Про проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" в районній державній адміністрації - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Розпорядження голови районної державної адміністрації від № положення... 1 53.82kb.
Наказ №55 Про проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу... 1 23.14kb.
Рішенням організаційного комітету з проведення І туру щорічного Всеукраїнського... 1 73.79kb.
Про проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий... 1 131.16kb.
Конкурсу «Кращий державний службовець» 1 163.5kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від № порядок... 1 65.76kb.
Про затвердження плану заходів з організації підвищення кваліфікації... 1 77.58kb.
Конкурсу «Кращий державний службовець» 1 35.36kb.
Порядок проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний... 1 80.63kb.
Положення про Організаційний комітет з проведення II туру Всеукраїнського... 1 44.57kb.
Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статтею 29 Закону... 1 87.13kb.
Т.І. Троян Семантичний потенціал топоніма Україна в поезії О. 1 109.8kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Про проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний - сторінка №1/1

УКРАЇНА

ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ


від 06 березня 2012 року м. Заліщики № 176-од

Про проведення першого туру

щорічного Всеукраїнського конкурсу

“Кращий державний службовець”

в районній державній адміністрації


Відповідно до статей 6 і 39 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. № 1152 „Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу „Кращий державний службовець” та наказу Національного агентства України з питань державної служби від 15 лютого 2012 року № 29 „Про затвердження методичних рекомендацій щодо організації щорічного Всеукраїнського конкурсу „Кращий державний службовець”:


1. Затвердити:

1) організаційний комітет з проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець” в районній державній адміністрації у складі згідно з додатком 1;

2) Положення про організаційний комітет з проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець” в районній державній адміністрації згідно з додатком 2;

3) план заходів з проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець” в районній державній адміністрації згідно з додатком 3.

2. Голові організаційного комітету з проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець” Підлісному С.С. забезпечити проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець” (далі – Конкурс) протягом березня-квітня 2012 року.
3. Сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації апарату районної державної адміністрації (Тарасевичу І.В.) за участю засобів масової інформації супроводжувати інформаційною кампанією хід проведення конкурсу з метою об’єктивного, відкритого доступу до інформації та безпосереднього його відстеження громадськістю.

4. Визнати такими, що втратили чинність:

– розпорядження голови районної державної адміністрації від 24 лютого 2011 року № 103 “Про новий склад організаційного комітету з проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець”;

– розпорядження голови районної державної адміністрації від 1 березня 2011 року № 120 “Про затвердження положення про організаційний комітет з проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець” .

5. Контроль за виконанням розпорядження доручити керівникові апарату обласної державної адміністрації Підлісному С.С.


Голова районної державної

адміністрації О.О.БАРЧУК

Додаток 1

до розпорядження голови

районної державної адміністрації

06.03.2012 № 176-од
СКЛАД

організаційного комітету з проведення першого туру щорічного

Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець”

в районній державній адміністрації


КОБІС

Степан Володимирович
-

перший заступник голови районної державної адміністрації

ПІДЛІСНИЙ

Сергій Степанович
-

керівник апарату районної державної адміністрації, голова організаційного комітету


ШИКМАН

Іванна Володимирівна-

головний спеціаліст відділу організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації, секретар організаційного комітету


Члени організаційного комітету:


ДЕЙКАЛО

Ігор Михайлович-

заступник керівника апарату – начальник відділу організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації


ДРАЧУК

Уляна Ярославівна-

головний спеціаліст сектору юридичної роботи апарату районної державної адміністрації

НАВОЛЬСЬКА

Марія Михайлівна-

заступник голови районної державної адміністрації, заступник голови організаційного комітету

НЕСТЕР

Ольга Маркіянівна
-

завідувач сектору опіки та піклування служби у справах дітей районної державної адміністрації, голова профспілкового комітету

ТАРАСЕВИЧ

Ігор Володимирович-

завідувач сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації апарату районної державної адміністрації


Керівник апарату районної

державної адміністрації С.С.ПІДЛІСНИЙ

Додаток 2

до розпорядження голови

районної державної адміністрації

06.03.2012 № 176-од
ПОЛОЖЕННЯ

про організаційний комітет з проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець”

в обласній державній адміністрації (далі – Положення)
Це Положення визначає загальний порядок діяльності організаційного комітету обласної державної адміністрації з проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець” (далі – Оргкомітет).

