Правила проведення туристських подорожей з учнівською і студентською молоддю України Затверджено наказом Міністерства освіти України - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Про внесення змін до Правил проведення туристських подорожей з учнівською... 2 418.25kb.
Наказ №49 Про участь вихованців хореографічного колективу «Барви... 1 27.85kb.
Орієнтовний план всеукраїнських і міжнародних очно-заочних масових... 1 286.23kb.
Наказ №23 Про організацію екскурсійної поїздки учнів хсш №109 до м. 1 51.68kb.
Наказ №31 Про участь вихованців гуртка «Хореографічний» у всеукраїнському... 1 17.51kb.
Про організацію змістовного дозвілля обдарованих і талановитих дітей... 1 81.76kb.
Міністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги 1 328.46kb.
Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних... 2 434.66kb.
Чернігівська обласна державна адміністрація 1 121.66kb.
Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» 1 39.39kb.
План міжнародних, всеукраїнських та обласних заходів з учнівською... 1 94.38kb.
Франція. Особливості егп. Населення І міста. Провідні галузі господарства 1 127.97kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Правила проведення туристських подорожей з учнівською і студентською молоддю України - сторінка №1/1
Правила

проведення туристських подорожей з учнівською і студентською молоддю України

Затверджено наказом Міністерства освіти України від 6 квітня 1999 р. № 96

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

20 травня 1999 р. за № 320/3613
1. Загальні положення

 1. Правила проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України розроблено з метою забезпечення виконання Закону України "Про освіту" та відповідно до Положення про Міністерство освіти України, затвердженого постановою Кабі­нету Міністрів України від 08.07.92 № 384.

 2. Правила проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України є обов'язковими для всіх навчальних закладів, установ та організацій освіти незалежно від підпоряд­кування і форм власності, що проводять туристські подорожі з учнівською та студентською молоддю.

 3. Дія цих Правил поширюється на учнівські та студентські туристські групи незалежно від місця проведення подорожі, для яких навчальний заклад або інша організація освіти виступає як орга­нізація, що проводить подорож.

Учасники та організатори туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю під час підготовки та проведення турист­ських подорожей керуються Законом України "Про освіту", Законом України "Про туризм", іншими законодавчими та підзаконними актами України, а також цими Правилами.

 1. До туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю належать спортивні туристські походи, експедиції, екс­курсії (далі — туристські подорожі), що проводяться за заздалегідь розробленими маршрутами у конкретні терміни.

 2. Спортивні туристські походи (групове або командне прохо­дження туристського спортивного маршруту визначеної протяж­ності з подоланням природних перешкод (перевалів, порогів, печер тощо) різної категорії або ступеня складності за нормативний час, далі — походи) можуть бути організовані з таких видів туризму: пішохідного, лижного, гірського, водного, велосипедного, спелео, автомобільного, мотоциклетного тощо. Можливе проведення комбіно­ваних походів з елементами різних видів туризму.

 3. Залежно від технічної складності, кількості природних пере­шкод, протяжності, тривалості походи поділяються на категорійні — з І до VI категорії складності та некатегорійні. До не категорійних походів належать походи, що мають складність, протяжність або тривалість, меншу від установленої для маршрутів І категорії склад­ності, — 1-3-денні походи та походи 1, 2, 3 ступеня складності (додаток 1).

Категорія складності походу визначається відповідно до класи­фікації маршрутів (переліку класифікованих туристських спортив­них маршрутів), перевалів, печер тощо.

1.7. Експедиції з учнівською та студентською молоддю (подорожі пошукового, дослідницького характеру) проводяться з метою вивчен­ня, дослідження певного маршруту, території, одного чи декількох об'єктів з використанням будь-яких технічних засобів пересування або ж без них. Залежно від мети та напрямку роботи можуть проводитись туристсько-спортивні, краєзнавчі, наукові експедиції тощо.

Ділянки маршрутів експедицій, що відповідають вимогам до похо­дів з певного виду туризму або ж під час проходження яких долають­ся локальні перешкоди, характерні для походів, розглядаються як маршрути з активними способами пересування. Категорія складності для таких маршрутів установлюється як і для походів. Туристський досвід та вік керівників, заступників керівників та учасників таких експедицій повинні відповідати вимогам, що висуваються до від­повідних категорій учасників походів. Оформлення документів і випуск групи на маршрут відбуваються за тих самих умов, що й у похід відповідної складності.

1.8. Тривалість активної частини походів може бути збільшена проти вказаної в додатку 1 при збільшенні протяжності маршруту, кількості і складності локальних перешкод, проведенні краєзнавчої роботи, а також за рахунок днів, потрібних для проведення розвідки маршруту та резервного часу на випадок непогоди. У будь-якому разі проходження маршрутів повинне бути компактним за часом. Розри­ви між окремими частинами походу більше 3 днів не допускаються. Збільшення тривалості походів за рахунок краєзнавчої роботи на маршруті допускається лише для походів, складність яких не пере­вищує II категорії.

