Про затвердження Правил промислового рибальства в басейні Чорного моря - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Про затвердження Правил промислового рибальства в басейні Чорного... 2 429.46kb.
Державний комітет рибного господарства україни н а к а з 2 436.66kb.
Правила промислового рибальства в басейні Чорного моря 1 301.28kb.
Державний комітет рибного господарства україни н а к а з 1 281.95kb.
Державний комітет рибного господарства україни н а к а з 1 297.74kb.
Державний комітет рибного господарства україни н а к а з 1 284.84kb.
Про затвердження Правил промислового рибальства в рибогосподарських... 2 380.76kb.
Про затвердження Правил промислового рибальства в рибогосподарських... 1 383.89kb.
Державний комітет рибного господарства україни н а к а з 2 354.99kb.
Державний комітет рибного господарства україни н а к а з 2 373.42kb.
Про встановлення заборони на вилов креветки та мідії на акваторії... 1 22.28kb.
Дата планова 4 574.76kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Про затвердження Правил промислового рибальства в басейні Чорного моря - сторінка №1/3
http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/lookupfiles/tsign.gif//tsign.gif

Про затвердження Правил промислового рибальства в басейні Чорного моря

Наказ Державного комітету рибного господарства України


від 8 грудня 1998 року N 164

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України


9 березня 1999 р. за N 147/3440

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства аграрної політики України
 від 15 червня 2004 року N 225

Відповідно до Закону України "Про тваринний світ" та постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1996 р. N 1192 "Про затвердження Тимчасового порядку ведення рибного господарства і здійснення рибальства" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила промислового рибальства в басейні Чорного моря, що додаються. 

2. Визнати такими, що не застосовуються, "Правила рыболовства в бассейне Черного моря", затверджені наказом Міністерства рибного господарства СРСР від 1 грудня 1969 року N 402. 

3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника Голови Держкомрибгоспу України О. М. Степаненка.

 


Голова Державного комітету
рибного господарства України
 

 
М. Шведенко
 

 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Перший заступник Міністра охорони
навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України
 

 
 
В. Братішко
 

 

  

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету рибного господарства України
від 8 грудня 1998 р. N 164

Зареєстровано


в Міністерстві юстиції України
9 березня 1999 р. за N 147/3440 

ПРАВИЛА
промислового рибальства в басейні Чорного моря

1. Загальні положення1.1. Ці Правила визначають порядок здійснення та регулювання промислового рибальства (крім любительського та спортивного рибальства у рибогосподарських водних об'єктах загального користування), який є обов'язковим для суб'єктів рибного господарства - підприємств, установ, організацій (незалежно від форм власності), громадян України, осіб без громадянства (надалі - користувачі), які здійснюють промислове рибальство, а також для уповноважених органів, які забезпечують охорону, відтворення та збереження середовища існування водних живих ресурсів у басейні Чорного моря в межах територіальних вод, виключної (морської) економічної зони і на континентальному шельфі України із затоками, бухтами, лиманами, річками, естуаріями тощо.

2. Основні терміни, які використовуються в цих Правилах

Акліматизація водних живих ресурсів - цілеспрямоване ввезення будь-якого виду водного живого ресурсу в район, де він раніше не мешкав, з метою збагачення та оптимізації природного угруповання корисними для людини видами або покращання екологічного стану водного об'єкта.

Анадромні риби - види риб, які розмножуються у прісноводних водних об'єктах, а потім мігрують у морські райони для нагулу.

Відтворення водних живих ресурсів (надалі - відтворення) - природне або штучне (розведення, переселення, акліматизація тощо) поновлення чисельності популяцій (ретрансформація) водних живих ресурсів, які скорочуються в процесі їх лову або природної смертності.

Водні живі ресурси - сукупність водних організмів, життя яких (постійно або на окремих стадіях розвитку) неможливе без перебування у воді.

