Про затвердження Статуту комунального закладу «ірмінська обласна спеціальна загальноосвітня школа-інтернат» - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Проект плану роботи комунального закладу «Куп’янська спеціальна загальноосвітня... 10 3177.05kb.
План заходів комунального закладу «Балаклійська спеціальна загальноосвітня... 1 24.9kb.
На спільному засіданні ради закладу та адміністрації 12 3095.61kb.
Звіт директора Комунального закладу «Харківська загальноосвітня санаторна... 1 124.22kb.
Пояснювальна записка до робочого навчального плану комунального закладу... 5 622.58kb.
Особам, що отримали документацію з конкурсних торгів на закупівлю... 1 28.7kb.
Головне управління освіти І науки черкаської обласної державної адміністрації... 1 32.96kb.
Рішення ХХІV сесії VІ скликання Від 20 червня 2012 року №340 Про... 2 398.11kb.
Наказ №51 Про підсумки документальної ревізії фінансово-господарської... 1 43.21kb.
Проектплануробот и комунального закладу 15 3028.64kb.
Планробот и комунального закладу 14 2985.7kb.
Рішення №36/1 " 19 " червня 2013 р м. Кремінна Про внесення змін... 1 103.45kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Про затвердження Статуту комунального закладу «ірмінська обласна спеціальна загальноосвітня - сторінка №1/1


УКРАЇНА


Луганська обласна рада

шостого скликання


РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови обласної ради
«08» жовтня 2012 р.

м. Луганськ

№ 372

Про затвердження Статуту

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«ІРМІНСЬКА ОБЛАСНА СПЕЦІАЛЬНА

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ»

На підставі п.6 рішення обласної ради від 20.02.1998 №22/11 «Про управління спільною власністю територіальних громад» зі змінами, затвердженими рішенням обласної ради від 13.01.2005 №18/37, згідно з Положенням про порядок затвердження статутів (положень), змін та доповнень до них об’єктів спільної власності територіальних громад області, управління якими здійснює Луганська обласна рада, затвердженим розпорядженням голови обласної ради від 10.02.2005 №33, з метою приведення установчих документів у відповідність до вимог чинного законодавства:


Затвердити Статут КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ІРМІНСЬКА ОБЛАСНА СПЕЦІАЛЬНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ» у новій редакції.

Голова


обласної ради В.М.Голенко

ЗАТВЕРДЖЕНО


Розпорядження голови Луганської обласної ради

«09» 10 2012372

_________________В.М.ГоленкоС Т А Т У Т
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«ІРМІНСЬКА ОБЛАСНА СПЕЦІАЛЬНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ»

(Нова редакція)

2012

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Статут викладається у новій редакції у зв’язку з необхідністю приведення його у відповідність до вимог чинного законодавства України.

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ІРМІНСЬКА ОБЛАСНА СПЕЦІАЛЬНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ» (далі – школа-інтернат) є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області, управління яким здійснює Луганська обласна рада або уповноважений нею орган (рішення Луганської обласної ради від 23.12.2005 №22/36, від 22.10.2010 № 39/13).

Місцезнаходження Луганської обласної ради: пл. Героїв ВВВ, буд. 3, м. Луганськ, Ленінський район, Луганська область, Україна, 91000. Ідентифікаційний код 24046449.

1.2 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ІРМІНСЬКА ОБЛАСНА СПЕЦІАЛЬНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ» є правонаступником Теплогірської комунальної спеціальної загальноосвітньої допоміжної школи-інтернату для дітей-сиріт та дітей, які залишилися без батьківського піклування, перейменованої у ТЕПЛОГІРСЬКУ ОБЛАСНУ СПЕЦІАЛЬНУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЮ ШКОЛУ-ІНТЕРНАТ на підставі рішення Луганської обласної ради від 23.12.2005 № 22/36. Ідентифікаційний код 20172039.

ТЕПЛОГІРСЬКУ ОБЛАСНУ СПЕЦІАЛЬНУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЮ ШКОЛУ-ІНТЕРНАТ перейменовано в КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ІРМІНСЬКА ОБЛАСНА СПЕЦІАЛЬНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ» згідно з рішенням Луганської обласної ради від 22.10.10 №39/13.

