Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Чернігівська обласна державна адміністрація управління освіти І науки... 1 24.47kb.
Про затвердження Плану заходів відділу освіти райдержадміністрації... 1 151.73kb.
Наказ №311 Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки... 1 86.66kb.
Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді... 1 85.87kb.
Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді... 1 82.61kb.
Про затвердження плану заходів головного управління освіти і науки... 1 75.5kb.
Про внесення змін до наказу Міністерства освіти І науки України від 22. 1 52.48kb.
Наказ №283 Про затвердження плану заходів до 70-х роковин трагедії... 1 38.92kb.
Про інструктивно-методичні матеріали "Безпечне проведення занять... 1 268.6kb.
Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки щодо розвитку... 1 152.58kb.
Розпорядження " 12 " 04 2012 р. №241-р Пр о затвердження плану заходів... 1 91.73kb.
Інвестиційний паспорт 1 196.31kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки - сторінка №1/3
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ

№ 390 від 29 березня 2013 року


Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки
з виконання Національного плану дій на 2013 рік щодо
впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки
"Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава"
З метою забезпечення виконання заходів, визначених Національним планом дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013 року № 128, відповідно до Плану організації виконання Указу Президента України, схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року протоколом № 20 та на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 березня 2013 р. № 125 "Про організацію проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи в процесі виконання Національного плану дій на 2013 рік", наказую:

1. Затвердити План заходів Міністерства освіти і науки з виконання Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» (далі – План заходів) в межах компетенції Міністерства (додаток 1).

2. Керівникам структурних підрозділів Міністерства, Державної служби інтелектуальної власності України (Ковіня М. В.), Державної інспекції навчальних закладів України (Гончаренко М. Ф.), Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України (Семиноженко В. П.), Міністрові освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки, молоді та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, директору Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О.А.), директору Українського центру оцінювання якості освіти (Зайцева І. П.):

2.1. Забезпечити виконання у встановлені строки заходів, передбачених розділом "IV. Реформа освіти та розвиток науково-технічної сфери" Національного плану дій на 2013 рік та в межах компетенції виконання заходів інших напрямів Національного плану дій на 2013 рік, де МОН, як центральний орган виконавчої влади, визначено головним виконавцем або співвиконавцем.

2.2. Розробляти законопроекти, проекти Указів Президента України та актів Кабінету Міністрів України, передбачені Планом заходів, погоджувати їх із заінтересованими органами (погодження таких проектів актів здійснюється протягом п’яти днів з моменту надходження) та подавати їх в установленому порядку Кабінету Міністрів України до 10 числа місяця, визначеного Планом заходів.

2.3. Забезпечити подання керівнику напряму реформ "Реформа освіти та розвиток науково-технічної сфери" (Табачник Д. В.) (копія - Міністерству економічного розвитку і торгівлі України) інформації про стан виконання Національного плану дій та пропозицій про зняття заходів з контролю разом з інформацією, яка підтверджує їх виконання в повному обсязі, та у разі потреби – пропозиції про перенесення строку виконання заходів разом із обґрунтуванням щодо визначення нового строку їх виконання до 1 числа місяця, що настає за звітним.

2.4. Відповідальним за виконання пунктів Національного плану дій на 2013 рік, відповідно до компетенції, подавати щомісячно до 27 числа інформацію про стан виконання Плану заходів до відділу координації роботи з виконання Національного плану дій Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Тарнавська С.С.) згідно встановлених форм (додаток 2) у паперовому вигляді, електронний варіант надсилати на електронну адресу: natplan@mon.gov.ua.

3. Керівникам структурних підрозділів Міністерства, Державної служби інтелектуальної власності України (Ковіня М.В.), Державної інспекції навчальних закладів України (Гончаренко М.Ф.), Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України (Семиноженко В. П.), директору Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О.А.), директору Українського центру оцінювання якості освіти (Зайцева І. П.):

3.1. Забезпечити виконання у встановлені строки заходів, передбачених Планом проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи в процесі виконання Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" (додаток 3).

3.2. Відповідальним за виконання пунктів Національного плану дій на 2013 рік, відповідно до компетенції, подавати щомісячно до 30 числа інформацію про стан виконання Плану інформаційно-роз’яснювальної роботи в процесі виконання Національного плану дій на 2013 рік до відділу взаємодії з засобами масової інформації (Костевська І. П.) згідно зі встановленою формою (додаток 4) у паперовому вигляді, електронний варіант надсилати на електронну адресу: press@mon.gov.ua.