До водних живих ресурсів належать:

- прісноводні, морські, анадромні риби на всіх стадіях розвитку;

- круглороті;

- водні безхребетні, у тому числі молюски (черевоногі, двостулкові), ракоподібні, черви, голкошкірі, губки, кишковопорожнинні, наземні безхребетні у водній стадії розвитку, інші водні тварини;

- водорості;- інші водні живі ресурси загальнодержавного значення.

Вилучення водних живих ресурсів - лов (добування, збирання тощо) водних живих ресурсів із природного середовища.

Виключна (морська) економічна зона - морські райони, що знаходяться за межами територіальних вод (територіального моря) України і які прилягають до них, включаючи райони навколо островів, що належать Україні. Зовнішній кордон економічної зони знаходиться на відстані до 200 морських миль, що відраховуються від тих же вихідних ліній, що й територіальне море України.

Водоохоронна зона - зона вздовж річок, морів та навколо озер, водосховищ, інших водних об'єктів для створення сприятливого режиму, попередження забруднення, засмічення, знищення навколоводних рослин і тварин та зменшення коливань стоку водних об'єктів.

Дозвіл на спеціальне використання водних живих ресурсів (надалі - дозвіл) - документ, який засвідчує право користувача на спеціальне використання водних живих ресурсів.

Експедиційний лов - вилучення водних живих ресурсів виробничим підрозділом користувача (судно, ланка, дільниця, бригада тощо) на промислових ділянках інших користувачів за умови їх згоди та реєстрації промислового квитка і талона в державному органі рибоохорони, в зоні діяльності якого буде здійснюватись експедиційний лов.

Знаряддя лову (добування, збирання тощо) водних живих ресурсів (надалі - знаряддя лову) - сітки, неводи, трали, пастки тощо, якими здійснюється лов водних живих ресурсів.

Квота спеціального використання водних живих ресурсів (надалі - квота) - частка ліміту, яка виділяється користувачу.

Контрольний спостережний пункт (надалі - КСП) - стаціонарно розташований береговий пункт, на якому наукове підприємство, установа, організація (у тому числі державний орган рибоохорони) здійснює науково-дослідні роботи, пов'язані з вивченням стану водних живих ресурсів у районі дислокації пункту.

Контрольний лов - вилучення водних живих ресурсів для контролю кількісного або якісного складу популяції з метою регулювання промислу, з'ясування ветеринарно-санітарного (епідеміологічного) стану тощо.

Континентальний шельф - поверхня й надра морського дна підводних районів, що прилягають до узбережжя та до островів України, за зоною територіального моря, до глибини 200 метрів або за цією межею до таких місць, де глибини вод, що його покривають, дозволяють добування природних багатств цих районів.

Ліміт спеціального використання водних живих ресурсів (надалі - ліміт) - дозволений обсяг вилучення водного живого ресурсу з природного середовища.

Меліоративний лов - вилучення окремих видів водних живих ресурсів з метою оптимізації їх кількісного і якісного складу та покращання стану водних екосистем.

Науково-дослідний лов - вилучення водних живих ресурсів, яке здійснюється для наукових потреб. Може бути дозволений уповноваженими на те державними органами в будь-яких районах, будь-якими знаряддями та засобами лову, в будь-який час. 

Науково-промисловий лов - вилучення водних живих ресурсів з метою з'ясування доцільності здійснення в подальшому їхнього промислу. 

Неспеціалізований промисел водних живих ресурсів (надалі - неспеціалізований промисел) - вилучення водних живих ресурсів, при якому водні організми - об'єкти промислу можуть бути в улові в будь-якому співвідношенні.

Об'єкт промислу - водний організм певного виду та біологічного стану, стосовно до якого дозволено здійснювати промисел.

Паспорт промислової ділянки (надалі - паспорт) - документ, який містить назву, карту-схему, номер, місцезнаходження та фізико-географічну характеристику промислової ділянки.

Приймальний пункт, приймальне судно водних живих ресурсів (надалі - приймальний пункт, приймальне судно) - приміщення (судно), пристосоване (відповідно до санітарних норм) для приймання вилучених, посортованих за видами водних живих ресурсів, для їх подальшого зберігання.