1.3 Луганська обласна державна адміністрація здійснює окремі повноваження з управління школою-інтернатом, делеговані Луганською обласною радою (рішення обласної ради від 20.02.1998 № 22/11, від 13.01.2005 № 18/37).

1.4 Школа-інтернат є юридичною особою, має самостійний баланс, відокремлене майно, розрахунковий та інші рахунки в органах Державного казначейства України та в установах банків, печатку, штамп, бланки зі своїм найменуванням, ідентифікаційним кодом та вказівкою на орган місцевого самоврядування, до сфери управління якого входить, іншими реквізитами, інші символи юридичної особи.

1.5 Школа-інтернат має права юридичної особи з моменту її державної реєстрації.

Школа-інтернат має цивільну правоздатність і дієздатність, від свого імені набуває майнових та особистих немайнових прав, несе обов’язки, має право укладати угоди, здійснювати некомерційну діяльність відповідно до чинного законодавства України, виступає позивачем і відповідачем у судах.

1.6 Школа-інтернат несе відповідальність за своїми зобов’язаннями згідно із чинним законодавством України.

Школа-інтернат не несе відповідальності за зобов’язаннями Луганської обласної ради та уповноваженого нею органу управління, а останні, у свою чергу, не несуть відповідальності за зобов’язаннями школи-інтернату.

1.7 Школа-інтернат не має у своєму складі інших юридичних осіб.

Структурні підрозділи школи-інтернату не мають статусу юридичної особи і діють на підставі положень про них, затверджених керівником школи-інтернату.

1.8 Школа-інтернат є неприбутковим бюджетним закладом та здійснює некомерційну фінансово-господарську діяльність на основі поєднання бюджетних та позабюджетних джерел фінансування без мети отримання прибутку.

1.9 Школа-інтернат у своїй діяльності керується Конституцією України, конвенцією ООН «Про права дитини», Цивільним та Господарським кодексами України, законами України: «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», «Про психіатричну допомогу», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778, Положенням про дитячі будинки і загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, затвердженим спільним наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства України у справах сім'ї, дітей та молоді від 21.09.2004 № 747/460, Положенням про спеціальну загальноосвітню школу-інтернат (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки Ураїни від 15.09.2008 № 852, іншими законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативними актами  Міністерства освіти і науки України, рішеннями Луганської обласної  ради, розпорядженнями голів Луганської обласної ради та Луганської  обласної державної адміністрації, наказами управління освіти і науки облдержадміністрації, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом».

1.10 Повне найменування школи-інтернату українською мовою: КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ІРМІНСЬКА ОБЛАСНА СПЕЦІАЛЬНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ».

1.11 Місцезнаходження школи-інтернату: вул. Міжпланетна, буд. 11, м. Ірміно, м. Стаханов, Луганська область, Україна, 94092.

2 МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ
2.1 Школа-інтернат є загальноосвітнім навчальним закладом, що забезпечує виховання, навчання, соціальну адаптацію та корекцію дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (далі - діти).

2.2 Метою діяльності школи-інтернату є надання певного рівня освіти, забезпечення професійної орієнтації та підготовки, проведення корекційно-розвиткової роботи з дітьми, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.

2.3 Предметом діяльності школи-інтернату є задоволення потеб дітей у загальній освіті, соціальній допомозі і реабілітації, а також розвиток і формування особистості, забезпечення соціально-психологічної реабілітації і трудової адаптації учня, виховання в нього загальнолюдських цінностей, громадянської позиції.

2.4 Основними видами статутної діяльності школи-інтернату є:

- забезпечення права дітей на здобуття певного освітнього рівня загальної середньої освіти шляхом спеціально організованого навчально-виховного процесу в комплексі з корекційно-розвитковою роботою, медичною реабілітацією;

- розвиток природних здібностей і обдарувань, творчого мислення вихованців, здійснення їх допрофесійної та професійної підготовки, формування соціально адаптованої особистості;

- сприяння засвоєнню учнями норм громадянської етики та загальнолюдської моралі, міжособистісного спілкування, основ гігієни і здорового способу життя, початкових трудових умінь і навичок;

- сприяння фізичному і психічному розвитку дітей;

- забезпечення у процесі навчання й виховання системного кваліфікованого психолого-медико-педагогічного супроводу з урахуванням стану здоров’я, особливостей психофізичного розвитку учнів (вихованців);

- забезпечення соціального захисту, медико-психолого-педагогічної реабілітації та соціальної адаптації вихованців.