4. Начальнику відділу координації роботи з виконання Національного плану дій (Тарнавська С.С.) забезпечити подання щомісяця Міністерству економічного розвитку і торгівлі України узагальненої інформації про стан виконання заходів, передбачених напрямом "IV. Реформа освіти та розвиток науково-технічної сфери" Національного плану на 2013 рік та пропозицій про зняття заходів з контролю разом з інформацією, яка підтверджує їх виконання, та у разі потреби – пропозиції про перенесення строку виконання заходів разом із обґрунтуванням щодо визначення нового строку їх виконання до 4 числа місяця, що настає за звітним.

5. Начальнику відділу взаємодії з засобами масової інформації (Костевська І. П.) забезпечити подання щомісяця до Кабінету Міністрів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України узагальненої інформації про стан виконання заходів, передбачених Планом заходів з організації проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи в процесі виконання Національного плану дій на 2013 рік до 10 числа місяця, що настає за звітним.

6. Відповідальність за своєчасність та достовірність інформації, що подається до відділу координації роботи з виконання Національного плану дій Інституту інноваційних технологій і змісту освіти та відділу взаємодії з засобами масової інформації, покладається на керівників структурних підрозділів Міністерства та керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки України.

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.


Міністр Д.В. Табачник

Додаток 1

до наказу Міністерства освіти і науки України

від 29.03.2013 р. № 390План заходів Міністерства освіти і науки

з виконання Національного плану дій на 2013 рік

щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки

"Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава"


з\п

з/п

Нац. плану

Мета

Зміст завдання та заходи

Відповідальний за виконання

Строк виконання

Індикатор виконання

Відповідальний за виконання по Міністерству освіти і науки та ЦОВВ

І. РЕФОРМА ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ

Удосконалення управління державними фінансами

1

2

Запровадження ефективного державного стратегічного планування

2.6. Скорочення кількості та укрупнення державних цільових програм

Прем'єр-міністр України,

Мінекономрозвитку України,

інші центральні органи виконавчої влади


грудень

зменшення не менше ніж на 20 % порівняно з 2012 роком кількості державних цільових програм

Даниленко С.В.,

керівники структурних підрозділів МОН, Удод О.А., Семиноженко В.П.Реформа міжбюджетних відносин

2

5

Підвищення ефективності видатків місцевих бюджетів

5.1. Запровадження програмно-цільового методу бюджетування на рівні місцевих бюджетів, у тому числі:

5.1.4. Удосконалення нормативно-правової та методологічної бази щодо застосування програмно-цільового методу на рівні місцевих бюджетів з урахуванням результатів проведення експерименту

Мінфін України, Міністерство освіти і науки України,

МОЗ України, Мінсоцполітики України, Мінкультури Українилистопад

прийняття актів з удосконалення нормативно-правової та методологічної бази щодо застосування програмно-цільового методу на рівні місцевих бюджетів

Даниленко С.В.,

Єресько О.В.

(відповідно до компетенції)
ІІ. РОЗВИТОК ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ

Збільшення обсягу надання фінансових послуг з одночасним зниженням рівня ризиків фінансової системи

3

13

Реформування системи захисту прав споживачів на ринках фінансових послуг

13.1. Підвищення ступеня відповідності вітчизняної системи захисту прав споживачів фінансових послуг загальним принципам захисту прав споживачів фінансових послуг Організації економічного співробітництва та розвитку

13.1.1. Реалізація положень Стратегії реформування системи захисту прав споживачів на ринках фінансових послуг на 2012 – 2017 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2012 року № 867-р

Прем'єр-міністр України, Мінекономрозвитку України, Мінсоцполітики України, Держспоживінспек-ція України, Нацкомфінпослуг, НКЦПФР, Національний банк України (за згодою), Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, Міністерство освіти і науки України, Держкомтелерадіо України, Мінфін України

протягом року (відповідно до строків, визначених Планом заходів щодо реалізації зазначеної Стратегії)

виконання запланованих на 2013 рік заходів, визначених Планом заходів щодо реалізації Стратегії реформування системи захисту прав споживачів на ринках фінансових послуг на 2012 – 2017 роки

Удод О.А.,

Єресько О.В.,

Супрун В.В.,

Коровайченко Ю.М.