Промислова ділянка - рибогосподарський водний об'єкт або його частина, що закріплюється державним органом рибоохорони за окремим користувачем для здійснення промислу та відтворення водних живих ресурсів.

Промисловий квиток - документ, що засвідчує особу, яка відповідає за вилучення водних живих ресурсів у виробничому підрозділі користувача (судно, ланка, дільниця, бригада тощо).

Промислове рибальство (надалі - промисел) - вид спеціального використання водних живих ресурсів, які перебувають у стані природної волі, шляхом їх вилучення (лову, добування, збирання) з природного середовища з метою задоволення потреб населення і народного господарства.

Район спільного рибальства - рибогосподарський водний об'єкт або його частина за межами промислових ділянок, де промисел здійснюється декількома користувачами.

Регулювання промислового рибальства (надалі - регулювання рибальства) - встановлення лімітів, виділення квот користувачам, визначення районів, термінів, промислових розмірів водних організмів, засобів лову, кількості, типів, параметрів знарядь лову тощо.

Рибалка - особа, яка безпосередньо здійснює вилучення водних живих ресурсів із природного середовища у складі виробничого підрозділу користувача (судно, ланка, дільниця, бригада тощо).

Рибне господарство - галузь народного господарства, завданнями якої є вивчення, охорона, відтворення та використання на науковій основі водних живих ресурсів з метою одержання різних видів харчової, кормової, технічної та медичної продукції, а також створення умов для задоволення матеріальних, рекреаційних та оздоровчих потреб населення.

Риболовні судна - судна, що використовуються для вилучення, приймання, обробки, зберігання та транспортування водних живих ресурсів, спеціально обладнані (згідно із законодавством) для виконання зазначених робіт.

Рибогосподарський водний об'єкт - водний об'єкт (його частина), що використовується або може використовуватись для рибогосподарських потреб.

До рибогосподарських водних об'єктів належать:

- моря із затоками, лиманами та естуаріями;

- ріки з їхніми придатковими системами (озера, бухти, затоки, канали, гирла, протоки, водосховища, що мають постійний або тимчасовий зв'язок з рікою, плавнями або тимчасовими водними об'єктами, а також всі притоки в межах розповсюдження максимальних паводків ріки);

- технічні водойми, що використовуються (можуть використовуватись) для розведення, вирощування та вилову водних живих ресурсів або мають значення для відтворення їхніх запасів.

Спеціалізований промисел водних живих ресурсів (надалі - спеціалізований промисел) - вилучення водних живих ресурсів, при якому об'єкт промислу повинен складати не менше 50 % від маси улову.

Спеціальне використання водних живих ресурсів - усі види використання водних живих ресурсів (за винятком любительського й спортивного рибальства у водних об'єктах загального користування), що здійснюється з їх вилученням з природного середовища при здійсненні промислу, науково-промислового, контрольного, меліоративного лову, любительського та спортивного рибальства в порядку спеціального використання, а також з метою подальшого відтворення, акліматизації та реакліматизації.

Територіальні води України (територіальне море) - прибережні морські води шириною 12 морських миль, що відраховуються від лінії найбільшого відпливу як на материку, так і на островах, що належать Україні, або від прямих вихідних ліній, що сполучають відповідні точки, географічні координати яких затверджуються в установленому порядку Урядом України.

Талон - документ, що засвідчує право рибалки на здійснення вилучення водних живих ресурсів.

Улов водних живих ресурсів (надалі - улов) - сукупність вилучених водних живих ресурсів у кількісному або ваговому вимірі.

3. Район дії цих Правил

3.1. Чорне море в межах територіальних вод і виключної (морської) економічної зони, та континентального шельфу України із затоками, бухтами, лиманами та естуаріями тощо.

