Повноваження виконавчих комітетів сільських рад та адміністративних комісій при виконавчих комітетах сільських - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Постанова по справі про адміністративні правопорушення Оскарження... 2 396.47kb.
Розпорядження 25. 01. 2013 №8/А-2013 Про проведення перевірок діяльності... 1 139.08kb.
Методичні рекомендації на тему: „ Основні положення та порядок дії... 1 395.25kb.
Розпорядження 29. 10. 2012 смт Криве Озеро №474-р Про норму тривалості... 1 62.58kb.
Розпорядження м. Березівка 2013року № /А-2013 Про затвердження графіків... 1 48.21kb.
Методичні рекомендації з питань ведення нотаріального діловодства... 20 2702.37kb.
Адміністративні послуги Сільських / селищних рад та їх виконавчих... 6 1281.03kb.
Розпорядження «11» грудня 2012 року м. Березівка №1138/А-2012 Про... 1 61.39kb.
Рішення 19 вересня 2010 року м. Носівка №6 Про формування складу... 1 205.73kb.
Розпорядження смт Іванівка " 5 " 12 2011 р. №583/А-2011 Про створення... 1 198.6kb.
Телефони селищного, сільських голів та секретарів селищної та сільських... 1 121.21kb.
Комітет виборців України 1 332.26kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Повноваження виконавчих комітетів сільських рад та адміністративних комісій при виконавчих - сторінка №1/1

Кременчуцьке районне управління юстиції
«ПОВНОВАЖЕННЯ ВИКОНАВЧИХ

КОМІТЕТІВ СІЛЬСЬКИХ РАД ТА АДМІНІСТРАТИВНИХ КОМІСІЙ ПРИ ВИКОНАВЧИХ КОМІТЕТАХ СІЛЬСЬКИХ

РАД В СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ»Кременчук 2011

Брошура підготовлена: Волочай Юрій Вікторович – начальник

Кременчуцького районного управління юстиції;

Ткач Світлана Сергіївна - провідний спеціаліст

Кременчуцького районного управління юстиції;Шолохова Марина Вікторівна - спеціаліст І категорії Кременчуцького районного управління

юстиції.

Матеріал підготовлено з метою охорони прав і свобод громадян, власності, конституційного ладу України, прав і законних інтересів підприємств, установ і організацій, встановленого правопорядку, зміцнення законності, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі точного і неухильного додержання і законів України, поваги до прав, честі і гідності інших громадян, до правил співжиття, сумлінного виконання своїх обов'язків, відповідальності перед суспільством.

Рекомендовано до друку:

відповідно до протоколу апаратної наради

Кременчуцького районного управління юстиції

від 06.06.2011 № 22
Кременчуцьке районне управління юстиції

39614 м. Кременчук, вул. Леніна 14/23

Телефон для довідок 8 (05366) 2-53-03

ЗМІСТ

Вступ…………………………………………………………………………4


 1. Повноваження виконавчих комітетів сільських рад та адміністравтиних комісій при виконавчих комітетах сільських рад в справах про адміністративні правопорушення……………………………………………………….........4

 2. Органи, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення …………………………………………………………….6

 3. Складання протоколів про адміністративні правопорушення..….8

 4. Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення…...…9

 5. Розгляд справ про адміністративні правопорушення ……….……12

 6. Виконання постанов…………………………………………..……....….15

 7. Додаток………………………………………………………………..……17

 8. Список використаної ліьератури …….………………………....……30


ВСТУП

Перелік органів та посадових осіб, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення, наведено в розділі ІІІ КпАП, в якому врегульовано також деякі питання утворення та функціонування цих органів, а також визначено, які справи уповноважені розглядати ті чи інші органи або посадові особи, тобто вирішено питання про підвідомчість справ.

Органи, яким надано право приймати рішення у справах про адміністративні правопорушення, за об’ємом компетенції розподіляються на дві групи. До першої належать адміністративні комісії, виконавчі комітети селищних, сільських рад, органи внутрішніх справ і судді. Вони розглядають справи про правопорушення, які вчиняються в різних галузях управління. Другу групу складають державні інспекції, органи транспорту, природоохорони тощо. Повноваження зазначених органів тісно пов’язані з конкретною галуззю управління. Наприклад, органи державного пожежного нагляду уповноважені вирішувати справи про порушення правил пожежної безпеки, митні органи – про порушення митних правил і т. ін.
1. Повноваження виконавчих комітетів сільських рад та адміністравтиних комісій при виконавчих комітетах сільських рад в справах про адміністративні правопорушення

Відповідно до статті 9 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КпАП) адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, вина (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на: • громадський порядок,

 • власність,

 • права і свободи громадян,

 • встановлений порядок управління.

При цьому за цю дію чи бездіяльність законом обов’язково повинна бути передбачено адміністративну відповідальність.
Адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачені КпАП, настає, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до закону кримінальної відповідальності.

Відповідно до статті 6 КпАП, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, громадські організації, трудові колективи розробляють і здійснюють заходи, спрямовані на запобігання адміністративним правопорушенням, виявлення й усунення причин та умов, які сприяють їх вчиненню, на виховання громадян у дусі високої свідомості і дисципліни, суворого додержання законів України.

Органи місцевого самоврядування, місцеві державні адміністрації, забезпечуючи відповідно до Конституції України додержання законів, охорону державного і громадського порядку, прав громадян, координують на свої території роботу всіх державних і громадських органів по запобіганню адміністративним правопорушенням, керують діяльністю адміністративних комісій та інших підзвітних їм органів, покликаних вести боротьбу з адміністративними правопорушеннями.