3 МАЙНО ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ
3.1 Майно школи-інтернату є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області і закріплюється за нею на праві оперативного управління.

3.2 Здійснюючи право оперативного управління, школа-інтернат володіє та користується майном; має право розпоряджатися майном у межах повноважень, наданих обласною радою в установленому порядку.

3.3 Майно школи-інтернату складають закріплені за ним основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі школи-інтернату.

3.4 Школа-інтернат має право за згодою обласної ради обмінювати, здавати в оренду, надавати за кошти чи безкоштовно в тимчасове користування закріплені за нею на праві оперативного управління будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу в порядку, установленому обласною радою.

3.5 Школа-інтернат користується землею та іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності згідно з вимогами чинного законодавства України.

3.6 Джерелом формування майна школи-інтернату є:

- кошти обласного бюджету;

- грошові й матеріальні внески обласної ради;

- майно придбане в інших суб’єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;

- безоплатні та благодійні внески, пожертвування юридичних та фізичних осіб;

- інші джерела, не заборонені законодавством України.

3.7 Луганська обласна рада здійснює контроль за використанням та збереженням переданого в оперативне управління майна безпосередньо або через уповноважений нею орган і має право вилучати у школи-інтернату надлишкове майно, що не використовується, та майно, що використовується нею не за призначенням.


СТРУКТУРА ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ
4.1 Школа-інтернат забезпечує освітній рівень I-II ступенів для розумово відсталих дітей  (I ступінь — підготовчий клас, 1-4 класи, II ступінь — 5-9 класи, профільний клас (10 клас).

4.2 У школі-інтернаті здійснюється диференційоване навчання учнів згідно зі спеціальними програмами для дітей з більшими (перше відділення) і меншими (друге відділення) пізнавальними можливостями.

4.3 Школа-інтернат може входити до складу навчально-виховних комплексів, навчальних закладів різних типів, а також утворювати навчально-виховні об’єднання з дошкільними, позашкільними та іншими навчальними закладами для задоволення культурно-освітніх потреб учнів (вихованців).

4.4 За наявності достатньої кількості учнів, відповідної матеріально-технічної бази та кадрового забезпечення школа-інтернат може мати спеціальні класи (групи) для дітей інших нозологій.

4.5 Для дітей з помірною розумовою відсталістю у школі-інтернаті можуть відкриватися окремі класи.

4.6 Мережа класів та їх наповнюваність у школі-інтернаті установлюється відповідно до Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128.

4.7 Для надання індивідуальної корекційної допомоги та добору відповідних програм навчання у школі-інтернаті діє шкільна психолого-медико-педагогічна комісія, метою якої є:

- вивчення особливостей психофізичного розвитку кожного учня (вихованця) у динаміці;

- визначення адекватних умов, форм і методів навчально-виховної, корекційно-розвиткової роботи, професійної реабілітації;

- переведення учнів (вихованців) до наступного класу школи-інтернату одного і того ж виду.

4.8 Випускники, які закінчили школу-інтернат, отримують свідоцтво про закінчення школи-інтернату, що дає право на вступ до професійно-технічного навчального закладу з урахуванням рекомендацій лікарів.
5 ЗАРАХУВАННЯ ТА ДОБІР ДІТЕЙ
5.1 Комплектування школи-інтернату учнями здійснюється відповідним органом управління освіти. Комплектування школи-інтернату здійснюється протягом календарного року. Переведення вихованців з одного інтернатного закладу до іншого проводиться з 01 вересня поточного року до 30 травня наступного року.

Направлення дітей до школи-інтернату здійснюється на підставі висновків відповідних психолого-медико-педагогічних комісій.

5.2 Орган управління освітою, у підпорядкуванні якого немає спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів) певних видів, щороку з 01 червня до 01 серпня спільно з органами управління освітою, на території яких розташована спеціальна школа (школа-інтернат) потрібного виду, вирішують питання про направлення дітей до таких закладів.

