Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію та капітальн - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Розпорядження голови районної державної адміністрації 17. 12. 1 69.86kb.
Розпорядження від 18 грудня 2012 року №713 Про внесення змін та доповнень... 1 52.55kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 19. 12. 1 35.26kb.
Постанова від 5 березня 2007 р. N 374 Київ 1 47.99kb.
Про затвердження Порядку та умов надання у 2012 році субвенції з... 1 25.18kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 18. 12. 1 29.1kb.
Про затвердження Порядку та умов надання у 2012 році субвенції з... 1 26.23kb.
Розпорядження голови облдержадміністрації 28 лютого 2013 року №67 1 89.47kb.
Про затвердження Порядку та умов надання у 2012 році субвенції з... 1 24.66kb.
Про встановлення мінімальних норм забезпечення населення твердим... 1 20.62kb.
Розпорядження голови райдержадміністрації від 28 квітня 2012 року... 1 66.63kb.
Департамент освіти, молоді та спорту 1 44.3kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим - сторінка №1/1
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 19 січня 2011 р. № 52

Київ


Про затвердження Порядку та умов надання

субвенції з державного бюджету місцевим

бюджетам на будівництво, реконструкцію

та капітальний ремонт вулиць і доріг

комунальної власності у населених пунктах

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету

місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт

вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, що додаються.

Прем’єр-міністр України М. АЗАРОВ

Інд.59

ЗАТВЕРДЖЕНОпостановою Кабінету Міністрів України

від 19 січня 2011 р. № 52

ПОРЯДОК ТА УМОВИ

надання субвенції з державного бюджету

місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію

та капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної

власності у населених пунктах

1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання субвенції з

державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію та

капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених

пунктах (далі — субвенція).

2. Головним розпорядником субвенції та відповідальним виконавцем

бюджетної програми є Укравтодор.

3. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та

Севастопольська міські держадміністрації забезпечують протягом трьох

робочих днів з дня внесення змін до місцевих бюджетів подання

Укравтодору копій рішень, у яких визначені відповідні розпорядники

коштів місцевих бюджетів.

4. Одержувачами субвенції є служби автомобільних доріг в Автономній

Республіці Крим, областях та м. Севастополі, що є замовниками робіт з

будівництва, реконструкції та капітального ремонту вулиць і доріг

комунальної власності у населених пунктах в Автономній Республіці Крим,

областях, мм. Києві та Севастополі (далі — замовники робіт).

5. Субвенція спрямовується у першочерговому порядку на об’єкти, що:

безпосередньо задіяні до підготовки та проведення в Україні фінальної

частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу;

мають ступінь будівельної готовності більш як 70 відсотків, потребують

завершення розпочатих у 2009—2010 роках робіт та будуть введені в

експлуатацію у поточному році;

мають визначальне соціально-економічне значення для забезпечення

функціонування транспорту в населених пунктах;

мають затверджену в установленому порядку проектно-кошторисну

документацію.

6. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та

Севастопольська міські держадміністрації подають у двотижневий строк

після набрання чинності цими Порядком та умовами Укравтодору і

Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо формування переліку

об’єктів будівництва, реконструкції та капітального ремонту вулиць і

доріг комунальної власності у населених пунктах (далі — перелік) за

формою згідно з додатком, підготовлені з урахуванням вимог, установлених

цими Порядком та умовами, і фактичного обсягу надходжень від сплати у

2010 році податку з власників транспортних засобів та інших самохідних

машин і механізмів.

Укравтодор аналізує такі пропозиції та подає у тижневий строк в

установленому порядку на затвердження Кабінету Міністрів України перелік

із зазначенням обсягу субвенції у розрізі адміністративно-територіальних

одиниць.

У разі потреби до переліку можуть бути внесені зміни у порядку,

встановленому для його затвердження.

7. Роботи з будівництва та реконструкції вулиць і доріг комунальної

власності у населених пунктах за рахунок субвенції виконуються

відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва,

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001

р. № 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374).

8. Визначення виконавців робіт з будівництва, реконструкції та

капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених

пунктах і укладення з ними відповідних договорів здійснюються

замовниками робіт з урахуванням вимог Закону України “Про здійснення

державних закупівель”.

9. Державна казначейська служба перераховує субвенцію відповідно до

Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з

надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного

бюджету, в обсягах, визначених розписом державного бюджету.

10. Територіальні органи Державної казначейської служби перераховують

субвенцію на рахунки, відкриті замовниками робіт у зазначених органах,

для здійснення передбачених у відповідних бюджетах видатків на підставі

розподілів відкритих бюджетних асигнувань, які подаються відповідними

розпорядниками коштів місцевих бюджетів протягом наступного робочого дня

після отримання виписки про відкриття бюджетних асигнувань.

11. Територіальні органи Державної казначейської служби здійснюють

видатки за рахунок субвенції на підставі платіжних доручень замовників

робіт і документів про цільове спрямування субвенції (рахунки,

рахунки-фактури, накладні, товарно-транспортні накладні, трудові

договори, договори про виконання робіт, акти про виконані роботи, звіти

про результати здійснення процедури закупівлі товарів, робіт і послуг за

державні кошти тощо), які подаються у межах зареєстрованих у зазначених

органах зобов’язань, згідно з планом спрямування бюджетних коштів і з

урахуванням їх залишків на рахунках замовників робіт.

12. Замовники робіт подають щомісяця до 5 числа Укравтодору звіти про

використання субвенції та виконання робіт з будівництва, реконструкції

та капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених

пунктах у розрізі об’єктів за формою, затвердженою Укравтодором.

Укравтодор опрацьовує зазначені звіти та подає щокварталу до 25 числа

наступного місяця Мінфіну, Мінекономіки і Кабінетові Міністрів України

узагальнену інформацію у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

та об’єктів.

13. Державна казначейська служба інформує щомісяця до 16 числа

Укравтодор і Мінфін про обсяги перерахування субвенції у розрізі

адміністративно-територіальних одиниць та об’єктів.

14. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про

використання субвенції, а також контроль за її цільовим і ефективним

витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

_______________________

Додаток


до Порядку та умов

Пропозиції ____________________________________________ щодо формування

(найменування адміністративно-територіальної одиниці)

переліку об’єктів будівництва, реконструкції та капітального ремонту

вулиць і

доріг комунальної власності у населених пунктах

Поряд­ко­вий номерНайме­ну­вання об’єктаЗагальна кошторисна

вартість робітРеквізити рішення про затвердження

проектно-кошторисної документаціїСтрок початку будівництваСтупінь

будівельної готовності об’єкта станом на початок рокуСтрок

закінчення будівництва та введення об’єкта в

експлуатаціюОрієнтовний обсяг субвенціїФактичний обсяг робіт

(кілометрів,

пог. метрів,кв. метрів)