Постанова №205-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів м. Київ 27 березня 2013 року - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Постанова №206-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 42.61kb.
Постанова №201-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 42.48kb.
Постанова №203-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 43.36kb.
Постанова №208-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 42.67kb.
Постанова №202-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 43.48kb.
Постанова №204-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 42.4kb.
Постанова №214-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 42.64kb.
Постанова №888-цд-1-т про накладення санкції за правопорушення на... 1 24.29kb.
Постанова №820-цд-4-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 42.88kb.
Постанова №479-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 43.49kb.
Постанова №1278-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 43.08kb.
Перевірки з охорони праці лист Державної інспекції України з питань... 1 21.6kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Постанова №205-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів - сторінка №1/1
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
ПОСТАНОВА №205-ЦД-1-Е

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
м. Київ 27 березня 2013 року
Я, уповноважена особа Комісії - директор Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку - Жупаненко Віктор Миколайович, уповноважена особа Комісії на підставі ст. 9 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.09.2012 року №1239, розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів у присутності начальника відділу супроводження справ про правопорушення на ринку цінних паперів - Керімова Раміла Ракіфовича, у відношенні ТОВ “Таргет Сервіс-Агро” (код за ЄДРПОУ 31281669, адреса: вул. Костянтинівська, 37А, м. Київ, 04071, тел.: 529-50-66, р/р: 26003123788 у КРД “Райффайзен Банк Аваль”, МФО банку: 380805), що є правонаступником ЗАТ “Таргет Сервіс-Агро”, (керівник та/або представник юридичної особи на розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів не з'явився),
ВСТАНОВИВ:
Відповідно до Акта про правопорушення на ринку цінних паперів №211-ЦД-1-Е від 26.02.2013 року при перевірці регулярної річної інформації ТОВ “Таргет Сервіс-Агро” за 2011 рік (вх.№4418/зв від 23.11.12) факт порушення ТОВ “Таргет Сервіс-Агро” вимог ст. 40 Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок”, пункту 1, глави 7, розділу V “Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів”, затвердженого Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.06 №1591 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 05.02.07 за №97/13364 (зі змінами та доповненнями), а саме: нерозміщення ТОВ “Таргет Сервіс-Агро” регулярної річної інформації за 2011 рік на веб-сайті загальнодоступної інформаційної бази даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів за адресою: www.stockmarket.gov.ua у термін, визначений чинним законодавством.

Термін розміщення регулярної річної інформації за 2011 рік – до 03.05.12, інформацію розміщено 15.11.12:

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» - регулярна інформація про емітента - річна та квартальна звітна інформація про результати фінансово-господарської діяльності емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Річна інформація про емітента є відкритою і в обсязі, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, підлягає оприлюдненню емітентом не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним, шляхом:


  • розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів;

  • опублікування в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

  • розміщення на власному веб-сайті.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку встановлює додаткові вимоги до розкриття регулярної інформації про емітента та вживає заходів щодо її розкриття.

Відповідно до п. 1 глави 7 розділу V Положення №1591 - розкриття річної інформації має здійснюватись шляхом розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, опублікування у офіційному друкованому виданні, розміщення на сторінці в мережі Інтернет та подання до Комісії

Розкриття річної інформації здійснюється у такі строки:


  • розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії - у строк не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним;

  • опублікування у офіційному друкованому виданні - у строк не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним;

  • подання до Комісії - не пізніше 1 червня року, наступного за звітним.

До розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів ТОВ “Таргет Сервіс-Агро” письмових пояснень, письмових клопотань та/або письмових заперечень надано не було.

ТОВ “Таргет Сервіс-Агро” не розмістило річну інформацію про результати фінансово-господарської діяльності за 2011 рік у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів в термін, визначений чинним законодавством, за що ст. 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» передбачена відповідальність юридичних осіб.

Враховуючи вищевикладене на підставі пункту 14 статті 8, статті 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та пункту 3 розділу VII, пункту 1 розділу ХVІІ «Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій», затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.10.12 №1470 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05.11.12 за №1855/22167

ПОСТАНОВИВ:


  1. За нерозміщення регулярної річної інформації про результати фінансово-господарської діяльності за 2011 рік у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів в термін, визначений чинним законодавством, накласти на ТОВ “Таргет Сервіс-Агро” штрафну санкцію у розмірі 60 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 1020 (одна тисяча двадцять) гривень.

  2. Дану постанову направити особі, щодо якої її винесено.

Штраф перерахувати на рахунок, відкритий в Управлінні Державної казначейської служби за місцезнаходженням платника, за балансовим рахунком 3111, код бюджетної класифікації 21081100, символ банку 106, протягом 15 днів з моменту отримання цієї постанови. Копію платіжного документу направити до Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або суду у встановленому законодавством порядку.
Уповноважена особа Комісії Жупаненко В.М.