5.3. Зарахування учнів до школи-інтернату проводиться, як правило, до початку навчального року відповідно до наказу директора на підставі таких документів:

- направлення відповідного органу управління освітою;

- копії свідоцтва про народження дитини;

- висновку психолого-медико-педагогічної комісії;

- особової справи (витягу з особової справи) та документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які зараховуються до підготовчого, першого класів);

- індивідуальної програми реабілітації інваліда (для дитини-інваліда);

- довідок про стан здоров’я дитини: медична картка дитини (ф. № 026/о); витяг з історії розвитку дитини (ф. № 112/о) з даними про результати аналізів (загальний аналіз крові та сечі, мазок із зіва на дифтерію, аналіз калу на дезгрупу, яйця глистів, зшкребок на ентеробіоз); копії картки профілактичних щеплень (ф. № 063/о); довідки закладу охорони здоров’я про те, що дитина не перебувала в контакті з хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями;

- довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

- довідки про склад сім'ї або осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні, будинку, яка підтверджує право власності дитини на нерухомість (у разі наявності);

- висновку про стан здоров'я, фізичний та розумовий розвиток дитини, складений за формою згідно з додатком 4 до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866;

- відомостей або документи про освіту дитини (для дітей шкільного віку);

- дубліката обліково-статистичної картки;

- довідки про призначення та виплату пенсії, державної соціальної допомоги, аліментів тощо (у разі наявності);

- ощадної книжки дитини або договору про відкриття рахунка в установі банку (у разі наявності);

- акта первинного обстеження умов життя дитини;

- довідки про наявність і місце проживання братів, сестер та інших близьких родичів;

- опису належного дитині майна, відомостей про осіб, які відповідають за його збереження;

- документів про наявність та закріплення житлової площі за дитиною;

- документів про успадкування житлової площі та майна;

- повідомлення про взяття дитини на первинний облік органом опіки і піклування;

- страхового свідоцтва про обов'язкове особисте державне страхування відповідно до чинного законодавства;

- рішення про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування;

- відомостей про батьків та родичів дитини (статус дитини-сироти надається дітям, у яких померли або загинули батьки, що підтверджується свідоцтвом про смерть кожного з них).

Статус дитини, позбавленої батьківського піклування надається дітям:

- батьки яких позбавлені батьківських прав, що підтверджується рішенням суду;

- які відібрані у батьків за рішенням суду;

- батьки яких визнані безвісно відсутніми, що підтверджується рішенням суду;

- батьки яких оголошені судом померлими, що підтверджується свідоцтвом про смерть, виданим органами реєстрації актів цивільного стану;

- батьки яких визнані недієздатними, що підтверджується рішенням суду;

- батьки яких відбувають покарання в місцях позбавлення волі, що підтверджується вироком суду;

- батьки яких перебувають під вартою на час слідства, що підтверджується постановою суду;

- батьки яких знаходяться у розшуку органами внутрішніх справ, пов'язаному з ухиленням від сплати аліментів та відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, що підтверджується ухвалою суду або довідкою органів внутрішніх справ про розшук батьків та відсутність відомостей про їх місцезнаходження;

- у зв'язку з тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов'язки, що підтверджується висновком медико-соціальної експертної комісії про наявність у батька, матері хвороби, що перешкоджає виконанню ними батьківських обов'язків, виданим у порядку, встановленому МОЗ;

- підкинутим, батьки яких невідомі, покинутим в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров'я або яких відмовилися забрати із цих закладів батьки, інші родичі, про що складено акт за формою, затвердженою МОЗ і МВС.

Якщо у випадках, зазначених в абз. 23-33 п. 5.3 цього Статуту дитину виховувала одинока мати, до документів додається довідка, видана органом реєстрації актів цивільного стану за місцем реєстрації народження дитини, про те, що відомості внесені за вказівкою матері відповідно до статті 135 Сімейного кодексу України.

5.4 До школи-інтернату зараховуються розумово відсталі діти 6 (7) років та діти з відповідним діагнозом з такими медичними показаннями:

легка розумова відсталість;

помірна розумова відсталість;

органічна деменція різного походження, яка відповідає легкій та помірній розумовій відсталості.