Сільські, селищні, міські, обласні ради мають право приймати в межах, що визначаються законами, рішення з питань боротьби зі стихійним лихом і епідеміями, які передбачають за їх порушення адміністративну відповідальність, а також рішення з питань боротьби з епізоотіями, за порушення яких відповідальність встановлено статтею 107 КпАП.

Сільські, селищні, міські ради встановлюють відповідно до законодавства правила, за порушення яких адміністративну відповідальність передбачено статтями 152, 159 і 182 КпАП.

До повноважень органів місцевого самоврядування також віднесено вирішення питань у сфері поводження з небезпечними відходами відповідно до законодавства, за порушення яких відповідальність встановлено статтями 82-82-6 КпАП.

2. ОРГАНИ, УПОВНОВАЖЕНІ РОЗГЛЯДАТИ СПРАВИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ


Статтею 213 КпАП передбачено, що справи про адміністративні правопорушення розглядаються:

1) адміністративними комісіями при виконавчих комітетах сільських, селищних, міських рад;2) виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад;

3) районними, районними у місті, міськими чи міськрайонними судами (суддями);

4) органами внутрішніх справ, органами державних інспекцій та іншими органами (посадовими особами), уповноваженими на те КпАП.

Адміністративні комісії при виконавчих органах сільських, селищних, міських рад вирішують усі справи про адміністративні правопорушення, за винятком віднесених КпАП до відання інших органів (посадових осіб).

Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад, судді районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів, органи внутрішніх справ, органи державних інспекцій та інші уповноважені органи (пункт 4 статті 213 КпАП) розглядають справи про адміністративні правопорушення, віднесені КпАП до їх відання.

Адміністративні комісії є колегіальними органами. Вони створюються відповідними радами на першій організаційній сесії чергового скликання при виконавчих комітетах районних, міських (у містах без районного розподілу), районних у містах рад. Якщо буде потреба адміністративні комісії створюються при виконавчих комітетах селищних, сільських рад. Адміністративні комісії створюються на строк повноважень цих рад.

Комісію очолює голова, що є заступником голови або членом виконавчого комітету відповідної ради. До складу комісії входять: заступник голови, відповідальний секретар і не менш шести членів комісії, кількість яких установлюється відповідною радою залежно від обсягу роботи комісії.

У її склад входять також депутати рад, представники профспілок і інших громадських організацій, трудових колективів. Разом з тим не можуть входити до складу комісії посадові особи, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення, а також працівники прокуратури, суду, адвокатури. Поточну роботу й контроль за виконанням постанов адміністративних комісій здійснює відповідальний секретар комісії.

Адміністративні комісії - це не тільки основні колегіальні органи, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення, але й органи, покликані виховувати громадян у дусі точного й неухильного дотримання законів, сумлінного відношення до державного й громадського обов'язку, поваги до прав, честі й гідності громадян, а також попереджати правопорушення.

Адміністративні комісії розглядають справи про адміністративні правопорушення, відповідальність за які передбачена КпАП, іншими нормативно-правовими актами, а також загальнообов'язковими рішеннями (сільські, селищні, міські ради встановлюють відповідно до законодавства правила, за порушення яких адміністративну відповідальність передбачено статтями 152, 159 і 182 КпАП).

Адміністративні комісії при виконавчих комітетах районних, міських, районних у містах, селищних, сільських рад розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені в ст. 218 КпАП. Засідання проводяться не рідше двох разів на місяць і є правочинними при наявності не менш половини загального складу адміністративної комісії.

Справи розглядаються за місцем проживання порушника в п'ятнадцятиденний строк від дня одержання протоколу про адміністративне правопорушення й інших матеріалів справи, крім справ про порушення, пов'язаних з використанням газу (ст. 101 КпАП), експлуатацією газовикористовуючих обладнань без обліку витрати газу (ст. 102 КпАП) і непідготовленістю до роботи резервного паливного господарства (ст. 103 КпАП), які розглядаються комісією в семиденний строк.

До особи, яка скоїла адміністративне правопорушення, адміністративна комісія може застосувати: попередження; штраф; вилучення предмета, що виявились знаряддям здійснення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення. Замість накладення адміністративного стягнення комісія може передати матеріали про порушника на розгляд суду, громадській організації або трудовому колективі для застосування заходів суспільного впливу.

Керівництво й контроль за діяльністю адміністративних комісій здійснюють виконавчі комітети районних, міських, районних у містах, селищних і сільських рад. У своїй діяльності комісії відповідальні перед відповідними радами і їхніми виконкомами й підзвітні їм.

Справи про адміністративні правопорушення можуть розглядати й безпосередньо виконавчі комітети селищних, сільських рад. При цьому на засіданні повинні бути присутнім не менш двох третин загального складу виконавчого комітету.


3. СКЛАДАННЯ ПРОТОКОЛІВ ПРО

АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯПро вчинення адміністративного правопорушення складається протокол уповноваженими на те посадовою особою або представником громадської організації чи органу громадської самодіяльності.

Відповідно до пункту 2 статті 255 КпАП складати протоколи про адміністративні правопорушення мають право:

1) посадові особи, уповноважені на те виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад (статті 103-1, 103-2, 104, частина перша статті 106-1, статті 106-2, 149 - 154, 155, 155-2, 156, 159 - 160, 160-2, стаття 175-1 (за порушення, вчинені у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статті 183, 185-1, 186-5; статті 78 - 84 (крім порушень санітарно-гігієнічних правил і норм по охороні атмосферного повітря, а також правопорушень, пов'язаних з перевищенням нормативів рівня шуму, утворюваного автомототранспортними засобами під час роботи);

2) посадові особи, уповноважені на те виконавчими комітетами селищних, міських рад або місцевими державними адміністраціями (частина друга статті 96-1).

У протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються: • дата і місце його складення;

 • посада;

 • прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала протокол;

 • відомості відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності (у разі її виявлення);

 • місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення;

 • нормативний акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення;

 • прізвища, адреси свідків і потерпілих, якщо вони є;

 • пояснення пояснення особи, яка притягається до адміністративної

відповідальності;

 • інші відомості, необхідні для вирішення справи (стаття 256 КпАП).

Якщо правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду, про це також зазначається в протоколі.

Протокол підписується особою, яка його склала, і особою, яка

притягається до адміністративної відповідальності; при наявності свідків і потерпілих протокол може бути підписано також і цими особами.

У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від підписання протоколу, в ньому робиться запис про це. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви свого відмовлення від його підписання.

При складенні протоколу особі, яка притягається до адміністративної відповідальност роз'яснюються його права і обов'язки, передбачені статтею 268 КпАП, про що робиться відмітка у протоколі.

4. ПІДВІДОМЧІСТЬ СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯВідповідно до статті 218 КпАП, адміністративні комісії при виконавчих органах сільських, селищних рад розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені:- статтею 92 КпАП (порушення вимог законодавства про охорону культурної спадщини);

- статтею 99 КпАП (порушення затверджених Кабінетом Міністрів України Правил охорони електричних мереж, що спричинило або могло спричинити перерву в забезпеченні споживачів електричною енергією, пошкодження електричних мереж або заподіяння іншої шкоди, коли правопорушення вчинено громадянином );

- статтею 103-1 КпАП (порушення правил користування енергією чи газом);

- статтею 103-2 КпАП (пошкодження газопроводів (крім магістральних) та їх устаткування при провадженні робіт);

- статтею 104 КпАП (потрава посівів, зіпсуття або знищення зібраного врожаю сільськогосподарських культур, пошкодження насаджень колективних сільськогосподарських підприємств, інших державних і громадських чи фермерських господарств);

- статтею 136 КпАП (за вчинення порушень на автомобільному транспорті);
- статтею 141 КпАП (порушення правил охорони смуги відводу автомобільних шляхів);

- статтею 142 КпАП (порушення землекористувачами правил утримання ділянок, прилеглих до автомобільних шляхів);

- статтею 150 КпАП (порушення правил користування жилими будинками і жилими приміщеннями);

- статтею 151 КпАП (самоправне зайняття жилого приміщення);

- статтею 152 КпАП (порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів -);

- статтею 155 КпАП (порушення правил торгівлі і надання послуг працівниками торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, громадянами, які займаються підприємницькою діяльністі);

- статтею 156 КпАП (Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними,

слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами);- статтею 156-1 КпАП (порушення законодавства про захист прав

споживачів);- статтею 156-2. КпАП (порушення встановленого порядку промислової переробки, зберігання, транспортування або знищення конфіскованих спирту, алкогольних напоїв чи тютюнових виробів);

- статтею 159 КпАП (порушення правил торгівлі на ринках);

- статтею 175-1 КпАП (куріння тютюнових виробів у заборонених місцях, за порушення, вчинені у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради);

- статтею 179 КпАП (розпивання пива ,алкогольних, слабоалкогольних напоїв на виробництві);

- статтею 180 КпАП (доведення неповнолітнього до стану сп'яніння, крім справ щодо батьків неповнолітніх або осіб, які їх замінюють);

- частиною 4 статті 181 КпАП (ворожіння у громадських місцях);

- частиною 1 статті 182 КпАП (порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях);

- статтею 183 КпАП (завідомо неправдивий виклик спеціальних служб);

- статтею 186 КпАП(самоуправство, тобто самовільне, всупереч встановленому законом порядку, здійснення свого дійсного або гаданого права, що не завдало істотної шкоди громадянам або державним чи громадським організаціям);

- статтею 186-1 КпАП (незаконні дії щодо державних нагород);

- статтею196 КпАП (порушення правил навчання карате);

- статтею 212-1 КпАП (повідомлення неправдивих відомостей державним органам реєстрації актів цивільного стану та несвоєчасна реєстрація народження дитини).

Відповідно до статті 219 КпАП, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені:- статтею 92 КпАП (порушення вимог законодавства про охорону культурної спадщини);

- статтею 99 КпАП (порушення затверджених Кабінетом Міністрів України Правил охорони електричних мереж, що спричинило або могло спричинити перерву в забезпеченні споживачів електричною енергією, пошкодження електричних мереж або заподіяння іншої шкоди, коли правопорушення вчинено громадянином);

- статтею 104 КпАП (потрава посівів, зіпсуття або знищення зібраного врожаю сільськогосподарських культур, пошкодження насаджень колективних сільськогосподарських підприємств, інших державних і громадських чи фермерських господарств);

- статтею 141 КпАП (порушення правил охорони смуги відводу автомобільних шляхів);

- статтею 142 КпАП (порушення землекористувачами правил утримання ділянок, прилеглих до автомобільних шляхів);

- статтею 152 КпАП (порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів -);

- статтею 159 КпАП (порушення правил торгівлі на ринках);

- статтею 175-1 КпАП (куріння тютюнових виробів у заборонених місцях, за порушення, вчинені у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради);

- статтею 179 КпАП (розпивання пива ,алкогольних, слабоалкогольних напоїв на виробництві);

- статтею 180 КпАП (доведення неповнолітнього до стану сп'яніння, крім справ щодо батьків неповнолітніх або осіб, які їх замінюють);

- частиною 4 статті 181 КпАП (ворожіння у громадських місцях);

- частиною 1 статті 182 КпАП (порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях);

- статтею 183 КпАП (завідомо неправдивий виклик спеціальних служб);

- статтею 186-1 КпАП (незаконні дії щодо державних нагород).
5. РОЗГЛЯД СПРАВ ПРО АДМІНІСТАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ


Справи про адміністративні правопорушення розглядаються в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Під час відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.