3.2. Ріки, що впадають у Чорне море, з їхніми придатковими системами (озерами, бухтами, затоками, каналами, гирлами, протоками, водосховищами, що мають постійний або тимчасовий зв'язок з рікою, плавнями та тимчасовими водними об'єктами, а також усіма притоками в межах розповсюдження максимальних паводків ріки), в таких межах:

- р. Дніпро - від впадіння у Дніпровський лиман до греблі Каховської ГЕС з притокою Інгулець від гирла до с. Велика Олександрівка;

- р. Південний Буг - від впадіння у Бузький лиман до с. Голоскове Миколаївської області включно;

- р. Інгул - від гирла до с. Чорнишовка Миколаївської області включно;

- р. Дністер і рукав Турунчук з придатковою системою, включаючи Кучурганське водосховище в межах Одеської області;

- р. Дунай з придатковою системою, включаючи лиман Сасик і Стенсівсько-Жебріянські плавні в межах Одеської області;

- інші ріки - в межах території Херсонської, Миколаївської і Одеської областей.

3.3. Зв'язані з Чорним морем лимани, в тому числі Хаджибейський та Куяльницький.

3.4. Рибогосподарські водні об'єкти Автономної Республіки Крим.

3.5. Водоохоронні зони зазначених вище водних об'єктів.

4. Контроль за використанням водних живих ресурсів у басейні Чорного моря здійснюється державними органами рибоохорони та іншими уповноваженими на це державними органами.

5. Порядок здійснення промислу в районі дії цих Правил

5.1. Промисел водних живих ресурсів здійснюється користувачами за плату в межах виділених їм у встановленому порядку квот за дозволами та талонами встановленого зразка, виданими їм державними органами рибоохорони.

З метою створення оптимальних умов відтворення, використання водних живих ресурсів, а також їх охорони, до цих Правил щорічно може розроблятись Режим рибальства в Чорному морі, який уточнює і доповнює вимоги щодо здійснення промислу в басейні Чорного моря.5.2. Рибалкам, які відповідають за вилучення водних живих ресурсів у виробничих підрозділах користувачів (ланки, судна, дільниці, бригади тощо), державними органами рибоохорони видаються промислові квитки та талони, іншим рибалкам, які здійснюють вилучення водних живих ресурсів у зазначених підрозділах, користувачі зобов'язані видати посвідчення рибалки.

5.3. Капітани морських рибних портів і портпунктів зобов'язані випускати на лов риболовні судна із чітко нанесеними бортовими назвами й номерами, за наявності в капітана належно оформлених промислового квитка, талона та журналу обліку вилучених водних живих ресурсів (промислового журналу).

6. Обов'язки користувачів

6.1. При здійсненні промислу водних живих ресурсів:

6.1.1. Здійснювати промисел згідно з Правилами, Режимом рибальства в Чорному морі та іншими вимогами законодавства з питань охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів.

Не перевищувати обсяги освоєння виділених їм квот водних живих ресурсів.6.1.2. На кожному судні, ланці, дільниці, бригаді тощо вести промисловий журнал встановленої форми, а також мати документи, які підтверджують законність вилучення (промисловий квиток, талон) і здачі (квитанція) водних живих ресурсів.

6.1.3. Вести на кожному приймальному пункті, приймальному судні журнали з обліку прийнятих та реалізованих водних живих ресурсів.

6.1.4. Виконувати узгоджені з державними органами рибоохорони й науковими установами, підприємствами, організаціями, іншими компетентними юридичними особами плани меліоративних заходів (зариблення рибогосподарських водних об'єктів; поліпшення умов відтворення, рятування молоді із залишкових водойм; розчищення тоней, плавів, протоків, міжлиманних з'єднань, каналів, що з'єднують лимани з морем, джерел; боротьба із задухою, викос рослинності тощо). Ці роботи користувачі водних живих ресурсів на промислових ділянках здійснюють своїми силами та за рахунок своїх коштів або беруть участь у їх фінансуванні.

6.1.5. Утримувати в належному санітарному стані закріплені промислові ділянки, знаряддя лову й забезпечувати їхню охорону. Проводити після закінчення промислу очистку промислових ділянок від всіх пристроїв, що засмічують водний об'єкт.