Не зараховуються до школи-інтернату діти з тяжкою, глибокою розумовою відсталістю, органічною деменцією різного походження з вираженою дезадаптацією, відсутністю навичок самообслуговування:

з психічними захворюваннями, у яких, окрім розумової відсталості, спостерігаються інші тяжкі нервово-психічні порушення;

з розумовою відсталістю або органічною деменцією з вираженими і стійкими психопатоподібними розладами;

з розумовою відсталістю з частими денними або нічними судомними нападами;

з шизофренією із стійкими психопатичними розладами;

стійким денним і нічним енурезом, енкопрезом;

різними відхиленнями в психічному розвитку, пов’язаними з первинним порушенням слуху, зору, опорно-рухового апарату;

із затримкою психічного розвитку, пов’язаною із залишковими явищами органічних уражень головного мозку або соціальною (педагогічною) занедбаністю.

5.5 До підготовчого класу школи-інтернату за висновком відповідної психолого-медико-педагогічної комісії зараховуються діти з 6 (7) років, які не здобули дошкільну освіту або через певні обставини не готові до навчання у школі.

5.6 До 1-го класу школи-інтернату за висновком відповідної психолого-медико-педагогічної комісії зараховуються діти з 6 (7) років, які здобули дошкільну освіту.

У разі коли за висновком відповідної психолого-медико-педагогічної комісії та рекомендаціями лікарів учні (вихованці) школи-інтернату розпочинають навчання не з підготовчого, а з 1-го класу, строк навчання у школі І ступеня зменшується на один рік. Добір дітей до школи-інтернату здійснюють психолого-медико-педагогічні комісії, переведення з одного відділення в інше – шкільна психолого-медико-педагогічна комісія.

5.7 При зарахуванні дітей до школи-інтернату допускається перевищення віку, установленого для загальноосвітніх навчальних закладів, на 1-2 роки.

5.8 Діти, які є членами однієї родини (брати і сестри), направляються в одну школу-інтернат, за винятком, коли за медичними показниками чи іншими причинами їхнє виховання повинне здійснюватися роздільно.

5.9 Розлучати дітей однієї родини шляхом передачі одного з них на усиновлення (удочеріння) не дозволяється (якщо до цього не змушують медичні показники).


6 НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА,

КОРЕКЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНА РОБОТА,

ПРОФЕСІЙНО-ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ І ПРОФЕСІЙНА

ОРІЄНТАЦІЯ, ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ
6.1 Школа-інтернат планує свою роботу самостійно. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є навчальний план. Він складається на основі розроблених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України спеціальних базових варіативних навчальних планів з конкретизацією шкільного компонента навчання й обраного профілю.

6.2 Питання переведення учнів в інший тип школи (школи-інтернату) вирішується педагогічною радою на підставі висновків медико-психолого-педагогічної комісії.

6.3 Навчально-виховний процес будується на педагогічно обґрунтованому виборі педагогами змісту, форм і методів навчання, що забезпечують одержання учнями необхідних знань і вмінь, корекцію недоліків їхнього психофізичного розвитку, підготовку до самостійного життя і праці.

6.4 У навчально-виховному процесі школи-інтернату реалізуються ідеї соціалізації особистості. Навчання і виховання здійснюється згідно з оригінальними програмами, спеціальними підручниками, затвердженими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

6.5 Навчально-виховний процес у школі-інтернаті здійснюється диференційовано з урахуванням структури дефекту, психофізичного стану, індивідуальних особливостей і можливостей учня.

6.6 У школі-інтернаті проводяться корекційно-відновлювальні заняття з предметно-тематичного навчання, лікувальної фізкультури, логопедії і ритміки, соціально-побутової і просторової орієнтації.

6.7 Щотижня з усіма учнями проводиться розвантажувальний день, що передбачає спортивні заходи на повітрі, походи, відвідування виставок, заняття музикою і співами, різними видами мистецтва тощо.

6.8 Домашні завдання в підготовчих і перших класах не задаються. Письмові завдання в наступних початкових класах не обов'язкові. Вони можуть даватися учням з урахуванням корекційних, психофізіологічних і педагогічних вимог, індивідуальних особливостей кожного учня.

6.9 У випадку, коли учні мають ускладнені форми розумової відсталості: дисграфію, дислексію, акалькулію і не можуть засвоїти програму з окремих предметів, педагогічною радою школи-інтернату згідно з доповідною запискою шкільної медико-психолого-педагогічної комісії приймається рішення про переведення їх на навчання за індивідуальним планом. Подальше навчання оцінюється відповідно до успішності учнів у навчанні.

