Про затвердження плану заходів щодо запобігання і протидії корупції на 2013 рік - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Про затвердження плану заходів щодо запобігання проявам корупції... 1 111.13kb.
Про затвердження плану заходів щодо запобігання проявам корупції... 1 13.72kb.
Про затвердження плану заходів щодо запобігання проявам корупції... 1 146.96kb.
Про затвердження плану заходів щодо запобігання проявам корупції... 1 138.85kb.
Про затвердження плану заходів щодо запобігання проявам корупції... 1 171.44kb.
Про затвердження плану заходів щодо запобігання проявам корупції... 1 172.43kb.
Про затвердження плану заходів щодо запобігання проявам корупції... 1 14.48kb.
Наказ №329 Про затвердження Плану заходів із запобігання проявам... 1 111.89kb.
Наказ №191 Про затвердження плану заходів щодо запобігання та протидії... 1 145.04kb.
Наказ №397 Про затвердження Плану заходів щодо запобігання і протидії... 1 104.48kb.
Наказ №573 Про затвердження плану заходів Держкомветмедицини на 2010... 1 86.8kb.
Положення про Організаційний комітет з проведення II туру Всеукраїнського... 1 44.57kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Про затвердження плану заходів щодо запобігання і протидії корупції на 2013 рік - сторінка №1/1


У
КРАЇНА


БОРЩІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
23 січня 2013 року № 21-од
Про затвердження плану заходів

щодо запобігання і протидії

корупції на 2013 рік
Відповідно до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року «Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 20112015 роки», розпоряджень голови обласної державної адміністрації від 29 грудня 2011 року № 1096 "Про організацію виконання в області Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки" та районної державної адміністрації від 19.01.2012 № 24 "Про організацію виконання в районі Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки", з метою активізації роботи щодо реалізації державної антикорупційної політики
ЗОБОВ’ЯЗУЮ:
1. Затвердити план заходів щодо запобігання та протидії корупції на 2013 рік (далі – план заходів), що додається.

2. Структурні підрозділи районної державної адміністрації, забезпечити неухильне виконання плану заходів.

3. Виконавцям плану заходів про хід його виконання інформувати сектор контролю апарату райдержадміністрації до 15 січня 2014 року.

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.Голова районної державної

адміністрації Я.І.ВЕРХОЛА

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

районної державної адміністрації

23.01.2013 № 21-од
ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо запобігання і протидії корупції на 2013 рік

 
з/п

Назва заходу

Виконавці

Термін   виконання

1.

Забезпечувати участь відповідальних працівників адміністрації у навчаннях з питань  запобігання і протидії проявам корупції на державній службі.

Відділ організаційно- кадрової роботи апарату райдержадміністрації, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації


Протягом року

2.

Забезпечувати державним службовцям необхідні умови і гарантії щодо їх службової діяльності, з метою підвищення особистої незалежності та відповідальності.


Керівництво райдержадміністрації

Протягом року

3.

Розмістити на офіційному веб-сайті райдержадміністрації телефони “гарячої лінії” правоохоронних органів та Тернопільської обласної державної адміністрації для повідомлення громадянами інформації щодо вчинення корупційних діянь посадовими особами адміністрації.

Відділ юридичного забезпечення, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи та сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та ЗМІ апарату райдержадміністрації

лютий 2013 року

4.

Забезпечувати якісний добір і розстановку кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору, їх об'єктивну атестацію, а також вживати заходів щодо запобігання, виявлення та усунення конфлікту інтересів. 

Керівництво райдержадміністрації,

керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, відділ організаційно- кадрової роботи апарату райдержадміністраціїПротягом року

 

5. 


 


Згідно з вимогами Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» забезпечувати подання новоприйнятими державними службовцями відомостей щодо працюючих близьких осіб у структурних підрозділах Борщівської райдержадміністрації та подальшу регулярну актуалізацію такої інформації стосовно близьких осіб уже працюючих державних службовців.

Відділ організаційно- кадрової роботи апарату райдержадміністрації, керівники та працівники структурних підрозділів райдержадміністрації

Протягом року

6.

