Про Програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища в Дніпропетровській області на 2008 – 2011 роки Керую - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Рішення четвертої сесії п’ятого скликання від 18 жовтня 2006 року... 1 120.63kb.
Рішення 22. 11. 2013 №4 Про районну Програму поліпшення стану безпеки... 1 143.91kb.
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України... 1 150.89kb.
Інформація про виконання обласної програми поліпшення стану безпеки... 1 129.58kb.
Розпорядження міського голови 31. 05. 2013 №81 м. Ромни Про проведення... 1 101.87kb.
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 35... 1 81.12kb.
Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про охорону... 1 126.93kb.
До пункту 2 аналітична записка сторони органів виконавчої влади щодо... 1 52.52kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 03. 01. 1 240.15kb.
Розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації... 1 212.55kb.
Рішення десятої сесії від 22 лютого 2012 року №14 м. Красилів Звіт... 1 91.1kb.
1. Визначення проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного... 1 48.78kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Про Програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища в - сторінка №1/1Про Програму поліпшення стану безпеки,

гігієни праці та виробничого середовища

в Дніпропетровській області на 2008 – 2011 роки
Керуючись законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про охорону праці”, з метою вдосконалення регіональної системи управління охороною праці, ураховуючи звернення голови облдержадміністрації та висновки постійної комісії обласної ради з питань базових галузей економіки, соціальної політики і праці, обласна рада
в и р і ш и л а:
1. Затвердити Програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища в Дніпропетровській області на 2008 – 2011 роки (додається).
2. Рекомендувати міським головам, головам районних державних адміністрацій, структурним підрозділам облдержадміністрації, територіальному управлінню Держгірпромнагляду України по Дніпропетровській області, Криворізькому гірничопромисловому управлінню Держгірпромнагляду, управлінню виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Дніпропетровській області, іншим організаціям забезпечити своєчасне та якісне виконання заходів, передбачених цією Програмою.
3. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, контроль – на постійну комісію обласної ради з питань базових галузей економіки, соціальної політики і праці.
Голова обласної ради Ю. ВІЛКУЛ
м. Дніпропетровськ

27 листопада 2008 року

№ 481-17/V
Додаток

до рішення обласної ради

27.11.2008 № 481-17/VПРОГРАМА

поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища в Дніпропетровській області на 2008 – 2011 роки

м. Дніпропетровськ

2008 рік

I. Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання
На сучасний стан охорони праці значною мірою впливають структурні зміни в економіці, розвиток процесів роздержавлення, утворення нових форм та методів господарювання, суттєве збільшення кількості суб’єктів господарської діяльності різних форм власності, особливо у середньому та малому бізнесі, зокрема фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, які використовують найману працю. Реалізація права працівників на належні, безпечні і здорові умови праці не забезпечуються повною мірою. Відсутність відповідних нормативно-правових актів щодо охорони праці на підприємствах, випадковий добір кадрів, стійка тенденція до зменшення коштів для забезпечення належних, безпечних і здорових умов праці – це основні причини, які не дають змоги істотно знизити рівень виробничого травматизму і професійної захворюваності.

Так, у 2007 році в цілому по області травмовано на виробництві


1828 осіб, із них 96 – зі смертельним наслідком. Рівень професійної захворюваності залишається досить високим (зареєстровано 1104 випадки), при цьому переважають захворювання пилової та хімічної етіології, опорно-рухового апарату, віброшумова патологія.

Найбільшу кількість постраждалих зареєстровано на підприємствах металургійної промисловості, соціально-культурної сфери, торгівлі, машинобудування, у будівництві.

Унаслідок втрати працездатності потерпілим на виробництві в області тільки в 2007 році відшкодовано 389 млн грн.

Найбільш негативно позначаються на стані охорони праці:

незадовільні умови праці на виробництві;

зношеність основних засобів виробництва;

недостатнє фінансування заходів з охорони праці;

недостатнє забезпечення працюючих засобами індивідуального та колективного захисту;

недостатній рівень підготовки працюючих та фахівців з питань охорони праці;

недостатня організація роботи з інформаційного забезпечення охорони праці;

низький рівень контролю за станом охорони праці на підприємствах.
II. Мета програми
Головною метою Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища в Дніпропетровській області на 2008 – 2011 роки (далі – Програма) є реалізація заходів щодо створення належних, безпечних і здорових умов праці на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності (далі – підприємства) шляхом виконання конкретних завдань з організаційного, матеріально-технічного, наукового та нормативно-правового забезпечення їх діяльності у сфері охорони праці, подальшого вдосконалення системи регіонального управління та нагляду за охороною праці.