6.10 У школі-інтернаті трудове навчання є одним з розділів підготовки учнів до самостійного життя і суспільно корисної праці. Види трудового навчання визначає школа-інтернат з урахуванням виробничого оточення школи-інтернату, потреб регіону, можливостей проведення виробничої практики, а також працевлаштування випускників за місцем проживання.

6.11 Трудове навчання і виховання, профорієнтація в школі-інтернаті передбачає систему трудотерапії, спрямовану на відновлення, компенсацію і розвиток трудових умінь і навичок, що є основою для професійної підготовки. Трудове навчання будується з урахуванням можливостей та інтересів учнів і може мати форму професійного навчання. Воно здійснюється в навчально-виробничих майстернях. Для занять з трудового і професійного навчання клас поділяється на дві групи. Комплектування груп за видами праці здійснюється з урахуванням особливостей психофізичного розвитку учнів і рекомендацій лікарів.

6.12 Діти-сироти забезпечуються безкоштовними путівками до пансіонатів і профілакторіїв, будинків відпочинку, студентських спортивно-оздоровчих таборів, а за наявності медичних рекомендацій – санаторіїв відповідного профілю.

6.13 Вихованці школи-інтернату мають право на безкоштовне відвідування кінотеатрів, виставок, музеїв, спортивних споруджень, безплатний проїзд у міському (приміському) суспільному транспорті, крім таксі, по пред'явленню Єдиного квитка.

6.14 Школа-інтернат сприяє подальшому продовженню навчання випускників.

6.15 Медичне обслуговування учнів здійснюється штатним чи спеціально закріпленим медичним персоналом відповідного закладу Міністерства охорони здоров'я України, відомчими медичними закладами, що організовують проведення лікувально-профілактичних заходів і відновлювального лікування, здійснюють контроль і державний нагляд за якістю харчування дітей, фізичними навантаженнями навчальних занять і відпочинком, комплексом заходів щодо фізичного виховання дітей, профілактикою травматизму, виконанням протиепідемічних заходів, санітарно-гігієнічним режимом у школі-інтернаті.

6.16 Лікувально-профілактичні заходи передбачають профілактику соматичних захворювань, підтримку необхідного рівня психічної активності і працездатності, контроль за фізичним розвитком дітей. З цією метою застосовується тривала «підтримуюча» терапія загальнозміцнюючими препаратами. Двічі на рік проводяться поглиблені медичні огляди всіх дітей. Результати їх заслуховуються на педагогічних радах. Діти з хронічними захворюваннями знаходяться під постійним диспансерним спостереженням. Дітям із хронічними захворюваннями і зниженою працездатністю надаються додаткові дні відпочинку протягом тижня.

6.17 Лікувально-відновлювальна робота ведеться за трьома напрямами:


  • посилена медична корекція основного дефекту;

  • терапія загальних нервово-психічних відхилень;

  • об'єднання соматичних захворювань.

Медична корекція основного дефекту передбачає:

  • специфічну медикаментозну фізіокліматотерапію;

  • спеціальну лікувальну фізкультуру.

У відновлювальному медикаментозному лікуванні недоліків нервово-психічної сфери аномальної дитини за показниками лікарів застосовуються психостимулюючі препарати, нейролептики, транквілізатори, дегидративна, антиспазмова терапія, здійснюється раціональна психотерапія.

Діти із супутніми хронічними захворюваннями одержують курс відповідного лікування.

При проведенні лікувально-відновлювальної роботи школа-інтернат користується консультаціями спеціалізованих закладів.

Навчальний рік починається 01 вересня і закінчується в 1-х класах – 23 травня, в інших – 30 травня. Тривалість навчального року – 34 тижня, для учнів 1-х класів – 30 тижнів.


7 УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО

ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ
7.1 Учасниками навчально-виховного та реабілітаційного процесу є учні (вихованці), керівники, педагогічні, медичні та інші працівники школи-інтернату.

7.2 Статус учасників навчально-виховного та реабілітаційного процесу, їх права та обов’язки визначаються чинним законодавством України, посадовими інструкціями, правилами внутрішнього розпорядку школи-інтернату.