6.1.6. Не здійснювати на промислових ділянках без дозволу державних органів рибоохорони, інших уповноважених на це органів робіт, що змінюють природні умови у водному об'єкті.

Не допускати (без дозволу органів рибоохорони) інших користувачів до використання водних живих ресурсів на закріплених за ними промислових ділянках.6.1.7. Позначати берегові кордони промислових ділянок знаками за зразками, встановленими державними органами рибоохорони, а також мати на риболовних суднах довжиною понад 20 м нанесені (білою фарбою на темному фоні розміром 150 на 30 см) назви й номери, які чітко розпізнаються з літака.

6.1.8. Маркувати мітками встановленого зразка ставні знаряддя лову з метою визначення їхньої належності.

6.1.9. Використовувати на промислі тільки відповідно пристосовані для здійснення промислового рибальства і в установленому порядку зареєстровані плавзасоби, що мають на борту реєстраційний номер.

6.1.10. Безперешкодно допускати працівників державних органів рибоохорони на місця вилучення водних живих ресурсів, судна та інші плавучі засоби, склади, берегові приймальні пункти, приймальні судна, рибозаводи для перевірки знарядь і засобів лову, огляду добутих водних живих ресурсів, пред'являти на їхню вимогу промисловий журнал, інші документи, що мають відношення до промислу, та надавати їм допомогу в проведенні перевірок.

На вимогу працівників державних органів рибоохорони судно зобов'язане зупинитися, якщо воно не зайнято в цей момент ловом, постановкою, перевіркою тощо знарядь лову (в таких випадках судно зобов'язане зупинитися відразу ж після закінчення промислової операції).6.1.11. Надавати працівникам державних органів рибоохорони та інших уповноважених органів право безкоштовного користування при службових поїздках зв'язком та попутними суднами, іншими видами транспорту, а також пересаджувати їх (на їхню вимогу) на інші судна, що є поряд. 

6.1.12. Вчасно подавати в державні органи рибоохорони та інші державні установи відомості про обсяги вилучення водних живих ресурсів, іншу звітність відповідно до вимог законодавства.

6.1.13. Надавати на договірних умовах рибницьким підприємствам, установам, організаціям плідників риб, інших водних організмів.

Надавати на договірних умовах науковим установам, організаціям (у тому числі державним органам рибоохорони), що займаються розробкою рекомендацій щодо регулювання промислу, а також контрольно-спостережним іхтіологічним пунктам водні живі ресурси для біологічного аналізу.6.1.14. Забезпечувати на договірних умовах у структурних підрозділах користувача (судно, ланка, дільниця, бригада тощо) можливість роботи іхтіолога-спостерігача підприємств, установ, організацій (у тому числі державних органів рибоохорони), що займається розробкою рекомендацій з регулювання промислу.

6.1.15. Прилов видів, які занесені до Червоної книги України, а також акліматизованих видів випускати (крім плідників, які відбираються для потреб рибництва) у рибогосподарські водні об'єкти в живому вигляді (заснула риба, інші водні живі ресурси оприбутковуються шляхом складання акта та записом у журналі обліку вилучених водних живих ресурсів).

Про факти оприбуткування, випуску видів, які занесені до Червоної книги України, а також акліматизованих видів інформується державний орган рибоохорони й держуправління екобезпеки в області, в якій знаходиться рибогосподарський водний об'єкт.6.2. Обов'язки користувачів, які займаються відтворенням

6.2.1. У термін до першого грудня поточного року подавати на затвердження в державні органи рибоохорони узгоджений з науковими установами, підприємствами, організаціями план заходів на наступний рік щодо відтворення та меліоративних робіт.

Щотижня та після закінчення робіт з відтворення направляти в державні органи рибоохорони звітні дані про обсяги виконання зазначених робіт.У місячний термін після закінчення меліоративних робіт направляти державним органам рибоохорони звіт про обсяги виконання.