III. РЕФОРМА МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Реалізація реформи медичного обслуговування на загальнодержавному рівні (крім пілотних регіонів)

4

27

Підготовка до модернізації вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги

27.1. Видання Кабінетом Міністрів України акта щодо порядку проведення інвентаризації обладнання в державних і комунальних закладах охорони здоров'я, що надають вторинну (спеціалізовану) і третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу (із визначенням якісного стану, інтенсивності використання такого обладнання тощо)

МОЗ України, Мінінфраструктури України, інші центральні органи виконавчої влади,

Національна академія медичних наук України (за згодою)квітень

видання акта Кабінету Міністрів України, зазначеного у підпункті 27.1

Удод О.А.

5

27.2. Проведення інвентаризації обладнання в державних і комунальних закладах охорони здоров'я, що надають вторинну (спеціалізовану) і третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу (із визначенням якісного стану, інтенсивності використання такого обладнання тощо)

МОЗ України, Мінінфраструктури України, інші центральні органи виконавчої влади,

Національна академія медичних наук України (за згодою),

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні та Севастопольська міська державні адміністрації


серпень

підготовка звіту МОЗ України

Удод О.А.

6

31

Поліпшення кадрового забезпечення закладів охорони здоров'я

31.1. Затвердження примірного положення про територіальний навчально-тренінговий центр сімейної медицини

МОЗ України, Міністерство освіти і науки України

березень

видання акта з питання, зазначеного у підпункті 31.1

Коровайченко Ю. М.


IV. РЕФОРМА ОСВІТИ ТА РОЗВИТОК НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ СФЕРИ

Удосконалення системи управління освітою

7

34

Проведення єдиної освітньої політики, забезпечення наступності між рівнями освіти

34.1. Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про вищу освіту" (нова редакція), що сприятиме інтеграції України до Європейського простору вищої освіти відповідно до принципів Болонського процесу

Прем'єр-міністр України,

Міністерство освіти і науки Україничервень

прийняття Закону України, зазначеного у підпункті 34.1

Коровайченко Ю.М.


8

34.2. Затвердження типових штатних нормативів для вищих навчальних закладів І–ІІ та ІІІ–ІV рівнів акредитації

Міністерство освіти і науки України

серпень

видання акта з питання, зазначеного у підпункті 34.2

Даниленко С.В.,

Коровайченко Ю.М.

9

34.3. Спрощення форм та кількості документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах І–IV рівнів акредитації

Міністерство освіти і науки України

липень

скорочення і вдосконалення документообігу у вищих навчальних закладах

Коровайченко Ю.М.


10

34.4. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури розпорядження вищими навчальними закладами коштами за принципом фінансової самостійності

Прем'єр-міністр України,

Міністерство освіти і науки України,

Мінекономрозвитку України,

Мінфін Українигрудень

прийняття Закону України з питань, зазначених у підпункті 34.4

Даниленко С.В.,

Коровайченко Ю.М.


11

34.5. Продовження формування єдиного освітнього простору шляхом передачі (з урахуванням специфіки підготовки фахівців) в управління Міністерства освіти і науки України вищих навчальних закладів державної форми власності, що перебувають в управлінні інших центральних органів виконавчої влади

Прем'єр-міністр України,

Міністерство освіти і науки Українипротягом року

передача в управління Міністерства освіти і науки України 90 % вищих навчальних закладів, що перебувають в управлінні інших центральних органів виконавчої влади

Коровайченко Ю.М.


12

35

Модернізація мережі навчальних закладів

35.1. Здійснення заходів щодо подальшого розширення мережі дошкільних, оптимізації загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів з урахуванням необхідності підвищення якості та доступності освіти

Міністерство освіти і науки України, Держстат України,

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська

міські державні адміністрації


протягом року

збільшення мережі дошкільних навчальних закладів додатково на 50 закладів різних типів та форм власності оптимізація мережі навчальних закладів відповідно до методики створення освітніх округів

Єресько О.В.,

Супрун В.В.,

Коровайченко Ю.М.

13

35.2. Проведення аналізу стану дошкільної та загальної середньої освіти в Україні, підготовка середньострокового прогнозу потреби в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах у регіональному розрізі

липень

звіт підготовлено та розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України

Єресько О.В.


14

35.3. Розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про дошкільну освіту" щодо типів дошкільних навчальних закладів

Прем'єр-міністр України,

Міністерство освіти і науки Українигрудень

прийняття Закону України, зазначеного у підпункті 35.3

Єресько О.В.


15

35.4. Утворення укрупнених регіональних вищих навчальних закладів державної форми власності

Прем'єр-міністр України,

Міністерство освіти і науки Українипротягом року

видання актів з питань, зазначених у підпункті 35.4

Коровайченко Ю.М.