8 ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ, ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

8.1 Школа-інтернат самостійно планує свою діяльність. При визначенні стратегії господарської діяльності школа-інтернат має враховувати інтереси власника та договірні зобов’язання.

8.2 Фінансово-господарська діяльність школи-інтернату здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства та цього Статуту.

8.3 Відносини школи-інтернату з іншими підприємствами, організаціями, установами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на договірній основі.

8.4 Умови оплати праці працівників школи-інтернату регулюються законодавством України про працю та колективним договором.

8.5 Школа-інтернат здійснює бухгалтерський оперативний облік, веде статистичну і фінансову діяльність згідно із чинним законодавством. Директор і головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку, статистичної і фінансової звітності.

8.6 Школа-інтернат подає бухгалтерську, статистичну та фінансову звітність у встановлені строки власнику та/або уповноваженому органу управління.

8.7 Контроль за діяльністю школи-інтернату здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

8.8 Школа-інтернат забезпечується автотранспортом для перевезення дітей та для господарських потреб.

8.9 Школа-інтернат може надавати платні послуги на договірній основі відповідно до Переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.01.97 № 38 (із змінами).

8.10 Школа-інтернат має право здійснювати міжнародне співробітництво в установленому законодавством порядку.
9 ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ
9.1 Для реалізації статутних завдань школа-інтернат має право:

- самостійно планувати свою діяльність, визначати стратегію, зміст та основні напрями розвитку відповідно до державних, регіональних, інших програм, плану роботи школи-інтернату;

- розробляти згідно із чинним законодавством структуру, штатний розпис, плани та звіти про діяльність і надавати їх на затвердження органу управління;

- брати участь у реалізації державних і регіональних програм у сфері освіти;

- отримувати від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій інформацію, необхідну для виконання завдань школи-інтернату;

- здійснювати некомерційну господарську діяльність відповідно до мети та предмету діяльності школи-інтернату;

- здійснювати заходи щодо придбання необхідних матеріальних ресурсів для потреб школи-інтернату;

- визначати потреби у ресурсах, необхідних для забезпечення роботи школи-інтернату, вирішувати питання матеріально-технічного забезпечення відповідно до вимог законодавства, оснащувати матеріально-технічну базу школи-інтернату сучасним обладнанням;

- здійснювати інші функції, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.

9.2 Школа-інтернат зобов'язана:

- забезпечувати своєчасну сплату податків, зборів та інших обов'язкових відрахувань згідно із чинним законодавством України;

- забезпечувати цільове використання майна та виділених коштів;

- здійснювати поточний і капітальний ремонти (реконструкцію) основних фондів у межах кошторису, а також забезпечувати їх збереження;

- проходити у встановленому порядку державну атестацію;

- виконувати норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання та відтворення природних ресурсів;

- виконувати інші обов'язки, що випливають із чинного законодавства України та укладених нею договорів.


10 УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ-ІНТЕРНАТОМ ТА САМОВРЯДУВАННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ,

СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ
10.1 Управління школою-інтернатом здійснюється Луганською обласною радою або уповноваженим нею органом. Безпосереднє керівництво школою-інтернатом здійснює директор, який призначається на посаду та звільняється із займаної посади рішенням Луганської обласної ради (п. 20 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

10.2 Директор школи-інтернату самостійно вирішує питання діяльності школи-інтернату, за винятком повноважень, віднесених до повноважень інших органів управління. Власник майна не має права втручатися в оперативну діяльність директора школи-інтернату, якщо вона здійснюється в межах повноважень, встановлених чинним законодавством та цим Статутом.