1.9. Походи та експедиції в залежності від території проведення поділяються на місцеві та дальні.

До місцевих належать походи та експедиції, що проводяться в межах області (автономної республіки), в якій проживають (навча­ються) учні та студенти. При цьому допускається вихід у сусідні території, якщо це обумовлено адміністративно-територіальним роз­ташуванням навчального закладу або іншої організації освіти, що проводить подорож, фізико-географічними особливостями місце­вості та логічністю побудови маршруту.

Усі інші походи та експедиції вважаються дальніми.

1.10. Для проведення категоричних, дальніх ступеневих походів, а також місцевих ступеневих походів тривалістю більше 4 днів турист­ські групи учнівської та студентської молоді повинні обов'язково


отримати позитивний висновок щодо можливості здійснення подо­рожі від туристської маршрутно-кваліфікаційної комісії (далі — МКК), що має відповідні повноваження. Для туристських груп учнівської та
студентської молоді первинний розгляд маршрутних документів про­водиться в своїх територіальних маршрутно-кваліфікаційних комі­сіях навчальних закладів (далі — МКК освіти).

Для місцевих походів тривалістю до 4 днів включно, а також екскурсій (подорожей тривалістю до 24 годин, що забезпечують задоволення пізнавальних, інформаційних, духовних та оздоровчих потреб учнівської та студентської молоді) отримання позитивного висновку МКК не потрібне.

1.11. Туристські групи учнівської та студентської молоді, що використовують для руху автомобільні дороги та вулиці, судноплавні водні шляхи, території заповідників, заказників, національних парків, прикордонну зону тощо, зобов'язані діяти у відповідності до вимог, що визначають порядок користування цими шляхами та пересування на зазначених територіях.

1.12. Під час проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю забороняється безпідставний поділ груп на підгрупи. Підставами для мотивованого поділу можуть бути: потреба проведення розвідки окремих ділянок маршруту; організація базо­вого табору, проміжних пунктів зберігання продуктів харчування та спорядження; проведення радіальних виходів на маршруті з повер­ненням до початкового пункту виходу; запобігання виникненню, виникнення та ліквідація наслідків аварійної ситуації, потреба надан­ня допомоги іншим туристським групам або окремим громадянам.2. Повноваження адміністрації навчальних закладів та інших організацій освіти, що проводять туристські подорожі з учнівською та студентською молоддю

2.1. Адміністрації навчальних закладів та інших організацій освіти, що проводять туристські подорожі з учнівською та студентською молоддю, здійснюють випуск туристських груп у туристські подо­рожі самостійно, без погодження з органами державного управління освітою.

Адміністрація несе відповідальність за підготовку та успішне проведення туристських подорожей, їх педагогічну доцільність та результативність.

2.2. У разі прийняття позитивного рішення про проведення турист­ської подорожі з учнівською та студентською молоддю адміністрація навчального закладу або іншої організації освіти зобов'язана:

2.2.1. Сприяти успішній роботі туристської групи з підготовки та проведення подорожі, систематично контролювати хід її підготовки.

2.2.2. Видати наказ про проведення туристської подорожі, в якому: визначити мету, район, терміни та складність (ступінь, категорію) проведення подорожі; призначити керівника та заступника (заступ­ників, помічників) керівника туристської групи (туристської подо­рожі — походу, експедиції, екскурсії); обумовити відповідальність керівника та заступника (заступників) керівника групи (подорожі) за збереження життя та здоров'я учасників на весь час подорожі; визначити основні заходи безпеки проведення подорожі; затвердити персональний склад учасників, маршрут та план проведення подо­рожі; визначити, у разі потреби, порядок дій керівника групи (подо­рожі) при плановому поділі групи на підгрупи, а також кандидатуру керівників та заступників (помічників) керівників підгруп тощо.

Для місцевих походів та експедицій з активними способами пересування тривалістю більше 4 днів, дальніх походів та відповідних експедицій з активними способами пересування наказ видається після отримання позитивного висновку МКК.

2.2.3. Ознайомити керівника та заступника (заступників, поміч­ників) керівника туристської групи (подорожі) з їх обов'язками згідно з цими Правилами, провести з ними інструктаж з питань охорони праці та техніки безпеки під час подорожі з оформленням у журналі відповідної форми згідно з Положенням про організацію охорони праці та порядок розслідування нещасних випадків у нав­чально-виховних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 30.11.93 № 429 і зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03.12.93 за № 178 (додаток 5). 1. Після отримання позитивного висновку туристської МКК про можливість проведення групою туристської подорожі видати керівнику підписані і завірені печаткою: наказ про проведення туристської подорожі, посвідчення про відрядження керівника та його заступника (заступників), а також завірити печаткою закладу туристські маршрутні документи групи (маршрутний листок — для некатегорійних походів, маршрутну книжку — для категорійних походів).

