Про затвердження форм документів, що використовуються під час проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються до надання бе - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Наказ №1582/5 Про затвердження Переліку питань для тестування претендентів... 1 14.23kb.
Результати другого конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються... 1 112.01kb.
Конкурс адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної... 1 157.81kb.
Оголошення про проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються... 1 74.65kb.
Оголошення про проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються... 1 104.22kb.
Оголошення про проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються... 1 115.48kb.
Оголошення про проведення конкурсу адвокатів, які залучаються до... 1 102.1kb.
Наказ №1006/5 Про затвердження Плану заходів на виконання наказу... 1 52.94kb.
Оголошення про проведення конкурсу адвокатів, які залучаються до... 1 82.69kb.
Оголошення про проведення конкурсу адвокатів, які залучаються до... 1 95.8kb.
Оголошення про проведення конкурсу адвокатів, які залучаються до... 1 88.94kb.
Ричков П. А., д арх., проф 1 108.81kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Про затвердження форм документів, що використовуються під час проведення конкурсу - сторінка №1/1

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ


15.10.2012

м. Київ

N 1520/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 жовтня 2012 р. за N 1727/22039

Про затвердження форм документів, що використовуються під час проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги


Відповідно до Порядку і умов проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 N 1362 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.2012 N 915),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форми:

заяви претендента про участь у конкурсі з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги (додаток 1);

біографічної довідки претендента (додаток 2);

анкети претендента (додаток 3);

заяви члена конкурсної комісії про відсутність конфлікту інтересів та зобов'язання щодо нерозголошення результатів оцінювання претендентів (додаток 4);

заяви члена конкурсної комісії про наявність конфлікту інтересів (додаток 5);

оцінки претендента за результатами першого етапу конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги (додаток 6);

оцінки претендента за результатами другого етапу конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги (додаток 7);

оцінки претендента за результатами третього етапу конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги (додаток 8);

підсумкової оцінки претендента за результатами всіх етапів конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги (додаток 9).

2. Координаційному центру з надання правової допомоги (Вишневський А. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Ємельянову І. І.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

О. Лавринович

 


Додаток 1
до наказу Міністерства юстиції України
15.10.2012 N 1520/5


Голові комісії з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги
_____________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові голови комісії)
_____________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові претендента у
родовому відмінку)
який (яка) мешкає за адресою
_____________________________________
_____________________________________
тел. ___________________


ЗАЯВА
претендента про участь у конкурсі з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги


Прошу допустити мене до участі у конкурсі з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги, та у разі його проходження включити до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом / Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі на підставі договору (необхідне підкреслити).

До заяви додаю такі документи на ____ арк.:

копію сторінок паспорта громадянина України;

копію облікової картки платника податків;

копію свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю;

копію заповнених сторінок трудової книжки (якщо претендент не має трудової книжки, він повинен зазначити про це у заяві);

копію документів про освіту;

біографічну довідку;

анкету;

мотиваційний лист.Надаю згоду на обробку та використання моїх персональних даних під час проведення конкурсу та формування відповідних реєстрів адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу.

_________________
(дата)

___________________
(підпис претендента)

 


Додаток 2
до наказу Міністерства юстиції України
15.10.2012 N 1520/5


БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА ПРЕТЕНДЕНТА


_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові претендента у родовому відмінку)

Зайнятість

 

Громадянство і дата його набуття

 

Число, місяць і рік народження

 

Місце народження

 

Освіта

 

Спеціальність (напрям підготовки)

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень (кваліфікація)

 

Науковий ступінь, вчене звання

 

Володіння мовами

 

Нагороди, почесні звання

 

Рекомендації (зазначити прізвище, ім'я, по батькові та контактні дані осіб, які можуть їх надати)

 

Досвід адвокатської діяльності (номер, дата і місце видачі свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю)

 

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ


Період трудової діяльності
(місяць і рік початку і завершення)

Займана посада, найменування та адреса підприємства, установи, організації

 

 

 

 

 

 

____________
* Заповнюється у зворотному хронологічному порядку._________________
(дата)

___________________
(підпис претендента)

 


Додаток 3
до наказу Міністерства юстиції України
15.10.2012 N 1520/5


АНКЕТА ПРЕТЕНДЕНТА


_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові претендента у родовому відмінку)

1. Ви готові надавати безоплатну правову допомогу:

            на основі довгострокової цивільно-правової угоди (контракту) у визначеному сторонами (адвокатом і центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги) обсязі;

            на основі короткострокових цивільно-правових угод (договорів) на ведення окремих справ.


2. Територія (міста, райони), де Ви готові надавати безоплатну правову допомогу:

_____________________________________________________________________________________3. Чи готові Ви виїжджати на затримання у неробочий час, вихідні та святкові дні згідно з попередньо узгодженим з Вами, затвердженим і заздалегідь доведеним до Вас графіком чергування?

            так;

            ні


4. Який транспорт Ви плануєте переважно використовувати для виїзду на затримання?