Вживати заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та сприяти його усуненню, а також виявляти сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності державних службовців.

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, відділ організаційно- кадрової роботи апарату райдержадміністрації

Протягом року

7.

Аналізувати скарги та звернення громадян, у яких вбачаються порушення з корупційними ризиками працівниками райдержадміністрації, що надходять від громадян та юридичних осіб. Отримані результати розглядати на нарадах з відповідними висновками та рекомендаціями. 

Відділ юридичного забезпечення, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації

Потягом року

(у разі надходження скарг та звернень)8.

Забезпечувати розміщення результатів аналізу скарг та звернень громадян у порядку, встановленому законодавством України, для висвітлення на офіційному ВЕБ - сайті РДА з метою запровадження дієвого механізму зворотного зв’язку з громадськістю щодо повідомлень про факти вчинення корупційних правопорушень працівниками Голосіївської райдержадміністрації. 

Відділ юридичного забезпечення, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи, сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та ЗМІ апарату райдержадміністрації, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації

Протягом року

(у разі надходження скарг та звернень)9.

Забезпечити попередження усіх осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження, встановлені Законами України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції".

Відділ організаційно- кадрової роботи апарату райдержадміністрації


Протягом року

10.

Забезпечити своєчасне подання державними службовцями Борщівської райдержадміністрації декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2012 рік.

Відділ організаційно- кадрової роботи апарату райдержадміністрації

 


До 1 квітня

2013 року11.

Постійно ознайомлювати та роз'яснювати новели  діючого антикорупційного законодавства.

Відділи юридичного забезпечення, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи, організаційно- кадрової роботи апарату, структурні підрозділи райдержадміністрації

Протягом року

12.

Організовувати проведення семінарських занять з питань запобігання та протидії проявам корупції і дотримання етики поведінки державного службовця з працівниками райдержадміністрації, зокрема, новопризначеними.

Відділи юридичного забезпечення, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи, організаційно- кадрової роботи апарату, структурні підрозділи райдержадміністрації

Протягом року

13.

Надавати суб’єктам звернення до райдержадміністрації своєчасно, достовірну, в повному обсязі інформацію, яка підлягає наданню відповідно до Законів України «Про доступ до публічної інформації» та «Про засади запобігання і протидії корупції".

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації

 

 Протягом року

14.

З метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення або невиконання вимог закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», організовувати, за наявності підстав, проведення службових розслідувань, у порядку визначеному діючим законодавством.

Відділ організаційно- кадрової роботи апарату райдержадміністрації

 


Протягом року


15.

Забезпечувати в межах своєї компетенції своєчасне оновлення інформації на офіційному  ВЕБ – сайті райдержадміністрації, необхідної для отримання адміністративних послуг.

Відділ видачі дозвільних документів,

керівники структурних підрозділів райдержадміністраціїПротягом року

16.

Забезпечувати інформування правоохоронних органів, у разі виявлення випадків порушення антикорупційного законодавства при виконанні державними службовцями своїх посадових обов'язків.

Посадові особи райдержадміністрації

 


Протягом року

17.

Забезпечувати інформування громадськості через друковані засоби масової інформації, офіційний ВЕБ - сайт райдержадміністрації про негативний вплив корупції на авторитет державної влади і суспільства в цілому та кроки держави щодо зменшення рівня корупції.

Відділ юридичного забезпечення, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації

Протягом року

18.

Забезпечувати доступ громадськості для ознайомлення з проектами та прийнятими нормативно - правовими актами.

Керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації (розробники нормативно-правових актів) та сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та ЗМІ апарату райдержадміністрації

Протягом року

19.

Надавати відділу юридичного забезпечення, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату райдержадміністрації інформацію про райдержадміністрації, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень при отриманні повідомлення від правоохоронного органу або рішення суду.

Відділ організаційно- кадрової роботи апарату райдержадміністрації, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації

 


Протягом року

20.

Забезпечити підготовку проекту Плану заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень на 2014 рік.

Відділ юридичного забезпечення, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації

До 28 грудня 2013 року


 
 

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                      В.П.ЛЮБІНСЬКИЙ