Постанова №316 -зп про закриття справи про правопорушення на ринку цінних паперів - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Постанова №403-цд-1-е про закриття справи про правопорушення на ринку... 1 36.36kb.
Постанова №1717-цд-1-е про закриття справи про правопорушення на... 1 38.07kb.
Постанова №653-ку про закриття справи про правопорушення на ринку... 1 30.42kb.
Постанова №1046- ку про закриття справи про правопорушення на ринку... 1 28.53kb.
Постанова №1047- ку про закриття справи про правопорушення на ринку... 1 29.49kb.
Постанова №208-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 42.67kb.
Постанова №205-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 42.75kb.
Постанова №865-цд-4-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 43.72kb.
Постанова №862-цд-4-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 42.81kb.
Постанова №201-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 42.48kb.
Постанова №488-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 43.82kb.
Рішення про розірвання договору оренди землі, укладеного між Богданівською... 1 14.13kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Постанова №316 -зп про закриття справи про правопорушення на ринку цінних паперів - сторінка №1/1


ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

ЗАПОРІЗЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ

вул. 12 Квітня, будинок 1, м. Запоріжжя, 69037

телефон/ факс: (061) 224-03-31; e-mail: tu@zp.ssmsc.gov.ua
ПОСТАНОВА № 316 -ЗП

про закриття справи про правопорушення на ринку цінних паперів
м. Запоріжжя 11.10.2011
Я, уповноважена особа Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку начальник Запорізького територіального управління ДКЦПФР Здоронок Г.І., на підставі ст. 9 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», рішення ДКЦПФР від 09.08.2011 № 1084, у відношенні відкритого акціонерного товариства «Запоріжшляхбуд» (скорочене найменування: ВАТ «Запоріжшляхбуд», місцезнаходження: вул. Східна, 9, м. Запоріжжя, 69083, поштова адреса: вул. Базова, 9, м. Запоріжжя, 69013, банківські реквізити: п/р 26002864001 в ПАТ «МетаБанк», МФО 313582, код ЄДРПОУ: 03450181, засіб зв`язку: тел./факс: (061) 213-00-49), в присутності директора товариства Мелешко Віктора Петровича та головного спеціаліста відділу розслідування та правозастосування Лисенко Наталії Сергіївни,
В С Т А Н О В И Л А:
У процесі розгляду пакету документів щодо заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв‘язку зі зміною форми існування акцій, наданого до Запорізького територіального управління ДКЦПФР 24.03.2011 за вх. № 1033/04, листа ВАТ «Запоріжшляхбуд», наданого 19.05.2011 за вх. № 2137/01.4 у відповідь на запит ЗТУ ДКЦПФР, було виявлено факт правопорушення на ринку цінних паперів, а саме:

1. Загальними зборами акціонерів ВАТ «Запоріжшляхбуд» від 30.04.2010 прийнято рішення про переведення акцій з документарної форми існування у бездокументарну.

ВАТ «Запоріжшляхбуд» надало до Запорізького територіального управління пакет документів для заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій документарної форми існування на свідоцтво про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі 24.03.2011.

Таким чином, ВАТ «Запоріжшляхбуд» порушило вимоги п. 2.2 р. 2 Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 30.06.2000 № 98 (далі – Положення-98) та п. 5 Положення про порядок заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв'язку зі зміною форми випуску, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 26.01.2005 № 21 (надалі - Положення-21), якими передбачено, що акціонерне товариство не пізніше 30 календарних днів від дати прийняття рішення про дематеріалізацію подає до реєструвального органу документи для заміни свідоцтва про реєстрацію випуску іменних акцій документарної форми існування на свідоцтво про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі.


2. ВАТ «Запоріжшляхбуд» здійснило публікацію повідомлення про прийняте 30.04.2010 загальними зборами рішення про дематеріалізацію в офіційному друкованому виданні ДКЦПФР – бюлетень «Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 55 від 24.03.2011.

Таким чином, ВАТ «Запоріжшляхбуд» порушило вимоги п. 1.12 р. 1 Положення-98, яким передбачено, емітент повинен опублікувати повідомлення про дематеріалізацію випуску не пізніше 10 (десяти) календарних днів від дати прийняття рішення про дематеріалізацію.


3. Згідно опублікованого порядку денного, витягу з протоколу, додатку 1 до протоколу загальних зборів акціонерів ВАТ «Запоріжшляхбуд» від 30.04.2010 питання про визначення способу персонального повідомлення акціонерів про прийняте рішення про дематеріалізацію загальними зборами від 30.04.2010 не розглядалось.

При цьому, згідно листа ВАТ «Запоріжшляхбуд», наданого у відповідь на запит теруправління, товариство персонально повідомило акціонерів про прийняте 30.04.2010 загальними зборами рішення про дематеріалізацію 22.03.2011 простими листами.

Таким чином, ВАТ «Запоріжшляхбуд» порушило вимоги пунктів 1.11, 1.12 р. 1 Положення-98, якими передбачено, що емітент повинен не пізніше 10 календарних днів від дати прийняття рішення про дематеріалізацію повідомити про дематеріалізацію персонально кожного власника, зареєстрованого у реєстрі власників іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується, способом, визначеним при прийнятті рішення про дематеріалізацію.

За цим фактом Блажко У.В. 14.09.2011 порушено справу про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні товариства.

23.09.2011 Блажко У.В. складено акт № 300-ЗП про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні ВАТ «Запоріжшляхбуд». Дане правопорушення скоєно вперше.

Для підписання акта про правопорушення та надання пояснень представник товариства не з’явився, хоча про дату та час складання акта товариство було повідомлено своєчасно, рекомендованим листом, що підтверджується відбитком поштового штемпеля на реєстрі відправленої рекомендованої кореспонденції від 15.09.2011.