10.3 Директор школи-інтернату:

- здійснює загальне керівництво діяльністю школи-інтернату, організовує і забезпечує її ефективне функціонування, керуючись у своїй діяльності чинним законодавством, забезпечує правильне використання грошових коштів;

- організовує роботу школи-інтернату, несе повну відповідальність за стан її діяльності;

- діє без доручення від імені школи-інтернату, представляє її інтереси в усіх установах, підприємствах, організаціях незалежно від форм власності та у відносинах з фізичними особами укладає договори, в т.ч. трудові;

- здійснює фінансові операції, підписує фінансові документи, організовує і контролює облік та використання майна, несе персональну відповідальність за стан бухгалтерського обліку та звітності;

- забезпечує відповідно до вимог чинного законодавства проведення інвентаризації майна та зобов'язань школи-інтернату;

- розпоряджається коштами і майном школи-інтернату згідно із чинним законодавством, рішеннями обласної ради та розпорядженнями голови обласної державної адміністрації;

- здійснює добір кадрів, створює належні умови підвищення фахового рівня працівників школи-інтернату;

- відповідно до трудового законодавства України приймає на роботу та звільняє з роботи працівників школи-інтернату, застосовує до них заходи заохочення та дисциплінарного стягнення;

- складає плани роботи та організовує їх виконання, контролює дотримання працівниками трудової дисципліни, правил охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту;

- видає в межах своєї компетенції накази і дає вказівки, обов’язкові для виконання всіма працівниками, контролює їх виконання, видає доручення;

- затверджує посадові інструкції працівників, правила внутрішнього трудового розпорядку, інші внутрішні документи;

- бере участь у розробці умов колективного договору і від імені власника (адміністрації) підписує його з трудовим колективом в особі голови профспілкової організації;

- відповідно до чинного законодавства та колективного договору встановлює форми та систему оплати праці, конкретні розміри тарифних ставок, посадових окладів, премій, винагород, надбавок та доплат;

- несе відповідальність за виконання покладених на школу-інтернат завдань, результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження майна, переданого в оперативне управління, виконання прийнятих загальними зборами трудового колективу рішень і умов колективного договору;

- виконує інші функції відповідно до чинного законодавства України.

10.4 Призначення та звільнення заступників директора здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

10.5 Трудовий колектив школи-інтернату становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь у діяльності школи-інтернату на основі трудового договору, а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з школою-інтернатом.

10.6 Трудовий колектив школи-інтернату:

- затверджує проект колективного договору;

- вирішує питання самоврядування трудового колективу;

- бере участь у матеріальному і моральному стимулюванні продуктивної праці;

- вирішує інші питання, віднесені чинним законодавством до компетенції трудового колективу.

10.7 Основною формою здійснення повноважень трудового колективу є загальні збори трудового колективу школи-інтернату, які скликаються за необхідності, але не менше 2-х разів на рік.

10.8 Загальні збори трудового колективу правомочні вирішувати питання у разі наявності не менше 2/3 членів трудового колективу. Рішення приймається більшістю голосів присутніх (але не менше 50%, на додаток один голос від загального складу колективу) шляхом таємного чи відкритого голосування.

10.9 Рішення із соціально-економічних питань, що стосуються діяльності школи-інтернату, розробляються і приймаються його органами управління за участю трудового колективу та відображаються у колективному договорі. Колективним договором також регулюються питання оплати та охорони праці, соціального захисту працівників, виробничі, трудові відносини колективу з адміністрацією школи-інтернату.

10.10 Для погодженого обговорення та вирішення питань найважливіших напрямів діяльності школи-інтернату можуть створюватися дорадчі органи, персональний склад яких затверджується директором школи-інтернату.

10.11 Трудові та соціальні права працівників гарантуються чинним законодавством України.


11 ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ
11.1 Припинення діяльності школи-інтернату відбувається шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації та здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

11.2 Реорганізація або ліквідація школи-інтернату здійснюється за рішенням Луганської обласної ради в порядку, встановленому законодавством, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду.

11.3 При реорганізації і ліквідації вся сукупність прав та обов’язків школи-інтернату переходить до її правонаступників.

11.4 Ліквідація школи-інтернату здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється Луганською обласною радою, а при ліквідації за рішенням суду – ліквідаційною комісією, призначеною судом.

11.5 При припиненні діяльності школи-інтернату працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до чинного трудового законодавства.

11.6 Витрати, пов’язані з припиненням діяльності, покриваються за рахунок бюджетних асигнувань.

11.7 Школа-інтернат вважається такою, що припинила свою діяльність, з дня виключення її з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

11.8 Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться у порядку, передбаченому для його затвердження, та підлягають державній реєстрації.11.9 У разі виникнення в діяльності школи-інтернату правовідносин, які не врегульовані цим Статутом, школа-інтернат керується нормами чинного законодавства України.