Забезпечення доступності, підвищення якості та конкурентоспроможності освіти

16

36

Забезпечення якості та доступності освіти

36.1. Розроблення проекту Закону України про післядипломну освіту

Міністерство освіти і науки України

грудень

подання проекту Закону України, зазначеного у підпункті 36.1, на розгляд Кабінету Міністрів України

Коровайченко Ю.М.


17

36.2. Видання акта про внесення змін до Положення про дистанційне навчання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 січня 2004 року № 40 (нова редакція)

Міністерство освіти і науки України

травень

видання акта, зазначеного у підпункті 36.2

Коровайченко Ю.М.


18

36.3. Внесення змін до Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 року № 978, щодо можливості прийняття рішення про акредитацію напряму підготовки, спеціальності з певними умовами (застереженнями)

Прем'єр-міністр України,

Міністерство освіти і науки Українижовтень

видання акта Кабінету Міністрів України з питання, зазначеного у підпункті 36.3

Якименко О.В.,

Коровайченко Ю.М.,

Супрун В.В.


19

36.4. Затвердження вимог до здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі рівня бакалавра з іншої галузі знань

Міністерство освіти і науки України

травень

видання акта з питання, зазначеного у підпункті 36.4

Коровайченко Ю.М.


20

36.5. Видання акта Кабінету Міністрів України щодо участі в міжнародних оцінках якості освіти TIMSS, PISA, PIRLS

Прем'єр-міністр України, Міністерство освіти і науки України

березень

видання акта Кабінету Міністрів України, зазначеного у підпункті 36.5

Єресько О.В.,

Зайцева І. П.


21

36.6. Видання акта про внесення змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010 року № 930, щодо атестації керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів

Міністерство освіти і науки України

серпень

видання акта, зазначеного у підпункті 36.6

Єресько О.В.,

Супрун В.В.,

Гончаренко М.Ф.

22

37

Переорієнтація навчальних планів на збільшення частини практичного навчання

37.1. Удосконалення Методичних рекомендацій щодо розроблення Державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій на основі компетентнісного підходу, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26 квітня 2012 року № 522

Міністерство освіти і науки України

травень

видання акта з питання, зазначеного у підпункті 37.1

Супрун В.В.,

Удод О.А.


23

37.2. Розроблення за участю роботодавців та затвердження 10 стандартів вищої освіти, 46 стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій

Міністерство освіти і науки України

листопад

затвердження не менш як 10 стандартів вищої освіти, 46 стандартів професійно-технічної освіти

Супрун В.В.,

Коровайченко Ю.М.


Підвищення ефективності формування державного замовлення та фінансування освіти

24

38

Вдосконалення порядку формування та розміщення державного замовлення

38.1. Затвердження методики складання середньострокового прогнозу потреби у фахівцях та робітничих кадрах на ринку праці

Мінекономрозвитку України,

Міністерство освіти і науки України, Мінсоцполітики України, Мінфін Україниберезень

видання акта з питання, зазначеного у підпункті 38.1

Коровайченко Ю.М.,

Даниленко С.В.

25

38.2. Затвердження порядку формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів

Прем'єр-міністр України, Мінекономрозвитку України, Міністерство освіти і науки України, Мінсоцполітики України, Мінфін України

березень

видання акта з питання, зазначеного у підпункті 38.2

Коровайченко Ю.М.,

Супрун В.В.,

Якименко О.В.


26

38.3. Затвердження порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців з урахуванням нормативів вартості підготовки одного кваліфікованого робітника, фахівця, аспіранта, докторанта та кращих показників конкурсних балів абітурієнтів вищих навчальних закладів за результатами вступної кампанії

Прем'єр-міністр України,

Міністерство освіти і науки України, Мінекономрозвитку України,

Мінфін України


квітень

видання акта з питання, зазначеного у підпункті 38.3

Коровайченко Ю.М.,

Некраса І.А.


27

39

Підвищення ефективності фінансування навчальних закладів

39.1. Розроблення та затвердження методики розрахунків середньої вартості підготовки одного кваліфікованого робітника, фахівця, аспіранта, докторанта

Прем'єр-міністр України, Міністерство освіти і науки України, Мінсоцполітики України, Мінфін України, Мінекономрозвитку України

березень

видання акта з питання, зазначеного у підпункті 39.1

Коровайченко Ю.М.