Акт 300-ЗП було відправлено на адресу товариства своєчасно, замовленим листом, що підтверджується відбитком поштового штемпеля на реєстрі відправленої рекомеднованої кореспонденції від 26.09.2011.

26.09.2011 в. о. начальника Запорізького територіального управління ДКЦПФР Блажко У.В. призначено розгляд справи у відношенні товариства на 11.10.2011, про що винесено постанову. Товариство повідомлено своєчасно про дату розгляду справи, що підтверджується поштовою квитанцією та реєстром відправленої рекомендованої кореспонденції від 27.09.2011.

На розгляд справи з’явився директор товариства Мелешко В.П.

Під час розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів встановлено наступне.

1. Відповідно до п. 2.2 р. 2 Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 30.06.2000 № 98 (далі – Положення-98) не пізніше 30 календарних днів від дати прийняття рішення про дематеріалізацію емітент повинен здійснити дії щодо заміни свідоцтва про реєстрацію випуску іменних акцій документарної форми існування на свідоцтво про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі.

Згідно до п. 5 Положення про порядок заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв'язку зі зміною форми випуску, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 26.01.2005 № 21 (надалі - Положення-21) акціонерне товариство не пізніше 30 календарних днів від дати прийняття рішення про дематеріалізацію подає до реєструвального органу документи для заміни свідоцтва про реєстрацію випуску іменних акцій документарної форми існування на свідоцтво про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі.

Загальними зборами акціонерів ВАТ «Запоріжшляхбуд» від 30.04.2010 прийнято рішення про переведення акцій з документарної форми існування у бездокументарну.

ВАТ «Запоріжшляхбуд» повинно було не пізніше 30.05.2010 надати до Запорізького територіального управління ДКЦПФР пакет документів для заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій документарної форми існування на свідоцтво про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі (надало 24.03.2011).

Таким чином, ВАТ «Запоріжшляхбуд» порушило вимоги п. 2.2 р. 2 Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 30.06.2000 № 98 (далі – Положення-98) та п. 5 Положення про порядок заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв'язку зі зміною форми випуску, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 26.01.2005 № 21 (надалі - Положення-21).
2. Відповідно до п. 1.12 р. 1 Положення-98, емітент повинен опублікувати повідомлення про дематеріалізацію випуску не пізніше 10 (десяти) календарних днів від дати прийняття рішення про дематеріалізацію.

Загальними зборами акціонерів ВАТ «Запоріжшляхбуд» від 30.04.2010 прийнято рішення про переведення акцій з документарної форми існування у бездокументарну.

ВАТ «Запоріжшляхбуд» повинно було здійснити публікацію повідомлення про прийняте 30.04.2010 загальними зборами рішення про дематеріалізацію не пізніше 10.05.2010 (здійснило в офіційному друкованому виданні ДКЦПФР бюлетень «Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 55 від 24.03.2011).

Таким чином, ВАТ «Запоріжшляхбуд» порушило вимоги п. 1.12 р. 1 Положення-98.


3. Відповідно до пунктів 1.11, 1.12 р. 1 Положення-98 емітент повинен не пізніше 10 календарних днів від дати прийняття рішення про дематеріалізацію повідомити про дематеріалізацію персонально кожного власника, зареєстрованого у реєстрі власників іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується, способом, визначеним при прийнятті рішення про дематеріалізацію.

Згідно опублікованого порядку денного, витягу з протоколу, додатку 1 до протоколу загальних зборів акціонерів ВАТ «Запоріжшляхбуд» від 30.04.2010 питання про визначення способу персонального повідомлення акціонерів про прийняте рішення про дематеріалізацію загальними зборами від 30.04.2010 не розглядалось.

При цьому, згідно листа ВАТ «Запоріжшляхбуд», наданого у відповідь на запит ЗТУ ДКЦПФР, товариство персонально повідомило акціонерів про прийняте 30.04.2010 загальними зборами рішення про дематеріалізацію 22.03.2011 простими листами.

ВАТ «Запоріжшляхбуд» повинно було повідомити акціонерів про прийняте 30.04.2010 загальними зборами рішення про дематеріалізацію не пізніше 10.05.2010 (повідомило 22.03.2011).

Таким чином, ВАТ «Запоріжшляхбуд» порушило вимоги пунктів 1.11, 1.12 р. 1 Положення-98.

Пояснень щодо порушень законодавства про цінні папери товариство не надало.

Однак, відповідно до статті 250 Господарського Кодексу України, адміністративно-господарські санкціїї може бути застосовані до суб’єкта господарювання протягом шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше як через один рік з дня порушення цим суб’єктом встановлених законодавчими актами правил здійснення господарської діяльності.

Згідно до п. 2 розділу ІІІ Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених рішенням ДКЦПФР від 11.12.2007р. № 2272, справа про правопорушення не може бути порушена, а порушена справа підлягає закриттю у разі закінчення на дату розгляду справи про правопорушення строків, передбачених законом.

Оскільки правопорушення було скоєно більш, ніж рік тому справа підлягає закриттю.

Враховуючи вищевикладене, на підставі п. 2 розділу. III та пункту 3 розділу VІІ Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених рішенням ДКЦПФР від 11.12.2007р. № 2272,


П О С Т А Н О В И Л А:
1. Cправу по відношенню до відкритого акціонерного товариства «Запоріжшляхбуд» закрити у зв’язку закінченням на дату розгляду справи про правопорушення строків, передбачених законом.

2. Дану постанову направити особі, у відношенні якої закрито справу.3. Постанову може бути оскаржено в суді в порядку і строки, встановлені законодавством.
Начальник управління Г.І. Здоронок