6.2.2. Вести на кожному приймальному пункті (судні) журнал з обліку плідників, що заготовляються, в якому фіксується відбір плідників із кожного окремого улову за видами, кількістю, розміром, масою та статтю, з обов'язковою вказівкою номера приймально-здавальної квитанції.

6.2.3. З участю представника державних органів рибоохорони негайно оформляти акти про списання загиблих плідників, а також про утилізацію ікри, не придатної для одержання потомства та переробки.

7. Права користувачів

7.1. Здійснювати в установленому порядку спеціальне використання водних живих ресурсів.

7.2. Право власності на добуті в установленому порядку водні живі ресурси та доходи від їх реалізації.

7.3. Право на компенсацію збитків, завданих їм порушеннями природоохоронного законодавства юридичними або фізичними особами.

7.4. Оскаржувати в установленому порядку рішення державних органів і посадових осіб, що порушують їхні права на використання водних живих ресурсів.

7.5. Брати участь у вирішенні питань охорони водних живих ресурсів.

7.6. Проводити відтворення водних живих ресурсів, рибницько-меліоративні роботи у рибогосподарських водних об'єктах та оформляти відповідну документацію згідно із законодавством.

7.7. Інші передбачені законодавством України права щодо використання водних живих ресурсів.

8. Права державних органів рибоохорони

8.1. За узгодженням з науковими підприємствами, установами, організаціями - переносити (не більше ніж на 15 діб) терміни заборони, передбачені пунктами 11, 12 цих Правил, у той чи інший бік без зміни загальної тривалості. Строки заборони, встановлені цими Правилами, поширюються на перше й останнє числа періоду включно. 

8.2. За узгодженням з науковими підприємствами, установами, організаціями - продовжувати на термін до 15 діб тривалість промислу, передбачену пунктами 13 і 14, і - до 30 діб - згідно з пунктом 14.3.2 цих Правил. Строки промислу поширюються на перше й останнє числа періоду включно.

8.3. Визначати за узгодженими з науковими рибогосподарськими підприємствами, установами, організаціями межі нерестових ділянок, зимувальних ям і організовувати їх охорону в період нересту, зимівлі риб, інших водних живих ресурсів.

8.4. Відповідно до обгрунтувань наукових установ, організацій, інших компетентних юридичних осіб (в тому числі державних органів рибоохорони) - дозволяти в період заборони лов рослиноїдних риб та інших водних живих ресурсів, випущених у рибогосподарські водні об'єкти.

8.5. У разі виникнення ситуацій, загрозливих для існування водних живих ресурсів (задуха, отруєння, обезводнення, масові паразитарні та інші епізоотії тощо), - дозволяти їх вилов у відповідних водних об'єктах або їхніх ділянках, включаючи заборонені зони (за винятком територій та об'єктів природно-заповідного фонду), всіма засобами та знаряддями лову і в будь-який період року.

8.6. Залучати виробничі підрозділи користувачів (судна, дільниці, ланки, бригади) для здійснення контрольного лову в районах, що закриваються для промислу внаслідок підвищених приловів водних організмів непромислового розміру або при перевищенні прилову водних живих ресурсів, інших видів при спеціалізованому промислі.

8.7. Здійснювати перевірку готовності у користувачів потрібних для використання виділених квот знарядь, засобів лову, плавзасобів за кількістю і видами, приймальних пунктів, приймальних суден, ікряних наметів, відповідних облікових документів тощо.

Відповідно до обсягів виділених квот - видавати їм дозволи, промислові квитки, талони та реєструвати журнали обліку вилучених водних живих ресурсів.

Якщо користувачі належним чином не підготувались до проведення промислу, то державні органи рибоохорони можуть відмовити їм у видачі зазначених документів.

Вимагати надання звіту про використання дозволу.8.8. При видачі або обміні промислових квитків - перевіряти знання Правил рибальства, інших нормативних документів рибалками, які відповідають за вилучення водних живих ресурсів у виробничих підрозділах користувачів, і в разі виявлення незадовільних знань зазначених документів - відмовляти їм у видачі промислових квитків.

