Повідомлення про оприлюднення регуляторного акта про порядок встановлення розмірів орендної плати за земельні ділянки, котрі перебув - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Рішення шостого скликання 27 квітня 2012 року №285 Про порядок встановлення... 1 82.2kb.
Рішення Житомирської міської ради «Про затвердження Положення про... 1 65.37kb.
Рішення третя сесія шостого скликання від 03. 03. 11 №84 м. 1 31.2kb.
Рішення від «28» грудня 2011 року Про затвердження ставок земельного... 3 513.06kb.
Рішення Добренської сільської ради 1 52.17kb.
Рішення від 19. 11. 2008 р n 6 Про часткове звільнення від сплати... 1 23.32kb.
Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта 1 110.54kb.
Аналіз регуляторного впливу Назва регуляторного акта 1 40.21kb.
Рішення Гайсинської міської ради «Про затвердження на 2011 рік ставки... 1 66.08kb.
Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері... 1 213.67kb.
Рішення 26. 04. 2012 №495 м. Чернівці Про встановлення земельних... 1 43.5kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації 26. 03. 1 128.99kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Повідомлення про оприлюднення регуляторного акта про порядок встановлення розмірів - сторінка №1/1

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА«Про порядок встановлення розмірів орендної плати за земельні ділянки , котрі перебувають у віданні Острозької міської ради»


Поштова та електронна адреси : 35800,м. Острог, вул.. Ревкомівська, 4, тел.. 2-22-60, 2-21-35, E-mail : ostrog_amu@ukr.net

Спосіб оприлюднення регуляторного акта : міська газета «Замкова гора» від 17.03.2012 р., та веб-сторінка міської ради

Зауваження та пропозиції від громадськості міста щодо сесії міської ради приймаються протягом місяця від дня опублікування регуляторного акта .

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення Острозької міської ради

«Про порядок встановлення розмірів орендної плати за земельні ділянки ,

котрі перебувають у віданні Острозької міської ради»


ОПИС ПРОБЛЕМИ

Діючі ставки орендної плати встановлені і застосовуються з 2006 року. За даний період часу відбулися значні зміни в чинному законодавстві, тому положення діючого регуляторного акту не відповідають в повній мірі вимогам чинного законодавства. Зокрема, Податковим кодексом України, Законом України «Про оренду землі» визначено, що розмір річної орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу не може бути меншою:

- для земель сільськогосподарського призначення – розміру земельного податку, що встановлюється Податковим кодексом України;

- для інших категорій земель – трикратного розміру земельного податку, що встановлюється Податковим кодексом України.

Крім того, ст. 288 ПКУ передбачено, що річна орендна плата за земельні ділянки, що перебувають у державній або комунальній власності, не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки. Розмір орендної плати може бути більшим граничного розміру орендної плати, у разі визначення орендаря на конкурентних засадах.

Відповідні норми чинного законодавства не обумовлені у діючому регуляторному акті, а тому не можливо забезпечити шляхом його подальшого застосування ефективне використання земельного фонду міста.

В результаті аналізу використання земель м.Острог, зокрема надходжень до бюджету від надання земельних ділянок в оренду, було визначено тенденцію зростання надходжень орендної плати за земельні ділянки, що свідчить про сталий попит зокрема на користування земельними ділянками .

З метою ефективного використання земельних ділянок на теритрії м. Острог, отримання додаткових надходжень до бюджету від оренди землі, сприяння розвитку малого підприємництва та приведення у відповідність із нормами Закону України «Про оренду землі» даним рішенням передбачається привести відносини з оренди землі на території міста у відповідність до норм чинного законодавства, вдосконалити і визначити прозорий механізм розрахунку орендної плати, залежно від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, як передбачено чинним законодавством.Цілі державного регулювання

 Прийняття запропонованого регуляторного акту передбачає вирішення наступних цілей:

- приведення нормативно - правового документу у відповідність до норм чинного законодавства;

- встановлення соціально - справедливих розмірів орендної плати за земельні ділянки;

- забезпечення ефективного використання земельного фонду міста в інтересах територіальної громади міста;

- збільшення надходжень до загального фонду міського бюджету за рахунок перегляду розміру ставок за оренду землі для більшості видів її цільового використання та направлення додаткових коштів на соціальний розвиток міста;

- забезпечення більш повного обліку земель, їх власників і користувачів, раціонального та ефективного використання земельних ділянок;

- можливість вирішення питань оренди землі на території міста в межах чинного законодавства України.