Відповідно до статті 278 КпАП, при підготовці до розгляду справи відповідальний секретар адміністративної комісії вирішує такі питання:

1) чи належить до компетенції адміністративної комісії розгляд даної справи;

2) чи правильно складено протокол та інші матеріали справи;

3) чи сповіщено осіб, які беруть участь у розгляді справи, про час і місце її розгляду;

4) чи витребувано необхідні додаткові матеріали;

5) чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілого, їх законних представників і адвоката.

Розгляд справи розпочинається з оголошення складу адміністративної комісії, яка розглядає дану справу.

Головуючий на засіданні адміністративної комісії оголошує, яка справа підлягає розгляду, хто притягається до адміністративної відповідальності, роз'яснює особам, які беруть участь у розгляді справи, відповідно до статей 268-274 КпАП їх права і обов'язки.

Після цього оголошується протокол про адміністративне правопорушення. На засіданні заслуховуються особи, які беруть участь у розгляді справи, досліджуються докази і вирішуються клопотання.


Адміністративна комісія при розгляді справи про адміністративні правопорушення зобов'язана з'ясувати (стаття 280 КпАП):

1) чи було вчинено адміністративне правопорушення;

2) чи винна дана особа в його вчиненні;

3) чи підлягає вона адміністративній відповідальності;

4) чи є обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність;

5) чи заподіяно майнову шкоду;

6) чи є підстави для передачі матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд громадської організації, трудового колективу;

7) інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

При розгляді кожної справи про адміністративне правопорушення адміністративною комісією ведеться протокол, в якому зазначаються:

1) дата і місце засідання;

2) найменування і склад комісії;

3) зміст справи, що розглядається;

4) відомості про явку осіб, які беруть участь у справі;

5) пояснення осіб, які беруть участь у розгляді справи, їх клопотання і результати їх розгляду;

6) документи і речові докази, досліджені при розгляді справи;

7) відомості про оголошення прийнятої постанови і роз'яснення порядку та строків її оскарження.

Протокол засідання адміністративної комісії підписується головуючим на засіданні і відповідальним секретарем.

По справі про адміністративне правопорушення адміністративна комісія виносить одну з таких постанов:

1) про накладення адміністративного стягнення;

2) про застосування заходів впливу, передбачених статтею 24-1 КпАП (заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх);

3) про закриття справи.

При вирішенні питання про накладення адміністративного стягнення адміністративна комісія накладає його в межах, установлених відповідною статтею КпАП та іншими актами, які передбачають відповідальність за адміністративні правопорушення.

При накладенні стягнення адміністративна комісія враховує характер вчиненого правопорушення, особу порушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність.

Якщо одночасно розглядаються дві або більше справ про вчинення однією особою кількох порушень, адміністративна комісія накладає стягнення в межах санкції, встановленої за більш серйозне правопорушення з числа вчинених. До основного стягнення в цьому разі може бути приєднано одне з додаткових стягнень, передбачених статтями про відповідальність за будь-яке з вчинених правопорушень.

Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - два місяці з дня його виявлення.

Постанова про закриття справи виноситься при оголошенні усного зауваження, передачі матеріалів на розгляд громадської організації чи трудового колективу або передачі їх прокурору, органу досудового слідства чи дізнання, а також при наявності обставин, передбачених статтею 247 КпАП.

Постанова комісії повинна містити:

1) найменування адміністративної комісії, яка винесла постанову;

2) дату розгляду справи;

3) відомості про особу, щодо якої розглядається справа;

4) опис обставин, установлених при розгляді справи;

5) зазначення нормативного акта, який передбачає відповідальність за дане адміністративне правопорушення;

6) прийняте по справі рішення;

7) дата набрання чинності рішенням;

8) строк пред’явлення до виконання, (3 місяці).

9) вирішення питання про вилучені речі і документи

9) вказівку про порядок та строки її оскарження.

Пункти 5, 6 вказані згідно статті 18 ЗУ «Про виконавче провадження».

Також при напрвленні постанови до відділу ДВС (з метою примусового виконання), додаються докази отримання порушником копії постанови.

Постанова адміністративної комісії приймається простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні.

Постанова підписується головуючим на засіданні і відповідальним секретарем комісії.

Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи. Копія постанови протягом трьох днів вручається або висилається особі, щодо якої її винесено. Копія постанови в той же строк вручається або висилається потерпілому на його прохання.

Копія постанови вручається під розписку. В разі, якщо копія постанови висилається поштою, про це робиться відповідна відмітка у справі.

Постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржено протягом десяти днів з дня винесення постанови особою, щодо якої її винесено, а також потерпілим:

1) постанову адміністративної комісії - у виконавчий комітет відповідної ради або в районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд, у порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України, з особливостями, встановленими КпАП;

2) рішення виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради - у відповідну раду або в районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд, у порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України , з особливостями, встановленими цим Кодексом;
6. ВИКОНАННЯ ПОСТАНОВ

Постанова адміністративної комісії про накладення адміністративного стягнення є обов'язковою для виконання державними і громадськими органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами і громадянами (стаття 298 КпАП).

Постанова про накладення адміністративного стягнення підлягає виконанню з моменту її винесення, якщо інше не встановлено КпАП та іншими законами України.

При оскарженні або опротестуванні постанови про накладення адміністративного стягнення постанова підлягає виконанню після залишення скарги або протесту без задоволення, за винятком постанов про застосування заходу стягнення у вигляді попередження, а також у випадках накладення штрафу, що стягується на місці вчинення адміністративного правопорушення.

Постанова про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу підлягає примусовому виконанню після закінчення строку на добровільне виконання з дня вручення порушнику постанови, встановленого частиною першою статті 307 КпАП, (15 днів).

Постанова про накладення адміністративного стягнення звертається до виконання органом (посадовою особою), який виніс постанову.

Не підлягає виконанню постанова про накладення адміністративного стягнення, якщо її не було звернуто до виконання протягом трьох місяців з дня винесення. В разі зупинення виконання постанови відповідно до статті 291 КпАП перебіг строку давності зупиняється до розгляду скарги або протесту. У разі відстрочки виконання постанови відповідно до статті 301 КпАП перебіг строку давності зупиняється до закінчення строку відстрочки.

Постанова про накладення адміністративного стягнення у вигляді попередження виконується адміністративною комісією, яка винесла постанову, шляхом оголошення постанови порушнику.

Якщо постанова про накладення адміністративного стягнення у вигляді попередження виноситься під час відсутності порушника, йому вручається копія постанови в порядку і строки, передбачені статтею 285 КпАП (3 дні).

Щодо штрафу, то він має бути сплачений порушником не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження або опротестування такої постанови - не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги або протесту без задоволення.

У разі відсутності самостійного заробітку в осіб віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років, які вчинили адміністративне правопорушення, штраф стягується з батьків або осіб, які їх замінюють.

Штраф, накладений за вчинення адміністративного правопорушення, вноситься порушником в установу банку України, за винятком штрафу, що стягується на місці вчинення правопорушення, якщо інше не встановлено законодавством України.

При стягненні штрафу відповідно до статті 258 КпАП на місці вчинення адміністративного правопорушення порушникові видається квитанція встановленого зразка, яка є документом суворої фінансової звітності.

У разі несплати штрафу на місці вчинення адміністративного правопорушення провадження в справі, а потім виконання постанови здійснюється в порядку, передбаченому цим КпАП.

Постанова про оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення, виконується державним виконавцем.

Постанови про конфіскацію предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення, та грошей, одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення, виконуються державними виконавцями в порядку, встановленому законом.

Виконання постанови про конфіскацію предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення, грошей, одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення, здійснюється шляхом вилучення конфіскованого предмета і примусового безоплатного звернення цього предмета у власність держави.

Дадоток
ПЕРЕЛІК СТАТТЕЙ, ВІДПОВІДНО ДО ЯКИХПОСАДОВІ ОСОБИ УПОВНОВАЖЕНІ НА ТЕ ВИКОНАВЧИМИ КОМІТЕТАМИ СІЛЬСЬКИХ РАД СКЛАДАЮТЬ ПРОТОКОЛИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
Стаття 78. Порушення порядку здійснення викиду забруднюючих речовин в атмосферу або впливу на неї фізичних та біологічних факторів

Викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря без дозволу спеціально уповноваженого органу виконавчої влади або недодержання вимог, передбачених наданим дозволом, інші порушення порядку здійснення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря або перевищення технологічних нормативів допустимого викиду


забруднюючих речовин та нормативів гранично допустимих викидів
забруднюючих речовин стаціонарних джерел під час експлуатації
технологічного устаткування, споруд і об'єктів -

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від


п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Перевищення гранично допустимих рівнів впливу фізичних та біологічних факторів на атмосферне повітря або вплив фізичних та
біологічних факторів на атмосферне повітря без дозволу спеціально
уповноваженого органу виконавчої влади у випадках, коли
необхідність одержання такого дозволу передбачена законодавством, -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від п'яти до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.Стаття 79. Недодержання вимог щодо охорони атмосферного повітря при введенні в експлуатацію і експлуатації підприємств і споруд

Введення в експлуатацію нових і реконструйованих підприємств, споруд та інших об'єктів, які не відповідають вимогам щодо охорони атмосферного повітря, -

тягне за собою попередження або накладення штрафу на посадових осіб від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян
.

Порушення правил експлуатації, а також невикористання


встановлених споруд, устаткування, апаратури для очищення і
контролю викидів в атмосферу -

тягнуть за собою попередження або накладення штрафу на посадових осіб від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів


доходів громадян.

Стаття 79-1. Недодержання екологічних вимог під час

проектування, розміщення, будівництва,

реконструкції та прийняття в експлуатацію

об'єктів або споруд
Недодержання екологічних вимог під час проектування,

розміщення, будівництва, реконструкції або прийняття в

експлуатацію об'єктів чи споруд , а так само недодержання строків,

встановлених для кожного етапу будівництва природоохоронних

об'єктів чи споруд, або строків прийняття їх в експлуатацію -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до

п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на

посадових осіб - від п'яти до двадцяти неоподатковуваних

мінімумів доходів громадян.