І. Загальні положення


1. Оргкомітет утворюється головою районної державної адміністрації.

2. Оргкомітет очолює перший заступник голови районної державної адміністрації. До його персонального складу входять заступники голови районної державної адміністрації, керівник апарату районної державної адміністрації, керівники юридичної та кадрової служб апарату районної державної адміністрації, можуть входити інші представники органів виконавчої влади, громадськості, засобів масової інформації, незалежні експерти.


ІІ. Правові підстави діяльності Оргкомітету


У своїй діяльності Оргкомітет керується:

- постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. № 1152 “Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець”;

- цим Положенням.

ІІІ. Організація роботи Оргкомітету


1. Засідання Оргкомітету проводяться відповідно до календарного плану проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець” (далі – календарний план).

2. Засідання Оргкомітету є правомірним, якщо в його роботі беруть участь не менш як 2/3 його складу.

3. Рішення Оргкомітету приймаються простою більшістю від присутніх його членів відкритим голосуванням.

4. У разі рівного розподілу голосів членів Оргкомітету вирішальним є голос голови Організаційного комітету або головуючого.

5. За підсумками своїх засідань Оргкомітет приймає рішення, що оформляються протоколом. Рішення Оргкомітету оскарженню з боку учасників Конкурсу не підлягають.

ІV. Повноваження Оргкомітету

1. Вирішує питання розподілу обов’язків серед членів, затверджує календарний план на поточний рік та план заходів щодо проведення Конкурсу.

2. Визначає рівень вимог до умов проведення першого туру Конкурсу та порядок фінансування заходів щодо організації підвищення кваліфікації державних службовців у рамках Конкурсу.

3. Розглядає подані документи претендентів на участь у Конкурсі та приймає рішення щодо допуску їх до участі або надсилає їм об­ґрунтовану відмову.

4. Затверджує на засіданнях завдання для учасників першого туру Конкурсу.

5. Проводить конкурс та приймає рішення щодо підсумків та визначення переможців першого туру Конкурсу.

6. Зберігає згідно з вимогами Порядку проведення Конкурсу копії всіх документів, оригінали протоколів, завдання виконані учасниками та направляє їх до оргкомітетів другого туру Конкурсу.

7. Організовує роботу щодо висвітлення результатів Конкурсу в засобах масової інформації, на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації.


V. Повноваження голови Оргкомітету

1. Здійснює загальне керівництво Оргкомітетом та затверджує його рішення.

2. Вносить зміни у разі потреби до складу Організаційного комітету.

VІ. Повноваження заступника голови Оргкомітету

1. Заміщує голову Оргкомітету у випадках його відсутності.

2. Організовує роз’яснювальну роботу щодо організації та проведення Конкурсу, узагальнює матеріали та розміщує їх на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації.

VІІ. Повноваження секретаря Оргкомітету

1. Здійснює організаційне забезпечення діяльності Оргкомітету відповідно до цього Положення.

2. Готує необхідні документи для розгляду на засіданнях Оргкомітету.

3. Організовує засідання Оргкомітету, інформує про хід виконання затверджених планів роботи Оргкомітету, складає протоколи його засідань.


VІІІ. Повноваження членів Організаційного комітету

1. Виконують повноваження відповідно до розподілу обов’язків, беруть участь у засіданнях Оргкомітету.

2. Беруть участь у проведенні першого туру конкурсу, визначають кандидатів для участі у другому турі конкурсу.
ІХ. Регламент Оргкомітету
Цей регламент визначає та урегульовує внутрішній порядок роботи Оргкомітету, що базується на правових нормах, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. № 1152 "Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" та Положенням про Оргкомітет.

1. Оргкомітет організовує свою діяльність відповідно до календарного плану та поточних планів роботи.

2. Поточні плани роботи Оргкомітету на відповідний період формуються та затверджуються на кожному з його засідань, починаючи з організаційного засідання.