Для досягнення цілей необхідна реалізація таких першочергових завдань:

- удосконалення місцевих нормативних актів з регулювання земельних відносин;

- впровадження диференційованих підходів до розрахунку орендної плати;

- розробка системи моніторингу ефективності використання земельних ресурсів міста в розрізі видів використання і планування використання з урахуванням перспектив розвитку міста.Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання.

 Повноваження по встановленню розмірів орендної плати за земельну ділянку надані чинним законодавством відповідним міським радам. Змінити розмір орендної плати та цим самим вирішити вищезазначені проблеми за допомогою ринкових механізмів (без прийняття відповідного регуляторного акту), наприклад, шляхом укладання будь-яких угод з підприємцями або іншим шляхом, не можна, так як це буде суперечить нормам діючого законодавства. Тобто, вирішення проблем потребує державного регулювання і можливо тільки шляхом прийняття цього регуляторного акту – рішення міської ради відповідно до норм чинного законодавства.Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів, та розглянути можливість внесення змін до них.

Визначені проблеми не можуть бути розв’язані за допомогою діючого регуляторного акту, так як всі вони виникли через застосування ставок орендної плати без урахування змін у діючому законодавстві, при відсутності змін до діючого регуляторного акту по їх встановленню.

Внесення змін до діючого регуляторного акту можливе, але не доцільно. В запропонованому регуляторному акті ставки розподілені по групам цільового використання та відповідно до нормативної грошової оцінки земель м. Острог .

 

Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акту, очікувані витрати та вигоди суб’єктів господарювання, громади та держави внаслідок дії регуляторного акту.

При прийнятті регуляторного акту будуть :

а) визначені розміри орендної плати за земельні ділянки, які будуть відповідати вимогам чинного законодавства .

б) очікується вагоме збільшення надходжень від орендної плати за землю .

в) додаткові надходження до бюджету дадуть змогу ефективно використати їх на соціально-економічний розвиток міста .

 

Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей, у тому числі ті з них, які не передбачають безпосереднього державного регулювання господарських відносин.

 

В якості альтернативи для досягнення встановлених цілей пропонується два способи:- неприйняття даного регуляторного акта (відмова від регулювання).

- регулювання вищезазначеної проблеми на державному рівні.

Оцінюючи визначені альтернативи слід зазначити, що перша альтернатива не є прийнятною, оскільки вона веде до порушень норм діючого законодавства, вирішення проблеми за допомогою другої альтернативи в теперішній час не можливо, оскільки існуюче законодавство не регламентує детальний механізм визначення орендних ставок на земельні ділянки, не враховує можливостей та умов м. Острог .

 

Аргументи переваги обраного способу досягнення встановлених цілей.

Прийняття міською радою запропонованого регуляторного акту – рішення міської ради «Про порядок встановлення розмірів орендної плати за земельні ділянки , котрі перебувають у віданні Острозької міської ради» дасть можливість вирішити визначені проблеми при дотриманні норм чинного законодавства України, в найбільш короткий термін, з найменшими витратами.

Механізм і заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акту.

Реалізація запропонованого регулювання здійснюється шляхом впровадження наступних заходів:

1. Визначенням категорії земель, перспектив і цілей їх передачі в оренду, прогнозування разових і постійних надходжень до міського бюджету, створення привабливого інвестиційного клімату, розвитку підприємництва.

2. Забезпечення направлення коштів, отриманих від оренди земельних ділянок, для розвитку ринку землі та соціальної сфери, для регулювання земельних відносин на території міста.

3. Прийняття місцевого нормативного документу, який в рамках чинного законодавства дає можливість спростити, удосконалити і зробити прозорим порядок та механізм надання земельних ділянок в оренду.

4. Забезпечення раціонального, ефективного використання земельного фонду міста, методів його оцінки і розрахунків ставок за його використання.

5. Невідкладне оприлюднення нового регулювання в засобах масової інформації з метою громадського обговорення проекту регуляторного акту, та надання зауважень та пропозицій від громадськості.

6. Забезпечення прозорості і вільного доступу до інформації щодо визначення розміру орендної плати за земельні ділянки.

7. Укладання (переукладання) договорів оренди земельних ділянок.

Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту.