III. Шляхи і засоби реалізації Програми
Програма передбачає комплексне розв’язання проблем охорони праці та промислової безпеки, забезпечення пріоритету життя і здоров’я працівників, їх соціального захисту, створення належних, безпечних і здорових умов праці на виробництві.

Основними шляхами розв’язання проблем є:

забезпечення дотримання суб’єктами господарювання нормативно-правових актів з питань охорони праці;

налагодження дієвого контролю за охороною праці на всіх організаційних рівнях;

усунення шкідливих і небезпечних факторів на робочих місцях;

підвищення безпеки експлуатації устаткування і зниження ризику потенційної загрози для безпеки людей та довкілля;

удосконалення системи навчання з охорони праці;

інформаційне забезпечення місцевих органів виконавчої влади та населення з питань охорони праці.

Виконання визначених завдань сприятиме поліпшенню стану охорони праці, його контрольованості та прогнозованості, зменшенню кількості аварій, нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

IV. Строки та етапи виконання Програми
Програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища в Дніпропетровській області діє з 2008 по 2011 роки і виконується в один етап.

V. Фінансове забезпечення
Фінансування заходів Програми здійснюється в установленому законодавством порядку за рахунок коштів підприємств, установ, організацій, місцевих бюджетів та коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством.


VI. Завдання та заходи Програми
Для виконання Програми визначено ряд пріоритетних завдань з визначенням заходів, відповідальних за їх виконання, строків виконання, джерел та обсягів фінансування з розбивкою за роками виконання (додається).
VII. Організація управління та контролю за ходом виконання Програми
Організаційне забезпечення виконання Програми здійснює головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, контроль – постійна комісія обласної ради з питань базових галузей економіки, соціальної політики і праці.
VIII. Очікуванні результати виконання Програми
Виконання Програми дасть змогу поліпшити стан охорони праці, знизити рівень загального виробничого травматизму на 5%, зі смертельним наслідком – на 3%, професійної захворюваності, зменшити соціальні й економічні втрати від них.

Ефективність виконання Програми забезпечується шляхом оптимізації матеріально-технічних, фінансових, трудових витрат, спрямованих на поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища для забезпечення реалізації конституційного права громадян на належні, безпечні і здорові умови праці, збереження трудового потенціалу області.Заступник голови обласної ради – керуюча справами


К. ВІДЯКІНА

Додаток до додатка

до рішення обласної ради

27.11.2008 № 481-17/VЗАХОДИ

щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища

в Дніпропетровській області на 2008 – 2011 роки


Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Зміст заходів програми з виконання завдання

Відповідальні за виконання

Строки вико-нання,

(роки)


Орієнтовані обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн

Очікуваний результат від виконання заходу

усього

у тому числі за роками

2008

2009

2010

2011

1. Сприяння підвищенню фахового рівня посадових осіб та спеціалістів з питань охорони праці та безпечної експлуатації систем газопостачання

Розроблення організаційно-технічної документації щодо створення регіонального навчального центру з питань безпечної експлуатації систем газопостачання

Територіальне управління Держгірпромнагляду України по Дніпро-петровській області (за згодою), Криворізьке гірничопромислове управління Держгірпром-нагляду (за згодою), управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Дніпро-петровській області (за згодою), головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

2008Підвищення фахового рівня посадових осіб та спеціалістів з питань охорони праці та безпечної експлуатації систем газопостачання

Надання нормативно-методичної допомоги під час навчання з питань безпечної експлуатації систем газопостачання

Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Дніпропетровській області (за згодою)

2008 –2011

59,0

23,0

12,0

12,0

12,0

Підвищення рівня знань, передового досвіду та фахового рівня 890 особам під час навчання з питань безпечної експлуатації систем газопостачання

Організація навчання з питань охорони праці спеціалістів райдерж-адміністрацій, органів місцевого самоврядування і фахівців підприємств, установ та організацій області

Галузеві структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, міські голови (за згодою), управління виконавчої дирекції Фонду соціаль-ного страхування від нещасних випадків на виробництві та професій-них захворювань України в Дніпропетровській області (за згодою)

2008 –2011

452,0

102,0

110,0

116,0

124,0

Підвищення рівня знань з питань охорони праці 4420 спеціалістам (фахівцям) бюджетних установ, організацій та підприємств усіх форм власності


2. Забезпечення в галузях виробничої сфери підготовки кваліфікованої робочої сили

Організація підготовки кваліфікованих робітників у системі професійно-технічних навчальних закладів для забезпечення виробництв усіх галузей

Головне управління освіти і науки облдерж-адміністрації, райдерж-адміністрації, міські голови (за згодою), роботодавці (за згодою)