28

39.2. Підготовка нормативно-правових актів щодо приведення у відповідність із європейськими стандартами норм навчального навантаження викладачів вищих навчальних закладів, збільшення показника кількості студентів на одного викладача до 18

Міністерство освіти і науки України, Мінфін України,

Мінекономрозвитку Українигрудень

видання актів з питань, зазначених у підпункті 39.2

Коровайченко Ю. М.,

Даниленко С.В.


29

39.3. Підготовка нормативно-правового акта щодо нормативного врегулювання діяльності централізованих бухгалтерій, груп господарського обслуговування (типове положення з визначенням функцій, статусу, джерел фінансування)

Мінфін України, Міністерство освіти і науки України, Мінкультури України, МОЗ України

листопад

видання акта з питання, зазначеного у підпункті 39.3

Шарманська С.О.,

Даниленко С.В.


Розвиток науки та інноваційної діяльності, підвищення конкурентоспроможності національної економіки

30

40

Підвищення ефективності наукової та науково-технічної діяльності

40.1. Удосконалення системи державної фінансової підтримки наукової і науково-технічної діяльності


40.1.1. Удосконалення порядку формування і виконання замовлення на проведення фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та виконання науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету в частині розмежування процедури для наукових досліджень і розробок, що виконуються в рамках основної діяльності бюджетних наукових установ, та тих, що виконуються на основі конкурсного відбору

Прем'єр-міністр України,

Міністерство освіти і науки України, Держінформнауки України, Національна академія

наук України (за згодою),

Мінфін України, Мінекономрозвитку Українипротягом року

видання відповідного акта Кабінету Міністрів України

Якименко О.В.,

Семиноженко В.П.


31

40.1.2. Розроблення проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" щодо реформування системи фінансування та управління науковою і науково-технічною діяльністю

Прем'єр-міністр України, Міністерство освіти і науки України, Держінформнауки України, Національна академія наук України та національні галузеві академії наук України (за згодою)

протягом року

подання до Верховної Ради України проекту Закону України, зазначеного у підпункті 40.1.2

Якименко О.В.,

Семиноженко В.П.


32

40.1.3. Реалізація положень Концепції реформування системи фінансування та управління науковою і науково-технічною діяльністю, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2012 року № 780-р


Прем'єр-міністр України, Міністерство освіти і науки України, Держінформнауки України, Національна академія наук України та національні галузеві академії наук України (за згодою)

протягом року

створення умов для підвищення ефективності використання бюджетних коштів у сфері науки і науково-технічної діяльності, а також залучення у зазначену сферу коштів приватного сектору

Семиноженко В.П.,

Якименко О.В.


33

41

Розвиток сфери інноваційної діяльності

41.1. Удосконалення законодавчого регулювання відносин в інноваційній сфері


41.1.1. Супроводження проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про інноваційну діяльність" (нова редакція), що передбачає дерегуляцію інноваційної діяльності

Прем'єр-міністр України,

Міністерство освіти і науки України,

Держінформнауки України


протягом року

прийняття Закону

України, зазначеного у

підпункті 41.1.1


Якименко О.В.,

Семиноженко В.П.


34

41.1.2. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій" (нова редакція), передбачивши, зокрема, створення умов для комерціалізації технологій, спрощення діяльності, зменшення дозвільних процедур та дерегуляцію

Прем'єр-міністр України,

Міністерство освіти і науки України,

Держінформнауки України


листопад

прийняття Закону

України, зазначеного у

підпункті 41.1.2


Якименко О.В.,

Семиноженко В.П.


35

41.1.3. Затвердження концепції функціонування державного фонду підтримки пріоритетних інноваційних проектів та державної фінансової інноваційної установи

Прем'єр-міністр України, Міністерство освіти і науки України, Мінекономрозвитку України, Мінфін України, Держінформнауки України

травень

видання акта Кабінету Міністрів України з питання, зазначеного у підпункті 41.1.3

Якименко О.В.,

Семиноженко В.П.

.


V. РЕФОРМА СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

Реформування системи соціальної підтримки та послуг

36

49

Реформування системи соціальних послуг

49.2. Розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України щодо внесення змін до Закону України "Про державні соціальні стандарти та державні гарантії" щодо уточнення термінології стосовно державних соціальних стандартів

Прем'єр-міністр України, Мінсоцполітики України, Мінфін України,

Мінекономрозвитку України, МОЗ України, Міністерство освіти і науки України, Міністерство молоді та спорту України, Мінкультури Українижовтень

прийняття Закону, зазначеного в підпункті 49.2

Удод О.А.,

Даниленко С.В.


Реформування системи захисту прав дітей, які потребують державної підтримки, та сімейної політики


наступна сторінка >>