8.9. Визначати користувачам промислові ділянки та райони спільного рибальства для здійснення промислу.

8.10. Дозволяти і здійснювати контроль за проведенням користувачами меліоративних, науково-промислових ловів, робіт з рибництва, відтворення, рятування молоді водних живих ресурсів, рибоводно-меліоративних робіт, що проводяться користувачами на промислових ділянках.

Затверджувати склад комісії з контролю за випуском водних живих ресурсів.8.11. Перевіряти на суднах, у ланках, дільницях, бригадах, берегових приймальних пунктах, приймальних суднах тощо документи на право вилучення, транспортування, приймання, переробки і реалізації водних живих ресурсів, інші документи; проводити догляд суден і автотранспорту, виробничих приміщень.

Здійснювати перевірку знарядь лову, контролювати їхню чисельність, перевіряти відповідність вимогам цих Правил засобів лову, що застосовуються, а також схеми розстановки стаціонарних і режим роботи активних знарядь лову.8.12. Дозволяти науковим установам, підприємствам, організаціям, іншим компетентним юридичним особам (в тому числі державним органам рибоохорони) спеціальне використання водних живих ресурсів для науково-дослідних цілей, проведення меліоративних, науково-промислових, контрольних ловів, робіт з рибництва, відтворення (переселення, акліматизація за наявності дозволу Мінекобезпеки), в тому числі в заборонених для промислу районах, в будь-який час і тими засобами та знаряддями лову, що передбачені програмами досліджень, планами інших вищезгаданих робіт.

8.13. Безперешкодно перевіряти підприємства, установи, організації, українські та іноземні судна, інші плавучі засоби, що здійснюють добування і переробку риби, інших водних живих ресурсів у зоні юрисдикції України, гідротехнічні споруди(крім забороненої зони та контрольованої зони гідроелектротехнічних споруд, на яких установлений особливий режим охорони), а також території природно-заповідного фонду України з метою здійснення контролю за дотриманням законодавства з питань охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів.

(підпункт 8.13 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики України від 15.06.2004 р. N 225)


8.14. Призупиняти та поновлювати дії дозволів, промислових квитків, талонів шляхом їх вилучення у разі порушення користувачем вимог цих Правил, законодавства з питань охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів.

Скасовувати дозволи, промислові квитки, талони шляхом їх вилучення у разі неодноразового (два) порушення користувачем вимог цих Правил, законодавства з питань охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів.8.15. Вилучати і здавати в установленому порядку улови, добуті з порушеннями цих Правил, знаряддя їх добування, плавучі та транспортні засоби, обладнання і предмети, що були знаряддями правопорушення. Вилучений в користувача улов включається в рахунок виділеної йому квоти.

8.16. Складати акти перевірок і протоколи про порушення правил рибальства, інших норм і правил у галузі охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів, розглядати справи про порушення та приймати за ними відповідні рішення згідно з законодавством.

8.17. Подавати позови про відшкодування збитків і втрат, завданих рибному господарству внаслідок порушення законодавства про охорону, використання і відтворення водних живих ресурсів.

8.18. Доставляти осіб, що порушують законодавство з питань охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів, до місцевих органів виконавчої влади, органів внутрішніх справ.

8.19. Давати обов'язкові для виконання вказівки (приписи) про усунення порушень в охороні, використанні і відтворенні водних живих ресурсів.

8.20. Викликати громадян і посадових осіб для надання усних або письмових пояснень у зв'язку з порушенням ними законодавства з питань охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів.

8.21. Використовувати фотографування, звукозапис, відеозйомку тощо як допоміжні засоби для попередження і розкриття порушень законодавства з питань охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів.

8.22. Перевіряти в осіб, відповідальних за лов у виробничих підрозділах користувача, знання Правил рибальства при видачі та обміні промислових квитків.

У разі виявлення незадовільних знань цих Правил державні органи рибоохорони можуть відмовляти їм у видачі промислового квитка.
наступна сторінка >>