2008 –2011Сприяння забезпеченню в галузях виробничої сфери підготовки висококваліфіко-ваної робочої сили відповідно до потреб виробництва охорони праці

3. Забезпечення додержання прав працівників на належні, безпечні і здорові умови праці

Організація на кінцевих пунктах зупинок пасажирських транспортних засобів місць побутового обслуговування водіїв (туалети, кімнати прийому їжі, місця відпочинку й огляду технічного стану автомобілів)

Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, райдержадміністрації, міські голови (за згодою), підприємства автоперевізники (за згодою)


2008 –2011Поліпшення умов праці водіїв пасажирських транспортних засобів

4. Зменшення ризику виникнення аварійних ситуацій, нещасних випадків та підвищення безпеки експлуатації газифікованих котелень

Розроблення графіку виведення із підвальних приміщень котелень, встановлених у закладах освіти, культури, охорони здоров’я, інших комунальних установах, забезпечення його виконання


Головне управління освіти і науки облдержадміністрації, головне управління охорони здоров’я облдержадміністрації, управління культури і туризму облдержадміністрації

2008 –2011Підвищення безпеки у місцях з масовим перебуванням людей

Забезпечення існуючих газифікованих котелень автоматикою безпеки та регулювання

Головне управління освіти і науки облдерж-адміністрації, головне управління охорони здоров’я облдерж-адміністрації, управління культури і туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, міські голови (за згодою)

2008 –20115. Підвищення безпеки експлуатації устаткування та зниження ризику потенційної загрози для людей та довкілля

Проведення комплексної оцінки технічного стану (із визначенням наступного дозволеного ресурсу роботи) хлорних контейнерів та балонів, які відпрацювали в середовищі хлору понад 10 років на Аульській ХПС

Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, Аульська ХПС (за згодою), ДП „Придніпровський експертно-технічний центр” (за згодою)

2008–2011Підвищення рівня безпеки при експлуатації хлорних контейнерів

6. Формування в колективних договорах (угодах) питань забезпечення належних та безпечних умов праці

При укладанні колективних договорів підприємств усіх форм власності передбачати фінансування заходів щодо встановлення нормативів безпеки, гігієни

праці та виробничого середовища,в обсягах згідно з законодавством, та забезпечити дієвий контроль за їх виконанням

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, міські голови (за згодою), Дніпропетровське обласне об’єднання профспілок (за згодою), керівники підприємств, організацій усіх форм власності (за згодою)

2008 –2011Поліпшення умов та безпеки праці, підвищення відповідальності роботодавців за стан охорони праці

7. Оцінка технічного стану, виведення з експлуатації будівель, споруд, що мають ознаки аварійності на об’єктах комунальної та недержавної форми власності

Забезпечення на об’єктах комунальної та недержавної форми власності проведення обстеження технічного стану, паспортизації будівель та споруд, що мають ознаки аварійності

Галузеві структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, міські голови (за згодою)

2008 –2011Оцінка технічного стану, виведення з експлуатації аварійних і непридатних для експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж, що перебувають на балансі бюджетних установ та організацій

8. Свідоме ставлення до питань особистої безпеки, зниження рівня травматизму на виробництві


Запровадження на обласному телебаченні щомісячного циклу передач „За безпечні, здорові умови праці та професійне довголіття”

Галузеві структурні підрозділи облдержадміністрації, теруправління Держгірпромнагляду України по Дніпро-петровській області (за згодою), Криворізьке гірничопромислове управління Держгірпром-нагляду (за згодою), Дніпропетровське обласне об’єднання профспілок (за згодою), обласна державна санітарно-епідеміологічна станція (за згодою), управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Дніпропетровській області (за згодою)


2008 –2011Формування свідомого ставлення громадян до охорони праці, безпечного ведення робіт, збереження життя та здоров’я у процесі трудової діяльності, пропаганда здорового способу життя

Організація друкування плакатів та листівок з питань охорони праці

Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань України в Дніпропетровській області (за згодою)

2008 –2011

120,0

27,0

30,0

31,0

32,0

Розповсюдження близько 1000 одиниць на рік агітаційного матеріалу з питань охорони праці сприятиме запобіганню нещасним випадкам та аваріям на виробництві


9. Привернення уваги суспільства, органів державної влади, суб’єктів господарювання, громадських організацій до питань охорони праці, вшанування пам’яті осіб, які загинули на виробництві

Організація та проведення в області Тижня охорони праці з нагоди Дня охорони праці в Україні (28 квітня)

Облдержадміністрація, райдержадміністрації, міські голови (за згодою), теруправління Держгірпромнагляду України по Дніпро-петровській області (за згодою), Криворізьке гірничопромислове управління Держгірпром-нагляду (за згодою), управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Дніпро-петровській області (за згодою), Дніпро-петровське обласне об’єднання профспілок (за згодою), обласний союз промисловців і підприємців (за згодою), підприємства та організації усіх форм власності (за згодою)