 

Даний регуляторний акт забезпечує дотримання суб’єктами господарювання вимог чинного законодавства за рахунок:- відповідності положень даного регуляторного акту нормам чинного законодавства;

- прозорості і відкритості порядку визначення розміру орендної плати;Обґрунтування, що досягнення запропонованих регуляторним актом встановлених цілей є можливим з найменшими витратами для суб’єктів господарювання, громадян та держави.

 Досягнення запропонованих регуляторним актом встановлених цілей є можливим з найменшими витратами для суб’єктів господарювання, громадян та держави за рахунок:

- відповідність в повній мірі положень регуляторного акту нормам чинного законодавства;

- встановлення прозорого та чітко врегульованого порядку передачі земельних ділянок в оренду;

- забезпечення раціонального та ефективного використання земельних ділянок.

Вигоди, які виникають внаслідок дії регуляторного акту.

  

Суб’єкти підприємницької діяльності

Місцева влада

Населення

Вигоди

Орендна плата за землю буде приведена до відповідності згідно з нормами чинного законодавства.

Можливе збільшення надходження до бюджету від орендної плати за землю. Більш ефективне використання земель міста.

Прозорість дій влади

 

 Витрати

Збільшення розміру орендної плати за користування землею у деяких орендарів.

Витрати, пов’язані зі збільшенням документообігу.

 


Витрат не передбачається.

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи державної влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги.

Реалізація запропонованого регуляторного акту не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат органів місцевого самоврядування з міського бюджету. Адміністрування плати за землю проводиться Острозьким відділеннм Здолбунівської ОДПІ. Додаткові витрати на виконання вимог регуляторного акту з боку держави також не передбачено.

Очікувані наслідки дії запропонованого регуляторного акту не передбачають нанесення шкоди суб’єктам господарювання.

Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію регуляторного акту.

Вплив зовнішніх факторів на виконання регуляторного акту виключається, окрім змін в чинному законодавстві з питань регулювання земельних відносин та оподаткування.Обґрунтування терміну дії запропонованого регуляторного акта та переліку заходів, спрямованих на відстеження дії регуляторного акта.

Строк дії запропонованого регуляторного акту необмежений. При внесенні змін до чинного законодавства, які можуть впливати на дію регуляторного акту, до нього будуть вноситись відповідні зміни, або доповнення.Визначення показників результативності цього регуляторного акту.

Основними показниками результативності запропонованого регуляторного акту будуть:

- надходження коштів до міського бюджету від плати за оренду земельних ділянок;

Передбачається збільшення надходжень до міського бюджету за рахунок впорядкування договірних відносин та визначення справедливих ставок орендної плати.

Протягом 2011 року до загального фонду бюджету міста надійшло коштів від орендної плати за землю в сумі 324.146 тис. грн.

У бюджеті міста на 2012 рік передбачені надходження орендної плати за землю в сумі 473.7 тис. грн., тобто ріст складає 22 %.

Передбачається збільшення договорів оренди земельних ділянок за рахунок впорядкування договірних відносин щодо користування земельними ділянками на території міста на 2-2.5%.

- розмір коштів і часу, які будуть витрачатись суб’єктами господарювання на виконання вимог запропонованого регуляторного акту.

Витрати часу будуть відповідати терміну на укладання додаткових угод до договорів оренди в частині зміни розміру орендної плати. Витрати коштів будуть відповідати сумі плати за реєстрацію відповідних додаткових угод.

- рівень інформованості – очікується на рівні до 100% за рахунок оприлюднення регуляторного акту в місцевій газеті «Замкова гора», в мережі Інтернет, на офіційному сайті Острозької міської ради .Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акту в разі його прийняття.

Відстеження результативності даного регуляторного акту буде здійснюватись за допомогою наступних заходів:

- аналіз надходжень до міського бюджету плати за оренду землі на підставі звітних матеріалів міськфінвідділу;

- аналіз інформації відділу Держкомзему у м. Острог щодо кількості укладених договорів оренди земельних ділянок.

Оцінка ефективності запропонованого регуляторного акту буде здійснена за підсумками проведення базового, повторного та періодичного відстеження результативності регуляторного акту.

Базове відстеження результативності регуляторного акту буде проведено до набрання ним чинності.