 2. При проведенні подорожей, що вимагають отримання пози­тивного висновку туристської МКК, контролювати відправлення групою повідомлення встановленого зразка у відповідні терито­ріальні підрозділи пошуково-рятувальної (контрольно-рятувальної) служби (при наявності останніх) не пізніше ніж за 10 днів до виїзду групи на маршрут; вести контроль за дотриманням групою термінів проходження маршруту.

 3. У разі порушення групою встановлених контрольних тер­мінів проходження маршруту терміново встановити зв'язок з терито­ріальними органами освіти, відповідними підрозділами туристської пошуково-рятувальної (контрольно-рятувальної) служби району походу для з'ясування місцезнаходження групи та надання їй, при потребі, допомоги.

 4. Після завершення туристської подорожі заслухати повідом­лення керівника та заступників керівника туристської групи (подо­рожі) на педагогічній раді, розмістити кращі матеріали, зібрані під час подорожі, в навчальних кабінетах, музеях, на виставках, оформити відповідні документи на присвоєння спортивних розрядів учасникам походів, результати діяльності керівників врахувати при атестації і заохоченні.

3. Вимоги щодо формування туристських груп учнівської та студентської молоді

3.1. Туристські групи формуються з учнів та студентів, які об'єд­нуються на добровільних засадах спільними інтересами, мають від­повідний вік, туристський досвід і здійснюють підготовку заплано­ваної туристської подорожі.

Основні вимоги до учасників, керівників та заступників керів­ників туристських груп (подорожей), а також до складу груп наведеш в додатках 2, 3, 4.

3.2. Керівник, заступник (заступники) керівника туристської групи (подорожі) учнівської і студентської молоді призначаються адмініст­рацією навчального закладу або іншої організації освіти, що про­водить подорож. У походах та експедиціях з учнями та студентами повинен бути заступник керівника віком старше 18 років. Досвід заступника керівника повинен відповідати вимогам, які висуваються до досвіду учасників. Керівник і заступник (заступники) керівника повинні мати знання і навички з надання першої долікарської допо­моги. Кількість заступників керівника визначається навчальним за­кладом або іншою організацією освіти, що проводить подорож з урахуванням вимог цих Правил. 1. Якщо в поході чи експедиції беруть участь 3 або більше туристських груп із загальною кількістю не менше 30 учнів або студентів (для походів II—VI категорій складності — не менше 20) і їх маршрути та графіки руху в цілому збігаються, то можливе покла­дання загального керівництва цими групами на спеціально призначе­ного старшого керівника. У цьому разі всім керівникам зараховується досвід керівництва подорожжю.

 2. При проведенні місцевих походів та експедицій 1 ступеня складності або ж інших місцевих некатегорійних походів тривалістю до 4 днів включно адміністрація навчального закладу або іншої організації освіти, що проводить подорож, за згодою керівника туристської групи (подорожі) та за умови забезпечення безпеки учасників, замість заступника керівника може призначити поміч­ника (помічників) керівника з числа старшокласників (для груп учнівської молоді) або студентів (для груп студентської молоді), які мають досвід участі в таких самих подорожах.

 3. При проведенні екскурсій (крім автобусних) з учнівською та студентською молоддю в межах населеного пункту, де проживають або навчаються екскурсанти, призначення заступника керівника групи (подорожі) не є обов'язковим.

При проведенні екскурсій з учнівською молоддю (крім авто­бусних) та з студентською молоддю на будь-яких видах транспорту, пов'язаних з виїздом за межі населеного пункту, де проживають або навчаються екскурсанти, склад керівників та заступників керівників (помічників керівників) групи (подорожі) комплектується відповідно до вимог, що висуваються до складу керівників місцевих некатего­рійних походів.

При проведенні автобусних екскурсій з учнівською молоддю склад керівників екскурсійної групи комплектується згідно з вимогами Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.97 р. № 176.

3.6. Кількісний склад туристської групи учнів, студентів, що беруть участь у поході, експедиції визначається керівником групи спільно з адміністрацією навчального закладу або іншої організації освіти, що проводить подорож з урахуванням вимог цих Правил.

Кількісний склад екскурсійної групи учнів, студентів визначаєть­ся адміністрацією навчального закладу або іншої організації освіти, що проводить екскурсію, та кількістю місць для сидіння в автобусі з урахуванням вимог цих Правил. 1. У туристських подорожах можуть брати участь альпіністи, які мають відповідний технічний та експедиційний досвід, достатній, за висновками МКК, для проходження маршруту.

 2. Для учнів, що отримали теоретичну та практичну підготовку протягом не менше одного року занять у туристських гуртках поза­шкільних навчальних закладів і оволоділи програмним матеріалом, віковий ценз для участі в категорійних та ступеневих походах та відповідних експедиціях з активними способами пересування може бути знижений на один рік за наявності медичного дозволу.