2008 –2011

75,0

15,0

18,0

20,0

22,0

Пропаганда належних, безпечних і здорових умов праці, економічне стимулювання та заохочення за активну участь та ініціативу в здійсненні заходів щодо підвищення рівня охорони праці, промислової безпеки і поліпшення умов праці

Вирішення питання щодо встановлення пам’ятника загиблим на виробництві в Дніпропетров-ському регіоні

Управління культури і туризму облдержадміністрації, теруправління Держгірпромнагляду України по Дніпро-петровській області (за згодою)


2008Вшанування пам’яті осіб, які загинули на виробництві

10. Поліпшення безпеки праці працівників в умовах виробництва

Організація контролю за станом забезпечення працюючих на підприємствах усіх форм власності засобами індивідуального та колективного захисту

Галузеві структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, міські голови (за згодою), теруправління Держгірпромнагляду України по Дніпропетровській області (за згодою), Криворізьке гірничопромислове управління Держгірпромнагляду (за згодою) , управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Дніпропетровській області (за згодою),

Дніпропетровське обласне об’єднання профспілок(за згодою)

2008 –2011Профілактика травматизму виробничого характеру та професійних захворювань


Усього по Програмі:

Загальний обсяг,

у т.ч.

706,0

167,0

170,0

179,0

190,0
Державний бюджетОбласний бюджетМісцевий бюджетІнші джерела

706,0

167,0

170,0

179,0

190,0Заступник голови обласної ради –

керуюча справами


К. ВІДЯКІНА


ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1. Назва: Програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища в Дніпропетровській області на 2008 – 2011 роки.
2. Код Програми:___________________________________________
3. Підстава для розроблення: Закон України „Про охорону праці”, Закон України „Про місцеві державні адміністрації”, Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні”.
4. Регіональний замовник або координатор: головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації.
5. Регіональні замовники-співвиконавці: територіальне управління Держгірпромнагляду України по Дніпропетровській області, Криворізьке гірничопромислове управління Держгірпромнагляду, управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Дніпропетровській області.
6. Мета: реалізація заходів щодо створення належних, безпечних і здорових умов праці на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності (далі – підприємства) шляхом виконання конкретних завдань з організаційного, матеріально-технічного, наукового та нормативно-правового забезпечення їх діяльності у сфері охорони праці, подальшого вдосконалення системи регіонального управління та нагляду за охороною праці.
7. Початок: 2008 рік, закінчення: 2011 рік.
8. Етапи виконання: один етап (2008 – 2011 роки).
9. Загальні обсяги фінансування, у тому числі видатки державного, обласного та місцевого бюджету:


Найменування

показникаОбсяг фінансу-вання усього

За роками виконання (тис. грн)

2008 р.

2009 р.

2010 р.

2011 р.

Державний бюджетОбласний бюджетМісцеві бюджетиІнші джерела

706,0

167,0

170,0

179,0

190,0

Усього

706,0

167,0

170,0

179,0

190,0

10. Оцінка ефективності виконання Програми:


Кількісні показники виконання Програми

Якісні показники виконання Програми

Найменування

показників

Один.

виміру

Значення показника

2008 р.

2009 р.

2010 р.

2011 р.

Надання нормативно-методичної допомоги під час навчання з питань безпечної експлуатації систем газопостачання

Осіб

350

180

180

180

Підвищення рівня знань, передового досвіду та фахо-вого рівня під час навчання з питань безпечної експлуатації систем газо-постачання

Організація навчання з питань охорони праці керівників та спеціалістів рай-держадміністрацій, органів місцевого самоврядування, керівників і фахівців підприємств, установ та організацій області

Осіб

1020

1100

1060

1240

Підвищення рівня знань з питань охорони праці спеціалістів (фа-хівців) бюджетних установ, орга-нізацій та підприємств усіх форм власності


Організація друкування плакатів та листівок з питань охорони праці

Оди-ниць

900

1000

1033

1067

Запобігання не-щасним випадкам та аваріям на виробництві, підвищення рівня охорони праці, промислової безпеки


11. Контроль за виконанням: (орган, уповноважений здійснювати контроль за виконанням, строки проведення звітності).

Координацію роботи за виконанням цієї Програми покласти на головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, контроль – на постійну комісію обласної ради з питань базових галузей економіки, соціальної політики і праці.Звітувати щокварталу до 15 числа наступного місяця.


Заступник голови обласної ради –

керуюча справами


К. ВІДЯКІНА