Постанова №2313-цд-1-куа про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів м. Київ 18 жовтня 2012 року - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Постанова №2385-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 37.64kb.
Постанова №2396-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 25.06kb.
Постанова №2353-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 25.99kb.
Постанова №2397-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 38.7kb.
Постанова №2391-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 36.42kb.
Постанова №2354-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 33.25kb.
Постанова №2312-цд-1-куа про накладення санкції за правопорушення... 1 47.8kb.
Постанова №364-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 40.51kb.
Постанова №884-цд-5-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 43.39kb.
Постанова №293-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 42.54kb.
Постанова №1385-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 37.51kb.
Науково-технічний центр придніпров’я «будстандарт» 1 17.08kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Постанова №2313-цд-1-куа про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних - сторінка №1/1
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
ПОСТАНОВА №2313-ЦД-1-КУА

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
м. Київ 18 жовтня 2012 року
Я, директор Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку - Жупаненко Віктор Миколайович, уповноважена особа Комісії на підставі ст. 9 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.09.2012 року №1239, розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів у присутності начальника відділу - Керімова Раміла Ракіфовича та представника юридичної особи - Зуба Анатолія Васильовича, який діяв на підставі довіреності від 17.10.2012 року, у відношенні приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами «Спарта» (далі по тексту – ПрАТ «КУА «Спарта», Товариство, Ліцензіат) (код за ЄДРПОУ 33751484; п/р №265080184001 в ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», МФО 380355; місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Миколи Пимоненка, буд. 13, корпус 5-А, офіс 51; тел.: (044) 220-00-12, факс: (044) 220-00-13),
ВСТАНОВИВ:
відповідно до Акту про правопорушення на ринку цінних паперів від 04.10.2012 року №2339-ЦД-1-КУА встановлено факт порушення ПрАТ «КУА «Спарта» вимог Ознаки порушення ПрАТ «КУА «Спарта» вимог ст. 9 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та п. 2 Розділу IV Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку вимог законодавства про цінні папери, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 березня 2009 року №285 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2009 р. за №466/16482 (далі - Порядок №285), а саме: неподання інформації (належним чином засвідчених копій документів) у термін, встановлений у запиті керівника робочої групи з перевірки дотримання вимог законодавства про цінні папери ПрАТ «КУА «Спарта» від 29.08.2012 р.

Відповідно до запиту про надання інформації від 28.08.2012 р., що було особисто вручено під підпис тимчасово виконуючому обов’язки Голови правління – Одєгову К.О., ПрАТ «КУА «Спарта» необхідно було в термін до 12 год. 00 хв. 31.08.2012 р. надати для приєднання до Акта позапланової перевірки дотримання вимог законодавства про цінні папери належним чином засвідчені копії таких, зокрема, документів:

- Копії Постанов про накладення санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів що надходили до Товариства за весь період здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів від НКЦПФР та її територіальних органів.

- Документи, що підтверджують сплату штрафних санкцій, які накладалися на Товариство за правопорушення на ринку цінних паперів за весь період здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів.

- Супровідні листи Товариства щодо направлення документів що підтверджують сплату штрафних санкцій які накладалися на Товариство за правопорушення на ринку цінних паперів за весь період здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів до НКЦПФР з відміткою Комісії про отримання.
Відповідно до наданих Товариством пояснень (лист від 10.09.2012 року вих.№12.09./09):

«У зв’язку із зміною місцезнаходження та перевезенням великої кількості документів ПрАТ «КУА «Спарта» не може Вам надати документи що підтверджують сплату штрафних санкцій, які накладалися на ПрАТ «КУА «Спарта» за правопорушення на ринку цінних паперів, копії постанов про накладення санкцій та супровідні листи щодо направлення цих документів до НКЦПФР за весь період здійснення професійної діяльностіна ринку цінних паперів.

На підтвердження відсутності будь-яких несплачених штрафних санкцій, які накладались Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на ПрАТ «КУА «Спарта» за правопорушення на ринку цінних паперів нами був наданий відповідний запит до НКЦПФР.

Після отримання відповіді ми одразу ж надамо Вам його.»

Відповідно до п. 2 Розділу IV Порядку №285 - Ліцензіат та його посадові особи під час проведення перевірки зобов'язані, зокрема: надавати робочій групі документи, копії документів, витяги з документів у терміни, встановлені запитами про надання документів, необхідних для проведення перевірки. Документи на ці запити надаються керівнику робочої групи із супровідним листом із зазначенням переліку наданих документів та дати їх надання.

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» - Уповноважені особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку мають право, зокрема:

безперешкодно входити до підприємства, в установи, організації за службовим посвідченням та мати доступ до документів та інших матеріалів, необхідних для проведення перевірки;

вимагати необхідні документи та іншу інформацію у зв'язку з реалізацією своїх повноважень.

Відповідно до п.7 ст. 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» - за неподання, подання не в повному обсязі інформації та/або подання недостовірної інформації до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, передбачена відповідальність юридичних осіб.

До розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів ПрАТ «КУА «Спарта» письмових пояснень, клопотань та/або заперечень надано не було.

ПрАТ «КУА «Спарта» не подало інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в термін, визначений чинним законодавством, за що ст. 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» передбачена відповідальність юридичних осіб.

Враховуючи вищевикладене, керуючись, п. 14 ст. 8, ст. 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та п. 3 Розділу VII, п. 1.7. Розділу ХVІІ «Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій», затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.12.2007 року №2272 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 12.02.2008 за №120/14811 (із змінами та доповненнями),


ПОСТАНОВИВ:
1. За неподання інформації до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в термін, визначений чинним законодавством, накласти на ПрАТ «КУА «Спарта» штраф у розмірі 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 1700 (одна тисяча сімсот) гривень;

2. Дану постанову направити особі, до якої застосовано санкцію.


Штраф перерахувати на рахунок, відкритий в Управлінні Державної казначейської служби за місцезнаходженням платника, за балансовим рахунком 3111, код бюджетної класифікації 21081100, символ банку 106, протягом 15 днів з моменту отримання цієї постанови. Копію платіжного документу направити до Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або суду у встановленому законодавством порядку.
Уповноважена особа Комісії Жупаненко В.М.