Повторне відстеження результативності регуляторного акту буде проведено в термін не пізніше 2 років з дня набрання ним чинності. Періодичні відстеження будуть проводитися раз на кожні 3 роки, починаючи з дати закінчення заходів з повторного відстеження результативності даного регуляторного акту.

 
УКРАЇНА

ОСТРОЗЬКА МІСЬКА РАДА РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ


проект РІШЕННЯ

шостого скликання


__ _____________ 2012 року №

Про порядок встановлення

розмірів орендної плати

за земельні ділянки , котрі


перебувають у віданні

Острозької міської ради
З метою забезпечення економічного регулювання земельних відносин, визначення розмірів і встановлення порядку внесення орендної плати за землю, заслухавши пропозиції постійної комісії з питань промисловості, будівництва, архітектури, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища керуючись п.34 ч.1 ст. 26, ст. 33 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» та відповідно до ст. 124 Земельного Кодексу України , Острозька міська рада,

В И Р І Ш ИЛ А :

1. Рішення сесії Острозької міської ради № 633 від 23.01.2006 р. „ Про затвердження Порядку встановлення розмірів орендної плати за земельні ділянки, котрі перебувають у віданні Острозької міської ради” вважати таким, що втратило чинність .


2. Затвердити “Порядок встановлення розмірів орендної плати за земельні ділянки, котрі перебувають у віданні Острозької міської ради” , згідно з додатком .
3. Дане рішення письмово довести до відома Острозького відділення Здолбунівської ОДПІ, а землекористувачів і землевласників через газету “Замкова гора” .
4. Дане рішення набуває чинності з дня його офіційного оприлюднення .

5 . Контроль за виконанням даного рішення доручити голові постійної комісії з питань промисловості, будівництва, архітектури та земельних відносин Ягодці Ю.П. та секретарю міської ради Добровольському М.В., а організацію його виконання – першому заступнику міського голови Ундіру В.О.


Міський голова О.Шикер

Додаток


до рішення Острозької

міської ради №

від __ ________ 2012 року

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК

встановлення розмірів орендної плати за земельні ділянки,

котрі перебувають у віданні Острозької міської ради .

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про порядок встановлення розмірів орендної плати за земельні ділянки, котрі перебувають у віданні Острозької міської ради (надалі – Положення) розроблене з метою впровадження узгоджених підходів до економічного регулювання орендних відносин у сфері міського землекористування.

1.2. Положення відповідає вимогам:

- Земельного кодексу України;

- Закону України “Про плату за землю”;

- Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”;

- Закону України “Про оренду землі”.

1.3. Положення регламентує:

- принципи встановлення розміру орендної плати за землю;

- процедуру встановлення розміру орендної плати за землю;

- порядок внесення орендної плати за землю.

2. МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ (ВСТАНОВЛЕННЯ) РОЗМІРІВ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ

2.1. Річна орендна плата за земельні ділянки справляється у грошовій формі і не може бути меншою від суми податку на земельну ділянку певного функціонального призначення і місцезнаходження, зокрема : за землі сільськогосподарського призначення - 1 відсотка від нормативної грошової оцінки землі ; для всіх інших категорій земель - 3 відсотків від нормативної грошової оцінки землі.

2.2. Мінімальна величина орендної плати встановлюється на рівні трьох відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Максимальний розмір орендної плати не може перевищувати дванадцяти відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. В разі визначення орендаря на конкурентних засадах може встановлюватись більший розмір орендної плати .

2.3. При обрахунку розміру орендної плати застосовуються наступні базові показники :п/п.


Категорії земель

за функцією використання
Ставки орендної плати за 1.0 кв.м. в грн./ рік , % від земельного податку

до 100.0 кв.м. включно

100.0-500.0 кв.м.

500.0-1000.0 кв.м.

1000.0-5000.0 кв.м.

понад 5000.0 кв.м.

1

землі житлової забудови

3.0 %

5.0%

7.0%№п.п

Цільове призначення земельних ділянокСтавки орендної плати за 1.0 кв.м. грн./в рік , % від грошової оцінки земель

до 100.0 кв.м. включно

100.0-500.0 кв.м.

500.0-1000.0 кв.м.

1000.0-5000.0 кв.м.

понад 5000.0 кв.м.

1

Будівництво та (або) обслуговування будівель та споруд банківських, кредитних, фінансових установ, підприємств гуртової торгівлі, АЗС .