3. Оргкомітет проводить засідання, що плануються з урахуванням Положення про Оргкомітет, календарного плану та у разі необхідності.

4. На своїх засіданнях Оргкомітет розглядає питання щодо:

- розподілу функцій та обов'язків;

- планування роботи;

- підготовки та проведення заходів, пов'язаних з організацією і проведенням першого туру Конкурсу;

- розгляду методичних матеріалів, наданих Управлінням державної служби Головного управління державної служби України в Тернопільській області з питань, пов'язаних з проведенням першого туру Конкурсу;

- визначення за підсумками першого туру кандидатів для участі у другому турі Конкурсу;

- інших питань проведення Конкурсу.

5. Рішення Оргкомітету оформлюються протоколами, які підписує голова, заступник голови, секретар та члени Оргкомітету.

6. Матеріали діяльності Організаційного комітету щодо підготовки і проведення Конкурсу за кожний рік зберігаються у відділі організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації.

Керівник апарату районної

державної адміністрації С.С.ПІДЛІСНИЙ

Додаток 3

до розпорядження голови

районної державної адміністрації

06.03.2012 № 176-од
ПЛАН ЗАХОДІВ

з організації проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу „Кращий державний службовець” в районній державній адміністрації

Термін проведення першого туру – з 1 березня по 30 квітня


№ з/п

Найменування заходів

Термін виконання

Відповідальні

за виконання1

2

3

4

1.

Відбір державних службовців для участі у першому турі Конкурсу з урахуванням встановлених критеріїв

березень

Керівники відділів, секторів апарату та структурних під-розділів районної дерадміністрації, профспілковий комітет

2.

Розміщення в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації оголошення про проведення першого туру Конкурсу та вимог до осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, проведення інформа-ційно-рекламної кампанії кон-курсу з метою об’єктивного від-критого доступу до інформації та його безпосереднього відстеження громадськістю

упродовж першого туру конкурсу

Сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації апарату районної державної адміністрації


3.

Прийом документів від державних службовців, які виявили бажання взяти участь у першому турі Конкурсу

до 20 березня

Організаційний комітет з прове-дення першого туру конкурсу

4.

Засідання оргкомітету з про-ведення першого туру Конкурсу для розгляду наданих держав-ними службовцями документів та прийняття рішень щодо їх участі

до 23 березня

Організаційний комітет з прове-дення першого туру конкурсу

5.

Інформування Управління державної служби Головдержслужби України в Тернопільській області щодо кількості учасників першого туру Конкурсу

до 30 березня

Організаційний комітет з прове-дення першого туру конкурсу

6.

Розроблення і затвердження вимог та критеріїв оцінки щодо складання тестових завдань, які стосуються функціональних повноважень державного органу, посадових обов’язків державного службовця з урахуванням кваліфікаційних характеристик посад, які займають учасники першого туру Конкурсу

до 30 березня

Організаційний комітет з проведення першого туру конкурсу

7.

Проведення комплексного тес-тування учасників першого ту-ру Конкурсу на знання Кон-ституції України та специфіки функціональних повноважень державного органу, посадових обов’язків державного службовця

до 12 квітня

Організаційний комітет з проведення першого туру конкурсу

8.

Виконання учасниками завдань щодо складання ділових документів

до 13 квітня

Організаційний комітет з прове-дення першого туру конкурсу

9.

Складання тестових та практичних завдань з володіння учасниками персональним комп’ютером

до 14 квітня

Організаційний комітет з прове-дення першого туру конкурсу

10.

Прийняття рішення про підсумки та визначення переможців першого туру Конкурсу

до 29 квітня

Організаційний комітет з прове-дення першого туру конкурсу

11.

Надання оргкомітетові другого туру Конкурсу копій всіх документів переможців, перед-бачених Порядком проведення конкурсу, разом з другим при-мірником оригіналу протоколу підведення підсумків та визначення переможців, а також копій завдань, виконаних переможцями першого туру

до 30 квітня

організаційний комітет з проведення першого туру конкурсу

Керівник апарату районної

державної адміністрації С.С.ПІДЛІСНИЙ