Стаття 80. Випуск в експлуатацію транспортних та інших

пересувних засобів з перевищенням нормативів

вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих

газах
Випуск в експлуатацію автомобілів, літаків, суден та інших пересувних засобів і установок, у яких вміст забруднюючих речовин у відпрацьованих газах, а також рівень впливу фізичних факторів, здійснюваного, утворюваного ними під час роботи, перевищують установлені нормативи, -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб,

громадян - суб'єктів господарської діяльності від вісімдесяти до

ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 81. Експлуатація автомототранспортних та інших

пересувних засобів з перевищенням нормативів

вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих

газах
Експлуатація громадянами автомототранспортних та інших

пересувних засобів і установок, у яких вміст забруднюючих речовин

у відпрацьованих газах, а також рівень впливу фізичних факторів,

здійснюваного, утворюваного ними під час роботи, перевищують

установлені нормативи, -

тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до п'ятдесяти

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Стаття 82. Порушення вимог щодо поводження з відходами

під час їх збирання, перевезення, зберігання,

оброблення, утилізації, знешкодження,

видалення або захоронення
Порушення вимог щодо поводження з відходами під час їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, видалення або захоронення -
тягне за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб громадян - суб'єктів підприємницької діяльності - від п'ятдесяти до ста неоподатковувани мінімумів доходів громадян.
Стаття 82-1. Порушення правил ведення первинного обліку та

здійснення контролю за операціями поводження з

відходами або неподання чи подання звітності

щодо утворення, використання, знешкодження та

видалення відходів
Порушення правил ведення первинного обліку та здійснення контролю за операціями поводження з відходами або неподання чи подання звітності щодо утворення, використання, знешкодження та видалення відходів з порушенням встановлених строків, а так само порядку подання такої звітності -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Стаття 82-2. Виробництво продукції з відходів чи з їх

використанням без відповідної

нормативно-технічної та технологічної

документації
Виробництво продукції (крім дослідних зразків) з відходів чи з їх використанням без відповідної нормативно-технічної та технологічної документації, погодженої в установленому порядку, -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від трьох

до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Стаття 82-3. Приховування, перекручення або відмова від

надання повної та достовірної інформації за

запитами посадових осіб і зверненнями громадян

та їх об'єднань щодо безпеки утворення

відходів та поводження з ними
Приховування, перекручення або відмова від надання повної та достовірної інформації за запитами посадових осіб і зверненнями громадян та їх об'єднань щодо безпеки утворення відходів та поводження з ними, в тому числі про їх аварійні скиди та відповідні наслідки, -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Стаття 82-4. Змішування чи захоронення відходів, для

утилізації яких в Україні існує відповідна

технологія, без спеціального дозволу
Змішування чи захоронення відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія, без спеціального дозволу спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища –

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Стаття 82-5. Порушення правил передачі відходів
Передача відходів з порушенням установлених правил на зберігання,оброблення або видалення підприємствам чи організаціям, що не мають відповідного дозволу на проведення цих операцій, -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Стаття 82-6. Порушення встановлених правил і режиму

експлуатації установок і виробництв з оброблення

та утилізації відходів

Порушення встановлених правил і режиму експлуатації установок і виробництв з оброблення та утилізації відходів, а також полігонів для зберігання чи захоронення промислових, побутових та інших відходів (сміттєзвалищ, шламосховищ, золовідвалів тощо) -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двох

до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Стаття 82-7. Порушення вимог законодавства у сфері хімічних джерел струму
Порушення порядку обліку придбання та експлуатації хімічних джерел струму або порядку обліку обсягів накопичення відпрацьованих хімічних джерел струму та передачі їх на утилізацію -

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ненадання в установленому порядку інформації або надання неправдивої інформації щодо обсягів придбання та експлуатації нових хімічних джерел струму, обсягів накопичення відпрацьованих хімічних джерел струму та передачі їх на утилізацію -

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Непередача в установленому порядку відпрацьованих небезпечних хімічних джерел струму ємністю 7 А/год та більше на утилізацію підприємствам, що здійснюють діяльність із заготівлі та утилізації відпрацьованих хімічних джерел струму, -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Стаття 83. Порушення правил застосування, зберігання,

транспортування, знешкодження, ліквідації та

захоронення пестицидів і агрохімікатів,

токсичних хімічних речовин та інших препаратів
Порушення правил застосування, зберігання, транспортування, знешкодження, ліквідації та захоронення пестицидів і агрохімікатів, токсичних хімічних речовин та інших препаратів -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від семи до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів

громадян.

Стаття 83-1. Порушення законодавства про захист рослин
Порушення законодавства про захист рослин:

1) поширення шкідливих організмів внаслідок порушення технології вирощування рослин сільськогосподарського та іншого призначення; 2) екологічно не обгрунтоване здійснення захисту рослин;

3) неповідомлення (приховування) або надання неправдивої інформації про загрозу посівам, деревним насадженням, іншій рослинності відкритого та закритого грунту, а також продукції рослинного походження від шкідливих організмів;

4) завезення на територію України та реалізація засобів захисту рослин, а також речовин і сировини для їх виготовлення, що не пройшли державних випробувань і реєстрації;

5) ухилення від пред'явлення або непред'явлення засобів захисту рослин для проведення їх огляду, дослідження;

6) недодержання вимог нормативно-правових актів з питань захисту рослин, що призвело до пошкодження, погіршення стану рослин та якості продукції рослинного походження, а також забруднення довкілля, -

тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від десяти до вісімнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Стаття 96-1. Порушення законодавства під час планування і

забудови територій
Недодержання термінів надання замовникові висновків комплексної експертизи проектної документації або обгрунтованої відмови щодо їх надання, недодержання термінів подання відповідних висновків до складу комплексної експертизи, а також вимагання під час проведення експертизи документів, не передбачених законодавством, -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Недодержання термінів підготовки та надання дозволів на виконання підготовчих або будівельних робіт, вимагання при видачі таких дозволів документів, не передбачених законодавством, -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від

двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів

громадян.

Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, -

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від п'ятдесяти до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Стаття 103-1. Порушення правил користування енергією чи газом

Самовільне використання з корисливою метою електричної та теплової енергії без приладів обліку (якщо використання приладів обліку обов'язкове) або внаслідок умисного пошкодження приладів обліку чи у будь-який інший спосіб, а так само інші порушення правил користування електричною або тепловою енергією, а також самовільне використання з корисливою метою газу, порушення правил користування газом у побуті, що не завдало значної шкоди, -тягнуть за собою попередження або накладення штрафу на громадян від одного до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб - від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.Стаття 103-2. Пошкодження газопроводів при провадженні робіт

Пошкодження газопроводів (крім магістральних) та їх устаткування при провадженні робіт –тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб – від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Стаття 106-1. Невжиття заходів щодо забезпечення охорони посівів снотворного маку чи конопель, місць їх зберігання та переробки

Невжиття заходів щодо забезпечення встановленого режиму


охорони посівів снотворного маку чи конопель, місць зберігання і
переробки врожаю цих культур, а так само невжиття заходів щодо
знищення післяжнивних залишків чи відходів виробництва, що містять
наркотичні речовини, -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від


вісімнадцяти до сорока п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.

Стаття 106-2. Незаконний посів або незаконне вирощування

снотворного маку чи конопель
Незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку в кількості до ста рослин чи конопель у кількості до десяти рослин -

тягнуть за собою накладення штрафу від вісімнадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно вирощуваних наркотиковмісних рослин.
Стаття 149. Порушення порядку взяття на облік та строків заселення жилих будинків і жилих приміщень

Порушення посадовими особами порядку взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, зняття з обліку та надання громадянам жилих приміщень, недодержання строків заселення жилих будинків і жилих приміщень -

тягнуть за собою накладення штрафу від трьох до восьми
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 150 Порушення правил користування жилими будинкамиі жилими приміщеннями

Порушення правил користування жилими приміщеннями, санітарного утримання місць загального користування, сходових кліток, ліфтів, під'їздів, придомових територій, порушення правил експлуатації жилих будинків, жилих приміщень та інженерного обладнання, безгосподарне їх утримання, а також самовільне переобладнання та перепланування жилих будинків і жилих приміщень, використання їх не за призначенням, псування жилих будинків, жилих приміщень, їх обладнання та об'єктів благоустрою -тягнуть за собою попередження або накладення штрафу на громадян від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб - від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Стаття 151. Самоправне зайняття жилого приміщення

Самоправне зайняття жилого приміщення у будинках державного або громадського житлового фонду чи фонду житлово-будівельних кооперативів-

тягне за собою накладення штрафу від п'яти до десяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.


Стаття 152. Порушення державних стандартів, норм

і правил у сфері благоустрою населених пунктів,

правил благоустрою територій населених пунктів
Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів -

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності - від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Стаття 153. Знищення або пошкодження зелених насаджень або

інших об'єктів озеленення населених пунктів
Знищення або пошкодження зелених насаджень, окремих дерев, чагарників, газонів, квітників та інших об'єктів озеленення в населених пунктах, невжиття заходів для їх охорони, а також самовільне перенесення в інші місця під час забудови окремих ділянок, зайнятих об'єктами озеленення, -

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб або фізичних осіб - підприємців - від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Стаття 154. Порушення правил тримання собак і котів

Тримання собак і котів у місцях, де це заборонено відповідними правилами, чи понад установлену кількість, чи незареєстрованих собак, або приведення в громадські місця, або вигулювання собак без повідків і намордників (крім собак, у реєстраційних свідоцтвах на яких зроблено спеціальну відмітку) чи в невідведених для цього місцях -тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб - від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, що спричинили заподіяння шкоди здоров'ю людей


або їх майну, а так само повторне протягом року вчинення порушення
з числа передбачених частиною першою цієї статті -

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від трьох до
п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією
тварин і на посадових осіб - від чотирьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 155. Порушення правил торгівлі і надання послуг працівниками торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю

Порушення правил торгівлі, виконання робіт і надання послуг працівниками торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю, -

тягне за собою накладення штрафу від одного до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Продаж товарів зі складів, баз, підсобних приміщень підприємств (організацій) державної торгівлі (громадського харчування, сфери послуг) і споживчої кооперації на порушення встановлених правил, а так само приховування товарів від покупців, вчинене працівниками підприємств (організацій) державної торгівлі (громадського харчування та сфери послуг) і споживчої кооперації, які не є посадовими особами, -

тягне за собою накладення штрафу від одного до чотирнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частинами першою та другою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, -

тягнуть за собою накладення штрафу від п'яти до двадцяти семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 155-2. Обман покупця чи замовника
Обмірювання, обважування, обраховування, перевищення встановлених цін і тарифів або інший обман покупця чи замовника працівникамиторгівлі, громадського харчування і сфери послуг та громадянами - суб'єктами підприємницької діяльності під час реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг, якщо матеріальна шкода, заподіяна таким обманом, не перевищує три неоподатковуваних мінімуми доходів громадян, -

тягне за собою накладення штрафу від двох до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.


Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, -

тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.


Стаття 156. Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними,

слабоалкогольними напоями і тютюновими

виробами
Роздрібна або оптова, включаючи імпорт або експорт, торгівля спиртом етиловим, коньячним або плодовим або роздрібна торгівля алкогольними напоями чи тютюновими виробами без наявності ліцензії або без марок акцизного збору чи з підробленими марками цього збору –

тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуванихмінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі та виручки, одержаної від продажу предметів торгівлі.


Порушення працівником підприємства (організації) торгівлі абогромадського харчування правил торгівлі пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами, а саме: торгівля пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями або тютюновими виробами в приміщеннях або на територіях, заборонених законом, або в інших місцях, визначених рішенням відповідного органу місцевого самоврядування, як таких, де роздрібна торгівля пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями або тютюновими виробами заборонена, а так само торгівля пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями або тютюновими виробами через торгові автомати чи неповнолітніми особами, а також продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв або тютюнових виробів особі, яка не досягла 18 років, або продаж тютюнових виробів в упаковках, що містять менш як 20 сигарет або цигарок, чи поштучно (крім сигар), -
тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Торгівля пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями або тютюновими виробами з рук, -
тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі.
Дії, передбачені частиною першою чи третьою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, -

тягнуть за собою накладення штрафу від ста п'ятдесяти до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі.Стаття 156-1. Порушення законодавства про захист прав

споживачів
Відмова працівників торгівлі, громадського харчування та сфери послуг і громадян, які займаються підприємницькою діяльністю в цих галузях, у наданні громадянам-споживачам необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про товари (роботи, послуги), їх кількість, якість, асортимент, а також про їх виробника (виконавця, продавця), у навчанні безпечного та правильного їх використання, а так само обмеження прав громадян-споживачів на перевірку якості, комплектності, ваги та ціни придбаних товарів -
тягнуть за собою накладення штрафу від одного до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Відмова особами, зазначеними у частині першій цієї статті, громадянину-споживачу в реалізації його права в разі придбання ним

товару неналежної якості -

тягне за собою накладення штрафу від одного до вісімнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Надання виробниками або особами, зазначеними у частині першій цієї статті, недостовірної інформації про продукцію, в разі якщо ця інформація не зашкодила життю, здоров'ю та майну споживача, -
тягне за собою накладення штрафу від десяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
У разі бездіяльності осіб, передбачених частиною третьою цієї статті, щодо приведення недостовірної інформації про весь товар до відповідності або повторне надання недостовірної інформації про товар протягом року з моменту стягнення -
тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Стаття 156-2. Порушення встановленого порядку промислової переробки, зберігання, транспортування або знищення конфіскованих спирту, алкогольних напоїв чи тютюнових виробів
Порушення встановленого порядку промислової переробки, зберігання, транспортування або знищення конфіскованих спирту етилового, коньячного та плодового, алкогольних напоїв чи тютюнових виробів -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Стаття 159. Порушення правил торгівлі на ринках

Порушення правил торгівлі на ринках –тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб - від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 160. Торгівля з рук у невстановлених місцях

Торгівля в містах з рук на вулицях, площах, у дворах, під'їздах, скверах та в інших невстановлених місцях -

тягне за собою накладення штрафу від одного до семи
неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян з конфіскацією
предметів торгівлі або без такої.

Торгівля з рук у невстановлених місцях промисловими товарами -


тягне за собою накладення штрафу від шести до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі.

Стаття 160-2. Незаконна торговельна діяльність

Незаконна торговельна діяльність, тобто здійснення угод куплі-продажу товарів чи інших предметів з ухиленням від реєстрації в установленому порядку з метою одержання неконтрольованого державою прибутку, якщо розмір цього прибутку не перевищує семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, -тягне за собою накладення штрафу від п'яти до двадцяти п'яти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією цих
товарів і виручених грошей
.
Статтею 175-1. Куріння тютюнових виробів у заборонених місцях

Куріння тютюнових виробів у місцях, де це заборонено законом, а також в інших місцях, визначених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради, -

тягне за собою попередження або накладення штрафу від одного до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого


частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано
адміністративному стягненню, -

тягне за собою накладення штрафу від п'яти до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.Стаття 183. Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб

Завідомо неправдивий виклик пожежної охорони, міліції, швидкої медичної допомоги або аварійних служб –

тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Стаття 185-1. Порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій

Порушення встановленого порядку організації або проведення

зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій -

тягне за собою попередження або накладення штрафу від десяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після застосування заходів адміністративного стягнення або організатором зборів, мітингу, вуличного походу, демонстрації, -

тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти
процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.


Стаття 186-5. Порушення законодавства про об'єднання громадян
Керівництво об'єднанням громадян, яке не легалізувалося у
встановленому законом порядку чи якому відмовлено у легалізації,
або яке примусово розпущено за рішенням суду, але продовжує діяти,
а так само участь у діяльності таких об'єднань -

тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти п'яти до ста тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.


8. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Конституція України вiд 28.06.1996  № 254к/96-ВР.

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення вiд 07.12.1984  № 8073-X.

3. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» вiд 21.05.1997  № 280/97-ВР.

4. Закон України «Про відходи» вiд 05.03.1998  № 187/98-ВР.


5. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері поводження з відходами» від 21 січня 2010 р. № 1825-VI.