 3. Учасники та керівники комбінованих походів, що включають ділянки маршруту з різних видів туризму, повинні мати відповідний туристський досвід проходження таких ділянок.

3.10. Учасники та керівники походів, що проводяться в між­сезоння (час з несприятливими для даного виду туризму природними умовами), повинні мати відповідний туристський досвід участі (керів­ництва) в походах, проведених у міжсезоння, або в походах тієї ж категорії складності, які здійснені у звичайних умовах.

3.11. Учасники походів, у яких передбачається проходження кла­сифікованих локальних перешкод, повинні мати досвід проходження таких самих локальних перешкод на півкатегорію (для водного та спелеотуризму — на категорію) складності нижче від максимальної для заявленого походу. Одна третина учасників таких походів (крім походів IV—VI категорії складності) можуть мати досвід прохо­дження таких же локальних перешкод на дві півкатегорії складності нижче.

Керівник походу, у якому передбачається проходження класи­фікованих локальних перешкод, повинен мати досвід керівництва при проходженні локальних перешкод на півкатегорію (для водного та спелеотуризму — на категорію) складності нижче від макси­мальної для заявленого походу. Керівник, крім того, повинен мати досвід проходження локальної перешкоди такого самого типу і такої самої складності.


 1. Учасниками походів ІІ—VI категорій складності можуть бути учні та студенти відповідного віку, які мають досвід участі в походах на одну категорію складності нижче заявленого у будь-якому виді туризму, якщо вони мають досвід подолання локальних перешкод, характерних для заявленого маршруту на одну півкатегорію склад­ності нижче.

 2. Керівники походів II—VI категорій складності повинні мати досвід участі в поході тієї самої категорії складності в будь-якому виді туризму, а також досвід керівництва походом на одну категорію складності нижче у будь-якому виді туризму і при цьому повинні мати досвід участі та керівництва в подоланні локальних перешкод, характерних для заявленого походу, тієї самої категорії складності або на одну півкатегорію складності нижче.

 1. До участі в походах до II категорії складності включно, крім основного складу групи, допускаються діти, молодші визначеного цими Правилами віку (але не більше 20% від загальної чисельності туристської групи), які беруть участь у поході зі своїми батьками, особами, які їх замінюють, або іншими особами, що несуть за них повну юридичну відповідальність. Туристський досвід їм зарахову­ється лише з віку, вказаного в додатку 4 цих Правил.

 2. У походах III—V категорій складності одну третину членів групи можуть становити туристи з досвідом участі в походах на дві категорії складності нижче, у походах І та II категорій складності — з досвідом участі в походах 2 та 3 ступеня складності відповідно. При цьому дві третини учасників повинні мати відповідні туристський досвід та вік.

 1. У походах вище Ш категорії складності при можливому поділі групи на екіпажі, штурмові групи тощо в кожній підгрупі повинен бути учасник віком старше 18 років, який має відповідний туристський досвід.

 2. Учасники, та керівники некатегорійних походів та експеди­цій з активними способами пересування, що включають елементи категорійних походів, а також категорійних походів, що включають елементи більш високих категорійних походів, повинні відповідати вимогам, які висуваються до учасників та керівників походів вищих категорій складності, елементи яких включені в дану подорож.

 3. Усі учасники категорійних походів з будь-якого виду туризму, а також учасники ступеневих водних походів повинні вміти плавати.

3.19. Туристський досвід керівників та учасників походів, що включають сходження на вершини або траверси хребтів, повинен відповідати категорії складності цих сходжень або траверсів.

3.20. Учасники водних походів І—III категорій складності повинні мати відповідний досвід походів у будь-якому класі човнів, а почи­наючи з IV категорії складності — у тому самому класі човнів або на байдарках.

Керівники водних походів повинні мати відповідний досвід участі і керівництва в тих самих класах човнів, що і у запланованому поході.


 1. Усі учасники лижних категорійних походів повинні мати досвід організації ночівель у зимових умовах (досвід "холодних" ночівель) та вміти надавати долікарську допомогу при простудних захворюваннях та обмороженнях.

 2. Для участі в спелеопоходах допускаються учасники:

у спелеопоходах І категорії складності: у горизонтальних необводнених печерах — з 13 років, у вертикальних печерах — з 14 років;

у спелеопоходах II категорії складності: у горизонтальних — з 14 років, у вертикальних — з 15 років;

у спелеопоходах Ш категорії складності: у горизонтальних — з 15 років, у вертикальних — з 16 років.

Проходження печер, у яких передбачається застосування апара­тів для автономного дихання, дозволяється учасникам походів стар­ше 18 років. Учасники та керівники таких походів повинні мати посвідчення пловця-підводника. Керівник, крім того, повинен мати досвід роботи у сифонах.

