Про внесення змін до наказу Міністерства освіти І науки України від 22. 01. 2010 р. №30 у зв’язку з уточненням плану роботи Міністер - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Наказ №137 Про реалізацію в навчальних закладах соціально-просвітницького... 1 69.88kb.
Порядок вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених... 1 53.42kb.
Національний університет водного господарства та природокористування 3 445.55kb.
Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері... 1 20.65kb.
Наказ №552 Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів... 11 803.78kb.
Наказ №494 Про встановлення посадових окладів ( ставок заробітної... 1 295.08kb.
Наказ №1126 Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки... 1 22.07kb.
Порівняльна таблиця до наказу Міністерства інфраструктури «Про внесення... 1 151.96kb.
Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та... 1 19.48kb.
Наказ №374-од про проведення моніторингу якості загальної середньої... 1 46.53kb.
Чернігівська обласна державна адміністрація управління освіти І науки 1 94.01kb.
Наказ Національного агентства України з питань державної служби 3 453.08kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Про внесення змін до наказу Міністерства освіти І науки України від 22. 01. 2010 - сторінка №1/1
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
Від 29.03.2010 № 256

Про внесення змін до наказу

Міністерства освіти і науки України

від 22.01.2010 р. № 30

У зв’язку з уточненням плану роботи Міністерства освіти і науки на 2010 рік:

1. Внести зміни до наказу Міністерства освіти і науки від 22.01.2010 року № 30 „Про проведення розширеної підсумкової колегії Міністерства освіти і науки”.

1) пункт 1 викласти у такій редакції:

„1. Провести 22 квітня 2010 року на базі Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого (м. Харків) засідання розширеної підсумкової колегії Міністерства освіти і науки з питання: «Про підсумки діяльності вищих навчальних закладів у 2008/2009 навчальному році та основні завдання на 2009/2010 навчальний рік».»;

2) Внести зміни до складу робочої групи та плану заходів, що додаються.

2. Директору адміністративно-господарського департаменту (Ханюк В.А.) зробити відповідні відмітки у справах наказів.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Міністр Д.В. Табачник

Затверджено

наказ МОН

від 29.03.2010 року № 256


СКЛАД

робочої групи з підготовки до проведення розширеної підсумкової колегії


Суліма Є.М.

заступник Міністра освіти і науки, керівник робочої групи

Члени робочої групи

Бакіров В.С.ректор Харківського національного університету ім.В.Н.Каразіна, голова роди ректорів Харківського регіону

Болюбаш Я.Я.

директор департаменту вищої освіти

Бурлаков О.М.

голова Державної інспекції навчальних закладів України

Бондаренко С.І.

начальник відділу педагогічної освіти та освіти осіб з особливими потребами департаменту вищої освіти

Гамов В.Г.

голова Комітету фізичного виховання і спорту

Даниленко С.В.

директор департаменту економіки та фінансування

Коровайченко Ю.М.

заступник директора департаменту вищої освіти, начальник відділу природничої та технічної освіти департаменту вищої освіти

Костевська І.П.

головний спеціаліст сектору взаємодії з засобами масової інформації та зв’язків з громадськістю відділу апарата Міністра освіти і науки

Свіженко В.О.

директор департаменту науково-технологічного розвитку

Стиренко Л.М.

начальник управління бухгалтерського обліку та звітності

Сухолиткий О.С.

директор департаменту міжнародного співробітництва та європейської інтеграції

Тацій В.Я.

ректор Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого

Удод О.А.

директор Інституту інноваційних технологій і змісту освіти

Фоменко М.М.

начальник відділу моніторингу вищої освіти департаменту вищої освіти

Шовкалюк В.С.

директор департаменту інновацій та трансферу технологій


Затверджено

наказ МОН

від 29.03.2010 року № 256ПЛАН

заходів щодо підготовки і проведення розширеної підсумкової колегії
Міністерства освіти і науки№ з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальні

виконавці1

Підготувати і подати департаменту вищої освіти у друкованому та електронному вигляді відповідні матеріали до доповіді Міністра на засіданні колегії та пропозиції до проекту рішення колегії

до 5 квітня

Керівники структурних підрозділів міністерства, установ при міністерстві, вищих навчальних закладів

2

Підготувати:

  • проект доповіді на засіданні колегії;

  • проект рішення колегії

до 17


квітня

Суліма Є.М.

Болюбаш Я.Я.

Коровайченко Ю.М.

Свіженко В.О.

Шовкалюк В.С.

Сухолиткий О.С.

Даниленко С.В.

Удод О.А.

Бурлаков О.М.

Гамов В.Г.

Лікарчук І.Л.


3

Підготувати проекти порядку ведення та регламенту роботи колегії

до 15 квітня

Коровайченко Ю.М.

Кононенко О.Б.4

Підготувати аналітичні і роздаткові матеріали та забезпечити їх тиражування. Забезпечити придбання папок, канцтоварів для членів колегії та їх учасників

до 15 квітня

Болюбаш Я.Я.

Фоменко М.М.

Даниленко С.В.


5

Підготувати списки запрошених на засідання колегії представників центральних органів виконавчої влади, установ і відомств, вищих навчальних закладів

до 15 квітня


Коровайченко Ю.М.

Осика В.В.

Кукушкін К.М.


6

Підготувати звернення до Кабінету Міністрів України щодо надання дозволу на участь у засіданні колегії представників обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та листи-запрошення учасникам засідання підсумкової колегії

до 5 квітня

Бондаренко С.І.

Осика В.В.

Кукушкін К.М.


7

Створити умови для проведення засідання підсумкової колегії

22 квітня

Тацій В.Я.

Бакіров В.С.8

Забезпечити участь представників ЗМІ та проведення прес-конференції

22 квітня

Костевська І.П.


9

Підготувати кошторис витрат на проведення засідання колегії

до 5 квітня

Даниленко С.В.

Стиренко Л.М.Болюбаш Я.Я.