12.0%

11.0%

10%

9.0%

8.0%

2

Будівництво та (або) обслуговування будівель та споруд закладів роздрібної торгівлі (павільйони, магазини, кіоски), розважальних закладів (нічні клуби, дискотеки)

12.0%

11.0%

10.0%

9.0%

3

Будівництво(встановлення) та обслуговування зблокованих з торгівельними павільйонами зупинок громадського транспорту

8.0%

-

-

-

-

4

Будівництво та (або) обслуговування будівель та споруд закладів громадського харчування (бари, ресторани, кафе)

10.0%

9.0%

8.0%

7.0%

6.0%

5

Виробництво та розподіл електроенергії

8.0%

6

Будівництво та (або) обслуговування будівель та споруд об’єктів автотехобслуговування

10.0%

9.0%

8.0%

5.0%

7

Будівництво та (або) обслуговування будівель та споруд об’єктів сфери зв’язку, побутового обслуговування населення, будівельно-ремонтних послуг, навчальних та навчально-курсових закладів, автостанцій, закладів приватної медицини, сервісних центрів .

7.0%

6.0%

5.0%

4.0%

3.0%

8

Будівництво та (або) обслуговування підприємств харчової та легкої промисловості,

7.0%

6.0%

5.0%

4.0%

3.0%

9

Будівництво та (або) обслуговування підприємств з виготовлення будівельних матеріалів, деревообробки, будівництва, ремонту та утримання доріг , монтажу і обслуговування внутрішніх і зовнішніх газопроводів, водовідведення та каналізації

5.0%

4.0%

10

Будівництво та (або) обслуговування культових споруд

3.0%

11

Землі сільськогосподарського призначення ( садівництва, сінокосіння та випасання худоби, городництва)

3.0%

2.4. Величина орендної плати, встановлена у відповідності до пункту 2.3 Положення збільшується до 12.0% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки за умови якщо земельна ділянка надається юридичній особі, СПД (фізичній особі), які не зареєстровані як платники податків в Острозькому відділенні Здолбунівської ОДПІ .

2.5. У разі здійснення суб’єктом підприємницької діяльності кількох видів економічної діяльності величина орендної плати встановлюється з урахуванням коефіцієнтів функціонального призначення таким чином:

2.6.1. За умови поділу земельної ділянки в натурі (на місцевості) на окремі частини, які використовуються за різним функціональним призначенням , розрахунок орендної плати проводиться для кожної з цих частин окремо, після чого отримані результати сумуються.

2.6.2. В разі неможливості поділу земельної ділянки на частини, орендна плата встановлюється на загальних підставах (з врахуванням найбільшого значення ставки орендної плати по одному з функціональних призначень земельної ділянки).3. ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ПОГОДЖЕННЯ РОЗМІРУ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ ЗА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ

3.1. Встановлення розміру орендної плати проводиться в наступному порядку:3.1.1. Землевпорядник Острозької міської ради на підставі даних про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, що надається в оренду, готує на розгляд постійної комісії з питань промисловості, будівництва, архітектури та земельних відносин (надалі – комісії) письмові пропозиції щодо можливого розміру орендної плати у відсотковому та грошовому еквівалентах .

3.1.2. За результатами обговорення вищевказаних пропозицій, члени комісії підписують протокол встановлення розміру орендної плати,котрий є підставою для передбачення в проекті відповідного рішення міської ради відсоткового розміру орендної плати в розрізі земельних ділянок, котрі надаються в оренду .

3.1.3. У виключних випадках, за пропозицією комісії , для суб’єктів господарювання, що здійснюють стратегічно важливу для інтересів міста діяльність, розмір орендної плати може бути змінений.
3.2. Величина орендної плати може бути змінена в разі зміни (повторного проведення) нормативної грошової оцінки земельної ділянки, в тому числі запровадження нового коефіцієнта індексації, та в разі встановлення нових ставок земельного податку.
3.3. Розмір орендної плати щороку переглядається з врахуванням коефіцієнту індексації нормативної грошової оцінки.
4. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ

4.1. Орендна плата вноситься рівними частками за базовий (податковий) звітний період, який дорівнює календарному місяцю, щомісячно протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця .

4.2. Обчислення розміру орендної плати за землю здійснюється з урахуванням індексів інфляції

4.3. Контроль за повнотою та своєчасністю внесення орендної плати за землю в розрізі кожного платника здійснює орендодавець .Секретар міської ради М.Добровольський