Тимчасовий поділ туристської групи учнів або студентів, які здійснюють спелеопохід будь-якої категорії складності, на підгрупи допускається тільки при роботі в одній печері. У цьому разі кожна підгрупа повинна очолюватись керівником або його заступниками і мати комплект життєзабезпечення, розрахований на непередбачені обставини в печері, не менш ніж на 2 доби. При проходженні вертикальних печер, починаючи з II категорії складності, та горизон­тальних печер, починаючи з III категорії складності, у групі повинно бути не менше одного керівника (заступника керівника) на чотирьох учасників.

3.23. Керівники та учасники походів, у яких використовуються технічні засоби пересування (автотуризм, мотоциклетний туризм), повинні мати відповідний досвід керівництва або участі у походах на таких самих засобах пересування.4. Обов'язки і права керівника та заступників керівника туристської групи (подорожі) учнівської та студентської молоді

 1. Керівник, його заступник (заступники), а також старший керівник туристської групи (подорожі) учнівської та студентської молоді несуть, відповідно до чинного законодавства, відповідальність за життя, здоров'я учасників подорожі, а також за виконання плану заходів, зміст оздоровчої, виховної і пізнавальної роботи, правил протипожежної безпеки, охорони природи, пам'яток історії і куль­тури тощо.

 2. Обов'язки керівника та заступника (заступників) керівника туристської групи (подорожі) учнівської та студентської молоді:

4.2.1. При підготовці та проведенні будь-яких туристських подо­рожей з учнівською та студентською молоддю керівник та заступник (заступники) керівника зобов'язані:

 • забезпечити підбір учасників подорожі відповідного віку та ту­ристського досвіду;

 • ознайомити учасників подорожі з Правилами проведення туристсь­ких подорожей з учнівською та студентською молоддю України;

 • провести цільовий інструктаж учасників з техніки безпеки у туристській подорожі з обов'язковою реєстрацією в журналі відпо­відної форми згідно з Положенням про організацію охорони пращі та порядок розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 30 листопада 1993 року № 429 і зареєстрованим у Міністерстві юсти­ції України 03.12.93 за № 178 (додаток 6);

 • отримати необхідну документацію та дозволи на проведення туристської подорожі;

 • при потребі розв'язати питання страхування учасників туристсь­кої подорожі;

 • провести збори батьків учасників туристської подорожі (для по­дорожей учнів та студентів віком до 18 років);

 • забезпечити під час подорожі додержання учасниками належного громадського порядку, санітарно-гігієнічних норм, виконання Правил дорожнього руху, правил пожежної безпеки, використання туристсь­кого спорядження, а також інших правил безпеки життєдіяльності.

4.2.2. При підготовці туристських подорожей з активними спо­собами пересування керівник та заступник (заступники) керівника, крім заходів, викладених у пункті 4.2.1 цих Правил, зобов'язані:

 • до початку проведення туристської подорожі проконтролювати проходження медичного огляду всіма її учасниками, враховуючи, що до подорожей з активними способами пересування допускаються фізично здорові учасники;

 • при підборі групи врахувати туристську кваліфікацію учасників, їх фізичну, технічну та спеціальну підготовку, а також психологічну сумісність;

 • розробити план підготовки подорожі і розподілити між учасни­ками обов'язки згідно з цим планом, ознайомити учасників подорожі з їх правами та обов'язками;

 • організувати всебічну підготовку учасників подорожі, перевірити необхідні знання, вміння та навички, в т.ч. і вміння плавати, надавати долікарську допомогу та використовувати туристське спорядження, організувати необхідні тренування групи;

 • провести запобіжне інформування учасників подорожі про фак­тори ризику в запланованій подорожі і про відповідні заходи щодо запобігання травматизму (травмонебезпечність, психофізіологічне навантаження, вплив навколишнього середовища, пожежонебезпечність, небезпечні біологічні фактори, небезпечні види випроміню­вання тощо);

 • разом з учасниками всебічно ознайомитись з районом подорожі, розробити раціональні основний і запасний варіанти маршруту подо­рожі та вивчити їх складні ділянки, способи та засоби їх подолання, а також аварійні варіанти виходу з маршруту;

 • підготувати відповідний картографічний матеріал, розробити план та графік подорожі, визначити контрольні пункти та терміни прохо­дження маршруту, заходи з техніки безпеки, ознайомити з цими матеріалами учасників подорожі;

 • при потребі отримати консультації щодо маршруту в туристських МКК освіти або федерації туризму;

 • узгодити з адміністрацією навчального закладу або іншої орга­нізації освіти, що проводять туристську подорож, та туристською МКК освіти порядок дій при планових (у разі потреби) поділах групи на підгрупи, а також кандидатури керівників, заступників керівників (помічників) підгруп, туристська кваліфікація яких відповідає вимо­гам даних Правил;

 • організувати підбір та підготовку якісного групового та інди­відуального спорядження, в т.ч. і спорядження для страховки, з урахуванням вимог техніки безпеки та специфічних особливостей конкретної подорожі (району подорожі, виду туризму, категорії (ступеня) складності походу, часу проведення подорожі тощо);

