органів рибоохорони за останні чотири роки, що передують розрахунковому, про обсяг добутих (виловлених) користувачем водних біоресурсів у середньому за рік.

У випадку, коли розрахована таким чином для конкретного користувача кількість знарядь лову виявилася менша, ніж дозволена мінімальна кількість знарядь лову для одного судна (плавзасобу), однієї бригади, ланки тощо, користувач не має право використовувати дані знаряддя лову.

Добування (вилучення) водних біоресурсів

40. Добування (вилучення) водних біоресурсів здійснюється у відповідності з правилами та режимами спеціального використання водних біоресурсів, затвердженими Мінагрополітики, які розробляються для кожного рибогосподарського водного об'єкта (його частини), а також з дотриманням ліцензійних умов щодо здійснення діяльності, пов'язаної з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств.

41. Якщо добування (вилов) водних біоресурсів відбуватиметься в частині рибогосподарського водного об'єкта, яка перебуває в межах територій природно-заповідного фонду, користувачі мають здійснювати добування (вилов) водних біоресурсів, враховуючи вимоги режимів територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

42. Для здійснення дослідного (науково-дослідного, науково-промислового, дослідно-конструкторського, пошукового) вилову наукові установи повинні погодити з Держрибагентством або його територіальними органами програми робіт, в яких відображені методи, мета, завдання досліджень, вказані райони робіт та промислове навантаження.

Програми робіт розробляються та погоджуються строком до п’яти років.

Для погодження програм робіт наукових установ, що не входять до сфери управління Держрибагентства або Національної академії аграрних наук, необхідний висновок наукової установи, що належить до сфери управління Держрибагентства або Національної академії аграрних наук.

Перелік програм робіт виноситься на обговорення Науково-промислової ради Держрибагентства, яка дає висновок про необхідність проведення робіт.

Перелік програм робіт та співвиконавці затверджуються наказом Держрибагентства.

43. Контрольний вилов, рибальство з навчальних та культурно-освітніх цілей, добування (вилову) водних біоресурсів з метою рибництва та подальшого відтворення водних біоресурсів здійснюється на підставі відповідних програм робіт, в яких відображені мета, завдання, райони робіт та промислове навантаження.

Програми погоджуються територіальними органами Держрибагентства.

У разі здійснення контрольного вилову територіальними органами Держрибагентства програми погоджуються Держрибагентством.

Для погодження програми робіт установи, організації та підприємства, що не входять до сфери управління Держрибагентства або Національної академії аграрних наук, необхідний висновок наукової установи, що належить до сфери управління Держрибагентства або Національної академії аграрних наук.

44. Дослідний, контрольний вилов, рибальство з навчальними та культурно-освітніми цілями, добування (вилов) водних біоресурсів з метою рибництва, подальшого відтворення, якщо це передбачено програмою робіт, може здійснюватися без використання суден/плавзасобів.

45. Добування (вилов) водних біоресурсів здійснюється за наявності безпосередньо на місці лову у кожному підрозділі користувача:

дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів або його копії завіреної у встановленому законом порядку;

промислового журналу;

додатка до промислового журналу;

посвідчення рибалки, яке видає йому користувач, за винятком членів екіпажів риболовних суден, що підлягають нагляду класифікаційного товариства;

відповідної програми робіт при здійсненні дослідного (науково-дослідного, науково-промислового, дослідно-конструкторського, пошукового) або контрольного вилову, рибальства з навчальними та культурно-освітніми цілями, добування (вилову) водних біоресурсів з метою рибництва або подальшого відтворення водних біоресурсів.

46. Добування (вилов) водних біоресурсів за відсутності відповідального за вилов забороняється.

47. Відповідальний за вилов зобов’язаний:

виконувати вимоги програм робіт, режими територій та об’єктів природно-заповідного фонду відповідно до цього Порядку, а у разі здійснення промислу - також і вимоги правил та режимів рибальства;

забезпечувати належне ведення промислового журналу, облік, зберігання, транспортування, а також здавання добутих (виловлених) водних біоресурсів на рибоприймальні пункти.

48. Якщо наукова установа або територіальний орган Держрибагентства не може власними силами здійснити добування (вилов) водних біоресурсів при виконанні робіт, не пов’язаних з промислом, дозволяється їх добування (вилов) силами співвиконавця (за договорами про виконання програм робіт).

49. У разі здійснення добування (вилову) співвиконавцем водні біоресурси, що потрапили до його знарядь лову, підлягають оприбуткуванню на його рибоприймальні пункти. Капітани суден та бригадири (ланкові) співвиконавців зобов’язані дотримуватися положень та вимог програм робіт, а також забезпечувати належний облік добутих (виловлених) водних біоресурсів та їх здачу на рибоприймальні пункти.

50. За рішенням Держрибагентства дозволяється здійснення дослідного вилову водних біоресурсів за рахунок промислових квот співвиконавців (з відповідним оформленням, звітністю та оплатою за використання водних біоресурсів).

51. Дозволяється призначати відповідальними за вилов при дослідному вилові водних біоресурсів спостерігачів з числа найбільш кваліфікованих працівників співвиконавця. У цьому випадку наукова установа, за програмою якої здійснюється вилов, забезпечує відповідні навчання та інструктаж спостерігача.

52. Улов водних біоресурсів оприбутковується на рибоприймальному судні або здається на рибоприймальний пункт чи рибопереробне судно та оформлюється квитанцією.

Особа, яка приймає улов, зобов'язана зареєструвати квитанцію у журналі обліку прийнятих водних біоресурсів та видати перший примірник квитанції рибалці, який здав улов, а у разі проведення дослідного, контрольного лову, добування (вилову) водних біоресурсів з метою рибництва або подальшого відтворення водних біоресурсів, вилову з навчальними та культурно-освітніми цілями також видати копію квитанції особі, відповідальній за вилов.

Сторінки журналу обліку прийнятих водних біоресурсів мають бути пронумеровані, прошнуровані, скріплені підписами і печатками користувача та територіального органу Держрибагентства (у разі здійснення контрольного лову територіального органу Держрибагентства - підписом і печаткою Держрибагентства).

53. При добуванні (вилові) окремих видів водних біоресурсів дозволяється, за погодженням з Держрибагентством, здача уловів на пересувні рибоприймальні пункти, що розміщені на транспортних засобах.

54. У разі коли окремі зразки водних біоресурсів були використані у відповідності з програмами робіт для біологічних аналізів та інших досліджень і внаслідок цього стали непридатними для подальшого їх використання, вони підлягають знищенню та списанню за актом довільної форми. Акт складає комісія у кількості трьох осіб, до складу якої входять представники виконавця робіт та співвиконавця (за його наявності).

55. Користувачі зобов'язані подавати звіт про обсяги добутих (виловлених) водних біоресурсів щомісяця до 5 числа місяця, наступного за звітним, до територіального органу Держрибагентства. За необхідності звітна інформація про обсяги добування (вилучення) водних біоресурсів може надаватися користувачами щотижня або щодня.



56. Щорічно до 20 січня користувач, який здійснював у попередньому році дослідний або контрольний лов, добування (вилов) водних біоресурсів з метою рибництва або подальшого відтворення водних біоресурсів, добування (вилов) з навчальними та культурно-освітніми цілями надає до територіального органу Держрибагентства звіт про виконані роботи.

57. Порядок реєстрації та ведення промислового журналу встановлюються Мінагрополітики.