            громадський транспорт;

            власний автомобіль


5. Чи є у Вас власний робочий кабінет або робоче місце у нежитловому приміщенні?

            так;

            ні

Якщо так, то в якому населеному пункті?

_____________________________________________________________________________________


6. Позначте усі види правової допомоги, у наданні яких маєте досвід:

  

складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру без здійснення захисту та представництва;

  

здійснення захисту у кримінальному провадженні;

  

представництво інтересів фізичних і юридичних осіб у судах під час здійснення цивільного судочинства;

  

представництво інтересів фізичних і юридичних осіб у судах під час здійснення адміністративного судочинства;

  

представництво інтересів фізичних і юридичних осіб, держави, органів державної влади, органів місцевого самоврядування в іноземних, міжнародних судових органах.

7. Зазначте про наявність фактів застосування до Вас дисциплінарних стягнень:

            так;

            ні

Зазначте також про наявність:  

заяв (скарг), за результатами яких було прийнято рішення про відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно Вас;

  

випадків порушення дисциплінарної справи стосовно Вас, коли за результатами її розгляду було прийнято рішення про її закриття;

  

випадків застосування до Вас дисциплінарного стягнення у вигляді попередження;

  

випадків зупинення дії свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю на строк до одного року;

  

випадків анулювання свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю.

8. Чи є Ви учасником адвокатського об'єднання?

            так;

            ні

Якщо так, якого?

_____________________________________________________________________________________


9. Чи залучені Ви до виконання укладених адвокатським об'єднанням або адвокатським бюро договорів про надання правової допомоги на договірних засадах?

            так;

            ні_________________
(дата)

___________________
(підпис претендента)

 


Додаток 4
до наказу Міністерства юстиції України
15.10.2012 N 1520/5


Голові комісії з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги
_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові голови комісії)


ЗАЯВА
члена конкурсної комісії про відсутність конфлікту інтересів та зобов'язання щодо нерозголошення результатів оцінювання претендентів


Підтверджую відсутність конфлікту інтересів та обставин, які можуть перешкоджати об'єктивному виконанню мною обов'язків члена комісії, та зобов'язуюсь не розголошувати результати оцінювання претендентів, що стали мені відомі під час проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Член
комісії
  

____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

/_________________________/
(підпис)

_________________
(дата)

 


Додаток 5
до наказу Міністерства юстиції України
15.10.2012 N 1520/5


Голові комісії з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги
_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові голови комісії)


ЗАЯВА
члена конкурсної комісії про наявність конфлікту інтересів


Заявляю про наявність конфлікту інтересів та обставин, які можуть перешкоджати об'єктивному виконанню мною обов'язків члена комісії, та беру самовідвід на період проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Член
комісії
  

____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

/_________________________/
(підпис)

_________________
(дата)

 


Додаток 6
до наказу Міністерства юстиції України
15.10.2012 N 1520/5


Оцінка претендента
________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
за результатами першого етапу конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги


N
з/п

Критерій оцінювання

Оцінка, балів
(відповідно до шкали оцінювання)

1.

Досвід адвокатської діяльності:
до одного року - 1 бал; від одного до двох років - 1,5 бала; від двох до трьох років - 2 бали; від трьох до п'яти років - 2,5 бала; від п'яти до семи років - 3 бали; від семи до десяти років - 3,5 бала; від десяти до п'ятнадцяти років - 4 бали; від п'ятнадцяти до двадцяти років - 4,5 бала; понад 20 років - 5 балів.

 

2.

Спеціалізація адвоката, що передбачає здійснення захисту у кримінальному провадженні, представництво інтересів фізичних і юридичних осіб у судах під час здійснення цивільного судочинства, представництво інтересів фізичних і юридичних осіб у судах під час здійснення адміністративного судочинства та/або представництво інтересів фізичних і юридичних осіб, держави, органів державної влади, органів місцевого самоврядування в іноземних, міжнародних судових органах:
за наявності досвіду складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру без здійснення захисту та представництва - 1 бал; за наявності досвіду надання одного з вказаних видів правової допомоги - 2 бали; двох видів - 3 бали; трьох видів - 4 бали; усіх вказаних видів - 5 балів.

 

3.

Наявність або відсутність заяв (скарг) щодо поведінки адвоката і застосування до нього протягом останніх трьох років дисциплінарних стягнень:
за відсутності заяв (скарг) щодо поведінки адвоката, які можуть бути підставою для дисциплінарної відповідальності, якщо адвокат не притягався до дисциплінарної відповідальності, - 5 балів; за наявності заяв (скарг), за результатами яких було прийнято рішення про відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката, якщо адвокат не притягався до дисциплінарної відповідальності, - 4 бали; за наявності випадків порушення дисциплінарної справи стосовно адвоката, коли за результатами її розгляду було прийнято рішення про її закриття, якщо адвокат не притягався до дисциплінарної відповідальності, - 3 бали; у разі застосування до адвоката дисциплінарного стягнення у вигляді попередження - 2 бали; у разі застосування до адвоката дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення дії свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю на строк до одного року - 1 бал.