 • організувати підготовку та підбір продуктів харчування, скла­дання кошторису витрат, з'ясувати можливості поповнення запасу продуктів на маршруті;

 • одержати, у разі потреби, дозвіл на відвідування району з обме­женим доступом (прикордонна зона, заповідники тощо);

 • оформити в установленому порядку маршрутні документи;

 • розробити план дослідницької, краєзнавчої, природоохоронної роботи та інших заходів на маршруті, якщо такі заплановано про­водити;

 • не пізніше ніж за 10 днів до початку маршруту з активними способами пересування направити у відповідний підрозділ пошу­ково-рятувальної або контрольно-рятувальної служби повідомлення встановленого зразка, завірене туристською МКК. Якщо маршрут проходить територією, що обслуговується декількома підрозділами, — направити повідомлення в кожний з них;

 • у разі потреби зміни маршруту, складу групи, термінів про­ведення або інших записів у маршрутних документах до від'їзду групи в подорож погодити ці зміни з адміністрацією навчального закладу або іншою організацією освіти, що проводить подорож, та туристською МКК, що дала позитивний висновок про можливість проведення подорожі, і повідомити про це підрозділи пошуково-рятувальної (контрольно-рятувальної) служби, які зареєстрували групу.

4.2.3. Під час проведення туристських подорожей з активними способами пересування керівнику та заступнику (заступникам) ке­рівника потрібно:

 • дотримуватися затвердженого маршруту, робити, у міру можли­вості, відмітки в маршрутних книжках та маршрутних листках про проходження маршруту в туристських та інших організаціях;

 • виконувати одержані в МКК вказівки та дотримуватися рекомен­дацій МКК;

 • забезпечити дотримання учасниками правил використання ту­ристського спорядження, в т.ч. і для страховки;

 • повідомляти телеграмою навчальний заклад або іншу організацію освіти, що проводить подорож, а також відповідну МКК та підрозділи пошуково-рятувальної (контрольно-рятувальної) служби про початок та закінчення подорожі, а також про проходження групою контроль­них пунктів;

 • у разі зміни маршруту або складу групи за будь-яких обставин після виїзду в подорож повідомити про це при першій нагоді адмі­ністрацію навчального закладу або іншу організацію освіти, що проводить подорож та відповідну МКК;

 • вживати заходів, спрямованих на забезпечення безпеки учас­ників подорожі, аж до зміни маршруту, або припинення подорожі у зв'язку з виникненням небезпечних природних явищ та з інших обставин, а також у разі потреби надання допомоги потерпілому; при цьому ускладнення маршруту допускається тільки у виняткових випадках і не дає підстави для підвищення залікової категорії склад­ності походу;

 • не допускати безпідставного поділу групи, відставання від групи окремих учасників, а також від'їзду окремих членів групи без супро­воду одного із заступників керівників (від'їзд одного чи декількох учасників можливий лише за умови, що в групі два або більше заступників керівника);

 • у разі тимчасового планового поділу групи призначити в кожній підгрупі своїх заступників та їх помічників з числа дорослих (можли­ве призначення помічників керівника з числа найбільш досвідчених учасників — учнів, студентів), що мають відповідний рівень туристсь­кої кваліфікації з урахуванням вимог цих Правил;

 • при аварійній ситуації (раптовому виникненні умов, що загро­жують життю та здоров'ю учасників подорожі) вжити всі можливі заходи щодо збереження життя та здоров'я учасників, виходячи з конкретної ситуації та реальної наявності сил та засобів для ліквідації аварії;

 • при будь-якому поділі групи на підгрупи (плановому або через виникнення аварійної ситуації) визначити підгрупам завдання для виконання, контрольні терміни, порядок дій та зв'язок;

 • у разі нещасного випадку керівник подорожі зобов'язаний: тер­міново організувати надання першої долікарської допомоги потер­пілому та його доставку до лікувальної установи, викликати, при потребі, найближчу туристську пошуково-рятувальну (контрольно-рятувальну) службу; повідомити про випадок, що стався, керівника навчального закладу або іншої організації освіти, що проводить подорож, відповідну МКК, службу безпеки життєдіяльності та інші відповідні служби; до прибуття комісії з розслідування зберегти обстановку на місці в тому стані, в якому вона була на момент події (якщо це не загрожує життю і здоров'ю оточуючих і не призведе до більш тяжких наслідків). Про нещасний випадок, що трапився під час далеких подорожей поза територією району (міста), керівник подо­рожі негайно повідомляє також орган управління освітою за місцем події;

 • організувати, при потребі, оперативну допомогу іншій групі, що перебуває в даному районі і потребує допомоги.

4.3. Після закінчення подорожі керівник та його заступники спільно з учасниками в обумовлені строки і у разі потреби оформля­ють звіт про подорож і подають його у навчальний заклад або іншу організацію освіти, що проводить подорож.

Звіт про похід або експедицію з активними способами пере­сування подається також у відповідну МКК. Після розгляду та затвердження звіту в МКК керівник подорожі оформляє довідки про здійснення походу та спортивні розряди на кожного учасника групи.

4.4. Керівник туристської групи (подорожі) учнівської та студентсь­кої молоді має право:


 • у разі потреби і за наявності в групі не менше двох заступників керівника передавати керівництво подорожжю своєму заступнику, який відповідає вимогам, що висуваються до керівника такої подо­рожі, за умови, що в наказі на проведення подорожі обумовлено, кому може передаватися керівництво в екстремальних ситуаціях. Якщо заступник керівника один, — передача керівництва не допус­кається. Про передачу керівництва керівник групи повинен, при першій нагоді, повідомити в організацію, що проводить подорож;

 • звертатися у вищі відомчі і туристсько-спортивні організації при незгоді з результатами розбирання його дій в подорожі;

 • ураховуючи фізичний, технічний та моральний стан групи або окремих учасників, припинити подорож і зняти групу з маршруту.

5. Обов'язки та права учасника туристської подорожі з учнівською та студентською молоддю

5.1. Учасник туристської подорожі з учнівською та студентською молоддю зобов'язаний: • брати активну участь у підготовці подорожі і складанні звіту про неї, сумлінно виконувати покладеш на нього обов'язки;

 • своєчасно виконувати розпорядження керівника туристської групи (подорожі) та його заступника (заступників, помічників);

 • у період підготовки до подорожі пройти медичний огляд у закладі охорони здоров'я і подати довідку про стан здоров'я керівнику;

 • своєчасно повідомляти керівника подорожі або його заступника (заступників) про погіршення стану здоров'я чи травму;

 • виконувати правила пожежної безпеки, правила безпеки на воді, правила поведінки в лавинонебезпечних районах та інші правила особистої та колективної безпеки, володіти необхідними навичками страховки та самостраховки у поході, а також знати способи запо­бігання травматизму і надання долікарської допомоги;

 • дотримуватися правил використання туристського спорядження;

 • при знаходженні зброї, вибухонебезпечних та незнайомих пред­метів не торкатися і не зрушувати їх з місця. Про місцезнаходження таких предметів терміново повідомити керівника чи його заступ­ника, які при першій нагоді зобов'язані повідомити про знахідку відповідні місцеві органи;

 • дбайливо ставитись до природи, пам'яток історії, культури.

5.2. Учасник мас право:

 • користуватися туристським спорядженням навчального закладу або іншої організації освіти, що проводить подорож, на встановлених умовах;

 • брати участь у виборі і розробці маршруту;

 • після подорожі брати участь у зборах групи з оцінки дій учас­ників подорожі, в тому числі і своїх власних;

 • при значному погіршенні стану здоров'я наполягати на припи­ненні участі в подорожі, сході з маршруту.

6. Оформлення маршрутної документації на проведення туристських подорожей з активними способами пересування з учнівською та студентською молоддю

6.1. Документом на проведення походів І—VI категорій складності та некатегорійних походів, які включають елементи походів П—VI категорій складності, є маршрутна книжка встановленого зразка.

Документом на проведення некатегорійних походів є маршрут­ний листок встановленого зразка.

6.2. Документи на похід (маршрутна книжка або маршрутний листок та їх копії, довідки про туристський досвід учасників та керівника, картографічний матеріал та інші документи, які потрібні для випуску групи на маршрут) подаються в територіальну МКК освіти з відповідними повноваженнями не пізніше ніж за 10 діб до початку походу (без урахування часу на пересилання документів) з урахуванням графіку роботи відповідної МКК освіти.

Маршрутні листки для здійснений місцевих некатегорійних похо­дів тривалістю до 4 днів реєструються навчальними закладами або іншими організаціями освіти, що проводять подорожі.

6.3. Якщо категорія складності походу перевищує повноваження МКК освіти, то заявлені маршрутні документи з попереднім висновком МКК освіти направляються до тієї МКК, що видала повноваження відповідній МКК освіти. Якщо з тих чи інших обставин МКК, що видала повноваження, не може забезпечити розгляд документів, то останні на­правляються до Центральної МКК Федерації спортивного туризму України. 1. При позитивному висновку відповідної повноважної МКК про можливість здійснення групою заявленого походу керівнику туристської групи (подорожі) видається зареєстрована та підписана головою (заступником голови) МКК маршрутна книжка (маршрут­ний листок) зі штампом МКК, а також бланк повідомлення пошуко­во-рятувальної (контрольно-рятувальної) служби. Після заповнення бланк повідомлення завіряється підписом голови (заступника голови) МКК і штампом МКК. У разі потреби до маршрутної книжки вносяться особливі вказівки і рекомендації групі, місце реєстрації групи перед виходом на маршрут у відповідних підрозділах пошу­ково-рятувальної (контрольно-рятувальної) служби.