 Члени комісії:

_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

/________________________________/
(підпис)

 

_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

/________________________________/
(підпис)

 

_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

/________________________________/
(підпис)__________________________
(дата проведення оцінювання)

 

 


Додаток 7
до наказу Міністерства юстиції України
15.10.2012 N 1520/5


Оцінка претендента
________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
за результатами другого етапу конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги


N
з/п

Критерій оцінювання

Оцінка
(від 0 до 5 балів)

1.

Повнота виконання претендентом тестового завдання:
середня оцінка за десятибальною шкалою менше 2 балів - 0 балів; від 2 до 3 балів - 0,5 бала; від 3 до 4 балів - 1 бал; від 4 до 5 балів - 1,5 бала; від 5 до 6 балів - 2 бали; від 6 до 7 балів - 2,5 бала; від 7 до 8 балів - 3 бали, від 8 до 8,5 балів - 3,5 бала; від 8,5 до 9,0 балів - 4 бали; від 9 до 9,5 балів - 4,5 бала; від 9,5 до 10 балів - 5 балів.

 Члени комісії:

_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

/________________________________/
(підпис)

 

_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

/________________________________/
(підпис)

 

_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

/________________________________/
(підпис)__________________________
(дата проведення оцінювання)

 

 


Додаток 8
до наказу Міністерства юстиції України
15.10.2012 N 1520/5


Оцінка претендента
________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
за результатами третього етапу конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги1


N
з/п

Критерій оцінювання

Оцінка
(від 0 до 5 балів)2

1.

Мотивація до надання безоплатної правової допомоги (з урахуванням змісту мотиваційного листа та відповідей на мотиваційні запитання тестового завдання)
(від 0 до 5 балів).

 

2.

Комунікабельність (від 0 до 5 балів)3.

 

3.

Емоційна врівноваженість (від 0 до 5 балів).

 

4.

Вміння претендента представити приклади надання ним правової допомоги
(від 0 до 5 балів)4.

 

Члени комісії:

_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

/________________________________/
(підпис)

 

_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

/________________________________/
(підпис)

 

_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

/________________________________/
(підпис)

__________________________
(дата проведення оцінювання)

 

____________
1 Оцінка виставляється на розсуд не менше ніж трьох членів комісії за умови наявності консенсусу між ними.

2 Ціна поділки шкали, що застосовується при оцінюванні, - 0,5 бала.

3 При оцінюванні також береться до уваги знання англійської мови та/або мов національних меншин.

4 Оцінка вище 2 балів може виставлятися лише за умови надання претендентом копій відповідних судових рішень; при оцінюванні комісією може бути враховано як перевагу наявність поданих претендентом рекомендацій інших адвокатів, адвокатських об'єднань або клієнтів.

 


Додаток 9
до наказу Міністерства юстиції України
15.10.2012 N 1520/5
Підсумкова оцінка претендента
________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
за результатами всіх етапів конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги1


Критерій оцінювання

Оцінка претендента, балів
(Оп)

Коефіцієнт питомої ваги критерію оцінювання
(Кпвк)

Оцінка претендента з урахуванням коефіцієнта питомої ваги критерію оцінювання, балів
(Оп х Кпвк)

1

2

3

4 (2 х 3)

Досвід адвокатської діяльності

 

0,33

 

Спеціалізація адвоката

 

0,12

 

Наявність або відсутність заяв (скарг) щодо поведінки адвоката і застосування до нього протягом останніх трьох років дисциплінарних стягнень

 

0,12

 

Повнота виконання претендентом тестового завдання

 

0,25

 

Мотивація до надання безоплатної правової допомоги

 

0,06

 

Комунікабельність

 

0,03

 

Емоційна врівноваженість

 

0,03

 

Вміння претендента представити приклади надання ним правової допомоги

 

0,06

 

Підсумкова оцінка претендента ( = Оп х Кпвк), балів2

 

 

 

Висновок членів комісії: рекомендований / не рекомендований (необхідне підкреслити)
для включення до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом / Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі на підставі договору (необхідне підкреслити)

Голова комісії

_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

/________________________________/
(підпис)

Секретар комісії

_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

/________________________________/
(підпис)

Члени комісії:

_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

/________________________________/
(підпис)

 

_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

/________________________________/
(підпис)

 

_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

/________________________________/
(підпис)

____________________
(дата)

 

 

____________
1 Підсумкова оцінка претендента обчислюється таким чином:

у графі "Оцінка претендента" (Оп) навпроти відповідних критеріїв оцінювання проставляються оцінки за результатами всіх етапів конкурсу;

обчислюються оцінки претендента з урахуванням коефіцієнтів питомої ваги критеріїв оцінювання (Оп х Кпвк), для чого оцінка претендента (Оп) за кожним критерієм множиться на відповідний коефіцієнт питомої ваги (Кпвк);

обчислюється підсумкова оцінка претендента, яка дорівнює сумі всіх оцінок претендента, обчислених з урахуванням відповідних коефіцієнтів питомої ваги критеріїв.2 Обраховується з точністю до чотирьох знаків після коми.

____________