 2. Усі вказівки МКК, що дала позитивний висновок про мож­ливість проведення походу, занесені до маршрутної книжки і є обов'язковими для учасників та організаторів походу.

Керівник туристської подорожі і адміністрація навчального за­кладу чи іншої організації освіти, що проводить похід, не мають права вносити зміни до маршрутних документів без відома МКК, що дала позитивний висновок про можливість проведення походу.

7. Заключні положення

7.1. За порушення цих Правил, крім відповідальності, встановле­ної чинним законодавством, навчальні заклади та організації освіти, що проводять подорожі, а також органи освіти можуть порушити клопотання перед відповідними туристсько-спортивними організа­ціями щодо застосування до порушників таких заходів впливу: • незарахування участі або керівництва в здійсненому поході;

 • позбавлення спортивних звань, зниження або анулювання спор­тивних розрядів;

 • анулювання заліку всіх або частини раніш здійснених походів;

 • заборона участі в походах певної категорії складності на певний термін або керівництва ними;

 • заборона на певний час керівництва походами з учнями та сту­дентами.

Додаток 2 до пункту 3.1 Правил проведеннятуристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України

Вимоги щодо досвіду та віку учасників, керівників, заступників некатегорійних походів,

екскурсій, а також експедицій без активних способів пересування та кількісного складу туристських груп у них

Вид заходу

Туристський

досвід керівника

(мінімальний)

Кількісний склад групи

Мінімальний вік

учасник

керівник, заступник, помічник (не менше)

учасник

керівник, заступник

ПОХОДИ:
1-денний похід

участь у походах

6-30

1+1+

7

18

2-3-денний

участь у 3-денному поході

6-15

1+1+

8

18

Екскурсії

участь в екскурсії

10-40

1+

7

18

Експедиції без активних способів пересування

керівництво експедиціями або участь у поході

6-40

1+1+

7

18

Додаток 4 до пункту 3.1 Правил проведення туристських

подорожей з учнівською та студентською молоддю України


Основні вимоги щодо віку та кількісного складу учасників

та керівників туристських спортивних походів

Ступінь складності

(а. с), категорія

складності (к. с.)

походів


Вік керівників та учасників походів за видами туризму

Мінімальний та максимальний кіль­кісний склад групи

(без керівника та заступників

керівника)


Керів­ники

Учасники

пішохідний,

пішохіди.

у горах


лижний

гірський

ВОДНИЙ

велоси­педний

автомо­більний

мотоциклетний

спелео

байдар­ки

надувні

човни


Горізо

н

нВертикальні печери

1 ст. с.

18

10

10п

10

14

126-25

2 ст. с.

18

11

1112

11

14

126-20

Зет. с.

18

12

12

13

13

12

14

126-20

І к. с.

19

14

13

14

14

13

14

18

16

13

14

6-15

II к. с.

20

15

14

15

15

14

15

19

17

14

15

6-12

II! к. с.

21

16

15

16

16

15

16

20

18

15

16

6-12

IV к. с.

21

18

16

18

17

17

17

20

18

18

18

6-Ю

Ук. с.

22

18

17

18

18

18

18

20

18

18

18

6-8

VI к. с.

22

18

18

18

18

18_

— —6-8

Додаток 5 до пункту 2.2.3 Правил проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України Журнал реєстрації інструктажу на робочому місці

з/п

Дата інструктажу

Прізвище, ім'я та по батькові

Посада, професія

Інструктаж: первинний на

Номер инструкціі

Прізвище, ім'я та по

Підпис

Допуск до роботи

особи, яка

особи,

Прізвище, ім'я

Підписособи,яка

особи, яка

робочому

або її назва,

батькові

інструктує

яка

та по батькові

особи якаінструктується

інструкту-

місці;

стислий

особи, яка
інструк-

посадової осо-

допуска-


ється

повторний; позаплановий

зміст інструктажу

інструктує
тується

би, яка до­зволяє допуск, та її підпис

ється

1

2

3

4

5

6

7

8 9

10

11

Додаток 6 до пункту 4.2.1 Правил проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України

Журнал інструктажу учнів, студентів, вихованців з техніки безпеки під час трудової і

професійної підготовки та при проведенні позашкільних (позанавчальних) заходів


№ з/п

Прізвище, ім'я та по

батькові особи, яка

інструктується


Дата інструктажу

Клас, група

Зміст

инструктажу, № та

назва інструкції


Прізвище, ім'я та по

батькові особи, якапроводила інструктаж

Підпис особи, яка проводила інструктаж

Підпис особи, яка інструктується

1

2

3

4

5

6

7

8

 Відповідно до п. 3..2

 Відповідно до п. 3..2


Відповідно до п. 3..5


 Допускаються інші вимоги щодо віку учасників, викладені у п. 3.8.